OTANT�K TA�

Dekoratif

V MAKALELER
Dekoratif Ürünler
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • DEKORATİF
  • MAKALE

Kaliteli Dekoratif elde edebilmek için genelde ham Dekoratif nin belli bir teknolojiye göre işlenmesi gerekir. Ancak bunu her zaman yeterli olmadığı da pratikte karşılaşılan hatalı ve kusurlu Dekoratif lerin incelenmesinden anlaşılmaktadır. Çünkü mamul Dekoratif nin kalitesini hatta yapısını etkileyen faktörler sadece işlentilerde uygulananlara bağlı kalmamaktadır. Özellikle hayvan canlı iken yaşam ortamı ile çevre koşulları, ayrıca karşılaşılan beklenmedik olaylar, Dekoratif kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir .Dekoratif kalitesini etkileyen faktörler şu başlıklar altında verilebilir:

 

a. Hayvanın doğasına bağlı meydana gelen kusur ve hatalar
Dekoratif nin kalınlığı, özgül ağırlığı, kopma dayanımı, uzama yüzdesi, çatlatma mukavemeti, yırtılma dayanımı, su emme yeteneği ve yüzey genişleme kabiliyetidir (Yakalı, 1993:17).
b. Hayvanın yaşadığı dönemde meydana gelen kusur ve hatalar
Bu kusurlar hayvanın doğumundan kesimine kadar geçen yaşam süresince ortaya çıkan ve maalesef ülkemiz ham Dekoratif lerinde en çok gözlenen kusurlardır. Bunlar Dekoratif ler üzerine atılan marka, çürük ve yara izleri, cilt çizik ve yırtıkları, idrar ve pislik yaraları, kesim öncesi yorgunluk izleri ve en önemlisi parazitler ve enfeksiyon hastalık izleridir (Yakalı, 1993:17).

 

c. Kesimde ve konservelemeden önce oluşan kusur ve hatalar
Ham Dekoratif lerde oluşan kalite düşürücü kusurların büyük bir bölümü de kesim sırasında ve daha sonra konserveleme işleminden geçinceye kadar ki zaman periyodunda meydana gelmektedir. Bunlardan çizik, kesik, delik ispire dibi hatalar dikkatsiz kesim ve yüzümden meydana gelmekte ve çok önemli kayıplara neden olmaktadır(Yakalı, 1993:17).

 

d. Konserveleme kusur ve hataları
Ham Dekoratif büyük oranda protein ve diğer organik maddeleri içerdiği için kesim ve yüzümden sonra herhangi bir koruyucu önlem alınmadığı yani konservelenmediği takdirde kısa sürede bozulabilmektedir. Bozulma konservelenme işleminin gereği gibi yapılmadığı hallerde de ortaya çıkabilmektedir. Ülkemiz ham Dekoratif lerinde büyük boyutlara varan bu kusurların en önemlileri, otoliz, tızışma, kızartı, hamlama, tuz yarıkları olmaktadır(Yakalı, 1993:17).

 

3.1.5 Ham Dekoratif lerin Konservelenmesi

Hayvandan yüzülmüş taze bir Dekoratif içerdiği; kertin, kollagen, elastin gibi fibriler proteinler, albumin, globulin gibi globuler proteinler ve ayrıca yağ gibi organik yapıları nedeni ile mikro ve makro organizmalar için ideal bir besin ortamıdır. Önlem alınmadığı taktirde kısa bir sürede bozulabilir.
Yüzülmüş ham Dekoratif lerin pek çok nedenle tabakhanelerde hemen işlemeye alınması çok kez olanaksızdır. Böyle olduğu için kesim ve yüzümden sonra Dekoratif ler bozulmasın diye hemen konserveleme işlemine tabi tutulur. Konserveleme metotları üç ana grupta toplanır.
1- Kurutma: Küçük yapılı kürk Dekoratif lerinin ve küçükbaş hayvan Dekoratif lerinin konservelenmesin de uygulanır.
2- Tuzla konserveleme: Büyük baş hayvan Dekoratif lerinin konservelenmesin de uygulanır.
3- Diğer metotlar: Pikle daha çok büyük baş hayvan Dekoratif leri için uygulanır. Bu yöntemle elde edilen Dekoratif çok iyi konservelenmiş sayılır ve çok iyi fiyatla alıcı bulur.
3.2 Dekoratif nin Üretimi

