OTANT�K TA�

İlginç Doğum Günü Hediyesi Fikirleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • ilginç doğum günü hediyesi fikirleri

Türk kültüründe İlginç Doğum Günü Hediyesi Fikirleri olarak takı sunulacaksa herkesin gözü önünde takılmaz ve gizli bir yerde ve mümkünse bir kese, bir kumaş içerisinde ya da bir tepsi üzerinde sunulur. Günümüzde ise düğünlerdeki takı merasimlerinde bu gizlilik kalmamış ve aksine herkesin görebileceği şekilde takılar takılır olmuştur.
Bilecik’te “tak” adı verilen misafirler tarafından geline takılan İlginç Doğum Günü Hediyesi Fikirlerilerin gelinin yengesi tarafından yüksek sesle söylendiği bilinmektedir. (Yalvaç 1984:79)

Şekil 55 Altın gerdanlık örneği. Sedat Veyis Örnek “takı” hakkmda şu bilgileri bizlere iletmektedir:

“Evlenmenin çeşitli aşamalarında geline sunulan İlginç Doğum Günü Hediyesi Fikirleriler de önemli bir âdet kümesini oluştururlar. Bu türden âdetler yöreden yöreye kimi değişiklikler, çeşitlemeler göstermekle beraber aynı amaca yöneliktirler. Bunlar içerisinde ‘takı’ genel adıyla bilinen en yaygın olanıdır. Özellikle kına gecesi ve nişan sırasında gelinle kayınpederi, kayınvalidesi, görümcesi, oğlan evinin yalanlan tarafından armağan edilen altın, beşibiryerde, kremse, bilezik, yüzük, saat vb. İlginç Doğum Günü Hediyesi Fikirlerilere ‘takı’ denilmektedir.” (Örnek 2000: 199)
“Genellikle bir kimseye armağan olarak takılan takılar başa, alma, buma, kulağa, göğse, enseye, parmağa, boyuna, pazuya, ayak bileğine, ayak parmağına takılan türleriyle zenginlik arz etmektedir. Bugüne ulaşan başlık, küpe, gerdanlık, gelin sorgucu, zülüftük, yanak döven, enselik, baş iğnesi (titrek), gelin gerdanı, yassı, çaprast, takıç, bilezik, yüzük çeşitiemeleri bu konuda tanıklık etmektedir.” (Banşta 2002: 1309)

Kenan Akyüz “Yozgat’ta Evlenme Âdetleri” adlı makalesinde Yozgat’ta kızın takınması için, oğlan evi tarafından süs eşyası olarak verilecek İlginç Doğum Günü Hediyesi Fikirlerilerin hepsine birden ”takım” adı verildiğini ve İlginç Doğum Günü Hediyesi Fikirlerilerin oğlan evinin malî gücü ile yalandan ilgili olduğunu belirtmektedir. Yozgat’ta geline verilen İlginç Doğum Günü Hediyesi Fikirleriler çoğunlukla ‘küpe, yüzük, beş-birlik, elmas iğne, gümüş kemer, gerdanlık…’ gibi şeylerden oluşmaktadır.” (Akyüz 1998:14-15)
Kaynaklarda; eskiden Anadolu’da geline İlginç Doğum Günü Hediyesi Fikirleri edilecek takıların gizli olarak verildiğini görmekteyiz. Takılar İlginç Doğum Günü Hediyesi Fikirleri olarak sunulurken sandığa, bohçaya, mendile konur ya da el öpme sırasında gelin farklı bir odaya alınarak verilirdi. Günümüzde yapılan düğünlerde ise düğünün içinde yapılan küçük törenlerden biri olan takı töreninde takı verilmektedir. Herkesin gözü önünde bir tellal/sunucu yardımıyla takıyı takanın adı ve taktığı takının miktarı söylenmektedir. Takılan takı küçükse ve veren kişi çiftin yakım ise örn; “amcasından, ablasından vb. bir alim” şeklinde söylenmekte ve değeri hakkında bilgi verilmemektedir. Bu takıyı takan kişinin topluluk içinde kendini iyi hissetmesi açısından yapılan bir uygulamadır.

