OTANT�K TA�

ŞİFALI TAŞLAR SATIN AL

V MAKALELER
KAPLAN GÖZÜ TAŞI
Fiyatı      :      30 TL

Fiyat: 30

Ürünün Özellikleri
  • KAPLAN GÖZÜ TAŞI

ŞİFALI TAŞLAR SATIN AL

 

 

 

Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar her dönemde insanlığın ilgisini çeken ve “değerli taş” olarak adlandırılan renkli, ışıltılı şifalı taşlar satın al, çeşitli özellikleri ile farklı anlamlar kazanmışlardır.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]

İnsanoğlunun değerli saydığı nesneleri krallara, soylulara armağan etmeye yatkınlığı nedeniyle bu şifalı taşlar satın ala anlamlar yüklenmeye başlanmıştır.

 

Hayatımızın neredeyse her alanında karşımıza çıkan bu ışıltılı konuyu araştırdık ve öğrendiklerimizi sizlerle paylaşmak istedik.

 

Bilgilerinize katkıda bulunmak dileklerimizle…


MADENE GENEL BAKIŞ

 

Maden, yer kabuğunun iç ve dış doğal etkenleriyle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan minerallere verilen addır. Ülke ekonomisi gelişimi ve kalkınmasında önemli rol oynar.

 

Maden bakımından zengin ülkelerin madenleri işlemesi ve pazarlanması ekonomiye büyük fayda sağlar.

 

 

DEĞERLİ ŞİFALI TAŞLAR SATIN ALIN OLUŞUMU

 

Tüm değerli şifalı taşlar satın alın kökeni, yeryüzü çekirdeğinin sürekli hareket halindeki ve daima dış yüzeye ulaşmaya çalışan erimiş magmasına dayanır.

 

Bu kızgın kütlenin sadece küçük bir kısmı volkanik faaliyet ve lav akışı meydana getirir ve magma, çoğunlukla gezegenin alt tabakasındaki yeraltı çatlaklarına akar.

 

Bu erimiş kaya ve mineraller kütlesine, kaynayan sular, buhar ve gazlar da eşlik eder.

 

Bunlar soğurken bu yarıklarda biriken birçok mineralle birleşerek, kristalleri ve değerli şifalı taşlar satın alı meydana getirirler.

 

Oluşum ve gelişimlerini milyonlarca yılda tamamlayan bu değerli şifalı taşlar satın al, sürekli olarak içlerine, güçlü elektromanyetik enerji de depolarlar.

 

Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar her dönemde insanlığın ilgisini çeken ve “değerli taş” olarak adlandırılan renkli, ışıltılı şifalı taşlar satın al, çeşitli özellikleri ile farklı anlamlar kazanmışlardır.

 

İnsanoğlunun değerli saydığı nesneleri krallara, soylulara armağan etmeye yatkınlığı nedeniyle bu şifalı taşlar satın ala anlamlar yüklenmeye başlanmıştır.

 

 

NEDİR ŞİFALI TAŞLAR SATIN AL DEĞERLİ KILAN, DİĞERLERİNDEN AYIRAN?

 

Değerli şifalı taşlar satın al, doğada sayısı 3 bini bulan minerallerin çeşitli yollarla kesilip parlatıldıktan sonra çekici olabilenleri olarak tanımlanır.

 

İnorganik olan minerallere ek olarak, İnci, Mercan, Sedef gibi organik kökene sahip doğal maddeler de değerli taş kabul edilir.

 

Bir taşın“Değerli taş ya da süs taşı” sıfatını alabilmesi için sahip olması gereken üç özellik vardır:

 

Güzellik

 

 

 Duraylılık

 

 

Nadirlik.

 

 

Değerli şifalı taşlar satın alın birçoğu bu kriterlerden birkaçını bir arada bulundururken, şeffaf olmayan Turkuvaz ve Malahit gibi şifalı taşlar satın alda güzellik, sadece renkleri ile tanımlanır.

 

Bu görecelilik nedeniyle 70’e yakın değerli taş grubuna giren mineralden sadece 20 kadarı yaygın olarak biliniyor.

Güzellik

 

Oldukça göreceli bir kavramdır. Kimine göre taşın şeffaflığı onu güzel yaparken, kimine göre de güzellik taşın rengine, parlaklığına ya da kesilişine bağlıdır.

