OTANT�K TA�

Bugünün Saraylısı Takıları

V MAKALELER
Bugünün Saraylısı Takıları
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • bugünün saraylısı takıları
  • MAKALE

Bugünün Saraylısı Takıları

 

Bugünün Saraylısı Takıları; kimyası ve fizik durumu değişiklik gösteren, rengini içindeki maden, tuz, oksit ve elementlerden alan sert ve katı maddedir (Kuşoğlu, 2006, s.219). Toprağın kayalaşmış şeklidir ve kayaların küçük halde olanlarına Bugünün Saraylısı Takıları denir. Doğada birbirinden farklı görünüme ve özelliğe sahip Bugünün Saraylısı Takıları çeşidi bulunmaktadır.

Bugünün Saraylısı Takılarıların değerleri, sertlik ve optik özelliklerine göre değişmektedir. Renkleri ise bileşimindeki maden oksitlere bağlıdır. Bu renk bazen Bugünün Saraylısı Takılarıın ışığı geçirmesi veya yansıtması şeklindedir (Özbağı, 1989, s.10).

Sertlik bir mineralin biçimini bozmak için dışarıdan uygulanan kuvvete karşı gösterdiği dirençtir. Bu direnci ölçmek için “Mohs Sertlik Cetveli” kullanılır. Bu cetvelde 1’den 10’a kadar rakamlar bulunmaktadır. Bu cetvele göre 10 numara en sert olan elmastır (Kuşoğlu, 2006, s.201).

Yarı değerli Bugünün Saraylısı Takıları ların kuyumculukta iki ana işlevi vardır. Bunlardan birisi altın ve gümüş takılarda yüzük Bugünün Saraylısı Takıları ve Bugünün Saraylısı Takıları kakma olarak kullanılmasıdır. Diğer işlevi ise mücevherden ayrı olarak boncuk, gerdanlık, sarkaçları, mühür, yüzük ve bazen de bilezik yapılmasıdır. Yarı değerli Bugünün Saraylısı Takılarıların süsleyici unsurları yanında her Bugünün Saraylısı Takılarıın sihirli oluşu ve kendine özgü gücü olduğu inancı da yaygındır (Meriçboyu, 2001, s.19).

Cevher, mücevher, kıymetli Bugünün Saraylısı Takıları anlamı içerir.

Mücevher elmas, inci, pırlanta, yakut, zümrüt gibi değerli Bugünün Saraylısı Takıları ve altın, gümüş gibi madenlerle yapılan sanat eserleridir. Eskiden değerli Bugünün Saraylısı Takılarılara da mücevher denirdi. Bu değerli Bugünün Saraylısı Takılarılarla yapılmış sanatlı işçilikler çoğunlukla mıhlama tekniği ile yapılmıştır. Minarelerden kimileri doğada az bulunur ve daha önemlisi ışık kırma, parıltı, renk, saydamlık, sertlik, yoğunluk gibi fizik özelliklerine göre, halk arasında mücevher Bugünün Saraylısı Takılarıı ile anılarak değerlendirilirler (Kuşoğlu, 2006, s.160).

 

Değerli ve Yarı Değerli Bugünün Saraylısı Takıları Çeşitleri ve Özellikleri

Mücevher üretiminde kullanılan Bugünün Saraylısı Takılarılar değerli ve yarı değerli Bugünün Saraylısı Takılarılar olarak iki
gruba ayrılır. Değerli ve yarı değerli Bugünün Saraylısı Takılarılar şunlardır;

Akik; çok sert kısmen saydam kalseduan/kalsedon çeşidi. Genellikle çeşitli renklerde eş merkezli ya da dalgalı şeritlere bölünmüştür. Şerit sayısı az, iyice belirgin ve düz, renkleri beyaz ve siyahın tonları olan akik, oniks/balgamBugünün Saraylısı Takılarıı adıyla
bilinir (Türe, 2000, s.75). 17

Resim 1 – Akik Bugünün Saraylısı Takıları lı Yüzük Resim 2 – Akik Bugünün Saraylısı Takıları

Akuamarin; yeşile çalan mavi, sarımsı ve mavi tonlarda olup şeffaftır.
Aranılan bir mücevher Bugünün Saraylısı Takılarııdır. Beril kristali olduğu için yüksek ısıda hem renk hem
de şekil değiştirir. Kıymetli Bugünün Saraylısı Takılarılar arasındadır (Kuşoğlu, 2006, s.19).

