OTANT�K TA�

AKİK TAŞI

V MAKALELER
Akik Taşı
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Akik Taşi
  • MAKALE

AKİK TAŞI

Günümüzde radyoaktivite ile ilgili çalışmaların temelini, Fosforesans ile radyasyon arasındaki bağlar oluşturmaktadır. Radyoaktivite uygulamaları yaşantımızın birçok alanında yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. Radyoaktivite uygulamaları ve radyasyon ölçümü, fizik, kimya, biyoloji, tıp, metalürji, tarih, arkeoloji ve jeoloji gibi birçok bilimsel ve teknik alanda kullanılmaktadır. Özellikle ısı yoluyla uyartılmış ışıma yani Akik Taşı çalışmaları çoğu konuda bilimi aydınlatmaktadır. Bilimsel olarak kayıtlara geçmiş ilk Akik Taşı (TL ) teoremi: 17. yy’da ilk kez Robert Boyle (1664) tarafından gözlenmiştir. Boyle, elması avucunun içerisinde ısıttığı zaman, parlaklığının karanlık bir odada kolaylıkla görülen ışık olarak dağıldığını gözlemlenmiştir. Bu konudaki ilk bilimsel çalışmayı 19.yy sonlarında Marie Curie yapmıştır. Marie Curie doktora tezinde ışıma ile ilgili “Florit gibi belirli nesneler ısıtıldığında parlak hale gelmektedir. Onlar ısıyla-ışıldayanlardır (parlayanlar). Onların parlaklığı belirli bir süre sonra kaybolur fakat ısıtma yoluyla ışıldayan durumuna gelme kapasitesi, ateşleme ve aynı zamanda radyasyon etkisiyle eski haline getirilmektedir. Radyum bu nesneleri ısıyla-parlayan özelliğine sahip eski haline getirebilir (M. Curie, 1904).

Akik Taşı

Akik Taşı

Bu çalışmadan sonra Akik Taşı çalışmaları hız kazanmıştır. Literatürde ilk defa ”Akik Taşı” ismini kullananlar Wiedemann ve Schmidt’tir (Wiedemann ve Schmidt, 1895). Wiedeman ve Schmidt’in deneyleri ile daha önce yapılan TL gözlemlerinin farkı; Akik Taşıı laboratuar ortamında elektron demetiyle sağlamış olmalarıdır. Bu tür Lüminesans yapay Lüminesans olarak da bilinir. Wiedeman ve Schmidt, geniş bir fosfor grubu üzerinde çalışmalar yapmışlardır. Doğal örneklerin Akik Taşıını laboratuar ortamında çalışarak ilk kez yayınlayan bilim insanları ise Trowbridge ve Burbank’tır (Trowbridge ve Burbank, 1898). Devam eden süreçte birçok bilim adamı NaCl, kuvars, kalsiyum gibi minerallerin Akik Taşı özeliklerini incelemişlerdir. İlk çalışma Morse (1905) tarafından yapılmıştır (Aitken,1985).
1923 de Lind ve Bardwell TL çalışmalarında radyum kullanarak bazı kıymetli taş ve saydam mineralleri incelemiştir. Daha sonra Wick ve arkadaşları seçtikleri doğal mineralleri ve sentetik fosforları X-ışını ve elektron demetiyle uyararak TL özelliklerini incelemiştir (Wick,1924). Steinmentz ve Gisser doğal fluorittin TL incelemelerini jeolojik açıdan incelemiştir ve fluorit mineralini sınıflandırmaya çalışmıştır (Steinmentz ve Gisser, 1936).

Bir malzeme radyasyonla etkileştiğinde, enerjinin bir kısmı malzeme tarafından soğurulabilir ve daha uzun bir dalga boyu ile yeniden yayınlanabilir (Stokes Kanunu). Bu Lüminesans sürecidir. Yayınlanan ışığın dalga boyu, gelen radyasyonun değil maddenin karakteristiğidir. Lüminesans olaylarının çoğu, görünür ışığın yayınımıyla ilgilenmektedir fakat mor ötesi ve kızıl ötesi gibi diğer dalga boyları da yayınlanabilir. Akik Taşı da uyarılmanın ısı yoluyla gerçekleştiği bir Lüminesans çeşididir.

