OTANT�K TA�

BURMA PERİDOT TAŞI 4.40 KARAT

GEMSTONE (DEĞERLİ TAŞLAR)
Burma Peridot Taşı
Fiyatı      :      SATILDI TL
Ürünün Özellikleri
 • 4.40 KARAT
 • 925 AYAR GÜMÜŞ EL İŞÇİLİĞİ ÜCRETSİZ
 • AYNI GÜN KARGO
 • DOĞAL BURMA PERİDOT TAŞI
 • EŞİ YOKTUR
 • KDV DAHİL
 • OVAL KESİM KUSURSUZ

Dağılmış ofiyolitik serininin podiformkromit içeren manto Peridot kütleleri egemen olarak farklı derecelerde serpantinleşmişharzburjitler ile temsilolunur. Daha az gözlenen dunitler ise her zaman podiformkromitler ile yakın ilişkilidir. Çok sayıda kromit kütlesi bir dunit zarfı tarafından kuşatılmış olarak harzburjitler içerisinde yeralırlar.  ofiyolitleriiçerisinde bulunan peridotit ve kromitlerinjeokimyasal özellikleri, orijinlerine

Burma Peridot Taşı

Burma Peridot Taşı

yönelik olarakincelenmiştir. Harzburjitler tüm kaya kimyalarındaki düşükAl2O3 (0.15 – 0.61 wt %), CaO(0.18 – 0.77 wt %), SiO2 (42.38 – 43.77 wt %), Ti (10 – 30 ppm), Sc (5.15 – 9.91 ppm), V(11.48 – 31.42 ppm), Ga (0.165 – 0.348 ppm), Y (0.017 – 0.055 ppm) ve yüksek Ni (2222 -2657 ppm) ve MgO (44.27 – 47.00 wt %) içerikleri ile tüketilmiş manto serisini karakterize
ederler. Buna karşın dunitler çok düşükAl2O3 (0.06 – 0.12 wt %), CaO (0.05 – 0.27 wt %),SiO2 (39.70 – 40.98 wt %), Ti (9 – 10 ppm), Sc (3.23 – 3.46 ppm), V (1.18 – 9.32 ppm), Ga
(0.063 – 0.123 ppm), Y (0.018 – 0.021 ppm) ve çok yüksek MgO (48.68 – 49.59 wt %) ve Ni(2568 – 2881 ppm) değerleri ile temsil edilen aşırı tüketilmiş bir karaktere sahiptir. Bu
kimyasal değişimler peridotitlerin mineral kimyalarında da açıkça gözlenir.Harzburjitlerinkrom spinelkomposizyonları yüksek kromludur (Cr# 59.65-85.34). Dunit (Cr# 71.09-80.37)
ve kromitlerin (Cr# 71.54-88.85)spinelleri ise çok yüksek kromludurlar. Benzer şekilde,harzburjitlerin olivinleri yüksek fosterit (Fo) (91.15-92.80) içerikleri sunarken, dunit (91.22-
92.83) ve kromitlerin (95.28-95.89) olivinleri daha yüksek Fo içeriklerine sahiptir.Harzburjit, dunit ve kromitlerin jeokimyaları yitim zonu magmalar (boninitler) ile ilişkili birkökeni işaretler.Derebucak harzburjitlerinin ilksel kayaçları okyanus ortası sırt mantonunkısmi ergimeye uğramış kalıntılarıdır. Bu tüketilmiş litosferik manto daha sonraki süreçlerdeyitim ortamına taşınarak yitim magmaları ile etkileşime maruz kalmış ve bu süreçte birazdaha tüketilerek k harzburjitlerinin oluşumunu sonuçlamıştır4.2.

OTANTİK TAŞ KALİTESİ VE FARKI İLE MÜKEMMEL RENK DOYUMU VE KUSURSUZ OVAL KESİMİ 4.40 KARAT HİNDİSTAN BURMA PERİDOT TAŞI ÜRÜNÜMÜZ TEK PARÇA OLUP SATILDIĞINDA REYONUMUZDAN KALKAR;SEVDİKLERİNİZ İÇİN DOĞAL EŞSİZ BİR HEDİYE;925 AYAR GÜMÜŞ EL İŞÇİLİĞİ YÜZÜK KOLYE VEYA BİLEK TARAFIMZA ÜCRETSİZ YAPILACAKTIR;

Öğe Adı Doğal Burma Peridot
şekil :Oval Kesim
Boyut 15.60 x 8.40 x 5.90 mm
Ağırlık: 4.40 cts
Renk : Zeytin Yeşili
Berraklık : VS (Çok Hafif İçerme)
Menşei Hindistan
IŞILTI : Yüksek Kırılım İndi
sertlik : 6,5 – 7

Peridoti Petrografik Özellikleri

dağ kuşağının nispeten merkezi kesiminde yer alan  ofiyolitlerinin kesimi egemen olarak manto serisi peridotitleri ile temsilolunmaktadır. Bölge peridotitleri egemen olarakharzburjitler ile çok az olarakdunitlerden oluşmaktadır. Lerzolite raslanılmamıştır.Harzburjitler petrografik incelemelerine göre, 76.7-85.9% olivin, 10.5-
20.0%ortopiroksen, 1.2-3.0% klinopiroksen ve0.7 – 1.3% krom-spineliçerirler.Genelliklekataklastikdokular sunarlar (Şekil 4.3; 4.4). Bu dokusal özellik
peridotitlerin hem oluşum hem de yerleşim süreçlerinde maruz kaldıklarıtektonizmanın ürünüdür. Porfiroklastik doku küçük öz şekilsiz olivin ve