3.2.1 Dekoratif nin Tabaklanmaya Hazırlanması
Ham Dekoratif ler tartılarına ve kalitelerine göre mamul hale gelebilmesi için bir seri işlemden geçmesi gerekmektedir. Canlı hayvandaki Dekoratif nin fonksiyonları çok yönlüdür. Dekoratif vücudu örter ve korur. Vücudun ısı ve nem bilançosunu düzenler. Dekoratif tabaklayıcısının görevi kolay bozulabilen yani çürüme özelliğine sahip kimyasal maddelerle işleme tabi tutmak sureti ve uygun finisaj teknikleri ile çok çeşitli özelliklere sahip mamul Dekoratif ye dönüştürmektir ( Dekoratif Teknolojisi, 1994:73). Ham Dekoratif , mamul Dekoratif haline gelinceye kadar aşağıda özetlenen temel işlem aşamalarından geçmektedir.
Ham Dekoratif ve postlar sığır, dana, koyun, domuz, keçi, av hayvanları

 

Islatma Yumuşatma İşlemi
Yumuşatma işlemi Dekoratif nin üzerindeki kir pislik,kan ve mikroorganizma gibi yabancı maddeleri Dekoratif den uzaklaştırmaktır
Yumuşatma olarak da bilinen bu işlemde konserve edilmiş Dekoratif ler kaybettiği suyu geri alır. Islatma dolap, pervane veya havuzlarda yapılmaktadır. Kuru Dekoratif lerin ıslatılması salamura Dekoratif lere göre çok daha uzun zamana ihtiyaç gösterir.

 

Kıl Giderme

Kıl gidermede çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Geniş şekilde kullanılan zırnık ve sönmüş kireç karışımıdır. Bu karışım elyafı değerli olan Dekoratif lerde (Koyun Dekoratif leri gibi) Dekoratif nin et tarafına sürülür, 4—6 saat sonra elyaf yolunarak toplanır. Elyafı değerli olmayan Dekoratif lerde (sığır Dekoratif leri gibi) söz konusu karışım daha seyreltik olarak kireçlik işleminde kullanılır, böylece kıl giderme ve kireçlik işlemi birleştirilmiş olur.

 

Kireçleme
Dekoratif malzemenin tabaklanmaya hazırlama işlemine denilmektedir. Yumuşatma işleminden sonra, Dekoratif de epidermisde bulunan kıllar ve alt Dekoratif dokusu (subcutis) halen mevcuttur. Ayrıca Dekoratif de globüller. proteinler ve yağlar bulunmaktadır. Dekoratif bu haliyle tabaklandığı zaman sert ve kırılgan bir Dekoratif elde edilir. Bu nedenle yumuşatmaya başlanmadan önce Dekoratif den bu maddelerin kireçleme işlemi ile atılması gereklidir. (Cinköse 1993:187). Kireçlikte kireç kaymağı, sodyum sülfür, sodyum sutfidrat, kalsiyum sülfat kullanılır.
Kireçlikte sodyum sülfürün büyük önemi vardır. Farklı kalitede Dekoratif ye verildiği zaman değişik konsantrasyonlarda alkali demektir. Dekoratif alkalilerin etkisiyle şişmektedir. Kireçliğin Dekoratif kalitesindeki yeri bilinmekle birlikte şişmede bunda önemli rol oynar ( Öncüler, 1989:17).
Etleme
Kireçlemeden sonra Dekoratif nin et tarafında bulunan et ve yağ gibi bölümler kavelata makinesinde temizlenir. Kavelata makinesi bulunmayan işletmemelerde bu işlem özel bıçaklarla da yapılmaktadır.

