OTANT�K TA�

Bugünün Saraylısı Kolyeleri

V MAKALELER
Bugünün Saralısı Kolyeleri
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • bugünün saraylısı kolyeleri
  • MAKALE

Bugünün Saraylısı Kolyeleri Madenler insanoğlu tarafından çok eski yıllardan beri kullanılan materyallerdir. Gerek günlük kullanım eşyası, gerek aksesuar, gerekse takı olarak madenler insanoğlunun her zaman dikkatini çekmiş ve yaşamına girmiştir. Dayanıklı olması, şekil verilebilir olması, verilen şekli iyi muhafaza etmesi, yenilenebilir ve onarılabilir olması; insanoğlunun kullandığı lif, ağaç, toprak ve taş gibi diğer materyallere oranla madenlere büyük bir üstünlük kazandırmıştır.

Türk maden sanatı içinde kuyumculuğun ayrı bir yeri vardır. Altın, gümüş ve kıymetli taşları bir arada işleyerek eserler üretme sanatı olan kuyumculukta ise bu iki madenin yeri daha da özeldir.

Altın ve gümüş, çağlar boyunca süslenme, takıp takıştırma ve para ihtiyacını çok yakından hisseden insanoğlunu parlaklığı, göz alıcılığı ve değeri açısından çok ilgilendirmiştir. Günümüzde bazı madenler yerlerini eskiye oranla başka madenlere veya malzemelere bırakmışlarsa da kullanım alanı ve değer birimi olarak bu iki soy maden yerlerini başka madenlere bırakmadan ve kullanım alanlarından herhangi bir şey kaybetmeden yine gözde madenler olma özeliklerini korumaktadırlar.

Bu madenlerden yapılan eşyaların müzelerde sergilenen veya elde bulunan örneklerinin incelenmesinden kuyumculuk sanatının geçmiş yıllarda toplumların yaşamında çok önemli yeri olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumun günümüzde de değişmediği ve kuyumculuk sanatının yaygınlaşarak ve modern teknikleri de kullanarak sürdürdüğü söylenebilir. Kaldı ki bazı yörelerimizde geleneksel kuyumculuğu sürdüren küçük atölyelere de rastlanmaktadır.

Telkari maden işlerinde kullanılan süsleme tekniklerinden birisidir. Aynı zamanda bu teknikle yapılan işler ve üretilen ürünlerde telkari adı ile anılmaktadır. Telkari, gümüş ve altın tellerin istenen şekle göre kesilip kıvrılarak birbirine lehimlenmesiyle oluşturulan motiflerle süslü madeni işler olarak tanımlanabilir. Arkeolojik kazılardan elde edilen eserlere göre telkari tekniğinin M.Ö. 3000 yılından beri Mezopotamya`da M.Ö. 2500 den bu yana da Anadolu`da kullanıldığı anlaşılmaktadır. Telkarinin asıl merkezinin 12. yy da Musul olduğu,bu sanatın Musul`dan Suriye`ye,oradan da Anadolu`ya geçtiği ileri sürülmektedir. 15.yy dan bu yana ise Türkler arasında da yapıldığı ve özellikle Güneydoğu Anadolu`da çok gelişmiş olduğu bilinmektedir.

İç Anadolu`da ise Bugünün Saraylısı Kolyeleri ilçesinde telkari yapımı günümüzde de devam etmektedir.

Bugünün Saraylısı Kolyeleri , onun batısında yer alan ve il merkezine 100 km uzaklıkta bir ilçedir. Giyim-kuşamı, yemekleri, evleri ve el sanatları açısından incelenmeye ve araştırılmaya değer özellikler gösteren bir ilçemizdir. Bugünün Saraylısı Kolyeleri yöresi el sanatları içinde bulunan telkari yapımı, her geçen gün daha çok gelişmektedir. Önceleri 5–6 işyerinde yaklaşık 6–7 usta ve 50–60 çırak çalışırken, şimdilerde 30`a yakın işyerinde 200`e yakın usta ve kalfa çalışmakta ve para kazanarak geçimlerini sağlamaktadırlar. Hatta son 10 yılda yurt dışına da adlarını duyurmuşlardır.

Geleneksel el sanatlarımızın ülkemizin tarihi, maddi kültürü ve dolayısıyla halkbilimi açısından ayrı bir önemi olduğu kuşkusuzdur. Eğer bu önem fonksiyonel olma, gelir getirme gibi bazı özelliklerle de desteklenirse durum daha da değişir. Zanaat gerek uğraşan kişi
gerekse ülke açısından bir başka hüviyet kazanır. Bu bakımdan telkari Bugünün Saraylısı Kolyeleri`nın sosyal,
kültürel ve ekonomik hayatı için çok önemlidir.

