OTANT�K TA�

LAPİS LAZULİ (LACİVERD) TAŞI YÜZÜK

OTANTİK YÜZÜKLER
Laciverd Taşı Yüzük
Fiyatı      :      SATILDI TL
Ürünün Özellikleri
 • 13 GR
 • 24.5 CRT AFGANİSTAN
 • 925 AYAR EL İŞÇİLİĞİ GÜMÜŞ
 • A KALİTE MUHTEŞEM RENK
 • AYNI GÜN KARGO
 • EŞİ YOK
 • KDV DAHİL
 • ÖZEL KUTUSUNDA

Zisokoridos’a göre Lapis Lazuli Taşı gök rengine benzer yumuşak ve düz bir taştır. İçinde sertlik yoktur. Çabuk ufanır. Madeninden büyük

Lapis Lazuli Taşı Yüzük

Lapis Lazuli Taşı Yüzük

parçalar halinde çıkar. Mâliki bu görüşte değildir. Ona göre Zisokoridos’un dediği sıfatlar ermenî taşı (hacer-i ermenî) ‘nın özellikleridir. Çünkü Lapis Lazuli Taşı taşı serttir ve cilalanmıştır. Hacer-i ermenî taşı yumuşaktır. Lapis Lazuli Taşı rengi hacer-i ermenînin renginden donuktur275.
Lapis Lazuli Taşı faydaları gözdeki nemi, yaşı giderir. Gözün nurunu artırır. İyi lâciverd çocuklara takılırsa çocuklar korkmaz. Za’îfî’nin “Cevâhir-nâmesi”nde üstte taşındığında sevdâdan koruduğu, insanı ferahlattığı, göze iyi geldiği, üstte taşındığında insanlara aziz ve şirin gözükmeyi sağladığı öğrenilir285.Lapis Lazuli Taşı, Afganistan ve Şili’de bulunan bir madendir. Şirvânî, Lapis Lazuli Taşı madeni olarak Hîlân ve Bedahşân sınırından Ükrân ve Tümkân arasında Lapis Lazuli Taşı adında bir dağı gösterir. Taberistan’daki Hitân adlı dağda, Ermenistan bölgesinde ve İran’da da Lapis Lazuli Taşı madeni bulunduğu belirtilir277. Zaîfî de bu taşın madeninin Bedahşân dağı ve Kâşân (amelî) olduğu bilgisini verir. Rivayete göre devler Hz. Süleyman’ın emriyle,laciverd taşını bu bölgede meydana getirmiştir
278
Şirvânî, age, s. 176-180.
Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, a.g.an.m., C. 14, s. 7311. Ş irvânî, age, s. 176-180. Kutlar, age, s. 54-69.

OTANTİK TAŞ KALİTESİ VE FARKI İLE 925 AYAR GÜMÜŞ EL İŞÇİLİĞİ  MUHTEŞEM RENK DOYUMU PİRİTLİ 24.5 KARAT FASETLİ OVAL KESİM AFGANİSTAN LAPİS LAZULİ TAŞI ERKEK YÜZÜK; ÜRÜNÜMÜZ TEK PARÇA OLUP SEVDİKLERİNİZ İÇİN FANTASTİK BİR ÜRÜN;

Şirvânî, Lapis Lazuli Taşıin iyisinin kuhlî âsumâncûnî renkte olup, içinde sarı noktalar bulunduğunu söyler. Toprağa, taşa karışmış, ateşe bırakıldığında rengi değişen Lapis Lazuli Taşı kötü olurmuş279.Za’îfî’nin cevâhir-nâmesinde Lapis Lazuli Taşıin iki çeşidi yer almaktadır. Biri bedahşânî/bedahşî, diğeri kâşî’dir280. Bu taşlar çıkarıldıkları yerin ismini almıştır. İyisi renkte ve parlaklıkta temizdir.Lapis Lazuli Taşı, altın ile yan yana durduğunda birbirlerinin rengini temiz, nurlu, parlak ve güzel gösterirmiş .
Tigâşi’ye göre, Lapis Lazuli Taşı tabiatı soğuk ve kuru, Râzî’ye göre ikinci derecede sıcak, birinci derecede soğuktur. Lâciverdin işlenişi şöyledir:
“Kara zırnıh taşı ve sarı zırnıhın dörtte biri, zac-ı kirmanî ve topraksız sırça kum ayrı ayrı dövülüp sirke ile karıştırılır. Sonra yeni ve büyük bir çömleğin içi, dışı çamurla iyice sıvanır. Balçıkta kurutulur. Otlar sirkenin ıslaklığı gitmeden çömleğe konur. Çömleğin başı sağlamlaştırılır. Balçıkla sıvanır. Daha sonra tandır ateşle kızdırılır. İçine tezek konulur. Sonra çömlek tezek külüne gömülür. Tandırın başı ve bacası sağlamlaştırılır, sıvanır ve bir gece bekletilir. Ertesi gün çömlek tandırdan çıkartıldığında içindeki otların yakuta benzediği, yuvarlak, uzun, renkli ve güzelkaşlar olduğu görülür” .

Lapis lazuli , kısa bir süre için lapis , antik çağdan beri değer verilen derin, mavi, yarı kıymetli bir taştır. Lapis lazuli ( / l ) Yoğun renk. M.Ö. 7 bin yılın başlarında lapis lazuli, Shortugai’de Sar-i Sang madenlerinde , [1] Afganistan’ın kuzeydoğusunda Badakhshan eyaletinde bulunan diğer mayınlarda mayın aldı. [2] Lapis, İndus Vadisi Uygarlığı (M.Ö. 3300-1900) tarafından oldukça değerlendi. Lapis boncukları Mehrgarh , Kafkaslar ve hatta Afrikistan’dan Moritanya kadar neolitik mezarlarda bulunmuştur . [3] Tutankamun cenaze maskesinde (M.Ö. 1341-1323) kullanılmıştır. [4]

Doğal Lapis Taşı Yüzük

Doğal Lapis Taşı Yüzük

Orta Çağın sonunda, lapis lazuli, Avrupa’ya ihraç edilmeye başlandı ve toz haline getirildi ve mavi pigmentlerin en iyisi ve en pahalı olan ultramarine dönüştürüldü. Bu, Masaccio , Perugino , Titian ve Vermeer de dahil olmak üzere Rönesans ve Barok’un en önemli sanatçılarından bazıları tarafından kullanılmıştır ve çoğunlukla tablolarının merkez figürlerinin, özellikle Meryem Ana’nın kıyafetlerine ayrılmıştır.

Bugün, Afganistan’ın kuzeydoğusunda ve Pakistan’daki madenler hala lapis lazuli’nin ana kaynağı. Rusya’da Baikal Gölü’nün batısında ve Şili’deki And Dağlarında da önemli miktarlar üretiliyor. İtalya, Moğolistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da daha küçük miktarlar mayalanmaktadır. [5]
Lapis , “taş” için Latince kelime ve lazuli , Arapça لاجورد lājaward’dan alınan ortaçağ Latince lazulumunun genellik biçimi , kendisi de Farsça taşın adı olan Farsça لاجورد lājavard’tan [6] ve Ayrıca lapis lazuli’nin mayınlandığı bir yer. [7] [8]

“Lapis lazuli” isminin rengiyle ilişkili olduğu ortaya çıktı. [ Ne zaman? ] İngilizce cümlecik , Fransız azur , İtalyan azzurro , Lehçe lazur , Romence azur ve azuriu , Portekizce ve İspanyolca azul ve Macar azúr , lapis lazuli’nin isminden ve renginden gelir.

Bilim ve kullanır [ değiştir ]

Afganistan’daki Sar-i Sang madeninden bir örnek, M.Ö. 7. Binyıldan beri lapis lazuli mayınlı.

Parlak bir lapis lazuli bloğu

Doğal ultramarin pigmenti yeryüzü lapis lazurlarından yapılır. Bu, Rönesans döneminde genellikle Melekler veya Meryem Ana’nın cüppelerini tasvir etmek için saklanan en pahalı mavi pigmenttir .
Kompozisyon [ değiştir ]
Lapis lazuli’nin en önemli mineral bileşeni, (Na, Ca) 8 (AlSiO4) 6 (S, S04, Cl) 1-2 formülüne sahip feldispatoid silikat minerali olan lazurit [9] (% 25-40 ) . [10] Çoğu lapis lazuli ayrıca kalsit (beyaz), sodalit (mavi) ve pirit (metalik sarı) içerir. Bazı lapis lazuli örnekleri ojit içermektedir ; Diopside ; Enstatit ; Mika ; Hauynite ; Hornblend , nosean ve sülfür açısından zengin löllingit geyerit .

