OTANT�K TA�

Şifalı Taşlar İle Tedavi

V MAKALELER
Doğal Taşlar
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • taşlar ile tadavi

Şifalı Taşlar İle Tedavi

Bu bölüm Şifalı Taşlar İle Tedavi enerjilerine ilişkin son iki yaklaşımı kapsamaktadır. Öncelikle, Şifalı Taşlar İle Tedavi duygu ve düşünceleriniz arasındaki bağlantının işlevini inceleyeceğiz. Jonathan ve ben tedavinin, duygu ve düşüncelerin dengelenip inancın güçlendiği ve farkındalık düzeyinin yükseldiği bir süreç olduğuna inanıyoruz.
Şifalı Taşlar İle Tedavilann niteliklerini, Dört Unsurla olan ilişkileri bağlamında inceleyeceğiz. Bu bilgiler enerjinin hareketini ve ruhsal özelliklerini daha iyi anlamamıza yardım edecektir.

Dördüncü Yaklaşım: Üç Adımda Tedavi

İnsan olmak, temelde, incinmeyi deneyimlemektir. Aklın almadığı bunca olayın ve acı veren deneyimlerin içerisinde yara almadan nasıl ilerleyebiliriz? “Merhamet” bu soruya verebilecek en eski yanıttır. Kendimiz ve başkaları için merhamet duymayı öğrenmemiz yaşam boyu sürebilir. Doğaya yönelmek ise bu süreci kısaltacaktır.İşe, acının herkezce yaşandığını kabullenerek başlayabilirsiniz. Çoğunlukla, size acı veren bir olay karşısında çaresizlik içinde “niçin ben?” diye sorarsınız. Gençken bu soruyu anlayı-

şınız el verdiğince yanıtlar ve çoğu zaman doğru sonuçlara ula-şamazsınız. “Her işi bozuyorum”, “çok çirkinim”, “benim ha-tamdı” gibi, sizi duygusallığa iten yanlış sonuçlara ulaşırsınız. Bu tür yanlış inanışlar üzücü duygusal deneyimlerin sonucunda oluşurlar. Bu duyguların yarattığı olumsuz enerji fiziksel ve süptel tüm bedenlerinize kilitlenir ve siz bu duygulardan kurtuluncaya dek, yaşam enerjisinin içinizdeki akışını da sınırlar. Size acı veren deneyimlerinizi aklınızdan çıkarıp unutmaya çalışırsınız. Böylece onlan yaşamınızın sonuna dek, hatta gelecek yaşamlarınız boyunca Şifalı Taşlar İle Tedaviımak üzere bilinç altınızda depolarsınız. Bu anılar, siz onlan bilincinize çıkanp çözümleyinceye dek orada kalırlar. Siz de, geçmişinizdeki yanlış sonuçlan düzeltmeniz için yaşam süreciniz boyunca fırsatlar yaratırsınız. İşte bu, karma öğretisinin bir parçasıdır.

Bir süre önce, geçmiş yaşamlanmdan birine geri dönerek, bundan bir süre önce tanıdığım ve benim için oldukça özel olan bir adamla aramızdaki ilişkinin nedenini bulmuştum. Onunla bir ağaçlandırma çalışması sırasında karşılaşmış ve getirdiği önerilerden, pratik çözümlerinden çok etkilenmiştim. Aramızda, nedenini çözemediğim duygusal sorunlar vardı ve bunlara rağmen nasıl oluyor da birbirimize çekiliyoruz diye sık sık düşünüyordum. Bu ilişkinin geçici olduğunu ikimiz de hissediyorduk. Gerilere gittiğimde, O’nun, önceki yaşamımda babam olduğunu keşfettim. Tennessee’de oturuyorduk. Annem ben üç yaşımdayken ölmüştü. Babama, bu acıyı benimle konuşup paylaşmadığı için çok kızıyordum. Bu yüzden o yaşamımda ondan uzaklaşmış, soğumuştum. Bunu öğrenince geriye dönerek onu bağışla-dım ve acımı onunla paylaştım. Bu olaydan sonra bağlantımız neredeyse kesildi. Artık bu ilişki ve amacı için tamamen oluml duygular besliyorum.