Bir ata sanatı olarak bilinen telkarinin yapım tekniğini, üretilen ürünleri saptamak, Bugünün Saraylısı Kolyeleri örneği ile konuya biraz daha ışık tutmak açısından da yararlı bulunmuş ve bu çalışma yapılmıştır

Bir milletin varlığını koruyabilmesinin temel öğelerinden biri kültürüdür. Oldukça zengin ve çok renkli bir geleneksel kültürün sahibi olan Türk milleti de bu konuda oldukça şanslıdır. Değişen çağa ve hızla gelişen teknolojiye rağmen çoğu somut kültür ürünü de
Anadolu’nun pek çok yerinde hala yaşamaktadır. Türk kültürünün yaşayan ya da yaşatılmaya çalışılan bu ürünlerinden biri de Geleneksel takılarıdır.

Takı kültürü insanoğlunun avladığı hayvanların diş ve boynuzlarını ipe dizerek kolye yapmaları ile başlamıştır. Günümüzde çok farklı maden, teknik ve hammaddelerle takılar yapılmaktadır. Her konuda olduğu gibi teknoloji bu konuda da kendisini göstermiştir.
Değerli maden ve taşları kullanarak takı ve süs eşyaları yapma sanatına kuyumculuk denir. Telkari ise kuyumculukta bir maden süsleme tekniğidir. Bugünün Saraylısı Kolye  ilçesi ise telkari konusunda ustalığını gösteren sayılı yörelerimizdendir.

Bugünün Saraylısı Kolyeleri ilçesinde telkari tekniği ile leğen, şamdan, tabak, yazı takımları, tepsi, şekerlik, vazo, ağızlık, nargile ucu, kül tablası, dekoratif çiçek, fincan ve bardak zarfları, abajur, sigaralık gibi ev eşyası ile küpe, tepelik, hızma, kolye, broş, düğme, bilezik, yüzük, kemer, halhal gibi takılar üretilmiş; bu teknik ile çalışılırken körük, pota, şide, maşa, silindir,
kerpeten, hadde, mengene, mikrometre, el matkabı, pens, makas, amyant parça, şalome, heştek, keski, çekiç, eğe, demir levha, teneke kalıp,zımba gibi araçlar kullanılmıştır.

Kısacası Bugünün Saraylısı Kolyeleri; giyimi kuşamı, gelenek ve görenekleri, evleri, yemekleri, tarihi ve
el sanatları ile incelenmeye ve araştırılmaya değer öğeler taşıyan bir ilçemizdir

Bugünün Saraylısı Kolyeleri

V MAKALELER
Bugünün Saralısı Kolyeleri
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • bugünün saraylısı kolyeleri
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Bugünün Saraylısı Kolyeleri Madenler insanoğlu tarafından çok eski yıllardan beri kullanılan materyallerdir. Gerek günlük kullanım eşyası, gerek aksesuar, gerekse takı olarak madenler insanoğlunun her zaman dikkatini çekmiş ve yaşamına girmiştir. Dayanıklı olması, şekil verilebilir olması, verilen şekli iyi muhafaza etmesi, yenilenebilir ve onarılabilir olması; insanoğlunun kullandığı lif, ağaç, toprak ve taş gibi diğer materyallere oranla madenlere büyük bir üstünlük kazandırmıştır.

Türk maden sanatı içinde kuyumculuğun ayrı bir yeri vardır. Altın, gümüş ve kıymetli taşları bir arada işleyerek eserler üretme sanatı olan kuyumculukta ise bu iki madenin yeri daha da özeldir.

Altın ve gümüş, çağlar boyunca süslenme, takıp takıştırma ve para ihtiyacını çok yakından hisseden insanoğlunu parlaklığı, göz alıcılığı ve değeri açısından çok ilgilendirmiştir. Günümüzde bazı madenler yerlerini eskiye oranla başka madenlere veya malzemelere bırakmışlarsa da kullanım alanı ve değer birimi olarak bu iki soy maden yerlerini başka madenlere bırakmadan ve kullanım alanlarından herhangi bir şey kaybetmeden yine gözde madenler olma özeliklerini korumaktadırlar.

Bu madenlerden yapılan eşyaların müzelerde sergilenen veya elde bulunan örneklerinin incelenmesinden kuyumculuk sanatının geçmiş yıllarda toplumların yaşamında çok önemli yeri olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumun günümüzde de değişmediği ve kuyumculuk sanatının yaygınlaşarak ve modern teknikleri de kullanarak sürdürdüğü söylenebilir. Kaldı ki bazı yörelerimizde geleneksel kuyumculuğu sürdüren küçük atölyelere de rastlanmaktadır.