 

 

Duraylılık

 

Değerli şifalı taşlar satın alın farklı olmasını sağlayan diğer bir özellik olan duraylılık ise taşın sertliğine, kırılganlığına, darbelere ve dış etkenlere karşı dayanımına bağlıdır. Bir mineralin sertliğinin yüksek olması, o mineralin değerli taş olarak kabul edilebilmesinin en önemli kriteridir.

 

Kesildiği, parlatıldığı zaman çoğu değerli taştan daha çekici görünümlere bürünen mineraller vardır; ama sertliklerinin düşük olmaları onların değerli kabul edilmelerini engeller.

 

Bu şanssız minerallere örneklerden biri de Jips’tir; kesildiğinde oldukça güzel bir görüntü sergileyen, ama tırnakla çizilebilecek kadar düşük bir sertlik derecesine sahip olan bir taş değerli kabul edilip süs eşyası olarak kullanılamaz.

 

Bir taşın sertliğinin yüksek olması, kolay kolay çizilememesi, onun kolay kırılmayacağı anlamına gelmez. Elmas bilinen en sert mineraldir; ancak kenarları, köşeleri boyunca kırılmalara oldukça yatkındır. Tabii bu yatkınlık Elmas’ın nadirliğinin karşısında değerini düşürmeye yetmiyor.

 

 

Nadirlik

 

Sıradan minerallere değer katan en önemli unsur, doğada ender bulunmalarıdır. İnsanlığın tarihi boyunca nadir olana ilgisi burada da kendini açıkça gösterir. Dünya üzerinde yılda binlerce kıratlık Elmas üretiminin yalnızca birkaç yüz kıratının Pembe Elmas olması, Pembe Elmas’ı Renksiz Elmas’tan daha değerli hale getirmiştir.

 

Bu duruma verilebilecek bir diğer örnek de Ametist’tir. 18. yüzyılın sonuna kadar günümüzdeki Elmas kadar değerli olan Ametist (mor renkli bir Kuvars minerali), 19. yüzyılda Brezilya’da geniş Ametist yataklarının bulunmasıyla değerini yitirmiştir.

 

Değerli şifalı taşlar satın alın güzellikleri kesiliş şekilleri ile doğrudan ilgilidir. Renkleri, sergiledikleri ışık oyunları yanlış bir kesim şekli ile algılanamayabilir ve aslında çok etkileyici olabilecekken sıradan bir mineral olarak kalabilirler. Yaygın olarak iki kesim yöntemi kullanılır:

 

1. Kaboşon kesim

 

2. Fasetli kesim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaboşon Kesim

 

Taşın bir, kimi zaman da iki yüzeyine birden dış bükeylik verilmesi ile elde edilir. Şeffaf olmayan şifalı taşlar satın alda tercih edilen bu kesim ile taşın renk ve ışık özellikleri tamamen ortaya serilebilir.

 

 

Fasetli Kesim

 

Diğer bir kesim ise genelde şeffaf şifalı taşlar satın alda kullanılan fasetli kesimdir.

Bu kesim değerli taşın, gelen ışığı çeşitli yönlerde dağıtması için yapılır ve sonuç olarak taş birçok yüzeye sahip olacak şekilde kesilir.

 

Özellikle Elmas’ta kullanılan bu kesimin en yaygın şekli taşın 58 yüzeye sahip olduğu pırlanta kesimidir. Pırlanta bir mineral adı değil, sadece bir kesim şeklidir.

 

 

DEĞERLİ ŞİFALI TAŞLAR SATIN ALDA RENK

 

Değerli şifalı taşlar satın alda güzelliğin esası olan renk, farklı sebeplere bağlı olarak gelişebilir. Renk, kristalin, ışığın belli dalga boylarını soğurması ile ortaya çıkar.

 

Dalgalar mineralin üzerine düştüğü zaman bazı dalga boyları soğurulur, geriye kalan dalgalar göz tarafından algılanır ve böylece mineralin rengi belirir; örneğin mavi mineraller uzun dalga boylarını (kırmızı) soğururken, kırmızı mineraller ise kısa dalga boylarını soğururlar.

 

Hiçbir dalga boyu soğurulmadığında ise mineral şeffaf gözükür.

