OTANT�K TA�

NEPAL DOĞAL MERCAN TURKUAZ TAŞ KÜPE

ÖZEL ÜRÜNLER
MERCAN KÜPE
Fiyatı      :      SATILDI TL
Ürünün Özellikleri
 • 13.40 GR
 • 925 AYAR GÜMÜŞ EL İŞÇİİLİĞİ
 • AYNI GÜN KARGO
 • DOĞAL MERCAN
 • EŞİ YOK
 • KDV DAHİL
 • NEPAL EL İŞÇİLİĞİ İTHAL
 • ÖZEL KUTUSUNDA

Mercanlar sudan çıkarıldıkları zaman taşlaşırlar, suyun içerisinde adete bitki görünümündedirler. Bu özelliklerinden

Doğal El işçiliiği Mercan Küpe

Doğal El işçiliiği Mercan Küpe

dolayı mercanlar uzun yıllar denizlerde taş haline
gelmiş çiçekler sanıldılar.Araştırmalar sonucu mercanlar, omurgasız hayvanların Knidliler şubesinin (dokuiçeren hayvanlar alemi şubesi) denizlerde yaşayan bir sınıfıdır. Polip vücutlu canlıların
mineral maddelerinden karışmış boynuzsu iskeletlerine mercan denir.Kaynaşan mercan iskeletlerinin zamanla deniz yüzeyine kadar yükselerek meydana
getirdikleri uzun mercan kayalarına resif denir.Resifler yüzlerce farklı mercan türünün bir arada bulunması ile oluşmuş yapılardır.
Ölen polipin üzerinde yeni bir polip gelişerek mercanın hacmini büyütür. Resiflerin gelişimi oldukça yavaş olup bir yılda yaklaşık olarak 2 cm kadar büyüyebilirler.
Mercanları sert ve yumuşak olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Sert mercan polipleri deniz suyundan aldıkları kalsiyum karbonatı sert kireç taşına dönüştürerek kendi
iskelet yapılarını oluştururlar. Yumuşak mercanlarda ise böyle bir iskelet yapısı görülmez

OTANTİK TAŞ KALİTESİ VE FARKI İLE 925 AYAR GÜMÜŞ İTHAL NEPAL İŞÇİLİĞİ (EL DÖVMESİ) %100 DOĞAL MERCAN TAŞI VE TURKUAZ TAŞI KÜPE ÜRÜNÜMÜZ TEK PARÇA OLUP SATILDIĞINDA REYONUMUZDAN KALKAR;SEVDİKLERİNİZ İÇİN ZARİF  ANLAMLI VE KALİTELİ BİR PARÇA…

Yumuşak mercanlardan her bir polip küçük kalsiyum karbonat (CaCO3) uçları içerir.Bu uçlar pek çok polipi bir arada tutmaya yarar. Sert mercanlarda polipler küçük çanaklarda bulunurlar ve kalsiyum karbonat yapılar (CaCO3) yaparlar. Pek çok mercan türünde poliplergün içerisinde çanakların içinde kaldıklarından mercanların cansız kayalar olduğudüşünülebilir ancak polipler  geceleri ortaya çıkarlar ve küçük tentakulleri
ile mikroskobik organizmaları (plankton) yakalarlar.

Nepal El işçiliği Mercan Taşı Küpe

Nepal El işçiliği Mercan Taşı Küpe

Yumuşak mercanların bir bölümü, sert mercanların büyük bir çoğunluğu simbiyotiktir.Sert mercanların son derece karmaşık yapıda olan iskelet yapıları, kalsiyum (Ca), magnezyum
(Mg) ve strontyum (Sr) elementlerinin karbonat (CO3) bileşiklerinden oluşur. Üst üste gelerekbüyüyen ve yayılan iskelet yapısının altta kalan bölümleri zamanla dağılıp ezilerek sıkışır ve
kristalleşerek kireç taşına dönüşür.Kireç taşının binlerce-milyonlarca yıl birikmesiyle de günümüzde bilinen en büyükyapılar, yani mercan kayalıkları (resifleri) oluşur. Bu şekilde oluşmuş en büyük mercan
kayalığı, Avustralya’nın Kuzeydoğu kıyısındaki Büyük Set Resifi’dir.Her bir polip vücutlarının içinde zooxanthellae adı verilen alg türünü barındırır. Bu
algler gün ışığını ve karbondioksiti kullanarak fotosentez yaparlar. Oksijen üretirler vepoliplerin diğer nutrient (besin) ihtiyaçlarının karşılarlar. Diğer yandan algler fotosentez içingerekli olan karbondioksiti ve besin ihtiyaçlarını alırlar. Algler ve polipler arasında simbiyoz
(birbirlerinden karşılıklı faydalanma) ilişki vardır. Bu ilişki olmazsa mercanlar hayatlarını
sürdüremezler. Bunun yanı sıra balıkların, yengeçlerin, salyangozların, kurtların ve resiflerde
yaşayan diğer canlıların hayatları, mercanların gelişimi ve sağlıklı olmasına bağlıdır’de farklı türdeki mercanların polip örnekleri görülmektedir. Derinliğe ve ortamdaki ışığa bağlı olarak renkleri canlılık göstermektedir.