Peridot Taşı

Peridot Taşı

ortopiroksenkristallerinden oluşan matriks içerisinde iri olivin ve ortopiroksenlerin varlığı ilebelirginleşir. Bu dokulardaki olivin kristalleri öz şekilsiz, deformasyon lamelli,dalgalı sönmeli, kenarlarından itibaren ufalanmış ve uzamışlardır. Olivin kristallerigenellikle düzensiz bölünmeler sunar ve bölünme yüzeyleri boyunca serpantinleşmeyaygındır. Olivinler sık sık krom spinel inklüzyonları içerirler ve ara sırada kromspinel ve ortopiroksenler içerisinde bulunurlar. Ortopiroksenler olivinlerlekıyaslandıklarında genellikle daha iri kristaller şeklindedir. Porfiroklast kenarlarındaufalanmalar, dilinimleri boyunca kristal içi kaymalar ve bükülmeler gösterirler (Şekil4.4). Bunlar dilinimleri boyunca yaygın olarak klinopiroksen ayrışım lamelleri
içerirler. Klinopiroksenler harzburjitlerde tali oranda hem ayrışma lamelleri, hem deküçük bireysel taneler şeklinde bulunurlar. Krom spineller harzburjitler içerisinde
modal olarak 1.2% den daha azdırlar. Silikat mineralleri arasında saçılmış, siyahkahve renkli ve öz şekilsiz taneler olarak bulunurlar.Dunitler >97% olivin, 0-0.5% klinopiroksen ve 0.5-2% krom-spineldenoluşmaktadırlar.Dunitlerortopiroksenlerin tüketilmesi ile belirginleşir.Klinopiroksenlerdereceli olarak azalmış ve yer yer tüketilmişlerdir. Nadir gözlenen
dunitlerde granoblastik doku egemendir (Şekil 4.5). Olivin kristalleri genellikle eş boyutludurlar ve düzensiz bölünmeler sunarlar. Bölünme yüzeyleri boyunca
serpantinleşme etkin olduğundan tipik elek dokusu gösterirler

Peridot, altın anlamına gelen Fransızca peritot kelimesinden sonra adlandırılır, çünkü mineral bu renge göre değişebilir. Peridot, Ağustos ayı için doğum taşıdır . Ayrıca, evliliğin 16. yılını kutlamak için verilen taş . Peridot’un çok uzun bir yazılı tarihi var. Antik papirüs bu taşların madenciliğini MÖ 1500 kadar erken bir tarihte kaydeder. Antik dünyadaki en önemli peridot kaynağı Mısır Kızıldeniz’deki Topazo Adası’ydı (şimdi Zabargad veya St. John Adası). Eski zamanlarda peridot taşları oyulmuş tılsımlar için kullanılıyordu. Ada sakinleri, Firavunun hazinesi için değerli taşları toplamaya zorlandı. Efsaneye göre, ölümcül bırakma emri alan kıskanç gözlemcilerin tüm adayı koruduğunu söylüyor. Hikaye, madencilerin parlaklıklarından dolayı gece karanlığından sonra bulunabileceğinden gündüz ve gece gündüz çalıştıklarını sürdürüyor. Madenciler ertesi gün geri almak için geceleri orayı işaretleyecekti.

Peridot Taşı Özellikleri

Peridot Taşı Özellikleri

perido-güneş-elektrik-history.jpg
Peridot, Mısır’ın Ulusal Mücevheridir. Eski Mısırlılar bunu “güneşin değerli taşı” olarak biliyorlardı. Peridot, 3.500 yıldan fazla St Johns Adası’nda mayınlıydı. 19. Yüzyılın sonlarında, Mısır Kedhive’in madenlerinde tekel vardı. Bir noktada, adanın kesin yeri, 1905’te yeniden keşfedilene kadar birkaç yüzyıl boyunca gizemli oldu. Joel Aram, “Değerli Taşların Renkli Ansiklopedisi 2. Baskısı” ndan Joel Aram, “Zabargad, Kızıldeniz’de genellikle sisle kaplanmış bir ada , eski gezginlerin bulmasını zorlaştırıyor. Mekan asırlarca kayboldu ve yaklaşık 1905 yılında yeniden keşfedildi. Ada, Mısır’ın kıyı kıyı şeridinin 35 mil uzağında yer almaktadır. ”19. Yüzyılda, Zabargad Adası’ndaki madenlerde milyonlarca dolarlık peridot üretildi. . 1905’ten sonra, mücevherlerin üretimi zirveye ulaştı, ancak 1930’ların sonunda neredeyse hiç bir şey yapmadı ve 1958’de mayınların kamulaştırıldığı dönemde hala sanal bir standa ulaştı. Her ne kadar St. Johns peridot parselleri arada bir piyasaya sürülse de, yeni veya eski olup olmadığı bilinmemektedir. Çoğu eski olduğunu varsayalım.
Kendi Aile Keepsake’ini Tasarla
Sevdiklerinizin doğum taşlarıyla veya en sevdiğiniz renk kombinasyonuyla kendi benzersiz aile hatırasınızı yaratmak için Peridot’u herhangi bir değerli taşla birleştirin.
Peridot’u şununla birleştirin:

Altın rengi seç:

perido-tarih-güç-gemstone.jpg
Peridot eski zamanlarda chrysolite olarak biliniyordu. Bununla birlikte, chysolite adı, bugün yaptığımız gibi taşları doğru şekilde tanımlayamadığımız bir zamanda kullanıldı. “Chrysolite” kelimesi bazı renklerde kullanılmıştır. Topaz’a kadar bu taşlar arasındaki farklılıkları tanımaya başlayabildik.
perido-tarih-gerçekler-jewelry.jpg
Bir zamanlar, Avrupa katedrallerindeki dini hazineler bazı iyi, büyük peridotlar içeriyordu, ancak savaşlar ve yağmalama çoğunu dağıttı. Ortadan kaybolanlar muhtemelen bugün var ama daha küçük boyutlara indirildi ve mücevherlere yerleştirildi.
perido-haçlı-taşlı değerli taş-history.jpg
Orta çağlarda Avrupalılar kilise plakalarını ve bornozlarını süslemek için Haçlı Seferleri’nden peridot taşlarını geri getirdiler. Peridot, eski İbranilerce de biliniyordu ve her ikisi de Aaron tarafından kullanılan ve kıyamet metninde (Vahiy) bulunan taşlardan biri olarak listeleniyordu.
burma-perido-tarih-gemstone.jpg

Peridot

Peridot

1962’deki darbesinden önce, ülkeyi ordusu tarafından kontrol edilen sosyalist totaliter bir devlet olarak bırakan Burma, esasen Kuzey Orta Mogok bölgesinde, gelişen bir peridot yapımcısıydı. Şimdi, Burma ekonomik kargaşa içinde, tamamen fakir ve bunalımlı. Şu anda mevcut olan tek Burma peridotu iyi, ama çok uzak olmakla birlikte, ülke dünyadan kapatılmadan önce fiyat Burma’nın en iyi fiyatının yüz katı. Politika, Burma’nın peridot için artık hesaba katlanmamasının nedeni. Burma hala bazı taşlar üretiyor, ancak madencilik en gizli yerlerden biri ve çoğu mal oldukça ayrıntılı bir kaçakçılık ağı aracılığıyla dış dünyaya aktarılıyor.
Kleopatra-perido-tarih-gemstone.jpg
Köln’deki katedralde bulunan Üç Kutsal Kral’ın tapınağını süsleyen ünlü bir büyük peridot mücevher yüzyıllardı; Zümrüt ve sadece geçen yüzyılın sonlarında peridot olarak tanımlandı. Birkaç mücevher tarihçisi şimdi, Kleopatra’nın bazılarının ya da muhtemelen tüm zümrütlerinin giymeyle ünlüydüğüne, zümrütlerin değil, Mısır’ın Peridotlarının olduğuna inanıyor. Bu zümrüt görünümlü yeşil ton, on karat altındaki peridotlarda neredeyse hiç karşılaşılmaz. Bu renkteki taşları bulmak için, üretimin son yıllarda sanal olarak durduğu Mısır ve Burma’ya bakmak gerekir.
perido-müze-tarih-powers.jpg
Peridot, yapay ışık altında uzun süre “Bir Akşam Zümrüt” olarak adlandırılıyor, taş parlak yeşil renkte yanıyor. Peridot benzer Zümrüt ama yoğunluğu daha yumuşak. İki veya üç karatlık peridotlar pahalıdır ve ince bir sekiz ayar taş oldukça nadirdir. Sekiz karatın dışındaki taşlar koleksiyoner veya müze parçalarıdır. En büyük ve en iyi örneklerden bazılarını içeren en iyi peridot ekranlarından ikisi New York’taki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi ve Chicago’daki Field Müzesi’nde . Washington DC’deki Smithsonian Enstitüsü’nün 310 karatlık peridot taşı bulunmaktadır.
perido-güçler-taş-jewelry.jpg
Tarih boyunca, peridot’un sahip olduğu güçlü büyülü gücü belirten birçok efsane var. Efsaneye göre, eğer mücevher altın olarak ayarlanırsa, tılsım olarak tam potansiyelini geliştirecek ve gece korkularını ve kötü rüyaları teröre sokma gücüne sahip olacağını söylüyor. Ancak, Pliny Elder’a göre, bu tür konulardaki Büyük Roma otoritesi, peridotların en güçlü sihrlerini yapabilmeleri için sağ koluna takılmalıdır.
perido-taş-tarih-facts.jpg
Bazı uzmanlar, Aaron’un göğüs plakasındaki ikinci değerli taş bir peridot olduğuna inanıyor. Ayrıca, Kutsal Kitabın Yeni Kudüs’ü için yedinci temel taşı olarak hangi cevherin kullanıldığına dair hiçbir zaman çözülmemiş bir tartışma vardır. Bazı yetkililer bunun da peridot olduğunu iddia ediyorlar. Mücevherin gücü ile ilgili bir başka not, Mainz Piskoposu tarafından yaklaşık 1.100 yıl önce yapılan bir açıklamada, “… peridot’ta mucizelerle birlikte gerçek manevi vaazlar gösterilmesi” etkisine yer verilmiştir.
perido-joy-mistik-gemstone.jpg
Peridot uzun zamandır arkadaşlığa yardım ettiği düşünülüyor ve sözde kıskanç düşüncelerin aklını serbest bırakıyor . Ayrıca, kullanıcının, gözlerin nazardan korunması gerekiyordu. Diğer efsaneler, mutluluk ve iyi tezahürat getirmek, sevgili çekmek ve gözleri güçlendirmekle peridot’u temsil eder. Pliny , peridot’un gündüz saatlerinde donuk olduğunu, ancak geceleri sıcak bir kömür gibi parlayacağını yazdı.
el yazması-perido-tarih-taş-jewelry.jpg
Bazı kaynaklar, antik çağlarda, şifalı sıvılardan daha etkili olduklarından, şifalarda peridottan yapılan kaplar veya diğer kapların kullanıldığını söylüyor. Kunz, Venedik’teki 1502 yılında, üzerine beceri veya kehanete sahip bir insana yardım etmek için bir kıç oyulmuş eski bir peridot kullanma pratiği ile ilgili olan el yazmasına değindi. Öte yandan, bir totem veya akbaba oymacılığı, taşın, rüzgarların yanı sıra çeşitli şeytani ruhları da kontrol etmesini sağladı.