Lapis lazuli genellikle temas metamorfizmasının bir sonucu olarak kristal mermerde bulunur .

Renk [ değiştir ]
Yoğun mavi renk, trisülfür ( S
3 ) kristal içinde radikal anyon . [11] En yüksek iki katlı molekül orbitalinden (No. 24) en düşük tekli olarak işgal edilmiş yörüngede (No. 25) [12] bir elektronun uyarılması λmax ~ 617 nm’de çok yoğun bir absorpsiyon hattı ile sonuçlanır .

Kaynaklar [ düzenle ]
Lapis lazuli, Afganistan’ın kuzeydoğusundaki Badakhshan eyaletinin Kokcha Nehri vadisinde, Sar-e-Sang maden yataklarının 6.000 yıldan fazla çalıştığı kireç taşı içinde bulunur. [13] Afganistan, eski Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarının yanı sıra Yunanlılar ve Romalılar için lapinin kaynağıydı. Eski Mısırlılar bu malzemeyi Afganistan’dan ticaret yoluyla elde etti. M.Ö. 2000’de İndus Vadisi Uygarlığının yüksekliği sırasında şimdi Shortugai olarak bilinen Harappan kolonisi lapis madenlerinin yakınında kurulmuştur. [3]

Lapis Taşı El işçiliği Yüzük

Lapis Taşı El işçiliği Yüzük

Sorbonne’un mineralojisti Pierre Bariand’in çağdaş zamanlarda lapis lazuli kaynakları ve Afyonistan’daki Mavi Hazine: Lailee McNair Bakhtiar’ın Lapis Lazuli (2011) kaynaklı referanslarına göre, lapis lazuli geleneksel olarak değil “mağaralarda” bulunmakta “Mayınlar” olarak düşünülmüş ve taş lapis lazuru, Afganistan’ın Kochka Nehri Vadisi’ndeki Hindu Kuş Dağlarının birincil kaynağındandır ve Pakistan’da bulunmamaktadır. [ Citation needed ]

Afgan mevduatlarına ek olarak, Lapis Andes’de ( Ovalle , Şili’nin yakınında) çıkartılmaktadır; Ve Rusya’nın Sibirya kentinde Baikal Gölü’nün batısında, Tultui Lazurite mevduatında. Angola’da az miktarda mayın vardır; Arjantin; Burma ; Pakistan; Kanada; İtalya, Hindistan; Ve California ve Colorado’daki Birleşik Devletler’de . [5]

Kullanır ve değiştirir [ değiştir ]
Lapis mükemmel bir lehçe alır ve takı, oymalar, kutular, mozaikler, süs eşyaları, küçük heykeller ve vazolar haline getirilebilir. Rönesans döneminde Lapis, fresklerde ve yağlıboya resimlerde pigment ultramarine yapmak için öğütülmüş ve işlenmiştir. Yağlıboya pigment olarak kullanımı, 19. yüzyılın başlarında, kimyasal açıdan özdeş bir sentetik çeşit elde edildiğinde büyük ölçüde sona ermiştir.

Lapis lazuli, yapay ultramarin ve sulu çinko fosfatların yapımında kullanılan Gilson prosesi ile ticari olarak sentezlenir veya taklit edilir. [14] Ayrıca spinel veya sodalit veya boyalı jasper veya howlite ile ikame edilebilir . [15]

Tarih ve sanat [ değiştir ]

Yaklaşık M.Ö. 2900 yıllarında Mezopotamya’da lapis lazuli kolye.

İran’dan bir lapis lazuli kabı (3üncü sonu, M.Ö. 2. binyılda başlayarak)

MÖ 25. yüzyılda lapis lazuli kakmalarının yakın çekim Ebih-Il Heykeli

Tutankhamun cenaze maskesinde (M.Ö. 1341-1323) genç Firavun’un kaşları için lapis lazuli kullanıldı.

Altın renkli pirit içeren yüksek kaliteli lapis lazuli oymacılığı yapan fil, Mughal’dan ilham alan sanatın nadir bir örneğidir . (Uzunluk: 8 cm (3,1 inç))

Çin Qing Hanedanı’ndan (1644-1912) oyulmuş lapis lazuli dağ sahnesi.

Johannes Vermeer’in inci küpesi (1665) içeren kız , lapis lazuli’den yapılmış doğal bir pigment olan ultramarin ile boyanmıştır .

Saint Petersburg, Rusya’daki (19. yüzyıl) Eyalet Hermitage Müzesi’nden iki metre yükseklikteki bir lapis lazuli.
Antik dünyada [ değiştir ]

 

Naqada I (Mısır) kadın figür, M.Ö. 3700 yıllarında . Badakhshan’dan Lapis kakması olan kemik .
Lapis lazuli Afganistan’da mayınlı ve Neolitik çağdan beri Akdeniz dünyasına ve Güney Asya’ya ihraç edildi. [16] Lapis lazuli boncuklar , Pakistan’daki Quetta yakınlarındaki Neolitik bir yerleşim olan Mehrgarh’da , M.Ö. 7. Binyıl’a tarihlenen Afganistan ile İndus Vadisi arasındaki ticaret yolunda bulunmuştur. Bu boncukların miktarı, Kuzey Mezopotamya’daki M.Ö. 4. binyıl yerleşimlerinde ve güneydoğu İran’da (M.Ö. 3. binyıl) Shahr-e Sukhteh Bronz Çağı yerleşiminde bulunmuştur. M.Ö. 3. Milenyondan Sömürü şehir devleti Kral Mezarları’nda, lapis saplı bir hançer, lapı kakmalı bir kase ve kaşları ve sakalları temsil eden tılsımlar, boncuklar ve kakmalar bulunmuştur. [16]

Lapis Yüzük

Lapis Yüzük

Lapis, mühürler ve mücevheratlar için, eski Mezopotamya’da, Akkadlar , Süryaniler ve Babiller tarafından da kullanılmıştır . Mezopotamya şiirinde edebi eserlerden bilinen en eski eserlerden biri olan Gılgamış Destanı (M.Ö. 17.-18. Yüzyıl), birkaç kez lapis lazuli denir. Günümüz Suriye’sinde Mari’nın antik şehir devletinde bulunan ve şimdi Louvre’da bulunan M.Ö. 3. binyıl heykeli Ebih-Il Heykeli, gözlerin süslemesi için lapis lazuli kakmalar kullanıyor. [17]

Eski Mısır’da, lapis lazuli, bokböceği gibi tılsımlar ve süs eşyaları için favori taştı. Lapis takıları, Predynastic Mısır siti Naqada’nın (M.Ö. 3300-3100) kazılarında bulundu. Karnak’ta, III . Thutmose (M.Ö. 1479-1429) rölyef oymaları, lapis lazuli parçaları ve fıçı parçaları onu haraç gibi gösteriyor. Toz lapis, Kleopatra tarafından göz farı olarak kullanıldı . [3] [18]

Klasik çağların sonlarında ve Ortaçağ’a kadar geç dönemde, lapis lazuli, günümüzde mavi korundum çeşitli safir olarak bilinen taşla pek alakalı olmasa da, çoğunlukla safir (Latince sapphirus , İbranice sappir ) olarak adlandırılmıştır [19] . Taşlar konusundaki kitabında, Yunan bilim adamı Theophrastus, “altın lekeli safir” i tanımlamıştı, bu da lapis lazuli ile eşleşen bir tanım. [20]

Eski Antlaşma’da birçok safir referansları var , ancak pek çok bilim adamı, safirin Roma İmparatorluğu’ndan önce bilinemediği için büyük olasılıkla lapis lazuli’ye atıfta bulunduklarını kabul ediyorlar. Örneğin, Çıkış 24:10: “İsrail Tanrısını gördüler ve ayağı altında bir safir taştan döşeli bir iş vardı …” (KJV). Bu atıfta Latince Vulgate İncil’de kullanılan terim “lapidus sapphiri”, lapis lazuli terimidir. [21] Yeni Canlı Tercüme İkinci Basım [22] gibi İncil’in modern çevirileri çoğu durumda safir yerine lapis lazuli’ye atıf yapmaktadır.

