OTANT�K TA�

ETOPYA OPAL TAŞI 8 KARAT MULTİCOLOR

DOĞAL KAYALAR
OPAL TAŞI
Fiyatı      :      SATILDI TL
Ürünün Özellikleri
 • 7.49 KARAT
 • 925 AYAR GÜMÜŞ EL İŞÇİLİĞİ ÜCRETSİZ
 • AYNI GÜN KARGO
 • ÇOK RENKLİ
 • EŞİ YOK
 • ETOPYA
 • ETOPYA OPAL TAŞI
 • KDV DAHİL
 • MUHTEŞEM IŞILTILI
 • ÖZEL KUTUSUNDA

Çeşitli Opal Taşı kaynaklardan gelen volkanik konak kayalardan yapılan gem opal elektron mikroskobu ve kırınımı ile incelendi. Bunlar genellikle amorf ve kristalin silikanın bir karışımıdır, farklı

Opal Taşı

Opal Taşı

bölgelerden alınan örnekler arasında kristalinite derecesi değişir. Bazı örneklerde kristal faz, tridimit olarak tanımlanmıştır. Mikroyapıları, tortul kayaçlardaki tortulardan gelen taş opalleri ve laboratuvarda ısıtılan örneklerle karşılaştırılır. Sinterleme ile üretilen morfolojideki değişiklikler yaklaşık 400 ° C’de ve yaklaşık 1100 ° C’de kristalizasyonda meydana gelir. Isıtma ile yeniden kristalleşen materyalde, her iki triadmit ve kristobalit belirlenmiştir.Dünyanın mücevher opallerinin başlıca kaynakları, Andamooka, Coober Pedy ve Lightning Ridge’in Avustralya alanlarıdır. Burada opal, silisyumun sulu bir silika solüsyonunun konsantrasyonu ile oyuklar halinde çökeltildiği sedimaner ana kayaçlarda meydana gelir, ilk önce bir jel ve son olarak genellikle 0.1-0.5 Mm çapında silika parçacıkları oluşturur (Darragh ve ark. 1966). Bu tür mücevher kalitesinde opalde parçacıklar büyüklükte eşittir ve renk oyununu üreten üç boyutlu bir optik kırınım ızgarası oluştururlar (Sanders,1968). Gem kalite malzemesine en çok rastlanan potch opal, struc¬ture’da benzerdir, fakat partiküller boyut veya şekil olarak uniform değildir (Sanders, 1964). Parçacıklar birkaç (genellikle <5) eşmerkezli kabuktan oluştuğu için, Darragh ve arkadaşları (1966), daha küçük, birincil parçacıkların bir kaç yüz Angstrom çapındaki bir jelde agregasyon ile oluştuğunu ileri sürmüşlerdir.
Değerli opal, dünyadaki birçok yerde daha küçük miktarlarda da görülür, fakat çoğunlukla, sedimenter konakçı kayalardan ziyade volkanik kökenli kayalarla bağlantılı olarak bulunur. En yaygın ve en bilinen çökeltiler, opalin ticari olarak çıkarıldığı Meksika’da meydana gelir. Tipik olarak katılaşmış lavlardaki keseciklerde bulunur ve Avustralya’daki tortul alanlardan opalden daha zayıf bir renk sergilediğinden, genellikle göz ile ayırt edilebilir. Meksikalı opal görünümüne benzeyen benzer ve benzer bir opal, aynı zamanda, Avustralya’nın doğu kıyısına yakın yerlerde de bulunur, fakat sedimentasyon alanlarından daha küçük miktarlarda bulunur. Elektron mikroskobu, bu opallerin bir kısmının kırınım yapısının, sedimenter konakçı kayaçlardan opal olandan daha az sapma gösterdiğini, ancak parçacıkların kırınım düzenlemesinin, sadece kırık yüzeylerini kazıyarak ve kopyaları inceleyerek (Darragh ve Sanders, 1969, Sanders ve Darragh, 1971).
Bu yazıda, daha az görülen bu volkanik çökellerden, değerli opalin yapısı ve kristallenmesi karşılaştırılmaktadır.Avustralya tortul alanlarından gelen mücevher opal. İki tür “volkanik” veya “tortul” opal olarak yok edilecektir. Tamlık karşılaştırması için bazı sentetik örneklerle de yapılır.

OTANTİK TAŞ KALİTESİ VE FARKI İLE %100 DOĞAL FULL MULTİCOLOR ETOPYA ATEŞ OPAL TAŞI EŞSİZ KOLEKSİYON PARÇA OLARAK SAKLANABİLİR 925 AYAR GÜMÜŞ İŞÇİLİĞİ TARAFIMIZCA ÜCRETSİZ YAPILACAKTIR.SEVDİKLERİNİZ İÇİN ANLAMLI FANTASTİK BİR HEDİYE….

Doğal Kaya Şekilsiz
    Boyut 15.50 x 14.40 x6.25 mm 
    Ağırlık:  7.49 Cts 
    Renk : Çok renkli (multicolor)
   Berraklık :  VSS (BERRAK)
   Menşei Etiyopya 
   IŞILTI : En Yanıp sönen 
    sertlik : 5.5
Opalin silikaların X-ışını kırınımı ile yapılan kapsamlı bir inceleme, mücevher opallerinin en az kristalli grupta olduğunu ve 4.1, 2.0, 1.5 ve 1.2 A kafes aralıklarına karşılık gelen geniş halkaların dağınık diferensyon paternini verdiğini ortaya koymuştur (Jones ve Segnit, 1971). Elektron mikroskobu, opal gibi zayıf kristal-liniteli materyalleri incelemek için X ışınlarına göre birçok avantaja sahiptir. İlk olarak, ince parçalardan elde edilen görüntüler, herhangi bir kristalin bileşenin şeklini ve dağılımını gösterir. İkincisi, difraksiyon modelleri elde edilebilir ve fazları tanımlamak için kullanılabilir ve elektronların daha kısa dalga boyu nedeniyle, küçük kristallerden genişleyen çizgi X ışınlarından çok daha azdır. Üçüncü olarak, tek kristalli desenler, boyut olarak 1 ¿¿m’den daha az olan tek tek kristallerden elde edilebilir.
Kristalite, mücevher opalinde meydana geldiğinde, opal birikintisi üzerinde daha sonraki bir lav akışıyla üretilen bir sıcaklık artışından kaynaklanmış olabilir. Her türdeki örneklerin örnekleri
Bu nedenle opal, kontrollü bir şekilde 1200 ° C’ye kadar sıcaklıklara ısıtıldıktan sonra transmisyon elektron mikroskobu ile incelenmiştir.
Deneysel

Mümkün olduğunca, örnekler tespit edilen yerlerden ve sık sık ana kayaya takılıydı. Yurtdışı örneklerini sunan birçok kişinin nezaket minnettar kabul edilmektedir.
Üç farklı sentetik numune incelenmiştir. İki kişi C.S.I.R. Uygulanmış Mineralojinin Bölünmesi (Tablo 3’te LI, L2); LI, yaklaşık 80 ° C’de sulu çözelti içindeki saf silisik asit konsantrasyonu ve daha sonra silikanın tek-dağıtılmış küreleri üretmek için ayırma ile yapılmıştır; L2 için silika küreleri, alkol içinde çözülmüş tetraethylortho-silikattan yapılmış ve su ile reaksiyona sokulmuştur (Stôber, Fink, ve Bohn, 1968). Her iki durumda da kürelerin yerleşmesine, suyunu almasına ve konsolide olmasına izin verilmiştir. Üçüncü örnek olan L3, P. Gilsen tarafından sağlanan ticari bir samlitti.
İNCİR. 1. Sedimanter konaklardan taş opal fragmanlarının transmisyon elektron mikrografları: (a) Anakmooka, 35,000 X: insert, yaklaşık 4 at güçlü bir halodan oluşan kırınım modeli; (b) Lightning Ridge’den 400.000 X bir parçanın ince kenarının detayı.

Doğal Opal Taşı

Doğal Opal Taşı

Her numuneden küçük (~ 10 mg) tipik bir parça kırılmış ve önce bir harçta, önce kuru ve sonra asetonda bir toz haline getirilmiştir. Parçalar karbon kaplı ızgaralar üzerinde toplandı. Tavlama deneylerinde, bir numune kontrollü bir sıcaklıkta bir tüp fırında açık bir seramik tekne içinde ısıtılan parçalara (~ 1 gm) ayrılmıştır. Küçük parçalar, elektron mikroskobunda incelenmek üzere monte edilen parçalara ayrıldı ve parçalandı.
Örnekler bir Philips EM 200 elektronunda incelendimikroskop 100 kV. Difraksiyon modelleri, bir seçici açıklık ile izole edilmiş, yaklaşık 1 Mm boyutunda tek tek parçalardan elde edilmiştir.

Sonuçlar
Sedimanter alanlar
Mikroyapı. Opallar kırıldığında, kırılma genellikle silika parçacıkları arasından ziyade gerçekleşir, böylece öğütme ile oluşan ince parçacıklar, parçacıkların bölümlerini ve bunlar arasında doğal olarak oluşan boşlukları içerir. Şekil la, düşük büyütmelerdeki bir elektron mikroskobunda parçaların görünüşünün, düzenli bir cusp-şekilli boşluklar dizisi tarafından nasıl hakim olduğunu göstermektedir; küresel parçacıkların bölümleri de ayrılabilir. Bu fragmanların ince kenarlarında daha yüksek büyütmelerde hiçbir iç yapı görünmez (Şekil lb); Kontrast veya grenlilikteki küçük varyasyon, destekleyici karbondan yaklaşık olarak aynıdır.
Film, her zaman biraz alttan çekilmiş görüntülerde rastgele bir elektron yoğunluğu varyasyonu gösterir. Kristallilik. Daha önce yerleşmiş olmasına rağmen, tortul alanlardan opal, elektronlara şekilsizdir (Jones, Sanders ve Segnit, 1964), bu alanların birçoğundan alınan örnekler yeniden incelenmiştir ve birkaç ek alandan örnekler alınmıştır. Tüm numunelerden kırınım modelleri (Tablo 1), esas olarak, yaklaşık 4.1 a (Şekil la eki) bir aralık üzerinde yer alan dağınık bir halodan oluşmakta olup, karbon destek filminin (Jones, Milne) dağınık halkaları tarafından gizlenen diğer tüm halolar, ve Sanders, 1966); Bu opallerin bu nedenle amorf olduğu teyit edilir.
Volkanik Kayalarda Mevduat
Mikroyapı. Volkanik konakçılardan opal elektron mikroskobunda görünüm (Tablo 2) kökenine bağlıydı. Avustralya yataklarından (VI, Kayalık Köprü Deresi ve V2, Tooraweenah) iki örnek ve Czerwer- nitza’dan (V3) alınan bir örnek sedimentasyon tortuları ile benzer bulunmuştur. Diğer tüm örneklerde, küf şekilli delikler tespit edilmedi ve sedimenter opallerde görülen parçacıkların difraksiyon dizisinin (Şekil la) karşılaştırılabilir büyütmelerinde (Şekil 2a) hiçbir kanıt yoktu (Şekil la). Daha yüksek büyütmelerde, küçük parçacıkların bir mikro yapısı, değişen miktarlara çözülebilir. Bu parçacıklar, birbirine bağlı olarak yaklaşık 100 À, Şekil 2b’de gösterilmiştir. Diğer örneklerde, tek tek parçacıklar çözülememiş olsa da, fragmanlar yine de gözenekliydi (Şekil 2c) ve Tablo 2’de açıklanmıştır.
Kristallilik. Kırılma paternleri (Şekil 3), keskin sedimanter halkalar aracılığıyla, tek kristal ağ lekelerinin ayırt edilebildiği benek halkalarına, “sedimentasyon” opalı için tek bir halodan (d = 4.1 À) farklıydı. Aynı boyuttaki tek parçalardan alınan bu gibi kırınım paternleri, çeşitli kaynaklardan gelen kişilerdeki kristallik derecesini değerlendirmek için kullanılmıştır (Tablo 2).
Bu modellerin en önemli özelliği, Şekil 3a’daki haloya karşılık gelen en iç halkadır. Bazen, keskinliği numuneye bağlı olan tek bir halkadan (Şekil 3b) veya en kristalli örneklerden oluşuyordu; pozisyonları genellikle noktalarla tanımlanmış en az iki çözülmüş halkadan oluşuyordu (Şekil 3c). İkinci durumda, tridimitin varlığı hemen önerilmektedir ve ölçüm, tanımlamayı doğrulamaktadır.
Şekil 4, cristobalite ve tridymit’den beklenen en yoğun yansımaların pozisyonlarını göstermektedir.ABLO 1. Sedimenter Host Rock ile İlişkili Opal
Yerleşim Yeri Ülke Kristalizasyonu
SI Andamooka Güney
Avustralya Yok
S2 Coober Pedy Güney
Avustralya Yok
S3 White Cliffs N.S.W., Avustralya Hiçbiri
S4 Kalgoorlie W. A., Avustralya Hiçbiri
S5 Lightning Ridge N.S.W., Avustralya Hiçbiri
S6 Grawin N.S.W., Avustralya Hiçbiri
S7 Quilpie Queensland,
Avustralya Yok
S3? Brezilya Yok