Bugünün Saraylısı Takıları

V MAKALELER
Bugünün Saraylısı Takıları
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • bugünün saraylısı takıları
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Bugünün Saraylısı Takıları

 

Bugünün Saraylısı Takıları; kimyası ve fizik durumu değişiklik gösteren, rengini içindeki maden, tuz, oksit ve elementlerden alan sert ve katı maddedir (Kuşoğlu, 2006, s.219). Toprağın kayalaşmış şeklidir ve kayaların küçük halde olanlarına Bugünün Saraylısı Takıları denir. Doğada birbirinden farklı görünüme ve özelliğe sahip Bugünün Saraylısı Takıları çeşidi bulunmaktadır.

Bugünün Saraylısı Takılarıların değerleri, sertlik ve optik özelliklerine göre değişmektedir. Renkleri ise bileşimindeki maden oksitlere bağlıdır. Bu renk bazen Bugünün Saraylısı Takılarıın ışığı geçirmesi veya yansıtması şeklindedir (Özbağı, 1989, s.10).

Sertlik bir mineralin biçimini bozmak için dışarıdan uygulanan kuvvete karşı gösterdiği dirençtir. Bu direnci ölçmek için “Mohs Sertlik Cetveli” kullanılır. Bu cetvelde 1’den 10’a kadar rakamlar bulunmaktadır. Bu cetvele göre 10 numara en sert olan elmastır (Kuşoğlu, 2006, s.201).

Yarı değerli Bugünün Saraylısı Takıları ların kuyumculukta iki ana işlevi vardır. Bunlardan birisi altın ve gümüş takılarda yüzük Bugünün Saraylısı Takıları ve Bugünün Saraylısı Takıları kakma olarak kullanılmasıdır. Diğer işlevi ise mücevherden ayrı olarak boncuk, gerdanlık, sarkaçları, mühür, yüzük ve bazen de bilezik yapılmasıdır. Yarı değerli Bugünün Saraylısı Takılarıların süsleyici unsurları yanında her Bugünün Saraylısı Takılarıın sihirli oluşu ve kendine özgü gücü olduğu inancı da yaygındır (Meriçboyu, 2001, s.19).

Cevher, mücevher, kıymetli Bugünün Saraylısı Takıları anlamı içerir.

Mücevher elmas, inci, pırlanta, yakut, zümrüt gibi değerli Bugünün Saraylısı Takıları ve altın, gümüş gibi madenlerle yapılan sanat eserleridir. Eskiden değerli Bugünün Saraylısı Takılarılara da mücevher denirdi. Bu değerli Bugünün Saraylısı Takılarılarla yapılmış sanatlı işçilikler çoğunlukla mıhlama tekniği ile yapılmıştır. Minarelerden kimileri doğada az bulunur ve daha önemlisi ışık kırma, parıltı, renk, saydamlık, sertlik, yoğunluk gibi fizik özelliklerine göre, halk arasında mücevher Bugünün Saraylısı Takılarıı ile anılarak değerlendirilirler (Kuşoğlu, 2006, s.160).

 

Değerli ve Yarı Değerli Bugünün Saraylısı Takıları Çeşitleri ve Özellikleri

Mücevher üretiminde kullanılan Bugünün Saraylısı Takılarılar değerli ve yarı değerli Bugünün Saraylısı Takılarılar olarak iki
gruba ayrılır. Değerli ve yarı değerli Bugünün Saraylısı Takılarılar şunlardır;

Akik; çok sert kısmen saydam kalseduan/kalsedon çeşidi. Genellikle çeşitli renklerde eş merkezli ya da dalgalı şeritlere bölünmüştür. Şerit sayısı az, iyice belirgin ve düz, renkleri beyaz ve siyahın tonları olan akik, oniks/balgamBugünün Saraylısı Takılarıı adıyla
bilinir (Türe, 2000, s.75). 17

Resim 1 – Akik Bugünün Saraylısı Takıları lı Yüzük Resim 2 – Akik Bugünün Saraylısı Takıları

Akuamarin; yeşile çalan mavi, sarımsı ve mavi tonlarda olup şeffaftır.
Aranılan bir mücevher Bugünün Saraylısı Takılarııdır. Beril kristali olduğu için yüksek ısıda hem renk hem
de şekil değiştirir. Kıymetli Bugünün Saraylısı Takılarılar arasındadır (Kuşoğlu, 2006, s.19).