OTANT�K TA�

TESBİH SATIN AL

V MAKALELER
OLİVİN TAŞI TESPİH
Fiyatı      :      70 TL

Fiyat: 70

Ürünün Özellikleri

Olivin Taşı Hakkında

Olivin (peridot) denilen magmatik kayaçın şeffaf sarı ve açık yeşil renkli türüdür.
Olivin Taşının Fiziksel Özellikleri
*Kalp, pankreas, dalak ve ciğerler üzerinde olumlu etkileri vardır.
*Doku bozulmalarını önleyici özelliklere sahiptir.
*Beden-zihin dengesini sağlar.

Olivin Taşının Psikolojik Özellikleri
*Neşe ve sevinç hissi verir. Böylece diğer insanlara da sevgiyle bakılmasını sağlar.
*Kişinin yaşam enerjisini, canlılığını korumasını sağlar.
*Kişiyi verici olmaya yönlendirir.
*İyimserlik verir ve küçük gelişmelerden sevinç duyulmasını sağlar.
*Nedensiz duyulan korkulara karşı iyi gelir.
*Kaygıyı azaltır.
*Kişinin iç dünyasını farketmesini sağlayarak kişisel gelişimi hızlandırır.
*Çevreyle iletişimi mükemmelleştirir. Kıskançlık, egoistlik ve duygusal soğuklukları yokeder.

TESBİH SATIN AL

Özet Tesbih satın al, Türklerde sadece bir zikir vasıtası olmakla kalmamış, aynı zamanda bir sanat objesi olmuştur. Tesbih satın al ustaları çok kıymetli malzemelerden tesbih satın aller yapmışlardır.Günümüzün en önemli tesbih satın al ustalarından biri de Bünyamin Korucu ustadır. Anahtar Kelimeler: Tesbih satın al, Madeni Tesbih satın aller, Organik Tesbih satın aller, Haşebi Tesbih satın aller, Tesbih satın al Ustası,Bünyamin Korucu Usta.

. Türk kültürü içerisinde Türklerin kendi zevk ve inceliğinin ortaya konduğu birçok sanat dalı vardır. Türkler, sadece yaşadıkları mekanları, okuyup-yazdıkları kitapları süslemekle kalmamış, kullandıkları aletlere kadar bir estetik kaygı içerisinde olmuşlar, her malzemeye bir kimlik kazandırmaya çalışmışlardır.Bunun en güzel örneklerinden biri de “tesbih satın al” dir (Resim I). Bir çok dinlerde zikr vasıtası olarak kullanılan tesbih satın al, Türklerde, ayrıca bir sanat objesi olmuştur.  Tarihte ilk tesbih satın al ismine M.S. 800 yıllarında rastlanmaktadı~. Tesbih satın al, Türklerde ise 17. yy.da Osmanl.ılarda bir

Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanı.

ı Sargün ERDEM, “Tarihi Akış içinde Erzurum” Sempozyumu, Yayımlanmamış

Bildiri, Erzurum, 1987.

Zeki KUŞOGLU, Dünkü Sanatımız-Kültürümüz, İstanbul, 1994, s. 17.

37

sanat dalı olarak ele alınmaya başlar. istanbul, en güzel Kur’anların yazılıptezhiplendiği bir sanat merkezi olmakla kalmamış, aynı zamanda en güzel tesbih satın allerin yapıldığı şehir olmuştur.

Tarih içerisinde bir çok tesbih satın al ustası yetişmiştir. Ancak çoğunun ismi günümüze gelernemiştir. 19. yy.ın başlarından 1976 yılında vefat eden Galip Usta’ya kadar, nice tesbih satın al ustaları yetişmiştir. Bunlar arasında isimlerini burada zikredebileeeğimiz Topuz’un Halil, Tophaneli İsmet, Sahaflarda Nuri, Fildişici Burhan, Mevlanakapılı Mahmut, Börekçi Mahmut, Topkapılı Sadık, Kaymak Ali Bey, Beşiktaşiı Sağır Rifat, Eyüplü Deli Tahir, Kehribarcı Muhiddin, Kehribarcıbaşı Ali Bey, Akgerdan Mehmet Efendi, Kalemdar Hayri, Horoz’un Sal ih, KalafatçıHasan ve Prof. Bedii Gorbon gibi ustalardır

Tesbih satın al ustaları, her önüne gelen malzemeyle tesbih satın al yapmak yerine, kıymetli malzemeler kullanmayı tercih etmişlerdir. Bu malzemeler kısaca üç ana grupta toplayabileceğimiz madeni malzemeler, organik malzemeler ve haşebi malzemelerdir (Resim 2).