(Dollase, 1965; Frondel, 1962), ve diffüz halkaların desenlerinde saf tridermitten bir kristobalit ve triadmit karışımını ayırt etmenin zorluğunu gösterir. En içteki halkaların bileşenlere ayrılmadığı Şekil 4’teki gibi desenlerin dikkatli bir şekilde ölçülmesi, iki en net halka için D = 4.12 ± 0.03 ve d = 2.50 ± 0.01 A vermiştir. Bu, materyali tridimitten ziyade kristobalit olarak ayırmaz, ancak en içteki halkanın genişliği kristalin fazın tridimit olduğunu gösterir. Daha sonra açıklanacak olan anımsama deneyleri bu yorumu desteklemektedir.
En yüksek difraksiyon modelleri
TABLO 2. Volkanik Konak Kayaları ile İlişkili Opal
Yerellik Ülke İç

Etopya Opal Taşı

Etopya Opal Taşı

Kristalinyanın Yapı Derecesi
VI Rocky Bridge Deresi N.S.W., Avustralya Hiçbiri
V2 Tooraweenah N.S.W., Avustralya Hiçbiri
V3 Czerwenitza I Macaristan Hiçbiri
V4 Spencer Idaho, A.B.D. Yok Yok
V5 Melanie Queensland,
Hafif Avustralya Gözenekli
V6 Mt. Bougrom Queensland, Avustralya 100-150 X Primaries Slight
V7? Endonezya 100 X
Hafif ön seçimler
V8 Virgin Valley Nevada,
USA Gözenekli Hafif
Redlands California yakınlarındaki V9
ABD 50-100 X primaries Slight
V10 Tevem N.S.W., Avustralya loo X
ön seçimler denetime alın
Ilımlı VII 1 Meksika Gözenekli
V12? Honduras loo X
Kapsamlı ön seçimler
V13 Kurşun Boru Yayları Kaliforniya,
ABD 70-150 X primerleri Kapsamlı
V14 Czerwenitza II Macaristan 50-100 X primaries Kapsamlıtritolit ile çadır ve kristobalit ile değil. Çizgiler, c * yönünde hOl (h = 2n) triadmit yansımalarından geçti.
Kristal Bileşenin Morfolojisi. Objektif açıklık içinden difraktif elektronların iletilmesiyle bir görüntünün oluşturulduğu karanlık alan tekniği vasıtasıyla, kırınım modellerinin kristalin bileşenine katkıda bulunan bir parçanın parçalarının ayrılması mümkündür. Bu şekilde, genel olarak parçaların sadece küçük parçalarının keskin halkalara katkıda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu alanları öncelikle karanlık alan tekniği ile tanımlayan kişi, onları daha homojen bir arka alandaki koyu lekeler olarak göründüğü normal parlak alan görüntülerinde daha sonra yeniden tanıtabilir. Şekil 5’te oklarla işaretlenmiştir.
Örneklerde, “hafif” kristalin “hafif” olduğu ve Şekil 3b’de olduğu gibi kırınım desenleri verdiği, çoğu parçanın, yaklaşık 50-200 A’lik maksimum boyutlara sahip düzensiz şekilli kristaller içerdiği kabul edilmiştir. Şekiller 5a ve b, bu tür kristalin yamalar için örneklerdir. Birincil bölümlerin matrisinde. Genellikle her fragmanın sadece küçük bir kısmı kristaldir. Kristalinitenin daha fazla olduğu yerlerde, bazı kristaller yaklaşık 100 A genişliğinde ve yaklaşık 1000 A uzunluğunda, bazen demetler halinde iğneler şeklini almıştır (Şekil 5c). Henüz gözlemlenen en kapsamlı kristallenme, gem opal örneğinde bulunmuştur.Meksika’dan olduğu bilinen, ancak aksi halde bilinmeyen. Hemen hemen tamamen kristalin iğnelere, rasgele yönlerde daha fazla veya daha az düzgün boyutlara dönüştürülmüş ve böylece örnek boyunca bir çapraz-çapraz ağ oluşturulmuştur. Bir yüzey özütleme çoğaltmasının mikrografları (Şekil 6), düşük büyütmede (Şekil 6a), iğne şeklindeki kristallerin ağını gösteren orta büyütmede (Şekil 6b) ve yüksek büyütmede (Şekil 6c) yapısını gösterir. Bireysel iğnelerin şekil ve iç yapılarını gösterir. Bu kristaller genellikle opalde iyi gelişmiş kristallik yapısının ve şeklinin iyi örnekleridir.
Elektron mikroskobunda elektronlarla yoğun ışınlama kristalin bölgenin şeklini koruduğu halde kristalliliği yok etti. Bu nedenle, bu materyalleri incelerken dikkatli olmak gerekir.
elektron ışını tarafından hiçbir değişiklik yapılmadığından emin olmak için yüksek büyütmede.
volkanik hem de sedimenter opallerde sinterlemeye bağlı olarak kristalleşmeye ve iç morfolojik değişikliklere neden olmuştur. Tüm durumlarda sinterleme, kristalizasyonun başlangıcından yaklaşık 700 ° C kadar önceydi. Sinterleme. Hem tortul hem de volkanik çökellerden gelen opal doğal boşluklar içerir. Eskide düzenli olarak düzenlenmiş boşluklar vardır
TABLO 3. Sentetik Opal
Yerleşim Yeri Ülke Kristalizasyonu
LI CSIRO I Avustralya Yok
L2 CSIR0 II Avustralya Hiçbiri
L3 Gilsen İsviçre Yokamorf opal, 1000 ° C’nin üzerinde kristobalite kristallendirilmiştir ve ısıtılmış kuvars ve opal üzerinde deneylerinde hiçbir triadmit tespit etmemiştir. Mizutani (1966), amorf

Multicolor Opal Taşı

Multicolor Opal Taşı

silikanın basınç altında sulu KOH içinde 300 ° C’de ısıtıldığı, önce kristobalit ve sonra kuvarsın bulunduğunda hiçbir tri-tepiteyi tespit etmedi. Tridimit kristallerinin, özellikle küçük kristobalbal kristallerin varlığında X ışınları tarafından ayırt edilmeleri için çok küçük olduğu, ancak elektron kırınım modellerinde tanınabildikleri anlaşılmaktadır.
Cristobalite ve tridymit arasındaki temel fark Si04’in altıgen olarak bağlanmış tetrahedrasının istif sekansıdır, sekans, tri- sititde kristobalit ve altıgen şeklinde kübiktir (Frondel, 1962). İstifin sekansının bir tane içinde altıgenden altıgenliğe değişmesi durumunda, beklenebileceği gibi cristobalite ve tridymitin bir araya gelmesi için kanıt yoktur.
Laboratuarda ısıtılan numunelerde ayrı kristallenmiş kristobalit ve tridimit kristallerinin bir arada bulunması, kristalizasyonun, düzlemsel düzensizlik içinde doğal olarak meydana geldiği yerlerde bağlı Si04 tetrahedra ağ şebekesinde çekirdeğe alındığını düşündürmektedir. cristobalite veya tridymitin formasyonu. Faylanma ve mikro-kazanmanın yanı sıra, istifleme sırası oluşturulduktan sonra, daha fazla büyümede tutuldu ve kristalin tridymite veya kristobalit haline gelip gelmediği belirlendi.
Bossi ve arkadaşları (1973) saf amorf silikanın 1100 ° C’nin altında sinterlenmediğini ve sinterlemenin başlangıcının yaklaşık yüzde 1-3 NaOH ilavesiyle yaklaşık 600 ° C’ye düştüğünü bulmuştur. Avustralyalı opallerin genellikle yüzde 0,5’e kadar Na ihtiva ettiği bulunmuştur (Bayliss ve Males, 1965). Bu, mucitlerin doğal opallerde sinterleme kinetiğini kontrol ettiğini göstermektedir.
Sinterlemenin başlangıcı için burada gözlemlenen daha düşük sıcaklıklar, kısmen safsızlıkların doğasına ve kısmen de Sinter’in ürettiği morfolojik değişiklikleri saptamak için TEM’nın yüksek hassasiyetine bağlı olabilir.
Opallerin, laboratuvar sinterinde kristalizasyon için gerekli olandan çok daha düşük bir sıcaklıkta ısıtılmasının gözlemlenmesinden çeşitli sonuçlar çıkarılabilir, oysa doğal olarak oluşan kristalleri içeren opallerde sinterleme işareti yoktur. Birincisi, bu doğal volkanik opallerde kristalleşmenin termal olarak formasyondan sonra opal birikintisinin üstünde bir lav akışıyla üretilmesi olasılığını ortadan kaldırıyor gibi görünmektedir. İkincisi, doğal kristalizasyon mekanizmasının laboratuvar ısıtmalı numunelerden oldukça farklı olduğunu düşündürmektedir.Sinterleme süreci, moleküler yeniden düzenlemeden biridir. Aksine, düz altı altıgen Si-O ağları içeren tridymit veya kristobalit kristalleri oluşturmak için, amorf ağdaki rasgele zincirlerde bağlar kırılmalıdır. Bu nedenle, tavlama deneylerinde, kristalizasyon için sinterlemeye kıyasla çok daha yüksek sıcaklıklar gereklidir. Fakat doğal volkanik opallerde kristaller gözlendiğinde, matris sinterlenmez, kristalleşmenin düşük sıcaklıkta bir işlemle gerçekleştiğini gösterir. Doğal kristalizasyonda, bağışıklıklar, katalitik bir şekilde, bağların kopmasına yardımcı olabilir. Sıcaklık düşüktür, kirlilik çekirdeklenmeden uzaklaşamaz ve böylece kristalleşme buradan devam edebilir. Bu temelde, kristallerin konsantrasyonu, kirliliğin yoğunlaşmasına bağlı olmalıdır ve kristallerin büyüklüğü, işlemin gerçekleştirildiği sürenin göstergesi olabilir, çünkü boyut, malzemenin yaşının bir ölçüsü olmalıdır. Eğer öyleyse, o zaman sedimanter alanlardan gelen opal ya kristaller içermez, çünkü ya volkanik kayalardan daha gençdir ya da kristalleşmeyi katalize etmek için gerekli olan kirlilik türünü içermez.
Teşekkür
P.J. Darragh ve J. Perdrix’in devam eden işbirliğini ve bunların tavlama deneylerindeki yardımlarını kabul etmek bir zevktir. Honduras’ın örneklerinden bazıları için özellikle T. R. Barbour’a opal örnekleri için birçok kişiye minnettarım.Referanslar
Bayliss, P. ve P. A. Males (1965) Avustralya’dan gelen değerli ve ortak opalın mineralojik benzerliği. Mineral. Mag. 35, 429-431.