Bizler genellikle “Ben her zaman bir kurbandım” gibi inanışlanmızdan kaynaklanan acı veren olaylar deneyimleriz. Bu olaylar çoğu zaman çözüm için sunulan yeni fırsatlardır. Bazen de, yaşamlar boyunca etkili olmuş bir inanışın hala sürmekte olduğunu gösterirler. Çözüm için gerekli anahtar su an elinizde durmakta, ama önce onu kullanmaya karar vermelisiniz.
Üç aşamalı tedavi modelimizin ilk adımı, olumsuz duygu ve inanışlardan arınmaya yöneliktir. Bunu yapabilmeniz için önce bu tür inanışlannızın farkına varmalısınız.
Ayrıca bu yanlış inanışlardan kaynaklanan ve size acı veren duygularınızı kabullenebilmek için de yeterince cesur olmalısınız. Bu zorlu bir süreçtir, çünkü en derin duygulannızı açığa çı-kanrken ıstırap duyup incinebilirsiniz. Bu yüzden, incinme riskini göze almak yerine sessizliği ve unutmayı seçebilirsiniz. Bu seçiminizle de duygusal ve bedensel sağlığınıza büyük ölçüd’ zarar vermiş olursunuz. Bu yüzden kolayca incinebileceğiz geı • çeğini göze almak yerine sessizliği ve unutmayı seçebilirsiniz. Bu seçiminizle de duygusal ve bedensel sağlığınıza büyük ölçüde zarar vermiş olursunuz. Bu yüzden kolayca incinebileceğiniz gerçeğini göze alıp, gerekli desteği kendi içinizde yaratmanız, sizin için yararlı olacaktır.
Bedeninizde hastalık biçiminde ortaya çıkan olumsuz duygular, şefkate ve çözüme gereksinim duyan geçmiş bir yaşantının yardım çağnsıdır. Bir duyguyu açığa çıkarmak, o duyguya neden olan anıları da beraberinde ortaya çıkarır ve böylece olumsuz inanışlar da atağa geçerler. Örneğin, eskiden, bir arkadaşımın duygulanmı önemsemediği bir deneyim geçirmiştim. Daha sonra, O’na duyduğum kızgınlığın altında yatamn, aslında üzüntü olduğunu keşfettim. Bu üzüntü, sorunun bende olduğunu düşünmemden kaynaklanıyordu. Blokajlanmdan kurtulup duygulanmı açığa çıkardığımda, yeni anlayışlann yanı sıra gevşemeye de gereksinim duyduğumu açıkça görebildim.
Kültürümüzde duygulan dışa vurmayı zayıflığın işareti olarak gören erkek değerleri hakimdir. Bu da mutsuzluğun ve gereksiz yere acı çekmenin en büyük nedenidir. Duygularımız bastınp yadsıdığımız zaman, duyarlılıktan uzak bir duygusallık içine gireriz. Başkalarının ihtiyaçlannı farketmezken, kendimiz için üzülebiliriz. Hislerimiz körelebilir ve sevinci yaşayamaz hale geliriz.
Sizi sınırlayan inançlannızın farkına vararak acı veren duygulardan kurtulmanızın yolu şefkatten ve kendinizi olduğunuz gibi kabul etmenizden geçer. Sizler çoğunlukla sorunlarınızı başkalanna anlatarak onların koşulsuz sevgi ve merhametlerini kazanmak istersiniz. Oysa hepimizin, kuşkularımızı ve korkularımızı dile getirebilmemiz için birbirimizi yüreklendirmeye, acı veren duygularımızı açığa çıkarmaya, birbirimizi kabullenip sevgi vermeye ihtiyacımız var.
Mineral aleminin de aralannda olduğu çeşidi doğal alemler, merhametin ve güvenin kaynağıdırlar. Şifalı Taşlar İle Tedavi larla ruhsal düzeylerde kaynaştığınız zaman her birinin Koşulsuz Sevginin eşsiz bir ifadesi olduğunu anlarsınız.Olumsuz inanç ve duygulardan arınma sürecini, enerjiyi akışı süresince izleyerek tanımlayabilirsiniz. Dengesizlik, bir enerji blokajı olarak algılanabilir. Bu hapsolmuş enerjinin harekete geçirilmesi, enerji akımının onarımı sonucunda doğal olarak gerçekleşir. Enerjinin temizlenip serbest bırakılması sürecine hangi Şifalı Taşlar İle Tedaviların yardımcı olduklannı anlayabilirsiniz.

Bu Şifalı Taşlar İle Tedavilar hapsolmuş yoğun enerjinin üzerinde çalışarak, sonraki gelişmeler için zemin hazırlarlar. Şifalı Taşlar İle Tedavi ın enerjisinin bedeninizde ve ruhunuzda nasıl dolaştığına ve gerilimin boşalülması amacıyla sizi yönlendirip yönlendinnediğine dikkat edin. Bir sarkaç kullanarak Şifalı Taşlar İle Tedaviınıza: “Bilinçli olmam için bana yardım edecek misin?”, “Ann-ma sürecime yarann olacak mı?” gibi sorular sorabilirsiniz.

Zehirlerden annmamıza çeşidi yollarla yardımcı olan şifalı bitkilerin gerçek birer temizleyici olduklarını da belirtmemiz gerekiyor. İçtenlikle dilediğinizde doğa size memnuniyetle yardım edecektir.
Tedavi modelimizin bir sonraki adımı telkin ya da yeniden oluşturma sürecidir. Çoğunlukla temizleme ve rahatlamayla birleşen bu aşama, yanlış ve dengesiz yapıyı düzeltebilen pozitif düşünce biçimleri oluşturmayı içerir. Bu, pikaba yeni bir plak koymaya benzer.
Gerilim yaratan enerjiyi açığa çıkartıp serbest bırakmak tek başına yeterli değildir. Olumsuz inanışlannızı belirleyip onalrı değiştirmeniz de gerekir. Aksi halde, tekrar olumsuz duygulara saplanıp kalırsınız.