 

 

BİR KRİSTALİ ARINDIRMA – İŞLEME

 

Gereksiniminize uygun bir kaya kristalini seçtikten sonra, onu herhangi bir amaçla kullanmadan önce, belirli hazırlık aşamalarından geçirmeniz gerekir:

 

Temizleme

 

İlk olarak kristalin fiziksel olarak temizlenip arındırılmasıdır. Kristaller ilk kazılıp çıkarıldıklarında üzerlerinde çeşitli mineral madde şekillerinden oluşan bir kabuk bulunur. Bu kabuğun giderilmesi için kristal, oksalik asit banyosuna yatırılır.

 

Deniz Tuzunda Bekletme

 

İkinci olarak oksalit asit artıklarıyla birlikte, istenmeyen titreşimleri yok etmek için, kristal birkaç gün boyunca doğal deniz tuzunun içinde tutulur. Kristal, deniz tuzu yatağından parlak ve temiz bir biçimde çıkar.

 

Durulama

 

Üçüncü işlem ise, kristalin soğuk ve temiz bir suda durulanmasıdır.

 

 

 

 

BAZI DEĞERLİ ŞİFALI TAŞLAR SATIN AL, İŞLENMİŞ HALLERİ VE ÖZELLİKLERİ

 

 

 

LÜLE TAŞI

 

Dünyanın en kaliteli Lüle taşı ülkemizde bulunmaktadır. Hafif ve parlak yüzeyli bir taştır. Küçük süs eşyaları, takı ve pipo yapımında kullanılır.

 

56 milyon ton rezervimiz vardır. Lüle taşı ülkemizde Eskişehir’den çıkarılmaktadır.

 

 

OLTU TAŞI

 

Küçük süs eşyaları ve tespih yapımında kullanılır. Oltu taşı, ülkemizde Erzurum’un Oltu ilçesinden çıkarılmaktadır.

 

Bölgede 600 civarında Oltu taşı çıkarılan ocak vardır.

 

 

ELMAS

 

Elmas ile pırlanta aynı ham maddedir. Toprak altından çıkan madene ham elmas (veya elmas) denir. Ham elmas işlendikten ve mücevher için özel “pırlanta kesimleri” ile traşlandıktan sonra pırlanta adını alır.

 

Genel olarak pırlanta kesim, elmas kesime göre daha değerlidir.

 

Ham elmas, çok yüksek basınç (70 000 kg/cm3) ve sıcaklıklarda (2000 °C) kristalleşen karbondan oluşur. Bu tür bir ortam ancak 150-200 km derinliklerde mevcuttur ve ham elmas bu derinliklerde oluşmaktadır.Daha sonra, volkanik patlamalarla ham elmaslar yeryüzüne doğru itilirler. İçinde ham elmas bulunan volkanik maddelere “kimberlit” ve “lamproit“ denilmektedir.

 

Elmas dünyanın en sert maddesidir, elması elmastan başka bir şey kesemez ve zamana meydan okur. Milyarlarca yıl önce oluşmuştur. En genç elmas ortalama 900 milyon en yaşlı elmas ortalama 3,2 milyar yıl yaşındadır. Doğanın mucizesidir.

 

 

Elmas Madenciliği ve İşlenmesi

 

18.Yüzyıla kadar Hindistan dünyanın tek ham elmas kaynağıydı. 19. Yüzyılın ikinci yarısında, ilk ham elmas Afrika’da bulundu.

 

Şu anda başlıca elmas üreticisi ülkeler arasında Avusturalya, Zaire, Rusya, Botswana, Güney Afrika sayılabilir.

 

Ham elmas çıkarma yöntemleri, ham elmasın kendini yerin yüzeyine ne şekilde gösterdiğine bağlı olarak değişmektedir. Kimberlit hatlarının çıkarılması için çukur açma yöntemi ya da “yeraltı madenciliği” gerekmektedir.

Kimberlit parçasından erozyon yoluyla kurtulan elmas kristalleri nehirlerle taşınır. Buna “alüvyal madencilik” denir.

 

Kumlu kıyı katmanlarının kullanılması ise açık teras yapısıyla olmaktadır ki buna da “deniz madenciliği” denir.

Ham elmas bulmak büyük endüstriyel operasyonların sonucu olabileceği gibi, küçük ölçekli manuel yöntemler de mevcuttur. Bir karat pırlanta için ortalama 250 ton kaya, kum ve çakılın çıkarılması gerekir. Dünyadaki yıllık üretim 100 milyon karata eşittir ki bunun sadece yaklaşık %50’si mücevher kalitesindedir.

