OTANT�K TA�

Bayan Doğum Günü Hediyeleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYELERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • bayan doğum günü hediyeleri

Bu çalıĢma Y jenerasyonunun bugünün pazar ortamındaki Bayan Doğum Günü Hediyeleri seçme eğilimlerini  incelemektedir. Niceliksel veri ile bu grubun Bayan Doğum Günü Hediyeleri verme kararlarını etkileyen faktörler araŞtırılmıĢtır. Daha once yapılan çalıĢmalar müĢterilerin genel olarak tüm pazarlama öğelerine tepkileri ve Bayan Doğum Günü Hediyeleri alma eğilimleri arasındaki iliĢkiyi
incelememiĢtir.

Y jenerasyonunun Bayan Doğum Günü Hediyeleri alma eğilimlerini incelemek için 32 mülakat
gerçekleĢtirilmiĢtir. Y jenerasyonu hem kolayda örnekleme yöntemine uygun olduğu çin hem de teknoloji, yoğun pazarlama ve popüler kültür ortamı bu jenerasyonun önceki jenerasyonlara gore daha farklı bir ortamda büyümesini sağladığı için seçilmiĢtir. AraĢtırmanın sonuçlarına göre bayanların erkeklere oranla Bayan Doğum Günü Hediyeleri alma ile daha çok ilgili oldukları görülüyor. Bayanlar daha çok Bayan Doğum Günü Hediyeleri alıyorlar be düzenli bir sıklıkta  almaya dikkat ediyorlar. Bunun nedeni Bayan Doğum Günü Hediyeleri vermenin karĢısındakine verilen değeri
gösterdiğini düĢünmeleridir. Bunun aksine, erkekler Bayan Doğum Günü Hediyeleri almaktan zevk almıyorlar ve
Bayan Doğum Günü Hediyeleri aldıkları kiĢi çok özel biri olmadıkça ve/veya niĢan Bayan Doğum Günü Hediyelerisi almadıkları sürece
Bayan Doğum Günü HediyelerileĢmeye büyük bir anlam yüklemiyorlar.

Katılımcılar en çok yakın aile bireylerine veya sevgililerine aldıkları Bayan Doğum Günü Hediyelerilere önem veriyorlar. Ailelerine Bayan Doğum Günü Hediyeleri alırken daha iĢlerine yarayacak ve kullanabilecekleri bir Bayan Doğum Günü Hediyeleri alıyorlar. Bunun yanında ailelerine Bayan Doğum Günü Hediyeleri alırken hiçbir fiyat limiti konulmuyor ve aldıkları Bayan Doğum Günü Hediyeleriye bir karĢılık beklemiyorlar. Sevgililere alınan Bayan Doğum Günü Hediyelerilerde ise  karĢılık bekleniyor, daha çok kiĢiye özel ve anlamlı Bayan Doğum Günü Hediyeleriler tercih ediliyor. Buna ek
olarak, erkekler en çok niĢan ve düğün Bayan Doğum Günü Hediyelerisi alırken para harcıyorlar.
Katılımcıların cevaplarına gore Bayan Doğum Günü Hediyeleri alırken en çok önem verilen ikinci grup ise yakın
arkadaĢlar ve üst pozisyonda görevli kiĢilerden oluĢuyor. Bu grubu ise akrabalar ve orta
yakınlıktaki arkadaĢlar takip ediyor. ArkadaĢlara, aile bireylerine ve sevgililere verilen
Bayan Doğum Günü Hediyelerilerin aksine üst makamlardaki kiĢilere verilen Bayan Doğum Günü Hediyeleriler toplumda kurulmuĢ yazılı
olmayan temel kurallara gore alınıyor. Bu durumlarda, Bayan Doğum Günü Hediyeleri belirli mağazalardan
alınmalı, ucuz ve basit olmamalı.

Bayan Doğum Günü Hediyelerinin markasının önemi konusunda katılımcılar arasında bir fikir birliği olmasa da, kalite çoğunlukla bir Bayan Doğum Günü Hediyeleri seçme kriteri olarak görülüyor. Bu kiĢiler çevrelerinde belirlenmiĢ olan kalite standartlarına uygun Bayan Doğum Günü Hediyeleriler almayı tercih ediyorlar. Ayrıca bazı markalar tüketicilerin gözünde diğerlerine kıyasla daha yüksek kalite değerine
sahip.Bütün katılımcılar ilk izlenim açısından önemli olduğu için ambalaja önem vermekte. Hatta bazı katılımcılar,görselliği herĢeyden önemli görerek ambalajın Bayan Doğum Günü Hediyelerinin kendisinden daha önemli olduğunu düĢünmektedir. Yerel dükkanlar düĢük fiyatları ve değiĢik Bayan Doğum Günü Hediyeleri alternatifleri sundukları için bazı durumlarda tercih edilseler de, büyük alıĢveriĢ merkezleri Bayan Doğum Günü Hediyeleri için en çok tercih edilen alıĢveriĢ mekanı konumunda. Katılımcılar, indirimde Bayan Doğum Günü Hediyeleri alabilmiĢ olmayı
istedikleri halde, Bayan Doğum Günü HediyeleriĢerin belirli bir zamanda verilmesi gerektiği için Bayan Doğum Günü Hediyeleri alırken
indirimi takip edemediklerini belirtiliyor.