Peridot Olivin Taşı

Peridot Olivin Taşı

perido-depresyon-tarih-powers.jpg
Peridot, psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde de faydalıdır. Depresyondan geçen birine yardım etmek harika bir taş. Olumsuz duyguların etkilerini sayan bir hafiflik taşıdır. Duygusal salıverme sürecini dengeleme kabiliyetine sahiptir ve olumsuz duyguları detoksifiye eder, onları rahat seviyelere getirir. Peridot, duygusal dengeyi, güvenliği ve iç huzuru besler. Gerginliği yatıştırır, duygusal ve fiziksel acıyı iyileştirir ve acıyı hafifletir. Bu kullanımlar , peridot halkalarının depresyonu hafifletmek için giyildiği antik Roma dönemlerine kadar uzanır. Sinir sistemine sakinleştiği için, peridot da uykuyu desteklemede yararlıdır. Peridot, depresyon yaşayan birine saldırabilen uyuşukluğu ortadan kaldırır. Taşın enerjisi, bipolar bozuklukları ve diğer depresyon biçimlerini dengeler ve kişinin kendine saygısına veya yaralı egouna yardımcı olur. Aynı zamanda, depresyonda olan birine çok ihtiyaç duyulan gerekli değişikliği de beraberinde getirir.
Kalp-perido iyileştirme-taş-fact.jpg
Peridot, eski bir valizin serbest bırakılmasına yardımcı olabilecek kalbi açar, temizler ve harekete geçirir. Tüm yükler, suçluluklar ve saplantılar giderildi ve yeni bir psikolojik netlik ve iyilik hissi başladı. Peridot, geçmişe dayanmanın karşı üretken olduğunu öğretir. Kendinizi dış etkilerden nasıl uzaklaştıracağınızı ve rehberlik için kendi yüksek enerjilerinize nasıl bakacağınızı gösterir. Terapötik durumlarda hızla ilerlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda kaderinizi ve manevi amacınızı anlamanıza, potansiyelinizi tam olarak elde etmenize yardımcı olur. Sonuçta, taş zihni keskinleştirir ve yeni farkındalık seviyelerine açar.
öfke perido-taş-powers.jpg
Öfke, peridotun çok faydalı olduğu bilinen bir duygudur. Taş, sinir sistemini yatıştırır, duygusal gerginlikleri gidermeye yardımcı olur ve sisteme denge sağlar. Aslında aşkı kendine çekiyor ve öfkeyle içten içe geliyor. Kıskançlığı, kızgınlığı ve kıtlığı azaltır ve stresi azaltır.
güven güzellik-perido-gemstone.jpg
Peridot taşı benlik saygısı sorunu yaşayanlara aşırı derecede faydalı olabilir. Taş, saldırgan olmadan güven ve iddiayı arttırır. Bir kişinin kendi ışığını görmesine ve aşkı hakettiğinin farkına varmasına yardımcı olur. Geçmişe olumsuz deneyimlerle bakmaya yardım eder ve bir kişiye kendini nasıl affedeceğini gösterir. Peridot, kendi kendine empoze edilmiş olsun veya başkalarının manipülatif yollarının ürünü olup olmadığına dair suçlulukla baş etmeye yardımcı olur. Kendi başkasının suçu olduğuna inandığınız zaman, kendi hayatınızın sorumluluğunu üstlenerek hatalarınızı kabul etmenize ve devam etmenize yardımcı olabilir. Ayrıca, taşla çalışmak veya yanınızda bulundurmak kadar kişisel güçleri olmadığını düşünenlere, ihtiyaç duyabileceğiniz ekstra desteği sağlayacaktır. Fizyolojik ve psikolojik olarak canlılığı teşvik ederek enerji seviyesini teşvik ediyor. Canlandırıcı ve gençleştirici, içsel vizyon ve neşe olanlara erişimi teşvik ediyor.
uyku-perido-şifa-gemstone.jpg
Peridot’un başka psikolojik etkileri ve kullanımları da vardır. Birinin hipokondrinin üstesinden gelmesine yardımcı olabilir. Zor ilişkileri büyük ölçüde iyileştirebilir. Fobilere, özellikle de karanlık korkularıyla ilişkili olanları küçük bir çocuğun güvenlik battaniyesi gibi davranmasını sağlar. Peridot, servet ve finansal başarıyı temsil eder (yeşil tonunu düşünür) ve aynı zamanda romantizmi de çeker.
Peridot’un Fiziksel Özellikleri ve Bilimi
perido demir-taşlı değerli taş-green.jpg
Peridots belirgin bir yağlı parıltı ile şeffaftır. Peridot’un rengi sarı-yeşil, altın tonlu yeşil, zeytin veya şişe yeşili, derin chartreuse veya sadece parlak açık yeşil olarak tanımlanabilir. Mevcut demir oranı, bir peridot taşının yeşilinin gölgesine ve derinliğine neden olur; yeşil ne kadar derin olursa, mevcut demir miktarı o kadar az olur. Peridot, rutin olarak tedavi edilmeyen birkaç cevherden biridir. Özellikle parlak olmasa da (noktalar orta ila yüksek parlaklığa sahiptir), renginin zenginliği olağanüstü olabilir ve tamamen doğaldır. Nadirliği nedeniyle, peridot genellikle daha derin saf yeşil renklerinde görülmez, ancak yeni keşfedilen kaynaklar bunu değiştirebilir. Yeni kaynaklar Arizona, Meksika , Oregon, Norveç, Pakistan,