Oluşturma süreci emek ve sabır gerektirir, çünkü alışıla gelen kalıplar içinde düşünüp davranmak her zaman daha kolaydır. Yeni ve sağlam düşünce kalıplan oluşturmanın en iyi yolu, doğruluktan kanıdanmış olan çalışmaları uygulamanızdır. Oluşturma süreci, sınırlannızı zorlayarak daha önce hayal etmediğiniz şeyleri size yapürtan ve yeni ufuklara doğru yolculuk ola-naklan sunan bir gelişme yöntemidir.
Bir kez daha, merhamet ve kendini kabulün anahtar unsurlar olduklarını tekrarlamak istiyoruz. Kendiniz ve diğer insanlar için duyduğunuz merhamet sabnnızı güçlendirir. Yeniden oluşturma adım adım gelişecek bir süreçtir. Bazen, teknolojimiz doğrultusunda ilerleyerek hızlı bir biçimde geliştirmek isteriz a-ma, doğa bize gelişmenin aşama aşama gerçekleştiğini öğretir. Bu yüzden, gereken kararlılığı göstermeli ve bu durumu sevinçle karşılamalıyız. Kendinizi olduğunuz gibi kabul etmeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatalım.
Şifalı Taşlar İle Tedavi  fiziksel yapılanyla canlılık verdikleri gibi, eşsiz şifa yetenekleriyle de yeni oluşumumuzun yapı Şifalı Taşlar İle Tedavi olabilirler. Onancı özellikler Şifalı Taşlar İle Tedavi enerjiyi yaymaktan çok, toplayıp yoğunlaştırarak güçlendirme eğilimindedirler. Etkileri hareketlerinizde canlılık, kişiliğinizle ilgili olumlu duygular ve bütün düzeylerde hissedebileceğiniz güçlü bir iyilik duygusuyla ortaya çıkar. Şifalı Taşlar İle Tedavilann çoğu onlan kullanış biçiminize göre hem temizleyici, hem de onancıdırlar. Bu özellikle üçüncü gözle ilgisi olan Şifalı Taşlar İle Tedavilar için geçerlidir. Yine de, temizleyici ya da onancı olarak tek amaçlı kullanıldıklannda daha etkili olurlar.

Yaşam bize, özgün amacımızı gerçekleştirip kendimizi ifade edebilmemiz için yardım eder. Her Şifalı Taşlar İle Tedavi kendi güzelliğini, biricikliğini yansıttığı gibi, bizler de eşsiz kişisel renklerimizi ifade etmeyi öğrenebiliriz.Oluşturma sürecini ruhsal büyüme izler. Daha iyi anlamanızı sağlamak için bu aşamalan ayn ayrı tanımlayabiliriz ama bunlar gerçekte birbirleriyle bağlantılıdırlar. Dengesizliklerin giderilmesi ve yeni düşünce kalıplannın oluşturulmasında belirleyici olan, sizin özgün kişiliğinizdir. Ruhsal gelişme sizi düşüncelerinizin, duygulannızın ve fiziksel bedeninizin ötesinde tüm yaşamla birleştirir. Sonsuz Bilinç’e dokunduğunuz zaman, beş duyuyla sınırlanmış bilgiyi aşabileceksiniz. Her Şifalı Taşlar İle Tedavi size ruhsal gelişmeyi öğretebilir, çünkü onlar varolduklan andan itabaren Koşulsuz Sevgi ve Işıkla iç içedirler. Bununla birlikte, Tanrısal Varlığımız’la aramızda köprü olan şeffaf kuvars kristali gibi bazı Şifalı Taşlar İle Tedavi Yaratılış’ın görkemiyle uyumlu ve bazen de tanımlanması güçtür. Bu, ruhsal bilincin yüksek düzeylerine çalışan yaratıcı bir enerjidir.

 

Ruhsal Gelişme

 

Üç Adımda Tedavi modelimizi bir frekans bandı yardımıyla açıklayabiliriz: Bu band en düşük enerjinin solda ve en yüksek frekanslı olanın sağda yer aldığı bir renk spektrumuna benzer ancak, burada kesin hatlar yer almaz. Onun yerine enerjinin soldan sağa doğru aşamalı akışı görünür.

 

TemizlemeYeniden Oluşturma ve Aşılama

 

