OTANT�K TA�

Bayana Doğum Günü Hediyeleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYELERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Bayana Doğum Günü Hediyeleri

Bütün bunlar dönemin kültürel özelliklerini yansıtan çoğu kullanılabilirliği olan malzemelerdi. Osmanlı padişahlarının gerek Avrupa‟ya
gerekse Doğu‟ya gönderdikleri Bayana Doğum Günü Hediyeleri arasında hançer, kılıç gibi savaş  araç gereçlerinin bulunmasına karşın; Osmanlı padişahlarına sunulan  diplomatik Bayana Doğum Günü Hediyeleri arasında savaş araç-gereçlerine nadiren rastlandığı
görülür.

Bunda silahın olumsuz çağrışımlar yapmasının rolü olduğu  söylenebilir. Safevîlerin Osmanlılara sanatkârâne ve tezhipli Kur„ân-ı
Kerim‟ler göndermesi Osmanlı ile aynı dinin mensubu olduğunun ve  kendilerinin de bu dinin savunucusu olduklarının hatırlatılması ile de
ilişkilendirilebilir. Bayana Doğum Günü Hediyeleri arasında leğen ve ibriklere, abdest havlularına, sıklıkla rastlanması Osmanlı‟nın temizlik ve ibadetlere önem verdiklerine işaret sayılabilir. Genellikle diplomatik Bayana Doğum Günü Hediyeleriler ve tâbi devletlerin Bayana Doğum Günü Hediyeleri arasında yer alan gümüş kadehler, domuz gibi hayvanlar, gönderenin kendi dinî inanışını yansıtan Bayana Doğum Günü Hediyeleriler olarak düşünülebilir.
Bayana Doğum Günü Hediyeleriler, hem gönderen hem de kabul eden hükümdarların karşılıklı olarak güç ve nüfuzlarını ortaya koymalarının en iyi yollarından biriydi.

 

Bayana Doğum Günü Hediyeleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYELERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Bayana Doğum Günü Hediyeleri
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Bütün bunlar dönemin kültürel özelliklerini yansıtan çoğu kullanılabilirliği olan malzemelerdi. Osmanlı padişahlarının gerek Avrupa‟ya
gerekse Doğu‟ya gönderdikleri Bayana Doğum Günü Hediyeleri arasında hançer, kılıç gibi savaş  araç gereçlerinin bulunmasına karşın; Osmanlı padişahlarına sunulan  diplomatik Bayana Doğum Günü Hediyeleri arasında savaş araç-gereçlerine nadiren rastlandığı
görülür.

Bunda silahın olumsuz çağrışımlar yapmasının rolü olduğu  söylenebilir. Safevîlerin Osmanlılara sanatkârâne ve tezhipli Kur„ân-ı
Kerim‟ler göndermesi Osmanlı ile aynı dinin mensubu olduğunun ve  kendilerinin de bu dinin savunucusu olduklarının hatırlatılması ile de
ilişkilendirilebilir. Bayana Doğum Günü Hediyeleri arasında leğen ve ibriklere, abdest havlularına, sıklıkla rastlanması Osmanlı‟nın temizlik ve ibadetlere önem verdiklerine işaret sayılabilir. Genellikle diplomatik Bayana Doğum Günü Hediyeleriler ve tâbi devletlerin Bayana Doğum Günü Hediyeleri arasında yer alan gümüş kadehler, domuz gibi hayvanlar, gönderenin kendi dinî inanışını yansıtan Bayana Doğum Günü Hediyeleriler olarak düşünülebilir.
Bayana Doğum Günü Hediyeleriler, hem gönderen hem de kabul eden hükümdarların karşılıklı olarak güç ve nüfuzlarını ortaya koymalarının en iyi yollarından biriydi.