Telkari maden işlerinde kullanılan süsleme tekniklerinden birisidir. Aynı zamanda bu teknikle yapılan işler ve üretilen ürünlerde telkari adı ile anılmaktadır. Telkari, gümüş ve altın tellerin istenen şekle göre kesilip kıvrılarak birbirine lehimlenmesiyle oluşturulan motiflerle süslü madeni işler olarak tanımlanabilir. Arkeolojik kazılardan elde edilen eserlere göre telkari tekniğinin M.Ö. 3000 yılından beri Mezopotamya`da M.Ö. 2500 den bu yana da Anadolu`da kullanıldığı anlaşılmaktadır. Telkarinin asıl merkezinin 12. yy da Musul olduğu,bu sanatın Musul`dan Suriye`ye,oradan da Anadolu`ya geçtiği ileri sürülmektedir. 15.yy dan bu yana ise Türkler arasında da yapıldığı ve özellikle Güneydoğu Anadolu`da çok gelişmiş olduğu bilinmektedir.

İç Anadolu`da ise Bugünün Saraylısı Kolyeleri ilçesinde telkari yapımı günümüzde de devam etmektedir.

Bugünün Saraylısı Kolyeleri , onun batısında yer alan ve il merkezine 100 km uzaklıkta bir ilçedir. Giyim-kuşamı, yemekleri, evleri ve el sanatları açısından incelenmeye ve araştırılmaya değer özellikler gösteren bir ilçemizdir. Bugünün Saraylısı Kolyeleri yöresi el sanatları içinde bulunan telkari yapımı, her geçen gün daha çok gelişmektedir. Önceleri 5–6 işyerinde yaklaşık 6–7 usta ve 50–60 çırak çalışırken, şimdilerde 30`a yakın işyerinde 200`e yakın usta ve kalfa çalışmakta ve para kazanarak geçimlerini sağlamaktadırlar. Hatta son 10 yılda yurt dışına da adlarını duyurmuşlardır.

Geleneksel el sanatlarımızın ülkemizin tarihi, maddi kültürü ve dolayısıyla halkbilimi açısından ayrı bir önemi olduğu kuşkusuzdur. Eğer bu önem fonksiyonel olma, gelir getirme gibi bazı özelliklerle de desteklenirse durum daha da değişir. Zanaat gerek uğraşan kişi
gerekse ülke açısından bir başka hüviyet kazanır. Bu bakımdan telkari Bugünün Saraylısı Kolyeleri`nın sosyal,
kültürel ve ekonomik hayatı için çok önemlidir.

Bir ata sanatı olarak bilinen telkarinin yapım tekniğini, üretilen ürünleri saptamak, Bugünün Saraylısı Kolyeleri örneği ile konuya biraz daha ışık tutmak açısından da yararlı bulunmuş ve bu çalışma yapılmıştır

Bir milletin varlığını koruyabilmesinin temel öğelerinden biri kültürüdür. Oldukça zengin ve çok renkli bir geleneksel kültürün sahibi olan Türk milleti de bu konuda oldukça şanslıdır. Değişen çağa ve hızla gelişen teknolojiye rağmen çoğu somut kültür ürünü de
Anadolu’nun pek çok yerinde hala yaşamaktadır. Türk kültürünün yaşayan ya da yaşatılmaya çalışılan bu ürünlerinden biri de Geleneksel takılarıdır.

Takı kültürü insanoğlunun avladığı hayvanların diş ve boynuzlarını ipe dizerek kolye yapmaları ile başlamıştır. Günümüzde çok farklı maden, teknik ve hammaddelerle takılar yapılmaktadır. Her konuda olduğu gibi teknoloji bu konuda da kendisini göstermiştir.
Değerli maden ve taşları kullanarak takı ve süs eşyaları yapma sanatına kuyumculuk denir. Telkari ise kuyumculukta bir maden süsleme tekniğidir. Bugünün Saraylısı Kolye  ilçesi ise telkari konusunda ustalığını gösteren sayılı yörelerimizdendir.

Bugünün Saraylısı Kolyeleri ilçesinde telkari tekniği ile leğen, şamdan, tabak, yazı takımları, tepsi, şekerlik, vazo, ağızlık, nargile ucu, kül tablası, dekoratif çiçek, fincan ve bardak zarfları, abajur, sigaralık gibi ev eşyası ile küpe, tepelik, hızma, kolye, broş, düğme, bilezik, yüzük, kemer, halhal gibi takılar üretilmiş; bu teknik ile çalışılırken körük, pota, şide, maşa, silindir,
kerpeten, hadde, mengene, mikrometre, el matkabı, pens, makas, amyant parça, şalome, heştek, keski, çekiç, eğe, demir levha, teneke kalıp,zımba gibi araçlar kullanılmıştır.

Kısacası Bugünün Saraylısı Kolyeleri; giyimi kuşamı, gelenek ve görenekleri, evleri, yemekleri, tarihi ve
el sanatları ile incelenmeye ve araştırılmaya değer öğeler taşıyan bir ilçemizdir