Ayrıca bkz. [ Değiştir ]
Kamboja-Dvaravati Güzergahı
Lapis armenus
Sar-i Sang
Mavinin tonları

Lapis lazuli kadar uzun ve romantik bir geçmişi olan birkaç değerli taş vardır . Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan en iyi lapis Kuzey Afganistan’ın Badakhshan Eyaleti’nden gelir ve burada 6000 yıldan beri devamlı olarak mayın taraması yapılır.

Lapis lazuli satın al Lapis lazuli , en eski değerli taşlardan biriydi. Antik Mısır’daki kutsal tılsımlar için, Asur ve Babililer tarafından silindir mühürleri için kullanılıyordu. Tarihçiler, Kleopatra’nın göz farı için toz lapa kullandığına inanıyorlardı. Aşağı Fırat’taki Fırat Nehri yakınlarında yer alan Ur’daki eski Sümer mezarları, kuş, geyik ve kemirgenlerin yanı sıra bulaşıkları, boncukları ve silindir mühürleri olmak üzere 6.000’den fazla güzel idam edilmiş lapis lazuli heykeltıraşlarını içeriyordu.

 

Doğal Lapis Lazuli Gemstones Lapis, mineralden ziyade bir kayalık olan birkaç değerli taşlardan biridir. Çünkü lapis normal olarak 3 mineral karışımıdır; Lazurit, kalsit ve pirit. Kükürt içeren karmaşık bir mineral olan Lazurite, lapının vazgeçilmez bir bileşenidir ve canlı mavi rengini verir. Kalsit, birçok lapis numunesinde beyaz çizgilerden sorumlu beyaz bir mineral olan kalsiyum karbonattır. Pirit, beyaz-altın renkte olan demir sülfiddir ve lapise kendine özgü parlaklığını verir.

Lapis Erkek Yüzük

Lapis Erkek Yüzük

GemSelect’den lapis lazuli gems al En iyi lapis derin yoğun bir mavidir. Ek olarak, parlak, cilalı bir yüzeye sahip pürüzsüz ve ince tanelidir. Kollektörler düşük bir kalsit içeriği arıyorlar. Kalsit, koyu mavi renkte beyaz çizgiler veya lekeler olarak görülebilir veya numunenin tamamına dağıtılarak kayaya genel olarak daha açık bir mavi renk verir. Pirit kapanımlar toplayıcılar tarafından değerlidir, ancak kapanımlar kenarlarında renk değişikliği eğilimi olduğundan çok büyük olmamalıdır.

Lapis, Mohs ölçeğinde 5 ila 6 arasında değişen oldukça yumuşak bir taştır. Ayrıca biraz gözeneklidir ve çözücülerden ve kimyasallardan korunmalıdır. Lapis neredeyse her zaman kabukon ya da boncuk olarak kesilir ya da çeşitli süs nesneleri haline getirilir. Günümüzde mavi taşlarda birçok seçenek olmasına rağmen, lapinin orijinal mavi taş olduğu söyleniyor. Onun zengin tarihi birlikleri ve rengi, onu eşsiz ve çekici bir değerli taş haline getirir.

Lapis Lazuli, insanlık tarihi başladığından beri en çok aranan taşlardan biridir. Onun derin, göksel mavisi, telif ve onur, tanrı ve güç, ruh ve vizyonun simgesi olmaya devam etmektedir. Bilgelik ve gerçeğin evrensel bir sembolüdür.

Eski zamanlarda Lapis Lazuli, güzel renginden ve değerli ultramarin boyasından dolayı en çok saygı gördü. Adı Latin lapisinden “taş” ve Faslı lazhuward “mavi” den gelir. Çoğunlukla Lazurit, Sodalit, Kalsit ve Pirit olmak üzere birden fazla mineral tarafından oluşturulmuş kaya olup, altın flecks (piritler) ile kraliyet mavisi için zengin bir maddedir. Düşük dereceli Lapis, altın lekelerden daha beyaz olan daha açık mavidir ve bazen denim Lapis olarak da adlandırılır.

Lapis Lazuli, dünyanın en eski madenlerinden elde edilen ve M.Ö. 4.000 yıllarında çalışmış ve bugün hala kullanılmakta olan Mısır’a ödenen en büyük armağanlardan biridir. Eski Antlaşma’da safir (eski dünyanın bu bölümünde bilinmeyen) olarak değinilen Lapis Lazuli, büyük ihtimalle, Başkahramanın orijinal göğüs tabanındaki beşinci taş ve sonraki zamanların taşıdır. [Kunz, 293-294]

Kral Tutankhamen’in altın lahitleri, Mısır krallarının ve kraliçelerinin diğer mezar süslemeleri gibi Lapis ile de zengin kakmalıydı. Bacaklar, kolye ve diğer mücevherlerde yoğun bir şekilde kullanıldı ve boyalar, göz farı ve tıbbi iksirler için toz haline getirildi. [Simmons, 227] Mısırlıların kuru, çorak ülkesinde, bu derin kobalt mavisi rengi, kurak çöl tonlarından manevi bir tezat oluşturuyordu. Altın pulslar, gece gökyüzünde yıldız gibiydi ve bu renkler üzerine meditasyon yaparak, doğaüstü güçlerin hayatlarını değiştireceğini düşündüler. Rahip ve kraliyet giysileri, Lapis’le birlikte kendi durumlarını belirtmek için boyandı. [Raphaell, 141]

lapis gümüş yüzük

lapis gümüş yüzük

Eski İran’da ve Kolomb öncesi Amerika’da, Lapis Lazuli, yıldızlı gece bir sembol olmuş ve kötü gözlerden korunmak için İslam Doğu’nun favori taşıydı. [Megemont, 110] Lapis, Yunan ve Roma zamanlarında süs taşı olarak kullanılmıştır ve ortaçağ Avrupa’sında, göklerin mavisine benzeyen Lapis Lazuli’nin karanlık ruhların telaşına karşı koyduğu ve yardımın sağlandığı sanılıyordu ve Işık ve bilgelik ruhlarının lehine. [Kunz, 370] Zemin ve toz haline getirilmiş, ressam Michelangelo’nun tercih ettiği yoğun ama pahalı, çok renkli renk üretti. [Megemont, 111] Budistler, Lapis’i iç barış ve özgürlüğü olumsuz düşünceye çekmek için bir taş olarak önerdi ve Rönesans döneminde Büyük Catherine sarayında Lapis Lazuli duvarları, şömineler, kapılar ve ayna çerçeveleri ile bütün bir odayı süsledi. [Simmons, 227]

Metafiziksel kullanımlar Lapis Lazuli Kullanımı ve Amaçları – Genel Bakış
Lapis, pratik dünyada bilgeliği ve iyi yargıyı teşvik eden yöneticiler, gazeteciler ve psikologlar için mükemmel bir taş. Arkeologlar ve tarihçilerin entelektüel analizine yardımcı olur, avukatlar için problem çözümü yapar ve mucitler ve yazarlar için yeni fikirler yaratır. [Mella, 129-133]

Lapis Lazuli, yüksek düşünceyi harekete geçirmek ve entelektüel yeteneği geliştirmek için güçlü bir kristal. Bilgi, gerçeklik ve anlayışa duyulan isteği uyarır ve öğrenme sürecine yardımcı olur. Belleği geliştirmek için mükemmeldir. [Simmons, 227] [Ahsian, 228]

Gerçek bir taş olan Lapis, ruhun dürüstlüğünü ve konuşulan ve yazılı sözcükleri teşvik eder. Her türlü derin iletişim biçiminde kullanın. Aynı zamanda bir dostluk taşıdır ve ilişkilerde uyum sağlar. Bir Lapis ızgarası, huysuz gençlerle bir ev, Asperger sendromu, otizm ya da dikkat eksikliği bozukluğu olan çocuklar için sakin ve sevecen bir iletişim getiriyor. [Eason, 40, 223]

Yaratıcı veya kamusal performansla ilgili bir alanda şöhret kazanmak için seçmelere Lapis Lazuli takın veya taşıyın. İş yerinde, alanınızda tanıtım, başarı ve kalıcı tanıma çekmektedir. [Eason, 41.223]

Ayırıcı

Iyileştirici kristaller
Lapis Lazuli Şifa Terapileri – Genel Bakış
(Lütfen dikkat: Bu web sitesinde yer alan bilgilerin bir sağlık profesyoneline danışmanın yerini alması yoktur.Tıbbi ve sağlık koşulları, ürünler ve tedavilerle ilgili bilgiler de dahil olmak üzere bu web sitesinde yer alan tüm bilgiler yalnızca bilgilendirme amacıyla verilmektedir Lütfen doktorunuza danışın. Veya herhangi bir alternatif tedavi, diyet, takviye veya egzersiz programları başlatmadan önce sağlık uzmanı.)

