OTANT�K TA�

Akik Taşı Nerede Bulunur

V MAKALELER
Akik Taşı Nerede Bulunur
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • akik taşı nerede bulunur
  • MAKALE

AKİK TAŞI NEREDE BULUNUR

[carousel-horizontal-posts-content-slider]
Yapılan arazi çalışmalarında dendritli Akik Taşı Nerede Bulunur ların oldukça geniş bir rezerve sahip olduğu gözlenmiştir. Rezerv açısından uzun yıllar ekonumik olarak üretim yapılacağı düşünülen sahada kesin bir rezerv hesabı yapılmamakla beraber rezervin 50 000-100 000 ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu önemli kaynağın uygun yöntemlerle üretilmesi ve en yüksek katma değerde işlenmesi oldukça önemlidir. Üretim ve işleme konusunda özel sektördeki çalışmalar ve projeler halen devam etmektedir. Ham halde dendritli Akik Taşı Nerede Bulunur ve opallerin fiyatı ortalama 2 $/kg iken, kabaşon işlenmiş örneklerin fiyatı ortalama 1 $/gr civarındadır. Parlatılmış plaka ya da takoz türü örnekler ise, boyutlarına göre değişmekle birlikte yaklaşık 10 $/ parça olarak fiyatlanabilmektedir.

Akik Taşı Nerede Bulunur

Akik Taşı Nerede Bulunur

Gemolojik açıdan yarı kıymetli süstaşı grubuna giren dendritli Akik Taşı Nerede Bulunur ve opaller, dilinimsiz yapıya sahip olmaları, opak bir yapı sunmaları, oldukça bol bulunmaları nedeniyle işlenti maliyetinin daha düşük ve seri üretimin yapılabildiği kabaşon türü modellerde işlenirler.

Boncuk, yarım damla, yarım küre, yarım oval şeklinde simetrik formlarda veya düzensiz asimetrik formlarda işlenenler, muhtelif takılarda altın ya da gümüş kullanılarak değerlendirilebilirken, büyük parlatılmış takozlar veya dilimlenmiş plakalar dekoratif objeler olarak kullanılabilirler (Bozkurt ve diğerleri 2006).

Kazanılan deneyimlerle dendritli Akik Taşı Nerede Bulunurlardan yapılan kaboşonlar takı tasarımcıları tarafından özellikle gümüş ile beraber işlendiğinde oldukça değer kazandığı gözlemlenmiştir. Akik Taşı Nerede Bulunurlardaki hakim renk olan süt beyazı ile gümüş rengi oldukça uyumludur. Böylece tasarımcılar tarafından özellikle gümüş ile beraber son derece şık ve pahalı ürünler tasarlanmaktadır. Ülkemizde de takı tasarımcıları tasarımlarında dendritli Akik Taşı Nerede Bulunur kullanmaları yönünde teşvik edilmelidir.

Dendritli Akik Taşı Nerede Bulunurların üretimi işletilmesi basit madencilik yöntemleriyle gerçekleştirilir. Genellikle kazma, kürek ve kayacı kırıcı olarak el murçları ve gerektiğinde ufak benzinli kırıcı ve deliciler kullanılır. Bölgede ciddi bir ocak işletmesi mevcut değildir. Genelde istenen özelliklerdeki taşlar yüzeyden elle toplanılmakta ve küçük stoklar haline getirilmektedir.
4.6.1.1. Dendritli Akik Taşı Nerede Bulunurların İşlenmesinde Kullanılan Aletler

Süs taşı işlemeciliğinde kullanılan aletler ve makineler, faset makinesi dışında fazla karmaşık olmayan ve aynı zamanda değişik amaçlar için kullanılabilen araçlardır. Temel makine ve aletler şunlardır;
• Kesme ve aşındırma makinaları
• Kabaşon işlemek için aşındırma makinaları
• Parlatma ve cilalama için polisaj masası
• Tambur makinası
• Küre ve boncuk makinesi
• Delme ve oyma için matkap ve gravür makinaları

Bu aletlerin tümü elektrik motoruyla çalışır.Üzerlerine monte edilen makinelerin motorları, aletin kullanım amacına göre değişik güç ve devirlerde olur. Ayrıca devir sayısı yüksek olan motorlar, gerektiğinde kayış ve kasnaklar yardımıyla belirli güçlere bölünerek ya amaca uygun devir sayısı elde edilir yada düşük devir gerektiren birkaç tezgahta ortak olarak kullanılabilir (Bozkurt ve diğerleri 2006).