 

Ham elmas son şeklini ve parlaklığını alana kadar bir dizi işlemden geçer. Hiçbir ham elmas bir diğerine benzemez. Bu yüzden ham elması en avantajlı bir biçimde işlemek için ayrıntılı olarak incelemek ve en iyi berraklığı en az ağılırlık kaybıyla elde etmeye çalışmak gerekir.

 

Ham elmasın işlenmesi sırasıyla şu adımlarla olur :

 

– işaretleme,

 

– yarma,

 

– kesme,

 

– şekillendirme ve

 

-taşın yüzeyinde fasetler (traş edilmiş değerli şifalı taşlar satın alın yüzü) oluşturmak.

 

 

AMETİST (AMETHYST)

 

Ametist kelimesi Yunanca “amethystos” denen “sarhoş değil” kelimesinden gelir.

 

Budistler taşın meditasyona yardımcı olduğunu düşünürler ve Tibet’de tespihle yapılan dualarda Ametist taşı kullanılır.

 

Asil mor rengiyle yıllarca kral ve kraliçelerin favori şifalı taşlar satın alından biri olan ametist, fiyat olarak çok pahalı bir taş değildir. Renginin zenginliği ve taşın dayanıklılığı sayesinde en popüler şifalı taşlar satın al arasındadır.

 

 

AKUAMARİN (AQUAMARİNE)

 

İsmini deniz suyundan almıştır ve soluk maviden orta koyuluktaki maviye kadar giden bir renk yelpazesi vardır. Daha koyu renkleri daha değerlidir. Açık renk ve berrak bir taş olduğundan, taşın içerisindeki lekeler rahat görünür. Bu yüzden içi temiz şifalı taşlar satın al daha makbuldur.

Efsanelere göre, akuamarinin deniz kızlarının hazinesi olduğu ve denizcileri denizde koruduğu söylenir.

 

 

ZÜMRÜT (EMERALD)

 

Zümrüt aşk ve yeni doğumu sembolize eder. Zekayı ve kalbi açık tuttuğu söylenir. Eski Mısır’da firavunlar boyunlarında zümrütle gömülürlerdi, taşın sonsuz gençliği sembolize ettiğine inanılırdı. Zümrüt Cleopatra’nın en favori yarı değerli taşıydı.

 

En değerli zümrüt şifalı taşlar satın alı parlak, baharda yağmurdan sonraki çimlerin rengindeki yeşildir. Zümrütün iç kısmının lekesiz olması çok çok nadir ve bulunması çok zor olduğundan dolayı, bazı lekeler taşın değerinde azalma yaratmaz.

 

Zümrüt, yakut, pembe ve kırmızı turmalin doğada lekeli bulunur ve lekesiz bu şifalı taşlar satın alı bulmak çok zordur, sadece görece olarak daha az lekeli olanlar daha değerlidir…

 

 

YAKUT (RUBY) 

 

Safirle birlikte corundum minerali ailesi üyesi olan yakut, eski dillerden olan Sanskritçe’de şifalı taşlar satın alın kralı anlamına gelen ratnaraj denirdi.  En makbul renkleri canlı, koyu kırmızılardır.

 

 

SAFİR (SAPPHİRE) 

 

Asalet ve sadakatı simgelediği söylenen ve yakutla bilirlikte corundum minerali ailesi üyesi olan safir, doğada genellikle mavi renk ve tonlarında bulunur. Safir, kırmızı hariç tüm renklerde doğada görülebilir. Sadece kırmızı renkli bulunmazlar, kırmızı renkli olanlara yakut denir.

Persliler, dünyanın kocaman bir safir taşa dayandığını ve taştan gelen yansımayla havanın mavi olduğunu düşünmüşlerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESİMLER

 

              

 

                                              

Yüzeye Çıkmış Erimiş Magma                                                   İnci

 

 

 

 

Jips

 

 

 

 

Kaboşon Kesim Örnekleri

 

 

 

 

 

 

 

Fasetli Kesim Örnekleri

 

 

 

 

Lüle Taşı Örnekleri

 

 

 

 

 

 

 

Oltu Taşı Örnekleri

 

 

 

 

Ham Elmas

 

 

 

 

 

 

 

 

İşlenmiş Elmas

 

Kaşıkçı Elması

 

 

 

