OTANT�K TA�

Askere Doğum Günü Hediyesi

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • askere doğum günü hediyesi

Bir davete çağrılan kişinin, evin hanımına askere doğum günü hediyesi götürmesi ince bir davranıştır. Ziyaretlerde, askere doğum günü hediyesi buketleri elde götürülür ve kapıyı ilk açan kişiye verilir. Ziyaretçiler arasında erkek bulunuyorsa çiçeğin erkek tarafından verilmesi uygundur. Büyük askere doğum günü hediyesiler ise üzerine bir not iliştirilerek askere doğum günü hediyesiçi aracılığıyla gönderilir.askere doğum günü hediyesi elden verildiyse, buketi açmadan bir köşeye bırakmak, gözden uzak tutmak son derece yanlıştır; böyle bir tutum, o zahmete katlanmış olan kişiyi kırabilir. askere doğum günü hediyesi kime verildiyse/getirildiyse onun çiçeği vazoya yerleştirip, görünür bir yere koyması teşekkürü tamamlayan bir tutumdur. Davetlilerin çokluğu, birbirinin peşi sıra gelmeleri ya da hasta yatağında yarmak gibi zorunlu nedenlerle, kişi, askere doğum günü hediyesilerin vazoya konulma işlevini yerine getiremiyorsa, bu işi başka birisi yapmalıdır. askere doğum günü hediyesi önceden gönderilmiş ise, onu gönderen gelmeden önce, vazoya yerleştirilmiş olarak görünür bir yere konulmuş olması gerekir. Bir davete mazereti nedeniyle gidemeyen kişinin davet sahibine mazeretini belirten kısa bir notla birlikte askere doğum günü hediyesi göndermesi de ince bir davranış olarak değerlendirilir. Genellikle son yıllarda ülkemizde nişan, evlenme, cenaze törenlerinde, resmî günlerde ziyaret edilen anıt ve mezarlarda, toplantı ve açılışlara askere doğum günü hediyesi gönderme gittikçe yaygınlaşmıştır.” (Atlıoğlu 1993: 106-107)
8 “Genç kızların sevgililerine veya nişanlılarına gönderdikleri, fesin püskülüne iliştirilen ve göğse takılan gündelik askere doğum günü hediyesiler ve renkleri şu mânâlara gelmektedir (Ayvazoğlu 1999: 199-200):
Hercai menekşe: Sevgimize sebatsızlık ediyorsun.
Beyza kırmızı gül: Kalbim sana ısındı.
Beyaz gül goncası: Saf ve temiz kalpliyim.
Sarı gül: Beraber öleceğiz.
Badem çiçeği: Beni ihmal ediyorsun, ben de ihanet edeceğim.
Beyaz yasemin: Bugünlerde sevimlisin.
Kırmızı yasemin: Ayrılık var.
Kırmızı karanfil: Temiz ve hararetli bir aşka sahibim.
Hanımeli: Aşkımız çözülmez.
Fesleğen: Senden nefret ediyorum, sana kin besliyorum.
Gece safası: Korkuyorum.
Leylak: İlk heyecanı yaşıyorum.
Lâle: Bu aşkımın ilânıdır.
“askere doğum günü hediyesilerin renkleri ve kokuları da çeşitli anlamlar taşımaktadır8 Özellikle bayramlarda sevgililer ve nişanlılar birbirlerine gönderdikleri mendiller ve askere doğum günü hediyesilerle sevgilerini, hasretlerini, sıkıntılarını vb. dile getirirler. askere doğum günü hediyesi genellikle buket halinde değil, tek olarak gönderilir. Demet halinde gönderilmişse, kız, bu askere doğum günü hediyesilerin yalnız birini seçer, diğerlerini arkadaşlarına dağıtır. Seçtiği çiçeği yedi dağın yetiştirdiği askere doğum günü hediyesi şekilleriyle bezeli, oyalarla süslü yemenisinin altına, saçının arasına iliştirir. askere doğum günü hediyesileri takma biçimleri de ayrı mânâlar taşımaktadır. Kızlar gönderecekleri çiçeğin sapına bir kadife veya kurdele parçasını lavantada ıslatarak sarar ve üzerini sırma gelin teliyle örer ve sevgilisine sadece maniler yazdığı bir melctupla birlikte gönderir. Çiçeği alan delikanlı onu önce dudaklarına, sonra burnuna götürerek sevgilisinin sevdiği kokuyu anlamaya çalışır. Erkeğin kıza askere doğum günü hediyesi yollaması pek önemli değildir; fakat bayram gününde sevgilisinden askere doğum günü hediyesi almaması sevilmediği anlamına gelir. Delikanlı fesinin püskülüne iliştirdiği askere doğum günü hediyesile bir sevgilisi bulunduğunu ve sevildiğini arkadaşlarına ve diğer kızlara göstermiş olur.” (Ayvazoğlu 19997 198-199)
“Başa veya göğse takılan sapı sırma telli askere doğum günü hediyesi aynı zamanda nişan yüzüğü vazifesini göstermektedir. Sapı sırma telli veya kurdeleli çiçeğin takılış biçiminden erkeğin medenî halini anlamak mümkündür. Bekârlar, çiçeği daima sapı yukarı gelmek üzere baş aşağı takarlar. Sözlüsü olan çiçeğinin sapına tel sarar. Nişanlıdan gelen askere doğum günü hediyesi ise sapı sağa gelmek üzere takılır. Evli olanlar tabiî şekilde, yani sap kısmı aşağı gelecek şekilde takarlar. Bayramlarda kızların nişanlılarına veya