Taş işlemenin son aşamasındaki çalışmalar daha ziyade düşük devirde çalışan makinelerde yapıldığından, bu işlemler için kullanılan araçlarda motor gücü yerine insan gücünden yararlanılır.
4.6.1.2. Dendritli Akik Taşı Nerede Bulunur ve Opallerin

Şekillendirilecek moss Akik Taşı Nerede Bulunur ve opalları işlemeden önce içlerinde bulunan ve oluşumundan günümüze geçirmiş olduğu tektonik faaliyetlere bağlı olan mikro ve makro düzeydeki zayıflık yüzeyleri (fisür,eklem,yarık,çatlak vb.. ) bulunabilir. Bu zayıflık yüzeyleri kapalı ve açık, sürekli veya süreksiz, yönlü veya yönsüz olabilir. Buna göre bu taşları işlerken bu özelliklerin gözönüne alınması gerekir. Dendritli Akik Taşı Nerede Bulunurlarda sıklıkla gözlenen çukur veya boşluklar işleme sırasında bertaraf edilmelidir (Şekil 4-3).

 

4.6.1.3. Kesme, Aşındırma ve Parlatma İşlemi

Kesme işleminde bakır, çelik ya da fosfor-bronz alaşımlı, çevresinde ince taneli elmas kaplanmış ve dakikada birkaç bin devir ile taş yüzeyi boyunca aşındırarak kesme işlemi yapan ince ve dairesel testereler kullanılır (Şekil 4-4). Kesme sırasında oluşan küçük kırıntıları ortamdan uzaklaştırmak , sürtünmeyi azaltmak ve hem taşa hemde testere yüzeyine zarar verebilecek aşırı ısınmayı önlemek için su yada kesme yağı kullanılır.

Kesilen dilimler veya parçaların kesim yüzeyleri çeşitli yöntemlerle parlatılabilir. Bu yöntemlerde en yaygını; granit gibi sert taşlarında parlatılmasında kullanlılan aşındırma pedleridir. Diğer bir yöntem ise tanburlama yöntemidir.
Şekil 4-5. Kesilmiş ve parlatılmış dendritli (yosun) Akik Taşı Nerede Bulunurlar.

Bu yöntemle kesilen ve parlatılan ürünler (Şekil 4-4) dekoratif ve doğal bir obje olarak kullanılabileceği gibi, mineral kolleksiyoncuları tarafından da talep görmektedir.
4.6.1.4. Kabaşon olarak işleme yöntemi

Bu yöntemle taşın bir yüzeyi belli bir şekilde (kare,oval,elips,daire.vb) kesilir. Karşıt yüzeyi ise aşındırılarak kubbemsi ya da yarı küresel bir şekil alır (Şekil 4-6).
Şekil 4-6. Dendritli (Yosun) opal ve Akik Taşı Nerede Bulunurlardan üretilen kabaşon taşları.
Kabaşon olarak işlenilmesi düşünülen taş ve doğal haline uygun kabaşon kalıbı ya da şablonu seçilir. Seçim işleminden sonra doğal halindeki en geniş kısmından kesme makinesinde kesilir. Kesilen bu yüzey üzerine şablon veya kalıp yardımıyla istenilen şekil aktarılır.

Aktarma herhangi bir metal kalem veya çivi ile gerçekleştirilir. Burada dikkat edilecek nokta, taş üzerindeki çatlak, kırık ya da istenmeyen oksitli yerlerin biçimlendirmeyi etkilememesi, hem taştan en fazla yararlanabilecek şekilde çizilmesidir. Çizimi yapılan taşın diğer yüzeyini küreselleştirme işlemi için aşındırma makinesi kullanılır (Şekil 4-7). Aşındırma çizgiye sadık kalınarak taşın alt yüzeyinin sınırlarını belirler. Daha sonra yine yontucu taşa olabildiğince küresel bir şekil verir. Kaba olarak biçimlenmiş olan bu taşı düzeltmeye hazırlamak için, daha önceden hazırlanmış drop (takviye çubuğu) adı verilen çubuğa mühür mumuyla veya diğer yapıştırıcılarla yapıştırılır (Bozkurt ve diğerleri 2006).

