OTANT�K TA�

Kardeşime Doğum Günü Hediyesi

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Kardeşime Doğum Günü Hediyesi

Arkadaş Türkçe Sözlük’te Kardeşime Doğum Günü Hediyesi; “Geleneğe göre, bir yere, özellikle bir düğüne çağımak ereğiyle, birine armağan olarak gönderilen incan, bardak gibi küçük bir nesne.” olarak tanımlanmaktadır. (Püsküllüoğlu 2003: 724)

Kardeşime Doğum Günü Hediyesi Sinop ve çevresinde “okuluk” şeklinde adlandırılmaktadır. Şakir Ülkütaşır Sinop yöresindeki Kardeşime Doğum Günü Hediyesi âdetinden şu şekilde bahsetmektedir:

“…Düğünün kararlaştırıldığı gün oğlan evinden kız evine, kız evinden oğlan evine ‘börek’ gönderilir; buna ‘ekmek değiştirmek’ derler. Düğünün yapılmasından bir iki gün evvel de her iki taraf akraba ve ahbaplarını, sureti mahsusada pişirilmiş ufak ufak ekmek göndermek suretiyle düğüne davet ederler. Bu ekmeklere ‘okuluk’ tabir edilmektedir.” (Ülkütaşır 1963: 2975)

Karakeçili Türk düğünlerinde Kardeşime Doğum Günü Hediyesiya gönderilen malzeme arasında kesme veya kağıtlı şeker, baklava veya mahallî tatlı, sabun, mum gibi farklı maddelerin bulunduğu bilinmektedir. Öğüt Eker’e göre haberleşmede kullanılan bu araçlar her ne kadar birbirlerinden farklı olsalar da kullanılış amaçlan aynıdır. Bu bağlamda şeker ağız tatlılığım; mum, Eski Türk inançlanndaki ateş kültünün bir kalıntısı olarak kötü ruh ve bakışlardan korunmayı, aydınlığı ve ferajlığı; sabun temizliği, kötülüklerden annmayı sembolize etmektedir. Kullanılan malzeme ne kadar değişik olursa olsun bu malzemelerin kullamlışlnndaki amaç, evlenecek çiftin her türlü olumsuzluktan, kötülüklerden ve huzursuzluklardan uzak tutulmasıdır. (Öğüt Eker 1998: 172)

Kardeşime Doğum Günü Hediyesi

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Kardeşime Doğum Günü Hediyesi
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Arkadaş Türkçe Sözlük’te Kardeşime Doğum Günü Hediyesi; “Geleneğe göre, bir yere, özellikle bir düğüne çağımak ereğiyle, birine armağan olarak gönderilen incan, bardak gibi küçük bir nesne.” olarak tanımlanmaktadır. (Püsküllüoğlu 2003: 724)

Kardeşime Doğum Günü Hediyesi Sinop ve çevresinde “okuluk” şeklinde adlandırılmaktadır. Şakir Ülkütaşır Sinop yöresindeki Kardeşime Doğum Günü Hediyesi âdetinden şu şekilde bahsetmektedir:

“…Düğünün kararlaştırıldığı gün oğlan evinden kız evine, kız evinden oğlan evine ‘börek’ gönderilir; buna ‘ekmek değiştirmek’ derler. Düğünün yapılmasından bir iki gün evvel de her iki taraf akraba ve ahbaplarını, sureti mahsusada pişirilmiş ufak ufak ekmek göndermek suretiyle düğüne davet ederler. Bu ekmeklere ‘okuluk’ tabir edilmektedir.” (Ülkütaşır 1963: 2975)

Karakeçili Türk düğünlerinde Kardeşime Doğum Günü Hediyesiya gönderilen malzeme arasında kesme veya kağıtlı şeker, baklava veya mahallî tatlı, sabun, mum gibi farklı maddelerin bulunduğu bilinmektedir. Öğüt Eker’e göre haberleşmede kullanılan bu araçlar her ne kadar birbirlerinden farklı olsalar da kullanılış amaçlan aynıdır. Bu bağlamda şeker ağız tatlılığım; mum, Eski Türk inançlanndaki ateş kültünün bir kalıntısı olarak kötü ruh ve bakışlardan korunmayı, aydınlığı ve ferajlığı; sabun temizliği, kötülüklerden annmayı sembolize etmektedir. Kullanılan malzeme ne kadar değişik olursa olsun bu malzemelerin kullamlışlnndaki amaç, evlenecek çiftin her türlü olumsuzluktan, kötülüklerden ve huzursuzluklardan uzak tutulmasıdır. (Öğüt Eker 1998: 172)