OTANT�K TA�

Ürünün Özellikleri
  • 85 gr
  • DOĞAL KIRMIZI MERCAN
  • KOLEKSİYONLUK
  • ÖZEL KUTUSUNDA
  • PASİFİK OKYONUSU

DOĞAL KIRMIZI MERCAN

85 gr

KOLEKSİYON MERAKLILARINA ÖZEL PARÇA

DOĞAL KIRMIZI MERCAN

DOĞAL KIRMIZI MERCAN

MERCAN
Organik kökenli olan mercan, mercan poliplerinin kireçleş-miş iskeletlerinden meydana gelir. Çok küçük ilkel organizma-lar olan polipler, kendilerinden önce büyümüş olan mercanların

üzerlerine yapışarak kalsite benzer bir madde salgılarlar. Merca¬nın kimyasal bileşiminde kalsiyumkarbonat, magnezyumkarbo-nat ve eser miktarda bazı organik maddeler bulunur. Sertlik de¬recesi 3-4’dür. Parlatıldığında cama benzer bir görünüşe bürü¬nür. Mücevher ticaretinde kırmızı, pembe ve beyaz mercanlar en gözde olanlardır. Mercan ısıya, asitlere ve sıcak eriyiklere karşı duyarlıdır ve üzerinizde taşıdığınız zaman rengi solabilir. Mercan standart parlatma aygıtlarından çok, testere, bıçak ve eğe ile işlenir. Cam, plastik ve başka minerallerden yapılmış taklitleri vardır.
Mercan su dibinin ağ ile taranmasıyla elde edilir. Bu yöndem deniz dibi canlılarına büyük zarar verir. Mercan Akdeniz’de İtalya, Cezayir, Sicilya, İspanya açıklannda ve Büyük Okya-nus’da Japonya kıyılarında çıkartılır. Biz beyaz ve kırmızı mer¬canı inceleyeceğiz.
Beyaz Mercan Devası: “insanların seçebilecekleri sayısız gelişim yolu vardır. Doğal olarak kendinize yakın hissettiğiniz alanlarda daha başarılı olursunuz. Ben varoluşunuzdaki eşsizli¬ği öğrenmeniz için varım. Söylediklerinizin dinlenmemesini kişi¬liğinize yönelik olarak algılamayın. Dengeleyici enerjilerim kendinizin ya da başkasının Yüksek Benlik’ ine, öğüt almak üze¬re başvurmanızı kolaylaştırır. Hiç kimseye yararı dokunmayan üzücü olaylarda kendinizi ve başkalarını bağışlamanızı öğreti¬rim, böylece ruhsal anlayışınız gelişir. Bağışlama, yanlış anla¬maları ve hasarı süratle iy ile sürebilir.
Başkaları tarafından yönlendirildiğinizi hissettiğinizde ener-jilerim size güç verir. Gelişmenize yardım eden enerjileri özüm¬ser, diğerlerini yaralanmadan ve yargılamadan kendinizden uzaklaştırırsınız. Size verilen armağanı yargılamamakla, onun saflığını korursunuz. Kendinizi yargılamamakla da kendi saflı¬ğınızı ve dengenizi korumuş olursunuz.”
Beyaz Mercanın Titreşim Özellikleri:
Temel Ses Tonu: Sol, Sol#, iki ses de aynı yaygınlıktadır.
İlişkide Olduğu Şakra: Boğaz şakrası (1).
İlişkide Olduğu Süptil Beden: Eterik, duygusal-zihinsel ve ruhsal bedenler.
Amacı: Anndırma.
Unsuru: Ateş, su.
Beyaz Mercanla İşbirliği: Beyaz mercan, ailenizin ve arka-daşlarınızın arasında saygınlığınızı güçlendirmenize yardım ed¬er. Ne yapacağınıza başkalarının karar vermesi sonucu hissede¬bileceğiniz düş kırıklığı, gücenme ve yargılamalardan korunma¬nızı sağlar. Beyaz mercan sizi söyleyeceklerinizin değer konu¬sunda yüreklendirir.
Onaylama: “Yalnızca haynma yönelik olanları dinlerim.”
Kırmızı Mercan Devası: “Her varlık başkaları tarafından sorgulandığı, eleştirildiği ve yönlendirilmek istendiği zamanlar, kendine özgü doğasını korumak ister. Yaşamınızın akıcı olması¬nı istiyorsanız yargılamalardan uzak durmalısınız. Enerjilerim izlediğiniz yoldan ayrılmanızı engeller. Atacağınız adımlar ko-nusunda bilinçliyseniz kararlı olarak ilerlersiniz. Bu süreçte si¬ze yardım ederim.”
Kırmızı Mercanın Titreşim Özellikleri:
Temel Ses Tonu: Mi.
İlişkide Olduğu Şakra: Güneş sinirağı (1).
İlişkide Olduğu Süptil Beden: Eterik, duygusal-zihinsel ve ruhsal bedenler.

Amacı: Arındırma. Unsuru: Ateş ve su.
Kırmızı Mercanla İşbirliği: Eleştiri ve zıtlaşma dolu ortam¬lardaki deneyimlerinizi bilinçli olarak atlatmanıza ve yolunuza kararlılıkla devam etmenize yardım eder. İstediğiniz halde, onaylamama korkusu yüzünden cesaret edemediğiniz başlangıç¬lar için sizi yüreklendirir. Kargaşalı ortamlardan uzaklaşma iste¬ği duyduğunuzda kırmızı mercan sizi yönlendirir.
Onaylama: “Yargılamalardan uzak durarak, hem kendimin, hem de başkalarının yaşam yolculuklarına saygı gösteriyorum.”

