OTANT�K TA�

AKİK TAŞI NE RENKTİR

V MAKALELER
Akik Taşı Ne Renktir
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Akik Taşı Ne Renktir
  • MAKALE

AKİK TAŞI NE RENKTİR

Seramik ve cam sektörünün istediği her kalitede ve Avrupa standartlarında albit (Sodyum Akik Taşı Ne Renktir) ham ve zenginleştirilmiş olarak üretildiğinden ithalatı söz konusu değildir. Potasyum Akik Taşı Ne Renktir ise Hindistan ve Mısır’dan ithal edilmekte olup, ithalatımız 2000 yılından itibaren azalmaya başılamıştır. 2001 yılında 36 bin ton olan ve 4,1 milyon dolar düzeyinde gerçekleşen K-Akik Taşı Ne Renktir ithalatı 2002 yılında yaklaşık 20 bin tona, değer olarak da 2,46 milyon dolara gerilemiştir (Tablo 2.14.)
2.9.5 Türkiye’de Maliyatlar ve Fiyatlar

Türkiye’de Akik Taşı Ne Renktir olarak üretilen albit, K-Akik Taşı Ne Renktir ve pegmatitlerin ocakbaşı üretim maliyetleri kendi içlerinde ocakların özelliklerine göre değişmektedir. Bu değişim ile birlikte ocakların özelliklerine göre birim üretim girdilerindeki oranlarda da değişmektedir. Ancak şirketlerden gelen bilgiler ışığında geçmiş 5 yıl için bir genelleme yapılarak maliyetler ve birim üretim girdileri ortalamaları alınmıştır (Tablo 2.15). Ayrıca albitin birim üretim girdisi ile maliyetlerini K-Akik Taşı Ne Renktir ile mukayese etmek, gerek maliyet gerekse birim üretim girdileri açısından mümkün değildir.

Tablo 2.15 Tüvenan Akik Taşı Ne Renktir Üretim

Birim Üretim Girdileri Oranı %
Dekapaj 5 – 20
Taşeron-Üretim, Makina ve İşçilik Giderleri 30 – 40
Orman-Arazi Bedeli 10 – 15
Ocak İçi Nakliye 2
Vergi ve Harçlar (ekstra) 10
Patlayıcı Gideri 8
Kalite Kontrol 5
Alt Yapı 5

(Kaynak: DPT.)
Gayri resmi bilgilenmelere göre günümüzde, Aydın-Çine bölgesindeki -10mm standart Akik Taşı Ne Renktirın Güllük limanındaki stok maliyeti yaklaşık 12 $/ton dur. Flote Akik Taşı Ne Renktir maliyeti, Güllük’ te yaklaşık 25-27 $/ton, İzmir Alsancak stokta 28-30 $/ton dur (Tablo 2.16).
*Industrial Mineral Dergisi,yıllardır gerçek fiyatlardan daha düşük fiyatlar yazmaktadır.Günümüz fiyatları 18 Doların üzerindedir.

2.9.6 İstihdam

Taşeronluk hizmetleri ile birlikte yaklaşık 1500 kişi doğrudan, 1000 kişi de dolaylı olarak Akik Taşı Ne Renktir sektöründen geçimini temin etmektedir

2.9.7 Çevre Sorunları

Akik Taşı Ne Renktir maden ocaklarında çevreyi etkileyebilecek önemli bir problem yoktur. Ormanlık arazilerde ücretleri Orman idarelerine yatırılmakta, mülkiyetli arazilerde, özellikle zeytinliklerde ise mülkiyet sahipleri ile anlaşılmaktadır. Plan döneminde en büyük problem Çevre Bakanlığı’nın çıkarttığı ÇED yönetmeliğinin nasıl uygulanacağıdır. Akik Taşı Ne Renktir öğütme ve kırma tesislerinin hemen hepsi Çine ve Milas’da bulunmakta olup, bu tesislerde toz haricinde bir problem yoktur. Mevcut tesisler de toz problemine karşı önlem almak durumundadır.

