OTANT�K TA�

Dekoratif Ürünler

V MAKALELER
Dekoratif Ürünler
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • dekoratif ürünler
  • MAKALE

Dekoratif Ürünler  , Bursa il merkezinde pazarlanançeşit, teknik, sanat, kullanım yeri ve kalitesi açısından incelenerek, belirlenen bu özelliklerin tüketici tercihlerinde, sosyo-kültürel ve ekonomik açıdan etkili olup olmadığı değerlendirilmiştir.
Bu araştırma, özel ve kamu kuruluşlarına, derneklere, üreticilere ve konu ile ilgili araştırma yapacak kişilere, ürün örnekleri ile bilgiler sunmaktadır. Ayrıca Fakül temiz”de yer alan dersi programlarının gelişmesine katkıda bulunması düşünülmektedir.

Dekoratif Ürünler Nelerdir?

Araştırmayı, İstanbul il piyasalarında bulunan el yapımı dekoratif ev ve giyim aksesuarları oluşturmaktadır. Araştırmaya 2005 yılında başlanmış, ekte sunulan 30 adet anket sorusundan oluşan anket formu bizzat araştırmacı tarafından incelemeye alınan 22 satış yeri sahibine uygulanarak, piyasada bulunan ürün çeşitleri, tüketici kesimin ürünlerde aradığı özellikler, ürünlerin satışını etkileyen faktörler vb. konularda bilgiler edinilmiştir. Ayrıca araştırma verilerini satış yerlerinde bulunan 43 adet ev aksesuarı, 47 adet giyim aksesuarı olmak üzere toplam 90 adet ürün ve bu ürünleri pazarlayan satış yeri sahiplerinden sağlanan bilgiler oluşturmaktadır. Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır.Dekoratif ürünler in ayrı ayrı fotoğrafları çekilmiş, çeşit, teknik, renk, motif, kompozisyon, kullanım yeri ve kalitesi açısından incelenmiştir. Veri analizleri tablolar halinde verilmiştir.
Günümüz ürünlerinde uygulanan teknik ve üslup geleneksel kültürümüzün bir esintisi olup devam etmektedir. Ancak gelişen teknolojiyle çağa ayak uydurulmaya çalışılmıştır. Bunun sonucu dekoratif ürünlerinde teknik, desen ve kompozisyonlarda bir takım değişiklikler yaşanmış ve yeni yöntemler uygulanmaya başlamıştır. Ayrıca bireylerin ilgi ve ihtiyaçları değişmiştir. Daha önceleri günlük ihtiyaçları karşılamak için yapılan ürünleri günümüzde daha çok bireylerin kendilerini ve yaşadıkları yerleri süslemek ve süslenmek amaçlı aksesuar yapılmaktadır. Yeni kullanım alanlarının bulunması ve bunun yanı sıra turistik özelliğe sahip olması, pazar durumunu da olumlu yönde etkilemektedir.
Dekoratif  Ürünler ev aksesuarı olarak mask, abajur, tablo gibi ürünler, giyim aksesuarı olarak da başta, çanta, çarık, takı, kemer gibi ürünler tüketiciler tarafından tercih edilen piyasada en çok bulunan ürün çeşitleridir. Bu ürünlerde en çok kullanılan malzeme kösele, sırım ve olmuştur.
ürünlerin yüzey süslemelerinde aplike, kabartma, oyma, işleme, ıslatarak şekil verme, baskı, boyama, gömme, çizerek yüzey süsleme, linol bıçağı ile oyma teknikleri kullanılmaktadır.
Dekoratif Ürünler de en çok kullanılan renk kahverengi tonlarıdır. Bununla birlikte köselenin doğal rengi, yeşil, siyah, kırmızı, beyaz da yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu ürünleri renklendirilmesinde ise en çok anilin boya tercih edilmektedir.
Dekoratif ürünler inde yoğun olarak geometrik motifler kullanılmaktadır. Bununla birlikte kullanım yerlerine göre değişen nesnesel, hayvansal, bitkisel, insan figürleri vb. şekillerden oluşan kompozisyonlar da mevcuttur.
Sonuç olarak ‘yi diğer süsleme malzemelerinden ayıran en önemli özelliği tüm süsleme tekniklerinin üzerinde uygulanabilir olmasıdır. , her şekle girebilen ve girdiği şekli muhafaza edebilen elastiki, mukavemeti yüksek ve gerektiğinde tahta gibi sert bir madde olmaktadır. Bu özelliği dolayısıyla ye her türlü teknik uygulanabilmektedir.

Tüketicilerin dekoratif Ürünler ürünlerinde aradığı özellikler, teknik, kalite, estetik yönünden ele alınmıştır. Bu konulara ilişkin veriler, satış yeri sahiplerinden elde edilmiştir.
Satışa sunulan ürünlerin temin edilme şekilleri ve pazarlamada karşılaşılan güçlükler incelenmiş, bu konuda satış yeri sahiplerinin düşüncelerine yer verilmiştir.
Araştırma verilerini 43 adet ev aksesuarı, 47 adet giyim aksesuarı, hazırlanan bilgi formları; ürün sahiplerinden alınan bilgiler, satış yerlerinde yapılan gözlem ve incelemeler, her ürünün üretiminde kullanılan malzeme, renk, desen ve kompozisyon özellikleri gözlenerek edinilen bilgiler, boyutların ölçülmesinden elde edilen değerler ayrı ayrı kaydedilmiştir.
Dekoratif Ürünler ullanılan desen, renk ve kompozisyon özelliklerinin belgelenmesi amacıyla, inceleme kapsamında 90 adet Ürünler ürün örneklerinin fotoğrafları çekilmiştir.

