OTANT�K TA�

Gümüş Yüzük Fiyatları

V MAKALELER
Gümüş Yüzük Fiyatları
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • gümüş yüzük fiyat
  • MAKALE

Gümüş Yüzük Fiyatları bilinen en eski antimikrobiyal elementlerden birisidir. Gümüş Yüzük Fiyatları nano metal parça ve ile Gümüş Yüzük Fiyatları elementinin iletkenlik özelliğinden yararlanılarak ürünlere antimikrobiyal özellik kazandırılabilmektedir [20].

Antimikrobiyal konusunu anlayabilmek için bazı temel kavramların bilinmesinde fayda vardır. Özel olarak sadece bakterilere karşı etkili olan malzemeler antimikrobiyal, mantarlara karşı etkili olan malzemeler ise antimikotik yada antifungal olarak isimlendirilir. Çalışma biçimine göre mikroorganizmaları öldürebilen antimikrobiyal malzemeler biyosidal (biyocidal), mikroorganizmaların üremelerini engelleyen yada gelişimini durduran malzemeler de biyostatik (biostatic) olarak isimlendirilmektedir [21].

Son yıllarda tekstil sektöründe kullanılabilecek pek çok antimikrobiyal malzeme geliştirilmiştir. Bu malzemeler kimyasal yapılarına, çalışma mekanizmalarına, insan ve çevreye etkilerine, uygulandıkları ürüne tutulma karakteristiklerine, çeşitli dış etkilere dayanıklılıklarına, fiyatlarına ve mikroorganizmalarla etkileşimlerine göre çok farklılık göstermektedirler. Antimikrobiyal uygulamalarda kullanılan en yaygın etken maddeler triklosan, kuaterner amonyum tuzları ve metallerdir ( Gümüş Yüzük Fiyatları, bakır, çinko v.b.) [21].

İnsan ve çevre sağlığı, prosesle ilgili kaygılar özellikle Gümüş Yüzük Fiyatları katkılı antimikrobiyal malzemelere ilgiyi arttırmıştır. Pek çok metalin antimikrobiyal etkiye sahip olduğu bilinmesine rağmen Gümüş Yüzük Fiyatları diğer metallere tercih edilmektedir. Bunun başlıca nedenleri bakterilere karşı en dirençli metal olması kontrollü kullanımında vücuda karşı zararlı etkilerinin bulunmadığının eskiden beri bilinmesi çoğu malzemeye göre son ürün haline getirilmesinin daha ucuz olması ve kolay üretim işlemidir [21].

Nano teknoloji ile işlenmiş Gümüş Yüzük Fiyatları bakterilerin üremesini engelleyebilmekte yada yaşamlarını zorlaştırmaktadır. Nano Gümüş Yüzük Fiyatları olarak adlandırılan işlem bir aşı görevi üstlenmektedir. Nano Gümüş Yüzük Fiyatları kaplanan yüzeyler bakterilere geçit vermemektedir. Asıl uygulama alanları, bakterisiz ve mikropsuz olması gereken ortamlardır.
Özellikle hastaneler ve mutfaklar için oldukça faydalı olacak bir buluş olarak üzerindeki çalışmalar devam etmektedir [22].

Bir uygulamada nano Gümüş Yüzük Fiyatları parçacıkları, mikrofiber temizlik bezi elyafının dokusuna bağlanırlar. Nemli ve rutubetli ortam Gümüş Yüzük Fiyatlarıün elektroliz olup Gümüş Yüzük Fiyatları nano iyonlarına (Ag+) dönüşmesini sağlamaktadır. Bu iyonlar ise bakteri ve küfü yok ederler. Mikroskopik boyutta gerçekleşen olayda, Gümüş Yüzük Fiyatları (Ag+) iyonları, bakterilerden elektron çalmakta, bakteri öldürmekte ve sonra iyon Gümüş Yüzük Fiyatları atomu formuna yani eski haline geri dönmektedir. Bu nedenle Gümüş Yüzük Fiyatları etkisi azalıp kaybolmamakta ve bakteriler bu duruma etkin bir savunma ile karşı koyamamaktadır. Hatta Gümüş Yüzük Fiyatları iyonları, Gümüş Yüzük Fiyatları nano temizlik bezleri ömürlerini tamamladığında bile etkinliğini sürdürmektedir [20].
Anadolu Üniversitesi Malzeme Mühendisliği Bölümünde geliştirilen Gümüş Yüzük Fiyatları katkılı kalsiyum fosfat esaslı nano boyutlu antimikrobiyal toz kullanılarak tekstil ürünlerine aplike edilebilen kalıcı antimikrobiyal apre kimyasalı geliştirilmiş, bazı tekstil kumaşlarına uygulanarak performans ve yıkama dayanımı ile ilgili testler gerçekleştirilmiştir [21].

