OTANT�K TA�

Arkadaşına Doğum Günü Hediyesi

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • arkadaşına doğum günü hediyesi

arkadaşına doğum günü hediyesi yi anlamlandıran, özel ve orijinal hale getiren şey “arkadaşına doğum günü hediyesi paketleri”dir. Türk kültüründe en eski arkadaşına doğum günü hediyesi paketleri mendil ve bohçalardır diyebiliriz. arkadaşına doğum günü hediyesi paket içerisinde verildiğinde arkadaşına doğum günü hediyesiye gizlilik, kişisellik, bilmmezlik, özgünlük (kültüre özgü/kişiye özgü unsurlar), sıra dişilik katar. arkadaşına doğum günü hediyesi paketleri arkadaşına doğum günü hediyesinin sunulduğu kültürel ortamın Merini taşır.
Şekil 28 Modern kediye paketi örnekleri
“Ambalaj neyin dolaşımda olduğunu saklar, böylelikle önemli olanın saklanmış nesne değil, jest olduğunu gösterir. Bu jest ambalajın güzelliğiyle ve sonra da armağan açılırken ortadan kalkmasıyla belirginlik kazanır. Hazırlanması böyle uzun sürmüş olan şey yırtılır ve atılır. arkadaşına doğum günü hediyesileri ambalajlamak, tamamen armağanın ruhuyla dolu bir törendir ve bu tören büyük ölçüde kadınlara bırakılır. Ticarî sistemdeyse aksine, tüm tüketim mallarım plastikle ambalajlama eğilimi vardır. Bu tavrın anlamı, armağanın anlamına taban tabana zattır. Burada ambalajın amacı, üreticiyi tüketiciden ayırmak, kişi olarak üreticinin hiçbir şeyinin, hatta virüsünün bile tüketiciye ‘geçmemesini’ sağlamaktır! Dolayısıyla bu tür ambalajlama hiçbir şeyi saklamayı amaçlamaz ve çoğu kez şeffaftır.” (Godbout 2003:68)
arkadaşına doğum günü hediyesi ambalajlarını özel ve ticarî olarak ayırmak mümkündür. Normalde küresel çizgiler taşıyan bir arkadaşına doğum günü hediyesiyi orijinal bir hale dönüştüren ve arkadaşına doğum günü hediyesiyi sunan kişinin duygu ve düşüncelerinin somutlaşmasına ve sembolleşmesine daha çok katkıda bulunan arkadaşına doğum günü hediyesi paketleridir. Buna göre özel ambalajda kişi herhangi bir evrensel nesneyi sadece kendi duygularım yansıtan bir nesneye dönüştürebilmek için arkadaşına doğum günü hediyesi yi paketlerken kendinden bir şeyler katar. Mağazadan alman bir arkadaşına doğum günü hediyesi yi kişinin kendi paketlemesi, arkadaşına doğum günü hediyesiyi vereceği kişiye verdiği değeri yansıtmasında son derece yardımcı olacaktır.

Arkadaşına Doğum Günü Hediyesi

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • arkadaşına doğum günü hediyesi
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

arkadaşına doğum günü hediyesi yi anlamlandıran, özel ve orijinal hale getiren şey “arkadaşına doğum günü hediyesi paketleri”dir. Türk kültüründe en eski arkadaşına doğum günü hediyesi paketleri mendil ve bohçalardır diyebiliriz. arkadaşına doğum günü hediyesi paket içerisinde verildiğinde arkadaşına doğum günü hediyesiye gizlilik, kişisellik, bilmmezlik, özgünlük (kültüre özgü/kişiye özgü unsurlar), sıra dişilik katar. arkadaşına doğum günü hediyesi paketleri arkadaşına doğum günü hediyesinin sunulduğu kültürel ortamın Merini taşır.
Şekil 28 Modern kediye paketi örnekleri
“Ambalaj neyin dolaşımda olduğunu saklar, böylelikle önemli olanın saklanmış nesne değil, jest olduğunu gösterir. Bu jest ambalajın güzelliğiyle ve sonra da armağan açılırken ortadan kalkmasıyla belirginlik kazanır. Hazırlanması böyle uzun sürmüş olan şey yırtılır ve atılır. arkadaşına doğum günü hediyesileri ambalajlamak, tamamen armağanın ruhuyla dolu bir törendir ve bu tören büyük ölçüde kadınlara bırakılır. Ticarî sistemdeyse aksine, tüm tüketim mallarım plastikle ambalajlama eğilimi vardır. Bu tavrın anlamı, armağanın anlamına taban tabana zattır. Burada ambalajın amacı, üreticiyi tüketiciden ayırmak, kişi olarak üreticinin hiçbir şeyinin, hatta virüsünün bile tüketiciye ‘geçmemesini’ sağlamaktır! Dolayısıyla bu tür ambalajlama hiçbir şeyi saklamayı amaçlamaz ve çoğu kez şeffaftır.” (Godbout 2003:68)
arkadaşına doğum günü hediyesi ambalajlarını özel ve ticarî olarak ayırmak mümkündür. Normalde küresel çizgiler taşıyan bir arkadaşına doğum günü hediyesiyi orijinal bir hale dönüştüren ve arkadaşına doğum günü hediyesiyi sunan kişinin duygu ve düşüncelerinin somutlaşmasına ve sembolleşmesine daha çok katkıda bulunan arkadaşına doğum günü hediyesi paketleridir. Buna göre özel ambalajda kişi herhangi bir evrensel nesneyi sadece kendi duygularım yansıtan bir nesneye dönüştürebilmek için arkadaşına doğum günü hediyesi yi paketlerken kendinden bir şeyler katar. Mağazadan alman bir arkadaşına doğum günü hediyesi yi kişinin kendi paketlemesi, arkadaşına doğum günü hediyesiyi vereceği kişiye verdiği değeri yansıtmasında son derece yardımcı olacaktır.