OTANT�K TA�

Anneler İçin Doğum Günü Hediyeleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYELERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri

Bununla birlikte, Anneler İçin Doğum Günü Hediyeleri sahiplerine el sanatları ürünlerinin ithal edilmesini doğru bulup bulmadıkları ve nedenleri sorulmuştur. Anneler İçin Doğum Günü Hediyeleri sahiplerinin el sanatları ürünlerinin ithal edilmesini doğru bulma nedenleri ile Anneler İçin Doğum Günü Hediyeleri larında ağaç hammaddeli baston satmaları arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmazken (p>0.05), hammaddesi ağaç olan baston bulundurma durumu ile el sanatları ürünlerinin ithal edilmesini doğru bulmama nedenleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05).

Araştırma kapsamına alınan Anneler İçin Doğum Günü Hediyeleri sahiplerinin hediyelik eşya dışında uğraştıkları başka bir iş olup olmama durumları ile Anneler İçin Doğum Günü Hediyelerilarında ağaç hammaddeli baston satmaları arasındaki ilişki istatistiki olarak anlamlıdır (p<0.05). Buna göre, baston satan 40 Anneler İçin Doğum Günü Hediyeleri sahibinin 36 tanesi hediyelik eşya dışında başka bir işle uğraşmadıklarını belirtmişlerdir. Bu Anneler İçin Doğum Günü Hediyeleri sahiplerinin 4 tanesi bijuteri, 1 tanesi de züccaciye ürünleri satmaktadırlar. Anneler İçin Doğum Günü Hediyeleri larında ağaç hammaddeli baston satan Anneler İçin Doğum Günü Hediyeleri sahiplerinin büyük çoğunluğu (36 kişi) geleneksel olan el sanatı ürünlerini bulundurmaktadırlar.

.

 

Anneler İçin Doğum Günü Hediyeleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYELERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Bununla birlikte, Anneler İçin Doğum Günü Hediyeleri sahiplerine el sanatları ürünlerinin ithal edilmesini doğru bulup bulmadıkları ve nedenleri sorulmuştur. Anneler İçin Doğum Günü Hediyeleri sahiplerinin el sanatları ürünlerinin ithal edilmesini doğru bulma nedenleri ile Anneler İçin Doğum Günü Hediyeleri larında ağaç hammaddeli baston satmaları arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmazken (p>0.05), hammaddesi ağaç olan baston bulundurma durumu ile el sanatları ürünlerinin ithal edilmesini doğru bulmama nedenleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05).

Araştırma kapsamına alınan Anneler İçin Doğum Günü Hediyeleri sahiplerinin hediyelik eşya dışında uğraştıkları başka bir iş olup olmama durumları ile Anneler İçin Doğum Günü Hediyelerilarında ağaç hammaddeli baston satmaları arasındaki ilişki istatistiki olarak anlamlıdır (p<0.05). Buna göre, baston satan 40 Anneler İçin Doğum Günü Hediyeleri sahibinin 36 tanesi hediyelik eşya dışında başka bir işle uğraşmadıklarını belirtmişlerdir. Bu Anneler İçin Doğum Günü Hediyeleri sahiplerinin 4 tanesi bijuteri, 1 tanesi de züccaciye ürünleri satmaktadırlar. Anneler İçin Doğum Günü Hediyeleri larında ağaç hammaddeli baston satan Anneler İçin Doğum Günü Hediyeleri sahiplerinin büyük çoğunluğu (36 kişi) geleneksel olan el sanatı ürünlerini bulundurmaktadırlar.

.