OTANT�K TA�

AKİK TAŞI TESBİHLER

V MAKALELER
Akik Taşı Tesbihler
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri

Akik Taşı Tesbihler , yerkabuğundaki birçok magmatik, metamorfik ve sedimanter kayacın bileşiminde büyük ölçüde bulunmasından dolayı ticari olarak çeşitli kaynaklardan üretimi veya feldispat planı yeterli olduğu taktirde bu kayaçların direkt olarak sanayide kullanımı mümkün olmaktadır. Ticari feldispat kaynağı olarak halen kullanılan kayaç türleri şunlardır:

Akik Taşı Tesbihler

Akik Taşı Tesbihler

2.6.1 Pegmatitler

Potasyum feldispatın hakim mineral bulunduğu ve ayrıca başka ekonomik mineraller de içerebilen kaba taneli magmatik bir kayaçtır. Genellikle granit-granodiyorit bileşimli kayaçlarda ilişkili olarak bulunur. Akik Taşı Tesbihler Ayrıca metamorfik provenslerde de bulunmaktadır. Sanayide direkt olarak veya zenginleştirilerek kullanılmaktadır. Pegmatitler mineralojik bileşimlerine göre iki gruba ayrılırlar.

•S Asit pegmatitler •S Bazik pegmatitler
Asit pegmatitler
– Granit pegmatitler: Granitlere bağlı pegmatitlere denir. Esas olarak kuvars , alakli feldispat , asit plojaklas ve muskovite tali olarak turmalin , topaz, fluorit , apatit v.b. değerli taşlarla nadir elementler içerir.
– Siyanit pegmatitler: Cevherleşme yönünden önemlidir. Granitik pegmatitlerden farklı olarak kuvars bulundurmaz.
Bazik pegmatitler

Esas olarak bazik bir plajioklas (andezin,labrador) ile hornblend veya proksenlerden oluşurlar. Asit pegmatitlere göre ekonomik önemleri yoktur. Mineralojik ve yapı yönünden iki gruba ayrılırlar.

•S Basit Pegmatitler: Birleşim ve yapı pegmatit kütlesinin tamamında aynıdır. Genelde
ortoklas kuvars ve muskovitten oluşur. •S Karmaşık Pegmatitler : Kenardan merkeze doğru mineralojik bileşim ve yapılarında
değişiklik gösteren ve nadir elementler yönünden özellikler gösteren pegmatitlerdir. (Can, 1997)

2.6.2 Aplitler
Mineralojik olarak, damar kayacı şeklinde ve granit bileşiminde bir kayaç dokusunu , ticari olarak ise, büyük ölçüde albitten oluşan feldispatik bir damar veya dayk kayacını ifade eder. Kaolinleşmiş türleri de sanayide kullanılmaktadır. Bunlar da granitik kayaçlarla ilişkili olarak oluşmuşlardır.

2.6.3 Akik Taşı Tesbihler Filonları

Granitik kayaçların kendi bünyeleri içinde veya kontakt halindeki yan kayaçlarda enjeksiyon damarları halinde oluşmuş feldispatça zengin sokulumlardır. Çok zengin tenörlü Na veya K-feldispat içerir. Empürite oranları daha düşüktür.

2.6.4 Nefelinli Siyenitler

Silisçe fakir kristalin bir kayaç olup albit ve mikroklin türü feldispat ile nefelinlinden oluşur. Az miktarda mafik silikatlar ve diğer aksesuar mineralleri içerir. Serbest silis içermesi, yüksek alkali ve alümine içeriği, yüksek ergitme gücü ve dar erime aralığı, cam endüstrisine ideal uyum gösteren karakteristiklerdir. Bu mineralin feldispata kıyasla daha yüksek alkali ve alümina katılımı anlamına gelmektedir. Kayacın endüstriyel özelliklerini temin eden nefelin minerali Na3KAl4SÍ4Ü16 kimyasal bileşimine sahip Na/K = 3/1 olan, hegzagonal sistemde kristalleşen, mohs’s sertliği 5 , 5-6 ve özgül ağırlığı 2,5-2,7 gr/cm3 olan bir mineraldir. Alterasyon sonucu sodalit, kankrinit, zeolit türleri ve özellikle de analsime dönüşür. Nefelinli siyenitin bazı türleri: kongressit, raglanit, rouillit ve urittir. Nefelinli siyenit Türkiye açısındanda potansiyel feldispat kaynağı olarak istikbal vaat etmektedir.