Mercan ve Turkuaz Taşı Küpe

Mercan ve Turkuaz Taşı Küpe

Mercan poliplerinde üreme, tomurcuklanma (poliplerin kendi bedenleri yanındansürgün vermesi) ya da dişi ve erkek bireylerin suya serbest yüzen yumurta ve spermleri eş zamanlı olarak bırakması ile meydana gelir. Doğa bu zamanı kendi ayarlar ve tüm mercanlargenellikle geceleri olmak üzere aynı anda ürerler. Böylelikle yumurtaların döllenme veyaşama olasılıkları artar.Milyonlarca yumurtadan ancak onlarcası sert bir yüzeye tutunup gelişme gösterebilir.Diğerleri ise denizlerin besin zincirinde yerlerini alarak diğer canlılara yem olurlar. Yaşama
şansı bulan bu mercan larvaları iğne ucu büyüklüğündedir.Mercanlar denizlerdeki evler gibidirler. Denizlerde yaşayan omurgalı-omurgasız tüm canlıların barınma ve beslenme merkezleridirler. Bu yüzden mercan resifleri, canlı türlerininsayı ve çeşit olarak bol olduğu bölgelerdir.

Mercanlar küçük balıkları kendilerine çeker, küçük balıklarda daha büyükleriniçekerler. Böylelikle resiflerin olduğu bölgeler kalabalık birer şehir halini alırlar. Binlerce yılgeliştikten sonra o kadar büyük ölçülere ulaşırlar ki bu resifler uzaydan bile görülebilirler.Saros Körfezinde mercanların yoğun olduğu bölgedeki küçük balıklarınyoğunluğu görülmektedir.

Mercan

Mercan

Mercanlarda beslenme iki türlü olur. Genellikle poliplerin içlerinde onlarla ortakyaşam sürdüren zeooxanthellae adlı alg çeşidi yaşar. Bu algler birer bitkidir ve fotosentez
yaparak beslenirler. Bu beslenme sırasında poliplerin atıkları olan amonyak ve karbondioksitide kullanarak onlara şeker, amino asit ve başka bileşenler üretirler. Alglerin ürettiği bumaddeler polipler için besin kaynağıdır. Bu enerji döngüsü öyle iyi işler ki hem algler ve hem
de onları içlerinde barındıran polipler güneş ışığı dışında başka hiçbirşeye ihtiyaç duymazlarMercan üretimini sayarsak, zoxanthealle’nin ışık ihtiyacı bakteriyi
öldürmeyecek veya zarar vermeyecek şekilde karşılanmalıdır. Ek olarak eğer bir mercanyüksek sıcaklık veya düşük oksijenden zarar görürse mercanlar zoxanthealleleri vücutlarından
atabilirler ve “ağarma” olarak adlandırdığımız bu süreçten sonra mercan ölür. Resim 2.3’dezarar görmüş bir mercanın ağarmış hali görülmektedir.

Mercanların ikinci beslenme yolları ise suda serbest yüzen zooplanktonları ağızlarınınçevresindeki kollarla (tentakul-dokunaç) yakalayarak olur. Zooplanktonlar deniz suyundaserbest yüzen mikroskobik hayvanlardır. Aynı zamanda diğer deniz canlılarının larvaları da
bu besin çorbasının içinde yer alır. Mercan polipleri dokunaçları ile bu larva veyazooplanktonları tutarak ağızlarına götürürler. Bu tür beslenme daha çok geceleri olur. Bununnedeni ise zooplanktonların geceleri su akıntılarında daha yoğun bulunmasıdır . Yüzyıllar boyunca mikroskopik boyutlardaki poliplerin çoğalarak birikmesi ile oluşan
mercanlar dışarıdan bir etki (kaza, çarpma, kırılma, ağların takılması vb.) sonucu kırılana
kadar büyürler.

El işçiliği Mercan Küpe

El işçiliği Mercan Küpe

Mercanlar hem eşeyli hem de eşeysiz olarak üreyebilen canlılardır. Eşeyli üremededöllenme iç döllenme ve dış döllenme olmak üzere iki şekilde görülür. Erkek polipler
spermlerini bırakarak dişi polipte bulunan yumurtalara gönderip yumurtalar dölleniyorsa buolaya iç döllenme, erkek polip spermini dişide yumurtalarını eş zamanlı suya bıraktığında mercan bünyesi dışında gerçekleşen döllemeye ise dış döllenme denilmektedir. Döllenen yumurtalardan planula adı verilen yavrular çıkar. Suda bir sure (20- 40 gün) serbest yüzen
planulalar gelişebilecekleri uygun bir yüzey buluncaya kadar hareketlidirler. Uygun eminibulduklarında oraya yerleşip gelişmeye başlarlar ve burada polipler çoğaldıkça büyürler ve
ergin bir mercan halini alırlar. Bu şekilde mercanlar etrafa yayılmışta olurlar. Mercanlar doğalortamlarında senede yalnızca bir kez yumurtlarlar. Yumurtlama dolunaydan sonraki bir ya da