Opal Taşı Satış

Opal Taşı Satış

Bosst, A., G. Leofanti, E. Moretti ve N. Giordano (1973) NaOH’nin silikaya morfolojik ve yapısal etkileri eklendi. J. Mat. Sci. 8, 1101-1109.
Darragh, P.J., A.J. Gaskin, B.C. Terrell ve J. V. Sanders (1966) Değerli opalın kökeni. Doğa, 209, 13-16.
, AND J. V. SANDERS (1969) Volkanik mücevher opal incelendi
elektron mikroskobu ile. Aust. Gemmolog 10, 5-8.
Dollase, W. A. (1965) Düşük kristobalit yapının yeniden inşası. Z. Kristallogr. 121, 369-377.
Frondel, C. (1962) Dana’nın Mineraloji Sistemi, Vol. III. John Wiley, New York, s. 261.
Jones, J. B., J. V. Sanders ve E.R. Segnit (1964) opal’in yapısı. Nature, 204, 990-991.
, AND E, R. SEGNIT (1971) Opal’ın Doğası. BEN.
İsimlendirme ve oluşum aşamaları. J. Geol. Soc. Aust. 18, 57-68.
, AND (1972) ‘de cristobalite ve tridymitin doğuşu
Düşük sıcaklık. J. Geol. Soc. Aust. 18, 419-422.
Jones, L. H, P., A. A. Milne ve J. V. Sanders (1966) Tabashir: Bitki kökenli bir opal. Science, 151, 464-466.
Mizutani, S. (1966) Silikanın hidrotermal koşullar altında dönüşümü. J. Earth Sci. 14, 56-88.
Sanders, J. V. (1964) Değerli opalın rengi. Nature, 204, 1151-1153.
(1968) Opallerin ışık kırınımı. Açta Crystallogr. A24,
427-434. ’
, AND P. J. DARRAGH (1971) Değerli Mikroyapı
opal. Mineral. Rec. 2, 261-268.
StOber, U., A. Fink ve E. Bohn (1968) Mikron boyut aralığında monodispers silika kürelerin kontrollü büyümesi. J. Kolloid Arayüzü Sci. 26, 62-69.
Wahl, F. M., R.E. Grim ve R. B. Graf (1961) Sürekli X-ışını kırınımı ile incelendiğinde silika faz transformasyonları. Am. Mineral. 46, 196-208.
Makale 15 Eylül 1974; yayınlanmak üzere kabul edildiOh, Opal olan “Göz Taşı” nın spektral hazzı. Gökkuşağındaki şimşek gibi, en ufak bir hareketle bile parlaklığını parlar ve olağanüstü ateşine tanıklık eden herkesin iddialarını bildirir. Göz, bu kadar hoşgörülü, sevgi ve umut, masumiyet ve saflık, şans ve mutluluk ilham veriyor.

Romalı tarihçi, Pliny the Elder, Opal’ı , Opal’ı , Karbuncle’ın ateşli alevini (Garnet), Ametist’in göz alıcı morlarını ve Zümrüt’ün deniz yeşili ihtişamını içeren değerli bir taş olarak nitelendirdi. inanılmaz bir birlik ve mükemmel bir zevk. Antik dünyanın her yerinde, mücevherlerin gizemli ve esrarengiz olması, görüntünün yatıştırılması ve güçlendirilmesi, göz hastalıklarının iyileştirilmesi ve büyük şanslar sağlayabilmesi, tüm erdemlerine sahip olmasından dolayı olduğu düşünülmüştür. renkleri içinde bulunan değerli taşlar. Ancak tüm güzelliği ve kıskanç arzuları için, bu “Gems Kraliçesi” ünün bir zaman için, söylentiler, talihsizlikler ve gizemli ölümlerle bağlantılı olarak lütuftan düştü. Batıl inançlara rağmen, Opal yirminci yüzyılda kullanıldı ve bugün, özellikle Ekim ayında doğmuş olanların doğum taşı olarak mutlak bir favori mücevher. Geleneksel olarak, aynı zamanda bir 14. evlilik yıldönümü için verilen bir hediye. [Fernie, 248-249, 252] [Kunz, 144-145] [Lecouteux, 244] [en.wikipedia.org] [Simmons, 289] [Eason, 45]

Opal Taşı Özellikleri

Opal Taşı Özellikleri

Metafizik dünyada Opal, aura içinde bir prizma olarak hareket eder, sisteme tam bir Işık enerjisi spektrumu getirir, duygusal bedeni sakinleştirir ve temizler ve yaşamın iradesini ve kişinin dünyevi varoluşunun neşesini artırır. İyimserliği, coşku ve yaratıcılığı körükler ve sevgi ve tutkuya ilham veren engellerin serbest bırakılmasına izin verir. Opal, kozmik bilinci geliştirir ve sezgi ile içgüdünün parıltısını uyarır, ancak derin iç iş, meditasyon ve daha düşük dünya şamani yolculukları için koruyucu bir taştır.
[Geinger, 65-66] [Ashian, 292-293] [Melekler, 452-453]

Opal en çok kişinin özelliklerini ve özelliklerini inceleme ve dönüşüm için yüzeye getirme yeteneği ile bilinir. Nasıl ki Opal ışığı emer ve yansıtırsa, düşünceleri ve hisleri, arzuları ve gömülü duyguları alır, onları güçlendirir ve kaynağa geri döndürür. Kişinin olumsuz özelliklerinin büyütülmesi rahatsız edici olabilirse de, bu duyguların ne kadar yıkıcı olabileceğini ve onların gitmesine izin verme sürecine yardımcı olmasını sağlar. Opal ayrıca, benliğin olumlu eylemlerini ve duygularını aydınlatır, iyiyi ve doğruyu artırır ve kişinin en yüksek potansiyelini teşvik eder. Birinin gönderdiği şeyin geri döneceğini hatırlatan karmik bir taştır. [Melodi, 452-453] [Simmons, 292] [Hall, 209] [Hall En, 254]

Opal terimi Latince opalustan uyarlanmıştır, fakat “kıymetli taş” anlamına gelen Sanskrit upala’dan kaynaklandığına inanılmaktadır. Eldeki Pliny tarafından yapılan alıntılar , Ops, Satürn’ün karısı ve bereket tanrıçası ile ilgili olabileceğini düşündürmektedir. . Yunancada opallios olarak da anılırdı , yani “renkte bir değişiklik görmek”, pederos “aşk çocuğu” anlamına gelir ve paederos “güzel bir gençliğin hassas ten rengi”. Opalus oftalmos veya oftalmik olarak bilinirdi. Orta Çağda – “Göz Taşı”, kısmen oftalmik virüsü yansıtan bir terim. [Fernie, 248] [Kunz, 146] [en.wikipedia.org] [Megemont, 140] [Lecouteux, 244]

Opal, hidrostatik silikon dioksit – su ile bir araya getirilmiş submikroskopik silika küreleri ve bazen de kristobalit ve tridymit mineralleri içeren ek silikadır. Bu, şekilsizdir, yani kristal yapıya sahip değildir ve belirli bir kimyasal bileşime sahip değildir ve bu nedenle “mineral” den ziyade “mineraloid” olarak kabul edilir. Zamanla, bu jelatinimsi karışım, kırıkların, damarların ve yeraltı tabakalarının arasına derinlemesine sızdı. tortul kayaç ve katılaşmış malzeme olan Opal, suyun çoğunun oluşturduğu buharlaşır. Nadir durumlarda, Opal, stadyum formunda botryoidal büyüme gösteren kitleler halinde ya da fosillerde replasman malzemesi haline gelmiştir. Katılaşmadan sonra bile, Opal ağırlıkça% 3 ila% 21, genellikle% 6 ila% 10 arasında değişen bir su içeriğini muhafaza eder.
[www.mindat.org] [www.geology.com] [en.wikipedia.org] [www.gia.edu] [Lembo, 245]

Üç temel Opal türü arasından, “ Gökkuşağı Opal ” olarak da adlandırılan “Değerli Opal ”, dünya çapında sınırlı sayıda lokasyonda toplanan en nadir rastlantıdır ve ışığa dönüştüğünde parlak bir şekilde yanıp sönen parlak ışık yayan çizgiler üretir. “renk oyunu” olarak adlandırılır . Renk, taştaki herhangi bir pigmente bağlı değildir, fakat silikanın mikroskobik küreleri, bir kutudaki ping-pong toplarının katmanlarına benzer, düzenli bir ızgara benzeri modelde sertleştiğinde oluşan optik etkilerdir. . Küreler arasındaki boşluk, Opal’ın iç yapısı boyunca ışık dalgalarının yayılmasına ve spektrumun renklerine ayrılmasına neden olur. Kürelerin büyüklüğü ve geometrik ambalajları, kırılan ışığın rengini ve kalitesini ve Opal değerini belirler. [www.geology.com] [en.wikipedia.com] [www.gia.edu]

“Ortak Opal” ya da “Potch” dünya çapında birçok yerde bulunur ve düzensiz boyutlarda ya da istiflemeyle küreler halinde şekillenir ve renk oyunu sergilemez. Genellikle “opalescence” olarak bilinen bir sütlü ya da incecik parlaklığa sahiptir . Üçüncü tip olan “Fire Opal” , şeffaf bir şeffaf Opal olup, Meksika’da en çok kullanılan, canlı kırmızı, turuncu ya da sarı renkli bir vücut rengidir. Tipik olarak bir taş zayıf bir ekrana sahip olacak veya parlak yeşil yanıp sönecek olsa da, genellikle renk oyunu göstermez. [www.geology.com] [en.wikipedia.com] [www.gia.edu]

Opal, renksiz, beyaz, sarı, kırmızı, turuncu, yeşil, kahverengi, siyah veya mavi olarak oluşur ve saydam, yarı saydam veya opak olabilir. Onlar kırılgan bir mukavemete sahiptirler ve genellikle renklerini tam olarak göstermek için en kabaşon keserler. Katı Opal, tamamen değerli Opal’den oluşan taşlara atıfta bulunurken, ince, ama güzel katmanlar bazen çiftlere (destekleyici bir destekle) veya üçlülere (koruma için üstte bir kristal kubbe ve bir destek) sahiptir. Opal, dünya arzının% 97’sini üreten Avustralya’nın ulusal değerli taşıdır. Bu Opallar tortul ortamda oluşurlar ve oldukça stabildirler ve kırılmaya karşı dirençlidirler. Diğer Opal volkanik işlemlerden oluşur ve su emmesi için hidrophane denir; Bu Opallar değişken derecelerde gözeneklidir ve çivileme veya çatlamaya daha eğilimlidir. [www.geology.com]
Opal’ın en yaygın çeşitlerinden bazıları, kısa açıklamalarla ve metafiziksel özelliklerinin bir özeti ile aşağıda listelenmiştir:

Andean Opal veya Peru Opal – Peru Andes Dağları’ndan Ortak Opal; opak, yumuşak pastel mavisi, mavi-yeşil ya da pembemsi bir parlaklıkla pembeye yarı saydam, bazen daha opak taşlarda siyah ya da bej matrisi içerecek şekilde kesilir. Andean Opal, en erken İnkalan Tanrıça ve Anne Dünya’sı olan Pachamama’dan bir hediye olarak kabul edilir ve çocuklar ve hayvanlar ve yetişkinler tarafından hayattan mahrum bırakılan harika bir yatıştırıcıdır. Eski duygusal yaraları iyileştirmek için, bu yaşamdan ya da bir diğerinden, zor zamanlar içinde bir tane taşımak için iç huzuru getirmede özellikle yararlıdır. Andean taşları, en yüksek iyilik için doğru eylemi teşvik eder ve başkalarıyla bağlantıyı ve kalpten iletişimi teşvik eder. Dünyayı iyileştirme ihtiyacının farkındalığını arttırır ve değişen titreşimi kendi bedenleri aracılığıyla ortaya çıkaran ve dönüştüren kişiler için yararlıdır. Andean Opal, kehanet ve metafizik armağanları geliştirmek için hafif bir hipnotik durum uyandıran, son derece kabul gören mükemmel bir yolculuk taşıdır. Bu taşlar Su enerjisini taşır ve Kalp ve Boğaz Çakralarını harekete geçirmek için mükemmeldir.

