OTANT�K TA�

Kösem Sultan Taşları

V MAKALELER
Kösem Sultan Taşları
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Kösem Sultan Taşları
  • MAKALE

Kösem Sultan Taşları

Kösem Sultan Taşları

Mehmet, Kösem Sultan Taşları ‘ın himayesinde tahta oturtulur. Sultan İbrahim buna direnirse de, yanında ona destek olacak kimse kalmadığı için önce zindana atılmaktan sonra da boğulmaktan kendini kurtaramaz.

Nine Valide Kösem Sultan Taşları, yıllardır tasarladığı planını gerçekleştirmiştir. Artık bütün bir imparatorluk onun emrindedir. Ancak bir süre sonra, nine Valide Kösem Sultan Taşları’ın devlet işlerinde söz sahibi olması, sadrazam ve müftü için tehlike arz etmeye başlar. Onlara göre, Valide Turhan Sultan dururken nine validenin padişahı himaye etmesi manasız bir şeydir. Bu nedenle Kösem Sultan Taşları karşıtları toplanıp, Sultan dördüncü Mehmet’i ninesinin elinden kurtarmak düşüncesinde birleşirler.

Kösem Sultan Taşları

Kösem Sultan Taşları

Nine Valide Kösem Sultan Taşları’ı karalama ve padişahı ondan soğutma çabaları işe yarar. Valide Turhan Sultan ve padişah, Kösem Sultan Taşları ile görüşmemeye başlar. Hayatının tehlikede olduğunu anlayan Kösem Sultan Taşları’sa ocak ağalarıyla birleşip Sultan Mehmet’i ortadan kaldırmak ve yerine başka bir torununu geçirmek niyetindedir. Tam da o sıralarda padişah ve diğer iki kardeşinin sünnet düğünleri olacaktır. Kösem Sultan Taşları bu düğünde, kızlarağasının yardımıyla kaza süsü vererek padişahı öldürmeyi dener, ancak başarılı olamaz. Üstelik Kösem’in en iyi adamı kızlarağası da idam edilir. Kösem Sultan Taşları yine de boş durmaz. Padişahı yok etmek için sürekli yeni çareler düşünür. Bir gün yeni bir suikast hazırlığı içinde zenci kölesine planını anlatırken Meleki adındaki cariyesi tesadüfen her şeyi duyar. Hemen Turhan Sultan’a koşarak olacakları anlatır. Böylece Sultan Mehmet’in, iftarda verilecek olan zehirli helvayı yemesine engel olur. Turhan Sultan bu olaydan sonra padişahı sıkı korumaya, Kösem’i de göz atına alır. Kösem Sultan Taşları, Sultan Mehmet’in ölmediğini görünce helvacıbaşının hainliğine uğradığını anlar ve bundan sonra tüm sorumluluğu yeniçeriye yükler. Turhan Sultan, Meleki kalfa vasıtasıyla yeniçerilerin saray baskın yapıp padişahı öldüreceklerini öğrenince padişahtan Kösem Sultan Taşları’ın ölüm fermanını alır. Vakit kaybetmeden padişahın adamları Kösem’in dairesine gelirler. Kösemin adamları direnirler, fakat sultanlarının fermanlı olduğunu duyduklarında çareyi saraydan kaçmakta bulurlar.

Turhan Sultan’ın adamları Kösem Sultan Taşları’ın odasına geldiklerinde onu bulamazlar. Her yer didik didik aranır. Eşyaları, mücevherleri yağma edilir. Son anda Kuşçu Mehmet, odadaki yüklüğün kapağını açınca Kösem Sultan Taşları’la göz göze gelir. Bir anda onu boğmaya çalışır. Başarılı olamaz. Hemen yanındaki perdenin kordonunu alır ve Kösem’in boynuna dolar. Kösem Sultan Taşları ağzından ve burnundan kanlar boşanarak feci şekilde can verir.

Kösem Sultan Taşları

V MAKALELER
Kösem Sultan Taşları
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Kösem Sultan Taşları
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Kösem Sultan Taşları

Kösem Sultan Taşları

Mehmet, Kösem Sultan Taşları ‘ın himayesinde tahta oturtulur. Sultan İbrahim buna direnirse de, yanında ona destek olacak kimse kalmadığı için önce zindana atılmaktan sonra da boğulmaktan kendini kurtaramaz.

Nine Valide Kösem Sultan Taşları, yıllardır tasarladığı planını gerçekleştirmiştir. Artık bütün bir imparatorluk onun emrindedir. Ancak bir süre sonra, nine Valide Kösem Sultan Taşları’ın devlet işlerinde söz sahibi olması, sadrazam ve müftü için tehlike arz etmeye başlar. Onlara göre, Valide Turhan Sultan dururken nine validenin padişahı himaye etmesi manasız bir şeydir. Bu nedenle Kösem Sultan Taşları karşıtları toplanıp, Sultan dördüncü Mehmet’i ninesinin elinden kurtarmak düşüncesinde birleşirler.

Kösem Sultan Taşları

Kösem Sultan Taşları

Nine Valide Kösem Sultan Taşları’ı karalama ve padişahı ondan soğutma çabaları işe yarar. Valide Turhan Sultan ve padişah, Kösem Sultan Taşları ile görüşmemeye başlar. Hayatının tehlikede olduğunu anlayan Kösem Sultan Taşları’sa ocak ağalarıyla birleşip Sultan Mehmet’i ortadan kaldırmak ve yerine başka bir torununu geçirmek niyetindedir. Tam da o sıralarda padişah ve diğer iki kardeşinin sünnet düğünleri olacaktır. Kösem Sultan Taşları bu düğünde, kızlarağasının yardımıyla kaza süsü vererek padişahı öldürmeyi dener, ancak başarılı olamaz. Üstelik Kösem’in en iyi adamı kızlarağası da idam edilir. Kösem Sultan Taşları yine de boş durmaz. Padişahı yok etmek için sürekli yeni çareler düşünür. Bir gün yeni bir suikast hazırlığı içinde zenci kölesine planını anlatırken Meleki adındaki cariyesi tesadüfen her şeyi duyar. Hemen Turhan Sultan’a koşarak olacakları anlatır. Böylece Sultan Mehmet’in, iftarda verilecek olan zehirli helvayı yemesine engel olur. Turhan Sultan bu olaydan sonra padişahı sıkı korumaya, Kösem’i de göz atına alır. Kösem Sultan Taşları, Sultan Mehmet’in ölmediğini görünce helvacıbaşının hainliğine uğradığını anlar ve bundan sonra tüm sorumluluğu yeniçeriye yükler. Turhan Sultan, Meleki kalfa vasıtasıyla yeniçerilerin saray baskın yapıp padişahı öldüreceklerini öğrenince padişahtan Kösem Sultan Taşları’ın ölüm fermanını alır. Vakit kaybetmeden padişahın adamları Kösem’in dairesine gelirler. Kösemin adamları direnirler, fakat sultanlarının fermanlı olduğunu duyduklarında çareyi saraydan kaçmakta bulurlar.

Turhan Sultan’ın adamları Kösem Sultan Taşları’ın odasına geldiklerinde onu bulamazlar. Her yer didik didik aranır. Eşyaları, mücevherleri yağma edilir. Son anda Kuşçu Mehmet, odadaki yüklüğün kapağını açınca Kösem Sultan Taşları’la göz göze gelir. Bir anda onu boğmaya çalışır. Başarılı olamaz. Hemen yanındaki perdenin kordonunu alır ve Kösem’in boynuna dolar. Kösem Sultan Taşları ağzından ve burnundan kanlar boşanarak feci şekilde can verir.