BURMA PERİDOT TAŞI 4.40 KARAT

GEMSTONE (DEĞERLİ TAŞLAR)
Burma Peridot Taşı
Fiyatı      :      SATILDI TL
Ürünün Özellikleri
 • 4.40 KARAT
 • 925 AYAR GÜMÜŞ EL İŞÇİLİĞİ ÜCRETSİZ
 • AYNI GÜN KARGO
 • DOĞAL BURMA PERİDOT TAŞI
 • EŞİ YOKTUR
 • KDV DAHİL
 • OVAL KESİM KUSURSUZ
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Dağılmış ofiyolitik serininin podiformkromit içeren manto Peridot kütleleri egemen olarak farklı derecelerde serpantinleşmişharzburjitler ile temsilolunur. Daha az gözlenen dunitler ise her zaman podiformkromitler ile yakın ilişkilidir. Çok sayıda kromit kütlesi bir dunit zarfı tarafından kuşatılmış olarak harzburjitler içerisinde yeralırlar.  ofiyolitleriiçerisinde bulunan peridotit ve kromitlerinjeokimyasal özellikleri, orijinlerine

Burma Peridot Taşı

Burma Peridot Taşı

yönelik olarakincelenmiştir. Harzburjitler tüm kaya kimyalarındaki düşükAl2O3 (0.15 – 0.61 wt %), CaO(0.18 – 0.77 wt %), SiO2 (42.38 – 43.77 wt %), Ti (10 – 30 ppm), Sc (5.15 – 9.91 ppm), V(11.48 – 31.42 ppm), Ga (0.165 – 0.348 ppm), Y (0.017 – 0.055 ppm) ve yüksek Ni (2222 -2657 ppm) ve MgO (44.27 – 47.00 wt %) içerikleri ile tüketilmiş manto serisini karakterize
ederler. Buna karşın dunitler çok düşükAl2O3 (0.06 – 0.12 wt %), CaO (0.05 – 0.27 wt %),SiO2 (39.70 – 40.98 wt %), Ti (9 – 10 ppm), Sc (3.23 – 3.46 ppm), V (1.18 – 9.32 ppm), Ga
(0.063 – 0.123 ppm), Y (0.018 – 0.021 ppm) ve çok yüksek MgO (48.68 – 49.59 wt %) ve Ni(2568 – 2881 ppm) değerleri ile temsil edilen aşırı tüketilmiş bir karaktere sahiptir. Bu
kimyasal değişimler peridotitlerin mineral kimyalarında da açıkça gözlenir.Harzburjitlerinkrom spinelkomposizyonları yüksek kromludur (Cr# 59.65-85.34). Dunit (Cr# 71.09-80.37)
ve kromitlerin (Cr# 71.54-88.85)spinelleri ise çok yüksek kromludurlar. Benzer şekilde,harzburjitlerin olivinleri yüksek fosterit (Fo) (91.15-92.80) içerikleri sunarken, dunit (91.22-
92.83) ve kromitlerin (95.28-95.89) olivinleri daha yüksek Fo içeriklerine sahiptir.Harzburjit, dunit ve kromitlerin jeokimyaları yitim zonu magmalar (boninitler) ile ilişkili birkökeni işaretler.Derebucak harzburjitlerinin ilksel kayaçları okyanus ortası sırt mantonunkısmi ergimeye uğramış kalıntılarıdır. Bu tüketilmiş litosferik manto daha sonraki süreçlerdeyitim ortamına taşınarak yitim magmaları ile etkileşime maruz kalmış ve bu süreçte birazdaha tüketilerek k harzburjitlerinin oluşumunu sonuçlamıştır4.2.

OTANTİK TAŞ KALİTESİ VE FARKI İLE MÜKEMMEL RENK DOYUMU VE KUSURSUZ OVAL KESİMİ 4.40 KARAT HİNDİSTAN BURMA PERİDOT TAŞI ÜRÜNÜMÜZ TEK PARÇA OLUP SATILDIĞINDA REYONUMUZDAN KALKAR;SEVDİKLERİNİZ İÇİN DOĞAL EŞSİZ BİR HEDİYE;925 AYAR GÜMÜŞ EL İŞÇİLİĞİ YÜZÜK KOLYE VEYA BİLEK TARAFIMZA ÜCRETSİZ YAPILACAKTIR;

Öğe Adı Doğal Burma Peridot
şekil :Oval Kesim
Boyut 15.60 x 8.40 x 5.90 mm
Ağırlık: 4.40 cts
Renk : Zeytin Yeşili
Berraklık : VS (Çok Hafif İçerme)
Menşei Hindistan
IŞILTI : Yüksek Kırılım İndi
sertlik : 6,5 – 7

Peridoti Petrografik Özellikleri

dağ kuşağının nispeten merkezi kesiminde yer alan  ofiyolitlerinin kesimi egemen olarak manto serisi peridotitleri ile temsilolunmaktadır. Bölge peridotitleri egemen olarakharzburjitler ile çok az olarakdunitlerden oluşmaktadır. Lerzolite raslanılmamıştır.Harzburjitler petrografik incelemelerine göre, 76.7-85.9% olivin, 10.5-
20.0%ortopiroksen, 1.2-3.0% klinopiroksen ve0.7 – 1.3% krom-spineliçerirler.Genelliklekataklastikdokular sunarlar (Şekil 4.3; 4.4). Bu dokusal özellik
peridotitlerin hem oluşum hem de yerleşim süreçlerinde maruz kaldıklarıtektonizmanın ürünüdür. Porfiroklastik doku küçük öz şekilsiz olivin ve