Opal Taşı

Opal Taşı

Siyah veya Değerli Siyah Opal – Koyu renkli bir vücut rengiyle, genellikle siyah veya koyu gri, koyu mavi veya yeşil olan Değerli Opal; Derin gövde rengi, ışık Opals’tan çarpıcı şekilde farklı olan yanardöner renk oynamayı sağlar. Siyah Değerli Opallerin çoğunluğu Lightning Ridge, Avustralya, Yeni Güney Galler, Avustralya’dan geliyor ve dünyadaki en ünlü ve aranan Opal’lar. Siyah Opal, Aura’ya Işığı getirerek, son derece şanslı ve Opalların en çok yükselmesi olarak kabul edilir. Sıkıntıları hafifletir ve depresyon ve ümitsizliği ortadan kaldırır, birinin en karanlık korkularına karşı yardım eder ve bir geri tutanı serbest bırakır. Kök ve Taç Çakralarını birbirine bağlayan Siyah Opal, kişinin en yüksek ruhsal isteklerini kişinin fiziksel bedeniyle birleştirerek, onu güçlü bir niyet ve tezahürat büyüleyicisidir. Derin iç iş, ruh geri kazanımı veya geçmiş yaşam çağrısı için koruyucu bir taştır ve geçmiş, şimdiki zaman ya da geleceğe “bakma” için kullanılabilir. Bir sihir ritüeli için bir güç taşı olarak çok değerlidir ve bir insanın doğruluğunu ya da amacını korkutmak için “gözleri okumak” için kullanılabilir. Siyah Opal, ölüm ve yeniden doğumun bir Fırtına elemanı taşıdır ve Ateş enerjisini kullanır.

Boulder Opal – Değerli Opal, ana kayaya ait boşluklar veya çatlaklar içinde oluşan, genellikle iroton veya kumtaşı olan ve damarlar oldukça ince olduğu için, destek için sırtta bırakılan taşla veya Matriks taşı içindeki Opal tabakaları ile kesilir. Avustralya Queensland’da mayınlı parçaların her biri eşsiz ve özeldir. Doğaya yakın tılsımlar olarak, Boulder Opals sadece sıcak Dünya enerjilerini değil, aynı zamanda Ateşin aydınlatıcı enerjisini de taşır. Onlar pratik insanlara manevi yönlerini geliştirmede yardımcı olurlar ve ruhsal olarak düşünülmüş insanlara günlük hayatta başarılı olurlar. Boulder Opals, bilinçli ve bilinçsiz düşünceyi uzlaştırmak, açıklık ve duygusal güvenliği sağlamak için harikadır ve macera ruhunu feda etmeden, istikrarlı bir ev ortamı oluşturmak için kökleri zorlamakta zorlananlara yardımcı olur. Bu taşlar, sertleştiğinde azim ve toprakla ve bitki ruhlarıyla bağlantı kurmak için yeryüzünde tutun.

Yaygın veya “Potch” Opal – Opal, dünyanın her yerinde genellikle opak olan ve renk oyunu sergileyen pek çok yerde bulundu. Neredeyse tüm renklerde oluşur, parlak bir parlaklığa sahiptir ve yüksek bir cila kabul eden değerli taşlar halinde kesilebilir. Ortak Operasyonlar, metafiziksel amaçlar için muhteşemdir, şeffaf veya ateşli Opallardan daha düşük frekansta titreşir ve duygusal beden için nazik, besleyici destek sağlar. Endişe, kronik stres ve depresyonun hafifletilmesine yardımcı olurlar ve uykusuzluk ve kabuslar için mükemmel antidotlar ve bilinçaltında tutulan acıyı iyileştirirler. Ortak Opal, Dünya ve Su enerjilerini birleştirir ve vücuttaki erkek / dişi enerjileri dengelemek ve çakraları hem hizalamak hem de dengelemek için kullanılabilir. Fiziksel beden üzerinden doğru bir enerji akışını tetikleyen Common Opal, daha yüksek benlik ve eterik alanla uyum sağlayarak, dua ve meditasyon için sakin, ortalanmış bir akıl getiriyor. Bu güzel taşlar, meleksel varlıkları cezbedebilir ve görünmeyen bir noktada onlara bırakmak için ideal hediyelerdir.

Kristal Opal – yarı saydam şeffaf Saydam Opal, olağanüstü bir renk oyunu; “transparan” gövde rengi renksiz, açık veya koyu olabilir. Crystal Opal, tüm varlığı destekleyen olağanüstü bir sağlık ve şifa taşıdır. Yüksek ruhları ve kişinin hayatına derin bir sevinç ve coşku duygusu getirir. Ateş unsurunu kullanarak zekiliği, hayal gücünü ve yaratıcılığını, sanatını ve şiirine ilham verir ve kişinin fiziksel bedeninde “kalış” ın tamamlanmasından sonra var olmaya devam edeceğini anlamasına yardımcı olur. Crystal Opals, “gözetlemek” ve ebediyet alemlerinin içinden vizyonları uyarmak için kullanılabilir.

Etiyopya Opal – hidrofotan Opal, riyolit tabakalar arasındaki dikişlerde volkanik kül içinde nodüller oluşturur. Çeşitli renk ve desenlerde ortaya çıkar ve genellikle parlak renkteki parıltıları gösterir. 2008 yılında keşfedilen Welio ilçesindeki Yeni Opallerin, gözeneklilikleri, su emme ve saydamlık veya opaklığı değiştirme özelliklerine rağmen, son derece kararlı olduklarını kanıtlamışlar, daha sonra herhangi bir olumsuz reaksiyon veya çatlama olmaksızın orijinal hallerine geri dönmüşlerdir. Bu taşlar Su enerjisi, durgunluk enerjisi, sessiz güç ve arıtma kullanmak için harika. Metafizik şifacılar, 1994 yılında Yita Sırtı’nda bulunan eski kırmızı ya da kahverengi tabanlı Etiyopyalı Flash Opal’a, eski bilgeliğin geçmişten gelen karmaşayı ateşleyen ve yeniden doğuşa giden yolun yüksek titreşimli Ateş enerjisi taşlarına daha aşina olabilirler. Bu taşlar bir ruh holografı taşırlar ve geçmiş, şimdiki zaman ve geleceğe erişim sağlarlar, metafizik armağanlarını uyarırlar. Baz ve Sakral Çakraları harekete geçiren bunlar, bütün bedenlerin uyumlu bir şekilde işlev görmesini sağlamak için tüm süptil bedenleri dengeye birleştiren sevinç dolu taşlardır. Etiyopya Opalleri hem kişisel hem de gezegensel kullanım için pozitif ejderha enerjisi taşırlar.

OPAL TAŞI

OPAL TAŞI

Ateş Opal veya Meksikalı Yangın Opal – şeffaf opal saydam Opal için canlı renk kırmızı, turuncu veya sarı renk, genellikle opalescence veya renk gösterimi; En önemli kaynaklar Meksika’dan geliyor. Yanardöner parıltılara sahip örnekler, Değerli Ateş Opal veya “Şövalye Taşı” olarak adlandırılır. Ateş Opalleri, ateşin temel enerjisini, bedensel arzulardan, ruhsal vecize kadar, kişinin tutkusunu uyandırmak için kullanır. Baz ve Sakral Çakraları harekete geçirir, kişinin chi’yi aktive eder ve kundalini enerjisine yol açabilirler. Akupunktur / akupunkturda üçlü brülör meridyeni uyarmak için mükemmeldir. Ateş Opalleri Evrenin yaratıcı enerjisine uyum sağlar ve kişinin duygularını sanat aracılığıyla ifade etmesini teşvik eder. İş çabaları için ideal taşlar olan Fire Opals, parayı çeker, değişimi kolaylaştırır ve ilerlemeyi başlatır. Bağımsız olmak ve kendi kurallarına göre yaşamak isteyenlere ve kişisel olarak ya da profesyonel olarak yaşamlarında işaretlemek isteyenler için mükemmel birer takılar oluştururlar. İtfaiyeciler tehlikeye karşı korurlar ve özellikle haksızlık veya kötü muamele gibi durumlardan kurtulmak için güçlüdürler ve diğer yaşamlardan kaynaklansalar bile, derinden yaslı duyguları serbest bırakmak için kullanılabilirler. Daha iyimser olmak, sosyal olarak dışa çıkmak ve kendinden emin olmak için giyin.

Girasol Opal – gerçek bir Girasol Opal, kırmızımsı yansımalara sahip bir mavimsi-beyaz yarı saydam Opal ve taş döndükçe ışık kaynağını takip eden mavimsi bir parıltı veya parlaklıktır; jelatinimsi görünümünden dolayı, bazen “Jelly Opal” olarak adlandırılır. Bu, Değerli Opalde görüldüğü gibi bir renk oyunu değil, daha ziyade mikroskobik inklüzyonların etkisidir. Bu Opal’ın en kayda değer iki kaynağı, bazen Meksika’dan geldiğinde, Su Opal olarak adlandırılan Oregon ve Meksika’dır. “Girasol Opal” terimi yanlış ve yanlış bir şekilde Yangın Opalları’na başvurmak için kullanılmıştır ve Madagaskar’dan Girasol Quartz, Mavi Opal Quartz veya Madagaskar Yıldız Kuvars isimli bir saydamdan yarı şeffaf tipte sütlü Kuvars asterizm gösterir. veya yıldız etkisi. Gerçek Girasol Opal, duygusal olarak rahatlatıcı bir taştır, iletişimi güçlendirir ve zorluklara çözüm getirir. Özellikle de geçmişte konuşulmadıkları yerlerde gerçek olmayanları aydınlatmaya yardımcı olur. Girasol, bir ruh grubunun üyeleri arasındaki bağlantıları arttırır, kişinin mevcut yaşamı için yararlı desteği taşır ve hücresel belleği geri kazanarak eterik mavikopya üzerindeki izleri çözer. Psişik izlenimleri kendi duygularından ayırmaya, sınırları güçlendirmeye ve kişinin kendi kendine nasıl güvence altına alınacağını öğretmeye yardımcı olur. Girasol Opal ile Gridding çalışmak ve meditasyon için sessiz bir alan yaratır.

Yeşil Opal ve Prase Opal – Ortak Opal’ın yeşil çeşitleri, birincisi Opal ve nontronitin bir karışımı, ikincisi ise Opal içeren nikeldir. Her ikisi de temizleyici ve gençleştirici taşlar olup, hastalığa, bitkinliğe veya zihinsel rahatsızlığa karşı enerji ve hızlı bir şekilde toparlanma getirir. Kalbinin yanmasına ya da ilişkilerde yardım sağlamasına yardım eden Green Opals, bilgiyi filtrelemeyi ve zihni yeniden yönlendirme, günlük yaşama anlam verme ve manevi bir bakış açısı getirme yeteneğine sahiptir. Yeşil Opaller Kalp Çakrasını harekete geçirir ve Odun enerjisini, aile ve sağlık, refah ve bolluğun enerjisini kullanır.