Şifalı Taşlar İle Tedavi, yoğun ve dengesiz enerjiyi dağıtmalanna, enerji dengesi oluşturmalanna ya da enerjiyi daha yüksek frekanslara çı-karmalanna bağlı olarak bazı niteliklere sahiptirler.
Berrak bir anlayışa ulaşmak ve ruhsal gelişim için esaslı bir eğitim gerekir. Değişiminiz için gereken gücün ve cesaretin nereden geldiğine ve sizi ayakta tutanın ne olduğunu dikkat edin.
Beşinci Yaklaşım: Doğanın Dört Unsuru
Şifalı Taşlar İle Tedavilarla çalışırken Dört Unsur’un enerjileri ve özellikleriyle ilişki içinde olmanız size yardım edebilir. Bunu açıklayabilmek için kendi yaşantımdan bir örnek vereceğim: Eskiden, içinde nehir boyunca ilerleyen bir yürüyüş parkurunun bulunduğu küçük bir parka düzenli ziyaretler yapardık. Orada suyun sesini dinler ve düş kınklıklarımın, kurtulmak istediğim düşüncelerin, onunla birlikte akıp gittiklerini hissederdim. Suya olan bu yakırdığımın sayesinde, onun serinliğini ve akıcılığını hala hissedebiliyorum.
Bazen öylesine çok ağlanm ki, suyun gözyaşlanmın bir parçası olduğunu hissederim. Onun akışı sanki acılarımı doğrular ve bana gevşemem gerektiğini anlatır. Kimi zaman da beni şifa yüklü elleriyle yıkar, kendimi sakin ve hafiflemiş hissederim. Suyla olan bu ilişkim sürekli gelişerek yeni boyutlar kazanır.
Siz de bu şekilde, doğanın Dört Unsuru’ndan biriyle ilişki kurabilirsiniz. Bu ilişkinin sizde yarattığı duygular o anki gerek-sinimleriniz ve inançlannızla ilgili olacaktır.
Doğal unsurlar bütün düzeylerde şifa gücüne sahiptirler, çünkü onlar yaşam enerjisinin başlıca kaynaklandır.
Yiyeceklerinizle aldığınız yaşam enerjisi fiziksel bedeninizi oluşturur., Bu yüzden, işlem görmemiş doğal yiyeceklerle beslenerek yaşam enerjisinden olabildiğince faydalanabilirsiniz. Bedeninizin yüzde yetmişten fazlası sudur ve dış yüzeyi de sürekli olarak suyla temas halindedir. Bitkisel banyolarda, yüzerken ve bitkisel çaylar vb. şeklinde kullandığınız su, enerji merkezini güçlendirerek canlılık verir.
Geliştirici disiplinlerin bir parçası olan derin soluma çalışmasını yapanlar havanın ve soluğun canlandıncı etkisini iyi bilirler. “Pranayama” ya da düzenli soluma, yüksek bilinç düzeyleri için bir giriş kapısı olarak görülür.
Güneş ışığı insan sağlığı için başlıca D vitamini kaynağıdır. Doğanın unsurlarını, size kendi özelliklerini aşılayan enerji hareketleri olarak düşünebilirsiniz. Onlan düşlerken enerjinin be-deninizdeki hareketine dikkat etmelisiniz.
Benim akarsuyla çalıştığım gibi siz de doğanın herhangi bir unsuruyla çalışabilirsiniz. Rüzgarlı bir günde dışan çıkarak rüzgann hangi yönden estiğini bulun. Sonra farklı düşünce biçimleri deneyin ve hangi düşüncenin sizi rahatlattığım keşfedin. Örneğin, biz kuzey ve batı rüzgarlarının özellikle düşüncelerin anndınlması üzerinde etkili olduklannı keşfettik. Güney’den ve Doğu’dan gelen rüzgarlann önünde durduğunuzda ise yeni doğuşlara ve gelişmelere açık olursunuz.
Birkaç yıl önce donmuş bir gölün üzerinde yürürken, bu manzaranın düşüncelerimizi anndırmamıza yardım edebileceği sonucuna vardık. Buzun üzerinde durduk ve güçlükle de olsa, zihnimiz berraklaşıp sorunlanmız kaybolana dek, uyumsuz düşüncelerden kurtulmaya konsantre olduk. İçindeki suyun yoğunluğu nedeniyle buzun enerjiyi çabuk dağıttığı düşünülür. Düşüncenin de bir tür enerji olduğunu hatırladığımızda, bu etkinin nedeni anlaşılır.
Buzdan uzaklaşıp ormana geldiğimizde, buzun anndırıcı özelliğinin şiddetiyle, toprağın kararlılığı arasındaki tezatın farkındaydık. Kar da enerjiyi dağıtır ama, daha hassas bir şekilde. Onun durgun beyazlığı, zihnimizi boşaltmamız ve enerji sistemimizi temizlememiz için çok uygundur.
Doğanın unsurları size yaşamınızın amacını öğretebilirler. Bağlantı kurduğunuz her biri, doğa ile uyum içinde yaşamanıza yardım eder. Ateş, hava, su ve toprak unsurlanndan kendinize en yakın bulduğunuzun rehberliğini isteyebilirsiniz.
Toprak unsurundan, değerli Dünyamız’ın kutsal sorumluluğunu üstlenmeyi öğrenebilirsiniz. Bunun yanında, düzeninizi sürdürmeniz için enerjinizi yeryüzüyle sürekli bir uyum içerisinde nasıl tutabileceğinizi kavrarsınız. Zamanla doğanın bütün unsurlanyla birlikte, yeryüzünde gördüğünüz en küçük yaşam formlanndaki kusursuzluğu ve güzelliği fark edersiniz. Toprak Unsuru’nun yetenekleri derinleşme, merkezleme, odaklama ve

dengelemedir.
Su unsuruyla birleşerek duygusal bedeninizi kullanıp duyar-lılığınızı geliştirmeniz için gereken yolları bulabilceksiniz. Yaşamınızdaki sınırlamalardan uzaklaşarak koşulsuz sevgi ve güvene doğru yol alabileceksiniz. Suyun yetenekleri akışkanlık, teslimiyet, ahenk ve kabulleniştir.
Havayla birleşerek ruhsal farkındalık içinde olmayı ve düşüncelerinizin enerjisini en yüksek düzeyde kulanabilmeyi öğrenirsiniz. Duyarsız ve merhametsiz bir dünyadan, herşeyi kuşatan sınırsız “Bir”liğe doğru yol alırsınız. Hava Unsuru’nun etkisi zihni boşaltma ve bilinç düzeyini yükseltme olarak belirir.

Ateşle birleştiğinizde yaşam enerjisine güçlü bir biçimde yoğunlaşabilmeyi öğrenirsiniz. Gezegenimizde ateş, “güç”le öz-deşleştirilir. Siz bu birleşimden, isteklerinizi ve düşünceleriniz; nasıl yönlendirebileceğinizi öğrenirsiniz. Ateş unsurunun yetenekleri temizleme, uyarma, hareket ve parlaklıktır.

Toprak, hava, ateş ve su unsurlannm her biri bedensel varlığınız için gereklidir. Bu dört unsurun ruhsal yeteneklerini öğrenmeniz ise, gelişiminiz için gereklidir.