Mercan Özellikleri

Mercan Özellikleri

iki 2 gece olur. Farklı resiflerde mercanlar yılın farklı zamanlarında yumurtlarlar. Örneğin;Büyük Barier Resiflerinde yumurtlama ilkbahar sonu yaz başı, genelde aralıkta olur. Poliplerkoloni üzerinde eşeysiz üremede yaparlar, yeni polipler tomurcuklanma ile çoğalırlar.Mercanların eşeysiz üremesi tomurcuklanma şeklinde olur. Mercan kültüründe çoğunluklaeşeysiz üremeden faydalanılmaktadır.Mercan türlerinin her birinin büyüme hızı farklıdır. Bazı mercan türleri yılda 15 cmbüyüyebilirlerken yıldız mercanı ve beyin mercanı gibi mercanlar (yılda 0,3 – 1,9 cm)oldukça yavaş büyürler  Antik ama her zaman güncel modanın kalbinde yer alır – bu, değerli Turkuazın olağanüstü kalitesidir. Parlak gök mavisi taş, en güzel yarı değerli taşlardan biridir ve tüm mücevher yapımcılarının ve değerli taş meraklılarının gözdesidir. Aslında, pek çok kez, diğer opak bir taşın şaşırtıcı olmadığı ve turkuaz olarak kabul edildiği belirtiliyor.

Turkuaz belki de insan tarafından bilinen en eski taştır; kralların, savaşçıların ve şamanların şanslı büyüsü. Turkuaz hakkında bilinmeyen tarihsel bir gerçek, değerli taşların, negatif enerjiye karşı korunmak için kullanılan kutsal bir taş olduğuna inanılmasıdır. Taşın parlaklığı mutluluğu sembolize eder ve kendine olan güveni artırdığına inanılır.

Güçlü ve opak bir koruma taşı, göze hitap eden, göklere inen gök mavisi cehennem gibi gözlere hitap eden bir dokunuş hissidir. Mavi veya mavi-yeşilin eşsiz tonları ‘Turkuaz’ ismine atıfta bulunur. Krem veya kahverengi içsel damarların karmaşık ağı, karakterini arttırmaya hizmet eder.

Turkuaz Mercan Taşı Küpe

Turkuaz Mercan Taşı Küpe

Taş ve Tarihlerin Tarihçesi
Turkuvazın tarihi geniş ve karmaşıktır. Erken uygarlıklardan son zamanlara kadar, turkuaz tarih bu taşın saygın ününde önemli bir rol oynamıştır.

Bazı tarihçiler, on üçüncü yüzyılda turkuazın Türkiye’den kaynaklandığına dair yanlış inançtan dolayı adlandırıldığına inanırlar. Bu doğru olabilir veya ‘turkuaz’ ismi Fransız teriminden, “Türk taşı” anlamına gelen pierre turkuazından türemiştir. Çünkü Türkiye, Avrupa’ya turkuaz getiren başlıca ticaret yolu ve Venedikli tüccarlar genellikle Türk pazarlarından değerli taş satın almıştır. .

Binlerce yıl boyunca, turkuaz kullanımı, bilgelik, ahlaksızlık ve asaletin simgesi olarak kabul edilen tüm uygarlıklara yayılmıştır.

Tam olarak turkuazın şöhrete kavuştuğu adam için bilinmemektedir. Hıristiyan döneminden önce beş bin yıl öncesine ait olan edebiyat referanslarının yanı sıra arkeolojik kanıtlar da bulunmaktadır.

Mumyalanmış kolunda giyilen dört kraliçe Zümrüdü, Mısır’ın İlk Hanedanlığının 2. hükümdarına, M.Ö.

bokböceği turquiose Irak’ta 5000’e uzanan turkuaz boncuklar bulunmuştur. Arkeolojik kanıtlar, Mısırlıların M.Ö. 3200 yılında Sina’da turkuaz kazdıklarını göstermektedir.

Bilinen en eski turkuaz üreten kaynaklardan biri, tarihçilerin 2000 yıldan fazla bir süredir taş çıkarıldığına inanan Pers’tir. Bu bölgeden elde edilen turkuaz taşlar, canlı, robin yumurtası mavi rengi ile ünlüdür.

MERCAN KÜPE

MERCAN KÜPE

O zamanlar, Persler, turkuazın göz alıcı mavi rengi nedeniyle gökleri sembolize ettiğini ve sarayın kubbelerini ve kutsal ibadet yerlerini süslemek için taşı kullandıklarını varsayıyordu. İki mayın, Sarabit el-Khadim ve Wadi Maghareh bölgedeki bilinen en eski mayınlar olarak biliniyor

Güneybatı Amerika Birleşik Devletleri önemli bir turkuaz kaynağıdır ve turkuaz tarihinin önemli bir rol oynar. Arkeolojik kanıtlar, binlerce yıl önce, eski Amerikan kabilelerinin, şimdi Maden Madeni olarak bilinen bir noktada turkuaz taşlarını çıkarmaya başladığını gösteriyor. Mücevherleri New Mexico’dan Arjantin’e kadar keşfedildi.

Turkuaz, Firavunlar ve Aztek kralları tarafından özenle giyilirdi. Tutankamon’un ölüm maskesi turkuazla kaplanmıştı. Azteklerin son hükümdarı olan Montezuma’nın şimdi British Museum’da sergilediği hazine, bir turkuaz mozaiği ile kaplı çarpıcı bir oyulmuş yılandan ibaret.