Bu proje çalışmasında nanoteknolojinin avantajları kullanılarak tekstil ürünlerine yönelik yüksek dayanımlı nano Gümüş Yüzük Fiyatları katkılı anti bakteriyel apre kimyasalı geliştirilmiştir.Bu kapsamda ilk olarak yaş yöntemle metal iyonu katkılı seramik toz hazırlanmıştır.Metal iyonları saf suda mikser yardımı ile çözülmüştür. Çözeltinin içine kalsiyum hidroksit eklenerek süspansiyon hazırlanmıştır. Yavaş yavaş asit eklenerek kimyasal reaksiyona girmesi sağlanmıştır [21].

Şekil 4.6. Antimikrobiyal tozun sentezi [21]

Oluşan çözelti filtreden geçirilmiştir. Etüvde kurutulan malzeme halkalı öğütücüde öğütülmüş ve antimikrobiyal başlangıç tozu elde edilmiştir. Mikron boyutundaki bu toz, attritör değirmende öğütüldükten sonra dondurmal

Gümüş Yüzük Fiyatları

Gümüş Yüzük Fiyatları

ı kurutucuda işleme sokularak nano boyuta indirgenmiştir. Tane boyutu küçültme prosesleri sonrasında ultrasonik dağıtıcı kullanılarak kalan aglomerler parçalanmaya çalışılmıştır [21].

Sentezlenen bu toz kalsiyum fosfat bazlı Gümüş Yüzük Fiyatları iyon katkılıdır. Nano boyutlarda olması yüzey alanını arttırdığından çok düşük miktarlarda kullanılarak yüksek etki almak mümkün olabilmektedir. Taşıyıcı medyanın kalsiyum fosfat olması ve Gümüş Yüzük Fiyatları miktarının ppm seviyelerinde olması nedeniyle ürün, biyo uyumludur [21].

Gümüş Yüzük Fiyatları

V MAKALELER
Gümüş Yüzük Fiyatları
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • gümüş yüzük fiyat
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Gümüş Yüzük Fiyatları bilinen en eski antimikrobiyal elementlerden birisidir. Gümüş Yüzük Fiyatları nano metal parça ve ile Gümüş Yüzük Fiyatları elementinin iletkenlik özelliğinden yararlanılarak ürünlere antimikrobiyal özellik kazandırılabilmektedir [20].

Antimikrobiyal konusunu anlayabilmek için bazı temel kavramların bilinmesinde fayda vardır. Özel olarak sadece bakterilere karşı etkili olan malzemeler antimikrobiyal, mantarlara karşı etkili olan malzemeler ise antimikotik yada antifungal olarak isimlendirilir. Çalışma biçimine göre mikroorganizmaları öldürebilen antimikrobiyal malzemeler biyosidal (biyocidal), mikroorganizmaların üremelerini engelleyen yada gelişimini durduran malzemeler de biyostatik (biostatic) olarak isimlendirilmektedir [21].

Son yıllarda tekstil sektöründe kullanılabilecek pek çok antimikrobiyal malzeme geliştirilmiştir. Bu malzemeler kimyasal yapılarına, çalışma mekanizmalarına, insan ve çevreye etkilerine, uygulandıkları ürüne tutulma karakteristiklerine, çeşitli dış etkilere dayanıklılıklarına, fiyatlarına ve mikroorganizmalarla etkileşimlerine göre çok farklılık göstermektedirler. Antimikrobiyal uygulamalarda kullanılan en yaygın etken maddeler triklosan, kuaterner amonyum tuzları ve metallerdir ( Gümüş Yüzük Fiyatları, bakır, çinko v.b.) [21].

İnsan ve çevre sağlığı, prosesle ilgili kaygılar özellikle Gümüş Yüzük Fiyatları katkılı antimikrobiyal malzemelere ilgiyi arttırmıştır. Pek çok metalin antimikrobiyal etkiye sahip olduğu bilinmesine rağmen Gümüş Yüzük Fiyatları diğer metallere tercih edilmektedir. Bunun başlıca nedenleri bakterilere karşı en dirençli metal olması kontrollü kullanımında vücuda karşı zararlı etkilerinin bulunmadığının eskiden beri bilinmesi çoğu malzemeye göre son ürün haline getirilmesinin daha ucuz olması ve kolay üretim işlemidir [21].