Akik Taşı ışıma eğrisinden faydalanarak tuzak parametrelerinin belirlenmesi Akik Taşı dozimetri araştırmalarında önemli bir alandır. Isı yoluyla uyartılmış ışıma (Akik Taşı) metotlarını kullanarak hesaplanabilen kinetik derecesi, aktivasyon enerjisi ve frekans faktöründen oluşan tuzaklanma parametreleri dozimetri (TLD) materyallerinin üretim çalışmaları açısından çok önemlidir.

Doğal yoldan oluşmuş, inorganik, karakteristik bir atomik içyapısı (kristal yapı), belirli bir kimyasal bileşimi(formül) olan, sabit veya belirli sınırlar içinde değişebilen fiziksel özellikleri olan maddelere mineral denir. Tüm minerallerin kendilerine özgü renk, parlaklık, sertlik, kristal yapısı ve optik özellikleri mevcuttur. Bu nedenle çoğu fiziksel araştırmaya konu olmuşlardır. Mineraller X-ışını, ultraviyole ışınları, katot ışınları veya benzeri iyonize radyasyona maruz kaldıklarında ışıma yaparlar.

Biz çalışmamızda bu ışımalardan faydalanarak incelediğimiz minerallere ait TL özelliklerini araştırmayı hedefliyoruz. Bu çalışma ısı yoluyla uyartılmış ışıma (TL ) materyalinin fiziksel özelliğinin belirlenmesinde önemli olan aktivasyon enerjisi ve frekans faktörünün Akik Taşı ve Kalsedon mineralleri üzerinde araştırılmasını kapsamaktadır. Farklı metotlarla elde edilen kinetik parametrelerinin değerlerini karşılaştırarak bu minerallerin özellikleri hakkında çeşitli bilgiler edineceğiz.

AKİK TAŞI

V MAKALELER
Akik Taşı
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Akik Taşi
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

AKİK TAŞI

Günümüzde radyoaktivite ile ilgili çalışmaların temelini, Fosforesans ile radyasyon arasındaki bağlar oluşturmaktadır. Radyoaktivite uygulamaları yaşantımızın birçok alanında yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. Radyoaktivite uygulamaları ve radyasyon ölçümü, fizik, kimya, biyoloji, tıp, metalürji, tarih, arkeoloji ve jeoloji gibi birçok bilimsel ve teknik alanda kullanılmaktadır. Özellikle ısı yoluyla uyartılmış ışıma yani Akik Taşı çalışmaları çoğu konuda bilimi aydınlatmaktadır. Bilimsel olarak kayıtlara geçmiş ilk Akik Taşı (TL ) teoremi: 17. yy’da ilk kez Robert Boyle (1664) tarafından gözlenmiştir. Boyle, elması avucunun içerisinde ısıttığı zaman, parlaklığının karanlık bir odada kolaylıkla görülen ışık olarak dağıldığını gözlemlenmiştir. Bu konudaki ilk bilimsel çalışmayı 19.yy sonlarında Marie Curie yapmıştır. Marie Curie doktora tezinde ışıma ile ilgili “Florit gibi belirli nesneler ısıtıldığında parlak hale gelmektedir. Onlar ısıyla-ışıldayanlardır (parlayanlar). Onların parlaklığı belirli bir süre sonra kaybolur fakat ısıtma yoluyla ışıldayan durumuna gelme kapasitesi, ateşleme ve aynı zamanda radyasyon etkisiyle eski haline getirilmektedir. Radyum bu nesneleri ısıyla-parlayan özelliğine sahip eski haline getirebilir (M. Curie, 1904).