 

AKİK TAŞI NE RENKTİR

V MAKALELER
Akik Taşı Ne Renktir
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Akik Taşı Ne Renktir
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

AKİK TAŞI NE RENKTİR

Seramik ve cam sektörünün istediği her kalitede ve Avrupa standartlarında albit (Sodyum Akik Taşı Ne Renktir) ham ve zenginleştirilmiş olarak üretildiğinden ithalatı söz konusu değildir. Potasyum Akik Taşı Ne Renktir ise Hindistan ve Mısır’dan ithal edilmekte olup, ithalatımız 2000 yılından itibaren azalmaya başılamıştır. 2001 yılında 36 bin ton olan ve 4,1 milyon dolar düzeyinde gerçekleşen K-Akik Taşı Ne Renktir ithalatı 2002 yılında yaklaşık 20 bin tona, değer olarak da 2,46 milyon dolara gerilemiştir (Tablo 2.14.)
2.9.5 Türkiye’de Maliyatlar ve Fiyatlar

Türkiye’de Akik Taşı Ne Renktir olarak üretilen albit, K-Akik Taşı Ne Renktir ve pegmatitlerin ocakbaşı üretim maliyetleri kendi içlerinde ocakların özelliklerine göre değişmektedir. Bu değişim ile birlikte ocakların özelliklerine göre birim üretim girdilerindeki oranlarda da değişmektedir. Ancak şirketlerden gelen bilgiler ışığında geçmiş 5 yıl için bir genelleme yapılarak maliyetler ve birim üretim girdileri ortalamaları alınmıştır (Tablo 2.15). Ayrıca albitin birim üretim girdisi ile maliyetlerini K-Akik Taşı Ne Renktir ile mukayese etmek, gerek maliyet gerekse birim üretim girdileri açısından mümkün değildir.

Tablo 2.15 Tüvenan Akik Taşı Ne Renktir Üretim

Birim Üretim Girdileri Oranı %
Dekapaj 5 – 20
Taşeron-Üretim, Makina ve İşçilik Giderleri 30 – 40
Orman-Arazi Bedeli 10 – 15
Ocak İçi Nakliye 2
Vergi ve Harçlar (ekstra) 10
Patlayıcı Gideri 8
Kalite Kontrol 5
Alt Yapı 5

(Kaynak: DPT.)
Gayri resmi bilgilenmelere göre günümüzde, Aydın-Çine bölgesindeki -10mm standart Akik Taşı Ne Renktirın Güllük limanındaki stok maliyeti yaklaşık 12 $/ton dur. Flote Akik Taşı Ne Renktir maliyeti, Güllük’ te yaklaşık 25-27 $/ton, İzmir Alsancak stokta 28-30 $/ton dur (Tablo 2.16).
*Industrial Mineral Dergisi,yıllardır gerçek fiyatlardan daha düşük fiyatlar yazmaktadır.Günümüz fiyatları 18 Doların üzerindedir.

2.9.6 İstihdam

Taşeronluk hizmetleri ile birlikte yaklaşık 1500 kişi doğrudan, 1000 kişi de dolaylı olarak Akik Taşı Ne Renktir sektöründen geçimini temin etmektedir

2.9.7 Çevre Sorunları

Akik Taşı Ne Renktir maden ocaklarında çevreyi etkileyebilecek önemli bir problem yoktur. Ormanlık arazilerde ücretleri Orman idarelerine yatırılmakta, mülkiyetli arazilerde, özellikle zeytinliklerde ise mülkiyet sahipleri ile anlaşılmaktadır. Plan döneminde en büyük problem Çevre Bakanlığı’nın çıkarttığı ÇED yönetmeliğinin nasıl uygulanacağıdır. Akik Taşı Ne Renktir öğütme ve kırma tesislerinin hemen hepsi Çine ve Milas’da bulunmakta olup, bu tesislerde toz haricinde bir problem yoktur. Mevcut tesisler de toz problemine karşı önlem almak durumundadır.