OTANT�K TA�

Küçük Doğum Günü Hediyeleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYELERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • küçük doğum günü hediyeleri

60’lı yıllara gelindiğinde Modernizmin dayanağı olan sosyal gelişmeler devinimini tamamlamış, savaşın izleri silinmiştir. Refah düzeyi artmış, daha rahat yaşayan bir toplum oluşmuştur. Hammadde kıtlığının sona ermesiyle birlikte fabrika sahipleri, endüstri Küçük Doğum Günü Hediyelericılarını kullanarak, ürün modellerini yenileyip çeşitlendirmiştir. Küçük Doğum Günü Hediyeleri ürünleri çok amaçlı olarak seri üretime ve istiflemeye uygun olarak tasarlanmaya başlamıştır.
1965 yılı ‘Art Nouveau’ ile hayatımıza giren modernizmin kırılma noktası olarak gösterilmektedir. Özellikle Amerika’daki Küçük Doğum Günü Hediyelericılar modernizme karşı durmuş, Avrupa’daki öğrenciler büyük şehirlerde modernizmin etkisinde kalan eğitim müfredatına ve zorlamalarına karşı çıkmışlardır. Domus dergisi modern şehirlerin yapısını ve anıtsal mimariyi eleştirmeye başlamış Küçük Doğum Günü Hediyelericılar modernizmin temel prensiplerini ve standartlarına ters düşen fikirlerle mobilyalar ve eşyalar tasarlamışlardır. Küçük Doğum Günü Hediyeleri yeni çıkan malzemeler doğrultusunda şekillenmeye, ‘kullan at’ kültürü etkili olmaya başlamıştır. Sade çizgileri olan ucuz mobilyalar benimsenmiş, poliüretan köpükler sayesinde tek parça mobilyalar üretilmiştir. Küçük Doğum Günü Hediyelericılar giderek geleneksel biçimlerden
70
uzaklaşmıştır.
Post Modernizm, modernizme bir tepki olarak bu yıllarda ortaya atılmıştır. Bu akım içersindeki Küçük Doğum Günü Hediyelericılar; modernizmin temel prensiplerini, kulanım kolaylığına ve sadeliğine karşı durmuşlardır. Bu da zamanla kullanışsız, eklemeci ürünler ortaya çıkarmıştır. ‘Sanat ve Küçük Doğum Günü Hediyeleri insanın kendini ifade etme biçimidir’ söyleminden yola çıkılarak fonksiyon ve estetik kaygılar duymadan Küçük Doğum Günü Hediyelerilar yapılmıştır. Ancak modernizmin temel prensipleri o kadar sağlam olarak sosyal yaşamın içine yerleşmiştir ki günümüzde dahi bazılarını sarsmak mümkün görülmemektedir. Modernizmin geçmiş ile kopardığı bağlantıyı yeniden kurabilen Küçük Doğum Günü Hediyelericılar ‘çağdaş’ diye adlandırdığımız Küçük Doğum Günü Hediyeleri bilincini yeniden oluşturmuşlardır. Bu bilinçteki Küçük Doğum Günü Hediyelericılar modernizmin temel prensiplerinden yola çıkarak – modernizmin en çok eleştirilen unsurlarından olan standartlaşma ve batılılaşma kavramlarını yeniden sorgulayarak- çok renkli, etnik
71
kökenleri de içine alan, farklı ifade biçimlerine açık yöntemler geliştirmişlerdir.
70’li yıllarda elektronik sanayindeki gelişmeler Küçük Doğum Günü Hediyeleriları ve doğal olarak da yaşam biçimlerini oldukça etkilemiştir. Küçük Doğum Günü Hediyelericılar ergonomi ve iş güvenliği gibi yeni taleplerle karşılaşmıştır. Kadınların sosyal hayatın içine daha fazla girmesiyle bu yıllarda özellikle ofis ve ev ortamlarında kadınlara yönelik Küçük Doğum Günü Hediyelerilar yapılmaya başlanmıştır.
“Büyük kültürel ve toplumsal gelişim 20. yy. sonlarında 21.yy başlarında estetiği geçmişe göre daha önemli hale getirmiştir. Kadınların iş yaşamında rollerinin artması ve ekonomik bağımsızlığa kavuşmaları daha önceleri erkeklere yönelik olarak tasarlanan beyaz eşyaları ve diğer ürünleri kadınların müşteri olmaya başlamasıyla onlara göre
72
tasarlama zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır”.
Nigan Beyazıt’ın da söylediği gibi 80’li yıllar gelişen teknolojinin paralelinde artan çoklu medyanında etkisiyle ‘estetik’ değeri hayatımızda daha önemli bir konuma getirmiştir.