Hint rahipleri, gökyüzünün güçlü ruhunu çağrıştıran dini törenlerde turkuaz giyerlerdi. Pek çok saygı duyulan turkuaz, evrensel taş gibi, o taşın takılmasının, evrenle bir akıl haline geleceğine inanıyordu.

Renkleri değiştirebilme kapasitesi nedeniyle, tahminlerde ya da kehanette kullanılmıştır. Eski Hint, turkuaz, yıpranmış veya törenler sırasında kullanılan yeryüzünde aktif gökyüzünün tanrısı simgeliyordu.

Apache, turkuaz destekli savaşçıların ve avcıların tam olarak nişan alması gerektiğine inanıyordu. Zuni onu iblislere karşı bir bekçi olarak kabul etti ve Asya’da nazardan korunduğuna inanılıyordu. Tibetliler geleneksel takılarda ve ritüel objelerde turkuaz kullanmışlardır. Hindistan, Afganistan, Arabistan ve İran’dan alınan eski el yazmaları, turkuazdaki renk değişimlerinin kullanıcının sağlığını gösterdiğini ileri sürüyor. Taşın da zenginlik ve refahı teşvik ettiği düşünülüyordu.

Turkuaz halkalar bugün Avrupa’da hala popüler bir unutma hediyesi.

Kökenlerin Oluşumu ve Yerleri
boncuk bilezik

Doğa bu kıymetli taşların dağıtımında Doğa çok cömert davranmıştır. Süper kaliteli turkuaz tortuları nadir olmakla birlikte, hemen hemen her kıtada iyi kalitede turkuaz izole alanlarda biriktirilir.

Kuzey Amerika’da en kaliteli turkuaz tortuları, özellikle güneybatı eyaletlerinde, özellikle Nevada, Arizona ve New Mexico’da bulunabilir. Güney Amerika’da Şili, saygın kalite mevduatlarının önde gelen bir kaynağıdır.

Turkuaz yatakları da Colorado, Kaliforniya, Virginia ve Utah’da bulunur.

Turkuaz bileşimi
Turkuvaz, bakırdan alüminyum fosfattan oluşan mavi-yeşil minerali mavidir. Mineral, küçük bir bakır izinden oluşan bir alüminyum fosfattır. Bakır, mineralin mavi renginden sorumludur. Turkuaz minerali demirle birleştiğinde, yeşilimsi turkuaz üretilir. Mineralin çinko izleri varsa, oluşan turkuaz rengi sarımsı olacaktır.

Karanlık İşaretler
karanlık damarlar

Kara damarlar ve turkuazdaki diğer işaretler, matriks, taşın “taşını” oluşturan kaya parçalarıdır. Mevcut matrisin miktarı farklıdır ve taşın rengi de değişir, çünkü turkuaz farklı kaya türlerinde oluşturulabilir.

• Siyah matris – demir pirit

• Sarı matris – riyolit

• Kahverengi matriks – demir oksit
Duygusal İyileştirme Özellikleri
kahverengileşen turquiose yosun

Turkuaz, ruh için rahatlık sağlayan ve vücudu rahatlatan en etkili şifacıdır. Sakin ve huzur hissini dengeleyerek ve uyararak genel duygu ve ruh halini teşvik eder. Turkuazın vücuda yakın tutulması, boşaltılan canlılığı geri kazanmaya ve nemlendirilmiş alkollü içecekleri kaldırmaya yardımcı olur. Stresi hafifletir ve odağı merkez kalbe geri yükler. Taşın empatik ve dengeleyici doğası, kullanıcının mutluluğun ve üzüntünün kaynaklarını gerçekleştirmesine ve aralarındaki dengeyi sağlamasına yardımcı olur.

Bir arınma taşı olduğu düşünülen Turkuvaz, negatif enerjiyi dağıtır ve atmosfere elektromanyetik dumanı hafifletir. Kendi kendini gerçekleştirmeyi hızlandırır ve analitik problem çözmede yardımcı olur, böylece toplumda konuşurken sinirleri yatıştırır.

Ruh halindeki dalgalanmaları sakinleştirmeye yardımcı olur ve kendini sabotajın hoşgörüsüz tutumunu dağıtır. Eğer kullanıcı zorbalık veya ayrımcılık hissediyorsa, turkuaz güçlenmeye yardımcı olur.

Tibet turkuazı, durumlara aşırı tepki gösterme eğilimi olanları sakinleştirmek için kullanılan etkili bir anti-histeri taşı olarak kabul edilir.

Ruhsal Enerji
etkinlik için bir araya getirilmiş

Turkuvaz romantik aşkın başlangıcını ateşler ve romantik konularda kendiliğindenliği teşvik eder.

Taştaki renk değişiminin, yaklaşan tehlikeyi veya sadakatsizliği uyardığını düşünüyoruz.

Ruhsal olarak, turkuaz hem erkek hem de kadın enerji merkezlerini ve fiziksel bedeni temizler ve temizler. Bu, bilgeliği ve anlayışı teşvik etmek, güveni, şefkati ve güzelliğin değerini arttırmak için hareket eder.

Turkuaz, kendimizin, iyi ve kötünün tüm yönlerini algılama ve bu yönleri birleşik bir varlıkla birleştirebilme yeteneğini geliştirir ve kim olduğumuzu kabul eder ve kucaklar.