Askere Doğum Günü Hediyesi

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • askere doğum günü hediyesi
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Bir davete çağrılan kişinin, evin hanımına askere doğum günü hediyesi götürmesi ince bir davranıştır. Ziyaretlerde, askere doğum günü hediyesi buketleri elde götürülür ve kapıyı ilk açan kişiye verilir. Ziyaretçiler arasında erkek bulunuyorsa çiçeğin erkek tarafından verilmesi uygundur. Büyük askere doğum günü hediyesiler ise üzerine bir not iliştirilerek askere doğum günü hediyesiçi aracılığıyla gönderilir.askere doğum günü hediyesi elden verildiyse, buketi açmadan bir köşeye bırakmak, gözden uzak tutmak son derece yanlıştır; böyle bir tutum, o zahmete katlanmış olan kişiyi kırabilir. askere doğum günü hediyesi kime verildiyse/getirildiyse onun çiçeği vazoya yerleştirip, görünür bir yere koyması teşekkürü tamamlayan bir tutumdur. Davetlilerin çokluğu, birbirinin peşi sıra gelmeleri ya da hasta yatağında yarmak gibi zorunlu nedenlerle, kişi, askere doğum günü hediyesilerin vazoya konulma işlevini yerine getiremiyorsa, bu işi başka birisi yapmalıdır. askere doğum günü hediyesi önceden gönderilmiş ise, onu gönderen gelmeden önce, vazoya yerleştirilmiş olarak görünür bir yere konulmuş olması gerekir. Bir davete mazereti nedeniyle gidemeyen kişinin davet sahibine mazeretini belirten kısa bir notla birlikte askere doğum günü hediyesi göndermesi de ince bir davranış olarak değerlendirilir. Genellikle son yıllarda ülkemizde nişan, evlenme, cenaze törenlerinde, resmî günlerde ziyaret edilen anıt ve mezarlarda, toplantı ve açılışlara askere doğum günü hediyesi gönderme gittikçe yaygınlaşmıştır.” (Atlıoğlu 1993: 106-107)
8 “Genç kızların sevgililerine veya nişanlılarına gönderdikleri, fesin püskülüne iliştirilen ve göğse takılan gündelik askere doğum günü hediyesiler ve renkleri şu mânâlara gelmektedir (Ayvazoğlu 1999: 199-200):
Hercai menekşe: Sevgimize sebatsızlık ediyorsun.
Beyza kırmızı gül: Kalbim sana ısındı.
Beyaz gül goncası: Saf ve temiz kalpliyim.
Sarı gül: Beraber öleceğiz.
Badem çiçeği: Beni ihmal ediyorsun, ben de ihanet edeceğim.
Beyaz yasemin: Bugünlerde sevimlisin.
Kırmızı yasemin: Ayrılık var.
Kırmızı karanfil: Temiz ve hararetli bir aşka sahibim.
Hanımeli: Aşkımız çözülmez.
Fesleğen: Senden nefret ediyorum, sana kin besliyorum.
Gece safası: Korkuyorum.
Leylak: İlk heyecanı yaşıyorum.
Lâle: Bu aşkımın ilânıdır.
“askere doğum günü hediyesilerin renkleri ve kokuları da çeşitli anlamlar taşımaktadır8 Özellikle bayramlarda sevgililer ve nişanlılar birbirlerine gönderdikleri mendiller ve askere doğum günü hediyesilerle sevgilerini, hasretlerini, sıkıntılarını vb. dile getirirler. askere doğum günü hediyesi genellikle buket halinde değil, tek olarak gönderilir. Demet halinde gönderilmişse, kız, bu askere doğum günü hediyesilerin yalnız birini seçer, diğerlerini arkadaşlarına dağıtır. Seçtiği çiçeği yedi dağın yetiştirdiği askere doğum günü hediyesi şekilleriyle bezeli, oyalarla süslü yemenisinin altına, saçının arasına iliştirir. askere doğum günü hediyesileri takma biçimleri de ayrı mânâlar taşımaktadır. Kızlar gönderecekleri çiçeğin sapına bir kadife veya kurdele parçasını lavantada ıslatarak sarar ve üzerini sırma gelin teliyle örer ve sevgilisine sadece maniler yazdığı bir melctupla birlikte gönderir. Çiçeği alan delikanlı onu önce dudaklarına, sonra burnuna götürerek sevgilisinin sevdiği kokuyu anlamaya çalışır. Erkeğin kıza askere doğum günü hediyesi yollaması pek önemli değildir; fakat bayram gününde sevgilisinden askere doğum günü hediyesi almaması sevilmediği anlamına gelir. Delikanlı fesinin püskülüne iliştirdiği askere doğum günü hediyesile bir sevgilisi bulunduğunu ve sevildiğini arkadaşlarına ve diğer kızlara göstermiş olur.” (Ayvazoğlu 19997 198-199)
“Başa veya göğse takılan sapı sırma telli askere doğum günü hediyesi aynı zamanda nişan yüzüğü vazifesini göstermektedir. Sapı sırma telli veya kurdeleli çiçeğin takılış biçiminden erkeğin medenî halini anlamak mümkündür. Bekârlar, çiçeği daima sapı yukarı gelmek üzere baş aşağı takarlar. Sözlüsü olan çiçeğinin sapına tel sarar. Nişanlıdan gelen askere doğum günü hediyesi ise sapı sağa gelmek üzere takılır. Evli olanlar tabiî şekilde, yani sap kısmı aşağı gelecek şekilde takarlar. Bayramlarda kızların nişanlılarına veya