 

Kireç Giderme
Kireçlenmiş Dekoratif lerin ihtiva ettiği alkalinin belli bir kısmının giDekoratif lmesi bundan sonraki işlemler için gereklidir. Bu amaçla çeşitli kimyasal maddeler kullanılır. (Amonyum sülfat, sodyum bisülfit gibi )

 

Dekoratif

V MAKALELER
Dekoratif Ürünler
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • DEKORATİF
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Kaliteli Dekoratif elde edebilmek için genelde ham Dekoratif nin belli bir teknolojiye göre işlenmesi gerekir. Ancak bunu her zaman yeterli olmadığı da pratikte karşılaşılan hatalı ve kusurlu Dekoratif lerin incelenmesinden anlaşılmaktadır. Çünkü mamul Dekoratif nin kalitesini hatta yapısını etkileyen faktörler sadece işlentilerde uygulananlara bağlı kalmamaktadır. Özellikle hayvan canlı iken yaşam ortamı ile çevre koşulları, ayrıca karşılaşılan beklenmedik olaylar, Dekoratif kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir .Dekoratif kalitesini etkileyen faktörler şu başlıklar altında verilebilir:

 

a. Hayvanın doğasına bağlı meydana gelen kusur ve hatalar
Dekoratif nin kalınlığı, özgül ağırlığı, kopma dayanımı, uzama yüzdesi, çatlatma mukavemeti, yırtılma dayanımı, su emme yeteneği ve yüzey genişleme kabiliyetidir (Yakalı, 1993:17).
b. Hayvanın yaşadığı dönemde meydana gelen kusur ve hatalar
Bu kusurlar hayvanın doğumundan kesimine kadar geçen yaşam süresince ortaya çıkan ve maalesef ülkemiz ham Dekoratif lerinde en çok gözlenen kusurlardır. Bunlar Dekoratif ler üzerine atılan marka, çürük ve yara izleri, cilt çizik ve yırtıkları, idrar ve pislik yaraları, kesim öncesi yorgunluk izleri ve en önemlisi parazitler ve enfeksiyon hastalık izleridir (Yakalı, 1993:17).

 

c. Kesimde ve konservelemeden önce oluşan kusur ve hatalar
Ham Dekoratif lerde oluşan kalite düşürücü kusurların büyük bir bölümü de kesim sırasında ve daha sonra konserveleme işleminden geçinceye kadar ki zaman periyodunda meydana gelmektedir. Bunlardan çizik, kesik, delik ispire dibi hatalar dikkatsiz kesim ve yüzümden meydana gelmekte ve çok önemli kayıplara neden olmaktadır(Yakalı, 1993:17).

 

d. Konserveleme kusur ve hataları
Ham Dekoratif büyük oranda protein ve diğer organik maddeleri içerdiği için kesim ve yüzümden sonra herhangi bir koruyucu önlem alınmadığı yani konservelenmediği takdirde kısa sürede bozulabilmektedir. Bozulma konservelenme işleminin gereği gibi yapılmadığı hallerde de ortaya çıkabilmektedir. Ülkemiz ham Dekoratif lerinde büyük boyutlara varan bu kusurların en önemlileri, otoliz, tızışma, kızartı, hamlama, tuz yarıkları olmaktadır(Yakalı, 1993:17).

 

3.1.5 Ham Dekoratif lerin Konservelenmesi

Hayvandan yüzülmüş taze bir Dekoratif içerdiği; kertin, kollagen, elastin gibi fibriler proteinler, albumin, globulin gibi globuler proteinler ve ayrıca yağ gibi organik yapıları nedeni ile mikro ve makro organizmalar için ideal bir besin ortamıdır. Önlem alınmadığı taktirde kısa bir sürede bozulabilir.
Yüzülmüş ham Dekoratif lerin pek çok nedenle tabakhanelerde hemen işlemeye alınması çok kez olanaksızdır. Böyle olduğu için kesim ve yüzümden sonra Dekoratif ler bozulmasın diye hemen konserveleme işlemine tabi tutulur. Konserveleme metotları üç ana grupta toplanır.
1- Kurutma: Küçük yapılı kürk Dekoratif lerinin ve küçükbaş hayvan Dekoratif lerinin konservelenmesin de uygulanır.
2- Tuzla konserveleme: Büyük baş hayvan Dekoratif lerinin konservelenmesin de uygulanır.
3- Diğer metotlar: Pikle daha çok büyük baş hayvan Dekoratif leri için uygulanır. Bu yöntemle elde edilen Dekoratif çok iyi konservelenmiş sayılır ve çok iyi fiyatla alıcı bulur.
3.2 Dekoratif nin Üretimi