Nano teknoloji ile işlenmiş Gümüş Yüzük Fiyatları bakterilerin üremesini engelleyebilmekte yada yaşamlarını zorlaştırmaktadır. Nano Gümüş Yüzük Fiyatları olarak adlandırılan işlem bir aşı görevi üstlenmektedir. Nano Gümüş Yüzük Fiyatları kaplanan yüzeyler bakterilere geçit vermemektedir. Asıl uygulama alanları, bakterisiz ve mikropsuz olması gereken ortamlardır.
Özellikle hastaneler ve mutfaklar için oldukça faydalı olacak bir buluş olarak üzerindeki çalışmalar devam etmektedir [22].

Bir uygulamada nano Gümüş Yüzük Fiyatları parçacıkları, mikrofiber temizlik bezi elyafının dokusuna bağlanırlar. Nemli ve rutubetli ortam Gümüş Yüzük Fiyatlarıün elektroliz olup Gümüş Yüzük Fiyatları nano iyonlarına (Ag+) dönüşmesini sağlamaktadır. Bu iyonlar ise bakteri ve küfü yok ederler. Mikroskopik boyutta gerçekleşen olayda, Gümüş Yüzük Fiyatları (Ag+) iyonları, bakterilerden elektron çalmakta, bakteri öldürmekte ve sonra iyon Gümüş Yüzük Fiyatları atomu formuna yani eski haline geri dönmektedir. Bu nedenle Gümüş Yüzük Fiyatları etkisi azalıp kaybolmamakta ve bakteriler bu duruma etkin bir savunma ile karşı koyamamaktadır. Hatta Gümüş Yüzük Fiyatları iyonları, Gümüş Yüzük Fiyatları nano temizlik bezleri ömürlerini tamamladığında bile etkinliğini sürdürmektedir [20].
Anadolu Üniversitesi Malzeme Mühendisliği Bölümünde geliştirilen Gümüş Yüzük Fiyatları katkılı kalsiyum fosfat esaslı nano boyutlu antimikrobiyal toz kullanılarak tekstil ürünlerine aplike edilebilen kalıcı antimikrobiyal apre kimyasalı geliştirilmiş, bazı tekstil kumaşlarına uygulanarak performans ve yıkama dayanımı ile ilgili testler gerçekleştirilmiştir [21].

Bu proje çalışmasında nanoteknolojinin avantajları kullanılarak tekstil ürünlerine yönelik yüksek dayanımlı nano Gümüş Yüzük Fiyatları katkılı anti bakteriyel apre kimyasalı geliştirilmiştir.Bu kapsamda ilk olarak yaş yöntemle metal iyonu katkılı seramik toz hazırlanmıştır.Metal iyonları saf suda mikser yardımı ile çözülmüştür. Çözeltinin içine kalsiyum hidroksit eklenerek süspansiyon hazırlanmıştır. Yavaş yavaş asit eklenerek kimyasal reaksiyona girmesi sağlanmıştır [21].

Şekil 4.6. Antimikrobiyal tozun sentezi [21]

Oluşan çözelti filtreden geçirilmiştir. Etüvde kurutulan malzeme halkalı öğütücüde öğütülmüş ve antimikrobiyal başlangıç tozu elde edilmiştir. Mikron boyutundaki bu toz, attritör değirmende öğütüldükten sonra dondurmal

Gümüş Yüzük Fiyatları

Gümüş Yüzük Fiyatları

ı kurutucuda işleme sokularak nano boyuta indirgenmiştir. Tane boyutu küçültme prosesleri sonrasında ultrasonik dağıtıcı kullanılarak kalan aglomerler parçalanmaya çalışılmıştır [21].

Sentezlenen bu toz kalsiyum fosfat bazlı Gümüş Yüzük Fiyatları iyon katkılıdır. Nano boyutlarda olması yüzey alanını arttırdığından çok düşük miktarlarda kullanılarak yüksek etki almak mümkün olabilmektedir. Taşıyıcı medyanın kalsiyum fosfat olması ve Gümüş Yüzük Fiyatları miktarının ppm seviyelerinde olması nedeniyle ürün, biyo uyumludur [21].