Ametist Örnekleri

Akuamarin Örnekleri

ŞİFALI TAŞLAR SATIN AL

V MAKALELER
KAPLAN GÖZÜ TAŞI
Fiyatı      :      30 TL
Ürünün Özellikleri
  • KAPLAN GÖZÜ TAŞI

Fiyat: 30

Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

ŞİFALI TAŞLAR SATIN AL

 

 

 

Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar her dönemde insanlığın ilgisini çeken ve “değerli taş” olarak adlandırılan renkli, ışıltılı şifalı taşlar satın al, çeşitli özellikleri ile farklı anlamlar kazanmışlardır.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]

İnsanoğlunun değerli saydığı nesneleri krallara, soylulara armağan etmeye yatkınlığı nedeniyle bu şifalı taşlar satın ala anlamlar yüklenmeye başlanmıştır.

 

Hayatımızın neredeyse her alanında karşımıza çıkan bu ışıltılı konuyu araştırdık ve öğrendiklerimizi sizlerle paylaşmak istedik.

 

Bilgilerinize katkıda bulunmak dileklerimizle…


MADENE GENEL BAKIŞ

 

Maden, yer kabuğunun iç ve dış doğal etkenleriyle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan minerallere verilen addır. Ülke ekonomisi gelişimi ve kalkınmasında önemli rol oynar.

 

Maden bakımından zengin ülkelerin madenleri işlemesi ve pazarlanması ekonomiye büyük fayda sağlar.

 

 

DEĞERLİ ŞİFALI TAŞLAR SATIN ALIN OLUŞUMU

 

Tüm değerli şifalı taşlar satın alın kökeni, yeryüzü çekirdeğinin sürekli hareket halindeki ve daima dış yüzeye ulaşmaya çalışan erimiş magmasına dayanır.

 

Bu kızgın kütlenin sadece küçük bir kısmı volkanik faaliyet ve lav akışı meydana getirir ve magma, çoğunlukla gezegenin alt tabakasındaki yeraltı çatlaklarına akar.

 

Bu erimiş kaya ve mineraller kütlesine, kaynayan sular, buhar ve gazlar da eşlik eder.

 

Bunlar soğurken bu yarıklarda biriken birçok mineralle birleşerek, kristalleri ve değerli şifalı taşlar satın alı meydana getirirler.

 

Oluşum ve gelişimlerini milyonlarca yılda tamamlayan bu değerli şifalı taşlar satın al, sürekli olarak içlerine, güçlü elektromanyetik enerji de depolarlar.

 

Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar her dönemde insanlığın ilgisini çeken ve “değerli taş” olarak adlandırılan renkli, ışıltılı şifalı taşlar satın al, çeşitli özellikleri ile farklı anlamlar kazanmışlardır.

 

İnsanoğlunun değerli saydığı nesneleri krallara, soylulara armağan etmeye yatkınlığı nedeniyle bu şifalı taşlar satın ala anlamlar yüklenmeye başlanmıştır.

 

 

NEDİR ŞİFALI TAŞLAR SATIN AL DEĞERLİ KILAN, DİĞERLERİNDEN AYIRAN?

 

Değerli şifalı taşlar satın al, doğada sayısı 3 bini bulan minerallerin çeşitli yollarla kesilip parlatıldıktan sonra çekici olabilenleri olarak tanımlanır.

 

İnorganik olan minerallere ek olarak, İnci, Mercan, Sedef gibi organik kökene sahip doğal maddeler de değerli taş kabul edilir.

 

Bir taşın“Değerli taş ya da süs taşı” sıfatını alabilmesi için sahip olması gereken üç özellik vardır:

 

Güzellik

 

 

 Duraylılık

 

 

Nadirlik.

 

 

Değerli şifalı taşlar satın alın birçoğu bu kriterlerden birkaçını bir arada bulundururken, şeffaf olmayan Turkuvaz ve Malahit gibi şifalı taşlar satın alda güzellik, sadece renkleri ile tanımlanır.

 

Bu görecelilik nedeniyle 70’e yakın değerli taş grubuna giren mineralden sadece 20 kadarı yaygın olarak biliniyor.

Güzellik

 

Oldukça göreceli bir kavramdır. Kimine göre taşın şeffaflığı onu güzel yaparken, kimine göre de güzellik taşın rengine, parlaklığına ya da kesilişine bağlıdır.