Peridot Taşı

Peridot Taşı

ortopiroksenkristallerinden oluşan matriks içerisinde iri olivin ve ortopiroksenlerin varlığı ilebelirginleşir. Bu dokulardaki olivin kristalleri öz şekilsiz, deformasyon lamelli,dalgalı sönmeli, kenarlarından itibaren ufalanmış ve uzamışlardır. Olivin kristallerigenellikle düzensiz bölünmeler sunar ve bölünme yüzeyleri boyunca serpantinleşmeyaygındır. Olivinler sık sık krom spinel inklüzyonları içerirler ve ara sırada kromspinel ve ortopiroksenler içerisinde bulunurlar. Ortopiroksenler olivinlerlekıyaslandıklarında genellikle daha iri kristaller şeklindedir. Porfiroklast kenarlarındaufalanmalar, dilinimleri boyunca kristal içi kaymalar ve bükülmeler gösterirler (Şekil4.4). Bunlar dilinimleri boyunca yaygın olarak klinopiroksen ayrışım lamelleri
içerirler. Klinopiroksenler harzburjitlerde tali oranda hem ayrışma lamelleri, hem deküçük bireysel taneler şeklinde bulunurlar. Krom spineller harzburjitler içerisinde
modal olarak 1.2% den daha azdırlar. Silikat mineralleri arasında saçılmış, siyahkahve renkli ve öz şekilsiz taneler olarak bulunurlar.Dunitler >97% olivin, 0-0.5% klinopiroksen ve 0.5-2% krom-spineldenoluşmaktadırlar.Dunitlerortopiroksenlerin tüketilmesi ile belirginleşir.Klinopiroksenlerdereceli olarak azalmış ve yer yer tüketilmişlerdir. Nadir gözlenen
dunitlerde granoblastik doku egemendir (Şekil 4.5). Olivin kristalleri genellikle eş boyutludurlar ve düzensiz bölünmeler sunarlar. Bölünme yüzeyleri boyunca
serpantinleşme etkin olduğundan tipik elek dokusu gösterirler

Peridot, altın anlamına gelen Fransızca peritot kelimesinden sonra adlandırılır, çünkü mineral bu renge göre değişebilir. Peridot, Ağustos ayı için doğum taşıdır . Ayrıca, evliliğin 16. yılını kutlamak için verilen taş . Peridot’un çok uzun bir yazılı tarihi var. Antik papirüs bu taşların madenciliğini MÖ 1500 kadar erken bir tarihte kaydeder. Antik dünyadaki en önemli peridot kaynağı Mısır Kızıldeniz’deki Topazo Adası’ydı (şimdi Zabargad veya St. John Adası). Eski zamanlarda peridot taşları oyulmuş tılsımlar için kullanılıyordu. Ada sakinleri, Firavunun hazinesi için değerli taşları toplamaya zorlandı. Efsaneye göre, ölümcül bırakma emri alan kıskanç gözlemcilerin tüm adayı koruduğunu söylüyor. Hikaye, madencilerin parlaklıklarından dolayı gece karanlığından sonra bulunabileceğinden gündüz ve gece gündüz çalıştıklarını sürdürüyor. Madenciler ertesi gün geri almak için geceleri orayı işaretleyecekti.

Peridot Taşı Özellikleri

Peridot Taşı Özellikleri

perido-güneş-elektrik-history.jpg
Peridot, Mısır’ın Ulusal Mücevheridir. Eski Mısırlılar bunu “güneşin değerli taşı” olarak biliyorlardı. Peridot, 3.500 yıldan fazla St Johns Adası’nda mayınlıydı. 19. Yüzyılın sonlarında, Mısır Kedhive’in madenlerinde tekel vardı. Bir noktada, adanın kesin yeri, 1905’te yeniden keşfedilene kadar birkaç yüzyıl boyunca gizemli oldu. Joel Aram, “Değerli Taşların Renkli Ansiklopedisi 2. Baskısı” ndan Joel Aram, “Zabargad, Kızıldeniz’de genellikle sisle kaplanmış bir ada , eski gezginlerin bulmasını zorlaştırıyor. Mekan asırlarca kayboldu ve yaklaşık 1905 yılında yeniden keşfedildi. Ada, Mısır’ın kıyı kıyı şeridinin 35 mil uzağında yer almaktadır. ”19. Yüzyılda, Zabargad Adası’ndaki madenlerde milyonlarca dolarlık peridot üretildi. . 1905’ten sonra, mücevherlerin üretimi zirveye ulaştı, ancak 1930’ların sonunda neredeyse hiç bir şey yapmadı ve 1958’de mayınların kamulaştırıldığı dönemde hala sanal bir standa ulaştı. Her ne kadar St. Johns peridot parselleri arada bir piyasaya sürülse de, yeni veya eski olup olmadığı bilinmemektedir. Çoğu eski olduğunu varsayalım.
Kendi Aile Keepsake’ini Tasarla
Sevdiklerinizin doğum taşlarıyla veya en sevdiğiniz renk kombinasyonuyla kendi benzersiz aile hatırasınızı yaratmak için Peridot’u herhangi bir değerli taşla birleştirin.
Peridot’u şununla birleştirin:

Altın rengi seç:

perido-tarih-güç-gemstone.jpg
Peridot eski zamanlarda chrysolite olarak biliniyordu. Bununla birlikte, chysolite adı, bugün yaptığımız gibi taşları doğru şekilde tanımlayamadığımız bir zamanda kullanıldı. “Chrysolite” kelimesi bazı renklerde kullanılmıştır. Topaz’a kadar bu taşlar arasındaki farklılıkları tanımaya başlayabildik.
perido-tarih-gerçekler-jewelry.jpg
Bir zamanlar, Avrupa katedrallerindeki dini hazineler bazı iyi, büyük peridotlar içeriyordu, ancak savaşlar ve yağmalama çoğunu dağıttı. Ortadan kaybolanlar muhtemelen bugün var ama daha küçük boyutlara indirildi ve mücevherlere yerleştirildi.
perido-haçlı-taşlı değerli taş-history.jpg
Orta çağlarda Avrupalılar kilise plakalarını ve bornozlarını süslemek için Haçlı Seferleri’nden peridot taşlarını geri getirdiler. Peridot, eski İbranilerce de biliniyordu ve her ikisi de Aaron tarafından kullanılan ve kıyamet metninde (Vahiy) bulunan taşlardan biri olarak listeleniyordu.
burma-perido-tarih-gemstone.jpg

Peridot

Peridot

1962’deki darbesinden önce, ülkeyi ordusu tarafından kontrol edilen sosyalist totaliter bir devlet olarak bırakan Burma, esasen Kuzey Orta Mogok bölgesinde, gelişen bir peridot yapımcısıydı. Şimdi, Burma ekonomik kargaşa içinde, tamamen fakir ve bunalımlı. Şu anda mevcut olan tek Burma peridotu iyi, ama çok uzak olmakla birlikte, ülke dünyadan kapatılmadan önce fiyat Burma’nın en iyi fiyatının yüz katı. Politika, Burma’nın peridot için artık hesaba katlanmamasının nedeni. Burma hala bazı taşlar üretiyor, ancak madencilik en gizli yerlerden biri ve çoğu mal oldukça ayrıntılı bir kaçakçılık ağı aracılığıyla dış dünyaya aktarılıyor.
Kleopatra-perido-tarih-gemstone.jpg
Köln’deki katedralde bulunan Üç Kutsal Kral’ın tapınağını süsleyen ünlü bir büyük peridot mücevher yüzyıllardı; Zümrüt ve sadece geçen yüzyılın sonlarında peridot olarak tanımlandı. Birkaç mücevher tarihçisi şimdi, Kleopatra’nın bazılarının ya da muhtemelen tüm zümrütlerinin giymeyle ünlüydüğüne, zümrütlerin değil, Mısır’ın Peridotlarının olduğuna inanıyor. Bu zümrüt görünümlü yeşil ton, on karat altındaki peridotlarda neredeyse hiç karşılaşılmaz. Bu renkteki taşları bulmak için, üretimin son yıllarda sanal olarak durduğu Mısır ve Burma’ya bakmak gerekir.
perido-müze-tarih-powers.jpg
Peridot, yapay ışık altında uzun süre “Bir Akşam Zümrüt” olarak adlandırılıyor, taş parlak yeşil renkte yanıyor. Peridot benzer Zümrüt ama yoğunluğu daha yumuşak. İki veya üç karatlık peridotlar pahalıdır ve ince bir sekiz ayar taş oldukça nadirdir. Sekiz karatın dışındaki taşlar koleksiyoner veya müze parçalarıdır. En büyük ve en iyi örneklerden bazılarını içeren en iyi peridot ekranlarından ikisi New York’taki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi ve Chicago’daki Field Müzesi’nde . Washington DC’deki Smithsonian Enstitüsü’nün 310 karatlık peridot taşı bulunmaktadır.
perido-güçler-taş-jewelry.jpg
Tarih boyunca, peridot’un sahip olduğu güçlü büyülü gücü belirten birçok efsane var. Efsaneye göre, eğer mücevher altın olarak ayarlanırsa, tılsım olarak tam potansiyelini geliştirecek ve gece korkularını ve kötü rüyaları teröre sokma gücüne sahip olacağını söylüyor. Ancak, Pliny Elder’a göre, bu tür konulardaki Büyük Roma otoritesi, peridotların en güçlü sihrlerini yapabilmeleri için sağ koluna takılmalıdır.
perido-taş-tarih-facts.jpg
Bazı uzmanlar, Aaron’un göğüs plakasındaki ikinci değerli taş bir peridot olduğuna inanıyor. Ayrıca, Kutsal Kitabın Yeni Kudüs’ü için yedinci temel taşı olarak hangi cevherin kullanıldığına dair hiçbir zaman çözülmemiş bir tartışma vardır. Bazı yetkililer bunun da peridot olduğunu iddia ediyorlar. Mücevherin gücü ile ilgili bir başka not, Mainz Piskoposu tarafından yaklaşık 1.100 yıl önce yapılan bir açıklamada, “… peridot’ta mucizelerle birlikte gerçek manevi vaazlar gösterilmesi” etkisine yer verilmiştir.
perido-joy-mistik-gemstone.jpg
Peridot uzun zamandır arkadaşlığa yardım ettiği düşünülüyor ve sözde kıskanç düşüncelerin aklını serbest bırakıyor . Ayrıca, kullanıcının, gözlerin nazardan korunması gerekiyordu. Diğer efsaneler, mutluluk ve iyi tezahürat getirmek, sevgili çekmek ve gözleri güçlendirmekle peridot’u temsil eder. Pliny , peridot’un gündüz saatlerinde donuk olduğunu, ancak geceleri sıcak bir kömür gibi parlayacağını yazdı.
el yazması-perido-tarih-taş-jewelry.jpg
Bazı kaynaklar, antik çağlarda, şifalı sıvılardan daha etkili olduklarından, şifalarda peridottan yapılan kaplar veya diğer kapların kullanıldığını söylüyor. Kunz, Venedik’teki 1502 yılında, üzerine beceri veya kehanete sahip bir insana yardım etmek için bir kıç oyulmuş eski bir peridot kullanma pratiği ile ilgili olan el yazmasına değindi. Öte yandan, bir totem veya akbaba oymacılığı, taşın, rüzgarların yanı sıra çeşitli şeytani ruhları da kontrol etmesini sağladı.

