OTANT�K TA�

DOĞAL TAŞ

DOĞAL KAYALAR
YEŞİL KUVARS
Fiyatı      :      200 TL
Ürünün Özellikleri
  • BRAZİLYA
  • EŞİ YOK
  • ÖZEL PAKETLEME
  • YEŞİL KUVARS

DOĞAL TAŞ

 

Hindistan Doğal Taş Sektörüne Genel Bakış

1,2 milyar toplam nüfusu ve 250 milyonluk orta sınıfı ile Hindistan, gelişmekte olan ülkeler arasında hızlı gelişen, büyük bir pazardır. Çin’den sonra Asya kıtasının en önemli ekonomik gücü olan Hindistan, Türk firmaları için çok sayıda sektörde işbirliği olanağı ve ihracat potansiyeli barındırmaktadır. Ülke, satın alma gücü paritesine göre ABD, Çin ve Japonya’nın ardından dünyanın en büyük 4. ekonomisidir. 2008 yılının ikinci yarısından itibaren etkili olmaya başlayan küresel mali krizde en iyi performans gösteren ekonomiler arasında değerlendirilmekte olan Hindistan’ın, 2020 yılında GSYİH açısından dünyanın en önemli ekonomileri arasında olması beklenmektedir. Diğer taraftan ülke 2010 yılında BRIC* ülkeleri arasında Çin’den sonra GSYİH’nın en fazla arttığı ülke olmuştur. Ekonominin gelişmesine bağlı olarak Hindistan’ın sanayi üretimi, yatırımları ve dış ticaretinde de artış beklenmektedir.

Tablo 1: Hindistan’ın Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeleri

Türkiye ile Hindistan arasındaki ticaret hacmi son dönemde artış seyri izlemesine rağmen, ticaret dengesi sürekli olarak ülkemiz aleyhinedir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2008 yılında 3 milyar dolara ulaşmıştır. 2009 yılında ise dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre %23 azalmıştır. 2009 yılında Türkiye Hindistan’a 411 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirirken Hindistan’dan 1,9 milyar dolar tutarında ithalat gerçekleştirmiştir. 2010 yılında ise dünya ticaretindeki olumlu hava Türkiye‐ Hindistan dış ticaretini de etkilemiş ve ticaret hacmimiz 2008 yılındaki artışın da üzerine çıkarak %74 oranında artarak 4 milyar dolara ulaşmıştır. Hindistan, büyüyen ekonomisine paralel olarak altyapı ve üstyapı yatırımlarının arttığı, tüketim potansiyelinin yükseldiği bir ülke konumundadır. Ekonomi ve dış ticaret açısından gelecekte adından daha fazla söz ettirecek olan Hindistan ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi iki ülke potansiyelinin çok altındadır. İki ülke arasındaki potansiyeli harekete geçirmek için Türkiye ile Hindistan arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması konusunda görüşmeler devam etmektedir.

Doğal taş sektörü, Hindistan ithalatında ve Türkiye’nin ihracatında potansiyel arz eden sektörler arasında yer almaktadır. Bu nedenle Türk doğal taşının pazar potansiyeli yerinde tespit edilmesi ve Hindistan doğal taş sektörünün incelenmesi amacıyla Merkezimiz tarafından doğal taş sektörü yerinde pazar araştırması yapılmıştır. Çalışma kapsamında “India Stonemart 2011–Doğal Taş Sektör Fuarı”na bir bilgilendirme standı ile katılım sağlanmıştır. Fuarda doğal taş sektörü, inşaat malzemeleri, dekorasyon ürünleri, müteahhitlik, taş işleme makineleri ve ekipmanları, taş işlemede kullanılan kimyasallar, maden ocakları için makine ve aletler ve iş güvenliği alanlarında

* BRIC ülkeleri; Brezilya, Rusya Federasyonu, Hindistan, Çin

faaliyet gösteren 7 ülkeden 310’dan fazla firma katılım sağlamıştır. Türkiye bu fuara 25 firma ile Milli Katılım sağlamıştır.

Pazar araştırmasına konu olan doğal taş sektörüne yönelik olarak, ilgili kamu ve özel sektör kuruluşunun yanı sıra yaklaşık 100 adet yerli üretici/ihracatçı, ithalatçı ve dağıtıcı firmayla da görüşmeler yapılmış, sektörlerde pazarın durumu, pazara hakim rakip ülkeler, sektöre uygulanan genel mevzuat, lojistik imkanları, nakliye giderleri, mallarla ilgili tüketici öncelikleri gibi konularda kendilerinden bilgi alınmıştır. Aynı zamanda Hindistan’da lojistik alanında iş yapan Türk firmaları ile de görüşmeler yapılmış, Hindistan ile ilgili ticaret fırsatları, Hindistan pazarına giriş ve lojistik konularındaki tecrübelerinden istifade edilmiştir.

