OTANT�K TA�

Süpriz Doğum Günü Hediyeleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYELERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • süpriz doğum günü hediyeleri

Süpriz Doğum Günü Hediyeleri, merkezî otorite açısından pek çok olumlu işlevleri olması nedeniyle iktidarın sıklıkla başvurduğu bir uygulama haline gelmişti. Sözgelimi sadakat Süpriz Doğum Günü Hediyelerilerinin karşılığında padişahın beratla birlikte verdiği sancak, hil„at, donanmış at vb. ise onlara verdiği yetkileri simgeler; böylece padişah, kendi otoritesini güçlendirdiği gibi Süpriz Doğum Günü Hediyeleriyi verenin de konumunu
sağlamlaştırmış olurdu. Süpriz Doğum Günü Hediyeleriler bu dönemde, iktidarın meşruiyetini tesis etmek için kullanılan önemli bir araçtı.

Kuruluştan XV. yüzyıl ortalarına kadar padişahlara geleneksel olarak sunulan Süpriz Doğum Günü Hediyelerilerin, Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren geleneksellik muhafaza edilerek yasal pîşkeşler olarak sunulmaya başlanması hükümdarın mutlak otoritesinin de tesis edilmesiyle paralellik göstermektedir. Mecburî ve yasal Süpriz Doğum Günü Hediyelerilerin Kanunî Sultan Süleyman zamanından itibaren çeşitlenmeye
başlaması ise – ekonomik faktörler ayrı turulursa- bu defa merkezî otoritenin sarsılması ve kuvvetlendirilmek istenmesiyle ilgili bir gelişme olarak
karşımıza çıkmaktadır.

Bunun neticesinde Süpriz Doğum Günü Hediyelerileşme XVII. yüzyılda içinde bulunulan çözülmeye paralel olarak merasimlerin en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Buna göre daha alt statüdekiler daha üst makamdakilere Süpriz Doğum Günü Hediyeleri sunuyor, ast-üst ilişkileri belirli kurallar çerçevesinde yürütülüyordu. Süpriz Doğum Günü Hediyelerileşme bu yönüyle Osmanlı Devleti‟nde hiyerarşik yapı hakkında da
bilgi edinmemizi sağlamaktadır.

Padişahlara Süpriz Doğum Günü Hediyeleri sunumunun çeşitlenmesinin XVII. yüzyılda yoğunlaştığı göz önünde bulundurulursa, Osmanlı Devleti‟nin ilk dönemlerinde Süpriz Doğum Günü Hediyelerilerin yönünün daha çok padişahtan devlet adamları ve komutanlar gibi yönetimde etkin gruba doğru iken, XVII. yüzyılda Süpriz Doğum Günü Hediyelerilerin, bunların oluşturduğu askerî sınıftan padişaha doğru yön değiştirdiğini
söylemek mümkündür.

Süpriz Doğum Günü Hediyeleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYELERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • süpriz doğum günü hediyeleri
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Süpriz Doğum Günü Hediyeleri, merkezî otorite açısından pek çok olumlu işlevleri olması nedeniyle iktidarın sıklıkla başvurduğu bir uygulama haline gelmişti. Sözgelimi sadakat Süpriz Doğum Günü Hediyelerilerinin karşılığında padişahın beratla birlikte verdiği sancak, hil„at, donanmış at vb. ise onlara verdiği yetkileri simgeler; böylece padişah, kendi otoritesini güçlendirdiği gibi Süpriz Doğum Günü Hediyeleriyi verenin de konumunu
sağlamlaştırmış olurdu. Süpriz Doğum Günü Hediyeleriler bu dönemde, iktidarın meşruiyetini tesis etmek için kullanılan önemli bir araçtı.

Kuruluştan XV. yüzyıl ortalarına kadar padişahlara geleneksel olarak sunulan Süpriz Doğum Günü Hediyelerilerin, Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren geleneksellik muhafaza edilerek yasal pîşkeşler olarak sunulmaya başlanması hükümdarın mutlak otoritesinin de tesis edilmesiyle paralellik göstermektedir. Mecburî ve yasal Süpriz Doğum Günü Hediyelerilerin Kanunî Sultan Süleyman zamanından itibaren çeşitlenmeye
başlaması ise – ekonomik faktörler ayrı turulursa- bu defa merkezî otoritenin sarsılması ve kuvvetlendirilmek istenmesiyle ilgili bir gelişme olarak
karşımıza çıkmaktadır.

Bunun neticesinde Süpriz Doğum Günü Hediyelerileşme XVII. yüzyılda içinde bulunulan çözülmeye paralel olarak merasimlerin en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Buna göre daha alt statüdekiler daha üst makamdakilere Süpriz Doğum Günü Hediyeleri sunuyor, ast-üst ilişkileri belirli kurallar çerçevesinde yürütülüyordu. Süpriz Doğum Günü Hediyelerileşme bu yönüyle Osmanlı Devleti‟nde hiyerarşik yapı hakkında da
bilgi edinmemizi sağlamaktadır.

Padişahlara Süpriz Doğum Günü Hediyeleri sunumunun çeşitlenmesinin XVII. yüzyılda yoğunlaştığı göz önünde bulundurulursa, Osmanlı Devleti‟nin ilk dönemlerinde Süpriz Doğum Günü Hediyelerilerin yönünün daha çok padişahtan devlet adamları ve komutanlar gibi yönetimde etkin gruba doğru iken, XVII. yüzyılda Süpriz Doğum Günü Hediyelerilerin, bunların oluşturduğu askerî sınıftan padişaha doğru yön değiştirdiğini
söylemek mümkündür.