OTANT�K TA�

2 yaş doğum günü hediyesi

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • 2 yaş doğum günü hediyesi

2 yaş doğum günü hediyesi insanların sosyal statülerini, kişisel zevk ve özelliklerini yansıtan sözsüz bir iletişim aracıdır.

Erol Mutlu 2 yaş doğum günü hediyesilerin bu işlevlerinden “giyim kuşam sinyalleri” adı altında şu şekilde bahsetmektedir:

“Giyim kuşam sinyalleri; insanların kendilerine ve diğer şeylere -sınıflarına, inançlarına, rollerine, statülerine, önceliklerine, vb.- ilişkin tutumlarını giydikleri şeyler aracılığıyla belirten sinyaller” dir. (Mutlu 1995: 136)

Divanü Lügat’it-Türk’te ise giyecek hakkında şu bilgilere rastlanmaktadır:
bıçış: Büyüklerin konukluğuna, düğününe, davetine gidenlere verilen ipekli kumaş. (1985:366) kedhüt: Geyisi, giyecek. Çokça düğünlerde kullanılan elbise; gerek gelinin ve gerek güveyinin hısımlarına armağan olarak giydirdikleri elbise, “kedhüt bedri= -ona ağırlık olarak- elbise verdi.” (1985: 357)

yüfuş: Hısımların elbise veya mal ile yardımlaşması. Bu, çok kere gerdeğe konulan gelin hakkında söylenir; çünkü, hısımlar onu donatmak için üzerlerine düşen armağanı verirler. Şu savda dahi gelmiştir: “Yüfüşlüğ kelin küdhegü yafaş bulur= armağanlı gelin, güveyiyi yumuşak huylu bulur”, (Gelin, akrabasının verdikleri armağanlarla ağırlanmış olursa o, güveyiyi yumuşak huylu ve ağır başlı bulur; çünkü güveyi onu zengin bulmuştur, bu yüzden ona saygı gösterir.) (1985: 12)

Diana Crane’nin “Moda ve Gündemleri/ Giyimde Sımf, Cinsiyet, Kimlik” adlı eserinde de belirttiği gibi erkeklerin iki giyim kültürü vardır, bunlar iş ve boş zaman 2 yaş doğum günü hediyesileridir. Bu cümleden alarak insanlara verilen hediyenin genellikle boş zamanlarında giyebilecekleri kıyafetler olduğunu söyleyebiliriz. Bunun nedeni de kişinin kendi kimliğim esas olarak yansıtabildiği tek zamanın iş dışı yaşam olarak nitelendirilen boş zaman olmasıdır. Buna göre kişiye gelen hediyeler günlük yaşamında kullanabileceği türdendir. Hediye resmiyete bürünmez, doğaldır.

Üniformaların ortaya koyduğu sembolik şuurlardan uzak olan iş dışı yaşamda hediye edilebilecek her 2 yaş doğum günü hediyesi hediyeyi alacak kişinin giyim tarzını yansıtmaktadır. Buna göre kamusal alanın sınırlılıklarından kurtulan birey sportif ya da seksi gibi çeşitli tarzları yansıtan kıyafetleri hediye edebilecek, hediye edebilecektir.

Küreselleşme ile oluşan lüks hazır giyim firmaları sayesinde 2 yaş doğum günü hediyesi seçenekleri çeşitlilik kazanmış ve dolayısıyla hediye edilebilecek nitelikteki 2 yaş doğum günü hediyesiler de çeşitlenmiştir.

“Moda insan hayatında her alanda mevcuttur. 2 yaş doğum günü hediyesi cinselliğin ve bireysel kimliğin ifadesidir ve noda da nevcut kültürel normlarla tutarlı olarak kıyafet tarzlarında değişiklikler meydana getirmektedir. (Crane 2003: 172)
“Modaya uygun 2 yaş doğum günü hediyesi ler, sınıfı ve toplumsal kimliği ifade etmek için kullanılmakla beraber, bu 2 yaş doğum günü hediyesilerin iletileri esasen kadınların ve erkeklerin cinsiyet kimliklerini nasıl algıladıkları ya da nasıl algılamalarının beklendiği ile ilgilidir.” (Crane 2003: 30)

Çocuklara hediye edilen kıyafetler onların cinsel kimliklerinin oluşumunu olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir. Çocuk, model alarak öğrenir. Ona göre anne-baba ne yapıyorsa doğrudur. Bu şekilde baktığrmızda çocuklara hediye olarak verilen 2 yaş doğum günü hediyesilerin onların yaşantılarını hangi yönde şekillendirdiğine dikkat etmek son derece önemlidir.
Kız çocuğuna kırınızı, erkek çocuğuna mavi kıyafetler hediye edilişi kıyafetlerde rengin de cinsel kimliği yansıttığrmn önemli bir göstergesidir.