3.2.1 Dekoratif nin Tabaklanmaya Hazırlanması
Ham Dekoratif ler tartılarına ve kalitelerine göre mamul hale gelebilmesi için bir seri işlemden geçmesi gerekmektedir. Canlı hayvandaki Dekoratif nin fonksiyonları çok yönlüdür. Dekoratif vücudu örter ve korur. Vücudun ısı ve nem bilançosunu düzenler. Dekoratif tabaklayıcısının görevi kolay bozulabilen yani çürüme özelliğine sahip kimyasal maddelerle işleme tabi tutmak sureti ve uygun finisaj teknikleri ile çok çeşitli özelliklere sahip mamul Dekoratif ye dönüştürmektir ( Dekoratif Teknolojisi, 1994:73). Ham Dekoratif , mamul Dekoratif haline gelinceye kadar aşağıda özetlenen temel işlem aşamalarından geçmektedir.
Ham Dekoratif ve postlar sığır, dana, koyun, domuz, keçi, av hayvanları

 

Islatma Yumuşatma İşlemi
Yumuşatma işlemi Dekoratif nin üzerindeki kir pislik,kan ve mikroorganizma gibi yabancı maddeleri Dekoratif den uzaklaştırmaktır
Yumuşatma olarak da bilinen bu işlemde konserve edilmiş Dekoratif ler kaybettiği suyu geri alır. Islatma dolap, pervane veya havuzlarda yapılmaktadır. Kuru Dekoratif lerin ıslatılması salamura Dekoratif lere göre çok daha uzun zamana ihtiyaç gösterir.

 

Kıl Giderme

Kıl gidermede çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Geniş şekilde kullanılan zırnık ve sönmüş kireç karışımıdır. Bu karışım elyafı değerli olan Dekoratif lerde (Koyun Dekoratif leri gibi) Dekoratif nin et tarafına sürülür, 4—6 saat sonra elyaf yolunarak toplanır. Elyafı değerli olmayan Dekoratif lerde (sığır Dekoratif leri gibi) söz konusu karışım daha seyreltik olarak kireçlik işleminde kullanılır, böylece kıl giderme ve kireçlik işlemi birleştirilmiş olur.

 

Kireçleme
Dekoratif malzemenin tabaklanmaya hazırlama işlemine denilmektedir. Yumuşatma işleminden sonra, Dekoratif de epidermisde bulunan kıllar ve alt Dekoratif dokusu (subcutis) halen mevcuttur. Ayrıca Dekoratif de globüller. proteinler ve yağlar bulunmaktadır. Dekoratif bu haliyle tabaklandığı zaman sert ve kırılgan bir Dekoratif elde edilir. Bu nedenle yumuşatmaya başlanmadan önce Dekoratif den bu maddelerin kireçleme işlemi ile atılması gereklidir. (Cinköse 1993:187). Kireçlikte kireç kaymağı, sodyum sülfür, sodyum sutfidrat, kalsiyum sülfat kullanılır.
Kireçlikte sodyum sülfürün büyük önemi vardır. Farklı kalitede Dekoratif ye verildiği zaman değişik konsantrasyonlarda alkali demektir. Dekoratif alkalilerin etkisiyle şişmektedir. Kireçliğin Dekoratif kalitesindeki yeri bilinmekle birlikte şişmede bunda önemli rol oynar ( Öncüler, 1989:17).
Etleme
Kireçlemeden sonra Dekoratif nin et tarafında bulunan et ve yağ gibi bölümler kavelata makinesinde temizlenir. Kavelata makinesi bulunmayan işletmemelerde bu işlem özel bıçaklarla da yapılmaktadır.

 

Kireç Giderme
Kireçlenmiş Dekoratif lerin ihtiva ettiği alkalinin belli bir kısmının giDekoratif lmesi bundan sonraki işlemler için gereklidir. Bu amaçla çeşitli kimyasal maddeler kullanılır. (Amonyum sülfat, sodyum bisülfit gibi )