Kristallerin iyileştirici gücü Lapis Lazuli Fiziksel Şifa Enerjisi
Lapis Lazuli boğaz, larinks ve ses telleri için yararlıdır ve endokrin ve tiroit bezlerini düzenlemeye yardımcı olur. [Gienger, 54] Kulak ve burun pasajlarındaki işitme kaybı ve diğer sorunların üstesinden gelir. [Salon, 173] [Eason, 223]

Lapis Lazuli dolaşımı arttırır ve kalp ritmini geliştirir. [Megemont, 112] Vertigoyu düşürür ve kan basıncını düşürür ve uykusuzluğunu hafiflettiği düşünülür. [Hall, 173]

Doğal Lapis Lazuli Taşı

Doğal Lapis Lazuli Taşı

Sıcak suda ısıtılmış bir Lapis parçası ile bölgeyi sürterek, sızdıran veya septik styleri ve diğer göz enfeksiyonlarını rahatlatın. Soğuduktan sonra su göz banyosu için kullanılabilir. Lapis, güneş ışığında ısıtılır, morluk azalır ve cilt problemleri ve böcek ısırıkları için iyi olur. [Megemont, 112]

Lapis adet düzensizliklerinden muzdarip kadınlar için faydalıdır ve krampları, sertliği ve lumbago’yu hafifletir. [Megemont, 112] Lapis Lazuli genel ağrı ve iltihapları hafifletir ve özellikle migren baş ağrısına karşı etkili olur. Sinir sistemi ve beyin bozukluklarına yardımcı olur ve dikkat eksikliği, otizm ve Asperger sendromuna yardımcı olduğuna inanılmaktadır. [Gienger, 54] [Hall, 173] [Eason, 223]
Lapis Lazuli her bakımdan bir gerçeğin kristalidir. İçsel gerçeği ortaya çıkarır ve kendini fark etmeyi ve bu bilginin kabulünü teşvik eder. Bastırılmış olabilecek şeylerin rahatlamasını sağlar ve yüzeyselleşmelerine izin verir, engelliliği veya bastırılmış öfkeyi azaltmaya yardımcı olur ve geriye dönük ya da tavizsiz kendini ifade etmeye izin verir. [Salon, 173] [Melodi, 370]

Lapis, dostluk ve sosyal kabiliyetin onurunu teşvik eder. [Gienger, 54] Başkaları ile ilgilenirken dürüstlük, merhamet ve dürüstlük özelliklerini teşvik eder. [Hall, 173] Bu, kişinin motivasyonları ve inançları hakkında bir farkındalık yaratır ve kişinin hayatının daha net bir perspektifini verir. Sadece bir sınırlamayı değil aynı zamanda büyüme ve kişinin hediye ve yeteneklerini kullanma fırsatlarını da ortaya koyar.

Çakra kristallerle dengeleniyor Lapis Lazuli Çakra Şifa ve Dengeleme Enerji
Lapis Lazuli Üçüncü Gözdeki psişik merkezleri harekete geçirir ve T hroat Çakrası’nın enerjilerini dengeler .

Üçüncü Göz de denilen Kaş Çakra, algı ve komutamızın merkezidir. Görme ve günlük dünyadaki bilinirliği yönlendiriyor. Bilincimiz burada bulunur ve biz bu çakra aracılığıyla kendimizle ilgiliyiz.

Önemli ve önemsiz olanları dengeler ve anlamı veri ve gösterimlerden ayırır. Vücuttaki enerji akışını emreder. Kaş çakra dengede olduğunda, net bir şekilde görüyor ve ne gördüğümüzü anlıyoruz. Görsel ipuçlarını yorumlayabiliriz ve algılama yüksektir. İçimizdeki düşüncelerimiz ve iç iletişimlerimiz sağlıklı ve hareketlidir. Yeni fikirlere, hayallere ve vizyonlara açıktır. Sessizce gözlemlenebilir ve yansıtıcı olabiliriz. Tüm çakralar içindeki enerjinin akışını kontrol edebiliriz.Lapis Lazuli

Boğaz Çakra vücudun sesi, diğer çakraların enerjisini ifade etmesini sağlayan basınç valfidir. Engellendiği veya dengesiz olduğu takdirde, diğer çakraların sağlığını etkileyebilir. Dengeli olarak, düşündüğümüzün ve ne hissettiğimizin ifadesine izin verir. Fikirlerimizi, inançlarımızı ve duygularımızı iletişim kurabiliriz. Boğaz çakrası denge ve açık olduğunda, kişisel doğrularımızı dünyaya getirebiliriz. Vücut ve ruh içinde kolay bir enerji akışı sahibiz. Alt çakraların üstünden yükselen enerji, özgür ifade ve doğal salınımı mümkün kılan yoluna devam edebilir. Mavi kristal enerjisi boğaz çakrasını engelleyecek ve dengede olacak. Mavinin koyu tonları gerçeğin gücünü taşıyor.

Lapis Erkek Yüzük

Lapis Erkek Yüzük

Ayırıcı

Manevi kristaller Lapis Lazuli Ruhsal Enerji
Lapis, güç, bilgelik ve psişik yetenekleri ve iç vizyonu canlandırmak için şifacılar, rahipler ve telif sahibi tarafından kullanılan en eski manevi taşlardan biridir. Evrensel gerçeği temsil eder. [Mella, 89-90]

Lapis hızla stres çıkarır, barış ve huzur sağlar. Üçüncü göze yerleştirilen Lapis, sezgisel benliğe farkındalık ve bilinçli uyumu artırarak aydınlanmayı teşvik eder ve rüyada çalışmayı geliştirir. Manevi yolculuklara izin verir ve kişisel ve manevi güçlere dokunur. Lapis, değiştirilen devletler sırasında hem rehberlik hem de danışma yapmak için çalışan rüya güçleri ile bağlantı kuruyor. [Melody, 370] [Hall, 172]

Lapis Lazuli bir koruma taşı olarak psişik saldırıyı tanır ve onu engeller, enerjiyi kaynağına geri döndürür. [Hall, 172]

Ayırıcı

Kristal renk gücü Lapis Lazuli Renkli Enerji
Lapis Lazuli’nin koyu mavisi enerjisi , kendimize saygı ve merhamet arttırmak için mükemmeldir. Koyu mavi kristaller bize insanlığı, takdir yetkisini ve şerefini öğretir. Daha hayırsever olmamıza ve çabalarımızı başkalarına hizmet etmemize yardımcı olurlar. Bize lütuf, başkalarının ihtiyaçlarına duyarlılık ve işlerimizdeki hassasiyet öğretirler.

Ayırıcı

Meditasyon Kristalleri Lapis Lazuli ile Meditasyon
Lapis Lazuli vizyona uygun bir taş olup, zihin için kelimeleri değil de görüntüleri bilgiyi getirir. Daha bilinçli olabilmek için bir katalizör olabilir ve geçmiş hayatla bağlantılı olanları Atlantis, Mısır, Peru, Sumeria ve Hindistan gibi eski uygarlıklara bağlar. Bu taşla meditasyon yapmak, bu Lapis Lazuli’nin geçmiş hayatlarının anılarının iyileştirilmesine, bu medeniyetlerden kayıp bilgi kazanmaya yardımcı olmasına ve mevcut enkarnasyonda evrimi teşvik etmesine yardımcı olabilir. [Simmons, 227] [Ahsian, 228]

Ayırıcı

Kristallerin kehanet kullanımları Lapis Lazuli Kehaneti
Lapis Lazuli’nin İlahi anlamı: Kendini olumlu bir şekilde farketmenin doğru zamanı; Yeteneklerinizin yüksek profilli sunumu anahtardır. [Eason, 223]

Lapis Lazuli’nin hayalini kurmak sadık aşkı temsil eder. [Kunz, 358]

Ayırıcı

Melek kristalleri Lapis Lazuli ve Meleksel Bölge
Doğum tarihiniz aşağıdaki dönemlerden herhangi birine düşerse, Lapis Lazuli Guardian Angel için değerli bir kanal olabilir. Tabloda ayrıca zaman döneminde doğanların Koruyucu Melek ismi de verilmektedir.

