OTANT�K TA�

En Değerli Taş

V MAKALELER
Doğal Taşlar
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • En Değerli Taş
  • MAKALE

En Değerli Taş

Güney Afrika En Değerli Taş üretim aşaması ilk olarak, farklı teknolojiler kullanılarak çıkarılan ocaklarda başlamaktadır. Bir sonraki aşama, blokların ya direk taş işleyicilerine yada acentalara satıldığı blok dağıtımıdır.
Yaklaşık toplam blokların %12’si, plaka ve seramik üreten taş işleyicilerine satılmaktadır. İnce plakaların (30mm’den küçük) yaklaşık %90’nı ihraç edilmektedir. Kalanı ise, toptancılara, müteahhitlere, son işleyicilere ve perakendecilere dağıtılmaktadır. Ham blokların %88’i ya acentalara yada direk olarak ihraç edilmektedir.

AVRUPA STANDARTLARI EN DEĞERLİ TAŞ

2006 yılına kadar taslak aşamasında olan Avrupa Birliği Standartları’nın uygulanmasıyla birlikte, Güney Afrika En Değerli Taş üreticileri ve pazarlamacılar, uygulaması pahalı olmasına rağmen standartların yerine getirilmesinin sektöre yararlı olacağı konusunda hemfikirlerdir. Çünkü, Avrupa’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin düşük kaliteli En Değerli Taş ithalatı hakimdir. Bu yüzden, Güney Afrika En Değerli Taş üreticileri Avrupa Birliği Standartları’nın En Değerli Taş sektörünü sözkonusu adi ithalattan koruyacağına inanmaktadırlar.
Güney Afrika’da, En Değerli Taş üreticileri Avrupa Birliği Standartları’nın şartlarını yerine getirme adına kendilerini hazır hissetmektedirler. Bu yüzden, anılan standartların Güney Afrika En Değerli Taş endüstrisini kesinlikle olumsuz olarak etkilemeyeceği düşünülmektedir.

5.2.7 PAZARA İLİŞKİN SORUNLAR

Pazara daha adaletli bir girişin sağlanması gerekir. Çünkü pazar tamamen Marlin (Lüksemburg), Kelgran (Malezya) ve RED Graniti (İspanya) gibi uluslararası firmaların kontrolü altındadır. Tüm En Değerli Taş girişimcilerinin pazara daha kolay girmelerinin sağlanması gerekir.
Endüstrinin %6’lık gibi ufak bir bölümünü oluşturan küçük ocak sahiplerine sunulan imkanların genişletilmesi gerekmektedir. Bu küçük ocak sahipleri arasında bir birlik ve beraberliğin sözkonusu olmaması da, pazara girişlerini zorlaştırmaktadır.
Devlet olarak, madencilik kaynaklarının ve ekonomik büyümenin teşvik edilmesi gerekmektedir. Ocaklardan çıkartılan taşların yaklaşık %90’u ham bloklar halinde ihraç edilmektedir. Bu demektir ki; sadece %10’luk gibi küçük bir kısmı yerel olarak kullanılmaktadır. Başka bir deyişle, Güney Afrika En Değerli Taş pazarı tam gelişme gösteremediği için, talep oldukça yetersizdir.
İstihdam, sosyal ilerleme ve ekonomik refahın teşvik edilmesi gerekmektedir. Çünkü, En Değerli Taş sektörünün ülke istihdamına, soysal ve ekonomik hayata katkısı yadsınamaz.
Gerekli sosyal ve ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesi için hem çevreye uygun hem de düzenli olarak gelişen kaynakların sağlanması gerekir. Şu anda, ülkedeki ocakçılık değişken bir yapı arz etmektedir. Bundan dolayı, endüstrinin düzenlenebilmesi için daha istikrarlı üreticilere ihtiyaç vardır. Ocakların büyük bir kısmı terk edilmiş ve ıslah edilmemişlerdir ve gerekli önlemler alınmadığı için etrafındaki çevreye zarar verebilmektedir.

