OTANT�K TA�

Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYELERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • sevgiline doğum günü hediyeleri

Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri kavramı, bir yapı veya aygıtın kısımlarının kâğıt üzerine çizilmiş şekli anlamında kullanılan tasar kökünden türetilmiş olan tasarı kavramına dayanmaktadır. Tasarı bir kimsenin yapmayı düşündüğü şey, olması veya yapılması istenen bir şeyin tasarlama sonucu zihinde aldığı biçim olarak Türkçede kullanılmaktadır. Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri, tasarı kökünden tasarı-m olarak türetilmiştir. Tasarlama eylemi veya zihinde canlandırılan
75
74 Jülide Edirne, Sevgiline Doğum Günü Hediyeleriın Temel Prensipleri ve İç Mimari Sevgiline Doğum Günü Hediyeleriında Uygulama Örnekleri, Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul-2004, s.20.
biçimdir.
Arapça ‘suret’ kökünden gelen tasavvur sözcüğü ile eş anlamlı olup, göz önünde canlandırmak, zihinde canlandırmak (tasavvur etmek), düşünmek karşılığıdır.
Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri sözcüğü ile aynı anlamda kullanılan dizayn, Latince biçim vermek temsil etmek olan designare sözcüğünden gelmektedir.
“Oxford Universal Dictionary’de (Oxford sözlüğü) ‘design’ akılda oluşan ve daha sonra gerçekleşmesi amaçlanan bir plan ya da şema, eylemle etkin duruma getirilebilecek
77
bir fikrin düşünülüşü olarak tanımlanmaktadır”.
İngilizcede ‘design’, İtalyancada ‘disegno composizione’, Franzızcada ‘projeter’ sözcükleri ile ifade edilen Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri; Ana Britannica ansiklopedisinde “bir ürünü ortaya
78
koymaya yönelik düşünsel ya da maddi çalışmalar süreci” olarak açıklanmaktadır.
Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri kavramı çeşitli yazarlar tarafından çoğunlukla benzer şekillerde tanımlanmasına rağmen zaman zaman -alan ve amaçlara bağlı olarak- farklılıklar göstermektedir.
Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri bilimini ilk kez tanımlayan S.Gregory; Sevgiline Doğum Günü Hediyeleriı “insan tarafından bir amaca yönelik, anlamlı bir düzen getirme eylemi ve onun sonucunda ortaya çıkan ürün”; ABD’li Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri kuramcısı J.F.Pile da “yaşanan gerçeklerin büyük bir kısmını oluşturan bir
79
eylem” olarak tanımlamaktadır. Bernd Löbach, Endüstriyel Dizayn adlı kitabında
80
“dizayn, bir sorunun çözümü için bir plandır, bir idedir” yorumunda bulunurken; Nigan Bayazıt Sevgiline Doğum Günü HediyeleriAnlamak adlı kitabında Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri için “insanoğlunun yaşamına yardımcı
81
olması ve onu değiştirmesi için yaptığı şey” demektedir. İsmail Tunalı’ya göre;
82
“Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri, insanın nesnelerle kurduğu en temel iletişim kipi” iken Bauhausçulara göre
83
“bir maksada hizmet eden ve bir yaratıcılık hassası olan her iş dizayndır”.
İsmail Tunalı, Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri Felsefesine Giriş, Yapı Yayın, İstanbul-2004, s.12.
“Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri”, Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, Cilt 20, s.422.
“Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, 3. Cilt, s.1747.
İsmail Tunalı, Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri Felsefesine Giriş, Yapı Yayın, İstanbul-2004, s.12.
Nigan Bayazıt, Sevgiline Doğum Günü Hediyeleriı Anlamak, İdeal Kültür ve Yayıncılık, İstanbul-2008, s.173.
İsmail Tunalı, Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri Felsefesine Giriş, Yapı Yayın, İstanbul-2004, s.13.
