OTANT�K TA�

Sevgiline Doğum Günü Hediyesi

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • sevgiline doğum günü hediyesi

Adak kültürü içine giren bu Sevgiline Doğum Günü Hediyesi sunumunda İrişinin dileği, isteği yerine geldiği taktirde kişi tekrar o tanrıya Sevgiline Doğum Günü Hediyesi sunacaktır. Bu seferki Sevgiline Doğum Günü Hediyesi sunumu da tanrıya yaptıklarından dolayı memnunluğunu göstermek ve onu daha da mutlu etmek amacındadır.
A. GEÇİŞ DÖNEMLERİNDE HEDİYELEŞME GELENEKLERİ 1. DOĞUM

“Armağan Dünyası” adlı eserinde gerçek armağanın dünyaya geliş oluşundan bahseden Godbout, armağanın insan yaşamında süreklilik arzettiğinden şu şekilde bahsetmektedir:

“Günümüzde doğum mahrem bir yerde, modem toplumun iyiliksiz bir üretim dünyasından kurtulmak için icat ettiği koruyucu bir kapalı alanda yer alır. Doğum nihaî armağandır, böylelikle armağan arkaik toplumlarda bulunmayan kişisel bir alanın parçasıdır. Öteki armağan vermeler, doğumu ve her iki tür toplumda da aile ve akrabalık çevresinde dönen hayatın akışını izler.” (Godbout 2003:217)

Geçiş dönemlerinden ilki olan “doğum” Türkiye’de ve Türk dünyasında farklı şekillerde kutlanmakla birlikte verilen Sevgiline Doğum Günü Hediyesi er benzer nitelik göstermektedir. İnsanoğlu için çocuk sahibi olmak son derece önemüdir. Doğum insanoğlunu çok mutlu eden olayların başmda gelmektedir. Bir bebeğin dünyaya gelişi kan ve koca olan bir çifti anne baba yapar, neslin devamını sağlar ve eve neşe getirir. Böylesi güzel özellikleri ile doğum olayı kutlanması gereken ve beraberinde de Sevgiline Doğum Günü Hediyesileşmenin geldiği bir geçiş dönemidir.

 

Şekil 7 Yeni doğum yapmış bir anne. (Ankara 01.11.1977)

Geleneksel çevrede kadın çocuk sahibi olunca saygınlık kazanır; özellikle de erkek çocuk sahibi olmak saygınlık belirtisidir. Dede Korkut metinlerinden de görüldüğü üzere Bayındır Han “oğlu olanı ağ otağa, kızı olanı kızıl otağa, oğlu kızı olmayanı da kara otağa” koydurmaktadır. Bu durumda çocuğu olmayan bir kimse birçok yöntemi deneyerek bu durumdan kurtulmak ister. Bunlardan biri de adak adamaktır.

Türk kültüründe kadınlar çocuk sahibi olmak ve bu sayede toplumda saygınlık elde etmek için değişik şekillerde adaklarda bulunurlar. Bunlardan yatır ve türbe ziyaretlerinde bulunmak, kurban adamak, ağaçlara bez bağlayarak adaklarda bulunmak eski Türk inançlan arasında yer alır ve günümüzde de sürdürülmektedir. Atalar kültüne ait bu inançlar günümüzde de geçerliğini korumakta ve bir çeşit dilek dileme haline dönüşmektedir. Buna göre dileği yerine gelen, yani çocuğu olan kimse adağı yerine getirir ve bu şekilde bir teşekkür ve minnette bulunur. Bu inanç şekline dinî anlamda bir Sevgiline Doğum Günü Hediyesi sunumu gözüyle de bakabilmemiz mümkündür. Ancak burada verilen Sevgiline Doğum Günü Hediyesi karşıhklıchr. Bir istek yerine getirildiği zaman verilmektedir. Bu balomdan karşılıksız verilen bir Sevgiline Doğum Günü Hediyesi ile kanştınlmamalıdrr.

