OTANT�K TA�

AKİK TAŞI YÜZÜK

V MAKALELER
Akik Taşı Yüzük
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Akik Taşı Yüzük
  • MAKALE

AKİK TAŞI YÜZÜK

Bölgeden alınan F1 ve F2 Akik Taşı Yüzük cevherleri – 2 mm’nin altına kırıldıktan sonra süreye bağlı olarak öğütme testlerine tabii tutulmuştur. Şekil 5.7’de öğütme deneyleri akım şeması verilmiştir. Öğütme alümina bilyalı değirmenlerde kuru olarak yapılmış ve her biri 15 dak. , 30 dak. , 45 dak. ve 60 dak. süre ile ayrı ayrı öğütülmüştür. Değirmene 0,600 kg. numune ve değirmenin iç hacminin % 40 ‘ı (0,400 kg) oranında bilya şarj edilmiş ve öğütme 90 dev/dak. sabit hızda yapılmıştır. Her iki numunenin öğütme test sonuçları Tablo 5.5’te gösterilmiştir. Şekil 5.8 grafiksel olarak gösterilmiştir.

Akik Taşı Yüzük

Akik Taşı Yüzük

Şekil 5.8 F1 Akik Taşı Yüzük cevheri öğütülebilirlik sonuçları

Tablo 5.5 ‘te Şekil 5.8’de görüldüğü üzere F1 Akik Taşı cevherinin yapılan öğütme testi sonucunda, malzemenin % 80 ‘inin geçtiği elek açıklığı göz önüne alındığında, beslenen ürününün tane boyutunun 0,300 mm , 15 dak. öğütme sonunda elde edilen ürünün tane boyutunun 0,270 mm, 30 dak. öğütme sonunda elde edilen ürünün tane boyutunun 0,260 mm , 45 dak. öğütme sonunda elde edilen ürünü tane boyutunun 0,180 mm , 60 dak öğütme sonunda elde edilen ürünün tane boyutunun 0,120 .mm olduğu saptanmıştır.

Şekil 5.9 F2 Akik Taşı Yüzük cevheri öğütülebilirlik sonuçları

Tablo 5.6’te ve Şekil 5.9 ‘da görüldüğü üzere F2 Akik Taşı cevherinin yapılan öğütme testi sonucunda, malzemenin % 80 ‘inin geçtiği elek açıklığı göz önüne alındığında, beslenen ürününün tane boyutunun 0,310 mm , 15 dak. öğütme sonunda elde edilen ürünün tane boyutunun 0,280 mm, 30 dak. öğütme sonunda elde edilen ürünün tane boyutunun 0,250 mm , 45 dak. öğütme sonunda elde edilen ürünün tane boyutunun 0,150 mm , 60 dak öğütme sonunda elde edilen ürünün tane boyutunun 0,110 mm olduğu saptanmıştır.
Süreye bağlı yapılan öğütme deneyleri sonucunda elde edilen ürünlerin % 80 ‘nin geçtiği elek aralığının 300 mic. Altına geçtiği süre feldspat cevherinin öğütülmesi için uygun olan süredir. Tablo ve grafiklerin incelenmesi sonucunda bu sürenin F1 ve F2 Akik Taşı Yüzük cevherleri için 30 dk. olduğu görülmüştür.

Akik Taşı  sahalarından temin edilen F1 ve F2 Akik Taşı Yüzük cevherlerinin HF kullanmadan flotasyon yöntemiyle zenginleştirilmesi ve numune içersinde bulunan mika , demir oksit ve titan minerallerinin oranlarının en aza indirilmesi ve kuvarsın uzaklaştırılmasıyla K2O oranının yükseltilmesi amaçlanmıştır.