Akik Taşı

Akik Taşı

Bu çalışmadan sonra Akik Taşı çalışmaları hız kazanmıştır. Literatürde ilk defa ”Akik Taşı” ismini kullananlar Wiedemann ve Schmidt’tir (Wiedemann ve Schmidt, 1895). Wiedeman ve Schmidt’in deneyleri ile daha önce yapılan TL gözlemlerinin farkı; Akik Taşıı laboratuar ortamında elektron demetiyle sağlamış olmalarıdır. Bu tür Lüminesans yapay Lüminesans olarak da bilinir. Wiedeman ve Schmidt, geniş bir fosfor grubu üzerinde çalışmalar yapmışlardır. Doğal örneklerin Akik Taşıını laboratuar ortamında çalışarak ilk kez yayınlayan bilim insanları ise Trowbridge ve Burbank’tır (Trowbridge ve Burbank, 1898). Devam eden süreçte birçok bilim adamı NaCl, kuvars, kalsiyum gibi minerallerin Akik Taşı özeliklerini incelemişlerdir. İlk çalışma Morse (1905) tarafından yapılmıştır (Aitken,1985).
1923 de Lind ve Bardwell TL çalışmalarında radyum kullanarak bazı kıymetli taş ve saydam mineralleri incelemiştir. Daha sonra Wick ve arkadaşları seçtikleri doğal mineralleri ve sentetik fosforları X-ışını ve elektron demetiyle uyararak TL özelliklerini incelemiştir (Wick,1924). Steinmentz ve Gisser doğal fluorittin TL incelemelerini jeolojik açıdan incelemiştir ve fluorit mineralini sınıflandırmaya çalışmıştır (Steinmentz ve Gisser, 1936).

Bir malzeme radyasyonla etkileştiğinde, enerjinin bir kısmı malzeme tarafından soğurulabilir ve daha uzun bir dalga boyu ile yeniden yayınlanabilir (Stokes Kanunu). Bu Lüminesans sürecidir. Yayınlanan ışığın dalga boyu, gelen radyasyonun değil maddenin karakteristiğidir. Lüminesans olaylarının çoğu, görünür ışığın yayınımıyla ilgilenmektedir fakat mor ötesi ve kızıl ötesi gibi diğer dalga boyları da yayınlanabilir. Akik Taşı da uyarılmanın ısı yoluyla gerçekleştiği bir Lüminesans çeşididir.

Akik Taşı ışıma eğrisinden faydalanarak tuzak parametrelerinin belirlenmesi Akik Taşı dozimetri araştırmalarında önemli bir alandır. Isı yoluyla uyartılmış ışıma (Akik Taşı) metotlarını kullanarak hesaplanabilen kinetik derecesi, aktivasyon enerjisi ve frekans faktöründen oluşan tuzaklanma parametreleri dozimetri (TLD) materyallerinin üretim çalışmaları açısından çok önemlidir.

Doğal yoldan oluşmuş, inorganik, karakteristik bir atomik içyapısı (kristal yapı), belirli bir kimyasal bileşimi(formül) olan, sabit veya belirli sınırlar içinde değişebilen fiziksel özellikleri olan maddelere mineral denir. Tüm minerallerin kendilerine özgü renk, parlaklık, sertlik, kristal yapısı ve optik özellikleri mevcuttur. Bu nedenle çoğu fiziksel araştırmaya konu olmuşlardır. Mineraller X-ışını, ultraviyole ışınları, katot ışınları veya benzeri iyonize radyasyona maruz kaldıklarında ışıma yaparlar.

Biz çalışmamızda bu ışımalardan faydalanarak incelediğimiz minerallere ait TL özelliklerini araştırmayı hedefliyoruz. Bu çalışma ısı yoluyla uyartılmış ışıma (TL ) materyalinin fiziksel özelliğinin belirlenmesinde önemli olan aktivasyon enerjisi ve frekans faktörünün Akik Taşı ve Kalsedon mineralleri üzerinde araştırılmasını kapsamaktadır. Farklı metotlarla elde edilen kinetik parametrelerinin değerlerini karşılaştırarak bu minerallerin özellikleri hakkında çeşitli bilgiler edineceğiz.