OTANT�K TA�

Ametist Taşı Fiyatı

V MAKALELER
AMETİST TAŞI FİYATI
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • AMETİST TAŞI FİYATI
AMETİST TAŞI FİYATI

AMETİST TAŞI FİYATI

Ametist Taşı Fiyatı

Ametist Taşı Fiyatı damarlarının mineralojik, petrografik ve jeokimyasal olarak incelenmesi ağırlıklıdır. Ancak bu damarların içinde yer aldığı volkanik kayaçlar incelenirken en azından yakın civarda yüzeyleyen volkanitlerle ilişkilerini daha sonra geniş bir bölgeyi ve hatta Batı Anadolu volkanizmaların özellikleri ile birlikte değerlendirilme zorunluluğu ortaya çıkarmaktadır. Ayrıcı damarlarda belirlenen bazı element zenginleşmeleri, Ametist Taşı Fiyatı oluşumları ile bazı zuhurlar ve maden yatakları oluşumlarıyla birlikte değerlendirilmesini de gerektirmektedir.

Tartışma ve yorumlara önce çalışmalar sırasında elde edilen verileri kısaca özetleyerek başlanabilir.

Mineralojik ve petrografik olarak Dursunbey güneyinde andezitlerde biyotit, amfibol ve piroksen mineralleri izlenirken dasitik ve riyolitik lavlarda biyotit ağırlıklı mafık mineraller bulunmaktadır. Baskın olarak volkan camı ve mikrolitlerle temsil olunan hamurda sferulitik yapılar tipiktir. Bazen özşekilli allanit ve onun içinde monazit minerallerine de rastlanmaktadır. Ancak Ametist Taşı Fiyatı damarlarının izlendiği volkanik kayaçlar riyolitik lavlardır. Bunlarda breşleşmeler, hematitleşmeler, biyotitlerde opaklaşmalar, tüm fenokristallerde kırılmalar, hamurda yoğun silisleşmeler ve damarlara yakın kalsedonik dolgular belirginleşen özelliklerdir.

Ametist Taşı Fiyatı damarlar içinde kuvarslar ile genellikle damar kenarlarında izlenen kalsedonlar sık sık görülen silis mineralleridir. Damarlar kendilerine dik olarak gelişmiş ve giderek irileşen kuvars ve/veya Ametist Taşı Fiyatı damarlarıyla temsil olunur. Bu kristallerin aralarında ve kristallerin en dış büyüme zonlarında opak mineral dizilimleri vardır. Bazı kuvars veya Ametist Taşı Fiyatı kristellerinin üzerinde ise kalsedonlar büyümüştür.

Dokusal olarak; Ametist Taşı Fiyatı damarlarda tarak dokuları, bantlı dokular, kokart dokuları ve ayrıca çentikli, yapraklı kuvars dokuları gibi ornatma dokuları tipik olarak izlenirler. Bu dokuların oluşum sırasına bakınca önce Ametist Taşı Fiyatı ve kuvarsların birlikte büyüdüğü ve boşluklu doku tipleri olarak tarak, bantlı ve kolloform dokuların kayaçların kırılması ile kırıkları dolduran silisli çözeltilerden itibaren türedikleri söylenebilir. Bu dokular Buchanan (1981) tarafından verilerin epitermal sistemde kuvars dokularının genelleştirilmiş düşey zonlanması modeline göre sistemin baz metal zonu ve değerli metal zonlarını (yaklaşık 500 metre derinliklerde) oluşturduğunu varsaydırmaktadır. Bu varsayımı destekleyen bir başka veri de sıvı kapanım çalışmaları ile 170-300° C arasında değişen homojenleşme sıcaklıklarıdır. Bu arada sıvı ve gaz kapanımlarının birlikteliği kaynamaya işaret etmektedir. Epitermal sistemlerde değerli metal zonunda sıcaklıklar 200-250° C arasında olup bu seviyede kaynama da tipiktir. Bundan sonra (riftleşmeye de bağlı olarak ??) sistemin yükseldiği ve damarlarda açılmalarla daha soğuk olan silisli çözeltilerin kuvars ve Ametist Taşı Fiyatları kenar ve üzerlerinde büyüyerek kalsedonik oluşumları ve çentikli ve yapraklı kuvars türü ornatım dokuları oluşturduğu düşünülmektedir. Bu arada damar kenarlarında izlenen kalsedonik bantların, kırıkların ilk olarak oluşumu sırasındaki açılmalara bağlı olarak belki de meteorik suların derinlere inmesi ile de ilk gelen silisli çözeltilerle karşılaşıp soğuması sonucu oluşmuş olması da olasıdır. Bu modeli belirlemek için kuvarslarda oksijen izotop çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Ametist Taşı Fiyatı