Demirci yöresi F1 ve F2 Akik Taşı Yüzükları Bölüm 5.3. ‘teki serbestleşme tane boyutu bulgularına dayalı olarak çeneli kırıcı ile kırılıp (-2+1 mm), (-1+0,500 mm), (-0,500+0,300 mm), (-0,300+0,250 mm) , (-0,250+0,150mm), (-0,150+0,075 mm), (-0,075+0,045mm) ve (-0,045 mm) tane boyutlarına eleme yoluyla sınıflandırılarak zenginleştirme çalışmalarına hazırlanmıştır.

 
Tablo 6.1 ve Şekil 6.1’de görüldüğü gibi F1 ve F2 Akik Taşı Yüzük cevherleri tane boyut dağılımı yönünden birbirine yakın özelliktedir.

Ayrıca her bir fraksiyonun kimyasal analizi yapılmış ve fraksiyonlar arasındaki içerik farkı gözlenmiştir. Tablo 6.2’de F1 Akik Taşı Yüzük cevherine ait tane iriliği fraksiyonlarına bağlı yapılan kimyasal analiz sonuçları verilmiştir.
6 5
*4

-2
1 0
2 1 0 , 5 0 , 3 0 , 25 0 , 15 0 , 075 0 , 045
-Na2O-ı-K2O| Tane İriliği (mm)
0,8

%6
|0,4
“0,2
0
2 1 0,5 0,3 0,25 0,15 0,08 0,05 Tane İriliği (mm)
-TİO2 Fe2O3
Şekil 6.2 F1 Akik Taşı Yüzük cevheri tane boyutuna bağlı Na2O, K2O, Fe2O3 ve TiO2 tenör değişim grafiği

1 0
2 1 0,5 0,3 0,25 0,15 0,075 0,045
-Na2O -■—R2Q Tane İriliği (mm)

Şekil 6.3 F1 Akik Taşı Yüzük cevheri tane boyutuna bağlı Na2O, K2O, Fe2O3 ve TiO2 tenör değişim grafiği

Her iki Akik Taşı Yüzük cevherinde tane boyutu küçüldükçe demir tenörünün düştüğü ve alkali indeksinin arttığı gözlenmektedir.

AKİK TAŞI YÜZÜK

V MAKALELER
Akik Taşı Yüzük
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Akik Taşı Yüzük
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

AKİK TAŞI YÜZÜK

Bölgeden alınan F1 ve F2 Akik Taşı Yüzük cevherleri – 2 mm’nin altına kırıldıktan sonra süreye bağlı olarak öğütme testlerine tabii tutulmuştur. Şekil 5.7’de öğütme deneyleri akım şeması verilmiştir. Öğütme alümina bilyalı değirmenlerde kuru olarak yapılmış ve her biri 15 dak. , 30 dak. , 45 dak. ve 60 dak. süre ile ayrı ayrı öğütülmüştür. Değirmene 0,600 kg. numune ve değirmenin iç hacminin % 40 ‘ı (0,400 kg) oranında bilya şarj edilmiş ve öğütme 90 dev/dak. sabit hızda yapılmıştır. Her iki numunenin öğütme test sonuçları Tablo 5.5’te gösterilmiştir. Şekil 5.8 grafiksel olarak gösterilmiştir.

Akik Taşı Yüzük

Akik Taşı Yüzük

Şekil 5.8 F1 Akik Taşı Yüzük cevheri öğütülebilirlik sonuçları

Tablo 5.5 ‘te Şekil 5.8’de görüldüğü üzere F1 Akik Taşı cevherinin yapılan öğütme testi sonucunda, malzemenin % 80 ‘inin geçtiği elek açıklığı göz önüne alındığında, beslenen ürününün tane boyutunun 0,300 mm , 15 dak. öğütme sonunda elde edilen ürünün tane boyutunun 0,270 mm, 30 dak. öğütme sonunda elde edilen ürünün tane boyutunun 0,260 mm , 45 dak. öğütme sonunda elde edilen ürünü tane boyutunun 0,180 mm , 60 dak öğütme sonunda elde edilen ürünün tane boyutunun 0,120 .mm olduğu saptanmıştır.