5.2.8 SONUÇ ve ÖNERİLER

Afrika kıtasının en güçlü ekonomisi olan Güney Afrika Cumhuriyeti’nde gelişmiş ve modern bir ekonomi ile az gelişmiş ekonomi iç içedir. Güney Afrika’da finansal, ticari ve sınai standartlar ve gümrükler Avrupa, Amerika ve diğer gelişmiş ülkeler kadar gelişmiş durumdadır. Zengin doğal kaynakları, çok iyi alt yapısı ve gelişmiş bir finans sektörü ile Güney Afrika, sahra altı Afrika ülkelerine ihracat ve yatırım için bir dağıtım merkezi ve giriş kapısı niteliğindedir. Madencilik sektörü Avrupa ve Amerika kadar gelişmiş düzeydedir.
Güney Afrika, Türkiye’nin sahra altı Afrika bölgesinden büyük ticari partneri konumunda bulunmakta, aynı şekilde Türkiye de Orta Avrupa’dan Orta Asya’ya ve Rusya’dan Orta Doğu’ya uzanan coğrafyada Güney Afrika’nın en büyük ticari partneri konumunda bulunmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, özellikle işlenmiş mermer ve travertende Türkiye için potansiyel bir pazar durumundadır.
Son yıllarda üst düzey ziyaretler, işadamları ve ticaret heyetleri ziyaretleri ile birlikte ikili ticari ve ekonomik ilişkilerde gözle görülür bir artış kaydedilmesine rağmen, mevcut ekonomik ve ticari ilişkilerimizin iki ülke arasındaki gerçek potansiyeli yansıtmadığı söylenebilir. Bunun nedeni olarak, Güney Afrika’nın yüksek koruma oranları, iki ülke arasındaki coğrafi uzaklık ve her iki ülkenin iş ve ekonomi çevrelerinin birbirlerini yakından tanımamalarının etkili olduğu değerlendirilmektedir.
Pazara girişte, sürekli ve büyük miktarlarda satış hedefleyen ihracatçılarımız için acenteler uygun bir tercih olabilir. Bu tür, firmalarımız için müşterinin bulunması, bağlantıların düzenli ve tatminkar şekilde kurulup sürdürülmesi, pazardaki güncel veya konjonktürel gelişmelerden zamanında haberdar olunabilmesi, sevkiyat ve teslimat işlemlerinin tamamlanması gibi konularda acenteler Güney Afrika’da önemli görevler üstlenebilecektir.
Güney Afrika’da yaşayan Türk işadamları pazara giriş için bir başka seçenek olduğu söylenebilir. Burada yaşayan Türk işadamları ile işbirliği özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için daha uygun bir yol olarak değerlendirilmektedir.

 

En Değerli Taş

V MAKALELER
Doğal Taşlar
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • En Değerli Taş
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

En Değerli Taş

Güney Afrika En Değerli Taş üretim aşaması ilk olarak, farklı teknolojiler kullanılarak çıkarılan ocaklarda başlamaktadır. Bir sonraki aşama, blokların ya direk taş işleyicilerine yada acentalara satıldığı blok dağıtımıdır.
Yaklaşık toplam blokların %12’si, plaka ve seramik üreten taş işleyicilerine satılmaktadır. İnce plakaların (30mm’den küçük) yaklaşık %90’nı ihraç edilmektedir. Kalanı ise, toptancılara, müteahhitlere, son işleyicilere ve perakendecilere dağıtılmaktadır. Ham blokların %88’i ya acentalara yada direk olarak ihraç edilmektedir.

AVRUPA STANDARTLARI EN DEĞERLİ TAŞ

2006 yılına kadar taslak aşamasında olan Avrupa Birliği Standartları’nın uygulanmasıyla birlikte, Güney Afrika En Değerli Taş üreticileri ve pazarlamacılar, uygulaması pahalı olmasına rağmen standartların yerine getirilmesinin sektöre yararlı olacağı konusunda hemfikirlerdir. Çünkü, Avrupa’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin düşük kaliteli En Değerli Taş ithalatı hakimdir. Bu yüzden, Güney Afrika En Değerli Taş üreticileri Avrupa Birliği Standartları’nın En Değerli Taş sektörünü sözkonusu adi ithalattan koruyacağına inanmaktadırlar.
Güney Afrika’da, En Değerli Taş üreticileri Avrupa Birliği Standartları’nın şartlarını yerine getirme adına kendilerini hazır hissetmektedirler. Bu yüzden, anılan standartların Güney Afrika En Değerli Taş endüstrisini kesinlikle olumsuz olarak etkilemeyeceği düşünülmektedir.