Şifalı Taşlar İle Tedavi

V MAKALELER
Doğal Taşlar
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • taşlar ile tadavi
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Şifalı Taşlar İle Tedavi

Bu bölüm Şifalı Taşlar İle Tedavi enerjilerine ilişkin son iki yaklaşımı kapsamaktadır. Öncelikle, Şifalı Taşlar İle Tedavi duygu ve düşünceleriniz arasındaki bağlantının işlevini inceleyeceğiz. Jonathan ve ben tedavinin, duygu ve düşüncelerin dengelenip inancın güçlendiği ve farkındalık düzeyinin yükseldiği bir süreç olduğuna inanıyoruz.
Şifalı Taşlar İle Tedavilann niteliklerini, Dört Unsurla olan ilişkileri bağlamında inceleyeceğiz. Bu bilgiler enerjinin hareketini ve ruhsal özelliklerini daha iyi anlamamıza yardım edecektir.

Dördüncü Yaklaşım: Üç Adımda Tedavi

İnsan olmak, temelde, incinmeyi deneyimlemektir. Aklın almadığı bunca olayın ve acı veren deneyimlerin içerisinde yara almadan nasıl ilerleyebiliriz? “Merhamet” bu soruya verebilecek en eski yanıttır. Kendimiz ve başkaları için merhamet duymayı öğrenmemiz yaşam boyu sürebilir. Doğaya yönelmek ise bu süreci kısaltacaktır.İşe, acının herkezce yaşandığını kabullenerek başlayabilirsiniz. Çoğunlukla, size acı veren bir olay karşısında çaresizlik içinde “niçin ben?” diye sorarsınız. Gençken bu soruyu anlayı-

şınız el verdiğince yanıtlar ve çoğu zaman doğru sonuçlara ula-şamazsınız. “Her işi bozuyorum”, “çok çirkinim”, “benim ha-tamdı” gibi, sizi duygusallığa iten yanlış sonuçlara ulaşırsınız. Bu tür yanlış inanışlar üzücü duygusal deneyimlerin sonucunda oluşurlar. Bu duyguların yarattığı olumsuz enerji fiziksel ve süptel tüm bedenlerinize kilitlenir ve siz bu duygulardan kurtuluncaya dek, yaşam enerjisinin içinizdeki akışını da sınırlar. Size acı veren deneyimlerinizi aklınızdan çıkarıp unutmaya çalışırsınız. Böylece onlan yaşamınızın sonuna dek, hatta gelecek yaşamlarınız boyunca Şifalı Taşlar İle Tedaviımak üzere bilinç altınızda depolarsınız. Bu anılar, siz onlan bilincinize çıkanp çözümleyinceye dek orada kalırlar. Siz de, geçmişinizdeki yanlış sonuçlan düzeltmeniz için yaşam süreciniz boyunca fırsatlar yaratırsınız. İşte bu, karma öğretisinin bir parçasıdır.

Bir süre önce, geçmiş yaşamlanmdan birine geri dönerek, bundan bir süre önce tanıdığım ve benim için oldukça özel olan bir adamla aramızdaki ilişkinin nedenini bulmuştum. Onunla bir ağaçlandırma çalışması sırasında karşılaşmış ve getirdiği önerilerden, pratik çözümlerinden çok etkilenmiştim. Aramızda, nedenini çözemediğim duygusal sorunlar vardı ve bunlara rağmen nasıl oluyor da birbirimize çekiliyoruz diye sık sık düşünüyordum. Bu ilişkinin geçici olduğunu ikimiz de hissediyorduk. Gerilere gittiğimde, O’nun, önceki yaşamımda babam olduğunu keşfettim. Tennessee’de oturuyorduk. Annem ben üç yaşımdayken ölmüştü. Babama, bu acıyı benimle konuşup paylaşmadığı için çok kızıyordum. Bu yüzden o yaşamımda ondan uzaklaşmış, soğumuştum. Bunu öğrenince geriye dönerek onu bağışla-dım ve acımı onunla paylaştım. Bu olaydan sonra bağlantımız neredeyse kesildi. Artık bu ilişki ve amacı için tamamen oluml duygular besliyorum.