Madeni Tesbih satın aller : Tabiatta bulunan altın, gümüş, inci, akik, kantaşı, şah maksut, yıldıztaşı, yüzsürü, oltutaşl5, kehribar ve necef gibi malzemelerden yapılanlardır.

Organik Tesbih satın aller : Yabani veya ehli hayvanların diş, kemik, kabuk veya boynuzları olan malzemelerden yapılanlardır. Bunlar; bağa (okyanus kaplumbağası kabuğu), fıldişi, sedef, zergerdan (gergedan boynuzu), mercan, mamut dişi ve Osmanlıların “şiri Mahi” dedikleri mors balığı dişi gibi malzemelerdir.

Haşebi Tesbih satın aller : Bu tür tesbih satın aller ise sert ve hoş kokulu ağaç ve çekirdeğinden yapılmaktadır. Bunlar arasında en çok rağbet görenleri amber, abanoz, demirhindi, gül ağacı, kan ağacı,kuka, sandal, pelesenk, narçıl ve zeytin ağacı gibi malzemelerden yapılan tesbih satın allerdir.

İyi bir tesbih satın alte imarne, durak, tepelik, pul, kapçı gibi parçaların, tesbih satın al taneleriyle uyum sağlamasına özen gösterilmelidir. Tanelerin biçim ve boyları bunda esas alınmalıdır. Örneğinimame boyu, beş tane boyundan kısa veya altı tane boyundan uzun olmamalıdır

3 Işık YAZAN, “Türk Tesbih satın alçiligi”, Antik-Dekor, İstanbul, 1990, S. 8, s. 58; Necip

SARICI, “Türk Tesbih satın al Sanatı”, ilgi, İstanbul, 2004, S.L 08, s.ll. 4 Necip SARICI, “Dua Taneleri”, Tesbih satın al Sergisi, İstanbul, 1996, s. 6. 5 Hazma Gündoğdu -İrfan Gedik, “Erzurum’da Oltu Taşı İşlemeciligi” Bilim Birlik

Başarı, izınir, 1983, SA3, s.7-12 ; Tahsin PARLAK, Erzurum’da Oltu Taşı ve Kuyumculuk Sanatı, Ankara, 2001. ~ Ahmet Aydın BOLAK, “Dua Taneleri” Tesbih satın al Sergisi, istanbul, 1996, s. 4.

38

Bütün el sanatlarında olduğu gibi, tesbih satın al de yapanın ve kullananın zevkine göre gelişme göstermiştir. Hünerli ustalar, emeklerinin karşılığını aldıkça ortaya harika tesbih satın aller çıkarmışlardır.Günümüzün hünerli ellerinden biri de Erzurumlu Bünyamin KORUCU ustadır (Resim 3).

i 956 yılında Erzurum’da doğan Bünyamin usta, ilk, orta, lise ve üniversite eğitimini bu şehirde tamamlar. Mezuniyetinden sonra öğretmenlik yapmaya başlar. Tesbih satın alle tanışıklığı da buyıllara rastlamaktadır. O yıllarda tesbih satın al satmak için Erzurum’a gelip-giden Mahmut Özçay’ la tanışır. Öğretmenlik vazifesi fazla sürmez. Bir yıl çalıştıktan sonra bu görevi bırakır. Evinde amatörce oltutaşından tesbih satın aller yapar. Mahmut Özçay; yine bir Erzurum seyahati sırasında İstanbul’da yaptıramadığı oltutaşı tesbih satın ali, Bünyamin Usta’ya yapması için sipariş eder. Usta, özenerek oltutaşından bir tesbih satın al yapar. Bu tesbih satın al, ustanın meslek hayatında dönüm noktasıdır. Yaptığı tesbih satın al çok beğenilir, siparişler artar. Usta, istanbul’a gitmeye karar verir. 1983yılında istanbul’a gidip kapalıçarşı esnaflarından Hacı Cemil ile tanışarak sipariş tesbih satın aller yapar. ilk olarak eski tesbih satın alleri dÜzeltir. Takdir gördükçe şevki artar. Daha sonra fıldişi, kehribar ve kuka malzemelerden tesbih satın aller yaparak meslek hayatını devam ettirir. Bütün sanatçılarda derin izler bırakan İstanbul, Bünyamin Usta’yı da mezar taşlarıyla etkiler. Usta, Osmanlımezar taşlarında gördüğü motiflerden ilham alarak bunları imarnelere uygular. Ancak, İstanbul macerası kısa sürer. Burada yaklaşık iki yıl kaldıktan sonra tekrar Erzurum’a döner.