Akik Taşı Nerede Bulunur

V MAKALELER
Akik Taşı Nerede Bulunur
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • akik taşı nerede bulunur
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

AKİK TAŞI NEREDE BULUNUR

[carousel-horizontal-posts-content-slider]
Yapılan arazi çalışmalarında dendritli Akik Taşı Nerede Bulunur ların oldukça geniş bir rezerve sahip olduğu gözlenmiştir. Rezerv açısından uzun yıllar ekonumik olarak üretim yapılacağı düşünülen sahada kesin bir rezerv hesabı yapılmamakla beraber rezervin 50 000-100 000 ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu önemli kaynağın uygun yöntemlerle üretilmesi ve en yüksek katma değerde işlenmesi oldukça önemlidir. Üretim ve işleme konusunda özel sektördeki çalışmalar ve projeler halen devam etmektedir. Ham halde dendritli Akik Taşı Nerede Bulunur ve opallerin fiyatı ortalama 2 $/kg iken, kabaşon işlenmiş örneklerin fiyatı ortalama 1 $/gr civarındadır. Parlatılmış plaka ya da takoz türü örnekler ise, boyutlarına göre değişmekle birlikte yaklaşık 10 $/ parça olarak fiyatlanabilmektedir.

Akik Taşı Nerede Bulunur

Akik Taşı Nerede Bulunur

Gemolojik açıdan yarı kıymetli süstaşı grubuna giren dendritli Akik Taşı Nerede Bulunur ve opaller, dilinimsiz yapıya sahip olmaları, opak bir yapı sunmaları, oldukça bol bulunmaları nedeniyle işlenti maliyetinin daha düşük ve seri üretimin yapılabildiği kabaşon türü modellerde işlenirler.

Boncuk, yarım damla, yarım küre, yarım oval şeklinde simetrik formlarda veya düzensiz asimetrik formlarda işlenenler, muhtelif takılarda altın ya da gümüş kullanılarak değerlendirilebilirken, büyük parlatılmış takozlar veya dilimlenmiş plakalar dekoratif objeler olarak kullanılabilirler (Bozkurt ve diğerleri 2006).

Kazanılan deneyimlerle dendritli Akik Taşı Nerede Bulunurlardan yapılan kaboşonlar takı tasarımcıları tarafından özellikle gümüş ile beraber işlendiğinde oldukça değer kazandığı gözlemlenmiştir. Akik Taşı Nerede Bulunurlardaki hakim renk olan süt beyazı ile gümüş rengi oldukça uyumludur. Böylece tasarımcılar tarafından özellikle gümüş ile beraber son derece şık ve pahalı ürünler tasarlanmaktadır. Ülkemizde de takı tasarımcıları tasarımlarında dendritli Akik Taşı Nerede Bulunur kullanmaları yönünde teşvik edilmelidir.

Dendritli Akik Taşı Nerede Bulunurların üretimi işletilmesi basit madencilik yöntemleriyle gerçekleştirilir. Genellikle kazma, kürek ve kayacı kırıcı olarak el murçları ve gerektiğinde ufak benzinli kırıcı ve deliciler kullanılır. Bölgede ciddi bir ocak işletmesi mevcut değildir. Genelde istenen özelliklerdeki taşlar yüzeyden elle toplanılmakta ve küçük stoklar haline getirilmektedir.
4.6.1.1. Dendritli Akik Taşı Nerede Bulunurların İşlenmesinde Kullanılan Aletler

Süs taşı işlemeciliğinde kullanılan aletler ve makineler, faset makinesi dışında fazla karmaşık olmayan ve aynı zamanda değişik amaçlar için kullanılabilen araçlardır. Temel makine ve aletler şunlardır;
• Kesme ve aşındırma makinaları
• Kabaşon işlemek için aşındırma makinaları
• Parlatma ve cilalama için polisaj masası
• Tambur makinası
• Küre ve boncuk makinesi
• Delme ve oyma için matkap ve gravür makinaları

Bu aletlerin tümü elektrik motoruyla çalışır.Üzerlerine monte edilen makinelerin motorları, aletin kullanım amacına göre değişik güç ve devirlerde olur. Ayrıca devir sayısı yüksek olan motorlar, gerektiğinde kayış ve kasnaklar yardımıyla belirli güçlere bölünerek ya amaca uygun devir sayısı elde edilir yada düşük devir gerektiren birkaç tezgahta ortak olarak kullanılabilir (Bozkurt ve diğerleri 2006).

