OTANT�K TA�

Eşe Doğum Günü Hediyeleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • eşe doğum günü hediyeleri

Eşe Doğum Günü Hediyeleri bir kısmı, yıl içerisinde belirli zamanlarda mutad olarak verildiği için bu durum periyodik bir düzene işaret ettiğinden; Eşe Doğum Günü Hediyeleri alınıp verilmesi süreklilik arz eder ve bir Eşe Doğum Günü Hediyelerileşme trafiği yaşanırdı. İmparatorluk
dâhilinde pîşkeşler padişaha cülûs, cenaze, huzura kabul, askerî sefer, koru ve çayır mahsûlü sunumu, otluk ambarının dolması, çeşitli donanmalar, görev tevcihleri, hazine irsali gibi devlet işlerine ait törenlerde; Cuma selamlığı, Hac dönüşü, Regaib Kandili, Kadir Gecesi, Mevlid Kandili,
Ramazan ve kurban bayramları gibi dinî törenlerde; şehzâde doğumları, göçler, binişler, halvetler, evlenme ve sünnet düğünleri gibi hareme ait
törenlerde sunulurdu. Ayrıca nevruz, av seferleri, ziyafetler, ziyaretler, padişahın bir yerden başka bir yere gelmesi, padişah ve sadrazamın
hastalanmasında yapılan geçmiş olsun ziyaretleri, kan alma, gibi vesileler padişaha Eşe Doğum Günü Hediyeleri takdimini gerektirirdi. Padişah ise bu merasimlerin yanısıra şehzâdelelerin ilk okumaya başlamaları,

Kur„ân-ı Kerim hatim töreni, Hırka-i Saadet ziyareti, Surre-i Hümayûn gönderilmesi, kendisine nisan yağmuru ve buhur suyu takdimi gibi merasimlerde Eşe Doğum Günü Hediyeleriler dağıtırdı. Bunlardan örneğin bayramlar, nevruz, Surre-i Hümayûn ihrâcı, Hac dönüşü, Mevlid Kandili gibi zamanlarda her yıl sırası geldikçe Eşe Doğum Günü Hediyeleri takdimi gerçekleşirdi. Yani bunlar mutad Eşe Doğum Günü Hediyelerilerdi. Mutad olmayanlar ise verilecek zamanı önceden bilinmeyen ziyafet, ziyaret, sünnet ve evlenme düğünleri, binişler gibi
zamanlardı. Bütün bu zamanlarda ülkenin dört bir yanından gelen Eşe Doğum Günü Hediyeleri dolan hazine bir taraftan da verilen ihsanlar ve inâmlarla boşalırdı. Bir de bunlara diplomatik Eşe Doğum Günü Hediyelerilerle muhallefât ve müsadere eşyaları eklenirdi.

 

Tüm bunlar birarada düşünüldüğünde sürekli bir Eşe Doğum Günü Hediyeleri girişi ve çıkışıyaşanmaktaydı. Başka bir ifadeyle, malların sistemli bir şekilde “Eşe Doğum Günü Hediyeleri”adıyla bir tür vergi geliri gibi merkezde toplanması ve buradan yeniden
dağıtımı söz konusuydu. Yeniden dağıtımın bir neticesi olarak pîşkeşler yaniEşe Doğum Günü Hediyeleri ler, ihsanlar ve inâmlar için önem arz etmekteydi. Padişah kendisine
Eşe Doğum Günü Hediyeleri edilen bir eşyayı, hatta vefat eden kişinin eşyasını bir başkasınaEşe Doğum Günü Hediyeleri etmekte mahzur görmezdi. Bu durum Eşe Doğum Günü Hediyeleriyi alanlar için de geçerliydi. Eşe Doğum Günü Hediyeleri edilen eşyaların sürekli el değiştirmesi söz konusuydu.Örneğin; bir paşaya Eşe Doğum Günü Hediyeleri gelen hançer merasim nedeniyle sultanın

