OTANT�K TA�

Elmas Tabiatı

V MAKALELER
Elmas Taşı
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • elmas tabiatı
  • MAKALE

Elmas Tabiatı

Elmasın özelliklerinden birisi şeklidir. Üçgen, dörtgen, altıgen, sekizgen veya daha çoktur. Kötüsü pıtrak gibi üçgen veya dörtgen olur. Yuvarlak ve düz olmaz. Yani ne kadar parçalansa da üçgen ve dörtgen parçalanır. Diğer özelliği bütün taşları deler ve keser ama hiçbir taş onu delemez ve kesemez. Mesela elması demir örs üzerine koysalar, demir çekiç ile yeterince vursalar, örse veya çekice batar, kırılmaz ve eksilmez. Bundan dolayı elmasla çoğu taşı delerler ve çoğu taşlardaki nakışları yazarlar ve bozalar. Bir başka özelliği ise elması açık yerlere koyduklarında sinekleri üzerine toplanır, onu yerler ve götürebilirlerse götürürler. Elmasın tabiatı dördüncü derecede soğuk ve kurudur. Bazılarına göre ise dördüncü derecede sıcak ve kurudur221.
Elmasın tabiatı diğer taşları deler, fakat taşlardan hiçbirisi bu taşı delip kıramaz ve parçalayamaz. Sadece kurşun bu taşı keser ve parçalar. Nitekim altını çürütür, harap eder. Kükürt dahi elması parçalar. Altını harap eder. Eğer ki hararet elması şiddetle
222
Ş irvânî, age, s. 143-147. Ş irvânî, age, s. 143-147. Ş irvânî, age, s. 143-147.
kristalleşmeden ve kuruluktan düzmeseydi altın olurdu, elmas olmazdı .

Elmas Tabiatı

V MAKALELER
Elmas Taşı
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • elmas tabiatı
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Elmas Tabiatı

Elmasın özelliklerinden birisi şeklidir. Üçgen, dörtgen, altıgen, sekizgen veya daha çoktur. Kötüsü pıtrak gibi üçgen veya dörtgen olur. Yuvarlak ve düz olmaz. Yani ne kadar parçalansa da üçgen ve dörtgen parçalanır. Diğer özelliği bütün taşları deler ve keser ama hiçbir taş onu delemez ve kesemez. Mesela elması demir örs üzerine koysalar, demir çekiç ile yeterince vursalar, örse veya çekice batar, kırılmaz ve eksilmez. Bundan dolayı elmasla çoğu taşı delerler ve çoğu taşlardaki nakışları yazarlar ve bozalar. Bir başka özelliği ise elması açık yerlere koyduklarında sinekleri üzerine toplanır, onu yerler ve götürebilirlerse götürürler. Elmasın tabiatı dördüncü derecede soğuk ve kurudur. Bazılarına göre ise dördüncü derecede sıcak ve kurudur221.
Elmasın tabiatı diğer taşları deler, fakat taşlardan hiçbirisi bu taşı delip kıramaz ve parçalayamaz. Sadece kurşun bu taşı keser ve parçalar. Nitekim altını çürütür, harap eder. Kükürt dahi elması parçalar. Altını harap eder. Eğer ki hararet elması şiddetle
222
Ş irvânî, age, s. 143-147. Ş irvânî, age, s. 143-147. Ş irvânî, age, s. 143-147.
kristalleşmeden ve kuruluktan düzmeseydi altın olurdu, elmas olmazdı .