Taş işlemenin son aşamasındaki çalışmalar daha ziyade düşük devirde çalışan makinelerde yapıldığından, bu işlemler için kullanılan araçlarda motor gücü yerine insan gücünden yararlanılır.
4.6.1.2. Dendritli Akik Taşı Nerede Bulunur ve Opallerin

Şekillendirilecek moss Akik Taşı Nerede Bulunur ve opalları işlemeden önce içlerinde bulunan ve oluşumundan günümüze geçirmiş olduğu tektonik faaliyetlere bağlı olan mikro ve makro düzeydeki zayıflık yüzeyleri (fisür,eklem,yarık,çatlak vb.. ) bulunabilir. Bu zayıflık yüzeyleri kapalı ve açık, sürekli veya süreksiz, yönlü veya yönsüz olabilir. Buna göre bu taşları işlerken bu özelliklerin gözönüne alınması gerekir. Dendritli Akik Taşı Nerede Bulunurlarda sıklıkla gözlenen çukur veya boşluklar işleme sırasında bertaraf edilmelidir (Şekil 4-3).

 

4.6.1.3. Kesme, Aşındırma ve Parlatma İşlemi

Kesme işleminde bakır, çelik ya da fosfor-bronz alaşımlı, çevresinde ince taneli elmas kaplanmış ve dakikada birkaç bin devir ile taş yüzeyi boyunca aşındırarak kesme işlemi yapan ince ve dairesel testereler kullanılır (Şekil 4-4). Kesme sırasında oluşan küçük kırıntıları ortamdan uzaklaştırmak , sürtünmeyi azaltmak ve hem taşa hemde testere yüzeyine zarar verebilecek aşırı ısınmayı önlemek için su yada kesme yağı kullanılır.

Kesilen dilimler veya parçaların kesim yüzeyleri çeşitli yöntemlerle parlatılabilir. Bu yöntemlerde en yaygını; granit gibi sert taşlarında parlatılmasında kullanlılan aşındırma pedleridir. Diğer bir yöntem ise tanburlama yöntemidir.
Şekil 4-5. Kesilmiş ve parlatılmış dendritli (yosun) Akik Taşı Nerede Bulunurlar.

Bu yöntemle kesilen ve parlatılan ürünler (Şekil 4-4) dekoratif ve doğal bir obje olarak kullanılabileceği gibi, mineral kolleksiyoncuları tarafından da talep görmektedir.
4.6.1.4. Kabaşon olarak işleme yöntemi

Bu yöntemle taşın bir yüzeyi belli bir şekilde (kare,oval,elips,daire.vb) kesilir. Karşıt yüzeyi ise aşındırılarak kubbemsi ya da yarı küresel bir şekil alır (Şekil 4-6).
Şekil 4-6. Dendritli (Yosun) opal ve Akik Taşı Nerede Bulunurlardan üretilen kabaşon taşları.
Kabaşon olarak işlenilmesi düşünülen taş ve doğal haline uygun kabaşon kalıbı ya da şablonu seçilir. Seçim işleminden sonra doğal halindeki en geniş kısmından kesme makinesinde kesilir. Kesilen bu yüzey üzerine şablon veya kalıp yardımıyla istenilen şekil aktarılır.

Aktarma herhangi bir metal kalem veya çivi ile gerçekleştirilir. Burada dikkat edilecek nokta, taş üzerindeki çatlak, kırık ya da istenmeyen oksitli yerlerin biçimlendirmeyi etkilememesi, hem taştan en fazla yararlanabilecek şekilde çizilmesidir. Çizimi yapılan taşın diğer yüzeyini küreselleştirme işlemi için aşındırma makinesi kullanılır (Şekil 4-7). Aşındırma çizgiye sadık kalınarak taşın alt yüzeyinin sınırlarını belirler. Daha sonra yine yontucu taşa olabildiğince küresel bir şekil verir. Kaba olarak biçimlenmiş olan bu taşı düzeltmeye hazırlamak için, daha önceden hazırlanmış drop (takviye çubuğu) adı verilen çubuğa mühür mumuyla veya diğer yapıştırıcılarla yapıştırılır (Bozkurt ve diğerleri 2006).