V MAKALELER
AMETİST TAŞI FİYATI
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • AMETİST TAŞI FİYATI
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

AMETİST TAŞI FİYATI

AMETİST TAŞI FİYATI

Ametist Taşı Fiyatı

Ametist Taşı Fiyatı damarlarının mineralojik, petrografik ve jeokimyasal olarak incelenmesi ağırlıklıdır. Ancak bu damarların içinde yer aldığı volkanik kayaçlar incelenirken en azından yakın civarda yüzeyleyen volkanitlerle ilişkilerini daha sonra geniş bir bölgeyi ve hatta Batı Anadolu volkanizmaların özellikleri ile birlikte değerlendirilme zorunluluğu ortaya çıkarmaktadır. Ayrıcı damarlarda belirlenen bazı element zenginleşmeleri, Ametist Taşı Fiyatı oluşumları ile bazı zuhurlar ve maden yatakları oluşumlarıyla birlikte değerlendirilmesini de gerektirmektedir.

Tartışma ve yorumlara önce çalışmalar sırasında elde edilen verileri kısaca özetleyerek başlanabilir.

Mineralojik ve petrografik olarak Dursunbey güneyinde andezitlerde biyotit, amfibol ve piroksen mineralleri izlenirken dasitik ve riyolitik lavlarda biyotit ağırlıklı mafık mineraller bulunmaktadır. Baskın olarak volkan camı ve mikrolitlerle temsil olunan hamurda sferulitik yapılar tipiktir. Bazen özşekilli allanit ve onun içinde monazit minerallerine de rastlanmaktadır. Ancak Ametist Taşı Fiyatı damarlarının izlendiği volkanik kayaçlar riyolitik lavlardır. Bunlarda breşleşmeler, hematitleşmeler, biyotitlerde opaklaşmalar, tüm fenokristallerde kırılmalar, hamurda yoğun silisleşmeler ve damarlara yakın kalsedonik dolgular belirginleşen özelliklerdir.

Ametist Taşı Fiyatı damarlar içinde kuvarslar ile genellikle damar kenarlarında izlenen kalsedonlar sık sık görülen silis mineralleridir. Damarlar kendilerine dik olarak gelişmiş ve giderek irileşen kuvars ve/veya Ametist Taşı Fiyatı damarlarıyla temsil olunur. Bu kristallerin aralarında ve kristallerin en dış büyüme zonlarında opak mineral dizilimleri vardır. Bazı kuvars veya Ametist Taşı Fiyatı kristellerinin üzerinde ise kalsedonlar büyümüştür.

Dokusal olarak; Ametist Taşı Fiyatı damarlarda tarak dokuları, bantlı dokular, kokart dokuları ve ayrıca çentikli, yapraklı kuvars dokuları gibi ornatma dokuları tipik olarak izlenirler. Bu dokuların oluşum sırasına bakınca önce Ametist Taşı Fiyatı ve kuvarsların birlikte büyüdüğü ve boşluklu doku tipleri olarak tarak, bantlı ve kolloform dokuların kayaçların kırılması ile kırıkları dolduran silisli çözeltilerden itibaren türedikleri söylenebilir. Bu dokular Buchanan (1981) tarafından verilerin epitermal sistemde kuvars dokularının genelleştirilmiş düşey zonlanması modeline göre sistemin baz metal zonu ve değerli metal zonlarını (yaklaşık 500 metre derinliklerde) oluşturduğunu varsaydırmaktadır. Bu varsayımı destekleyen bir başka veri de sıvı kapanım çalışmaları ile 170-300° C arasında değişen homojenleşme sıcaklıklarıdır. Bu arada sıvı ve gaz kapanımlarının birlikteliği kaynamaya işaret etmektedir. Epitermal sistemlerde değerli metal zonunda sıcaklıklar 200-250° C arasında olup bu seviyede kaynama da tipiktir. Bundan sonra (riftleşmeye de bağlı olarak ??) sistemin yükseldiği ve damarlarda açılmalarla daha soğuk olan silisli çözeltilerin kuvars ve Ametist Taşı Fiyatları kenar ve üzerlerinde büyüyerek kalsedonik oluşumları ve çentikli ve yapraklı kuvars türü ornatım dokuları oluşturduğu düşünülmektedir. Bu arada damar kenarlarında izlenen kalsedonik bantların, kırıkların ilk olarak oluşumu sırasındaki açılmalara bağlı olarak belki de meteorik suların derinlere inmesi ile de ilk gelen silisli çözeltilerle karşılaşıp soğuması sonucu oluşmuş olması da olasıdır. Bu modeli belirlemek için kuvarslarda oksijen izotop çalışmalarının yapılması gerekmektedir.