 

 

Duraylılık

 

Değerli şifalı taşlar satın alın farklı olmasını sağlayan diğer bir özellik olan duraylılık ise taşın sertliğine, kırılganlığına, darbelere ve dış etkenlere karşı dayanımına bağlıdır. Bir mineralin sertliğinin yüksek olması, o mineralin değerli taş olarak kabul edilebilmesinin en önemli kriteridir.

 

Kesildiği, parlatıldığı zaman çoğu değerli taştan daha çekici görünümlere bürünen mineraller vardır; ama sertliklerinin düşük olmaları onların değerli kabul edilmelerini engeller.

 

Bu şanssız minerallere örneklerden biri de Jips’tir; kesildiğinde oldukça güzel bir görüntü sergileyen, ama tırnakla çizilebilecek kadar düşük bir sertlik derecesine sahip olan bir taş değerli kabul edilip süs eşyası olarak kullanılamaz.

 

Bir taşın sertliğinin yüksek olması, kolay kolay çizilememesi, onun kolay kırılmayacağı anlamına gelmez. Elmas bilinen en sert mineraldir; ancak kenarları, köşeleri boyunca kırılmalara oldukça yatkındır. Tabii bu yatkınlık Elmas’ın nadirliğinin karşısında değerini düşürmeye yetmiyor.

 

 

Nadirlik

 

Sıradan minerallere değer katan en önemli unsur, doğada ender bulunmalarıdır. İnsanlığın tarihi boyunca nadir olana ilgisi burada da kendini açıkça gösterir. Dünya üzerinde yılda binlerce kıratlık Elmas üretiminin yalnızca birkaç yüz kıratının Pembe Elmas olması, Pembe Elmas’ı Renksiz Elmas’tan daha değerli hale getirmiştir.

 

Bu duruma verilebilecek bir diğer örnek de Ametist’tir. 18. yüzyılın sonuna kadar günümüzdeki Elmas kadar değerli olan Ametist (mor renkli bir Kuvars minerali), 19. yüzyılda Brezilya’da geniş Ametist yataklarının bulunmasıyla değerini yitirmiştir.

 

Değerli şifalı taşlar satın alın güzellikleri kesiliş şekilleri ile doğrudan ilgilidir. Renkleri, sergiledikleri ışık oyunları yanlış bir kesim şekli ile algılanamayabilir ve aslında çok etkileyici olabilecekken sıradan bir mineral olarak kalabilirler. Yaygın olarak iki kesim yöntemi kullanılır:

 

1. Kaboşon kesim

 

2. Fasetli kesim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaboşon Kesim

 

Taşın bir, kimi zaman da iki yüzeyine birden dış bükeylik verilmesi ile elde edilir. Şeffaf olmayan şifalı taşlar satın alda tercih edilen bu kesim ile taşın renk ve ışık özellikleri tamamen ortaya serilebilir.

 

 

Fasetli Kesim

 

Diğer bir kesim ise genelde şeffaf şifalı taşlar satın alda kullanılan fasetli kesimdir.

Bu kesim değerli taşın, gelen ışığı çeşitli yönlerde dağıtması için yapılır ve sonuç olarak taş birçok yüzeye sahip olacak şekilde kesilir.

 

Özellikle Elmas’ta kullanılan bu kesimin en yaygın şekli taşın 58 yüzeye sahip olduğu pırlanta kesimidir. Pırlanta bir mineral adı değil, sadece bir kesim şeklidir.

 

 

DEĞERLİ ŞİFALI TAŞLAR SATIN ALDA RENK

 

Değerli şifalı taşlar satın alda güzelliğin esası olan renk, farklı sebeplere bağlı olarak gelişebilir. Renk, kristalin, ışığın belli dalga boylarını soğurması ile ortaya çıkar.

 

Dalgalar mineralin üzerine düştüğü zaman bazı dalga boyları soğurulur, geriye kalan dalgalar göz tarafından algılanır ve böylece mineralin rengi belirir; örneğin mavi mineraller uzun dalga boylarını (kırmızı) soğururken, kırmızı mineraller ise kısa dalga boylarını soğururlar.

 

Hiçbir dalga boyu soğurulmadığında ise mineral şeffaf gözükür.