5.2.7 PAZARA İLİŞKİN SORUNLAR

Pazara daha adaletli bir girişin sağlanması gerekir. Çünkü pazar tamamen Marlin (Lüksemburg), Kelgran (Malezya) ve RED Graniti (İspanya) gibi uluslararası firmaların kontrolü altındadır. Tüm En Değerli Taş girişimcilerinin pazara daha kolay girmelerinin sağlanması gerekir.
Endüstrinin %6’lık gibi ufak bir bölümünü oluşturan küçük ocak sahiplerine sunulan imkanların genişletilmesi gerekmektedir. Bu küçük ocak sahipleri arasında bir birlik ve beraberliğin sözkonusu olmaması da, pazara girişlerini zorlaştırmaktadır.
Devlet olarak, madencilik kaynaklarının ve ekonomik büyümenin teşvik edilmesi gerekmektedir. Ocaklardan çıkartılan taşların yaklaşık %90’u ham bloklar halinde ihraç edilmektedir. Bu demektir ki; sadece %10’luk gibi küçük bir kısmı yerel olarak kullanılmaktadır. Başka bir deyişle, Güney Afrika En Değerli Taş pazarı tam gelişme gösteremediği için, talep oldukça yetersizdir.
İstihdam, sosyal ilerleme ve ekonomik refahın teşvik edilmesi gerekmektedir. Çünkü, En Değerli Taş sektörünün ülke istihdamına, soysal ve ekonomik hayata katkısı yadsınamaz.
Gerekli sosyal ve ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesi için hem çevreye uygun hem de düzenli olarak gelişen kaynakların sağlanması gerekir. Şu anda, ülkedeki ocakçılık değişken bir yapı arz etmektedir. Bundan dolayı, endüstrinin düzenlenebilmesi için daha istikrarlı üreticilere ihtiyaç vardır. Ocakların büyük bir kısmı terk edilmiş ve ıslah edilmemişlerdir ve gerekli önlemler alınmadığı için etrafındaki çevreye zarar verebilmektedir.

5.2.8 SONUÇ ve ÖNERİLER

Afrika kıtasının en güçlü ekonomisi olan Güney Afrika Cumhuriyeti’nde gelişmiş ve modern bir ekonomi ile az gelişmiş ekonomi iç içedir. Güney Afrika’da finansal, ticari ve sınai standartlar ve gümrükler Avrupa, Amerika ve diğer gelişmiş ülkeler kadar gelişmiş durumdadır. Zengin doğal kaynakları, çok iyi alt yapısı ve gelişmiş bir finans sektörü ile Güney Afrika, sahra altı Afrika ülkelerine ihracat ve yatırım için bir dağıtım merkezi ve giriş kapısı niteliğindedir. Madencilik sektörü Avrupa ve Amerika kadar gelişmiş düzeydedir.
Güney Afrika, Türkiye’nin sahra altı Afrika bölgesinden büyük ticari partneri konumunda bulunmakta, aynı şekilde Türkiye de Orta Avrupa’dan Orta Asya’ya ve Rusya’dan Orta Doğu’ya uzanan coğrafyada Güney Afrika’nın en büyük ticari partneri konumunda bulunmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, özellikle işlenmiş mermer ve travertende Türkiye için potansiyel bir pazar durumundadır.
Son yıllarda üst düzey ziyaretler, işadamları ve ticaret heyetleri ziyaretleri ile birlikte ikili ticari ve ekonomik ilişkilerde gözle görülür bir artış kaydedilmesine rağmen, mevcut ekonomik ve ticari ilişkilerimizin iki ülke arasındaki gerçek potansiyeli yansıtmadığı söylenebilir. Bunun nedeni olarak, Güney Afrika’nın yüksek koruma oranları, iki ülke arasındaki coğrafi uzaklık ve her iki ülkenin iş ve ekonomi çevrelerinin birbirlerini yakından tanımamalarının etkili olduğu değerlendirilmektedir.
Pazara girişte, sürekli ve büyük miktarlarda satış hedefleyen ihracatçılarımız için acenteler uygun bir tercih olabilir. Bu tür, firmalarımız için müşterinin bulunması, bağlantıların düzenli ve tatminkar şekilde kurulup sürdürülmesi, pazardaki güncel veya konjonktürel gelişmelerden zamanında haberdar olunabilmesi, sevkiyat ve teslimat işlemlerinin tamamlanması gibi konularda acenteler Güney Afrika’da önemli görevler üstlenebilecektir.
Güney Afrika’da yaşayan Türk işadamları pazara giriş için bir başka seçenek olduğu söylenebilir. Burada yaşayan Türk işadamları ile işbirliği özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için daha uygun bir yol olarak değerlendirilmektedir.