OTANT�K TA�

Ata Bey Takıları

V MAKALELER
BUGUNÜN SARAYLISI
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • atabey takıları
  • MAKALE

Bugünün Saraylısı Takıları

 

Ata Bey Takıları  Modern insanın kültürel ve biyolojik evrimini tamamladığı buzul çağının son evresinde, yani günümüzden 30-40 bin yıl öncesinde ilkel sanatın ilk ürünlerinden biridir lar. Binlerce yıl içinde küresel bir bütünlüğe ulaşan sembolizmin en iyi ifade
araçlarından olan Ata Bey Takıları, insanın sosyalleşme ve statü sergileme güdüsüyle birleşince, kültürümüzün neredeyse vazgeçilmez bir parçası haline gelir.

Neolitik ve Kalkolitik çağların süs taşı ve metal işlemeciliğindeki devrimsel buluşlarıyla, değerli metal ve buluşlarıyla, değerli metal ve taşlar, Ata Bey Takıları kompozisyonlarıyla bütünleşir.

Son Buzul Çağının sona ermesiyle birlikte Avrupa‟da yoğun bir kültürel geçiş süreci yaşanır. Hemen hemen 2 milyon yıl boyunca temelde değişmeyen taş alet teknolojisi, hızla gelişmeye başlar. „Aurignac‟adı verilen taş alet kültüründe kemik, fil dişi ve boynuzdan pek çok aletin yanı sıra, mağara resimleri ve „Venüs‟adı verilen kadın heykelcikleriyle birlikte sanat yolunda ilk adımlar atılır.

Yineaynı dönemde muhtemelen statü farkını belirten, süslenme amaçlı kemik ve fil dişi boncuklar ilk kez görülür. İlkel toplumların vücut süsleme geleneğinde, köklü bir bağlılıkla yerine getirilen törelere dayalı toplumsal yapının kuralları yatar. Bu kuralların başında da dinsel ve büyüsel inançlar yer alır. Ayrıca kişinin mensup olduğu klan veya kabilenin, topluluk
içindeki statüsünün belirlenmesi, cinsel bakımdan vücudun çeşitli yerlerini çekici kılma ve geçiş ritüelleri (ergenlik, savaşçılığa geçiş, evlilik gibi seramoniler) süslenmede rol oynar.

Günümüzde geleneksel sosyal yapı ve kültürünü koruyabilen birçok halkın ve etnik grubun Ata Bey Takılarılarında kökleri çok eskilere uzanan simgeler kullanılır. Kabile ve kabileye mensup kişilerin kimlik işaretleri olan özel form ve desenlerin Ata Bey Takıları da kullanımıyla kabile kimliğinin ve dolayısıyla kabilenin koruyucu bütünlüğü sergilenir. Ayrıca kabile içindeki bekar veya nişanlı kızlarla evli kadınların farklı saç kesimleri ve Ata Bey Takıları ları aracılığıyla sosyal statülerini belirginleştirmeleri hala çok yaygın bir gelenektir.

Anadolu‟nun henüz Neolitik Çağda başlayan metalurji geleneği, erken Anadolu‟nun henüz Neolitik Çağda başlayan metalurji geleneği, erken Bronz Çağında gelişmiş bir kuyumculuğa zemin yaratır. M.Ö. 3. bin yılın üçüncü çeyreğinde yeni tekniklerle üretilmiş, zenginlik ve prestij sembolü süs eşyalarında önemli bir artış meydana gelir. Çoğunlukla mezarlarda korunarak günümüze ulaşabilen bu tür eserlerin Anadolu‟daki en zengin buluntu grubu, Çorumun Alaca ilçesi yakınlarındaki Alacahöyük kral mezarlarından çıkarılır (Türe, 2005).

İnsanların varoluşundan bu yana savaşta, şölende, düğünde ve günlük hayatta süslenmek doğa tutkusu olmuştur. Onun için medeniyetin ilk çağlarında dahi ağaçtan, hayvan kemiklerinden, sert taşlardan, camdan ve muhtelif madenlere kadar süs ve Ata Bey Takıları için göz kamaştırıcı eserler hazırladıkları görülmektedir. Bilim ve tekniğin çok kısır olduğu o zamanlarda insanların yaptığı eserler bugünkü teknikleri düşündürmektedir
(Demirkan, 1981).

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi, beğenilerin değişmesi ve farklılık arayışı, tasarımda çağdaş form ve çizgilerin hızla devreye girmesine neden olmuştur. Ata Bey Takıları ürünü tasarımında, malzemelerin farklı teknikleri ve yorumlarla değerlendirilebilme
olanaklarının gelişmesi, yeni arayışlara gidilmesini arttırmış ve yönlendirmiştir.

İnsan doğasında bulunan heyecan, tutku ve problemler, adeta ayna gibi özünde bulunan çok yönlülükle Ata Bey Takılarıda kendini göstermektedir. Modern Ata Bey Takıları, hiçbir zaman modasal özentiye dayanan çıplak ve zevksiz dekoratif olgu ve statü sembolü olarak ele alınmamalıdır. Günümüz Ata Bey Takıları tasarımcısının Ata Bey Takıları anlayışı, yeni form, teknik ve dokusal
özellikler aramak, mini plastik heykel olarak tanımlanabilecek, fonksiyonel, psikolojik içeriğe sahip, kullanıcısıyla özdeşleşen eserler vermek olmalıdır. Güzellikleri taklit edilemeyecek kadar derinlemesine uzanan süs taşlarından, altın, gümüş, platin gibi soy
metallerin maddesel değerlerinin ardına saklanmadan, tasarım ve üretimi yapılmış olan  Ata Bey Takıları olma özelliğini koruyacak, sanat eseri niteliği kazanacaktır (Demirtaş, 1996).

