OTANT�K TA�

AKİK TAŞI HADİS

V MAKALELER
Akik Taşı Hadis
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • akik taşı hadis
  • MAKALE

AKİK TAŞI HADİS

Akik Taşı Hadis öğütülmüş halde seramik, porselen ve cam sanayinde kullanılan önemli bir endüstriyel hammaddedir. Fakat izalatör ve kaliteli porselen üretiminde kullanılan kalitede feldispat üretmek ve talebi karşılamak zorlaşmıştır. Bundan dolayı istenen kalitede feldispat üretimi farklı yollardan üretmek zorunlu olmuştur.

Genel olarak silikatlar gravite ayrıştırma yöntemlerine duyarlı yöntemler değildir. Bu nedenle flotasyon yöntemi ile başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Literatür araştırmalarına göre feldispatların zenginleştirilmesinde en başarılı yöntem pegmatitlerden feldispatların flotasyon yöntemi ile ayrıştırılmasıdır. Akik Taşı Hadis ların flotasyon yöntemi ile zenginleştirilmesinde konvensiyonel HF-Amin yöntemi kullanılmaktadır. Genel olarak zenginleştirme çalışmaları üç basamakta gerçekleştirilmektedir. Birinci basamakta mika flotasyonu , ikinci basamak ağır silikat mineralleri flotasyonu ve son üçüncü basamak feldispat flotasyonudur. Bu yöntemde Kuvars atık olarak alınır.

Akik Taşı Hadis

Akik Taşı Hadis

HF feldispatı canlandırıcı etkisinin yanında kuvarsı da bastırıcı bir etki göstermektedir. Ancak HF ‘in yüksek maliyeti, korozifliliği ve çevresel zararları nedeniyle uzun süredir HF dışı yeni yöntemler üzerinde çalışılmaktadır

Bu araştırmanın amacıölgesindeki çeşitli ruhsat sahalarında üretilmekte olan feldispat cevherlerinin içerdikleri renk verici safsızlıkların belirlenmesi bu safsızlıklardan ayrılabilmesi ve renk verici safsızlıklardan ayrılan konsantrenin içerisindeki kuvarsın hidroflorik asit kullanmadan ayrılabilmesi araştırılmış ve bu amaca en uygun yöntemlerin ortaya konulması amaçlanmıştır.

AKİK TAŞI HADİS

V MAKALELER
Akik Taşı Hadis
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • akik taşı hadis
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

AKİK TAŞI HADİS

Akik Taşı Hadis öğütülmüş halde seramik, porselen ve cam sanayinde kullanılan önemli bir endüstriyel hammaddedir. Fakat izalatör ve kaliteli porselen üretiminde kullanılan kalitede feldispat üretmek ve talebi karşılamak zorlaşmıştır. Bundan dolayı istenen kalitede feldispat üretimi farklı yollardan üretmek zorunlu olmuştur.

Genel olarak silikatlar gravite ayrıştırma yöntemlerine duyarlı yöntemler değildir. Bu nedenle flotasyon yöntemi ile başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Literatür araştırmalarına göre feldispatların zenginleştirilmesinde en başarılı yöntem pegmatitlerden feldispatların flotasyon yöntemi ile ayrıştırılmasıdır. Akik Taşı Hadis ların flotasyon yöntemi ile zenginleştirilmesinde konvensiyonel HF-Amin yöntemi kullanılmaktadır. Genel olarak zenginleştirme çalışmaları üç basamakta gerçekleştirilmektedir. Birinci basamakta mika flotasyonu , ikinci basamak ağır silikat mineralleri flotasyonu ve son üçüncü basamak feldispat flotasyonudur. Bu yöntemde Kuvars atık olarak alınır.

Akik Taşı Hadis

Akik Taşı Hadis

HF feldispatı canlandırıcı etkisinin yanında kuvarsı da bastırıcı bir etki göstermektedir. Ancak HF ‘in yüksek maliyeti, korozifliliği ve çevresel zararları nedeniyle uzun süredir HF dışı yeni yöntemler üzerinde çalışılmaktadır

Bu araştırmanın amacıölgesindeki çeşitli ruhsat sahalarında üretilmekte olan feldispat cevherlerinin içerdikleri renk verici safsızlıkların belirlenmesi bu safsızlıklardan ayrılabilmesi ve renk verici safsızlıklardan ayrılan konsantrenin içerisindeki kuvarsın hidroflorik asit kullanmadan ayrılabilmesi araştırılmış ve bu amaca en uygun yöntemlerin ortaya konulması amaçlanmıştır.