70 Kadir Biçer, Modernizm ve Endüstriyel Devrim Işığında Çağdaş Küçük Doğum Günü Hediyeleriın Temeli, Yüksek lisans Tezi,
İstanbul-2006, s.76.
71 A.g.e.
72 Nigan Bayazıt, Küçük Doğum Günü Hediyeleriı Anlamak, İdeal Kültür ve Yayıncılık, İstanbul-2008, s.318.
“Türkiye’de Özal devrinden sonra, 1980’lerde ithal mobilyaların ve yabancı ürünlerin piyasaya girmesi serbestleşince, pahalı ve estetik değeri yüksek mutfaklar, banyolar, mobilyalar, aydınlatma araçları, masa üstü takımları, giysiler vb. satılandükkânlar artmaya başladı. İnsanların yeni ve değişik ürünlere olan merakı ve gösterişçi
73
tüketim bu tür dükkânların artmasına neden olmuştur”.
80’lerin sonu ve 90’ların başındaki ekonomik durgunluk Küçük Doğum Günü Hediyelericılara ahlaki sorumluluklarını ve amaçlarını hatırlatmış, üreticiler birleşen dünyada birleşen kültürlerin merkezi haline gelen Küçük Doğum Günü Hediyeleri olgusundan yararlanmıştır. Hızla gelişen elektronik teknolojisi sayesinde bilgisayar, televizyon ve telefon gibi birçok elektronik araç Küçük Doğum Günü Hediyeleri modasını beraberinde getirmiştir. Bunun üzerinde kendilerini rekabet ortamında bulan firmalar, Küçük Doğum Günü Hediyelerilarını gerçekleştirirken kullanıcı isteklerini dikkate almışlardır. Bilgisayar teknolojilerinin tasarlama ve üretim safhalarına getirdiği kolaylıklar sayesinde modelleme, prototip üretim, üretim öncesi test gibi kavramlar Küçük Doğum Günü Hediyeleri ürünlerini etkilemiştir. Küçük Doğum Günü Hediyeleri ve üretimdeki hızlanma piyasadaki talebe daha çabuk cevap verirken ürün çeşitliliği artmış, fonksiyon, ergonomi, dayanıklılık gibi özellikler Küçük Doğum Günü Hediyelerida ön plana çıkmıştır. Ayrıca

Küçük Doğum Günü Hediyeleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYELERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • küçük doğum günü hediyeleri
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

60’lı yıllara gelindiğinde Modernizmin dayanağı olan sosyal gelişmeler devinimini tamamlamış, savaşın izleri silinmiştir. Refah düzeyi artmış, daha rahat yaşayan bir toplum oluşmuştur. Hammadde kıtlığının sona ermesiyle birlikte fabrika sahipleri, endüstri Küçük Doğum Günü Hediyelericılarını kullanarak, ürün modellerini yenileyip çeşitlendirmiştir. Küçük Doğum Günü Hediyeleri ürünleri çok amaçlı olarak seri üretime ve istiflemeye uygun olarak tasarlanmaya başlamıştır.
1965 yılı ‘Art Nouveau’ ile hayatımıza giren modernizmin kırılma noktası olarak gösterilmektedir. Özellikle Amerika’daki Küçük Doğum Günü Hediyelericılar modernizme karşı durmuş, Avrupa’daki öğrenciler büyük şehirlerde modernizmin etkisinde kalan eğitim müfredatına ve zorlamalarına karşı çıkmışlardır. Domus dergisi modern şehirlerin yapısını ve anıtsal mimariyi eleştirmeye başlamış Küçük Doğum Günü Hediyelericılar modernizmin temel prensiplerini ve standartlarına ters düşen fikirlerle mobilyalar ve eşyalar tasarlamışlardır. Küçük Doğum Günü Hediyeleri yeni çıkan malzemeler doğrultusunda şekillenmeye, ‘kullan at’ kültürü etkili olmaya başlamıştır. Sade çizgileri olan ucuz mobilyalar benimsenmiş, poliüretan köpükler sayesinde tek parça mobilyalar üretilmiştir. Küçük Doğum Günü Hediyelericılar giderek geleneksel biçimlerden
70
uzaklaşmıştır.
