OTANT�K TA�

AKİK TAŞI FİYATLARI

V MAKALELER
Akik Taşı Fiyatları
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • akik taşı fiyatları
  • MAKALE

AKİK TAŞI FİYATLARI

Dereyalak dendritli Akik Taşı Fiyatları, dünyadaki diğer Akik Taşı Fiyatları örnekleri ile karşılaştırıldığında belirgin yapısal farklar mevcuttur. Dünyadaki birçok Akik Taşı Fiyatları örneği incelendiğinde tipik Akik Taşı Fiyatları yerleşiminin ana kaya üzerindeki çatlak, kırık ve eklem boşluklara çökelme yoluyla oluştuğu bilinmektedir. Ayrıca tipik Akik Taşı Fiyatlarılarda yapısal olarak konsantrik büyüme halkaları ve transparan, camsı bir doku olağandır. Çalışma konusunu oluşturan dendritli Akik Taşı Fiyatlarıların oluşum şekli göz önüne alındığında tipik Akik Taşı Fiyatlarılardaki gibi boşluk dolgusu formunda olmadığı görülür.
SEM (Taramalı Elektron Mikroskopu) Gözlemleri:

Akik Taşı Fiyatları

Akik Taşı Fiyatları

> Arazi gözlemlerine paralel olarak eletron mikroskopunda yapılan incelemeler, arazi gözlemlerini destekler niteliktedir. SEM incelemelerinde Akik Taşı Fiyatlarıların özellikle transparan kısımlarının 1 mikrondan daha küçük liflerin som yığışımından oluştuğunu göstermektedir. Bu lifler ile sepiyolit lifleri karşılaştırılmıştır. Yapılan korelasyonda Akik Taşı Fiyatları içindeki lifler ile sepiyolit lifleri arasında çok belirgin benzerlikler olduğu görülmüştür (Prof. Dr. M. Yeniyol ile sözlü görüşme) (Şekil 3-20,27). Ayrıca yapılan kantitatif SEM analizlerinde kalıntı miktarda (%0.16) MgO tespit edilmiştir.
Böylece bölgede Akik Taşı Fiyatları oluşumundan önce hidrotermal alterasyonların meydana geldiğini, bu alterasyonun Akik Taşı Fiyatları oluşumu için gerekli silisi çevredeki serpantinitlerden çözdüğü ve çatlak zonu boyunca da sirküle ederek, silisli çözeltilerin ornatılmaya yatkın kayalara ulaştığı sonucunu vermektedir. Buna göre Dereyalak bölgesinin jeolojik tarihcesi, dendritli Akik Taşı Fiyatları yataklanma şekilleri göz önüne alındığında; Dereyalak Akik Taşı Fiyatlarılarının, hidrotermal alterasyonu izleyen evrede ve hidrotermal sirkülasyonun eşliğinde kolloidal silis ile ornatıldığını ifade edebiliriz.

 

AKİK TAŞI FİYATLARI

V MAKALELER
Akik Taşı Fiyatları
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • akik taşı fiyatları
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

AKİK TAŞI FİYATLARI

Dereyalak dendritli Akik Taşı Fiyatları, dünyadaki diğer Akik Taşı Fiyatları örnekleri ile karşılaştırıldığında belirgin yapısal farklar mevcuttur. Dünyadaki birçok Akik Taşı Fiyatları örneği incelendiğinde tipik Akik Taşı Fiyatları yerleşiminin ana kaya üzerindeki çatlak, kırık ve eklem boşluklara çökelme yoluyla oluştuğu bilinmektedir. Ayrıca tipik Akik Taşı Fiyatlarılarda yapısal olarak konsantrik büyüme halkaları ve transparan, camsı bir doku olağandır. Çalışma konusunu oluşturan dendritli Akik Taşı Fiyatlarıların oluşum şekli göz önüne alındığında tipik Akik Taşı Fiyatlarılardaki gibi boşluk dolgusu formunda olmadığı görülür.
SEM (Taramalı Elektron Mikroskopu) Gözlemleri:

Akik Taşı Fiyatları

Akik Taşı Fiyatları

> Arazi gözlemlerine paralel olarak eletron mikroskopunda yapılan incelemeler, arazi gözlemlerini destekler niteliktedir. SEM incelemelerinde Akik Taşı Fiyatlarıların özellikle transparan kısımlarının 1 mikrondan daha küçük liflerin som yığışımından oluştuğunu göstermektedir. Bu lifler ile sepiyolit lifleri karşılaştırılmıştır. Yapılan korelasyonda Akik Taşı Fiyatları içindeki lifler ile sepiyolit lifleri arasında çok belirgin benzerlikler olduğu görülmüştür (Prof. Dr. M. Yeniyol ile sözlü görüşme) (Şekil 3-20,27). Ayrıca yapılan kantitatif SEM analizlerinde kalıntı miktarda (%0.16) MgO tespit edilmiştir.
Böylece bölgede Akik Taşı Fiyatları oluşumundan önce hidrotermal alterasyonların meydana geldiğini, bu alterasyonun Akik Taşı Fiyatları oluşumu için gerekli silisi çevredeki serpantinitlerden çözdüğü ve çatlak zonu boyunca da sirküle ederek, silisli çözeltilerin ornatılmaya yatkın kayalara ulaştığı sonucunu vermektedir. Buna göre Dereyalak bölgesinin jeolojik tarihcesi, dendritli Akik Taşı Fiyatları yataklanma şekilleri göz önüne alındığında; Dereyalak Akik Taşı Fiyatlarılarının, hidrotermal alterasyonu izleyen evrede ve hidrotermal sirkülasyonun eşliğinde kolloidal silis ile ornatıldığını ifade edebiliriz.