LAPİS LAZULİ (LACİVERD) TAŞI YÜZÜK

OTANTİK YÜZÜKLER
Laciverd Taşı Yüzük
Fiyatı      :      SATILDI TL
Ürünün Özellikleri
 • 13 GR
 • 24.5 CRT AFGANİSTAN
 • 925 AYAR EL İŞÇİLİĞİ GÜMÜŞ
 • A KALİTE MUHTEŞEM RENK
 • AYNI GÜN KARGO
 • EŞİ YOK
 • KDV DAHİL
 • ÖZEL KUTUSUNDA
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Zisokoridos’a göre Lapis Lazuli Taşı gök rengine benzer yumuşak ve düz bir taştır. İçinde sertlik yoktur. Çabuk ufanır. Madeninden büyük

Lapis Lazuli Taşı Yüzük

Lapis Lazuli Taşı Yüzük

parçalar halinde çıkar. Mâliki bu görüşte değildir. Ona göre Zisokoridos’un dediği sıfatlar ermenî taşı (hacer-i ermenî) ‘nın özellikleridir. Çünkü Lapis Lazuli Taşı taşı serttir ve cilalanmıştır. Hacer-i ermenî taşı yumuşaktır. Lapis Lazuli Taşı rengi hacer-i ermenînin renginden donuktur275.
Lapis Lazuli Taşı faydaları gözdeki nemi, yaşı giderir. Gözün nurunu artırır. İyi lâciverd çocuklara takılırsa çocuklar korkmaz. Za’îfî’nin “Cevâhir-nâmesi”nde üstte taşındığında sevdâdan koruduğu, insanı ferahlattığı, göze iyi geldiği, üstte taşındığında insanlara aziz ve şirin gözükmeyi sağladığı öğrenilir285.Lapis Lazuli Taşı, Afganistan ve Şili’de bulunan bir madendir. Şirvânî, Lapis Lazuli Taşı madeni olarak Hîlân ve Bedahşân sınırından Ükrân ve Tümkân arasında Lapis Lazuli Taşı adında bir dağı gösterir. Taberistan’daki Hitân adlı dağda, Ermenistan bölgesinde ve İran’da da Lapis Lazuli Taşı madeni bulunduğu belirtilir277. Zaîfî de bu taşın madeninin Bedahşân dağı ve Kâşân (amelî) olduğu bilgisini verir. Rivayete göre devler Hz. Süleyman’ın emriyle,laciverd taşını bu bölgede meydana getirmiştir
278
Şirvânî, age, s. 176-180.
Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, a.g.an.m., C. 14, s. 7311. Ş irvânî, age, s. 176-180. Kutlar, age, s. 54-69.

OTANTİK TAŞ KALİTESİ VE FARKI İLE 925 AYAR GÜMÜŞ EL İŞÇİLİĞİ  MUHTEŞEM RENK DOYUMU PİRİTLİ 24.5 KARAT FASETLİ OVAL KESİM AFGANİSTAN LAPİS LAZULİ TAŞI ERKEK YÜZÜK; ÜRÜNÜMÜZ TEK PARÇA OLUP SEVDİKLERİNİZ İÇİN FANTASTİK BİR ÜRÜN;

Şirvânî, Lapis Lazuli Taşıin iyisinin kuhlî âsumâncûnî renkte olup, içinde sarı noktalar bulunduğunu söyler. Toprağa, taşa karışmış, ateşe bırakıldığında rengi değişen Lapis Lazuli Taşı kötü olurmuş279.Za’îfî’nin cevâhir-nâmesinde Lapis Lazuli Taşıin iki çeşidi yer almaktadır. Biri bedahşânî/bedahşî, diğeri kâşî’dir280. Bu taşlar çıkarıldıkları yerin ismini almıştır. İyisi renkte ve parlaklıkta temizdir.Lapis Lazuli Taşı, altın ile yan yana durduğunda birbirlerinin rengini temiz, nurlu, parlak ve güzel gösterirmiş .
Tigâşi’ye göre, Lapis Lazuli Taşı tabiatı soğuk ve kuru, Râzî’ye göre ikinci derecede sıcak, birinci derecede soğuktur. Lâciverdin işlenişi şöyledir:
“Kara zırnıh taşı ve sarı zırnıhın dörtte biri, zac-ı kirmanî ve topraksız sırça kum ayrı ayrı dövülüp sirke ile karıştırılır. Sonra yeni ve büyük bir çömleğin içi, dışı çamurla iyice sıvanır. Balçıkta kurutulur. Otlar sirkenin ıslaklığı gitmeden çömleğe konur. Çömleğin başı sağlamlaştırılır. Balçıkla sıvanır. Daha sonra tandır ateşle kızdırılır. İçine tezek konulur. Sonra çömlek tezek külüne gömülür. Tandırın başı ve bacası sağlamlaştırılır, sıvanır ve bir gece bekletilir. Ertesi gün çömlek tandırdan çıkartıldığında içindeki otların yakuta benzediği, yuvarlak, uzun, renkli ve güzelkaşlar olduğu görülür” .

Lapis lazuli , kısa bir süre için lapis , antik çağdan beri değer verilen derin, mavi, yarı kıymetli bir taştır. Lapis lazuli ( / l ) Yoğun renk. M.Ö. 7 bin yılın başlarında lapis lazuli, Shortugai’de Sar-i Sang madenlerinde , [1] Afganistan’ın kuzeydoğusunda Badakhshan eyaletinde bulunan diğer mayınlarda mayın aldı. [2] Lapis, İndus Vadisi Uygarlığı (M.Ö. 3300-1900) tarafından oldukça değerlendi. Lapis boncukları Mehrgarh , Kafkaslar ve hatta Afrikistan’dan Moritanya kadar neolitik mezarlarda bulunmuştur . [3] Tutankamun cenaze maskesinde (M.Ö. 1341-1323) kullanılmıştır. [4]

Doğal Lapis Taşı Yüzük

Doğal Lapis Taşı Yüzük

Orta Çağın sonunda, lapis lazuli, Avrupa’ya ihraç edilmeye başlandı ve toz haline getirildi ve mavi pigmentlerin en iyisi ve en pahalı olan ultramarine dönüştürüldü. Bu, Masaccio , Perugino , Titian ve Vermeer de dahil olmak üzere Rönesans ve Barok’un en önemli sanatçılarından bazıları tarafından kullanılmıştır ve çoğunlukla tablolarının merkez figürlerinin, özellikle Meryem Ana’nın kıyafetlerine ayrılmıştır.

Bugün, Afganistan’ın kuzeydoğusunda ve Pakistan’daki madenler hala lapis lazuli’nin ana kaynağı. Rusya’da Baikal Gölü’nün batısında ve Şili’deki And Dağlarında da önemli miktarlar üretiliyor. İtalya, Moğolistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da daha küçük miktarlar mayalanmaktadır. [5]
Lapis , “taş” için Latince kelime ve lazuli , Arapça لاجورد lājaward’dan alınan ortaçağ Latince lazulumunun genellik biçimi , kendisi de Farsça taşın adı olan Farsça لاجورد lājavard’tan [6] ve Ayrıca lapis lazuli’nin mayınlandığı bir yer. [7] [8]

“Lapis lazuli” isminin rengiyle ilişkili olduğu ortaya çıktı. [ Ne zaman? ] İngilizce cümlecik , Fransız azur , İtalyan azzurro , Lehçe lazur , Romence azur ve azuriu , Portekizce ve İspanyolca azul ve Macar azúr , lapis lazuli’nin isminden ve renginden gelir.

Bilim ve kullanır [ değiştir ]

Afganistan’daki Sar-i Sang madeninden bir örnek, M.Ö. 7. Binyıldan beri lapis lazuli mayınlı.

Parlak bir lapis lazuli bloğu

Doğal ultramarin pigmenti yeryüzü lapis lazurlarından yapılır. Bu, Rönesans döneminde genellikle Melekler veya Meryem Ana’nın cüppelerini tasvir etmek için saklanan en pahalı mavi pigmenttir .
Kompozisyon [ değiştir ]
Lapis lazuli’nin en önemli mineral bileşeni, (Na, Ca) 8 (AlSiO4) 6 (S, S04, Cl) 1-2 formülüne sahip feldispatoid silikat minerali olan lazurit [9] (% 25-40 ) . [10] Çoğu lapis lazuli ayrıca kalsit (beyaz), sodalit (mavi) ve pirit (metalik sarı) içerir. Bazı lapis lazuli örnekleri ojit içermektedir ; Diopside ; Enstatit ; Mika ; Hauynite ; Hornblend , nosean ve sülfür açısından zengin löllingit geyerit .

