OTANT�K TA�

AKİK TAŞI TEMİZLEME

V MAKALELER
Akik Taşı Temizleme
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Akik Temizleme
  • MAKALE

AKİK TAŞI TEMİZLEME

Dünya Akik Taşı Temizleme kaynağı olarak üretilen granitik kayaçlar, nefelinli siyenitler, altre granitler, granit kumları ve pegmatit damarları v.b. açık işletme metodu ile üretilmektedir. Tüvenan olarak üretilen cevherler kırıcılardan geçirilerek manyetik temizleme suretiyle içinde istenmeyen Fe2O3 ‘li minerallerinden ayrılır Özellikle albit bakımından zengin aplitler ise flotasyon yöntemiyle içinde istenmeyen mika ve demirli safsızlıklardan temizlenir. Akik Taşı Temizleme 50 ‘den fazla ülkede üretilmektedir. USGS (United State Geological Survey)’nin 2003 yılında yapmış olduğu araştırmalar ve tahminlere göre başlıca Akik Taşı Temizleme üretici ülkelerin üretim miktarı Tablo 2.5 verilmiştir.

Akik Taşı Temizleme

Akik Taşı Temizleme

Tablo 2.5 Dünya Akik Taşı Temizleme Üretimi

Ülke Adı Üretim Miktarı (1000 Ton)

1980 1985 1990 1995 2000 2003t
A.B.D. 644 635 630 880 790 800
Almanya 381 322 418t 330 450t 450
Brezilya 123 110 105 199 118 75
Çek Cumhuriyeti Bilgi Alınamamış 337 350
Fransa 210 172 420t 632 642t 650
Hindistan 59 46 54 100 110t 150
İspanya 103 136 214 379 460t 450
İtalya 345 1.116 1.610 2.199 2.500 2.500
Mısır 4 19 10 75 330t 350
Tayland 24 104 311 670 626 780
Türkiye* 73t 20t 182 760 1.148 1.800
Diğer 1.334 1.420 2.046 1.676 1.989 2.445
TOPLAM 3.200 4.100 6.000 7.900 9.500 10.800

t Tahmini
* 2000 yılından itibaren Türkiye ile ilgili rakamlar çok düşük olup gerçek değerlerin yaklaşık
yansıdır.(İ.Bayraktar 2004)

2.8.2 Uluslar arası Ticaret
Akik Taşı Temizleme grubu mineraller seramik ve cam endüstrilerinde belli kalite sınırları içinde yaygın kullanılan bir hammadde olması nedeniyle önemli bir pazarı vardır. Ülkelerin son yıllarda Akik Taşı Temizleme üretim sıralamasında; Türkiye, İtalya, A.B.D. , Tayland ve diğer Avrupa ülkeleri gelmektedir. Dış satım ve üretimde Türkiye ilk sırayı almaktadır.
İtalya, Türkiye’den sonra en çok Akik Taşı Temizleme üreten ülke olmasına karşın ülkemizden de en fazla ithalatı yapan ülkedir. Örneğin İtalya’ya 2004 yılında 2,7 milyon ton ,2005 yılında 2,3 milyon ton sodyum Akik Taşı Temizleme ihracatı gerçekleştirilmiştir.

Kuzey ve Güney Amerika çok az ithalat ve ihracat yapmaktadır. Hemen hemen üretimleri kadar tüketilmektedir.

Akik Taşı Temizleme ticaretinde en hareketli bölge Avrupa Birliği olup dünya Akik Taşı Temizleme üretiminin %40-45 ‘ini gerçekleştirmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinin dış ticaret hacmi oldukça büyük olup toplam üretimlerinin yaklaşık %20 ‘sini ithalat, %10 kadarını da ihracat yapmaktadır. Bu ülkelerden özellikle İtalya en hareketli ülkedir.

Avustralya ve Asya ülkeleri de ithalatları ihracatlarından yüksek ülkelerdir. Bu ülkelerin ithalat kapasiteleri son krizde düşmüştür. Ortadoğu da ve Afrika ülkeleri ihracat yapan ülkeler olmakla birlikte ihracat kapasiteleri düşüktür.
2.8.3 Maliyetler ve Fiyatlar
Dünya’da maliyetlere ilişkin ABD Alaskit (beyaz, toz şeker görünümlü granit) üreten bir firmanın maliyetlerindeki çeşitli kalemlerin payı ve birikimli yüzdeleri Tablo 2.8. de verilmiştir. Tablo 2.8. Maliyet
2.8.4 Çevre Sorunları

Dünyada Akik Taşı Temizleme ocaklarında büyük bir çevre sorunu olmamaktadır. Avrupa ve Amerika’da ocaklar işletmeye alınmadan önce verilen çevresel etki değerlendirmesi raporuna göre tedbirler belirlenmekte ve daha sonra işletme izni verilmektedir.
Akik Taşı Temizleme öğüten ve flote eden tesislerde toz tutma ve proses suyu için kapalı devre olması halinde insan sağlığı ve çevreye büyük bir etkisi olmamaktadır. Toz emisyonları ve su deşarjları, sırasıyla hava kirliliği ve su kirliliği kontrolü yönetmelikleriyle uyumlu olduğu taktirde hiçbir sorun yaşanmamaktadır.

