OTANT�K TA�

Çocuklara Doğum Günü Hediyeleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYELERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • çocuklara doğum günü hediyeleri

Çocuklara Doğum Günü Hediyeleri İnsan emeği sonucu ortaya çıkan ürün, var edilmiş bir gerçek olarak zorunlu ya da isteyerek bir şeyler ifade etmeli, bir şeylere karşılık düşmelidir. “Salt malzemenin, bilgi, teknik, emekle görüntü değeri kazanması, sosyal ve ekonomik alanda ‘meta’ yı yaratır. Bu ise 200-250 yıldır yaşadığımız kirlilik ve yabancılaşmadır.”
Tasarımcı metanın simgesel, resimsel veya kavramsal olarak gösterdiği değerlerine, metaya ruh veren içsel estetik öğelerini katmalıdır. Ürünleri, ortaya koydukları görüntü değerlerinin yanı sıra anlam ve işlev ile insanileştirip, tinselleştirebilmelidir. Özellikle de duyguların ifade aracı olarak verilen hediyelik eşyalarda bu daha da anlam kazanmaktadır.
Çocuklara Doğum Günü Hediyeleri hediyelik eşyalardaki kötü örneklerin yanı sıra iyi örnekler de yok değildir. Farklı yaş gruplarından seksen kişiye uygulanan anket sonuçlarına göre, kişilerin hediye olarak tercih ettiği ürünlerin başında gelen takılara, Çocuklara Doğum Günü Hediyeleri hediyelik eşyalar arasında sıkça rastlanmaktadır.
Güzel kokuları, narin yaprakları ve birbirinden etkileyici renkleriyle güzelliğin ve narinliğin sembolü haline gelen, bu yüzden de hediye olarak sıkça tercih edilen çiçeklerin biçimlerinin, kişilerin üzerlerinde taşıdıkları aksesuarlarda kullanılması oldukça anlamlıdır. Bu sebepten dolayı resimlerdeki takı örnekleri, bir hediyelik eşyanın sahip olmasını beklediğimiz pratik ve sembolik işlevlerinin yanı sıra yalın biçimleriyle estetik işlevlerini de yerine getirmektedir.
Yukarıdaki örnekte gösterilen tabaklar, biçimleri ve dokularındaki doğallık ile bakan kişide rahatlık ve samimiyet hissi uyandırmaktadır. Yuvarlak hatlar dinamik bir hareket sağlarken; öğeler arasındaki uyumlu benzerlikle ve tekrarla bağıntılı olarak oluşturulan ritim, kullanıcının ürünle olan görsel iletişim süresini ve etkilenme derinliğini arttırmaktadır.
“Nesnelerin algılanmasında göz çevre çizgilerinde gezinmekte, karakteristik nokta ve kısımlar gözü kendine çekmektedir… Biçimlerde çok köşeli, sivri, zigzaglar çizen oluşumlar, çizgilerin ani yön değiştirmeleri, her duraklamada göz kaslarının hızını yavaşlatacağından, gözün çabuk yorulmasına ve biçimin güç algılanmasına neden olabilir. Buna karşın yumuşak dönüşlü köşeler ve eğri çizgilerin daha rahat algılandığı ve gözün izleme hızının kesintiye uğramadan devamlılığın sağlandığı söylenebilir”.
Biçimle öz, bütünle parçalar ve parçaların kendi arasındaki biçimsel ve anlatımsal benzerlikler, yakın (akraba) değerler uyum ve ahenk yaratmaktadır. Algısal olarak uyum ve ahenk ise bakılması ve algılanması rahat bir görüntü sergilemekte, sempatik etkiler duyumsatmaktadır. Öğeler arasındaki akrabasal ilişki yakınlıklarının yanı sıra ölçüsel küçüklüğü olan nesneler de kişiler tarafından sevimli olarak algılanmaktadır.

Çocuklara Doğum Günü Hediyeleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYELERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • çocuklara doğum günü hediyeleri
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Çocuklara Doğum Günü Hediyeleri İnsan emeği sonucu ortaya çıkan ürün, var edilmiş bir gerçek olarak zorunlu ya da isteyerek bir şeyler ifade etmeli, bir şeylere karşılık düşmelidir. “Salt malzemenin, bilgi, teknik, emekle görüntü değeri kazanması, sosyal ve ekonomik alanda ‘meta’ yı yaratır. Bu ise 200-250 yıldır yaşadığımız kirlilik ve yabancılaşmadır.”
Tasarımcı metanın simgesel, resimsel veya kavramsal olarak gösterdiği değerlerine, metaya ruh veren içsel estetik öğelerini katmalıdır. Ürünleri, ortaya koydukları görüntü değerlerinin yanı sıra anlam ve işlev ile insanileştirip, tinselleştirebilmelidir. Özellikle de duyguların ifade aracı olarak verilen hediyelik eşyalarda bu daha da anlam kazanmaktadır.
Çocuklara Doğum Günü Hediyeleri hediyelik eşyalardaki kötü örneklerin yanı sıra iyi örnekler de yok değildir. Farklı yaş gruplarından seksen kişiye uygulanan anket sonuçlarına göre, kişilerin hediye olarak tercih ettiği ürünlerin başında gelen takılara, Çocuklara Doğum Günü Hediyeleri hediyelik eşyalar arasında sıkça rastlanmaktadır.
Güzel kokuları, narin yaprakları ve birbirinden etkileyici renkleriyle güzelliğin ve narinliğin sembolü haline gelen, bu yüzden de hediye olarak sıkça tercih edilen çiçeklerin biçimlerinin, kişilerin üzerlerinde taşıdıkları aksesuarlarda kullanılması oldukça anlamlıdır. Bu sebepten dolayı resimlerdeki takı örnekleri, bir hediyelik eşyanın sahip olmasını beklediğimiz pratik ve sembolik işlevlerinin yanı sıra yalın biçimleriyle estetik işlevlerini de yerine getirmektedir.
Yukarıdaki örnekte gösterilen tabaklar, biçimleri ve dokularındaki doğallık ile bakan kişide rahatlık ve samimiyet hissi uyandırmaktadır. Yuvarlak hatlar dinamik bir hareket sağlarken; öğeler arasındaki uyumlu benzerlikle ve tekrarla bağıntılı olarak oluşturulan ritim, kullanıcının ürünle olan görsel iletişim süresini ve etkilenme derinliğini arttırmaktadır.
“Nesnelerin algılanmasında göz çevre çizgilerinde gezinmekte, karakteristik nokta ve kısımlar gözü kendine çekmektedir… Biçimlerde çok köşeli, sivri, zigzaglar çizen oluşumlar, çizgilerin ani yön değiştirmeleri, her duraklamada göz kaslarının hızını yavaşlatacağından, gözün çabuk yorulmasına ve biçimin güç algılanmasına neden olabilir. Buna karşın yumuşak dönüşlü köşeler ve eğri çizgilerin daha rahat algılandığı ve gözün izleme hızının kesintiye uğramadan devamlılığın sağlandığı söylenebilir”.
Biçimle öz, bütünle parçalar ve parçaların kendi arasındaki biçimsel ve anlatımsal benzerlikler, yakın (akraba) değerler uyum ve ahenk yaratmaktadır. Algısal olarak uyum ve ahenk ise bakılması ve algılanması rahat bir görüntü sergilemekte, sempatik etkiler duyumsatmaktadır. Öğeler arasındaki akrabasal ilişki yakınlıklarının yanı sıra ölçüsel küçüklüğü olan nesneler de kişiler tarafından sevimli olarak algılanmaktadır.