Lapis lazuli genellikle temas metamorfizmasının bir sonucu olarak kristal mermerde bulunur .

Renk [ değiştir ]
Yoğun mavi renk, trisülfür ( S
3 ) kristal içinde radikal anyon . [11] En yüksek iki katlı molekül orbitalinden (No. 24) en düşük tekli olarak işgal edilmiş yörüngede (No. 25) [12] bir elektronun uyarılması λmax ~ 617 nm’de çok yoğun bir absorpsiyon hattı ile sonuçlanır .

Kaynaklar [ düzenle ]
Lapis lazuli, Afganistan’ın kuzeydoğusundaki Badakhshan eyaletinin Kokcha Nehri vadisinde, Sar-e-Sang maden yataklarının 6.000 yıldan fazla çalıştığı kireç taşı içinde bulunur. [13] Afganistan, eski Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarının yanı sıra Yunanlılar ve Romalılar için lapinin kaynağıydı. Eski Mısırlılar bu malzemeyi Afganistan’dan ticaret yoluyla elde etti. M.Ö. 2000’de İndus Vadisi Uygarlığının yüksekliği sırasında şimdi Shortugai olarak bilinen Harappan kolonisi lapis madenlerinin yakınında kurulmuştur. [3]

Lapis Taşı El işçiliği Yüzük

Lapis Taşı El işçiliği Yüzük

Sorbonne’un mineralojisti Pierre Bariand’in çağdaş zamanlarda lapis lazuli kaynakları ve Afyonistan’daki Mavi Hazine: Lailee McNair Bakhtiar’ın Lapis Lazuli (2011) kaynaklı referanslarına göre, lapis lazuli geleneksel olarak değil “mağaralarda” bulunmakta “Mayınlar” olarak düşünülmüş ve taş lapis lazuru, Afganistan’ın Kochka Nehri Vadisi’ndeki Hindu Kuş Dağlarının birincil kaynağındandır ve Pakistan’da bulunmamaktadır. [ Citation needed ]

Afgan mevduatlarına ek olarak, Lapis Andes’de ( Ovalle , Şili’nin yakınında) çıkartılmaktadır; Ve Rusya’nın Sibirya kentinde Baikal Gölü’nün batısında, Tultui Lazurite mevduatında. Angola’da az miktarda mayın vardır; Arjantin; Burma ; Pakistan; Kanada; İtalya, Hindistan; Ve California ve Colorado’daki Birleşik Devletler’de . [5]

Kullanır ve değiştirir [ değiştir ]
Lapis mükemmel bir lehçe alır ve takı, oymalar, kutular, mozaikler, süs eşyaları, küçük heykeller ve vazolar haline getirilebilir. Rönesans döneminde Lapis, fresklerde ve yağlıboya resimlerde pigment ultramarine yapmak için öğütülmüş ve işlenmiştir. Yağlıboya pigment olarak kullanımı, 19. yüzyılın başlarında, kimyasal açıdan özdeş bir sentetik çeşit elde edildiğinde büyük ölçüde sona ermiştir.

Lapis lazuli, yapay ultramarin ve sulu çinko fosfatların yapımında kullanılan Gilson prosesi ile ticari olarak sentezlenir veya taklit edilir. [14] Ayrıca spinel veya sodalit veya boyalı jasper veya howlite ile ikame edilebilir . [15]

Tarih ve sanat [ değiştir ]

Yaklaşık M.Ö. 2900 yıllarında Mezopotamya’da lapis lazuli kolye.

İran’dan bir lapis lazuli kabı (3üncü sonu, M.Ö. 2. binyılda başlayarak)

MÖ 25. yüzyılda lapis lazuli kakmalarının yakın çekim Ebih-Il Heykeli

Tutankhamun cenaze maskesinde (M.Ö. 1341-1323) genç Firavun’un kaşları için lapis lazuli kullanıldı.

Altın renkli pirit içeren yüksek kaliteli lapis lazuli oymacılığı yapan fil, Mughal’dan ilham alan sanatın nadir bir örneğidir . (Uzunluk: 8 cm (3,1 inç))

Çin Qing Hanedanı’ndan (1644-1912) oyulmuş lapis lazuli dağ sahnesi.

Johannes Vermeer’in inci küpesi (1665) içeren kız , lapis lazuli’den yapılmış doğal bir pigment olan ultramarin ile boyanmıştır .

Saint Petersburg, Rusya’daki (19. yüzyıl) Eyalet Hermitage Müzesi’nden iki metre yükseklikteki bir lapis lazuli.
Antik dünyada [ değiştir ]

 

Naqada I (Mısır) kadın figür, M.Ö. 3700 yıllarında . Badakhshan’dan Lapis kakması olan kemik .
Lapis lazuli Afganistan’da mayınlı ve Neolitik çağdan beri Akdeniz dünyasına ve Güney Asya’ya ihraç edildi. [16] Lapis lazuli boncuklar , Pakistan’daki Quetta yakınlarındaki Neolitik bir yerleşim olan Mehrgarh’da , M.Ö. 7. Binyıl’a tarihlenen Afganistan ile İndus Vadisi arasındaki ticaret yolunda bulunmuştur. Bu boncukların miktarı, Kuzey Mezopotamya’daki M.Ö. 4. binyıl yerleşimlerinde ve güneydoğu İran’da (M.Ö. 3. binyıl) Shahr-e Sukhteh Bronz Çağı yerleşiminde bulunmuştur. M.Ö. 3. Milenyondan Sömürü şehir devleti Kral Mezarları’nda, lapis saplı bir hançer, lapı kakmalı bir kase ve kaşları ve sakalları temsil eden tılsımlar, boncuklar ve kakmalar bulunmuştur. [16]

Lapis Yüzük

Lapis Yüzük

Lapis, mühürler ve mücevheratlar için, eski Mezopotamya’da, Akkadlar , Süryaniler ve Babiller tarafından da kullanılmıştır . Mezopotamya şiirinde edebi eserlerden bilinen en eski eserlerden biri olan Gılgamış Destanı (M.Ö. 17.-18. Yüzyıl), birkaç kez lapis lazuli denir. Günümüz Suriye’sinde Mari’nın antik şehir devletinde bulunan ve şimdi Louvre’da bulunan M.Ö. 3. binyıl heykeli Ebih-Il Heykeli, gözlerin süslemesi için lapis lazuli kakmalar kullanıyor. [17]

Eski Mısır’da, lapis lazuli, bokböceği gibi tılsımlar ve süs eşyaları için favori taştı. Lapis takıları, Predynastic Mısır siti Naqada’nın (M.Ö. 3300-3100) kazılarında bulundu. Karnak’ta, III . Thutmose (M.Ö. 1479-1429) rölyef oymaları, lapis lazuli parçaları ve fıçı parçaları onu haraç gibi gösteriyor. Toz lapis, Kleopatra tarafından göz farı olarak kullanıldı . [3] [18]

Klasik çağların sonlarında ve Ortaçağ’a kadar geç dönemde, lapis lazuli, günümüzde mavi korundum çeşitli safir olarak bilinen taşla pek alakalı olmasa da, çoğunlukla safir (Latince sapphirus , İbranice sappir ) olarak adlandırılmıştır [19] . Taşlar konusundaki kitabında, Yunan bilim adamı Theophrastus, “altın lekeli safir” i tanımlamıştı, bu da lapis lazuli ile eşleşen bir tanım. [20]

Eski Antlaşma’da birçok safir referansları var , ancak pek çok bilim adamı, safirin Roma İmparatorluğu’ndan önce bilinemediği için büyük olasılıkla lapis lazuli’ye atıfta bulunduklarını kabul ediyorlar. Örneğin, Çıkış 24:10: “İsrail Tanrısını gördüler ve ayağı altında bir safir taştan döşeli bir iş vardı …” (KJV). Bu atıfta Latince Vulgate İncil’de kullanılan terim “lapidus sapphiri”, lapis lazuli terimidir. [21] Yeni Canlı Tercüme İkinci Basım [22] gibi İncil’in modern çevirileri çoğu durumda safir yerine lapis lazuli’ye atıf yapmaktadır.