NEPAL DOĞAL MERCAN TURKUAZ TAŞ KÜPE

ÖZEL ÜRÜNLER
MERCAN KÜPE
Fiyatı      :      SATILDI TL
Ürünün Özellikleri
 • 13.40 GR
 • 925 AYAR GÜMÜŞ EL İŞÇİİLİĞİ
 • AYNI GÜN KARGO
 • DOĞAL MERCAN
 • EŞİ YOK
 • KDV DAHİL
 • NEPAL EL İŞÇİLİĞİ İTHAL
 • ÖZEL KUTUSUNDA
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Mercanlar sudan çıkarıldıkları zaman taşlaşırlar, suyun içerisinde adete bitki görünümündedirler. Bu özelliklerinden

Doğal El işçiliiği Mercan Küpe

Doğal El işçiliiği Mercan Küpe

dolayı mercanlar uzun yıllar denizlerde taş haline
gelmiş çiçekler sanıldılar.Araştırmalar sonucu mercanlar, omurgasız hayvanların Knidliler şubesinin (dokuiçeren hayvanlar alemi şubesi) denizlerde yaşayan bir sınıfıdır. Polip vücutlu canlıların
mineral maddelerinden karışmış boynuzsu iskeletlerine mercan denir.Kaynaşan mercan iskeletlerinin zamanla deniz yüzeyine kadar yükselerek meydana
getirdikleri uzun mercan kayalarına resif denir.Resifler yüzlerce farklı mercan türünün bir arada bulunması ile oluşmuş yapılardır.
Ölen polipin üzerinde yeni bir polip gelişerek mercanın hacmini büyütür. Resiflerin gelişimi oldukça yavaş olup bir yılda yaklaşık olarak 2 cm kadar büyüyebilirler.
Mercanları sert ve yumuşak olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Sert mercan polipleri deniz suyundan aldıkları kalsiyum karbonatı sert kireç taşına dönüştürerek kendi
iskelet yapılarını oluştururlar. Yumuşak mercanlarda ise böyle bir iskelet yapısı görülmez

OTANTİK TAŞ KALİTESİ VE FARKI İLE 925 AYAR GÜMÜŞ İTHAL NEPAL İŞÇİLİĞİ (EL DÖVMESİ) %100 DOĞAL MERCAN TAŞI VE TURKUAZ TAŞI KÜPE ÜRÜNÜMÜZ TEK PARÇA OLUP SATILDIĞINDA REYONUMUZDAN KALKAR;SEVDİKLERİNİZ İÇİN ZARİF  ANLAMLI VE KALİTELİ BİR PARÇA…

Yumuşak mercanlardan her bir polip küçük kalsiyum karbonat (CaCO3) uçları içerir.Bu uçlar pek çok polipi bir arada tutmaya yarar. Sert mercanlarda polipler küçük çanaklarda bulunurlar ve kalsiyum karbonat yapılar (CaCO3) yaparlar. Pek çok mercan türünde poliplergün içerisinde çanakların içinde kaldıklarından mercanların cansız kayalar olduğudüşünülebilir ancak polipler  geceleri ortaya çıkarlar ve küçük tentakulleri
ile mikroskobik organizmaları (plankton) yakalarlar.

Nepal El işçiliği Mercan Taşı Küpe

Nepal El işçiliği Mercan Taşı Küpe

Yumuşak mercanların bir bölümü, sert mercanların büyük bir çoğunluğu simbiyotiktir.Sert mercanların son derece karmaşık yapıda olan iskelet yapıları, kalsiyum (Ca), magnezyum
(Mg) ve strontyum (Sr) elementlerinin karbonat (CO3) bileşiklerinden oluşur. Üst üste gelerekbüyüyen ve yayılan iskelet yapısının altta kalan bölümleri zamanla dağılıp ezilerek sıkışır ve
kristalleşerek kireç taşına dönüşür.Kireç taşının binlerce-milyonlarca yıl birikmesiyle de günümüzde bilinen en büyükyapılar, yani mercan kayalıkları (resifleri) oluşur. Bu şekilde oluşmuş en büyük mercan
kayalığı, Avustralya’nın Kuzeydoğu kıyısındaki Büyük Set Resifi’dir.Her bir polip vücutlarının içinde zooxanthellae adı verilen alg türünü barındırır. Bu
algler gün ışığını ve karbondioksiti kullanarak fotosentez yaparlar. Oksijen üretirler vepoliplerin diğer nutrient (besin) ihtiyaçlarının karşılarlar. Diğer yandan algler fotosentez içingerekli olan karbondioksiti ve besin ihtiyaçlarını alırlar. Algler ve polipler arasında simbiyoz
(birbirlerinden karşılıklı faydalanma) ilişki vardır. Bu ilişki olmazsa mercanlar hayatlarını
sürdüremezler. Bunun yanı sıra balıkların, yengeçlerin, salyangozların, kurtların ve resiflerde
yaşayan diğer canlıların hayatları, mercanların gelişimi ve sağlıklı olmasına bağlıdır’de farklı türdeki mercanların polip örnekleri görülmektedir. Derinliğe ve ortamdaki ışığa bağlı olarak renkleri canlılık göstermektedir.