İlginç Doğum Günü Hediyesi Fikirleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • ilginç doğum günü hediyesi fikirleri
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Türk kültüründe İlginç Doğum Günü Hediyesi Fikirleri olarak takı sunulacaksa herkesin gözü önünde takılmaz ve gizli bir yerde ve mümkünse bir kese, bir kumaş içerisinde ya da bir tepsi üzerinde sunulur. Günümüzde ise düğünlerdeki takı merasimlerinde bu gizlilik kalmamış ve aksine herkesin görebileceği şekilde takılar takılır olmuştur.
Bilecik’te “tak” adı verilen misafirler tarafından geline takılan İlginç Doğum Günü Hediyesi Fikirlerilerin gelinin yengesi tarafından yüksek sesle söylendiği bilinmektedir. (Yalvaç 1984:79)

Şekil 55 Altın gerdanlık örneği. Sedat Veyis Örnek “takı” hakkmda şu bilgileri bizlere iletmektedir:

“Evlenmenin çeşitli aşamalarında geline sunulan İlginç Doğum Günü Hediyesi Fikirleriler de önemli bir âdet kümesini oluştururlar. Bu türden âdetler yöreden yöreye kimi değişiklikler, çeşitlemeler göstermekle beraber aynı amaca yöneliktirler. Bunlar içerisinde ‘takı’ genel adıyla bilinen en yaygın olanıdır. Özellikle kına gecesi ve nişan sırasında gelinle kayınpederi, kayınvalidesi, görümcesi, oğlan evinin yalanlan tarafından armağan edilen altın, beşibiryerde, kremse, bilezik, yüzük, saat vb. İlginç Doğum Günü Hediyesi Fikirlerilere ‘takı’ denilmektedir.” (Örnek 2000: 199)
“Genellikle bir kimseye armağan olarak takılan takılar başa, alma, buma, kulağa, göğse, enseye, parmağa, boyuna, pazuya, ayak bileğine, ayak parmağına takılan türleriyle zenginlik arz etmektedir. Bugüne ulaşan başlık, küpe, gerdanlık, gelin sorgucu, zülüftük, yanak döven, enselik, baş iğnesi (titrek), gelin gerdanı, yassı, çaprast, takıç, bilezik, yüzük çeşitiemeleri bu konuda tanıklık etmektedir.” (Banşta 2002: 1309)

Kenan Akyüz “Yozgat’ta Evlenme Âdetleri” adlı makalesinde Yozgat’ta kızın takınması için, oğlan evi tarafından süs eşyası olarak verilecek İlginç Doğum Günü Hediyesi Fikirlerilerin hepsine birden ”takım” adı verildiğini ve İlginç Doğum Günü Hediyesi Fikirlerilerin oğlan evinin malî gücü ile yalandan ilgili olduğunu belirtmektedir. Yozgat’ta geline verilen İlginç Doğum Günü Hediyesi Fikirleriler çoğunlukla ‘küpe, yüzük, beş-birlik, elmas iğne, gümüş kemer, gerdanlık…’ gibi şeylerden oluşmaktadır.” (Akyüz 1998:14-15)
Kaynaklarda; eskiden Anadolu’da geline İlginç Doğum Günü Hediyesi Fikirleri edilecek takıların gizli olarak verildiğini görmekteyiz. Takılar İlginç Doğum Günü Hediyesi Fikirleri olarak sunulurken sandığa, bohçaya, mendile konur ya da el öpme sırasında gelin farklı bir odaya alınarak verilirdi. Günümüzde yapılan düğünlerde ise düğünün içinde yapılan küçük törenlerden biri olan takı töreninde takı verilmektedir. Herkesin gözü önünde bir tellal/sunucu yardımıyla takıyı takanın adı ve taktığı takının miktarı söylenmektedir. Takılan takı küçükse ve veren kişi çiftin yakım ise örn; “amcasından, ablasından vb. bir alim” şeklinde söylenmekte ve değeri hakkında bilgi verilmemektedir. Bu takıyı takan kişinin topluluk içinde kendini iyi hissetmesi açısından yapılan bir uygulamadır.