Şekil 5.9 F2 Akik Taşı Yüzük cevheri öğütülebilirlik sonuçları

Tablo 5.6’te ve Şekil 5.9 ‘da görüldüğü üzere F2 Akik Taşı cevherinin yapılan öğütme testi sonucunda, malzemenin % 80 ‘inin geçtiği elek açıklığı göz önüne alındığında, beslenen ürününün tane boyutunun 0,310 mm , 15 dak. öğütme sonunda elde edilen ürünün tane boyutunun 0,280 mm, 30 dak. öğütme sonunda elde edilen ürünün tane boyutunun 0,250 mm , 45 dak. öğütme sonunda elde edilen ürünün tane boyutunun 0,150 mm , 60 dak öğütme sonunda elde edilen ürünün tane boyutunun 0,110 mm olduğu saptanmıştır.
Süreye bağlı yapılan öğütme deneyleri sonucunda elde edilen ürünlerin % 80 ‘nin geçtiği elek aralığının 300 mic. Altına geçtiği süre feldspat cevherinin öğütülmesi için uygun olan süredir. Tablo ve grafiklerin incelenmesi sonucunda bu sürenin F1 ve F2 Akik Taşı Yüzük cevherleri için 30 dk. olduğu görülmüştür.

Akik Taşı  sahalarından temin edilen F1 ve F2 Akik Taşı Yüzük cevherlerinin HF kullanmadan flotasyon yöntemiyle zenginleştirilmesi ve numune içersinde bulunan mika , demir oksit ve titan minerallerinin oranlarının en aza indirilmesi ve kuvarsın uzaklaştırılmasıyla K2O oranının yükseltilmesi amaçlanmıştır.

Demirci yöresi F1 ve F2 Akik Taşı Yüzükları Bölüm 5.3. ‘teki serbestleşme tane boyutu bulgularına dayalı olarak çeneli kırıcı ile kırılıp (-2+1 mm), (-1+0,500 mm), (-0,500+0,300 mm), (-0,300+0,250 mm) , (-0,250+0,150mm), (-0,150+0,075 mm), (-0,075+0,045mm) ve (-0,045 mm) tane boyutlarına eleme yoluyla sınıflandırılarak zenginleştirme çalışmalarına hazırlanmıştır.

 
Tablo 6.1 ve Şekil 6.1’de görüldüğü gibi F1 ve F2 Akik Taşı Yüzük cevherleri tane boyut dağılımı yönünden birbirine yakın özelliktedir.

Ayrıca her bir fraksiyonun kimyasal analizi yapılmış ve fraksiyonlar arasındaki içerik farkı gözlenmiştir. Tablo 6.2’de F1 Akik Taşı Yüzük cevherine ait tane iriliği fraksiyonlarına bağlı yapılan kimyasal analiz sonuçları verilmiştir.
6 5
*4

-2
1 0
2 1 0 , 5 0 , 3 0 , 25 0 , 15 0 , 075 0 , 045
-Na2O-ı-K2O| Tane İriliği (mm)
0,8

%6
|0,4
“0,2
0
2 1 0,5 0,3 0,25 0,15 0,08 0,05 Tane İriliği (mm)
-TİO2 Fe2O3
Şekil 6.2 F1 Akik Taşı Yüzük cevheri tane boyutuna bağlı Na2O, K2O, Fe2O3 ve TiO2 tenör değişim grafiği

1 0
2 1 0,5 0,3 0,25 0,15 0,075 0,045
-Na2O -■—R2Q Tane İriliği (mm)

Şekil 6.3 F1 Akik Taşı Yüzük cevheri tane boyutuna bağlı Na2O, K2O, Fe2O3 ve TiO2 tenör değişim grafiği

Her iki Akik Taşı Yüzük cevherinde tane boyutu küçüldükçe demir tenörünün düştüğü ve alkali indeksinin arttığı gözlenmektedir.