AKİK TAŞI TEMİZLEME

V MAKALELER
Akik Taşı Temizleme
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Akik Temizleme
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

AKİK TAŞI TEMİZLEME

Dünya Akik Taşı Temizleme kaynağı olarak üretilen granitik kayaçlar, nefelinli siyenitler, altre granitler, granit kumları ve pegmatit damarları v.b. açık işletme metodu ile üretilmektedir. Tüvenan olarak üretilen cevherler kırıcılardan geçirilerek manyetik temizleme suretiyle içinde istenmeyen Fe2O3 ‘li minerallerinden ayrılır Özellikle albit bakımından zengin aplitler ise flotasyon yöntemiyle içinde istenmeyen mika ve demirli safsızlıklardan temizlenir. Akik Taşı Temizleme 50 ‘den fazla ülkede üretilmektedir. USGS (United State Geological Survey)’nin 2003 yılında yapmış olduğu araştırmalar ve tahminlere göre başlıca Akik Taşı Temizleme üretici ülkelerin üretim miktarı Tablo 2.5 verilmiştir.

Akik Taşı Temizleme

Akik Taşı Temizleme

Tablo 2.5 Dünya Akik Taşı Temizleme Üretimi

Ülke Adı Üretim Miktarı (1000 Ton)

1980 1985 1990 1995 2000 2003t
A.B.D. 644 635 630 880 790 800
Almanya 381 322 418t 330 450t 450
Brezilya 123 110 105 199 118 75
Çek Cumhuriyeti Bilgi Alınamamış 337 350
Fransa 210 172 420t 632 642t 650
Hindistan 59 46 54 100 110t 150
İspanya 103 136 214 379 460t 450
İtalya 345 1.116 1.610 2.199 2.500 2.500
Mısır 4 19 10 75 330t 350
Tayland 24 104 311 670 626 780
Türkiye* 73t 20t 182 760 1.148 1.800
Diğer 1.334 1.420 2.046 1.676 1.989 2.445
TOPLAM 3.200 4.100 6.000 7.900 9.500 10.800

t Tahmini
* 2000 yılından itibaren Türkiye ile ilgili rakamlar çok düşük olup gerçek değerlerin yaklaşık
yansıdır.(İ.Bayraktar 2004)

2.8.2 Uluslar arası Ticaret
Akik Taşı Temizleme grubu mineraller seramik ve cam endüstrilerinde belli kalite sınırları içinde yaygın kullanılan bir hammadde olması nedeniyle önemli bir pazarı vardır. Ülkelerin son yıllarda Akik Taşı Temizleme üretim sıralamasında; Türkiye, İtalya, A.B.D. , Tayland ve diğer Avrupa ülkeleri gelmektedir. Dış satım ve üretimde Türkiye ilk sırayı almaktadır.
İtalya, Türkiye’den sonra en çok Akik Taşı Temizleme üreten ülke olmasına karşın ülkemizden de en fazla ithalatı yapan ülkedir. Örneğin İtalya’ya 2004 yılında 2,7 milyon ton ,2005 yılında 2,3 milyon ton sodyum Akik Taşı Temizleme ihracatı gerçekleştirilmiştir.

Kuzey ve Güney Amerika çok az ithalat ve ihracat yapmaktadır. Hemen hemen üretimleri kadar tüketilmektedir.

Akik Taşı Temizleme ticaretinde en hareketli bölge Avrupa Birliği olup dünya Akik Taşı Temizleme üretiminin %40-45 ‘ini gerçekleştirmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinin dış ticaret hacmi oldukça büyük olup toplam üretimlerinin yaklaşık %20 ‘sini ithalat, %10 kadarını da ihracat yapmaktadır. Bu ülkelerden özellikle İtalya en hareketli ülkedir.

Avustralya ve Asya ülkeleri de ithalatları ihracatlarından yüksek ülkelerdir. Bu ülkelerin ithalat kapasiteleri son krizde düşmüştür. Ortadoğu da ve Afrika ülkeleri ihracat yapan ülkeler olmakla birlikte ihracat kapasiteleri düşüktür.
2.8.3 Maliyetler ve Fiyatlar
Dünya’da maliyetlere ilişkin ABD Alaskit (beyaz, toz şeker görünümlü granit) üreten bir firmanın maliyetlerindeki çeşitli kalemlerin payı ve birikimli yüzdeleri Tablo 2.8. de verilmiştir. Tablo 2.8. Maliyet
2.8.4 Çevre Sorunları

Dünyada Akik Taşı Temizleme ocaklarında büyük bir çevre sorunu olmamaktadır. Avrupa ve Amerika’da ocaklar işletmeye alınmadan önce verilen çevresel etki değerlendirmesi raporuna göre tedbirler belirlenmekte ve daha sonra işletme izni verilmektedir.
Akik Taşı Temizleme öğüten ve flote eden tesislerde toz tutma ve proses suyu için kapalı devre olması halinde insan sağlığı ve çevreye büyük bir etkisi olmamaktadır. Toz emisyonları ve su deşarjları, sırasıyla hava kirliliği ve su kirliliği kontrolü yönetmelikleriyle uyumlu olduğu taktirde hiçbir sorun yaşanmamaktadır.