Maison Française dergisinin Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri ajandası ekinde, alanında eğitim görmüş bir çok Sevgiline Doğum Günü Hediyelericıya sorulan ‘iyi Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri nedir’ sorusuna alınan yanıtlar da belli başlı konularda benzerlik göstermesine karşın kişiye göre değişmektedir. Alınan yanıtlara göre ‘iyi Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri’ tanımlamalarından bazıları şu şekildedir:
“Zamanında yapılmış ama zamansız, duyusal ifadeye ve görsel esinlenmeye sahip olup, zaman olgusu olmaksızın zevkle yaşanacak Sevgiline Doğum Günü Hediyelerilar iyi Sevgiline Doğum Günü Hediyeleridır. Objelerin fiziksel görünüşünden ziyade arkasında yatan düşünceden kaynaklanan Sevgiline Doğum Günü Hediyelerilardan,
84
zamanı geçmeyen, kendi başına değerli olan ürünler yapmaktır”.
Bir diğer Sevgiline Doğum Günü Hediyelericı Kunter Şekercioğlu’nun tanımlamasına göre: “İyi Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri; ayırt edici, yenilikçi, eğlenceli, kullanışlı ve ekonomik olarak ulaşılabilen Sevgiline Doğum Günü Hediyeleridır. Kişide engel olamadığı bir dokunma ve sahip olma arzusu uyandıran nesneler diğerlerinden farklılaşarak giderek kirlenen bir obje dünyasında öne çıkmayı başaracaklardır. Bunu gerçekleştirirken; malzemesi veya üretimi açısından yenilikçi olabilen, çevreye daha
85
duyarlı yaklaşımlar sergileyebilenleri daha da başarılı olacaktır”.

Derin Sarıyer ise konu hakkındaki düşüncelerini şu şekilde ifade etmektedir:
“Yüksek yaratım unsurlarını içinde barındırmayı başarabilmiş çalışmalar Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri külliyatında kendilerine yer edinirler. İnsanların işlerini kolaylaştırırken duyularla da temasa geçerler, bazen bir sanat objesi olarak algılanmayı da tercih ederler. Bu şekilde anlam doğar ve ürün zamana karşı koyar”.
“Ya da üretimden bakarsak eski patronumun dediği gibi ‘İyi Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri: taklit edilendir’, sanatçı arkadaşlardan duyduğum ‘İyi Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri: müzeye kabul edilendir’. Uzak diyarlardan bakarsak ‘İyi Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri: çok satılandır’, sokaktan bakarsak ‘İyi Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri: ucuz
87
olan ve taksitle satılandır'”.
Ali Bakova’nın yanıtı, iyi Sevgiline Doğum Günü Hediyeleriın kişilerin karakterlerine, kültürüne ve konumlarına göre değişiklik gösterdiğini vurgular niteliktedir. Bu esprili ancak bi okadar da gerçekçi tanımlamaya katılmamak mümkün değildir.
Sevgiline Doğum Günü Hediyelericı Efe Buluç ise konuya başka bir açıdan yaklaşarak düşüncelerini şu şekilde açıklamaktadır:
“İyi Sevgiline Doğum Günü Hediyeleriın ne olduğunu anlamak için belki de kötü Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri nedir diye düşünmek lazım. Bence kötü bir Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri sorumsuz, düşüncesiz, bencil ve kurallar altında ezilmiş bir Sevgiline Doğum Günü Hediyeleridır. İnsanların ve toplumun gelişmesine katkıda bulunan hiçbir şey yukarıdaki örneklerle oluşturulamaz. Her iyi Sevgiline Doğum Günü Hediyelericı önce insanı düşünür, toplumu düşünür, kendimesleğini ileri götürmek ister ki yelpaze genişlesin yeni fikirlere ve işlere yol açılsın. İyi Sevgiline Doğum Günü Hediyelericı bilir ki, iyi Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri şeklinden, renkten, zevkten ve işlevden ibaret değildir sadece. Elle tutulamayan değerler de vardır, sevgiyle yapılan bir iş kendini gösterir, insanlar onu sever, evlerine alır ve onunla yaşarlar, bu Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri eve, cebe sığmayacak bir ürün ise, hatta sadece bir fikir bile olsa, insanların sevgisini ve saygısını kazanmış olması onu iyi Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri
yapar”.

Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYELERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • sevgiline doğum günü hediyeleri
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri kavramı, bir yapı veya aygıtın kısımlarının kâğıt üzerine çizilmiş şekli anlamında kullanılan tasar kökünden türetilmiş olan tasarı kavramına dayanmaktadır. Tasarı bir kimsenin yapmayı düşündüğü şey, olması veya yapılması istenen bir şeyin tasarlama sonucu zihinde aldığı biçim olarak Türkçede kullanılmaktadır. Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri, tasarı kökünden tasarı-m olarak türetilmiştir. Tasarlama eylemi veya zihinde canlandırılan
75
74 Jülide Edirne, Sevgiline Doğum Günü Hediyeleriın Temel Prensipleri ve İç Mimari Sevgiline Doğum Günü Hediyeleriında Uygulama Örnekleri, Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul-2004, s.20.
biçimdir.
Arapça ‘suret’ kökünden gelen tasavvur sözcüğü ile eş anlamlı olup, göz önünde canlandırmak, zihinde canlandırmak (tasavvur etmek), düşünmek karşılığıdır.
Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri sözcüğü ile aynı anlamda kullanılan dizayn, Latince biçim vermek temsil etmek olan designare sözcüğünden gelmektedir.
“Oxford Universal Dictionary’de (Oxford sözlüğü) ‘design’ akılda oluşan ve daha sonra gerçekleşmesi amaçlanan bir plan ya da şema, eylemle etkin duruma getirilebilecek
77
bir fikrin düşünülüşü olarak tanımlanmaktadır”.
İngilizcede ‘design’, İtalyancada ‘disegno composizione’, Franzızcada ‘projeter’ sözcükleri ile ifade edilen Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri; Ana Britannica ansiklopedisinde “bir ürünü ortaya
78
koymaya yönelik düşünsel ya da maddi çalışmalar süreci” olarak açıklanmaktadır.
Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri kavramı çeşitli yazarlar tarafından çoğunlukla benzer şekillerde tanımlanmasına rağmen zaman zaman -alan ve amaçlara bağlı olarak- farklılıklar göstermektedir.
Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri bilimini ilk kez tanımlayan S.Gregory; Sevgiline Doğum Günü Hediyeleriı “insan tarafından bir amaca yönelik, anlamlı bir düzen getirme eylemi ve onun sonucunda ortaya çıkan ürün”; ABD’li Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri kuramcısı J.F.Pile da “yaşanan gerçeklerin büyük bir kısmını oluşturan bir
79
eylem” olarak tanımlamaktadır. Bernd Löbach, Endüstriyel Dizayn adlı kitabında
80
“dizayn, bir sorunun çözümü için bir plandır, bir idedir” yorumunda bulunurken; Nigan Bayazıt Sevgiline Doğum Günü HediyeleriAnlamak adlı kitabında Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri için “insanoğlunun yaşamına yardımcı
81
olması ve onu değiştirmesi için yaptığı şey” demektedir. İsmail Tunalı’ya göre;
82
“Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri, insanın nesnelerle kurduğu en temel iletişim kipi” iken Bauhausçulara göre
83
“bir maksada hizmet eden ve bir yaratıcılık hassası olan her iş dizayndır”.
İsmail Tunalı, Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri Felsefesine Giriş, Yapı Yayın, İstanbul-2004, s.12.
“Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri”, Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, Cilt 20, s.422.
“Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, 3. Cilt, s.1747.
İsmail Tunalı, Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri Felsefesine Giriş, Yapı Yayın, İstanbul-2004, s.12.
Nigan Bayazıt, Sevgiline Doğum Günü Hediyeleriı Anlamak, İdeal Kültür ve Yayıncılık, İstanbul-2008, s.173.
İsmail Tunalı, Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri Felsefesine Giriş, Yapı Yayın, İstanbul-2004, s.13.