Mercan ve Turkuaz Taşı Küpe

Mercan ve Turkuaz Taşı Küpe

Mercan poliplerinde üreme, tomurcuklanma (poliplerin kendi bedenleri yanındansürgün vermesi) ya da dişi ve erkek bireylerin suya serbest yüzen yumurta ve spermleri eş zamanlı olarak bırakması ile meydana gelir. Doğa bu zamanı kendi ayarlar ve tüm mercanlargenellikle geceleri olmak üzere aynı anda ürerler. Böylelikle yumurtaların döllenme veyaşama olasılıkları artar.Milyonlarca yumurtadan ancak onlarcası sert bir yüzeye tutunup gelişme gösterebilir.Diğerleri ise denizlerin besin zincirinde yerlerini alarak diğer canlılara yem olurlar. Yaşama
şansı bulan bu mercan larvaları iğne ucu büyüklüğündedir.Mercanlar denizlerdeki evler gibidirler. Denizlerde yaşayan omurgalı-omurgasız tüm canlıların barınma ve beslenme merkezleridirler. Bu yüzden mercan resifleri, canlı türlerininsayı ve çeşit olarak bol olduğu bölgelerdir.

Mercanlar küçük balıkları kendilerine çeker, küçük balıklarda daha büyükleriniçekerler. Böylelikle resiflerin olduğu bölgeler kalabalık birer şehir halini alırlar. Binlerce yılgeliştikten sonra o kadar büyük ölçülere ulaşırlar ki bu resifler uzaydan bile görülebilirler.Saros Körfezinde mercanların yoğun olduğu bölgedeki küçük balıklarınyoğunluğu görülmektedir.

Mercan

Mercan

Mercanlarda beslenme iki türlü olur. Genellikle poliplerin içlerinde onlarla ortakyaşam sürdüren zeooxanthellae adlı alg çeşidi yaşar. Bu algler birer bitkidir ve fotosentez
yaparak beslenirler. Bu beslenme sırasında poliplerin atıkları olan amonyak ve karbondioksitide kullanarak onlara şeker, amino asit ve başka bileşenler üretirler. Alglerin ürettiği bumaddeler polipler için besin kaynağıdır. Bu enerji döngüsü öyle iyi işler ki hem algler ve hem
de onları içlerinde barındıran polipler güneş ışığı dışında başka hiçbirşeye ihtiyaç duymazlarMercan üretimini sayarsak, zoxanthealle’nin ışık ihtiyacı bakteriyi
öldürmeyecek veya zarar vermeyecek şekilde karşılanmalıdır. Ek olarak eğer bir mercanyüksek sıcaklık veya düşük oksijenden zarar görürse mercanlar zoxanthealleleri vücutlarından
atabilirler ve “ağarma” olarak adlandırdığımız bu süreçten sonra mercan ölür. Resim 2.3’dezarar görmüş bir mercanın ağarmış hali görülmektedir.

Mercanların ikinci beslenme yolları ise suda serbest yüzen zooplanktonları ağızlarınınçevresindeki kollarla (tentakul-dokunaç) yakalayarak olur. Zooplanktonlar deniz suyundaserbest yüzen mikroskobik hayvanlardır. Aynı zamanda diğer deniz canlılarının larvaları da
bu besin çorbasının içinde yer alır. Mercan polipleri dokunaçları ile bu larva veyazooplanktonları tutarak ağızlarına götürürler. Bu tür beslenme daha çok geceleri olur. Bununnedeni ise zooplanktonların geceleri su akıntılarında daha yoğun bulunmasıdır . Yüzyıllar boyunca mikroskopik boyutlardaki poliplerin çoğalarak birikmesi ile oluşan
mercanlar dışarıdan bir etki (kaza, çarpma, kırılma, ağların takılması vb.) sonucu kırılana
kadar büyürler.

El işçiliği Mercan Küpe

El işçiliği Mercan Küpe

Mercanlar hem eşeyli hem de eşeysiz olarak üreyebilen canlılardır. Eşeyli üremededöllenme iç döllenme ve dış döllenme olmak üzere iki şekilde görülür. Erkek polipler
spermlerini bırakarak dişi polipte bulunan yumurtalara gönderip yumurtalar dölleniyorsa buolaya iç döllenme, erkek polip spermini dişide yumurtalarını eş zamanlı suya bıraktığında mercan bünyesi dışında gerçekleşen döllemeye ise dış döllenme denilmektedir. Döllenen yumurtalardan planula adı verilen yavrular çıkar. Suda bir sure (20- 40 gün) serbest yüzen
planulalar gelişebilecekleri uygun bir yüzey buluncaya kadar hareketlidirler. Uygun eminibulduklarında oraya yerleşip gelişmeye başlarlar ve burada polipler çoğaldıkça büyürler ve
ergin bir mercan halini alırlar. Bu şekilde mercanlar etrafa yayılmışta olurlar. Mercanlar doğalortamlarında senede yalnızca bir kez yumurtlarlar. Yumurtlama dolunaydan sonraki bir ya da