Bizler genellikle “Ben her zaman bir kurbandım” gibi inanışlanmızdan kaynaklanan acı veren olaylar deneyimleriz. Bu olaylar çoğu zaman çözüm için sunulan yeni fırsatlardır. Bazen de, yaşamlar boyunca etkili olmuş bir inanışın hala sürmekte olduğunu gösterirler. Çözüm için gerekli anahtar su an elinizde durmakta, ama önce onu kullanmaya karar vermelisiniz.
Üç aşamalı tedavi modelimizin ilk adımı, olumsuz duygu ve inanışlardan arınmaya yöneliktir. Bunu yapabilmeniz için önce bu tür inanışlannızın farkına varmalısınız.
Ayrıca bu yanlış inanışlardan kaynaklanan ve size acı veren duygularınızı kabullenebilmek için de yeterince cesur olmalısınız. Bu zorlu bir süreçtir, çünkü en derin duygulannızı açığa çı-kanrken ıstırap duyup incinebilirsiniz. Bu yüzden, incinme riskini göze almak yerine sessizliği ve unutmayı seçebilirsiniz. Bu seçiminizle de duygusal ve bedensel sağlığınıza büyük ölçüd’ zarar vermiş olursunuz. Bu yüzden kolayca incinebileceğiz geı • çeğini göze almak yerine sessizliği ve unutmayı seçebilirsiniz. Bu seçiminizle de duygusal ve bedensel sağlığınıza büyük ölçüde zarar vermiş olursunuz. Bu yüzden kolayca incinebileceğiniz gerçeğini göze alıp, gerekli desteği kendi içinizde yaratmanız, sizin için yararlı olacaktır.
Bedeninizde hastalık biçiminde ortaya çıkan olumsuz duygular, şefkate ve çözüme gereksinim duyan geçmiş bir yaşantının yardım çağnsıdır. Bir duyguyu açığa çıkarmak, o duyguya neden olan anıları da beraberinde ortaya çıkarır ve böylece olumsuz inanışlar da atağa geçerler. Örneğin, eskiden, bir arkadaşımın duygulanmı önemsemediği bir deneyim geçirmiştim. Daha sonra, O’na duyduğum kızgınlığın altında yatamn, aslında üzüntü olduğunu keşfettim. Bu üzüntü, sorunun bende olduğunu düşünmemden kaynaklanıyordu. Blokajlanmdan kurtulup duygulanmı açığa çıkardığımda, yeni anlayışlann yanı sıra gevşemeye de gereksinim duyduğumu açıkça görebildim.
Kültürümüzde duygulan dışa vurmayı zayıflığın işareti olarak gören erkek değerleri hakimdir. Bu da mutsuzluğun ve gereksiz yere acı çekmenin en büyük nedenidir. Duygularımız bastınp yadsıdığımız zaman, duyarlılıktan uzak bir duygusallık içine gireriz. Başkalarının ihtiyaçlannı farketmezken, kendimiz için üzülebiliriz. Hislerimiz körelebilir ve sevinci yaşayamaz hale geliriz.
Sizi sınırlayan inançlannızın farkına vararak acı veren duygulardan kurtulmanızın yolu şefkatten ve kendinizi olduğunuz gibi kabul etmenizden geçer. Sizler çoğunlukla sorunlarınızı başkalanna anlatarak onların koşulsuz sevgi ve merhametlerini kazanmak istersiniz. Oysa hepimizin, kuşkularımızı ve korkularımızı dile getirebilmemiz için birbirimizi yüreklendirmeye, acı veren duygularımızı açığa çıkarmaya, birbirimizi kabullenip sevgi vermeye ihtiyacımız var.
Mineral aleminin de aralannda olduğu çeşidi doğal alemler, merhametin ve güvenin kaynağıdırlar. Şifalı Taşlar İle Tedavi larla ruhsal düzeylerde kaynaştığınız zaman her birinin Koşulsuz Sevginin eşsiz bir ifadesi olduğunu anlarsınız.Olumsuz inanç ve duygulardan arınma sürecini, enerjiyi akışı süresince izleyerek tanımlayabilirsiniz. Dengesizlik, bir enerji blokajı olarak algılanabilir. Bu hapsolmuş enerjinin harekete geçirilmesi, enerji akımının onarımı sonucunda doğal olarak gerçekleşir. Enerjinin temizlenip serbest bırakılması sürecine hangi Şifalı Taşlar İle Tedaviların yardımcı olduklannı anlayabilirsiniz.

Bu Şifalı Taşlar İle Tedavilar hapsolmuş yoğun enerjinin üzerinde çalışarak, sonraki gelişmeler için zemin hazırlarlar. Şifalı Taşlar İle Tedavi ın enerjisinin bedeninizde ve ruhunuzda nasıl dolaştığına ve gerilimin boşalülması amacıyla sizi yönlendirip yönlendinnediğine dikkat edin. Bir sarkaç kullanarak Şifalı Taşlar İle Tedaviınıza: “Bilinçli olmam için bana yardım edecek misin?”, “Ann-ma sürecime yarann olacak mı?” gibi sorular sorabilirsiniz.

Zehirlerden annmamıza çeşidi yollarla yardımcı olan şifalı bitkilerin gerçek birer temizleyici olduklarını da belirtmemiz gerekiyor. İçtenlikle dilediğinizde doğa size memnuniyetle yardım edecektir.
Tedavi modelimizin bir sonraki adımı telkin ya da yeniden oluşturma sürecidir. Çoğunlukla temizleme ve rahatlamayla birleşen bu aşama, yanlış ve dengesiz yapıyı düzeltebilen pozitif düşünce biçimleri oluşturmayı içerir. Bu, pikaba yeni bir plak koymaya benzer.
Gerilim yaratan enerjiyi açığa çıkartıp serbest bırakmak tek başına yeterli değildir. Olumsuz inanışlannızı belirleyip onalrı değiştirmeniz de gerekir. Aksi halde, tekrar olumsuz duygulara saplanıp kalırsınız.