Ata Bey Takıları

V MAKALELER
BUGUNÜN SARAYLISI
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • atabey takıları
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Bugünün Saraylısı Takıları

 

Ata Bey Takıları  Modern insanın kültürel ve biyolojik evrimini tamamladığı buzul çağının son evresinde, yani günümüzden 30-40 bin yıl öncesinde ilkel sanatın ilk ürünlerinden biridir lar. Binlerce yıl içinde küresel bir bütünlüğe ulaşan sembolizmin en iyi ifade
araçlarından olan Ata Bey Takıları, insanın sosyalleşme ve statü sergileme güdüsüyle birleşince, kültürümüzün neredeyse vazgeçilmez bir parçası haline gelir.

Neolitik ve Kalkolitik çağların süs taşı ve metal işlemeciliğindeki devrimsel buluşlarıyla, değerli metal ve buluşlarıyla, değerli metal ve taşlar, Ata Bey Takıları kompozisyonlarıyla bütünleşir.

Son Buzul Çağının sona ermesiyle birlikte Avrupa‟da yoğun bir kültürel geçiş süreci yaşanır. Hemen hemen 2 milyon yıl boyunca temelde değişmeyen taş alet teknolojisi, hızla gelişmeye başlar. „Aurignac‟adı verilen taş alet kültüründe kemik, fil dişi ve boynuzdan pek çok aletin yanı sıra, mağara resimleri ve „Venüs‟adı verilen kadın heykelcikleriyle birlikte sanat yolunda ilk adımlar atılır.

Yineaynı dönemde muhtemelen statü farkını belirten, süslenme amaçlı kemik ve fil dişi boncuklar ilk kez görülür. İlkel toplumların vücut süsleme geleneğinde, köklü bir bağlılıkla yerine getirilen törelere dayalı toplumsal yapının kuralları yatar. Bu kuralların başında da dinsel ve büyüsel inançlar yer alır. Ayrıca kişinin mensup olduğu klan veya kabilenin, topluluk
içindeki statüsünün belirlenmesi, cinsel bakımdan vücudun çeşitli yerlerini çekici kılma ve geçiş ritüelleri (ergenlik, savaşçılığa geçiş, evlilik gibi seramoniler) süslenmede rol oynar.

Günümüzde geleneksel sosyal yapı ve kültürünü koruyabilen birçok halkın ve etnik grubun Ata Bey Takılarılarında kökleri çok eskilere uzanan simgeler kullanılır. Kabile ve kabileye mensup kişilerin kimlik işaretleri olan özel form ve desenlerin Ata Bey Takıları da kullanımıyla kabile kimliğinin ve dolayısıyla kabilenin koruyucu bütünlüğü sergilenir. Ayrıca kabile içindeki bekar veya nişanlı kızlarla evli kadınların farklı saç kesimleri ve Ata Bey Takıları ları aracılığıyla sosyal statülerini belirginleştirmeleri hala çok yaygın bir gelenektir.

Anadolu‟nun henüz Neolitik Çağda başlayan metalurji geleneği, erken Anadolu‟nun henüz Neolitik Çağda başlayan metalurji geleneği, erken Bronz Çağında gelişmiş bir kuyumculuğa zemin yaratır. M.Ö. 3. bin yılın üçüncü çeyreğinde yeni tekniklerle üretilmiş, zenginlik ve prestij sembolü süs eşyalarında önemli bir artış meydana gelir. Çoğunlukla mezarlarda korunarak günümüze ulaşabilen bu tür eserlerin Anadolu‟daki en zengin buluntu grubu, Çorumun Alaca ilçesi yakınlarındaki Alacahöyük kral mezarlarından çıkarılır (Türe, 2005).

İnsanların varoluşundan bu yana savaşta, şölende, düğünde ve günlük hayatta süslenmek doğa tutkusu olmuştur. Onun için medeniyetin ilk çağlarında dahi ağaçtan, hayvan kemiklerinden, sert taşlardan, camdan ve muhtelif madenlere kadar süs ve Ata Bey Takıları için göz kamaştırıcı eserler hazırladıkları görülmektedir. Bilim ve tekniğin çok kısır olduğu o zamanlarda insanların yaptığı eserler bugünkü teknikleri düşündürmektedir
(Demirkan, 1981).

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi, beğenilerin değişmesi ve farklılık arayışı, tasarımda çağdaş form ve çizgilerin hızla devreye girmesine neden olmuştur. Ata Bey Takıları ürünü tasarımında, malzemelerin farklı teknikleri ve yorumlarla değerlendirilebilme
olanaklarının gelişmesi, yeni arayışlara gidilmesini arttırmış ve yönlendirmiştir.

İnsan doğasında bulunan heyecan, tutku ve problemler, adeta ayna gibi özünde bulunan çok yönlülükle Ata Bey Takılarıda kendini göstermektedir. Modern Ata Bey Takıları, hiçbir zaman modasal özentiye dayanan çıplak ve zevksiz dekoratif olgu ve statü sembolü olarak ele alınmamalıdır. Günümüz Ata Bey Takıları tasarımcısının Ata Bey Takıları anlayışı, yeni form, teknik ve dokusal
özellikler aramak, mini plastik heykel olarak tanımlanabilecek, fonksiyonel, psikolojik içeriğe sahip, kullanıcısıyla özdeşleşen eserler vermek olmalıdır. Güzellikleri taklit edilemeyecek kadar derinlemesine uzanan süs taşlarından, altın, gümüş, platin gibi soy
metallerin maddesel değerlerinin ardına saklanmadan, tasarım ve üretimi yapılmış olan  Ata Bey Takıları olma özelliğini koruyacak, sanat eseri niteliği kazanacaktır (Demirtaş, 1996).