 

AKİK TAŞI TESBİHLER

V MAKALELER
Akik Taşı Tesbihler
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Akik Taşı Tesbihler , yerkabuğundaki birçok magmatik, metamorfik ve sedimanter kayacın bileşiminde büyük ölçüde bulunmasından dolayı ticari olarak çeşitli kaynaklardan üretimi veya feldispat planı yeterli olduğu taktirde bu kayaçların direkt olarak sanayide kullanımı mümkün olmaktadır. Ticari feldispat kaynağı olarak halen kullanılan kayaç türleri şunlardır:

Akik Taşı Tesbihler

Akik Taşı Tesbihler

2.6.1 Pegmatitler

Potasyum feldispatın hakim mineral bulunduğu ve ayrıca başka ekonomik mineraller de içerebilen kaba taneli magmatik bir kayaçtır. Genellikle granit-granodiyorit bileşimli kayaçlarda ilişkili olarak bulunur. Akik Taşı Tesbihler Ayrıca metamorfik provenslerde de bulunmaktadır. Sanayide direkt olarak veya zenginleştirilerek kullanılmaktadır. Pegmatitler mineralojik bileşimlerine göre iki gruba ayrılırlar.

•S Asit pegmatitler •S Bazik pegmatitler
Asit pegmatitler
– Granit pegmatitler: Granitlere bağlı pegmatitlere denir. Esas olarak kuvars , alakli feldispat , asit plojaklas ve muskovite tali olarak turmalin , topaz, fluorit , apatit v.b. değerli taşlarla nadir elementler içerir.
– Siyanit pegmatitler: Cevherleşme yönünden önemlidir. Granitik pegmatitlerden farklı olarak kuvars bulundurmaz.
Bazik pegmatitler

Esas olarak bazik bir plajioklas (andezin,labrador) ile hornblend veya proksenlerden oluşurlar. Asit pegmatitlere göre ekonomik önemleri yoktur. Mineralojik ve yapı yönünden iki gruba ayrılırlar.

•S Basit Pegmatitler: Birleşim ve yapı pegmatit kütlesinin tamamında aynıdır. Genelde
ortoklas kuvars ve muskovitten oluşur. •S Karmaşık Pegmatitler : Kenardan merkeze doğru mineralojik bileşim ve yapılarında
değişiklik gösteren ve nadir elementler yönünden özellikler gösteren pegmatitlerdir. (Can, 1997)

2.6.2 Aplitler
Mineralojik olarak, damar kayacı şeklinde ve granit bileşiminde bir kayaç dokusunu , ticari olarak ise, büyük ölçüde albitten oluşan feldispatik bir damar veya dayk kayacını ifade eder. Kaolinleşmiş türleri de sanayide kullanılmaktadır. Bunlar da granitik kayaçlarla ilişkili olarak oluşmuşlardır.

2.6.3 Akik Taşı Tesbihler Filonları

Granitik kayaçların kendi bünyeleri içinde veya kontakt halindeki yan kayaçlarda enjeksiyon damarları halinde oluşmuş feldispatça zengin sokulumlardır. Çok zengin tenörlü Na veya K-feldispat içerir. Empürite oranları daha düşüktür.

2.6.4 Nefelinli Siyenitler

Silisçe fakir kristalin bir kayaç olup albit ve mikroklin türü feldispat ile nefelinlinden oluşur. Az miktarda mafik silikatlar ve diğer aksesuar mineralleri içerir. Serbest silis içermesi, yüksek alkali ve alümine içeriği, yüksek ergitme gücü ve dar erime aralığı, cam endüstrisine ideal uyum gösteren karakteristiklerdir. Bu mineralin feldispata kıyasla daha yüksek alkali ve alümina katılımı anlamına gelmektedir. Kayacın endüstriyel özelliklerini temin eden nefelin minerali Na3KAl4SÍ4Ü16 kimyasal bileşimine sahip Na/K = 3/1 olan, hegzagonal sistemde kristalleşen, mohs’s sertliği 5 , 5-6 ve özgül ağırlığı 2,5-2,7 gr/cm3 olan bir mineraldir. Alterasyon sonucu sodalit, kankrinit, zeolit türleri ve özellikle de analsime dönüşür. Nefelinli siyenitin bazı türleri: kongressit, raglanit, rouillit ve urittir. Nefelinli siyenit Türkiye açısındanda potansiyel feldispat kaynağı olarak istikbal vaat etmektedir.