 

 

BİR KRİSTALİ ARINDIRMA – İŞLEME

 

Gereksiniminize uygun bir kaya kristalini seçtikten sonra, onu herhangi bir amaçla kullanmadan önce, belirli hazırlık aşamalarından geçirmeniz gerekir:

 

Temizleme

 

İlk olarak kristalin fiziksel olarak temizlenip arındırılmasıdır. Kristaller ilk kazılıp çıkarıldıklarında üzerlerinde çeşitli mineral madde şekillerinden oluşan bir kabuk bulunur. Bu kabuğun giderilmesi için kristal, oksalik asit banyosuna yatırılır.

 

Deniz Tuzunda Bekletme

 

İkinci olarak oksalit asit artıklarıyla birlikte, istenmeyen titreşimleri yok etmek için, kristal birkaç gün boyunca doğal deniz tuzunun içinde tutulur. Kristal, deniz tuzu yatağından parlak ve temiz bir biçimde çıkar.

 

Durulama

 

Üçüncü işlem ise, kristalin soğuk ve temiz bir suda durulanmasıdır.

 

 

 

 

BAZI DEĞERLİ ŞİFALI TAŞLAR SATIN AL, İŞLENMİŞ HALLERİ VE ÖZELLİKLERİ

 

 

 

LÜLE TAŞI

 

Dünyanın en kaliteli Lüle taşı ülkemizde bulunmaktadır. Hafif ve parlak yüzeyli bir taştır. Küçük süs eşyaları, takı ve pipo yapımında kullanılır.

 

56 milyon ton rezervimiz vardır. Lüle taşı ülkemizde Eskişehir’den çıkarılmaktadır.

 

 

OLTU TAŞI

 

Küçük süs eşyaları ve tespih yapımında kullanılır. Oltu taşı, ülkemizde Erzurum’un Oltu ilçesinden çıkarılmaktadır.

 

Bölgede 600 civarında Oltu taşı çıkarılan ocak vardır.

 

 

ELMAS

 

Elmas ile pırlanta aynı ham maddedir. Toprak altından çıkan madene ham elmas (veya elmas) denir. Ham elmas işlendikten ve mücevher için özel “pırlanta kesimleri” ile traşlandıktan sonra pırlanta adını alır.

 

Genel olarak pırlanta kesim, elmas kesime göre daha değerlidir.

 

Ham elmas, çok yüksek basınç (70 000 kg/cm3) ve sıcaklıklarda (2000 °C) kristalleşen karbondan oluşur. Bu tür bir ortam ancak 150-200 km derinliklerde mevcuttur ve ham elmas bu derinliklerde oluşmaktadır.Daha sonra, volkanik patlamalarla ham elmaslar yeryüzüne doğru itilirler. İçinde ham elmas bulunan volkanik maddelere “kimberlit” ve “lamproit“ denilmektedir.

 

Elmas dünyanın en sert maddesidir, elması elmastan başka bir şey kesemez ve zamana meydan okur. Milyarlarca yıl önce oluşmuştur. En genç elmas ortalama 900 milyon en yaşlı elmas ortalama 3,2 milyar yıl yaşındadır. Doğanın mucizesidir.

 

 

Elmas Madenciliği ve İşlenmesi

 

18.Yüzyıla kadar Hindistan dünyanın tek ham elmas kaynağıydı. 19. Yüzyılın ikinci yarısında, ilk ham elmas Afrika’da bulundu.

 

Şu anda başlıca elmas üreticisi ülkeler arasında Avusturalya, Zaire, Rusya, Botswana, Güney Afrika sayılabilir.

 

Ham elmas çıkarma yöntemleri, ham elmasın kendini yerin yüzeyine ne şekilde gösterdiğine bağlı olarak değişmektedir. Kimberlit hatlarının çıkarılması için çukur açma yöntemi ya da “yeraltı madenciliği” gerekmektedir.

Kimberlit parçasından erozyon yoluyla kurtulan elmas kristalleri nehirlerle taşınır. Buna “alüvyal madencilik” denir.

 

Kumlu kıyı katmanlarının kullanılması ise açık teras yapısıyla olmaktadır ki buna da “deniz madenciliği” denir.

Ham elmas bulmak büyük endüstriyel operasyonların sonucu olabileceği gibi, küçük ölçekli manuel yöntemler de mevcuttur. Bir karat pırlanta için ortalama 250 ton kaya, kum ve çakılın çıkarılması gerekir. Dünyadaki yıllık üretim 100 milyon karata eşittir ki bunun sadece yaklaşık %50’si mücevher kalitesindedir.