Mercan Özellikleri

Mercan Özellikleri

iki 2 gece olur. Farklı resiflerde mercanlar yılın farklı zamanlarında yumurtlarlar. Örneğin;Büyük Barier Resiflerinde yumurtlama ilkbahar sonu yaz başı, genelde aralıkta olur. Poliplerkoloni üzerinde eşeysiz üremede yaparlar, yeni polipler tomurcuklanma ile çoğalırlar.Mercanların eşeysiz üremesi tomurcuklanma şeklinde olur. Mercan kültüründe çoğunluklaeşeysiz üremeden faydalanılmaktadır.Mercan türlerinin her birinin büyüme hızı farklıdır. Bazı mercan türleri yılda 15 cmbüyüyebilirlerken yıldız mercanı ve beyin mercanı gibi mercanlar (yılda 0,3 – 1,9 cm)oldukça yavaş büyürler  Antik ama her zaman güncel modanın kalbinde yer alır – bu, değerli Turkuazın olağanüstü kalitesidir. Parlak gök mavisi taş, en güzel yarı değerli taşlardan biridir ve tüm mücevher yapımcılarının ve değerli taş meraklılarının gözdesidir. Aslında, pek çok kez, diğer opak bir taşın şaşırtıcı olmadığı ve turkuaz olarak kabul edildiği belirtiliyor.

Turkuaz belki de insan tarafından bilinen en eski taştır; kralların, savaşçıların ve şamanların şanslı büyüsü. Turkuaz hakkında bilinmeyen tarihsel bir gerçek, değerli taşların, negatif enerjiye karşı korunmak için kullanılan kutsal bir taş olduğuna inanılmasıdır. Taşın parlaklığı mutluluğu sembolize eder ve kendine olan güveni artırdığına inanılır.

Güçlü ve opak bir koruma taşı, göze hitap eden, göklere inen gök mavisi cehennem gibi gözlere hitap eden bir dokunuş hissidir. Mavi veya mavi-yeşilin eşsiz tonları ‘Turkuaz’ ismine atıfta bulunur. Krem veya kahverengi içsel damarların karmaşık ağı, karakterini arttırmaya hizmet eder.

Turkuaz Mercan Taşı Küpe

Turkuaz Mercan Taşı Küpe

Taş ve Tarihlerin Tarihçesi
Turkuvazın tarihi geniş ve karmaşıktır. Erken uygarlıklardan son zamanlara kadar, turkuaz tarih bu taşın saygın ününde önemli bir rol oynamıştır.

Bazı tarihçiler, on üçüncü yüzyılda turkuazın Türkiye’den kaynaklandığına dair yanlış inançtan dolayı adlandırıldığına inanırlar. Bu doğru olabilir veya ‘turkuaz’ ismi Fransız teriminden, “Türk taşı” anlamına gelen pierre turkuazından türemiştir. Çünkü Türkiye, Avrupa’ya turkuaz getiren başlıca ticaret yolu ve Venedikli tüccarlar genellikle Türk pazarlarından değerli taş satın almıştır. .

Binlerce yıl boyunca, turkuaz kullanımı, bilgelik, ahlaksızlık ve asaletin simgesi olarak kabul edilen tüm uygarlıklara yayılmıştır.

Tam olarak turkuazın şöhrete kavuştuğu adam için bilinmemektedir. Hıristiyan döneminden önce beş bin yıl öncesine ait olan edebiyat referanslarının yanı sıra arkeolojik kanıtlar da bulunmaktadır.

Mumyalanmış kolunda giyilen dört kraliçe Zümrüdü, Mısır’ın İlk Hanedanlığının 2. hükümdarına, M.Ö.

bokböceği turquiose Irak’ta 5000’e uzanan turkuaz boncuklar bulunmuştur. Arkeolojik kanıtlar, Mısırlıların M.Ö. 3200 yılında Sina’da turkuaz kazdıklarını göstermektedir.

Bilinen en eski turkuaz üreten kaynaklardan biri, tarihçilerin 2000 yıldan fazla bir süredir taş çıkarıldığına inanan Pers’tir. Bu bölgeden elde edilen turkuaz taşlar, canlı, robin yumurtası mavi rengi ile ünlüdür.

MERCAN KÜPE

MERCAN KÜPE

O zamanlar, Persler, turkuazın göz alıcı mavi rengi nedeniyle gökleri sembolize ettiğini ve sarayın kubbelerini ve kutsal ibadet yerlerini süslemek için taşı kullandıklarını varsayıyordu. İki mayın, Sarabit el-Khadim ve Wadi Maghareh bölgedeki bilinen en eski mayınlar olarak biliniyor

Güneybatı Amerika Birleşik Devletleri önemli bir turkuaz kaynağıdır ve turkuaz tarihinin önemli bir rol oynar. Arkeolojik kanıtlar, binlerce yıl önce, eski Amerikan kabilelerinin, şimdi Maden Madeni olarak bilinen bir noktada turkuaz taşlarını çıkarmaya başladığını gösteriyor. Mücevherleri New Mexico’dan Arjantin’e kadar keşfedildi.

Turkuaz, Firavunlar ve Aztek kralları tarafından özenle giyilirdi. Tutankamon’un ölüm maskesi turkuazla kaplanmıştı. Azteklerin son hükümdarı olan Montezuma’nın şimdi British Museum’da sergilediği hazine, bir turkuaz mozaiği ile kaplı çarpıcı bir oyulmuş yılandan ibaret.