 

2 yaş doğum günü hediyesi

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • 2 yaş doğum günü hediyesi
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

2 yaş doğum günü hediyesi insanların sosyal statülerini, kişisel zevk ve özelliklerini yansıtan sözsüz bir iletişim aracıdır.

Erol Mutlu 2 yaş doğum günü hediyesilerin bu işlevlerinden “giyim kuşam sinyalleri” adı altında şu şekilde bahsetmektedir:

“Giyim kuşam sinyalleri; insanların kendilerine ve diğer şeylere -sınıflarına, inançlarına, rollerine, statülerine, önceliklerine, vb.- ilişkin tutumlarını giydikleri şeyler aracılığıyla belirten sinyaller” dir. (Mutlu 1995: 136)

Divanü Lügat’it-Türk’te ise giyecek hakkında şu bilgilere rastlanmaktadır:
bıçış: Büyüklerin konukluğuna, düğününe, davetine gidenlere verilen ipekli kumaş. (1985:366) kedhüt: Geyisi, giyecek. Çokça düğünlerde kullanılan elbise; gerek gelinin ve gerek güveyinin hısımlarına armağan olarak giydirdikleri elbise, “kedhüt bedri= -ona ağırlık olarak- elbise verdi.” (1985: 357)

yüfuş: Hısımların elbise veya mal ile yardımlaşması. Bu, çok kere gerdeğe konulan gelin hakkında söylenir; çünkü, hısımlar onu donatmak için üzerlerine düşen armağanı verirler. Şu savda dahi gelmiştir: “Yüfüşlüğ kelin küdhegü yafaş bulur= armağanlı gelin, güveyiyi yumuşak huylu bulur”, (Gelin, akrabasının verdikleri armağanlarla ağırlanmış olursa o, güveyiyi yumuşak huylu ve ağır başlı bulur; çünkü güveyi onu zengin bulmuştur, bu yüzden ona saygı gösterir.) (1985: 12)

Diana Crane’nin “Moda ve Gündemleri/ Giyimde Sımf, Cinsiyet, Kimlik” adlı eserinde de belirttiği gibi erkeklerin iki giyim kültürü vardır, bunlar iş ve boş zaman 2 yaş doğum günü hediyesileridir. Bu cümleden alarak insanlara verilen hediyenin genellikle boş zamanlarında giyebilecekleri kıyafetler olduğunu söyleyebiliriz. Bunun nedeni de kişinin kendi kimliğim esas olarak yansıtabildiği tek zamanın iş dışı yaşam olarak nitelendirilen boş zaman olmasıdır. Buna göre kişiye gelen hediyeler günlük yaşamında kullanabileceği türdendir. Hediye resmiyete bürünmez, doğaldır.

Üniformaların ortaya koyduğu sembolik şuurlardan uzak olan iş dışı yaşamda hediye edilebilecek her 2 yaş doğum günü hediyesi hediyeyi alacak kişinin giyim tarzını yansıtmaktadır. Buna göre kamusal alanın sınırlılıklarından kurtulan birey sportif ya da seksi gibi çeşitli tarzları yansıtan kıyafetleri hediye edebilecek, hediye edebilecektir.

Küreselleşme ile oluşan lüks hazır giyim firmaları sayesinde 2 yaş doğum günü hediyesi seçenekleri çeşitlilik kazanmış ve dolayısıyla hediye edilebilecek nitelikteki 2 yaş doğum günü hediyesiler de çeşitlenmiştir.

“Moda insan hayatında her alanda mevcuttur. 2 yaş doğum günü hediyesi cinselliğin ve bireysel kimliğin ifadesidir ve noda da nevcut kültürel normlarla tutarlı olarak kıyafet tarzlarında değişiklikler meydana getirmektedir. (Crane 2003: 172)
“Modaya uygun 2 yaş doğum günü hediyesi ler, sınıfı ve toplumsal kimliği ifade etmek için kullanılmakla beraber, bu 2 yaş doğum günü hediyesilerin iletileri esasen kadınların ve erkeklerin cinsiyet kimliklerini nasıl algıladıkları ya da nasıl algılamalarının beklendiği ile ilgilidir.” (Crane 2003: 30)

Çocuklara hediye edilen kıyafetler onların cinsel kimliklerinin oluşumunu olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir. Çocuk, model alarak öğrenir. Ona göre anne-baba ne yapıyorsa doğrudur. Bu şekilde baktığrmızda çocuklara hediye olarak verilen 2 yaş doğum günü hediyesilerin onların yaşantılarını hangi yönde şekillendirdiğine dikkat etmek son derece önemlidir.
Kız çocuğuna kırınızı, erkek çocuğuna mavi kıyafetler hediye edilişi kıyafetlerde rengin de cinsel kimliği yansıttığrmn önemli bir göstergesidir.