OTANT�K TA�

Akik Taşı Faydaları

V MAKALELER
Akik Taşı
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Akik Taşı Faydaları
  • MAKALE

Akik Taşı Faydaları

Akik Taşı faydaları sağlık üzerinde pek çok etkisi olduğuna inanılır. Rabtî’ye göre Akik Taşı daima yüzük kaşında taşıyanlar savaşta düşmanından korkmaz ve Akik Taşı vücuttan kan akmasını eng eller263. Bu görüşün kelimenin kökü olan “akk”ın “kesmek” anlamına gelmesinden, taşın renginden, suyu kurumuş vadilerde bulunmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Tigaşî’ye göre eğer ki bir kişi Akik Taşıin birinci çeşidinden bir gerdanlık dizip muska gibi boynunda taşırsa asla savaşta düşmandan korkmaz. . Hoca Nasîrüddîn-i Tûsî’ye göre  Mübarek ve kazançlıdır. Çünkü peygamberden Akik Taşı hakkında hadisler gelmiştir. Kaynaklarda Akik Taşı insan ruhuna olumlu yönde etki ettiği, kalbi kuvvetlendirdiği, hafakanı giderdiği, sürme gibi göze çekildiğinde gözü güçlendirdiği, kirpikleri güzelleştirdiği, ağız kokusunu ortadan kaldırdığı bilgisi yer alır ve yüzükte taşındığında fakirliği gidereceği şeklinde bir hadisin rivayet edildiği bildirilir266.

Gerçi hoş rengîn müferrihdir akîk-i la’li var
Ş irvânî, age, s. 162-164. Erdem, a.g.an.m., s. 262-263. Ş irvânî, age, s. 162-164.
Konuyla ilgili olarak bk. (Pala, 2007: 14-15; Levend, 1980: 421).
Lîkin anı dâne-i gül-nârdan rengîn demen (Remzî/Güven, 2005: 315)

Akik Taşı yüzük takma hususunda Tahir Olgun, İranlı bir şairin beyitini açıklarken: “Akik Taşı yüzük takınız; o mübarektir.” şeklinde bir hadis gördüğünü söyler267. Fakat İslam Ansiklopedisi’nde bu bilginin yanlış olduğu, böyle bir hadisin olmadığı açıkça
bildirilir268.

Akik Taşı Faydaları

V MAKALELER
Akik Taşı
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Akik Taşı Faydaları
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Akik Taşı Faydaları

Akik Taşı faydaları sağlık üzerinde pek çok etkisi olduğuna inanılır. Rabtî’ye göre Akik Taşı daima yüzük kaşında taşıyanlar savaşta düşmanından korkmaz ve Akik Taşı vücuttan kan akmasını eng eller263. Bu görüşün kelimenin kökü olan “akk”ın “kesmek” anlamına gelmesinden, taşın renginden, suyu kurumuş vadilerde bulunmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Tigaşî’ye göre eğer ki bir kişi Akik Taşıin birinci çeşidinden bir gerdanlık dizip muska gibi boynunda taşırsa asla savaşta düşmandan korkmaz. . Hoca Nasîrüddîn-i Tûsî’ye göre  Mübarek ve kazançlıdır. Çünkü peygamberden Akik Taşı hakkında hadisler gelmiştir. Kaynaklarda Akik Taşı insan ruhuna olumlu yönde etki ettiği, kalbi kuvvetlendirdiği, hafakanı giderdiği, sürme gibi göze çekildiğinde gözü güçlendirdiği, kirpikleri güzelleştirdiği, ağız kokusunu ortadan kaldırdığı bilgisi yer alır ve yüzükte taşındığında fakirliği gidereceği şeklinde bir hadisin rivayet edildiği bildirilir266.

Gerçi hoş rengîn müferrihdir akîk-i la’li var
Ş irvânî, age, s. 162-164. Erdem, a.g.an.m., s. 262-263. Ş irvânî, age, s. 162-164.
Konuyla ilgili olarak bk. (Pala, 2007: 14-15; Levend, 1980: 421).
Lîkin anı dâne-i gül-nârdan rengîn demen (Remzî/Güven, 2005: 315)

Akik Taşı yüzük takma hususunda Tahir Olgun, İranlı bir şairin beyitini açıklarken: “Akik Taşı yüzük takınız; o mübarektir.” şeklinde bir hadis gördüğünü söyler267. Fakat İslam Ansiklopedisi’nde bu bilginin yanlış olduğu, böyle bir hadisin olmadığı açıkça
bildirilir268.