1986 yılında, tarihi Rüstem Paşa Çarşısı (Taşhan)’nda bir dükkan açar. İstanbul’dan gelen siparişleri burada yapmaya devam eder. Sürekli kendini geliştirir. Yaklaşık yirmi yıllık meslekhayatı boyunca hemen hemen her malzemeden, iki bin civarında tesbih satın al yapar. Özellikle işlenmesi çok zor bir malzeme olan oltu taşı tesbih satın allerinin imamelerine bile işlemeler yapmıştır. Bu,ustanın tesbih satın alte ne kadar mahir olduğunun en iyi göstergesidir. En çok severek yaptığı tesbih satın aller, yapımında ve sonrasında özellikle güzel kokan ağaç tesbih satın allerdir.

Bünyamin Usta, tesbih satın al yapmayı kendi kendine öğrenmiş ve birçok tesbih satın al ustası tarafından takdir görmüştür.

Bir hatıra; 1987 yılında Erzurumlu hattat Fuat Başar ile merhum ebru ustası Mustafa Düzgünman’ i ziyarete giderler. Bu esnada Mustafa Düzgünman tesbih satın alten söz etmektedir. FuatBaşar, Bünyamin Usta’yı tanıştırıp tesbih satın al yaptığını söyler. Yaptığı tesbih satın allerden, yanında bulunup-bulunmadığı sorulması üzerine Bünyamin Usta, biri gergedan boynuzundan, diğeri altınçakma oltutaşından iki tesbih satın alini gösterir(Resim 4). Tesbih satın allere bakılırken içeriye Neyzen Niyazi Sayın girer. Aynı

39 zamanda tesbih satın al ustası olan Niyazı Sayın da gördüğü tesbih satın alleri çok beğenir ve Bünyamin Usta hakkında takdir dolu sözler söyler Günümüzde, tesbih satın al koleksiyonculuğu pahalı bir zevktir. Bunun en önemli sebebi, kullanılan malzemenin yurt dışından getirilmesi ve zor bulunmasıdır.

Bugün, Bünyamin Korucu Usta, Taşhan’da 28 Nolu dükkanında tesbih satın al yapmaya devam etmektedir. Usta’ya nice güzel tesbih satın aller yapması dileğiyle sağlıklı ömürler temenni ediyoruz.Yazımızı, Aydın Solak Beyefendinin tesbih satın alle ilgili şu sözüyle bitiriyoruz.

“Kdinatta her şey Allah ‘ı tesbih satın al eder…. Ve tesbih satın alin en güzelini Türkler çeker”

KAYNAKLAR

SOLAK, Ahmet Aydın-SARICI, Necip, “Dua Taneleri” Tesbih satın al Sergisi, İstanbul, 1996. ERDEM, Sargon, “Tarihi Akış İçinde Erzurum” Sempozyumu, Yayımlanmamış Bildiri, Erzurum,i 987. . GÜNDOGOU, Hamza-GEDİK, İrfan, “Erzurum’da Oltu Taşı İşlemeciliği”, Bilim Birlik Başarı, İzmir, 1983, S.43, s.7-12.

KUŞOOLU, Zeki, Dünkü Sanatımız-KÜıtürümüz, İstanbul, 1994.

NECİp, Sarıcı, “Türk Tesbih satın al Sanatı”, ilgi, S.108, İstanbul, 2004. s.10-13.

PARLAK, Tahsin, Erzurum’da Oltu Taşı ve Kuyumculuk Sanatı, Ankara, 200 i. YAZAN, IŞık, “Türk Tesbih satın alçiliği”, Antik-Dekor, S.8, İstanbul, 1990, s. 58

62.