ETOPYA OPAL TAŞI 8 KARAT MULTİCOLOR

DOĞAL KAYALAR
OPAL TAŞI
Fiyatı      :      SATILDI TL
Ürünün Özellikleri
 • 7.49 KARAT
 • 925 AYAR GÜMÜŞ EL İŞÇİLİĞİ ÜCRETSİZ
 • AYNI GÜN KARGO
 • ÇOK RENKLİ
 • EŞİ YOK
 • ETOPYA
 • ETOPYA OPAL TAŞI
 • KDV DAHİL
 • MUHTEŞEM IŞILTILI
 • ÖZEL KUTUSUNDA
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Çeşitli Opal Taşı kaynaklardan gelen volkanik konak kayalardan yapılan gem opal elektron mikroskobu ve kırınımı ile incelendi. Bunlar genellikle amorf ve kristalin silikanın bir karışımıdır, farklı

Opal Taşı

Opal Taşı

bölgelerden alınan örnekler arasında kristalinite derecesi değişir. Bazı örneklerde kristal faz, tridimit olarak tanımlanmıştır. Mikroyapıları, tortul kayaçlardaki tortulardan gelen taş opalleri ve laboratuvarda ısıtılan örneklerle karşılaştırılır. Sinterleme ile üretilen morfolojideki değişiklikler yaklaşık 400 ° C’de ve yaklaşık 1100 ° C’de kristalizasyonda meydana gelir. Isıtma ile yeniden kristalleşen materyalde, her iki triadmit ve kristobalit belirlenmiştir.Dünyanın mücevher opallerinin başlıca kaynakları, Andamooka, Coober Pedy ve Lightning Ridge’in Avustralya alanlarıdır. Burada opal, silisyumun sulu bir silika solüsyonunun konsantrasyonu ile oyuklar halinde çökeltildiği sedimaner ana kayaçlarda meydana gelir, ilk önce bir jel ve son olarak genellikle 0.1-0.5 Mm çapında silika parçacıkları oluşturur (Darragh ve ark. 1966). Bu tür mücevher kalitesinde opalde parçacıklar büyüklükte eşittir ve renk oyununu üreten üç boyutlu bir optik kırınım ızgarası oluştururlar (Sanders,1968). Gem kalite malzemesine en çok rastlanan potch opal, struc¬ture’da benzerdir, fakat partiküller boyut veya şekil olarak uniform değildir (Sanders, 1964). Parçacıklar birkaç (genellikle <5) eşmerkezli kabuktan oluştuğu için, Darragh ve arkadaşları (1966), daha küçük, birincil parçacıkların bir kaç yüz Angstrom çapındaki bir jelde agregasyon ile oluştuğunu ileri sürmüşlerdir.
Değerli opal, dünyadaki birçok yerde daha küçük miktarlarda da görülür, fakat çoğunlukla, sedimenter konakçı kayalardan ziyade volkanik kökenli kayalarla bağlantılı olarak bulunur. En yaygın ve en bilinen çökeltiler, opalin ticari olarak çıkarıldığı Meksika’da meydana gelir. Tipik olarak katılaşmış lavlardaki keseciklerde bulunur ve Avustralya’daki tortul alanlardan opalden daha zayıf bir renk sergilediğinden, genellikle göz ile ayırt edilebilir. Meksikalı opal görünümüne benzeyen benzer ve benzer bir opal, aynı zamanda, Avustralya’nın doğu kıyısına yakın yerlerde de bulunur, fakat sedimentasyon alanlarından daha küçük miktarlarda bulunur. Elektron mikroskobu, bu opallerin bir kısmının kırınım yapısının, sedimenter konakçı kayaçlardan opal olandan daha az sapma gösterdiğini, ancak parçacıkların kırınım düzenlemesinin, sadece kırık yüzeylerini kazıyarak ve kopyaları inceleyerek (Darragh ve Sanders, 1969, Sanders ve Darragh, 1971).
Bu yazıda, daha az görülen bu volkanik çökellerden, değerli opalin yapısı ve kristallenmesi karşılaştırılmaktadır.Avustralya tortul alanlarından gelen mücevher opal. İki tür “volkanik” veya “tortul” opal olarak yok edilecektir. Tamlık karşılaştırması için bazı sentetik örneklerle de yapılır.

OTANTİK TAŞ KALİTESİ VE FARKI İLE %100 DOĞAL FULL MULTİCOLOR ETOPYA ATEŞ OPAL TAŞI EŞSİZ KOLEKSİYON PARÇA OLARAK SAKLANABİLİR 925 AYAR GÜMÜŞ İŞÇİLİĞİ TARAFIMIZCA ÜCRETSİZ YAPILACAKTIR.SEVDİKLERİNİZ İÇİN ANLAMLI FANTASTİK BİR HEDİYE….

Doğal Kaya Şekilsiz
    Boyut 15.50 x 14.40 x6.25 mm 
    Ağırlık:  7.49 Cts 
    Renk : Çok renkli (multicolor)
   Berraklık :  VSS (BERRAK)
   Menşei Etiyopya 
   IŞILTI : En Yanıp sönen 
    sertlik : 5.5
Opalin silikaların X-ışını kırınımı ile yapılan kapsamlı bir inceleme, mücevher opallerinin en az kristalli grupta olduğunu ve 4.1, 2.0, 1.5 ve 1.2 A kafes aralıklarına karşılık gelen geniş halkaların dağınık diferensyon paternini verdiğini ortaya koymuştur (Jones ve Segnit, 1971). Elektron mikroskobu, opal gibi zayıf kristal-liniteli materyalleri incelemek için X ışınlarına göre birçok avantaja sahiptir. İlk olarak, ince parçalardan elde edilen görüntüler, herhangi bir kristalin bileşenin şeklini ve dağılımını gösterir. İkincisi, difraksiyon modelleri elde edilebilir ve fazları tanımlamak için kullanılabilir ve elektronların daha kısa dalga boyu nedeniyle, küçük kristallerden genişleyen çizgi X ışınlarından çok daha azdır. Üçüncü olarak, tek kristalli desenler, boyut olarak 1 ¿¿m’den daha az olan tek tek kristallerden elde edilebilir.
Kristalite, mücevher opalinde meydana geldiğinde, opal birikintisi üzerinde daha sonraki bir lav akışıyla üretilen bir sıcaklık artışından kaynaklanmış olabilir. Her türdeki örneklerin örnekleri
Bu nedenle opal, kontrollü bir şekilde 1200 ° C’ye kadar sıcaklıklara ısıtıldıktan sonra transmisyon elektron mikroskobu ile incelenmiştir.
Deneysel

Mümkün olduğunca, örnekler tespit edilen yerlerden ve sık sık ana kayaya takılıydı. Yurtdışı örneklerini sunan birçok kişinin nezaket minnettar kabul edilmektedir.
Üç farklı sentetik numune incelenmiştir. İki kişi C.S.I.R. Uygulanmış Mineralojinin Bölünmesi (Tablo 3’te LI, L2); LI, yaklaşık 80 ° C’de sulu çözelti içindeki saf silisik asit konsantrasyonu ve daha sonra silikanın tek-dağıtılmış küreleri üretmek için ayırma ile yapılmıştır; L2 için silika küreleri, alkol içinde çözülmüş tetraethylortho-silikattan yapılmış ve su ile reaksiyona sokulmuştur (Stôber, Fink, ve Bohn, 1968). Her iki durumda da kürelerin yerleşmesine, suyunu almasına ve konsolide olmasına izin verilmiştir. Üçüncü örnek olan L3, P. Gilsen tarafından sağlanan ticari bir samlitti.
İNCİR. 1. Sedimanter konaklardan taş opal fragmanlarının transmisyon elektron mikrografları: (a) Anakmooka, 35,000 X: insert, yaklaşık 4 at güçlü bir halodan oluşan kırınım modeli; (b) Lightning Ridge’den 400.000 X bir parçanın ince kenarının detayı.

Doğal Opal Taşı

Doğal Opal Taşı

Her numuneden küçük (~ 10 mg) tipik bir parça kırılmış ve önce bir harçta, önce kuru ve sonra asetonda bir toz haline getirilmiştir. Parçalar karbon kaplı ızgaralar üzerinde toplandı. Tavlama deneylerinde, bir numune kontrollü bir sıcaklıkta bir tüp fırında açık bir seramik tekne içinde ısıtılan parçalara (~ 1 gm) ayrılmıştır. Küçük parçalar, elektron mikroskobunda incelenmek üzere monte edilen parçalara ayrıldı ve parçalandı.
Örnekler bir Philips EM 200 elektronunda incelendimikroskop 100 kV. Difraksiyon modelleri, bir seçici açıklık ile izole edilmiş, yaklaşık 1 Mm boyutunda tek tek parçalardan elde edilmiştir.

Sonuçlar
Sedimanter alanlar
Mikroyapı. Opallar kırıldığında, kırılma genellikle silika parçacıkları arasından ziyade gerçekleşir, böylece öğütme ile oluşan ince parçacıklar, parçacıkların bölümlerini ve bunlar arasında doğal olarak oluşan boşlukları içerir. Şekil la, düşük büyütmelerdeki bir elektron mikroskobunda parçaların görünüşünün, düzenli bir cusp-şekilli boşluklar dizisi tarafından nasıl hakim olduğunu göstermektedir; küresel parçacıkların bölümleri de ayrılabilir. Bu fragmanların ince kenarlarında daha yüksek büyütmelerde hiçbir iç yapı görünmez (Şekil lb); Kontrast veya grenlilikteki küçük varyasyon, destekleyici karbondan yaklaşık olarak aynıdır.
Film, her zaman biraz alttan çekilmiş görüntülerde rastgele bir elektron yoğunluğu varyasyonu gösterir. Kristallilik. Daha önce yerleşmiş olmasına rağmen, tortul alanlardan opal, elektronlara şekilsizdir (Jones, Sanders ve Segnit, 1964), bu alanların birçoğundan alınan örnekler yeniden incelenmiştir ve birkaç ek alandan örnekler alınmıştır. Tüm numunelerden kırınım modelleri (Tablo 1), esas olarak, yaklaşık 4.1 a (Şekil la eki) bir aralık üzerinde yer alan dağınık bir halodan oluşmakta olup, karbon destek filminin (Jones, Milne) dağınık halkaları tarafından gizlenen diğer tüm halolar, ve Sanders, 1966); Bu opallerin bu nedenle amorf olduğu teyit edilir.
Volkanik Kayalarda Mevduat
Mikroyapı. Volkanik konakçılardan opal elektron mikroskobunda görünüm (Tablo 2) kökenine bağlıydı. Avustralya yataklarından (VI, Kayalık Köprü Deresi ve V2, Tooraweenah) iki örnek ve Czerwer- nitza’dan (V3) alınan bir örnek sedimentasyon tortuları ile benzer bulunmuştur. Diğer tüm örneklerde, küf şekilli delikler tespit edilmedi ve sedimenter opallerde görülen parçacıkların difraksiyon dizisinin (Şekil la) karşılaştırılabilir büyütmelerinde (Şekil 2a) hiçbir kanıt yoktu (Şekil la). Daha yüksek büyütmelerde, küçük parçacıkların bir mikro yapısı, değişen miktarlara çözülebilir. Bu parçacıklar, birbirine bağlı olarak yaklaşık 100 À, Şekil 2b’de gösterilmiştir. Diğer örneklerde, tek tek parçacıklar çözülememiş olsa da, fragmanlar yine de gözenekliydi (Şekil 2c) ve Tablo 2’de açıklanmıştır.
Kristallilik. Kırılma paternleri (Şekil 3), keskin sedimanter halkalar aracılığıyla, tek kristal ağ lekelerinin ayırt edilebildiği benek halkalarına, “sedimentasyon” opalı için tek bir halodan (d = 4.1 À) farklıydı. Aynı boyuttaki tek parçalardan alınan bu gibi kırınım paternleri, çeşitli kaynaklardan gelen kişilerdeki kristallik derecesini değerlendirmek için kullanılmıştır (Tablo 2).
Bu modellerin en önemli özelliği, Şekil 3a’daki haloya karşılık gelen en iç halkadır. Bazen, keskinliği numuneye bağlı olan tek bir halkadan (Şekil 3b) veya en kristalli örneklerden oluşuyordu; pozisyonları genellikle noktalarla tanımlanmış en az iki çözülmüş halkadan oluşuyordu (Şekil 3c). İkinci durumda, tridimitin varlığı hemen önerilmektedir ve ölçüm, tanımlamayı doğrulamaktadır.
Şekil 4, cristobalite ve tridymit’den beklenen en yoğun yansımaların pozisyonlarını göstermektedir.ABLO 1. Sedimenter Host Rock ile İlişkili Opal
Yerleşim Yeri Ülke Kristalizasyonu
SI Andamooka Güney
Avustralya Yok
S2 Coober Pedy Güney
Avustralya Yok
S3 White Cliffs N.S.W., Avustralya Hiçbiri
S4 Kalgoorlie W. A., Avustralya Hiçbiri
S5 Lightning Ridge N.S.W., Avustralya Hiçbiri
S6 Grawin N.S.W., Avustralya Hiçbiri
S7 Quilpie Queensland,
Avustralya Yok
S3? Brezilya Yok

