OTANT�K TA�

Firuze Taşı Değeri

V MAKALELER
FİRUZE TAŞI
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Firuze Taşı Değeri
  • MAKALE

Firuze Taşı Değeri

En değerli firuze  taşı ebu ishâkî ve ezherîdir. Bunların iyisi ve yağlanmışı oldukça değerlidir. Kuzey Afrika, İspanya ve Portekiz’de bunu talep eden kişiler, silahlarını sağlamlaştırmak için bu taşı çok pahalıya alırlarmış. Bahtcı firuze ise ebu ishâkî firuzenin yarısı değerindedir249. Za’îfî, firuzenin yirmi kıratının dört yüz filori, bir kıratının elli filori değerinde olduğunu söyler250.

Eylemiş der-beste dükkânın tabîb-i rûzigâr
245 Şirvânî, age, s. 157-161.
246 Şirvânî, age, s. 157-161.
247 Bu bilgiler Agah Sırrı Levend’in kitabında da yer alır. Bk. (Kutlar, 2005: 54-69; Levend, 1980: 420).
248 Pakalın, age, s. 631-632.
249 Şirvânî, age, s. 157-161.
250 Kutlar, age, s. 54-69.
Hokka-i pîrûze-i gerdûnda dârû kalmamış (Nâbî/Pala, 2007: 158)

Firuze Taşı Değeri

V MAKALELER
FİRUZE TAŞI
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Firuze Taşı Değeri
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Firuze Taşı Değeri

En değerli firuze  taşı ebu ishâkî ve ezherîdir. Bunların iyisi ve yağlanmışı oldukça değerlidir. Kuzey Afrika, İspanya ve Portekiz’de bunu talep eden kişiler, silahlarını sağlamlaştırmak için bu taşı çok pahalıya alırlarmış. Bahtcı firuze ise ebu ishâkî firuzenin yarısı değerindedir249. Za’îfî, firuzenin yirmi kıratının dört yüz filori, bir kıratının elli filori değerinde olduğunu söyler250.

Eylemiş der-beste dükkânın tabîb-i rûzigâr
245 Şirvânî, age, s. 157-161.
246 Şirvânî, age, s. 157-161.
247 Bu bilgiler Agah Sırrı Levend’in kitabında da yer alır. Bk. (Kutlar, 2005: 54-69; Levend, 1980: 420).
248 Pakalın, age, s. 631-632.
249 Şirvânî, age, s. 157-161.
250 Kutlar, age, s. 54-69.
Hokka-i pîrûze-i gerdûnda dârû kalmamış (Nâbî/Pala, 2007: 158)