 

TESBİH SATIN AL

V MAKALELER
OLİVİN TAŞI TESPİH
Fiyatı      :      70 TL
Ürünün Özellikleri

Fiyat: 70

Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Olivin Taşı Hakkında

Olivin (peridot) denilen magmatik kayaçın şeffaf sarı ve açık yeşil renkli türüdür.
Olivin Taşının Fiziksel Özellikleri
*Kalp, pankreas, dalak ve ciğerler üzerinde olumlu etkileri vardır.
*Doku bozulmalarını önleyici özelliklere sahiptir.
*Beden-zihin dengesini sağlar.

Olivin Taşının Psikolojik Özellikleri
*Neşe ve sevinç hissi verir. Böylece diğer insanlara da sevgiyle bakılmasını sağlar.
*Kişinin yaşam enerjisini, canlılığını korumasını sağlar.
*Kişiyi verici olmaya yönlendirir.
*İyimserlik verir ve küçük gelişmelerden sevinç duyulmasını sağlar.
*Nedensiz duyulan korkulara karşı iyi gelir.
*Kaygıyı azaltır.
*Kişinin iç dünyasını farketmesini sağlayarak kişisel gelişimi hızlandırır.
*Çevreyle iletişimi mükemmelleştirir. Kıskançlık, egoistlik ve duygusal soğuklukları yokeder.

TESBİH SATIN AL

Özet Tesbih satın al, Türklerde sadece bir zikir vasıtası olmakla kalmamış, aynı zamanda bir sanat objesi olmuştur. Tesbih satın al ustaları çok kıymetli malzemelerden tesbih satın aller yapmışlardır.Günümüzün en önemli tesbih satın al ustalarından biri de Bünyamin Korucu ustadır. Anahtar Kelimeler: Tesbih satın al, Madeni Tesbih satın aller, Organik Tesbih satın aller, Haşebi Tesbih satın aller, Tesbih satın al Ustası,Bünyamin Korucu Usta.

. Türk kültürü içerisinde Türklerin kendi zevk ve inceliğinin ortaya konduğu birçok sanat dalı vardır. Türkler, sadece yaşadıkları mekanları, okuyup-yazdıkları kitapları süslemekle kalmamış, kullandıkları aletlere kadar bir estetik kaygı içerisinde olmuşlar, her malzemeye bir kimlik kazandırmaya çalışmışlardır.Bunun en güzel örneklerinden biri de “tesbih satın al” dir (Resim I). Bir çok dinlerde zikr vasıtası olarak kullanılan tesbih satın al, Türklerde, ayrıca bir sanat objesi olmuştur.  Tarihte ilk tesbih satın al ismine M.S. 800 yıllarında rastlanmaktadı~. Tesbih satın al, Türklerde ise 17. yy.da Osmanl.ılarda bir

Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanı.

ı Sargün ERDEM, “Tarihi Akış içinde Erzurum” Sempozyumu, Yayımlanmamış

Bildiri, Erzurum, 1987.

Zeki KUŞOGLU, Dünkü Sanatımız-Kültürümüz, İstanbul, 1994, s. 17.

37

sanat dalı olarak ele alınmaya başlar. istanbul, en güzel Kur’anların yazılıptezhiplendiği bir sanat merkezi olmakla kalmamış, aynı zamanda en güzel tesbih satın allerin yapıldığı şehir olmuştur.

Tarih içerisinde bir çok tesbih satın al ustası yetişmiştir. Ancak çoğunun ismi günümüze gelernemiştir. 19. yy.ın başlarından 1976 yılında vefat eden Galip Usta’ya kadar, nice tesbih satın al ustaları yetişmiştir. Bunlar arasında isimlerini burada zikredebileeeğimiz Topuz’un Halil, Tophaneli İsmet, Sahaflarda Nuri, Fildişici Burhan, Mevlanakapılı Mahmut, Börekçi Mahmut, Topkapılı Sadık, Kaymak Ali Bey, Beşiktaşiı Sağır Rifat, Eyüplü Deli Tahir, Kehribarcı Muhiddin, Kehribarcıbaşı Ali Bey, Akgerdan Mehmet Efendi, Kalemdar Hayri, Horoz’un Sal ih, KalafatçıHasan ve Prof. Bedii Gorbon gibi ustalardır

Tesbih satın al ustaları, her önüne gelen malzemeyle tesbih satın al yapmak yerine, kıymetli malzemeler kullanmayı tercih etmişlerdir. Bu malzemeler kısaca üç ana grupta toplayabileceğimiz madeni malzemeler, organik malzemeler ve haşebi malzemelerdir (Resim 2).