Oluşturma süreci emek ve sabır gerektirir, çünkü alışıla gelen kalıplar içinde düşünüp davranmak her zaman daha kolaydır. Yeni ve sağlam düşünce kalıplan oluşturmanın en iyi yolu, doğruluktan kanıdanmış olan çalışmaları uygulamanızdır. Oluşturma süreci, sınırlannızı zorlayarak daha önce hayal etmediğiniz şeyleri size yapürtan ve yeni ufuklara doğru yolculuk ola-naklan sunan bir gelişme yöntemidir.
Bir kez daha, merhamet ve kendini kabulün anahtar unsurlar olduklarını tekrarlamak istiyoruz. Kendiniz ve diğer insanlar için duyduğunuz merhamet sabnnızı güçlendirir. Yeniden oluşturma adım adım gelişecek bir süreçtir. Bazen, teknolojimiz doğrultusunda ilerleyerek hızlı bir biçimde geliştirmek isteriz a-ma, doğa bize gelişmenin aşama aşama gerçekleştiğini öğretir. Bu yüzden, gereken kararlılığı göstermeli ve bu durumu sevinçle karşılamalıyız. Kendinizi olduğunuz gibi kabul etmeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatalım.
Şifalı Taşlar İle Tedavi  fiziksel yapılanyla canlılık verdikleri gibi, eşsiz şifa yetenekleriyle de yeni oluşumumuzun yapı Şifalı Taşlar İle Tedavi olabilirler. Onancı özellikler Şifalı Taşlar İle Tedavi enerjiyi yaymaktan çok, toplayıp yoğunlaştırarak güçlendirme eğilimindedirler. Etkileri hareketlerinizde canlılık, kişiliğinizle ilgili olumlu duygular ve bütün düzeylerde hissedebileceğiniz güçlü bir iyilik duygusuyla ortaya çıkar. Şifalı Taşlar İle Tedavilann çoğu onlan kullanış biçiminize göre hem temizleyici, hem de onancıdırlar. Bu özellikle üçüncü gözle ilgisi olan Şifalı Taşlar İle Tedavilar için geçerlidir. Yine de, temizleyici ya da onancı olarak tek amaçlı kullanıldıklannda daha etkili olurlar.

Yaşam bize, özgün amacımızı gerçekleştirip kendimizi ifade edebilmemiz için yardım eder. Her Şifalı Taşlar İle Tedavi kendi güzelliğini, biricikliğini yansıttığı gibi, bizler de eşsiz kişisel renklerimizi ifade etmeyi öğrenebiliriz.Oluşturma sürecini ruhsal büyüme izler. Daha iyi anlamanızı sağlamak için bu aşamalan ayn ayrı tanımlayabiliriz ama bunlar gerçekte birbirleriyle bağlantılıdırlar. Dengesizliklerin giderilmesi ve yeni düşünce kalıplannın oluşturulmasında belirleyici olan, sizin özgün kişiliğinizdir. Ruhsal gelişme sizi düşüncelerinizin, duygulannızın ve fiziksel bedeninizin ötesinde tüm yaşamla birleştirir. Sonsuz Bilinç’e dokunduğunuz zaman, beş duyuyla sınırlanmış bilgiyi aşabileceksiniz. Her Şifalı Taşlar İle Tedavi size ruhsal gelişmeyi öğretebilir, çünkü onlar varolduklan andan itabaren Koşulsuz Sevgi ve Işıkla iç içedirler. Bununla birlikte, Tanrısal Varlığımız’la aramızda köprü olan şeffaf kuvars kristali gibi bazı Şifalı Taşlar İle Tedavi Yaratılış’ın görkemiyle uyumlu ve bazen de tanımlanması güçtür. Bu, ruhsal bilincin yüksek düzeylerine çalışan yaratıcı bir enerjidir.

 

Ruhsal Gelişme

 

Üç Adımda Tedavi modelimizi bir frekans bandı yardımıyla açıklayabiliriz: Bu band en düşük enerjinin solda ve en yüksek frekanslı olanın sağda yer aldığı bir renk spektrumuna benzer ancak, burada kesin hatlar yer almaz. Onun yerine enerjinin soldan sağa doğru aşamalı akışı görünür.

 

TemizlemeYeniden Oluşturma ve Aşılama

 