Bayan Doğum Günü Hediyeleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYELERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • bayan doğum günü hediyeleri
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Bu çalıĢma Y jenerasyonunun bugünün pazar ortamındaki Bayan Doğum Günü Hediyeleri seçme eğilimlerini  incelemektedir. Niceliksel veri ile bu grubun Bayan Doğum Günü Hediyeleri verme kararlarını etkileyen faktörler araŞtırılmıĢtır. Daha once yapılan çalıĢmalar müĢterilerin genel olarak tüm pazarlama öğelerine tepkileri ve Bayan Doğum Günü Hediyeleri alma eğilimleri arasındaki iliĢkiyi
incelememiĢtir.

Y jenerasyonunun Bayan Doğum Günü Hediyeleri alma eğilimlerini incelemek için 32 mülakat
gerçekleĢtirilmiĢtir. Y jenerasyonu hem kolayda örnekleme yöntemine uygun olduğu çin hem de teknoloji, yoğun pazarlama ve popüler kültür ortamı bu jenerasyonun önceki jenerasyonlara gore daha farklı bir ortamda büyümesini sağladığı için seçilmiĢtir. AraĢtırmanın sonuçlarına göre bayanların erkeklere oranla Bayan Doğum Günü Hediyeleri alma ile daha çok ilgili oldukları görülüyor. Bayanlar daha çok Bayan Doğum Günü Hediyeleri alıyorlar be düzenli bir sıklıkta  almaya dikkat ediyorlar. Bunun nedeni Bayan Doğum Günü Hediyeleri vermenin karĢısındakine verilen değeri
gösterdiğini düĢünmeleridir. Bunun aksine, erkekler Bayan Doğum Günü Hediyeleri almaktan zevk almıyorlar ve
Bayan Doğum Günü Hediyeleri aldıkları kiĢi çok özel biri olmadıkça ve/veya niĢan Bayan Doğum Günü Hediyelerisi almadıkları sürece
Bayan Doğum Günü HediyelerileĢmeye büyük bir anlam yüklemiyorlar.

Katılımcılar en çok yakın aile bireylerine veya sevgililerine aldıkları Bayan Doğum Günü Hediyelerilere önem veriyorlar. Ailelerine Bayan Doğum Günü Hediyeleri alırken daha iĢlerine yarayacak ve kullanabilecekleri bir Bayan Doğum Günü Hediyeleri alıyorlar. Bunun yanında ailelerine Bayan Doğum Günü Hediyeleri alırken hiçbir fiyat limiti konulmuyor ve aldıkları Bayan Doğum Günü Hediyeleriye bir karĢılık beklemiyorlar. Sevgililere alınan Bayan Doğum Günü Hediyelerilerde ise  karĢılık bekleniyor, daha çok kiĢiye özel ve anlamlı Bayan Doğum Günü Hediyeleriler tercih ediliyor. Buna ek
olarak, erkekler en çok niĢan ve düğün Bayan Doğum Günü Hediyelerisi alırken para harcıyorlar.
Katılımcıların cevaplarına gore Bayan Doğum Günü Hediyeleri alırken en çok önem verilen ikinci grup ise yakın
arkadaĢlar ve üst pozisyonda görevli kiĢilerden oluĢuyor. Bu grubu ise akrabalar ve orta
yakınlıktaki arkadaĢlar takip ediyor. ArkadaĢlara, aile bireylerine ve sevgililere verilen
Bayan Doğum Günü Hediyelerilerin aksine üst makamlardaki kiĢilere verilen Bayan Doğum Günü Hediyeleriler toplumda kurulmuĢ yazılı
olmayan temel kurallara gore alınıyor. Bu durumlarda, Bayan Doğum Günü Hediyeleri belirli mağazalardan
alınmalı, ucuz ve basit olmamalı.

Bayan Doğum Günü Hediyelerinin markasının önemi konusunda katılımcılar arasında bir fikir birliği olmasa da, kalite çoğunlukla bir Bayan Doğum Günü Hediyeleri seçme kriteri olarak görülüyor. Bu kiĢiler çevrelerinde belirlenmiĢ olan kalite standartlarına uygun Bayan Doğum Günü Hediyeleriler almayı tercih ediyorlar. Ayrıca bazı markalar tüketicilerin gözünde diğerlerine kıyasla daha yüksek kalite değerine
sahip.Bütün katılımcılar ilk izlenim açısından önemli olduğu için ambalaja önem vermekte. Hatta bazı katılımcılar,görselliği herĢeyden önemli görerek ambalajın Bayan Doğum Günü Hediyelerinin kendisinden daha önemli olduğunu düĢünmektedir. Yerel dükkanlar düĢük fiyatları ve değiĢik Bayan Doğum Günü Hediyeleri alternatifleri sundukları için bazı durumlarda tercih edilseler de, büyük alıĢveriĢ merkezleri Bayan Doğum Günü Hediyeleri için en çok tercih edilen alıĢveriĢ mekanı konumunda. Katılımcılar, indirimde Bayan Doğum Günü Hediyeleri alabilmiĢ olmayı
istedikleri halde, Bayan Doğum Günü HediyeleriĢerin belirli bir zamanda verilmesi gerektiği için Bayan Doğum Günü Hediyeleri alırken
indirimi takip edemediklerini belirtiliyor.