Madeni Tesbih satın aller : Tabiatta bulunan altın, gümüş, inci, akik, kantaşı, şah maksut, yıldıztaşı, yüzsürü, oltutaşl5, kehribar ve necef gibi malzemelerden yapılanlardır.

Organik Tesbih satın aller : Yabani veya ehli hayvanların diş, kemik, kabuk veya boynuzları olan malzemelerden yapılanlardır. Bunlar; bağa (okyanus kaplumbağası kabuğu), fıldişi, sedef, zergerdan (gergedan boynuzu), mercan, mamut dişi ve Osmanlıların “şiri Mahi” dedikleri mors balığı dişi gibi malzemelerdir.

Haşebi Tesbih satın aller : Bu tür tesbih satın aller ise sert ve hoş kokulu ağaç ve çekirdeğinden yapılmaktadır. Bunlar arasında en çok rağbet görenleri amber, abanoz, demirhindi, gül ağacı, kan ağacı,kuka, sandal, pelesenk, narçıl ve zeytin ağacı gibi malzemelerden yapılan tesbih satın allerdir.

İyi bir tesbih satın alte imarne, durak, tepelik, pul, kapçı gibi parçaların, tesbih satın al taneleriyle uyum sağlamasına özen gösterilmelidir. Tanelerin biçim ve boyları bunda esas alınmalıdır. Örneğinimame boyu, beş tane boyundan kısa veya altı tane boyundan uzun olmamalıdır

3 Işık YAZAN, “Türk Tesbih satın alçiligi”, Antik-Dekor, İstanbul, 1990, S. 8, s. 58; Necip

SARICI, “Türk Tesbih satın al Sanatı”, ilgi, İstanbul, 2004, S.L 08, s.ll. 4 Necip SARICI, “Dua Taneleri”, Tesbih satın al Sergisi, İstanbul, 1996, s. 6. 5 Hazma Gündoğdu -İrfan Gedik, “Erzurum’da Oltu Taşı İşlemeciligi” Bilim Birlik

Başarı, izınir, 1983, SA3, s.7-12 ; Tahsin PARLAK, Erzurum’da Oltu Taşı ve Kuyumculuk Sanatı, Ankara, 2001. ~ Ahmet Aydın BOLAK, “Dua Taneleri” Tesbih satın al Sergisi, istanbul, 1996, s. 4.

38

Bütün el sanatlarında olduğu gibi, tesbih satın al de yapanın ve kullananın zevkine göre gelişme göstermiştir. Hünerli ustalar, emeklerinin karşılığını aldıkça ortaya harika tesbih satın aller çıkarmışlardır.Günümüzün hünerli ellerinden biri de Erzurumlu Bünyamin KORUCU ustadır (Resim 3).

i 956 yılında Erzurum’da doğan Bünyamin usta, ilk, orta, lise ve üniversite eğitimini bu şehirde tamamlar. Mezuniyetinden sonra öğretmenlik yapmaya başlar. Tesbih satın alle tanışıklığı da buyıllara rastlamaktadır. O yıllarda tesbih satın al satmak için Erzurum’a gelip-giden Mahmut Özçay’ la tanışır. Öğretmenlik vazifesi fazla sürmez. Bir yıl çalıştıktan sonra bu görevi bırakır. Evinde amatörce oltutaşından tesbih satın aller yapar. Mahmut Özçay; yine bir Erzurum seyahati sırasında İstanbul’da yaptıramadığı oltutaşı tesbih satın ali, Bünyamin Usta’ya yapması için sipariş eder. Usta, özenerek oltutaşından bir tesbih satın al yapar. Bu tesbih satın al, ustanın meslek hayatında dönüm noktasıdır. Yaptığı tesbih satın al çok beğenilir, siparişler artar. Usta, istanbul’a gitmeye karar verir. 1983yılında istanbul’a gidip kapalıçarşı esnaflarından Hacı Cemil ile tanışarak sipariş tesbih satın aller yapar. ilk olarak eski tesbih satın alleri dÜzeltir. Takdir gördükçe şevki artar. Daha sonra fıldişi, kehribar ve kuka malzemelerden tesbih satın aller yaparak meslek hayatını devam ettirir. Bütün sanatçılarda derin izler bırakan İstanbul, Bünyamin Usta’yı da mezar taşlarıyla etkiler. Usta, Osmanlımezar taşlarında gördüğü motiflerden ilham alarak bunları imarnelere uygular. Ancak, İstanbul macerası kısa sürer. Burada yaklaşık iki yıl kaldıktan sonra tekrar Erzurum’a döner.