Ayrıca bkz. [ Değiştir ]
Kamboja-Dvaravati Güzergahı
Lapis armenus
Sar-i Sang
Mavinin tonları

Lapis lazuli kadar uzun ve romantik bir geçmişi olan birkaç değerli taş vardır . Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan en iyi lapis Kuzey Afganistan’ın Badakhshan Eyaleti’nden gelir ve burada 6000 yıldan beri devamlı olarak mayın taraması yapılır.

Lapis lazuli satın al Lapis lazuli , en eski değerli taşlardan biriydi. Antik Mısır’daki kutsal tılsımlar için, Asur ve Babililer tarafından silindir mühürleri için kullanılıyordu. Tarihçiler, Kleopatra’nın göz farı için toz lapa kullandığına inanıyorlardı. Aşağı Fırat’taki Fırat Nehri yakınlarında yer alan Ur’daki eski Sümer mezarları, kuş, geyik ve kemirgenlerin yanı sıra bulaşıkları, boncukları ve silindir mühürleri olmak üzere 6.000’den fazla güzel idam edilmiş lapis lazuli heykeltıraşlarını içeriyordu.

 

Doğal Lapis Lazuli Gemstones Lapis, mineralden ziyade bir kayalık olan birkaç değerli taşlardan biridir. Çünkü lapis normal olarak 3 mineral karışımıdır; Lazurit, kalsit ve pirit. Kükürt içeren karmaşık bir mineral olan Lazurite, lapının vazgeçilmez bir bileşenidir ve canlı mavi rengini verir. Kalsit, birçok lapis numunesinde beyaz çizgilerden sorumlu beyaz bir mineral olan kalsiyum karbonattır. Pirit, beyaz-altın renkte olan demir sülfiddir ve lapise kendine özgü parlaklığını verir.

Lapis Erkek Yüzük

Lapis Erkek Yüzük

GemSelect’den lapis lazuli gems al En iyi lapis derin yoğun bir mavidir. Ek olarak, parlak, cilalı bir yüzeye sahip pürüzsüz ve ince tanelidir. Kollektörler düşük bir kalsit içeriği arıyorlar. Kalsit, koyu mavi renkte beyaz çizgiler veya lekeler olarak görülebilir veya numunenin tamamına dağıtılarak kayaya genel olarak daha açık bir mavi renk verir. Pirit kapanımlar toplayıcılar tarafından değerlidir, ancak kapanımlar kenarlarında renk değişikliği eğilimi olduğundan çok büyük olmamalıdır.

Lapis, Mohs ölçeğinde 5 ila 6 arasında değişen oldukça yumuşak bir taştır. Ayrıca biraz gözeneklidir ve çözücülerden ve kimyasallardan korunmalıdır. Lapis neredeyse her zaman kabukon ya da boncuk olarak kesilir ya da çeşitli süs nesneleri haline getirilir. Günümüzde mavi taşlarda birçok seçenek olmasına rağmen, lapinin orijinal mavi taş olduğu söyleniyor. Onun zengin tarihi birlikleri ve rengi, onu eşsiz ve çekici bir değerli taş haline getirir.

Lapis Lazuli, insanlık tarihi başladığından beri en çok aranan taşlardan biridir. Onun derin, göksel mavisi, telif ve onur, tanrı ve güç, ruh ve vizyonun simgesi olmaya devam etmektedir. Bilgelik ve gerçeğin evrensel bir sembolüdür.

Eski zamanlarda Lapis Lazuli, güzel renginden ve değerli ultramarin boyasından dolayı en çok saygı gördü. Adı Latin lapisinden “taş” ve Faslı lazhuward “mavi” den gelir. Çoğunlukla Lazurit, Sodalit, Kalsit ve Pirit olmak üzere birden fazla mineral tarafından oluşturulmuş kaya olup, altın flecks (piritler) ile kraliyet mavisi için zengin bir maddedir. Düşük dereceli Lapis, altın lekelerden daha beyaz olan daha açık mavidir ve bazen denim Lapis olarak da adlandırılır.

Lapis Lazuli, dünyanın en eski madenlerinden elde edilen ve M.Ö. 4.000 yıllarında çalışmış ve bugün hala kullanılmakta olan Mısır’a ödenen en büyük armağanlardan biridir. Eski Antlaşma’da safir (eski dünyanın bu bölümünde bilinmeyen) olarak değinilen Lapis Lazuli, büyük ihtimalle, Başkahramanın orijinal göğüs tabanındaki beşinci taş ve sonraki zamanların taşıdır. [Kunz, 293-294]

Kral Tutankhamen’in altın lahitleri, Mısır krallarının ve kraliçelerinin diğer mezar süslemeleri gibi Lapis ile de zengin kakmalıydı. Bacaklar, kolye ve diğer mücevherlerde yoğun bir şekilde kullanıldı ve boyalar, göz farı ve tıbbi iksirler için toz haline getirildi. [Simmons, 227] Mısırlıların kuru, çorak ülkesinde, bu derin kobalt mavisi rengi, kurak çöl tonlarından manevi bir tezat oluşturuyordu. Altın pulslar, gece gökyüzünde yıldız gibiydi ve bu renkler üzerine meditasyon yaparak, doğaüstü güçlerin hayatlarını değiştireceğini düşündüler. Rahip ve kraliyet giysileri, Lapis’le birlikte kendi durumlarını belirtmek için boyandı. [Raphaell, 141]

lapis gümüş yüzük

lapis gümüş yüzük

Eski İran’da ve Kolomb öncesi Amerika’da, Lapis Lazuli, yıldızlı gece bir sembol olmuş ve kötü gözlerden korunmak için İslam Doğu’nun favori taşıydı. [Megemont, 110] Lapis, Yunan ve Roma zamanlarında süs taşı olarak kullanılmıştır ve ortaçağ Avrupa’sında, göklerin mavisine benzeyen Lapis Lazuli’nin karanlık ruhların telaşına karşı koyduğu ve yardımın sağlandığı sanılıyordu ve Işık ve bilgelik ruhlarının lehine. [Kunz, 370] Zemin ve toz haline getirilmiş, ressam Michelangelo’nun tercih ettiği yoğun ama pahalı, çok renkli renk üretti. [Megemont, 111] Budistler, Lapis’i iç barış ve özgürlüğü olumsuz düşünceye çekmek için bir taş olarak önerdi ve Rönesans döneminde Büyük Catherine sarayında Lapis Lazuli duvarları, şömineler, kapılar ve ayna çerçeveleri ile bütün bir odayı süsledi. [Simmons, 227]

Metafiziksel kullanımlar Lapis Lazuli Kullanımı ve Amaçları – Genel Bakış
Lapis, pratik dünyada bilgeliği ve iyi yargıyı teşvik eden yöneticiler, gazeteciler ve psikologlar için mükemmel bir taş. Arkeologlar ve tarihçilerin entelektüel analizine yardımcı olur, avukatlar için problem çözümü yapar ve mucitler ve yazarlar için yeni fikirler yaratır. [Mella, 129-133]

Lapis Lazuli, yüksek düşünceyi harekete geçirmek ve entelektüel yeteneği geliştirmek için güçlü bir kristal. Bilgi, gerçeklik ve anlayışa duyulan isteği uyarır ve öğrenme sürecine yardımcı olur. Belleği geliştirmek için mükemmeldir. [Simmons, 227] [Ahsian, 228]

Gerçek bir taş olan Lapis, ruhun dürüstlüğünü ve konuşulan ve yazılı sözcükleri teşvik eder. Her türlü derin iletişim biçiminde kullanın. Aynı zamanda bir dostluk taşıdır ve ilişkilerde uyum sağlar. Bir Lapis ızgarası, huysuz gençlerle bir ev, Asperger sendromu, otizm ya da dikkat eksikliği bozukluğu olan çocuklar için sakin ve sevecen bir iletişim getiriyor. [Eason, 40, 223]

Yaratıcı veya kamusal performansla ilgili bir alanda şöhret kazanmak için seçmelere Lapis Lazuli takın veya taşıyın. İş yerinde, alanınızda tanıtım, başarı ve kalıcı tanıma çekmektedir. [Eason, 41.223]

Ayırıcı

Iyileştirici kristaller
Lapis Lazuli Şifa Terapileri – Genel Bakış
(Lütfen dikkat: Bu web sitesinde yer alan bilgilerin bir sağlık profesyoneline danışmanın yerini alması yoktur.Tıbbi ve sağlık koşulları, ürünler ve tedavilerle ilgili bilgiler de dahil olmak üzere bu web sitesinde yer alan tüm bilgiler yalnızca bilgilendirme amacıyla verilmektedir Lütfen doktorunuza danışın. Veya herhangi bir alternatif tedavi, diyet, takviye veya egzersiz programları başlatmadan önce sağlık uzmanı.)