Maison Française dergisinin Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri ajandası ekinde, alanında eğitim görmüş bir çok Sevgiline Doğum Günü Hediyelericıya sorulan ‘iyi Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri nedir’ sorusuna alınan yanıtlar da belli başlı konularda benzerlik göstermesine karşın kişiye göre değişmektedir. Alınan yanıtlara göre ‘iyi Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri’ tanımlamalarından bazıları şu şekildedir:
“Zamanında yapılmış ama zamansız, duyusal ifadeye ve görsel esinlenmeye sahip olup, zaman olgusu olmaksızın zevkle yaşanacak Sevgiline Doğum Günü Hediyelerilar iyi Sevgiline Doğum Günü Hediyeleridır. Objelerin fiziksel görünüşünden ziyade arkasında yatan düşünceden kaynaklanan Sevgiline Doğum Günü Hediyelerilardan,
84
zamanı geçmeyen, kendi başına değerli olan ürünler yapmaktır”.
Bir diğer Sevgiline Doğum Günü Hediyelericı Kunter Şekercioğlu’nun tanımlamasına göre: “İyi Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri; ayırt edici, yenilikçi, eğlenceli, kullanışlı ve ekonomik olarak ulaşılabilen Sevgiline Doğum Günü Hediyeleridır. Kişide engel olamadığı bir dokunma ve sahip olma arzusu uyandıran nesneler diğerlerinden farklılaşarak giderek kirlenen bir obje dünyasında öne çıkmayı başaracaklardır. Bunu gerçekleştirirken; malzemesi veya üretimi açısından yenilikçi olabilen, çevreye daha
85
duyarlı yaklaşımlar sergileyebilenleri daha da başarılı olacaktır”.

Derin Sarıyer ise konu hakkındaki düşüncelerini şu şekilde ifade etmektedir:
“Yüksek yaratım unsurlarını içinde barındırmayı başarabilmiş çalışmalar Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri külliyatında kendilerine yer edinirler. İnsanların işlerini kolaylaştırırken duyularla da temasa geçerler, bazen bir sanat objesi olarak algılanmayı da tercih ederler. Bu şekilde anlam doğar ve ürün zamana karşı koyar”.
“Ya da üretimden bakarsak eski patronumun dediği gibi ‘İyi Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri: taklit edilendir’, sanatçı arkadaşlardan duyduğum ‘İyi Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri: müzeye kabul edilendir’. Uzak diyarlardan bakarsak ‘İyi Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri: çok satılandır’, sokaktan bakarsak ‘İyi Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri: ucuz
87
olan ve taksitle satılandır'”.
Ali Bakova’nın yanıtı, iyi Sevgiline Doğum Günü Hediyeleriın kişilerin karakterlerine, kültürüne ve konumlarına göre değişiklik gösterdiğini vurgular niteliktedir. Bu esprili ancak bi okadar da gerçekçi tanımlamaya katılmamak mümkün değildir.
Sevgiline Doğum Günü Hediyelericı Efe Buluç ise konuya başka bir açıdan yaklaşarak düşüncelerini şu şekilde açıklamaktadır:
“İyi Sevgiline Doğum Günü Hediyeleriın ne olduğunu anlamak için belki de kötü Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri nedir diye düşünmek lazım. Bence kötü bir Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri sorumsuz, düşüncesiz, bencil ve kurallar altında ezilmiş bir Sevgiline Doğum Günü Hediyeleridır. İnsanların ve toplumun gelişmesine katkıda bulunan hiçbir şey yukarıdaki örneklerle oluşturulamaz. Her iyi Sevgiline Doğum Günü Hediyelericı önce insanı düşünür, toplumu düşünür, kendimesleğini ileri götürmek ister ki yelpaze genişlesin yeni fikirlere ve işlere yol açılsın. İyi Sevgiline Doğum Günü Hediyelericı bilir ki, iyi Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri şeklinden, renkten, zevkten ve işlevden ibaret değildir sadece. Elle tutulamayan değerler de vardır, sevgiyle yapılan bir iş kendini gösterir, insanlar onu sever, evlerine alır ve onunla yaşarlar, bu Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri eve, cebe sığmayacak bir ürün ise, hatta sadece bir fikir bile olsa, insanların sevgisini ve saygısını kazanmış olması onu iyi Sevgiline Doğum Günü Hediyeleri
yapar”.