1986 yılında, tarihi Rüstem Paşa Çarşısı (Taşhan)’nda bir dükkan açar. İstanbul’dan gelen siparişleri burada yapmaya devam eder. Sürekli kendini geliştirir. Yaklaşık yirmi yıllık meslekhayatı boyunca hemen hemen her malzemeden, iki bin civarında tesbih satın al yapar. Özellikle işlenmesi çok zor bir malzeme olan oltu taşı tesbih satın allerinin imamelerine bile işlemeler yapmıştır. Bu,ustanın tesbih satın alte ne kadar mahir olduğunun en iyi göstergesidir. En çok severek yaptığı tesbih satın aller, yapımında ve sonrasında özellikle güzel kokan ağaç tesbih satın allerdir.

Bünyamin Usta, tesbih satın al yapmayı kendi kendine öğrenmiş ve birçok tesbih satın al ustası tarafından takdir görmüştür.

Bir hatıra; 1987 yılında Erzurumlu hattat Fuat Başar ile merhum ebru ustası Mustafa Düzgünman’ i ziyarete giderler. Bu esnada Mustafa Düzgünman tesbih satın alten söz etmektedir. FuatBaşar, Bünyamin Usta’yı tanıştırıp tesbih satın al yaptığını söyler. Yaptığı tesbih satın allerden, yanında bulunup-bulunmadığı sorulması üzerine Bünyamin Usta, biri gergedan boynuzundan, diğeri altınçakma oltutaşından iki tesbih satın alini gösterir(Resim 4). Tesbih satın allere bakılırken içeriye Neyzen Niyazi Sayın girer. Aynı

39 zamanda tesbih satın al ustası olan Niyazı Sayın da gördüğü tesbih satın alleri çok beğenir ve Bünyamin Usta hakkında takdir dolu sözler söyler Günümüzde, tesbih satın al koleksiyonculuğu pahalı bir zevktir. Bunun en önemli sebebi, kullanılan malzemenin yurt dışından getirilmesi ve zor bulunmasıdır.

Bugün, Bünyamin Korucu Usta, Taşhan’da 28 Nolu dükkanında tesbih satın al yapmaya devam etmektedir. Usta’ya nice güzel tesbih satın aller yapması dileğiyle sağlıklı ömürler temenni ediyoruz.Yazımızı, Aydın Solak Beyefendinin tesbih satın alle ilgili şu sözüyle bitiriyoruz.

“Kdinatta her şey Allah ‘ı tesbih satın al eder…. Ve tesbih satın alin en güzelini Türkler çeker”

KAYNAKLAR

SOLAK, Ahmet Aydın-SARICI, Necip, “Dua Taneleri” Tesbih satın al Sergisi, İstanbul, 1996. ERDEM, Sargon, “Tarihi Akış İçinde Erzurum” Sempozyumu, Yayımlanmamış Bildiri, Erzurum,i 987. . GÜNDOGOU, Hamza-GEDİK, İrfan, “Erzurum’da Oltu Taşı İşlemeciliği”, Bilim Birlik Başarı, İzmir, 1983, S.43, s.7-12.

KUŞOOLU, Zeki, Dünkü Sanatımız-KÜıtürümüz, İstanbul, 1994.

NECİp, Sarıcı, “Türk Tesbih satın al Sanatı”, ilgi, S.108, İstanbul, 2004. s.10-13.

PARLAK, Tahsin, Erzurum’da Oltu Taşı ve Kuyumculuk Sanatı, Ankara, 200 i. YAZAN, IŞık, “Türk Tesbih satın alçiliği”, Antik-Dekor, S.8, İstanbul, 1990, s. 58

62.