(Dollase, 1965; Frondel, 1962), ve diffüz halkaların desenlerinde saf tridermitten bir kristobalit ve triadmit karışımını ayırt etmenin zorluğunu gösterir. En içteki halkaların bileşenlere ayrılmadığı Şekil 4’teki gibi desenlerin dikkatli bir şekilde ölçülmesi, iki en net halka için D = 4.12 ± 0.03 ve d = 2.50 ± 0.01 A vermiştir. Bu, materyali tridimitten ziyade kristobalit olarak ayırmaz, ancak en içteki halkanın genişliği kristalin fazın tridimit olduğunu gösterir. Daha sonra açıklanacak olan anımsama deneyleri bu yorumu desteklemektedir.
En yüksek difraksiyon modelleri
TABLO 2. Volkanik Konak Kayaları ile İlişkili Opal
Yerellik Ülke İç

Etopya Opal Taşı

Etopya Opal Taşı

Kristalinyanın Yapı Derecesi
VI Rocky Bridge Deresi N.S.W., Avustralya Hiçbiri
V2 Tooraweenah N.S.W., Avustralya Hiçbiri
V3 Czerwenitza I Macaristan Hiçbiri
V4 Spencer Idaho, A.B.D. Yok Yok
V5 Melanie Queensland,
Hafif Avustralya Gözenekli
V6 Mt. Bougrom Queensland, Avustralya 100-150 X Primaries Slight
V7? Endonezya 100 X
Hafif ön seçimler
V8 Virgin Valley Nevada,
USA Gözenekli Hafif
Redlands California yakınlarındaki V9
ABD 50-100 X primaries Slight
V10 Tevem N.S.W., Avustralya loo X
ön seçimler denetime alın
Ilımlı VII 1 Meksika Gözenekli
V12? Honduras loo X
Kapsamlı ön seçimler
V13 Kurşun Boru Yayları Kaliforniya,
ABD 70-150 X primerleri Kapsamlı
V14 Czerwenitza II Macaristan 50-100 X primaries Kapsamlıtritolit ile çadır ve kristobalit ile değil. Çizgiler, c * yönünde hOl (h = 2n) triadmit yansımalarından geçti.
Kristal Bileşenin Morfolojisi. Objektif açıklık içinden difraktif elektronların iletilmesiyle bir görüntünün oluşturulduğu karanlık alan tekniği vasıtasıyla, kırınım modellerinin kristalin bileşenine katkıda bulunan bir parçanın parçalarının ayrılması mümkündür. Bu şekilde, genel olarak parçaların sadece küçük parçalarının keskin halkalara katkıda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu alanları öncelikle karanlık alan tekniği ile tanımlayan kişi, onları daha homojen bir arka alandaki koyu lekeler olarak göründüğü normal parlak alan görüntülerinde daha sonra yeniden tanıtabilir. Şekil 5’te oklarla işaretlenmiştir.
Örneklerde, “hafif” kristalin “hafif” olduğu ve Şekil 3b’de olduğu gibi kırınım desenleri verdiği, çoğu parçanın, yaklaşık 50-200 A’lik maksimum boyutlara sahip düzensiz şekilli kristaller içerdiği kabul edilmiştir. Şekiller 5a ve b, bu tür kristalin yamalar için örneklerdir. Birincil bölümlerin matrisinde. Genellikle her fragmanın sadece küçük bir kısmı kristaldir. Kristalinitenin daha fazla olduğu yerlerde, bazı kristaller yaklaşık 100 A genişliğinde ve yaklaşık 1000 A uzunluğunda, bazen demetler halinde iğneler şeklini almıştır (Şekil 5c). Henüz gözlemlenen en kapsamlı kristallenme, gem opal örneğinde bulunmuştur.Meksika’dan olduğu bilinen, ancak aksi halde bilinmeyen. Hemen hemen tamamen kristalin iğnelere, rasgele yönlerde daha fazla veya daha az düzgün boyutlara dönüştürülmüş ve böylece örnek boyunca bir çapraz-çapraz ağ oluşturulmuştur. Bir yüzey özütleme çoğaltmasının mikrografları (Şekil 6), düşük büyütmede (Şekil 6a), iğne şeklindeki kristallerin ağını gösteren orta büyütmede (Şekil 6b) ve yüksek büyütmede (Şekil 6c) yapısını gösterir. Bireysel iğnelerin şekil ve iç yapılarını gösterir. Bu kristaller genellikle opalde iyi gelişmiş kristallik yapısının ve şeklinin iyi örnekleridir.
Elektron mikroskobunda elektronlarla yoğun ışınlama kristalin bölgenin şeklini koruduğu halde kristalliliği yok etti. Bu nedenle, bu materyalleri incelerken dikkatli olmak gerekir.
elektron ışını tarafından hiçbir değişiklik yapılmadığından emin olmak için yüksek büyütmede.
volkanik hem de sedimenter opallerde sinterlemeye bağlı olarak kristalleşmeye ve iç morfolojik değişikliklere neden olmuştur. Tüm durumlarda sinterleme, kristalizasyonun başlangıcından yaklaşık 700 ° C kadar önceydi. Sinterleme. Hem tortul hem de volkanik çökellerden gelen opal doğal boşluklar içerir. Eskide düzenli olarak düzenlenmiş boşluklar vardır
TABLO 3. Sentetik Opal
Yerleşim Yeri Ülke Kristalizasyonu
LI CSIRO I Avustralya Yok
L2 CSIR0 II Avustralya Hiçbiri
L3 Gilsen İsviçre Yokamorf opal, 1000 ° C’nin üzerinde kristobalite kristallendirilmiştir ve ısıtılmış kuvars ve opal üzerinde deneylerinde hiçbir triadmit tespit etmemiştir. Mizutani (1966), amorf

Multicolor Opal Taşı

Multicolor Opal Taşı

silikanın basınç altında sulu KOH içinde 300 ° C’de ısıtıldığı, önce kristobalit ve sonra kuvarsın bulunduğunda hiçbir tri-tepiteyi tespit etmedi. Tridimit kristallerinin, özellikle küçük kristobalbal kristallerin varlığında X ışınları tarafından ayırt edilmeleri için çok küçük olduğu, ancak elektron kırınım modellerinde tanınabildikleri anlaşılmaktadır.
Cristobalite ve tridymit arasındaki temel fark Si04’in altıgen olarak bağlanmış tetrahedrasının istif sekansıdır, sekans, tri- sititde kristobalit ve altıgen şeklinde kübiktir (Frondel, 1962). İstifin sekansının bir tane içinde altıgenden altıgenliğe değişmesi durumunda, beklenebileceği gibi cristobalite ve tridymitin bir araya gelmesi için kanıt yoktur.
Laboratuarda ısıtılan numunelerde ayrı kristallenmiş kristobalit ve tridimit kristallerinin bir arada bulunması, kristalizasyonun, düzlemsel düzensizlik içinde doğal olarak meydana geldiği yerlerde bağlı Si04 tetrahedra ağ şebekesinde çekirdeğe alındığını düşündürmektedir. cristobalite veya tridymitin formasyonu. Faylanma ve mikro-kazanmanın yanı sıra, istifleme sırası oluşturulduktan sonra, daha fazla büyümede tutuldu ve kristalin tridymite veya kristobalit haline gelip gelmediği belirlendi.
Bossi ve arkadaşları (1973) saf amorf silikanın 1100 ° C’nin altında sinterlenmediğini ve sinterlemenin başlangıcının yaklaşık yüzde 1-3 NaOH ilavesiyle yaklaşık 600 ° C’ye düştüğünü bulmuştur. Avustralyalı opallerin genellikle yüzde 0,5’e kadar Na ihtiva ettiği bulunmuştur (Bayliss ve Males, 1965). Bu, mucitlerin doğal opallerde sinterleme kinetiğini kontrol ettiğini göstermektedir.
Sinterlemenin başlangıcı için burada gözlemlenen daha düşük sıcaklıklar, kısmen safsızlıkların doğasına ve kısmen de Sinter’in ürettiği morfolojik değişiklikleri saptamak için TEM’nın yüksek hassasiyetine bağlı olabilir.
Opallerin, laboratuvar sinterinde kristalizasyon için gerekli olandan çok daha düşük bir sıcaklıkta ısıtılmasının gözlemlenmesinden çeşitli sonuçlar çıkarılabilir, oysa doğal olarak oluşan kristalleri içeren opallerde sinterleme işareti yoktur. Birincisi, bu doğal volkanik opallerde kristalleşmenin termal olarak formasyondan sonra opal birikintisinin üstünde bir lav akışıyla üretilmesi olasılığını ortadan kaldırıyor gibi görünmektedir. İkincisi, doğal kristalizasyon mekanizmasının laboratuvar ısıtmalı numunelerden oldukça farklı olduğunu düşündürmektedir.Sinterleme süreci, moleküler yeniden düzenlemeden biridir. Aksine, düz altı altıgen Si-O ağları içeren tridymit veya kristobalit kristalleri oluşturmak için, amorf ağdaki rasgele zincirlerde bağlar kırılmalıdır. Bu nedenle, tavlama deneylerinde, kristalizasyon için sinterlemeye kıyasla çok daha yüksek sıcaklıklar gereklidir. Fakat doğal volkanik opallerde kristaller gözlendiğinde, matris sinterlenmez, kristalleşmenin düşük sıcaklıkta bir işlemle gerçekleştiğini gösterir. Doğal kristalizasyonda, bağışıklıklar, katalitik bir şekilde, bağların kopmasına yardımcı olabilir. Sıcaklık düşüktür, kirlilik çekirdeklenmeden uzaklaşamaz ve böylece kristalleşme buradan devam edebilir. Bu temelde, kristallerin konsantrasyonu, kirliliğin yoğunlaşmasına bağlı olmalıdır ve kristallerin büyüklüğü, işlemin gerçekleştirildiği sürenin göstergesi olabilir, çünkü boyut, malzemenin yaşının bir ölçüsü olmalıdır. Eğer öyleyse, o zaman sedimanter alanlardan gelen opal ya kristaller içermez, çünkü ya volkanik kayalardan daha gençdir ya da kristalleşmeyi katalize etmek için gerekli olan kirlilik türünü içermez.
Teşekkür
P.J. Darragh ve J. Perdrix’in devam eden işbirliğini ve bunların tavlama deneylerindeki yardımlarını kabul etmek bir zevktir. Honduras’ın örneklerinden bazıları için özellikle T. R. Barbour’a opal örnekleri için birçok kişiye minnettarım.Referanslar
Bayliss, P. ve P. A. Males (1965) Avustralya’dan gelen değerli ve ortak opalın mineralojik benzerliği. Mineral. Mag. 35, 429-431.

