OTANT�K TA�

Doğum Günü Süprizleri Erkek İçin

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYELERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • doğum günü süprizleri erkek için

Araştırmaya katılan 229 Doğum Günü Süprizleri Erkek İçin sahibinin 18 tanesinin Doğum Günü Süprizleri Erkek İçinlarında kılıç bulunmakta, 211 tanesinde bulunmamaktadır. Doğum Günü Süprizleri Erkek İçin sahiplerinin cinsiyet, işinin ortaklı olup olmadığı gibi demografik özellikleri ve bu Doğum Günü Süprizleri Erkek İçin sahiplerinin Doğum Günü Süprizleri Erkek İçinlarında bulunan hediyelik eşyaları nasıl temin ettikleri, neden bu işle uğraştıkları gibi el sanatları ürünlerine ve işlerine yönelik durumları ile Doğum Günü Süprizleri Erkek İçinlarında kılıç satmaları arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p >0.05).

Bununla beraber, Doğum Günü Süprizleri Erkek İçin sahiplerinin yaşı, doğum yeri, öğrenim durumu, medeni halleri, kaç yıldır bu işle uğraştıkları, işyerlerinin kendilerine ait olup olmadığı aylık ortalama gelir gibi demografik özellikleri arasındaki ilişki istatistiki olarak anlamlıdır (p<0.05).

Araştırmaya katılan Doğum Günü Süprizleri Erkek İçin sahiplerinin cinsiyet, yaş, doğum yeri, öğrenim durumu, uğraştıkları başka bir iş vb. gibi demografik özellikleri ve Doğum Günü Süprizleri Erkek İçinlarda bulunan el sanatları ürünlerine yönelik bilgiler ile Doğum Günü Süprizleri Erkek İçinlarında lif hammaddeli kilim satma durumları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı ve bu ilişkinin sebepleri çapraz tablo olarak, ki-kare (Pearson Chi-Square) değerleriyle birlikte Tablo 4.2.7’de sunulmuştur.

Hediyelik eşya Doğum Günü Süprizleri Erkek İçin sahiplerinin tükenmişlik durumlarına verdikleri toplam puan ile aylık ortalama gelirleri incelendiğinde, anova tablosu sonuçlarına göre (F=0.062, p=0.980) p>0.05 olarak bulunmuştur. Doğum Günü Süprizleri Erkek İçin sahiplerinin aylık ortalama gelirlerine göre tükenmişlik ölçeğine verdikleri toplam puan grup ortalamaları bakımından bir farklılık yoktur. Doğum Günü Süprizleri Erkek İçin sahiplerinin aylık ortalama gelirleri tükenmişlik durumları toplam puanını etkilememektedir.

 

Doğum Günü Süprizleri Erkek İçin

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYELERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • doğum günü süprizleri erkek için
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Araştırmaya katılan 229 Doğum Günü Süprizleri Erkek İçin sahibinin 18 tanesinin Doğum Günü Süprizleri Erkek İçinlarında kılıç bulunmakta, 211 tanesinde bulunmamaktadır. Doğum Günü Süprizleri Erkek İçin sahiplerinin cinsiyet, işinin ortaklı olup olmadığı gibi demografik özellikleri ve bu Doğum Günü Süprizleri Erkek İçin sahiplerinin Doğum Günü Süprizleri Erkek İçinlarında bulunan hediyelik eşyaları nasıl temin ettikleri, neden bu işle uğraştıkları gibi el sanatları ürünlerine ve işlerine yönelik durumları ile Doğum Günü Süprizleri Erkek İçinlarında kılıç satmaları arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p >0.05).

Bununla beraber, Doğum Günü Süprizleri Erkek İçin sahiplerinin yaşı, doğum yeri, öğrenim durumu, medeni halleri, kaç yıldır bu işle uğraştıkları, işyerlerinin kendilerine ait olup olmadığı aylık ortalama gelir gibi demografik özellikleri arasındaki ilişki istatistiki olarak anlamlıdır (p<0.05).

Araştırmaya katılan Doğum Günü Süprizleri Erkek İçin sahiplerinin cinsiyet, yaş, doğum yeri, öğrenim durumu, uğraştıkları başka bir iş vb. gibi demografik özellikleri ve Doğum Günü Süprizleri Erkek İçinlarda bulunan el sanatları ürünlerine yönelik bilgiler ile Doğum Günü Süprizleri Erkek İçinlarında lif hammaddeli kilim satma durumları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı ve bu ilişkinin sebepleri çapraz tablo olarak, ki-kare (Pearson Chi-Square) değerleriyle birlikte Tablo 4.2.7’de sunulmuştur.

Hediyelik eşya Doğum Günü Süprizleri Erkek İçin sahiplerinin tükenmişlik durumlarına verdikleri toplam puan ile aylık ortalama gelirleri incelendiğinde, anova tablosu sonuçlarına göre (F=0.062, p=0.980) p>0.05 olarak bulunmuştur. Doğum Günü Süprizleri Erkek İçin sahiplerinin aylık ortalama gelirlerine göre tükenmişlik ölçeğine verdikleri toplam puan grup ortalamaları bakımından bir farklılık yoktur. Doğum Günü Süprizleri Erkek İçin sahiplerinin aylık ortalama gelirleri tükenmişlik durumları toplam puanını etkilememektedir.