Bilgi alışverişinde bulunulan kurumlar arasında Hindistan Doğal Taş Sektörünü yönlendiren Doğal Taş Geliştirme Merkezi (Centre for Development of Stones‐CDOS), Rajasthan Eyaleti Sanayi Geliştirme ve Yatırım Ajansı (RIICO‐Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Ltd), Jodpur Taş Üreticileri Derneği (Jodpur Stone Park Industries Association), Hindistan Mühendislik Ürünleri İhracatı Geliştirme Kurulu Project (Exports Promotion Council Of India) ve Rajasthan Eyaleti Gayrimenkul Geliştirme Kurumu bulunmaktadır.

Hindistan pazarında faaliyet gösteren yerel firmalar, bu pazarda çalışan yabancı (özellikle Çinli ve İtalyan) tedarikçiler ve Türk firmaları, Hindistan pazarının büyüklüğü, pazardaki fırsatlar konusunda memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Hindistan pazarının krizden etkilenmediğini ve büyümeye devam ettiğini belirtmişlerdir. Ancak firmaların tamamı, Hindistan pazarındaki en önemli problemin İthalat Lisansı ve İthalat Kotaları olduğunu dile getirmiştir.

Hindistan’da Türk doğal taşının pazarda bilindiği ve özellikle geniş renk skalası, kalitesi ve uygun fiyatı nedeniyle tercih edildiği görülmüştür. Hintli yetkililer, Türk doğal taş üreticilerini Hindistan’daki fuarlar dışında Dubai’deki ve İtalya’daki fuarlardan tanıdıklarını ve bu fuarlarda yaptıkları bağlantılar ile Türkiye ile ticaret yaptıklarını belirtmişlerdir. Aynı zamanda Türkiye’de düzenlenen ve alanındaki en önemli fuarlardan biri olan “İzmir Mermer Fuarı”nı da ziyaret ettiklerini ve katılımcı olarak yer aldıklarını belirtmişlerdir.

Türkiye ile Hindistan arasındaki coğrafi uzaklık, zaman zaman Türk firmalarının bu pazara ve bu pazarı araştırmaya olan ilgilerini azaltsa da, Türk lojistik firmaları ile yapılan görüşmelerde Hindistan’la olan doğal taş (özellikle mermer) ticaretimiz sayesinde deniz nakliyesinin geliştiği ve Türkiye ile Hindistan arasındaki ticaret açısından nakliyenin çok ciddi bir engel teşkil etmediği görülmüştür. Türkiye’den Hindistan’a 40 feetlik bir konteynırın nakliyesi 15–20 gün sürmekte ve navlun bedeli 2.000 ila 2.500 dolar arasında değişmektedir. Ürün nakliyesinde tek sorun Hindistan limanlarındaki altyapı yetersizliğinden kaynaklanan gecikmelerdir.

Çalışmanın yapıldığı Jaipur, Rajasthan Eyaleti’nin en önemli doğal taş merkezidir. Rajasthan eyaletinin merkezi olan Jaipur, pembe renkli taşlardan yapılmış olması nedeniyle ‘Pink City’ olarak da bilinir.

Hindistan’da özellikle ithalat lisansına sahip ve yeterli kotası olan, sektörüne hakim dağıtıcı/ithalatçı bir firma ile çalışmak, özellikle Türk doğal taş ürünlerinin pazardaki payının artırılmasında önem arz etmektedir. Hindistan pazarında ithalat lisansı bulunmayan veya iyi bir dağıtım ağı bulunmayan firma ile çalışmak imkansızdır.

Hindistan pazarına girişte önem arz eden temel hususlar şunlardır;

‐Fiyat; Hindistanlı girişimciler, fiyata karşı çok duyarlıdırlar. Fiyat üzerine pazarlıklar (müzakereler) uzun sürmektedir. ‐Ülkenin yüzölçümünün ve nüfusunun büyük olması nedeniyle iyi bir dağıtım ağına sahip olmak gereklidir. ‐Özellikle büyük projelerde Türk doğal taşının kullanılması, sektörde tanınmış mimarlar tarafından Türk doğal taşının tercih edilmesi firmalarımızın ürünlerine olan talebi artıracaktır.

Pazar araştırması çerçevesinde, firmalarla yapılan görüşmelerde özellikle mermer konusunda dünya pazarlarında marka olmuş İtalya ve çok ucuz maliyetlerle iş yapan Çin’in önde olduğu vurgulanmıştır. İran ve İspanya da diğer önemli rakiplerimiz olarak öne çıkmıştır.