 

Sevgiline Doğum Günü Hediyesi

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • sevgiline doğum günü hediyesi
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Adak kültürü içine giren bu Sevgiline Doğum Günü Hediyesi sunumunda İrişinin dileği, isteği yerine geldiği taktirde kişi tekrar o tanrıya Sevgiline Doğum Günü Hediyesi sunacaktır. Bu seferki Sevgiline Doğum Günü Hediyesi sunumu da tanrıya yaptıklarından dolayı memnunluğunu göstermek ve onu daha da mutlu etmek amacındadır.
A. GEÇİŞ DÖNEMLERİNDE HEDİYELEŞME GELENEKLERİ 1. DOĞUM

“Armağan Dünyası” adlı eserinde gerçek armağanın dünyaya geliş oluşundan bahseden Godbout, armağanın insan yaşamında süreklilik arzettiğinden şu şekilde bahsetmektedir:

“Günümüzde doğum mahrem bir yerde, modem toplumun iyiliksiz bir üretim dünyasından kurtulmak için icat ettiği koruyucu bir kapalı alanda yer alır. Doğum nihaî armağandır, böylelikle armağan arkaik toplumlarda bulunmayan kişisel bir alanın parçasıdır. Öteki armağan vermeler, doğumu ve her iki tür toplumda da aile ve akrabalık çevresinde dönen hayatın akışını izler.” (Godbout 2003:217)

Geçiş dönemlerinden ilki olan “doğum” Türkiye’de ve Türk dünyasında farklı şekillerde kutlanmakla birlikte verilen Sevgiline Doğum Günü Hediyesi er benzer nitelik göstermektedir. İnsanoğlu için çocuk sahibi olmak son derece önemüdir. Doğum insanoğlunu çok mutlu eden olayların başmda gelmektedir. Bir bebeğin dünyaya gelişi kan ve koca olan bir çifti anne baba yapar, neslin devamını sağlar ve eve neşe getirir. Böylesi güzel özellikleri ile doğum olayı kutlanması gereken ve beraberinde de Sevgiline Doğum Günü Hediyesileşmenin geldiği bir geçiş dönemidir.

 

Şekil 7 Yeni doğum yapmış bir anne. (Ankara 01.11.1977)

Geleneksel çevrede kadın çocuk sahibi olunca saygınlık kazanır; özellikle de erkek çocuk sahibi olmak saygınlık belirtisidir. Dede Korkut metinlerinden de görüldüğü üzere Bayındır Han “oğlu olanı ağ otağa, kızı olanı kızıl otağa, oğlu kızı olmayanı da kara otağa” koydurmaktadır. Bu durumda çocuğu olmayan bir kimse birçok yöntemi deneyerek bu durumdan kurtulmak ister. Bunlardan biri de adak adamaktır.

Türk kültüründe kadınlar çocuk sahibi olmak ve bu sayede toplumda saygınlık elde etmek için değişik şekillerde adaklarda bulunurlar. Bunlardan yatır ve türbe ziyaretlerinde bulunmak, kurban adamak, ağaçlara bez bağlayarak adaklarda bulunmak eski Türk inançlan arasında yer alır ve günümüzde de sürdürülmektedir. Atalar kültüne ait bu inançlar günümüzde de geçerliğini korumakta ve bir çeşit dilek dileme haline dönüşmektedir. Buna göre dileği yerine gelen, yani çocuğu olan kimse adağı yerine getirir ve bu şekilde bir teşekkür ve minnette bulunur. Bu inanç şekline dinî anlamda bir Sevgiline Doğum Günü Hediyesi sunumu gözüyle de bakabilmemiz mümkündür. Ancak burada verilen Sevgiline Doğum Günü Hediyesi karşıhklıchr. Bir istek yerine getirildiği zaman verilmektedir. Bu balomdan karşılıksız verilen bir Sevgiline Doğum Günü Hediyesi ile kanştınlmamalıdrr.