Opal Taşı Satış

Opal Taşı Satış

Bosst, A., G. Leofanti, E. Moretti ve N. Giordano (1973) NaOH’nin silikaya morfolojik ve yapısal etkileri eklendi. J. Mat. Sci. 8, 1101-1109.
Darragh, P.J., A.J. Gaskin, B.C. Terrell ve J. V. Sanders (1966) Değerli opalın kökeni. Doğa, 209, 13-16.
, AND J. V. SANDERS (1969) Volkanik mücevher opal incelendi
elektron mikroskobu ile. Aust. Gemmolog 10, 5-8.
Dollase, W. A. (1965) Düşük kristobalit yapının yeniden inşası. Z. Kristallogr. 121, 369-377.
Frondel, C. (1962) Dana’nın Mineraloji Sistemi, Vol. III. John Wiley, New York, s. 261.
Jones, J. B., J. V. Sanders ve E.R. Segnit (1964) opal’in yapısı. Nature, 204, 990-991.
, AND E, R. SEGNIT (1971) Opal’ın Doğası. BEN.
İsimlendirme ve oluşum aşamaları. J. Geol. Soc. Aust. 18, 57-68.
, AND (1972) ‘de cristobalite ve tridymitin doğuşu
Düşük sıcaklık. J. Geol. Soc. Aust. 18, 419-422.
Jones, L. H, P., A. A. Milne ve J. V. Sanders (1966) Tabashir: Bitki kökenli bir opal. Science, 151, 464-466.
Mizutani, S. (1966) Silikanın hidrotermal koşullar altında dönüşümü. J. Earth Sci. 14, 56-88.
Sanders, J. V. (1964) Değerli opalın rengi. Nature, 204, 1151-1153.
(1968) Opallerin ışık kırınımı. Açta Crystallogr. A24,
427-434. ’
, AND P. J. DARRAGH (1971) Değerli Mikroyapı
opal. Mineral. Rec. 2, 261-268.
StOber, U., A. Fink ve E. Bohn (1968) Mikron boyut aralığında monodispers silika kürelerin kontrollü büyümesi. J. Kolloid Arayüzü Sci. 26, 62-69.
Wahl, F. M., R.E. Grim ve R. B. Graf (1961) Sürekli X-ışını kırınımı ile incelendiğinde silika faz transformasyonları. Am. Mineral. 46, 196-208.
Makale 15 Eylül 1974; yayınlanmak üzere kabul edildiOh, Opal olan “Göz Taşı” nın spektral hazzı. Gökkuşağındaki şimşek gibi, en ufak bir hareketle bile parlaklığını parlar ve olağanüstü ateşine tanıklık eden herkesin iddialarını bildirir. Göz, bu kadar hoşgörülü, sevgi ve umut, masumiyet ve saflık, şans ve mutluluk ilham veriyor.

Romalı tarihçi, Pliny the Elder, Opal’ı , Opal’ı , Karbuncle’ın ateşli alevini (Garnet), Ametist’in göz alıcı morlarını ve Zümrüt’ün deniz yeşili ihtişamını içeren değerli bir taş olarak nitelendirdi. inanılmaz bir birlik ve mükemmel bir zevk. Antik dünyanın her yerinde, mücevherlerin gizemli ve esrarengiz olması, görüntünün yatıştırılması ve güçlendirilmesi, göz hastalıklarının iyileştirilmesi ve büyük şanslar sağlayabilmesi, tüm erdemlerine sahip olmasından dolayı olduğu düşünülmüştür. renkleri içinde bulunan değerli taşlar. Ancak tüm güzelliği ve kıskanç arzuları için, bu “Gems Kraliçesi” ünün bir zaman için, söylentiler, talihsizlikler ve gizemli ölümlerle bağlantılı olarak lütuftan düştü. Batıl inançlara rağmen, Opal yirminci yüzyılda kullanıldı ve bugün, özellikle Ekim ayında doğmuş olanların doğum taşı olarak mutlak bir favori mücevher. Geleneksel olarak, aynı zamanda bir 14. evlilik yıldönümü için verilen bir hediye. [Fernie, 248-249, 252] [Kunz, 144-145] [Lecouteux, 244] [en.wikipedia.org] [Simmons, 289] [Eason, 45]

Opal Taşı Özellikleri

Opal Taşı Özellikleri

Metafizik dünyada Opal, aura içinde bir prizma olarak hareket eder, sisteme tam bir Işık enerjisi spektrumu getirir, duygusal bedeni sakinleştirir ve temizler ve yaşamın iradesini ve kişinin dünyevi varoluşunun neşesini artırır. İyimserliği, coşku ve yaratıcılığı körükler ve sevgi ve tutkuya ilham veren engellerin serbest bırakılmasına izin verir. Opal, kozmik bilinci geliştirir ve sezgi ile içgüdünün parıltısını uyarır, ancak derin iç iş, meditasyon ve daha düşük dünya şamani yolculukları için koruyucu bir taştır.
[Geinger, 65-66] [Ashian, 292-293] [Melekler, 452-453]

Opal en çok kişinin özelliklerini ve özelliklerini inceleme ve dönüşüm için yüzeye getirme yeteneği ile bilinir. Nasıl ki Opal ışığı emer ve yansıtırsa, düşünceleri ve hisleri, arzuları ve gömülü duyguları alır, onları güçlendirir ve kaynağa geri döndürür. Kişinin olumsuz özelliklerinin büyütülmesi rahatsız edici olabilirse de, bu duyguların ne kadar yıkıcı olabileceğini ve onların gitmesine izin verme sürecine yardımcı olmasını sağlar. Opal ayrıca, benliğin olumlu eylemlerini ve duygularını aydınlatır, iyiyi ve doğruyu artırır ve kişinin en yüksek potansiyelini teşvik eder. Birinin gönderdiği şeyin geri döneceğini hatırlatan karmik bir taştır. [Melodi, 452-453] [Simmons, 292] [Hall, 209] [Hall En, 254]

Opal terimi Latince opalustan uyarlanmıştır, fakat “kıymetli taş” anlamına gelen Sanskrit upala’dan kaynaklandığına inanılmaktadır. Eldeki Pliny tarafından yapılan alıntılar , Ops, Satürn’ün karısı ve bereket tanrıçası ile ilgili olabileceğini düşündürmektedir. . Yunancada opallios olarak da anılırdı , yani “renkte bir değişiklik görmek”, pederos “aşk çocuğu” anlamına gelir ve paederos “güzel bir gençliğin hassas ten rengi”. Opalus oftalmos veya oftalmik olarak bilinirdi. Orta Çağda – “Göz Taşı”, kısmen oftalmik virüsü yansıtan bir terim. [Fernie, 248] [Kunz, 146] [en.wikipedia.org] [Megemont, 140] [Lecouteux, 244]

Opal, hidrostatik silikon dioksit – su ile bir araya getirilmiş submikroskopik silika küreleri ve bazen de kristobalit ve tridymit mineralleri içeren ek silikadır. Bu, şekilsizdir, yani kristal yapıya sahip değildir ve belirli bir kimyasal bileşime sahip değildir ve bu nedenle “mineral” den ziyade “mineraloid” olarak kabul edilir. Zamanla, bu jelatinimsi karışım, kırıkların, damarların ve yeraltı tabakalarının arasına derinlemesine sızdı. tortul kayaç ve katılaşmış malzeme olan Opal, suyun çoğunun oluşturduğu buharlaşır. Nadir durumlarda, Opal, stadyum formunda botryoidal büyüme gösteren kitleler halinde ya da fosillerde replasman malzemesi haline gelmiştir. Katılaşmadan sonra bile, Opal ağırlıkça% 3 ila% 21, genellikle% 6 ila% 10 arasında değişen bir su içeriğini muhafaza eder.
[www.mindat.org] [www.geology.com] [en.wikipedia.org] [www.gia.edu] [Lembo, 245]

Üç temel Opal türü arasından, “ Gökkuşağı Opal ” olarak da adlandırılan “Değerli Opal ”, dünya çapında sınırlı sayıda lokasyonda toplanan en nadir rastlantıdır ve ışığa dönüştüğünde parlak bir şekilde yanıp sönen parlak ışık yayan çizgiler üretir. “renk oyunu” olarak adlandırılır . Renk, taştaki herhangi bir pigmente bağlı değildir, fakat silikanın mikroskobik küreleri, bir kutudaki ping-pong toplarının katmanlarına benzer, düzenli bir ızgara benzeri modelde sertleştiğinde oluşan optik etkilerdir. . Küreler arasındaki boşluk, Opal’ın iç yapısı boyunca ışık dalgalarının yayılmasına ve spektrumun renklerine ayrılmasına neden olur. Kürelerin büyüklüğü ve geometrik ambalajları, kırılan ışığın rengini ve kalitesini ve Opal değerini belirler. [www.geology.com] [en.wikipedia.com] [www.gia.edu]

“Ortak Opal” ya da “Potch” dünya çapında birçok yerde bulunur ve düzensiz boyutlarda ya da istiflemeyle küreler halinde şekillenir ve renk oyunu sergilemez. Genellikle “opalescence” olarak bilinen bir sütlü ya da incecik parlaklığa sahiptir . Üçüncü tip olan “Fire Opal” , şeffaf bir şeffaf Opal olup, Meksika’da en çok kullanılan, canlı kırmızı, turuncu ya da sarı renkli bir vücut rengidir. Tipik olarak bir taş zayıf bir ekrana sahip olacak veya parlak yeşil yanıp sönecek olsa da, genellikle renk oyunu göstermez. [www.geology.com] [en.wikipedia.com] [www.gia.edu]

Opal, renksiz, beyaz, sarı, kırmızı, turuncu, yeşil, kahverengi, siyah veya mavi olarak oluşur ve saydam, yarı saydam veya opak olabilir. Onlar kırılgan bir mukavemete sahiptirler ve genellikle renklerini tam olarak göstermek için en kabaşon keserler. Katı Opal, tamamen değerli Opal’den oluşan taşlara atıfta bulunurken, ince, ama güzel katmanlar bazen çiftlere (destekleyici bir destekle) veya üçlülere (koruma için üstte bir kristal kubbe ve bir destek) sahiptir. Opal, dünya arzının% 97’sini üreten Avustralya’nın ulusal değerli taşıdır. Bu Opallar tortul ortamda oluşurlar ve oldukça stabildirler ve kırılmaya karşı dirençlidirler. Diğer Opal volkanik işlemlerden oluşur ve su emmesi için hidrophane denir; Bu Opallar değişken derecelerde gözeneklidir ve çivileme veya çatlamaya daha eğilimlidir. [www.geology.com]
Opal’ın en yaygın çeşitlerinden bazıları, kısa açıklamalarla ve metafiziksel özelliklerinin bir özeti ile aşağıda listelenmiştir:

Andean Opal veya Peru Opal – Peru Andes Dağları’ndan Ortak Opal; opak, yumuşak pastel mavisi, mavi-yeşil ya da pembemsi bir parlaklıkla pembeye yarı saydam, bazen daha opak taşlarda siyah ya da bej matrisi içerecek şekilde kesilir. Andean Opal, en erken İnkalan Tanrıça ve Anne Dünya’sı olan Pachamama’dan bir hediye olarak kabul edilir ve çocuklar ve hayvanlar ve yetişkinler tarafından hayattan mahrum bırakılan harika bir yatıştırıcıdır. Eski duygusal yaraları iyileştirmek için, bu yaşamdan ya da bir diğerinden, zor zamanlar içinde bir tane taşımak için iç huzuru getirmede özellikle yararlıdır. Andean taşları, en yüksek iyilik için doğru eylemi teşvik eder ve başkalarıyla bağlantıyı ve kalpten iletişimi teşvik eder. Dünyayı iyileştirme ihtiyacının farkındalığını arttırır ve değişen titreşimi kendi bedenleri aracılığıyla ortaya çıkaran ve dönüştüren kişiler için yararlıdır. Andean Opal, kehanet ve metafizik armağanları geliştirmek için hafif bir hipnotik durum uyandıran, son derece kabul gören mükemmel bir yolculuk taşıdır. Bu taşlar Su enerjisini taşır ve Kalp ve Boğaz Çakralarını harekete geçirmek için mükemmeldir.