Post Modernizm, modernizme bir tepki olarak bu yıllarda ortaya atılmıştır. Bu akım içersindeki Küçük Doğum Günü Hediyelericılar; modernizmin temel prensiplerini, kulanım kolaylığına ve sadeliğine karşı durmuşlardır. Bu da zamanla kullanışsız, eklemeci ürünler ortaya çıkarmıştır. ‘Sanat ve Küçük Doğum Günü Hediyeleri insanın kendini ifade etme biçimidir’ söyleminden yola çıkılarak fonksiyon ve estetik kaygılar duymadan Küçük Doğum Günü Hediyelerilar yapılmıştır. Ancak modernizmin temel prensipleri o kadar sağlam olarak sosyal yaşamın içine yerleşmiştir ki günümüzde dahi bazılarını sarsmak mümkün görülmemektedir. Modernizmin geçmiş ile kopardığı bağlantıyı yeniden kurabilen Küçük Doğum Günü Hediyelericılar ‘çağdaş’ diye adlandırdığımız Küçük Doğum Günü Hediyeleri bilincini yeniden oluşturmuşlardır. Bu bilinçteki Küçük Doğum Günü Hediyelericılar modernizmin temel prensiplerinden yola çıkarak – modernizmin en çok eleştirilen unsurlarından olan standartlaşma ve batılılaşma kavramlarını yeniden sorgulayarak- çok renkli, etnik
71
kökenleri de içine alan, farklı ifade biçimlerine açık yöntemler geliştirmişlerdir.
70’li yıllarda elektronik sanayindeki gelişmeler Küçük Doğum Günü Hediyeleriları ve doğal olarak da yaşam biçimlerini oldukça etkilemiştir. Küçük Doğum Günü Hediyelericılar ergonomi ve iş güvenliği gibi yeni taleplerle karşılaşmıştır. Kadınların sosyal hayatın içine daha fazla girmesiyle bu yıllarda özellikle ofis ve ev ortamlarında kadınlara yönelik Küçük Doğum Günü Hediyelerilar yapılmaya başlanmıştır.
“Büyük kültürel ve toplumsal gelişim 20. yy. sonlarında 21.yy başlarında estetiği geçmişe göre daha önemli hale getirmiştir. Kadınların iş yaşamında rollerinin artması ve ekonomik bağımsızlığa kavuşmaları daha önceleri erkeklere yönelik olarak tasarlanan beyaz eşyaları ve diğer ürünleri kadınların müşteri olmaya başlamasıyla onlara göre
72
tasarlama zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır”.
Nigan Beyazıt’ın da söylediği gibi 80’li yıllar gelişen teknolojinin paralelinde artan çoklu medyanında etkisiyle ‘estetik’ değeri hayatımızda daha önemli bir konuma getirmiştir.
70 Kadir Biçer, Modernizm ve Endüstriyel Devrim Işığında Çağdaş Küçük Doğum Günü Hediyeleriın Temeli, Yüksek lisans Tezi,
İstanbul-2006, s.76.
71 A.g.e.
72 Nigan Bayazıt, Küçük Doğum Günü Hediyeleriı Anlamak, İdeal Kültür ve Yayıncılık, İstanbul-2008, s.318.
“Türkiye’de Özal devrinden sonra, 1980’lerde ithal mobilyaların ve yabancı ürünlerin piyasaya girmesi serbestleşince, pahalı ve estetik değeri yüksek mutfaklar, banyolar, mobilyalar, aydınlatma araçları, masa üstü takımları, giysiler vb. satılandükkânlar artmaya başladı. İnsanların yeni ve değişik ürünlere olan merakı ve gösterişçi
73
tüketim bu tür dükkânların artmasına neden olmuştur”.
80’lerin sonu ve 90’ların başındaki ekonomik durgunluk Küçük Doğum Günü Hediyelericılara ahlaki sorumluluklarını ve amaçlarını hatırlatmış, üreticiler birleşen dünyada birleşen kültürlerin merkezi haline gelen Küçük Doğum Günü Hediyeleri olgusundan yararlanmıştır. Hızla gelişen elektronik teknolojisi sayesinde bilgisayar, televizyon ve telefon gibi birçok elektronik araç Küçük Doğum Günü Hediyeleri modasını beraberinde getirmiştir. Bunun üzerinde kendilerini rekabet ortamında bulan firmalar, Küçük Doğum Günü Hediyelerilarını gerçekleştirirken kullanıcı isteklerini dikkate almışlardır. Bilgisayar teknolojilerinin tasarlama ve üretim safhalarına getirdiği kolaylıklar sayesinde modelleme, prototip üretim, üretim öncesi test gibi kavramlar Küçük Doğum Günü Hediyeleri ürünlerini etkilemiştir. Küçük Doğum Günü Hediyeleri ve üretimdeki hızlanma piyasadaki talebe daha çabuk cevap verirken ürün çeşitliliği artmış, fonksiyon, ergonomi, dayanıklılık gibi özellikler Küçük Doğum Günü Hediyelerida ön plana çıkmıştır. Ayrıca