Hint rahipleri, gökyüzünün güçlü ruhunu çağrıştıran dini törenlerde turkuaz giyerlerdi. Pek çok saygı duyulan turkuaz, evrensel taş gibi, o taşın takılmasının, evrenle bir akıl haline geleceğine inanıyordu.

Renkleri değiştirebilme kapasitesi nedeniyle, tahminlerde ya da kehanette kullanılmıştır. Eski Hint, turkuaz, yıpranmış veya törenler sırasında kullanılan yeryüzünde aktif gökyüzünün tanrısı simgeliyordu.

Apache, turkuaz destekli savaşçıların ve avcıların tam olarak nişan alması gerektiğine inanıyordu. Zuni onu iblislere karşı bir bekçi olarak kabul etti ve Asya’da nazardan korunduğuna inanılıyordu. Tibetliler geleneksel takılarda ve ritüel objelerde turkuaz kullanmışlardır. Hindistan, Afganistan, Arabistan ve İran’dan alınan eski el yazmaları, turkuazdaki renk değişimlerinin kullanıcının sağlığını gösterdiğini ileri sürüyor. Taşın da zenginlik ve refahı teşvik ettiği düşünülüyordu.

Turkuaz halkalar bugün Avrupa’da hala popüler bir unutma hediyesi.

Kökenlerin Oluşumu ve Yerleri
boncuk bilezik

Doğa bu kıymetli taşların dağıtımında Doğa çok cömert davranmıştır. Süper kaliteli turkuaz tortuları nadir olmakla birlikte, hemen hemen her kıtada iyi kalitede turkuaz izole alanlarda biriktirilir.

Kuzey Amerika’da en kaliteli turkuaz tortuları, özellikle güneybatı eyaletlerinde, özellikle Nevada, Arizona ve New Mexico’da bulunabilir. Güney Amerika’da Şili, saygın kalite mevduatlarının önde gelen bir kaynağıdır.

Turkuaz yatakları da Colorado, Kaliforniya, Virginia ve Utah’da bulunur.

Turkuaz bileşimi
Turkuvaz, bakırdan alüminyum fosfattan oluşan mavi-yeşil minerali mavidir. Mineral, küçük bir bakır izinden oluşan bir alüminyum fosfattır. Bakır, mineralin mavi renginden sorumludur. Turkuaz minerali demirle birleştiğinde, yeşilimsi turkuaz üretilir. Mineralin çinko izleri varsa, oluşan turkuaz rengi sarımsı olacaktır.

Karanlık İşaretler
karanlık damarlar

Kara damarlar ve turkuazdaki diğer işaretler, matriks, taşın “taşını” oluşturan kaya parçalarıdır. Mevcut matrisin miktarı farklıdır ve taşın rengi de değişir, çünkü turkuaz farklı kaya türlerinde oluşturulabilir.

• Siyah matris – demir pirit

• Sarı matris – riyolit

• Kahverengi matriks – demir oksit
Duygusal İyileştirme Özellikleri
kahverengileşen turquiose yosun

Turkuaz, ruh için rahatlık sağlayan ve vücudu rahatlatan en etkili şifacıdır. Sakin ve huzur hissini dengeleyerek ve uyararak genel duygu ve ruh halini teşvik eder. Turkuazın vücuda yakın tutulması, boşaltılan canlılığı geri kazanmaya ve nemlendirilmiş alkollü içecekleri kaldırmaya yardımcı olur. Stresi hafifletir ve odağı merkez kalbe geri yükler. Taşın empatik ve dengeleyici doğası, kullanıcının mutluluğun ve üzüntünün kaynaklarını gerçekleştirmesine ve aralarındaki dengeyi sağlamasına yardımcı olur.

Bir arınma taşı olduğu düşünülen Turkuvaz, negatif enerjiyi dağıtır ve atmosfere elektromanyetik dumanı hafifletir. Kendi kendini gerçekleştirmeyi hızlandırır ve analitik problem çözmede yardımcı olur, böylece toplumda konuşurken sinirleri yatıştırır.

Ruh halindeki dalgalanmaları sakinleştirmeye yardımcı olur ve kendini sabotajın hoşgörüsüz tutumunu dağıtır. Eğer kullanıcı zorbalık veya ayrımcılık hissediyorsa, turkuaz güçlenmeye yardımcı olur.

Tibet turkuazı, durumlara aşırı tepki gösterme eğilimi olanları sakinleştirmek için kullanılan etkili bir anti-histeri taşı olarak kabul edilir.

Ruhsal Enerji
etkinlik için bir araya getirilmiş

Turkuvaz romantik aşkın başlangıcını ateşler ve romantik konularda kendiliğindenliği teşvik eder.

Taştaki renk değişiminin, yaklaşan tehlikeyi veya sadakatsizliği uyardığını düşünüyoruz.

Ruhsal olarak, turkuaz hem erkek hem de kadın enerji merkezlerini ve fiziksel bedeni temizler ve temizler. Bu, bilgeliği ve anlayışı teşvik etmek, güveni, şefkati ve güzelliğin değerini arttırmak için hareket eder.

Turkuaz, kendimizin, iyi ve kötünün tüm yönlerini algılama ve bu yönleri birleşik bir varlıkla birleştirebilme yeteneğini geliştirir ve kim olduğumuzu kabul eder ve kucaklar.