Dekoratif Ürünler

V MAKALELER
Dekoratif Ürünler
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • dekoratif ürünler
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Dekoratif Ürünler  , Bursa il merkezinde pazarlanançeşit, teknik, sanat, kullanım yeri ve kalitesi açısından incelenerek, belirlenen bu özelliklerin tüketici tercihlerinde, sosyo-kültürel ve ekonomik açıdan etkili olup olmadığı değerlendirilmiştir.
Bu araştırma, özel ve kamu kuruluşlarına, derneklere, üreticilere ve konu ile ilgili araştırma yapacak kişilere, ürün örnekleri ile bilgiler sunmaktadır. Ayrıca Fakül temiz”de yer alan dersi programlarının gelişmesine katkıda bulunması düşünülmektedir.

Dekoratif Ürünler Nelerdir?

Araştırmayı, İstanbul il piyasalarında bulunan el yapımı dekoratif ev ve giyim aksesuarları oluşturmaktadır. Araştırmaya 2005 yılında başlanmış, ekte sunulan 30 adet anket sorusundan oluşan anket formu bizzat araştırmacı tarafından incelemeye alınan 22 satış yeri sahibine uygulanarak, piyasada bulunan ürün çeşitleri, tüketici kesimin ürünlerde aradığı özellikler, ürünlerin satışını etkileyen faktörler vb. konularda bilgiler edinilmiştir. Ayrıca araştırma verilerini satış yerlerinde bulunan 43 adet ev aksesuarı, 47 adet giyim aksesuarı olmak üzere toplam 90 adet ürün ve bu ürünleri pazarlayan satış yeri sahiplerinden sağlanan bilgiler oluşturmaktadır. Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır.Dekoratif ürünler in ayrı ayrı fotoğrafları çekilmiş, çeşit, teknik, renk, motif, kompozisyon, kullanım yeri ve kalitesi açısından incelenmiştir. Veri analizleri tablolar halinde verilmiştir.
Günümüz ürünlerinde uygulanan teknik ve üslup geleneksel kültürümüzün bir esintisi olup devam etmektedir. Ancak gelişen teknolojiyle çağa ayak uydurulmaya çalışılmıştır. Bunun sonucu dekoratif ürünlerinde teknik, desen ve kompozisyonlarda bir takım değişiklikler yaşanmış ve yeni yöntemler uygulanmaya başlamıştır. Ayrıca bireylerin ilgi ve ihtiyaçları değişmiştir. Daha önceleri günlük ihtiyaçları karşılamak için yapılan ürünleri günümüzde daha çok bireylerin kendilerini ve yaşadıkları yerleri süslemek ve süslenmek amaçlı aksesuar yapılmaktadır. Yeni kullanım alanlarının bulunması ve bunun yanı sıra turistik özelliğe sahip olması, pazar durumunu da olumlu yönde etkilemektedir.
Dekoratif  Ürünler ev aksesuarı olarak mask, abajur, tablo gibi ürünler, giyim aksesuarı olarak da başta, çanta, çarık, takı, kemer gibi ürünler tüketiciler tarafından tercih edilen piyasada en çok bulunan ürün çeşitleridir. Bu ürünlerde en çok kullanılan malzeme kösele, sırım ve olmuştur.
ürünlerin yüzey süslemelerinde aplike, kabartma, oyma, işleme, ıslatarak şekil verme, baskı, boyama, gömme, çizerek yüzey süsleme, linol bıçağı ile oyma teknikleri kullanılmaktadır.
Dekoratif Ürünler de en çok kullanılan renk kahverengi tonlarıdır. Bununla birlikte köselenin doğal rengi, yeşil, siyah, kırmızı, beyaz da yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu ürünleri renklendirilmesinde ise en çok anilin boya tercih edilmektedir.
Dekoratif ürünler inde yoğun olarak geometrik motifler kullanılmaktadır. Bununla birlikte kullanım yerlerine göre değişen nesnesel, hayvansal, bitkisel, insan figürleri vb. şekillerden oluşan kompozisyonlar da mevcuttur.
Sonuç olarak ‘yi diğer süsleme malzemelerinden ayıran en önemli özelliği tüm süsleme tekniklerinin üzerinde uygulanabilir olmasıdır. , her şekle girebilen ve girdiği şekli muhafaza edebilen elastiki, mukavemeti yüksek ve gerektiğinde tahta gibi sert bir madde olmaktadır. Bu özelliği dolayısıyla ye her türlü teknik uygulanabilmektedir.

Tüketicilerin dekoratif Ürünler ürünlerinde aradığı özellikler, teknik, kalite, estetik yönünden ele alınmıştır. Bu konulara ilişkin veriler, satış yeri sahiplerinden elde edilmiştir.
Satışa sunulan ürünlerin temin edilme şekilleri ve pazarlamada karşılaşılan güçlükler incelenmiş, bu konuda satış yeri sahiplerinin düşüncelerine yer verilmiştir.
Araştırma verilerini 43 adet ev aksesuarı, 47 adet giyim aksesuarı, hazırlanan bilgi formları; ürün sahiplerinden alınan bilgiler, satış yerlerinde yapılan gözlem ve incelemeler, her ürünün üretiminde kullanılan malzeme, renk, desen ve kompozisyon özellikleri gözlenerek edinilen bilgiler, boyutların ölçülmesinden elde edilen değerler ayrı ayrı kaydedilmiştir.
Dekoratif Ürünler ullanılan desen, renk ve kompozisyon özelliklerinin belgelenmesi amacıyla, inceleme kapsamında 90 adet Ürünler ürün örneklerinin fotoğrafları çekilmiştir.