OTANT�K TA�

Bebeklere Doğum Günü Hediyesi

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • bebeklere doğum günü hediyesi

Bebeklere Doğum Günü Hediyesi her bakımdan ekonomi ile iç içedir. En başmda Bebeklere Doğum Günü Hediyesi bir alışveriş, yani değiş-tokuş meselesidir. Bebeklere Doğum Günü Hediyesinin karşılıksızlığı ya da karşılıklılığı kesin sınırlarla çizilememektedir. Bunun nedeni de işin içinde almak, vermek ve karşılığında vermek döngüsünün bulunmasından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte Bebeklere Doğum Günü Hediyesi ile bedava olan arasında da büyük bir fark olduğu gözlerden kaçmamalıdır.

Popüler kültürde Bebeklere Doğum Günü Hediyesi nin geleneksel anlamı çözülmüş ve ekonomik değerleri abartılmıştır. Buna göre somut anlamda Bebeklere Doğum Günü Hediyesileşmek için her zaman maddî bir güce ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle ekonomik kriz ya da refah içerisinde yaşayan insanların Bebeklere Doğum Günü Hediyesileşme gelenekleri de bu ölçüde değişime uğramıştır. Popüler kültürde Bebeklere Doğum Günü Hediyesinin değeri ne kadar pahalı olduğu ile ölçülmekte ve manevî anlamı, maddî anlamından sonra gelmektedir. Günümüz Bebeklere Doğum Günü Hediyesileşme geleneklerine baktığımızda örneğin düğünlerde verilen Bebeklere Doğum Günü Hediyesi lerde ve yapılan masraflarda genel olarak bir azalma görülmekle birlikte maddî varlığı iyi olan ailelerde bu değişim yaşanmamaktadır. Bu açıdan baktığımızda Bebeklere Doğum Günü Hediyesileşmenin .maddî boyum ekonomiye dayanmaktadır diyebiliriz.

Mahmut Tezcan çoğu Bebeklere Doğum Günü Hediyesileşme geleneğine “gösteriş tüketimi” gözüyle bakmaktadır. Tezcan bu konu hakkında şunları bildirmektedir (1974:180):

“Geleneksel çevrede gösteriş tüketimi genellikle kadınlara altın takılması biçiminde görülür. Beşibirlik, altın bilezik takmak, gerek evlenirken, gerekse evlendikten sonra en çok rağbet edilen gösteriş tüketimidir. Ayrıca varlıklı olup olmamasına göre köy aileleri çifte davullu düğün, uzun süren masraflı düğün ve ziyafetler de bu guruba girer. Bunların dışında, eve gelecek gelinlerin her birine ayrı ayrı dikiş makinesi, halı alınması, 10-15 kat yatak yapılması gibi örnekler de gösterilebilir.
Davulcu, zurnacıya bol bahşiş dağıtmak ve yakılan çok sayıdaki mermiler de geleneksel gösteriş tüketimi örnekleridir.

Sünnet töreni de bir zenginliği gösterme, toplumsal statü ile ilgili geleneklerdendir. Düğünde davul çaldırmak, çocuklara para dağıtmak, yemek vermek, fakir ve öksüz çocukları sünnet ettirmek aynı zamanda bir zenginlik gösterisi olmaktadır.

Bebeklere Doğum Günü Hediyesi

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • bebeklere doğum günü hediyesi
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Bebeklere Doğum Günü Hediyesi her bakımdan ekonomi ile iç içedir. En başmda Bebeklere Doğum Günü Hediyesi bir alışveriş, yani değiş-tokuş meselesidir. Bebeklere Doğum Günü Hediyesinin karşılıksızlığı ya da karşılıklılığı kesin sınırlarla çizilememektedir. Bunun nedeni de işin içinde almak, vermek ve karşılığında vermek döngüsünün bulunmasından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte Bebeklere Doğum Günü Hediyesi ile bedava olan arasında da büyük bir fark olduğu gözlerden kaçmamalıdır.

Popüler kültürde Bebeklere Doğum Günü Hediyesi nin geleneksel anlamı çözülmüş ve ekonomik değerleri abartılmıştır. Buna göre somut anlamda Bebeklere Doğum Günü Hediyesileşmek için her zaman maddî bir güce ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle ekonomik kriz ya da refah içerisinde yaşayan insanların Bebeklere Doğum Günü Hediyesileşme gelenekleri de bu ölçüde değişime uğramıştır. Popüler kültürde Bebeklere Doğum Günü Hediyesinin değeri ne kadar pahalı olduğu ile ölçülmekte ve manevî anlamı, maddî anlamından sonra gelmektedir. Günümüz Bebeklere Doğum Günü Hediyesileşme geleneklerine baktığımızda örneğin düğünlerde verilen Bebeklere Doğum Günü Hediyesi lerde ve yapılan masraflarda genel olarak bir azalma görülmekle birlikte maddî varlığı iyi olan ailelerde bu değişim yaşanmamaktadır. Bu açıdan baktığımızda Bebeklere Doğum Günü Hediyesileşmenin .maddî boyum ekonomiye dayanmaktadır diyebiliriz.

Mahmut Tezcan çoğu Bebeklere Doğum Günü Hediyesileşme geleneğine “gösteriş tüketimi” gözüyle bakmaktadır. Tezcan bu konu hakkında şunları bildirmektedir (1974:180):

“Geleneksel çevrede gösteriş tüketimi genellikle kadınlara altın takılması biçiminde görülür. Beşibirlik, altın bilezik takmak, gerek evlenirken, gerekse evlendikten sonra en çok rağbet edilen gösteriş tüketimidir. Ayrıca varlıklı olup olmamasına göre köy aileleri çifte davullu düğün, uzun süren masraflı düğün ve ziyafetler de bu guruba girer. Bunların dışında, eve gelecek gelinlerin her birine ayrı ayrı dikiş makinesi, halı alınması, 10-15 kat yatak yapılması gibi örnekler de gösterilebilir.
Davulcu, zurnacıya bol bahşiş dağıtmak ve yakılan çok sayıdaki mermiler de geleneksel gösteriş tüketimi örnekleridir.

Sünnet töreni de bir zenginliği gösterme, toplumsal statü ile ilgili geleneklerdendir. Düğünde davul çaldırmak, çocuklara para dağıtmak, yemek vermek, fakir ve öksüz çocukları sünnet ettirmek aynı zamanda bir zenginlik gösterisi olmaktadır.