Opal Taşı

Opal Taşı

Siyah veya Değerli Siyah Opal – Koyu renkli bir vücut rengiyle, genellikle siyah veya koyu gri, koyu mavi veya yeşil olan Değerli Opal; Derin gövde rengi, ışık Opals’tan çarpıcı şekilde farklı olan yanardöner renk oynamayı sağlar. Siyah Değerli Opallerin çoğunluğu Lightning Ridge, Avustralya, Yeni Güney Galler, Avustralya’dan geliyor ve dünyadaki en ünlü ve aranan Opal’lar. Siyah Opal, Aura’ya Işığı getirerek, son derece şanslı ve Opalların en çok yükselmesi olarak kabul edilir. Sıkıntıları hafifletir ve depresyon ve ümitsizliği ortadan kaldırır, birinin en karanlık korkularına karşı yardım eder ve bir geri tutanı serbest bırakır. Kök ve Taç Çakralarını birbirine bağlayan Siyah Opal, kişinin en yüksek ruhsal isteklerini kişinin fiziksel bedeniyle birleştirerek, onu güçlü bir niyet ve tezahürat büyüleyicisidir. Derin iç iş, ruh geri kazanımı veya geçmiş yaşam çağrısı için koruyucu bir taştır ve geçmiş, şimdiki zaman ya da geleceğe “bakma” için kullanılabilir. Bir sihir ritüeli için bir güç taşı olarak çok değerlidir ve bir insanın doğruluğunu ya da amacını korkutmak için “gözleri okumak” için kullanılabilir. Siyah Opal, ölüm ve yeniden doğumun bir Fırtına elemanı taşıdır ve Ateş enerjisini kullanır.

Boulder Opal – Değerli Opal, ana kayaya ait boşluklar veya çatlaklar içinde oluşan, genellikle iroton veya kumtaşı olan ve damarlar oldukça ince olduğu için, destek için sırtta bırakılan taşla veya Matriks taşı içindeki Opal tabakaları ile kesilir. Avustralya Queensland’da mayınlı parçaların her biri eşsiz ve özeldir. Doğaya yakın tılsımlar olarak, Boulder Opals sadece sıcak Dünya enerjilerini değil, aynı zamanda Ateşin aydınlatıcı enerjisini de taşır. Onlar pratik insanlara manevi yönlerini geliştirmede yardımcı olurlar ve ruhsal olarak düşünülmüş insanlara günlük hayatta başarılı olurlar. Boulder Opals, bilinçli ve bilinçsiz düşünceyi uzlaştırmak, açıklık ve duygusal güvenliği sağlamak için harikadır ve macera ruhunu feda etmeden, istikrarlı bir ev ortamı oluşturmak için kökleri zorlamakta zorlananlara yardımcı olur. Bu taşlar, sertleştiğinde azim ve toprakla ve bitki ruhlarıyla bağlantı kurmak için yeryüzünde tutun.

Yaygın veya “Potch” Opal – Opal, dünyanın her yerinde genellikle opak olan ve renk oyunu sergileyen pek çok yerde bulundu. Neredeyse tüm renklerde oluşur, parlak bir parlaklığa sahiptir ve yüksek bir cila kabul eden değerli taşlar halinde kesilebilir. Ortak Operasyonlar, metafiziksel amaçlar için muhteşemdir, şeffaf veya ateşli Opallardan daha düşük frekansta titreşir ve duygusal beden için nazik, besleyici destek sağlar. Endişe, kronik stres ve depresyonun hafifletilmesine yardımcı olurlar ve uykusuzluk ve kabuslar için mükemmel antidotlar ve bilinçaltında tutulan acıyı iyileştirirler. Ortak Opal, Dünya ve Su enerjilerini birleştirir ve vücuttaki erkek / dişi enerjileri dengelemek ve çakraları hem hizalamak hem de dengelemek için kullanılabilir. Fiziksel beden üzerinden doğru bir enerji akışını tetikleyen Common Opal, daha yüksek benlik ve eterik alanla uyum sağlayarak, dua ve meditasyon için sakin, ortalanmış bir akıl getiriyor. Bu güzel taşlar, meleksel varlıkları cezbedebilir ve görünmeyen bir noktada onlara bırakmak için ideal hediyelerdir.

Kristal Opal – yarı saydam şeffaf Saydam Opal, olağanüstü bir renk oyunu; “transparan” gövde rengi renksiz, açık veya koyu olabilir. Crystal Opal, tüm varlığı destekleyen olağanüstü bir sağlık ve şifa taşıdır. Yüksek ruhları ve kişinin hayatına derin bir sevinç ve coşku duygusu getirir. Ateş unsurunu kullanarak zekiliği, hayal gücünü ve yaratıcılığını, sanatını ve şiirine ilham verir ve kişinin fiziksel bedeninde “kalış” ın tamamlanmasından sonra var olmaya devam edeceğini anlamasına yardımcı olur. Crystal Opals, “gözetlemek” ve ebediyet alemlerinin içinden vizyonları uyarmak için kullanılabilir.

Etiyopya Opal – hidrofotan Opal, riyolit tabakalar arasındaki dikişlerde volkanik kül içinde nodüller oluşturur. Çeşitli renk ve desenlerde ortaya çıkar ve genellikle parlak renkteki parıltıları gösterir. 2008 yılında keşfedilen Welio ilçesindeki Yeni Opallerin, gözeneklilikleri, su emme ve saydamlık veya opaklığı değiştirme özelliklerine rağmen, son derece kararlı olduklarını kanıtlamışlar, daha sonra herhangi bir olumsuz reaksiyon veya çatlama olmaksızın orijinal hallerine geri dönmüşlerdir. Bu taşlar Su enerjisi, durgunluk enerjisi, sessiz güç ve arıtma kullanmak için harika. Metafizik şifacılar, 1994 yılında Yita Sırtı’nda bulunan eski kırmızı ya da kahverengi tabanlı Etiyopyalı Flash Opal’a, eski bilgeliğin geçmişten gelen karmaşayı ateşleyen ve yeniden doğuşa giden yolun yüksek titreşimli Ateş enerjisi taşlarına daha aşina olabilirler. Bu taşlar bir ruh holografı taşırlar ve geçmiş, şimdiki zaman ve geleceğe erişim sağlarlar, metafizik armağanlarını uyarırlar. Baz ve Sakral Çakraları harekete geçiren bunlar, bütün bedenlerin uyumlu bir şekilde işlev görmesini sağlamak için tüm süptil bedenleri dengeye birleştiren sevinç dolu taşlardır. Etiyopya Opalleri hem kişisel hem de gezegensel kullanım için pozitif ejderha enerjisi taşırlar.

OPAL TAŞI

OPAL TAŞI

Ateş Opal veya Meksikalı Yangın Opal – şeffaf opal saydam Opal için canlı renk kırmızı, turuncu veya sarı renk, genellikle opalescence veya renk gösterimi; En önemli kaynaklar Meksika’dan geliyor. Yanardöner parıltılara sahip örnekler, Değerli Ateş Opal veya “Şövalye Taşı” olarak adlandırılır. Ateş Opalleri, ateşin temel enerjisini, bedensel arzulardan, ruhsal vecize kadar, kişinin tutkusunu uyandırmak için kullanır. Baz ve Sakral Çakraları harekete geçirir, kişinin chi’yi aktive eder ve kundalini enerjisine yol açabilirler. Akupunktur / akupunkturda üçlü brülör meridyeni uyarmak için mükemmeldir. Ateş Opalleri Evrenin yaratıcı enerjisine uyum sağlar ve kişinin duygularını sanat aracılığıyla ifade etmesini teşvik eder. İş çabaları için ideal taşlar olan Fire Opals, parayı çeker, değişimi kolaylaştırır ve ilerlemeyi başlatır. Bağımsız olmak ve kendi kurallarına göre yaşamak isteyenlere ve kişisel olarak ya da profesyonel olarak yaşamlarında işaretlemek isteyenler için mükemmel birer takılar oluştururlar. İtfaiyeciler tehlikeye karşı korurlar ve özellikle haksızlık veya kötü muamele gibi durumlardan kurtulmak için güçlüdürler ve diğer yaşamlardan kaynaklansalar bile, derinden yaslı duyguları serbest bırakmak için kullanılabilirler. Daha iyimser olmak, sosyal olarak dışa çıkmak ve kendinden emin olmak için giyin.

Girasol Opal – gerçek bir Girasol Opal, kırmızımsı yansımalara sahip bir mavimsi-beyaz yarı saydam Opal ve taş döndükçe ışık kaynağını takip eden mavimsi bir parıltı veya parlaklıktır; jelatinimsi görünümünden dolayı, bazen “Jelly Opal” olarak adlandırılır. Bu, Değerli Opalde görüldüğü gibi bir renk oyunu değil, daha ziyade mikroskobik inklüzyonların etkisidir. Bu Opal’ın en kayda değer iki kaynağı, bazen Meksika’dan geldiğinde, Su Opal olarak adlandırılan Oregon ve Meksika’dır. “Girasol Opal” terimi yanlış ve yanlış bir şekilde Yangın Opalları’na başvurmak için kullanılmıştır ve Madagaskar’dan Girasol Quartz, Mavi Opal Quartz veya Madagaskar Yıldız Kuvars isimli bir saydamdan yarı şeffaf tipte sütlü Kuvars asterizm gösterir. veya yıldız etkisi. Gerçek Girasol Opal, duygusal olarak rahatlatıcı bir taştır, iletişimi güçlendirir ve zorluklara çözüm getirir. Özellikle de geçmişte konuşulmadıkları yerlerde gerçek olmayanları aydınlatmaya yardımcı olur. Girasol, bir ruh grubunun üyeleri arasındaki bağlantıları arttırır, kişinin mevcut yaşamı için yararlı desteği taşır ve hücresel belleği geri kazanarak eterik mavikopya üzerindeki izleri çözer. Psişik izlenimleri kendi duygularından ayırmaya, sınırları güçlendirmeye ve kişinin kendi kendine nasıl güvence altına alınacağını öğretmeye yardımcı olur. Girasol Opal ile Gridding çalışmak ve meditasyon için sessiz bir alan yaratır.

Yeşil Opal ve Prase Opal – Ortak Opal’ın yeşil çeşitleri, birincisi Opal ve nontronitin bir karışımı, ikincisi ise Opal içeren nikeldir. Her ikisi de temizleyici ve gençleştirici taşlar olup, hastalığa, bitkinliğe veya zihinsel rahatsızlığa karşı enerji ve hızlı bir şekilde toparlanma getirir. Kalbinin yanmasına ya da ilişkilerde yardım sağlamasına yardım eden Green Opals, bilgiyi filtrelemeyi ve zihni yeniden yönlendirme, günlük yaşama anlam verme ve manevi bir bakış açısı getirme yeteneğine sahiptir. Yeşil Opaller Kalp Çakrasını harekete geçirir ve Odun enerjisini, aile ve sağlık, refah ve bolluğun enerjisini kullanır.