DOĞAL KIRMIZI MERCAN

DOĞAL KAYALAR
DOĞAL KIRMIZI MERCAN
Fiyatı      :      150 TL
Ürünün Özellikleri
  • 85 gr
  • DOĞAL KIRMIZI MERCAN
  • KOLEKSİYONLUK
  • ÖZEL KUTUSUNDA
  • PASİFİK OKYONUSU
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

DOĞAL KIRMIZI MERCAN

85 gr

KOLEKSİYON MERAKLILARINA ÖZEL PARÇA

DOĞAL KIRMIZI MERCAN

DOĞAL KIRMIZI MERCAN

MERCAN
Organik kökenli olan mercan, mercan poliplerinin kireçleş-miş iskeletlerinden meydana gelir. Çok küçük ilkel organizma-lar olan polipler, kendilerinden önce büyümüş olan mercanların

üzerlerine yapışarak kalsite benzer bir madde salgılarlar. Merca¬nın kimyasal bileşiminde kalsiyumkarbonat, magnezyumkarbo-nat ve eser miktarda bazı organik maddeler bulunur. Sertlik de¬recesi 3-4’dür. Parlatıldığında cama benzer bir görünüşe bürü¬nür. Mücevher ticaretinde kırmızı, pembe ve beyaz mercanlar en gözde olanlardır. Mercan ısıya, asitlere ve sıcak eriyiklere karşı duyarlıdır ve üzerinizde taşıdığınız zaman rengi solabilir. Mercan standart parlatma aygıtlarından çok, testere, bıçak ve eğe ile işlenir. Cam, plastik ve başka minerallerden yapılmış taklitleri vardır.
Mercan su dibinin ağ ile taranmasıyla elde edilir. Bu yöndem deniz dibi canlılarına büyük zarar verir. Mercan Akdeniz’de İtalya, Cezayir, Sicilya, İspanya açıklannda ve Büyük Okya-nus’da Japonya kıyılarında çıkartılır. Biz beyaz ve kırmızı mer¬canı inceleyeceğiz.
Beyaz Mercan Devası: “insanların seçebilecekleri sayısız gelişim yolu vardır. Doğal olarak kendinize yakın hissettiğiniz alanlarda daha başarılı olursunuz. Ben varoluşunuzdaki eşsizli¬ği öğrenmeniz için varım. Söylediklerinizin dinlenmemesini kişi¬liğinize yönelik olarak algılamayın. Dengeleyici enerjilerim kendinizin ya da başkasının Yüksek Benlik’ ine, öğüt almak üze¬re başvurmanızı kolaylaştırır. Hiç kimseye yararı dokunmayan üzücü olaylarda kendinizi ve başkalarını bağışlamanızı öğreti¬rim, böylece ruhsal anlayışınız gelişir. Bağışlama, yanlış anla¬maları ve hasarı süratle iy ile sürebilir.
Başkaları tarafından yönlendirildiğinizi hissettiğinizde ener-jilerim size güç verir. Gelişmenize yardım eden enerjileri özüm¬ser, diğerlerini yaralanmadan ve yargılamadan kendinizden uzaklaştırırsınız. Size verilen armağanı yargılamamakla, onun saflığını korursunuz. Kendinizi yargılamamakla da kendi saflı¬ğınızı ve dengenizi korumuş olursunuz.”
Beyaz Mercanın Titreşim Özellikleri:
Temel Ses Tonu: Sol, Sol#, iki ses de aynı yaygınlıktadır.
İlişkide Olduğu Şakra: Boğaz şakrası (1).
İlişkide Olduğu Süptil Beden: Eterik, duygusal-zihinsel ve ruhsal bedenler.
Amacı: Anndırma.
Unsuru: Ateş, su.
Beyaz Mercanla İşbirliği: Beyaz mercan, ailenizin ve arka-daşlarınızın arasında saygınlığınızı güçlendirmenize yardım ed¬er. Ne yapacağınıza başkalarının karar vermesi sonucu hissede¬bileceğiniz düş kırıklığı, gücenme ve yargılamalardan korunma¬nızı sağlar. Beyaz mercan sizi söyleyeceklerinizin değer konu¬sunda yüreklendirir.
Onaylama: “Yalnızca haynma yönelik olanları dinlerim.”
Kırmızı Mercan Devası: “Her varlık başkaları tarafından sorgulandığı, eleştirildiği ve yönlendirilmek istendiği zamanlar, kendine özgü doğasını korumak ister. Yaşamınızın akıcı olması¬nı istiyorsanız yargılamalardan uzak durmalısınız. Enerjilerim izlediğiniz yoldan ayrılmanızı engeller. Atacağınız adımlar ko-nusunda bilinçliyseniz kararlı olarak ilerlersiniz. Bu süreçte si¬ze yardım ederim.”
Kırmızı Mercanın Titreşim Özellikleri:
Temel Ses Tonu: Mi.
İlişkide Olduğu Şakra: Güneş sinirağı (1).
İlişkide Olduğu Süptil Beden: Eterik, duygusal-zihinsel ve ruhsal bedenler.

Amacı: Arındırma. Unsuru: Ateş ve su.
Kırmızı Mercanla İşbirliği: Eleştiri ve zıtlaşma dolu ortam¬lardaki deneyimlerinizi bilinçli olarak atlatmanıza ve yolunuza kararlılıkla devam etmenize yardım eder. İstediğiniz halde, onaylamama korkusu yüzünden cesaret edemediğiniz başlangıç¬lar için sizi yüreklendirir. Kargaşalı ortamlardan uzaklaşma iste¬ği duyduğunuzda kırmızı mercan sizi yönlendirir.
Onaylama: “Yargılamalardan uzak durarak, hem kendimin, hem de başkalarının yaşam yolculuklarına saygı gösteriyorum.”