OTANT�K TA�

Akik Taşı Çeşitleri Renkleri İsimleri

V MAKALELER
Akik Taşı
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Akik Taşı Çeşitleri Renkleri İsimleri
  • MAKALE

Akik Taşı Çeşitleri Renkleri İsimleri

Akik Taşı, hemen her renkte, mat bir taştır. “Tuhfe-i Murâdf’de Akik Taşı sekiz çeşidinden söz edilir. İyisi Yemen’in başkentinden çıkar. Birinci çeşidi Yemen San’âsı’260dır. Özelliği açık kızıl renkte olmasıdır. Gül rengindedir. Parıltısı ve nuru yerindedir. Bu çeşidi diğer çeşitlerden iyidir. İkinci çeşidi rabtîdir. Rengi kızıl ya da sarıdan meydana gelmiştir. Bu Akik Taşıin rengi bir et suyunun rengine benzer. Üstüne tuz ekilip konduktan sonra oluşmuştur. Üçüncü çeşidi bakır renginde kızıl Akik Taşıtir. Dördüncü çeşidi gök rengine benzer. Beşinci çeşidi siyahımsıdır. Altıncı çeşidi sarı renktedir. Yedinci çeşidi beyazdır. Sekizinci çeşidi beyaz ile sarıdan meydana gelmiştir. Bu çeşidin en iyisi gül rengine benzeyendir. Ondan sonra sırası ile rabtî, ezrak, asfardır261. Za’îfî’nin cevâhir-nâmesi’de yemenî ve mûsulî olmak üzere iki çeşit Akik Taşı adı verilir262.
Gül-nâr-ı ruh-ı dil-bere her kim ki semen der Âteş ola anın yeri mânend-i semender La’lün rutabı var iken ey nahl-i dil-ârâ
Cân hastesi ‘unnâb-ı akîk olsa yemen der (Yahyâ/Ertem, 1995: 269) 1.8.4. Akik Taşıin

Akik Taşı Çeşitleri Renkleri İsimleri

V MAKALELER
Akik Taşı
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Akik Taşı Çeşitleri Renkleri İsimleri
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Akik Taşı Çeşitleri Renkleri İsimleri

Akik Taşı, hemen her renkte, mat bir taştır. “Tuhfe-i Murâdf’de Akik Taşı sekiz çeşidinden söz edilir. İyisi Yemen’in başkentinden çıkar. Birinci çeşidi Yemen San’âsı’260dır. Özelliği açık kızıl renkte olmasıdır. Gül rengindedir. Parıltısı ve nuru yerindedir. Bu çeşidi diğer çeşitlerden iyidir. İkinci çeşidi rabtîdir. Rengi kızıl ya da sarıdan meydana gelmiştir. Bu Akik Taşıin rengi bir et suyunun rengine benzer. Üstüne tuz ekilip konduktan sonra oluşmuştur. Üçüncü çeşidi bakır renginde kızıl Akik Taşıtir. Dördüncü çeşidi gök rengine benzer. Beşinci çeşidi siyahımsıdır. Altıncı çeşidi sarı renktedir. Yedinci çeşidi beyazdır. Sekizinci çeşidi beyaz ile sarıdan meydana gelmiştir. Bu çeşidin en iyisi gül rengine benzeyendir. Ondan sonra sırası ile rabtî, ezrak, asfardır261. Za’îfî’nin cevâhir-nâmesi’de yemenî ve mûsulî olmak üzere iki çeşit Akik Taşı adı verilir262.
Gül-nâr-ı ruh-ı dil-bere her kim ki semen der Âteş ola anın yeri mânend-i semender La’lün rutabı var iken ey nahl-i dil-ârâ
Cân hastesi ‘unnâb-ı akîk olsa yemen der (Yahyâ/Ertem, 1995: 269) 1.8.4. Akik Taşıin