Eşe Doğum Günü Hediyeleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • eşe doğum günü hediyeleri
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Eşe Doğum Günü Hediyeleri bir kısmı, yıl içerisinde belirli zamanlarda mutad olarak verildiği için bu durum periyodik bir düzene işaret ettiğinden; Eşe Doğum Günü Hediyeleri alınıp verilmesi süreklilik arz eder ve bir Eşe Doğum Günü Hediyelerileşme trafiği yaşanırdı. İmparatorluk
dâhilinde pîşkeşler padişaha cülûs, cenaze, huzura kabul, askerî sefer, koru ve çayır mahsûlü sunumu, otluk ambarının dolması, çeşitli donanmalar, görev tevcihleri, hazine irsali gibi devlet işlerine ait törenlerde; Cuma selamlığı, Hac dönüşü, Regaib Kandili, Kadir Gecesi, Mevlid Kandili,
Ramazan ve kurban bayramları gibi dinî törenlerde; şehzâde doğumları, göçler, binişler, halvetler, evlenme ve sünnet düğünleri gibi hareme ait
törenlerde sunulurdu. Ayrıca nevruz, av seferleri, ziyafetler, ziyaretler, padişahın bir yerden başka bir yere gelmesi, padişah ve sadrazamın
hastalanmasında yapılan geçmiş olsun ziyaretleri, kan alma, gibi vesileler padişaha Eşe Doğum Günü Hediyeleri takdimini gerektirirdi. Padişah ise bu merasimlerin yanısıra şehzâdelelerin ilk okumaya başlamaları,

Kur„ân-ı Kerim hatim töreni, Hırka-i Saadet ziyareti, Surre-i Hümayûn gönderilmesi, kendisine nisan yağmuru ve buhur suyu takdimi gibi merasimlerde Eşe Doğum Günü Hediyeleriler dağıtırdı. Bunlardan örneğin bayramlar, nevruz, Surre-i Hümayûn ihrâcı, Hac dönüşü, Mevlid Kandili gibi zamanlarda her yıl sırası geldikçe Eşe Doğum Günü Hediyeleri takdimi gerçekleşirdi. Yani bunlar mutad Eşe Doğum Günü Hediyelerilerdi. Mutad olmayanlar ise verilecek zamanı önceden bilinmeyen ziyafet, ziyaret, sünnet ve evlenme düğünleri, binişler gibi
zamanlardı. Bütün bu zamanlarda ülkenin dört bir yanından gelen Eşe Doğum Günü Hediyeleri dolan hazine bir taraftan da verilen ihsanlar ve inâmlarla boşalırdı. Bir de bunlara diplomatik Eşe Doğum Günü Hediyelerilerle muhallefât ve müsadere eşyaları eklenirdi.

 

Tüm bunlar birarada düşünüldüğünde sürekli bir Eşe Doğum Günü Hediyeleri girişi ve çıkışıyaşanmaktaydı. Başka bir ifadeyle, malların sistemli bir şekilde “Eşe Doğum Günü Hediyeleri”adıyla bir tür vergi geliri gibi merkezde toplanması ve buradan yeniden
dağıtımı söz konusuydu. Yeniden dağıtımın bir neticesi olarak pîşkeşler yaniEşe Doğum Günü Hediyeleri ler, ihsanlar ve inâmlar için önem arz etmekteydi. Padişah kendisine
Eşe Doğum Günü Hediyeleri edilen bir eşyayı, hatta vefat eden kişinin eşyasını bir başkasınaEşe Doğum Günü Hediyeleri etmekte mahzur görmezdi. Bu durum Eşe Doğum Günü Hediyeleriyi alanlar için de geçerliydi. Eşe Doğum Günü Hediyeleri edilen eşyaların sürekli el değiştirmesi söz konusuydu.Örneğin; bir paşaya Eşe Doğum Günü Hediyeleri gelen hançer merasim nedeniyle sultanın