Kristallerin iyileştirici gücü Lapis Lazuli Fiziksel Şifa Enerjisi
Lapis Lazuli boğaz, larinks ve ses telleri için yararlıdır ve endokrin ve tiroit bezlerini düzenlemeye yardımcı olur. [Gienger, 54] Kulak ve burun pasajlarındaki işitme kaybı ve diğer sorunların üstesinden gelir. [Salon, 173] [Eason, 223]

Lapis Lazuli dolaşımı arttırır ve kalp ritmini geliştirir. [Megemont, 112] Vertigoyu düşürür ve kan basıncını düşürür ve uykusuzluğunu hafiflettiği düşünülür. [Hall, 173]

Doğal Lapis Lazuli Taşı

Doğal Lapis Lazuli Taşı

Sıcak suda ısıtılmış bir Lapis parçası ile bölgeyi sürterek, sızdıran veya septik styleri ve diğer göz enfeksiyonlarını rahatlatın. Soğuduktan sonra su göz banyosu için kullanılabilir. Lapis, güneş ışığında ısıtılır, morluk azalır ve cilt problemleri ve böcek ısırıkları için iyi olur. [Megemont, 112]

Lapis adet düzensizliklerinden muzdarip kadınlar için faydalıdır ve krampları, sertliği ve lumbago’yu hafifletir. [Megemont, 112] Lapis Lazuli genel ağrı ve iltihapları hafifletir ve özellikle migren baş ağrısına karşı etkili olur. Sinir sistemi ve beyin bozukluklarına yardımcı olur ve dikkat eksikliği, otizm ve Asperger sendromuna yardımcı olduğuna inanılmaktadır. [Gienger, 54] [Hall, 173] [Eason, 223]
Lapis Lazuli her bakımdan bir gerçeğin kristalidir. İçsel gerçeği ortaya çıkarır ve kendini fark etmeyi ve bu bilginin kabulünü teşvik eder. Bastırılmış olabilecek şeylerin rahatlamasını sağlar ve yüzeyselleşmelerine izin verir, engelliliği veya bastırılmış öfkeyi azaltmaya yardımcı olur ve geriye dönük ya da tavizsiz kendini ifade etmeye izin verir. [Salon, 173] [Melodi, 370]

Lapis, dostluk ve sosyal kabiliyetin onurunu teşvik eder. [Gienger, 54] Başkaları ile ilgilenirken dürüstlük, merhamet ve dürüstlük özelliklerini teşvik eder. [Hall, 173] Bu, kişinin motivasyonları ve inançları hakkında bir farkındalık yaratır ve kişinin hayatının daha net bir perspektifini verir. Sadece bir sınırlamayı değil aynı zamanda büyüme ve kişinin hediye ve yeteneklerini kullanma fırsatlarını da ortaya koyar.

Çakra kristallerle dengeleniyor Lapis Lazuli Çakra Şifa ve Dengeleme Enerji
Lapis Lazuli Üçüncü Gözdeki psişik merkezleri harekete geçirir ve T hroat Çakrası’nın enerjilerini dengeler .

Üçüncü Göz de denilen Kaş Çakra, algı ve komutamızın merkezidir. Görme ve günlük dünyadaki bilinirliği yönlendiriyor. Bilincimiz burada bulunur ve biz bu çakra aracılığıyla kendimizle ilgiliyiz.

Önemli ve önemsiz olanları dengeler ve anlamı veri ve gösterimlerden ayırır. Vücuttaki enerji akışını emreder. Kaş çakra dengede olduğunda, net bir şekilde görüyor ve ne gördüğümüzü anlıyoruz. Görsel ipuçlarını yorumlayabiliriz ve algılama yüksektir. İçimizdeki düşüncelerimiz ve iç iletişimlerimiz sağlıklı ve hareketlidir. Yeni fikirlere, hayallere ve vizyonlara açıktır. Sessizce gözlemlenebilir ve yansıtıcı olabiliriz. Tüm çakralar içindeki enerjinin akışını kontrol edebiliriz.Lapis Lazuli

Boğaz Çakra vücudun sesi, diğer çakraların enerjisini ifade etmesini sağlayan basınç valfidir. Engellendiği veya dengesiz olduğu takdirde, diğer çakraların sağlığını etkileyebilir. Dengeli olarak, düşündüğümüzün ve ne hissettiğimizin ifadesine izin verir. Fikirlerimizi, inançlarımızı ve duygularımızı iletişim kurabiliriz. Boğaz çakrası denge ve açık olduğunda, kişisel doğrularımızı dünyaya getirebiliriz. Vücut ve ruh içinde kolay bir enerji akışı sahibiz. Alt çakraların üstünden yükselen enerji, özgür ifade ve doğal salınımı mümkün kılan yoluna devam edebilir. Mavi kristal enerjisi boğaz çakrasını engelleyecek ve dengede olacak. Mavinin koyu tonları gerçeğin gücünü taşıyor.

Lapis Erkek Yüzük

Lapis Erkek Yüzük

Ayırıcı

Manevi kristaller Lapis Lazuli Ruhsal Enerji
Lapis, güç, bilgelik ve psişik yetenekleri ve iç vizyonu canlandırmak için şifacılar, rahipler ve telif sahibi tarafından kullanılan en eski manevi taşlardan biridir. Evrensel gerçeği temsil eder. [Mella, 89-90]

Lapis hızla stres çıkarır, barış ve huzur sağlar. Üçüncü göze yerleştirilen Lapis, sezgisel benliğe farkındalık ve bilinçli uyumu artırarak aydınlanmayı teşvik eder ve rüyada çalışmayı geliştirir. Manevi yolculuklara izin verir ve kişisel ve manevi güçlere dokunur. Lapis, değiştirilen devletler sırasında hem rehberlik hem de danışma yapmak için çalışan rüya güçleri ile bağlantı kuruyor. [Melody, 370] [Hall, 172]

Lapis Lazuli bir koruma taşı olarak psişik saldırıyı tanır ve onu engeller, enerjiyi kaynağına geri döndürür. [Hall, 172]

Ayırıcı

Kristal renk gücü Lapis Lazuli Renkli Enerji
Lapis Lazuli’nin koyu mavisi enerjisi , kendimize saygı ve merhamet arttırmak için mükemmeldir. Koyu mavi kristaller bize insanlığı, takdir yetkisini ve şerefini öğretir. Daha hayırsever olmamıza ve çabalarımızı başkalarına hizmet etmemize yardımcı olurlar. Bize lütuf, başkalarının ihtiyaçlarına duyarlılık ve işlerimizdeki hassasiyet öğretirler.

Ayırıcı

Meditasyon Kristalleri Lapis Lazuli ile Meditasyon
Lapis Lazuli vizyona uygun bir taş olup, zihin için kelimeleri değil de görüntüleri bilgiyi getirir. Daha bilinçli olabilmek için bir katalizör olabilir ve geçmiş hayatla bağlantılı olanları Atlantis, Mısır, Peru, Sumeria ve Hindistan gibi eski uygarlıklara bağlar. Bu taşla meditasyon yapmak, bu Lapis Lazuli’nin geçmiş hayatlarının anılarının iyileştirilmesine, bu medeniyetlerden kayıp bilgi kazanmaya yardımcı olmasına ve mevcut enkarnasyonda evrimi teşvik etmesine yardımcı olabilir. [Simmons, 227] [Ahsian, 228]

Ayırıcı

Kristallerin kehanet kullanımları Lapis Lazuli Kehaneti
Lapis Lazuli’nin İlahi anlamı: Kendini olumlu bir şekilde farketmenin doğru zamanı; Yeteneklerinizin yüksek profilli sunumu anahtardır. [Eason, 223]

Lapis Lazuli’nin hayalini kurmak sadık aşkı temsil eder. [Kunz, 358]

Ayırıcı

Melek kristalleri Lapis Lazuli ve Meleksel Bölge
Doğum tarihiniz aşağıdaki dönemlerden herhangi birine düşerse, Lapis Lazuli Guardian Angel için değerli bir kanal olabilir. Tabloda ayrıca zaman döneminde doğanların Koruyucu Melek ismi de verilmektedir.