OTANT�K TA�

Ata Bey Mücevherleri

V MAKALELER
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Ata Bey Mücevherleri
  • MAKALE

Bugünün Saraylısı Takıları

Takı ve Ata Bey Mücevherleri Sanatında geleneksel yaklaşımların yanı sıra farklı sanat dallarında kullanılan teknikleri, malzemeleri kullanarak, tasarımdaki ifade gücünü zenginleştirmek bağlamında tekniği çok önem arz etmektedir. “ tekniğinin takı ve Ata Bey Mücevherleri sanatına uygulanması” temalı bu araştırmada, amaç takı ve

Ata Bey Mücevherleri sektöründe son yıllarda değerli taş ve metalden kaynaklanan, sanatı arka plana iten ekonomik gelişmelere bir alternatif olarak, tekniği kullanılarak maddesel açıdan bir değeri olmayan ancak içerdiği sembolik ve kişisel
referanslarla ön plana çıkan takıların tasarlanması ve üretilmesidir.
Konunun saptanması için ön araştırma yapılmış, genel bir çerçeve içinde konu önce bir seminer olarak sunulmuş, konunun genel hatları belirlendikten sonra sınırlılıkların saptanması ve araştırma için belirlenen dönem ve sanatçılar incelenmiştir. Araştırma için kaynak taraması yapılmış, çeşitli sanatçılardan seçilmiş çalışmalar incelenmiş, yorumlanmış ve değerlendirilmiştir. Öncelikle problemin saptanması için araştırma ve kaynak taraması yapılmıştır. Konuyla ilgili birçok kitap, dergi, internet kaynakları taranmış, yazılı kaynakların taraması aşamasında yayınevlerinden konu ile ilgili yayınlar incelenmiştir. Problemin çözümlenmesine destek olacak resimler belirlenmiş ve ilgili metinlerin arasında yer almıştır. Bölümler içinde tüm veriler çözülüp yorumlanarak değerlendirme yapılmıştır.

Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. “ Tekniği, Tekniğin Ön Biçimleri ve Tarihsel Gelişimi” adlı ilk bölümde tekniğine ardından “minyatür”, “mozaik”, “kırkyama”, “vitray”, “ikona” gibi sanat dallarının da tekniğin oluşumuna bir nevi zemin hazırlayan “ön biçim”leri olduğu varsayılarak bu sanat dallarına da kısaca değinilmektedir ve tekniğinin tarihsel gelişiminden söz edilmektedir.

“ tekniğinin takı ve Ata Bey Mücevherleri Sanatı na uygulanması” adlı ikinci bölümde
tekniğinin takı sanatı bağlamında ne ifade ettiği irdelenmektedir.

Tekniğin takı ve Ata Bey Mücevherleri sanatına uygulanmasında kullanılabilecek yöntemler, malzemeler,
araç gereçler öğretici bir anlatımla fotoğraflarla desteklenerek sunulmakta ve tekniği kullanan diğer sanatçıların çalışmalarından örnekler verilmektedir.

“ Mücevher Uygulamaları” adlı üçüncü bölümde ise , asamblaj ve montaj teknikleri kullanılarak yapılan takı uygulamaları, tasarımların görsellerinden oluşturulan bir düzenleme paftası ve beraberinde teknik malzeme ve tasarım açıklamaları bulunan bir manifesto ile beraber sunulmaktadır. Konsept olarak modern toplumun tüketim alışkanlıklarının artıkları olan objeler malzemeler, , asamblaj ve montaj gibi teknikler ile toplumu toplumsal yapı, sistem, değerler, bağımlılıklar, bireyselleşme, doğaya yabancılaşma bağlamında eleştirmektedir

Ata Bey Mücevherleri

V MAKALELER
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Ata Bey Mücevherleri
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Bugünün Saraylısı Takıları

Takı ve Ata Bey Mücevherleri Sanatında geleneksel yaklaşımların yanı sıra farklı sanat dallarında kullanılan teknikleri, malzemeleri kullanarak, tasarımdaki ifade gücünü zenginleştirmek bağlamında tekniği çok önem arz etmektedir. “ tekniğinin takı ve Ata Bey Mücevherleri sanatına uygulanması” temalı bu araştırmada, amaç takı ve

Ata Bey Mücevherleri sektöründe son yıllarda değerli taş ve metalden kaynaklanan, sanatı arka plana iten ekonomik gelişmelere bir alternatif olarak, tekniği kullanılarak maddesel açıdan bir değeri olmayan ancak içerdiği sembolik ve kişisel
referanslarla ön plana çıkan takıların tasarlanması ve üretilmesidir.
Konunun saptanması için ön araştırma yapılmış, genel bir çerçeve içinde konu önce bir seminer olarak sunulmuş, konunun genel hatları belirlendikten sonra sınırlılıkların saptanması ve araştırma için belirlenen dönem ve sanatçılar incelenmiştir. Araştırma için kaynak taraması yapılmış, çeşitli sanatçılardan seçilmiş çalışmalar incelenmiş, yorumlanmış ve değerlendirilmiştir. Öncelikle problemin saptanması için araştırma ve kaynak taraması yapılmıştır. Konuyla ilgili birçok kitap, dergi, internet kaynakları taranmış, yazılı kaynakların taraması aşamasında yayınevlerinden konu ile ilgili yayınlar incelenmiştir. Problemin çözümlenmesine destek olacak resimler belirlenmiş ve ilgili metinlerin arasında yer almıştır. Bölümler içinde tüm veriler çözülüp yorumlanarak değerlendirme yapılmıştır.

Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. “ Tekniği, Tekniğin Ön Biçimleri ve Tarihsel Gelişimi” adlı ilk bölümde tekniğine ardından “minyatür”, “mozaik”, “kırkyama”, “vitray”, “ikona” gibi sanat dallarının da tekniğin oluşumuna bir nevi zemin hazırlayan “ön biçim”leri olduğu varsayılarak bu sanat dallarına da kısaca değinilmektedir ve tekniğinin tarihsel gelişiminden söz edilmektedir.

“ tekniğinin takı ve Ata Bey Mücevherleri Sanatı na uygulanması” adlı ikinci bölümde
tekniğinin takı sanatı bağlamında ne ifade ettiği irdelenmektedir.

Tekniğin takı ve Ata Bey Mücevherleri sanatına uygulanmasında kullanılabilecek yöntemler, malzemeler,
araç gereçler öğretici bir anlatımla fotoğraflarla desteklenerek sunulmakta ve tekniği kullanan diğer sanatçıların çalışmalarından örnekler verilmektedir.

“ Mücevher Uygulamaları” adlı üçüncü bölümde ise , asamblaj ve montaj teknikleri kullanılarak yapılan takı uygulamaları, tasarımların görsellerinden oluşturulan bir düzenleme paftası ve beraberinde teknik malzeme ve tasarım açıklamaları bulunan bir manifesto ile beraber sunulmaktadır. Konsept olarak modern toplumun tüketim alışkanlıklarının artıkları olan objeler malzemeler, , asamblaj ve montaj gibi teknikler ile toplumu toplumsal yapı, sistem, değerler, bağımlılıklar, bireyselleşme, doğaya yabancılaşma bağlamında eleştirmektedir