 

Ham elmas son şeklini ve parlaklığını alana kadar bir dizi işlemden geçer. Hiçbir ham elmas bir diğerine benzemez. Bu yüzden ham elması en avantajlı bir biçimde işlemek için ayrıntılı olarak incelemek ve en iyi berraklığı en az ağılırlık kaybıyla elde etmeye çalışmak gerekir.

 

Ham elmasın işlenmesi sırasıyla şu adımlarla olur :

 

– işaretleme,

 

– yarma,

 

– kesme,

 

– şekillendirme ve

 

-taşın yüzeyinde fasetler (traş edilmiş değerli şifalı taşlar satın alın yüzü) oluşturmak.

 

 

AMETİST (AMETHYST)

 

Ametist kelimesi Yunanca “amethystos” denen “sarhoş değil” kelimesinden gelir.

 

Budistler taşın meditasyona yardımcı olduğunu düşünürler ve Tibet’de tespihle yapılan dualarda Ametist taşı kullanılır.

 

Asil mor rengiyle yıllarca kral ve kraliçelerin favori şifalı taşlar satın alından biri olan ametist, fiyat olarak çok pahalı bir taş değildir. Renginin zenginliği ve taşın dayanıklılığı sayesinde en popüler şifalı taşlar satın al arasındadır.

 

 

AKUAMARİN (AQUAMARİNE)

 

İsmini deniz suyundan almıştır ve soluk maviden orta koyuluktaki maviye kadar giden bir renk yelpazesi vardır. Daha koyu renkleri daha değerlidir. Açık renk ve berrak bir taş olduğundan, taşın içerisindeki lekeler rahat görünür. Bu yüzden içi temiz şifalı taşlar satın al daha makbuldur.

Efsanelere göre, akuamarinin deniz kızlarının hazinesi olduğu ve denizcileri denizde koruduğu söylenir.

 

 

ZÜMRÜT (EMERALD)

 

Zümrüt aşk ve yeni doğumu sembolize eder. Zekayı ve kalbi açık tuttuğu söylenir. Eski Mısır’da firavunlar boyunlarında zümrütle gömülürlerdi, taşın sonsuz gençliği sembolize ettiğine inanılırdı. Zümrüt Cleopatra’nın en favori yarı değerli taşıydı.

 

En değerli zümrüt şifalı taşlar satın alı parlak, baharda yağmurdan sonraki çimlerin rengindeki yeşildir. Zümrütün iç kısmının lekesiz olması çok çok nadir ve bulunması çok zor olduğundan dolayı, bazı lekeler taşın değerinde azalma yaratmaz.

 

Zümrüt, yakut, pembe ve kırmızı turmalin doğada lekeli bulunur ve lekesiz bu şifalı taşlar satın alı bulmak çok zordur, sadece görece olarak daha az lekeli olanlar daha değerlidir…

 

 

YAKUT (RUBY) 

 

Safirle birlikte corundum minerali ailesi üyesi olan yakut, eski dillerden olan Sanskritçe’de şifalı taşlar satın alın kralı anlamına gelen ratnaraj denirdi.  En makbul renkleri canlı, koyu kırmızılardır.

 

 

SAFİR (SAPPHİRE) 

 

Asalet ve sadakatı simgelediği söylenen ve yakutla bilirlikte corundum minerali ailesi üyesi olan safir, doğada genellikle mavi renk ve tonlarında bulunur. Safir, kırmızı hariç tüm renklerde doğada görülebilir. Sadece kırmızı renkli bulunmazlar, kırmızı renkli olanlara yakut denir.

Persliler, dünyanın kocaman bir safir taşa dayandığını ve taştan gelen yansımayla havanın mavi olduğunu düşünmüşlerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESİMLER

 

              

 

                                              

Yüzeye Çıkmış Erimiş Magma                                                   İnci

 

 

 

 

Jips

 

 

 

 

Kaboşon Kesim Örnekleri

 

 

 

 

 

 

 

Fasetli Kesim Örnekleri

 

 

 

 

Lüle Taşı Örnekleri

 

 

 

 

 

 

 

Oltu Taşı Örnekleri

 

 

 

 

Ham Elmas

 

 

 

 

 

 

 

 

İşlenmiş Elmas

 

Kaşıkçı Elması

 

 

 

Ametist Örnekleri

Akuamarin Örnekleri