OTANT�K TA�

Çocuklar İçin Doğum Günü Hediyesi

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYELERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • çocuklar için doğum günü hediyesi

Araştırma kapsamına alınan 229 Çocuklar İçin Doğum Günü Hediyesi sahibinin 23 tanesi Çocuk ağaç hammaddeli çarık satmaktadır, 206 tanesi satmamaktadır. Çocuklar İçin Doğum Günü Hediyesi sahiplerinin cinsiyet, yaş, doğum yeri, öğrenim durumu, medeni hal, kaç yıldır bu işle uğraştığı, işinin ortaklı olup olmadığı, işyerinin kendine ait olup olmadığı, aylık gelir gibi demografik özellikleri ile Çocuklar İçin Doğum Günü Hediyesiilarında ağaç hammaddeli baston satmaları arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p >0.05).
Ayrıca Çocuklar İçin Doğum Günü Hediyesii sahiplerinin Çocuklar İçin Doğum Günü Hediyesi ilarında bulunan hediyelik eşyaları temin etme şekilleri, neden bu işle uğraştıkları ve el sanatları ürünlerinin ithal edilmesini doğru bulup bulmama durumları gibi satıcıların işlerine ve el sanatları ürünlerine yönelik düşünceleri ile Çocuklar İçin Doğum Günü Hediyesi sahiplerinin ağaç hammaddeli çarık satma durumları arasında da istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p >0.05).
Çarık da tıpkı baston gibi Anadolu’da zamanında sıklıkla giyilen daha sonrasında yalnızca geleneksel giysilerle beraber gösteri amaçlı kullanılan ve günümüzde hediyelik geleneksel eşya kategorisine giren günlük kullanım aracıdır. Hediyelik eşya Çocuklar İçin Doğum Günü Hediyesiilarında, çarık satan Çocuklar İçin Doğum Günü Hediyesii sahiplerinin hala geleneksel el sanatları ürünlerini sattıkları görülmektedir.

Araştırmaya katılan Çocuklar İçin Doğum Günü Hediyesi sahiplerinin cinsiyet, yaş, doğum yeri, öğrenim durumu, uğraştıkları başka bir iş vb. gibi demografik özellikleri ve Çocuklar İçin Doğum Günü Hediyesi bulunan el sanatları ürünlerine yönelik bilgiler ile Çocuklar İçin Doğum Günü Hediyesiilarında toprak hammaddeli çömlek satma durumları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı ve bu ilişkinin sebepleri çapraz tablo olarak, ki-kare (Pearson Chi-Square) değerleriyle birlikte Tablo 4.2.3’de sunulmuştur.

Çocuklar İçin Doğum Günü Hediyesi

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYELERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • çocuklar için doğum günü hediyesi
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Araştırma kapsamına alınan 229 Çocuklar İçin Doğum Günü Hediyesi sahibinin 23 tanesi Çocuk ağaç hammaddeli çarık satmaktadır, 206 tanesi satmamaktadır. Çocuklar İçin Doğum Günü Hediyesi sahiplerinin cinsiyet, yaş, doğum yeri, öğrenim durumu, medeni hal, kaç yıldır bu işle uğraştığı, işinin ortaklı olup olmadığı, işyerinin kendine ait olup olmadığı, aylık gelir gibi demografik özellikleri ile Çocuklar İçin Doğum Günü Hediyesiilarında ağaç hammaddeli baston satmaları arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p >0.05).
Ayrıca Çocuklar İçin Doğum Günü Hediyesii sahiplerinin Çocuklar İçin Doğum Günü Hediyesi ilarında bulunan hediyelik eşyaları temin etme şekilleri, neden bu işle uğraştıkları ve el sanatları ürünlerinin ithal edilmesini doğru bulup bulmama durumları gibi satıcıların işlerine ve el sanatları ürünlerine yönelik düşünceleri ile Çocuklar İçin Doğum Günü Hediyesi sahiplerinin ağaç hammaddeli çarık satma durumları arasında da istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p >0.05).
Çarık da tıpkı baston gibi Anadolu’da zamanında sıklıkla giyilen daha sonrasında yalnızca geleneksel giysilerle beraber gösteri amaçlı kullanılan ve günümüzde hediyelik geleneksel eşya kategorisine giren günlük kullanım aracıdır. Hediyelik eşya Çocuklar İçin Doğum Günü Hediyesiilarında, çarık satan Çocuklar İçin Doğum Günü Hediyesii sahiplerinin hala geleneksel el sanatları ürünlerini sattıkları görülmektedir.

Araştırmaya katılan Çocuklar İçin Doğum Günü Hediyesi sahiplerinin cinsiyet, yaş, doğum yeri, öğrenim durumu, uğraştıkları başka bir iş vb. gibi demografik özellikleri ve Çocuklar İçin Doğum Günü Hediyesi bulunan el sanatları ürünlerine yönelik bilgiler ile Çocuklar İçin Doğum Günü Hediyesiilarında toprak hammaddeli çömlek satma durumları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı ve bu ilişkinin sebepleri çapraz tablo olarak, ki-kare (Pearson Chi-Square) değerleriyle birlikte Tablo 4.2.3’de sunulmuştur.