Peridot Olivin Taşı

Peridot Olivin Taşı

perido-depresyon-tarih-powers.jpg
Peridot, psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde de faydalıdır. Depresyondan geçen birine yardım etmek harika bir taş. Olumsuz duyguların etkilerini sayan bir hafiflik taşıdır. Duygusal salıverme sürecini dengeleme kabiliyetine sahiptir ve olumsuz duyguları detoksifiye eder, onları rahat seviyelere getirir. Peridot, duygusal dengeyi, güvenliği ve iç huzuru besler. Gerginliği yatıştırır, duygusal ve fiziksel acıyı iyileştirir ve acıyı hafifletir. Bu kullanımlar , peridot halkalarının depresyonu hafifletmek için giyildiği antik Roma dönemlerine kadar uzanır. Sinir sistemine sakinleştiği için, peridot da uykuyu desteklemede yararlıdır. Peridot, depresyon yaşayan birine saldırabilen uyuşukluğu ortadan kaldırır. Taşın enerjisi, bipolar bozuklukları ve diğer depresyon biçimlerini dengeler ve kişinin kendine saygısına veya yaralı egouna yardımcı olur. Aynı zamanda, depresyonda olan birine çok ihtiyaç duyulan gerekli değişikliği de beraberinde getirir.
Kalp-perido iyileştirme-taş-fact.jpg
Peridot, eski bir valizin serbest bırakılmasına yardımcı olabilecek kalbi açar, temizler ve harekete geçirir. Tüm yükler, suçluluklar ve saplantılar giderildi ve yeni bir psikolojik netlik ve iyilik hissi başladı. Peridot, geçmişe dayanmanın karşı üretken olduğunu öğretir. Kendinizi dış etkilerden nasıl uzaklaştıracağınızı ve rehberlik için kendi yüksek enerjilerinize nasıl bakacağınızı gösterir. Terapötik durumlarda hızla ilerlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda kaderinizi ve manevi amacınızı anlamanıza, potansiyelinizi tam olarak elde etmenize yardımcı olur. Sonuçta, taş zihni keskinleştirir ve yeni farkındalık seviyelerine açar.
öfke perido-taş-powers.jpg
Öfke, peridotun çok faydalı olduğu bilinen bir duygudur. Taş, sinir sistemini yatıştırır, duygusal gerginlikleri gidermeye yardımcı olur ve sisteme denge sağlar. Aslında aşkı kendine çekiyor ve öfkeyle içten içe geliyor. Kıskançlığı, kızgınlığı ve kıtlığı azaltır ve stresi azaltır.
güven güzellik-perido-gemstone.jpg
Peridot taşı benlik saygısı sorunu yaşayanlara aşırı derecede faydalı olabilir. Taş, saldırgan olmadan güven ve iddiayı arttırır. Bir kişinin kendi ışığını görmesine ve aşkı hakettiğinin farkına varmasına yardımcı olur. Geçmişe olumsuz deneyimlerle bakmaya yardım eder ve bir kişiye kendini nasıl affedeceğini gösterir. Peridot, kendi kendine empoze edilmiş olsun veya başkalarının manipülatif yollarının ürünü olup olmadığına dair suçlulukla baş etmeye yardımcı olur. Kendi başkasının suçu olduğuna inandığınız zaman, kendi hayatınızın sorumluluğunu üstlenerek hatalarınızı kabul etmenize ve devam etmenize yardımcı olabilir. Ayrıca, taşla çalışmak veya yanınızda bulundurmak kadar kişisel güçleri olmadığını düşünenlere, ihtiyaç duyabileceğiniz ekstra desteği sağlayacaktır. Fizyolojik ve psikolojik olarak canlılığı teşvik ederek enerji seviyesini teşvik ediyor. Canlandırıcı ve gençleştirici, içsel vizyon ve neşe olanlara erişimi teşvik ediyor.
uyku-perido-şifa-gemstone.jpg
Peridot’un başka psikolojik etkileri ve kullanımları da vardır. Birinin hipokondrinin üstesinden gelmesine yardımcı olabilir. Zor ilişkileri büyük ölçüde iyileştirebilir. Fobilere, özellikle de karanlık korkularıyla ilişkili olanları küçük bir çocuğun güvenlik battaniyesi gibi davranmasını sağlar. Peridot, servet ve finansal başarıyı temsil eder (yeşil tonunu düşünür) ve aynı zamanda romantizmi de çeker.
Peridot’un Fiziksel Özellikleri ve Bilimi
perido demir-taşlı değerli taş-green.jpg
Peridots belirgin bir yağlı parıltı ile şeffaftır. Peridot’un rengi sarı-yeşil, altın tonlu yeşil, zeytin veya şişe yeşili, derin chartreuse veya sadece parlak açık yeşil olarak tanımlanabilir. Mevcut demir oranı, bir peridot taşının yeşilinin gölgesine ve derinliğine neden olur; yeşil ne kadar derin olursa, mevcut demir miktarı o kadar az olur. Peridot, rutin olarak tedavi edilmeyen birkaç cevherden biridir. Özellikle parlak olmasa da (noktalar orta ila yüksek parlaklığa sahiptir), renginin zenginliği olağanüstü olabilir ve tamamen doğaldır. Nadirliği nedeniyle, peridot genellikle daha derin saf yeşil renklerinde görülmez, ancak yeni keşfedilen kaynaklar bunu değiştirebilir. Yeni kaynaklar Arizona, Meksika , Oregon, Norveç, Pakistan,