Şifalı Taşlar İle Tedavi, yoğun ve dengesiz enerjiyi dağıtmalanna, enerji dengesi oluşturmalanna ya da enerjiyi daha yüksek frekanslara çı-karmalanna bağlı olarak bazı niteliklere sahiptirler.
Berrak bir anlayışa ulaşmak ve ruhsal gelişim için esaslı bir eğitim gerekir. Değişiminiz için gereken gücün ve cesaretin nereden geldiğine ve sizi ayakta tutanın ne olduğunu dikkat edin.
Beşinci Yaklaşım: Doğanın Dört Unsuru
Şifalı Taşlar İle Tedavilarla çalışırken Dört Unsur’un enerjileri ve özellikleriyle ilişki içinde olmanız size yardım edebilir. Bunu açıklayabilmek için kendi yaşantımdan bir örnek vereceğim: Eskiden, içinde nehir boyunca ilerleyen bir yürüyüş parkurunun bulunduğu küçük bir parka düzenli ziyaretler yapardık. Orada suyun sesini dinler ve düş kınklıklarımın, kurtulmak istediğim düşüncelerin, onunla birlikte akıp gittiklerini hissederdim. Suya olan bu yakırdığımın sayesinde, onun serinliğini ve akıcılığını hala hissedebiliyorum.
Bazen öylesine çok ağlanm ki, suyun gözyaşlanmın bir parçası olduğunu hissederim. Onun akışı sanki acılarımı doğrular ve bana gevşemem gerektiğini anlatır. Kimi zaman da beni şifa yüklü elleriyle yıkar, kendimi sakin ve hafiflemiş hissederim. Suyla olan bu ilişkim sürekli gelişerek yeni boyutlar kazanır.
Siz de bu şekilde, doğanın Dört Unsuru’ndan biriyle ilişki kurabilirsiniz. Bu ilişkinin sizde yarattığı duygular o anki gerek-sinimleriniz ve inançlannızla ilgili olacaktır.
Doğal unsurlar bütün düzeylerde şifa gücüne sahiptirler, çünkü onlar yaşam enerjisinin başlıca kaynaklandır.
Yiyeceklerinizle aldığınız yaşam enerjisi fiziksel bedeninizi oluşturur., Bu yüzden, işlem görmemiş doğal yiyeceklerle beslenerek yaşam enerjisinden olabildiğince faydalanabilirsiniz. Bedeninizin yüzde yetmişten fazlası sudur ve dış yüzeyi de sürekli olarak suyla temas halindedir. Bitkisel banyolarda, yüzerken ve bitkisel çaylar vb. şeklinde kullandığınız su, enerji merkezini güçlendirerek canlılık verir.
Geliştirici disiplinlerin bir parçası olan derin soluma çalışmasını yapanlar havanın ve soluğun canlandıncı etkisini iyi bilirler. “Pranayama” ya da düzenli soluma, yüksek bilinç düzeyleri için bir giriş kapısı olarak görülür.
Güneş ışığı insan sağlığı için başlıca D vitamini kaynağıdır. Doğanın unsurlarını, size kendi özelliklerini aşılayan enerji hareketleri olarak düşünebilirsiniz. Onlan düşlerken enerjinin be-deninizdeki hareketine dikkat etmelisiniz.
Benim akarsuyla çalıştığım gibi siz de doğanın herhangi bir unsuruyla çalışabilirsiniz. Rüzgarlı bir günde dışan çıkarak rüzgann hangi yönden estiğini bulun. Sonra farklı düşünce biçimleri deneyin ve hangi düşüncenin sizi rahatlattığım keşfedin. Örneğin, biz kuzey ve batı rüzgarlarının özellikle düşüncelerin anndınlması üzerinde etkili olduklannı keşfettik. Güney’den ve Doğu’dan gelen rüzgarlann önünde durduğunuzda ise yeni doğuşlara ve gelişmelere açık olursunuz.
Birkaç yıl önce donmuş bir gölün üzerinde yürürken, bu manzaranın düşüncelerimizi anndırmamıza yardım edebileceği sonucuna vardık. Buzun üzerinde durduk ve güçlükle de olsa, zihnimiz berraklaşıp sorunlanmız kaybolana dek, uyumsuz düşüncelerden kurtulmaya konsantre olduk. İçindeki suyun yoğunluğu nedeniyle buzun enerjiyi çabuk dağıttığı düşünülür. Düşüncenin de bir tür enerji olduğunu hatırladığımızda, bu etkinin nedeni anlaşılır.
Buzdan uzaklaşıp ormana geldiğimizde, buzun anndırıcı özelliğinin şiddetiyle, toprağın kararlılığı arasındaki tezatın farkındaydık. Kar da enerjiyi dağıtır ama, daha hassas bir şekilde. Onun durgun beyazlığı, zihnimizi boşaltmamız ve enerji sistemimizi temizlememiz için çok uygundur.
Doğanın unsurları size yaşamınızın amacını öğretebilirler. Bağlantı kurduğunuz her biri, doğa ile uyum içinde yaşamanıza yardım eder. Ateş, hava, su ve toprak unsurlanndan kendinize en yakın bulduğunuzun rehberliğini isteyebilirsiniz.
Toprak unsurundan, değerli Dünyamız’ın kutsal sorumluluğunu üstlenmeyi öğrenebilirsiniz. Bunun yanında, düzeninizi sürdürmeniz için enerjinizi yeryüzüyle sürekli bir uyum içerisinde nasıl tutabileceğinizi kavrarsınız. Zamanla doğanın bütün unsurlanyla birlikte, yeryüzünde gördüğünüz en küçük yaşam formlanndaki kusursuzluğu ve güzelliği fark edersiniz. Toprak Unsuru’nun yetenekleri derinleşme, merkezleme, odaklama ve

dengelemedir.
Su unsuruyla birleşerek duygusal bedeninizi kullanıp duyar-lılığınızı geliştirmeniz için gereken yolları bulabilceksiniz. Yaşamınızdaki sınırlamalardan uzaklaşarak koşulsuz sevgi ve güvene doğru yol alabileceksiniz. Suyun yetenekleri akışkanlık, teslimiyet, ahenk ve kabulleniştir.
Havayla birleşerek ruhsal farkındalık içinde olmayı ve düşüncelerinizin enerjisini en yüksek düzeyde kulanabilmeyi öğrenirsiniz. Duyarsız ve merhametsiz bir dünyadan, herşeyi kuşatan sınırsız “Bir”liğe doğru yol alırsınız. Hava Unsuru’nun etkisi zihni boşaltma ve bilinç düzeyini yükseltme olarak belirir.

Ateşle birleştiğinizde yaşam enerjisine güçlü bir biçimde yoğunlaşabilmeyi öğrenirsiniz. Gezegenimizde ateş, “güç”le öz-deşleştirilir. Siz bu birleşimden, isteklerinizi ve düşünceleriniz; nasıl yönlendirebileceğinizi öğrenirsiniz. Ateş unsurunun yetenekleri temizleme, uyarma, hareket ve parlaklıktır.

Toprak, hava, ateş ve su unsurlannm her biri bedensel varlığınız için gereklidir. Bu dört unsurun ruhsal yeteneklerini öğrenmeniz ise, gelişiminiz için gereklidir.