Hindistan’ın, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması bulunmamaktadır. Bu konuda görüşmeler devam etmekte olup, yakın bir gelecekte iki ülke arasında imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşması’nın bu ülke ile olan dış ticaretimizi artıracağı düşünülmektedir. Ancak Hindistan’ın Avrupa Birliği ile yakın dönemde imzalaması beklenen Serbest Ticaret Anlaşmasının, Türk ihracatçısına büyük zarar vereceği ve firmalarımız açısından pazarda ciddi kan kaybına sebep olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle Hindistan’a yapılan ihracatta vergi yükünün azaltılması ve Asya pazarındaki ticaretimizin azalmaması için Serbest Ticaret Anlaşması’nın en kısa zamanda imzalanması gereklidir. Hindistan’ın nüfus ve sanayi gelişiminin yarattığı potansiyelin yanı sıra, Hindistan’ın diğer Asya ülkelerine giriş açısından da bir kapı olduğu unutulmamalıdır.

Çalışma sonucunda elde edilen bilgiler, incelenen doğal taş sektörünün, Hindistan’a ihracatımızı artırmada doğru bir seçim olduğunu bir kez daha göstermiştir. Pazar araştırmasında incelenen doğal taş sektörüne ilişkin ayrıntılı bilgiler sonraki bölümlerde detaylı olarak incelenmiştir.

2. Hindistan Doğal Taş Sektörü

Hindistan doğal taş sektörü, üretim, istihdam, yatırım ve ihracat açısından Hindistan’daki en önemli sanayilerden biridir. Doğal taş çeşitleri arasında pazarda en fazla tüketileni mermerdir. Başlıca tüketim alanları, inşaat sektörü, güzel sanatlar ve dekorasyon olan doğal taşların, en geniş kullanım alanını inşaat sektörü teşkil eder. Binaların iç ve dış kaplamaları, dekorasyon işleri, anıtlar, heykeller ile süs ve hediyelik eşya imalatı önemli tüketim alanlarını oluşturur. Özellikle binaların iç kısımlarında yer döşemesi ve duvar kaplaması olarak, merdiven basamaklarında, sütunlarda, şöminelerde, mutfak ve banyolarda kullanılır. İç dekorasyon malzemesi olarak masa, sehpa ve çeşitli mobilyaların üretiminde kullanılır. Hediyelik eşya ve el sanatları alanında ise, vazo, biblo, avize, şekerlik, kül tablası vs. yapımında özellikle renkli mermerler kullanılmaktadır. Mezar ve mezar taşlarında da önemli miktarda mermer tüketilmektedir.

Sektör uzmanlarının tahminlerine göre, Hindistan’da sadece mermer konusunda 10 milyon civarında potansiyel tüketici bulunmaktadır. Bunun dışında toplam doğal taş tüketicilerinin 100 milyon kişi civarında olduğu tahmin edilmektedir. İç piyasadaki doğal taş tüketicileri, inşaat sektörü, müteahhitler, iç mimarlar, büyük oteller ve son kullanıcılar olarak sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırmada özellikle yüksek alım gücüne sahip olan son tüketiciler, kaliteden ziyade farklı ve özel ürün aradıkları için fiyatı yüksek de olsa satın alma eğilimindedirler. Bu nedenle pazarda İtalya menşeli mermerler, kaliteli olmasa da marka olması sebebiyle çok yüksek fiyatlara satılabilmektedir.

Hindistan’da doğal taş alıcıları, organize ve organize olmayan iki gruba ayrılabilir. Her iki grupta da, alım süreci iki şekilde olur;

Son tüketiciler, mağaza ve showroomlarda doğrudan kişisel tercihlerine ve satın alma motivasyonlarına göre satış yerinde karar vermektedirler.
Satın alma yetkilileri (mimarlar, iç mimarlar) malzemeyi kullanacakları yere göre (özel konut veya iş merkezi inşası) karar verir ve satın alırlar.
Büyük projelerde kullanılacak malzeme seçiminde, şartnamede yer alan teknik ve estetik özellikler önemlidir. Şartnameye uygun olması için satın alma yetkilileri seçimlerini şartnameye göre yaparlar. Hindistan iç pazarında ürünler üç grupta toplanabilir. Bunlar

Yüksek katma değerli ürünler: Bu grupta ithal mermer ve diğer doğal taşlar dışında, kaliteli Hint mermeri ve doğal taşlar da yer almaktadır. Genellikle özel projeler için olan ürünlerdir.
Orta kaliteli ürünler: Orta ve üst sınıfı hedefleyen yerli ve ithal ürünler
Düşük kaliteli ürünler: Yerli üretim ve düşük gelir seviyesine hitap eden ürünlerdir.
Aşağıdaki tabloda araştırmaya konu olan doğal taşların detayları verilmiştir.

Tablo 2: Pazar Araştırmasına Konu olan Doğal Taşlar GTİP No ÜRÜN ADI

2515.11 Mermer ve Traverten (Ham/Kabaca Yontulmuş) 2515.12 Mermer ve Traverten (Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş) 2515.20 Ekosin ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Kireçli Taslar 2516.11 Granit (Ham/Kabaca Yontulmuş) 2516.12 Granit; Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş 2516.20 Gre 2516.90 Yontulmaya ve İnşaata Elverişli Diğer Taşlar 6802.10 Karo, Küp vb. Eşya (Suni Olarak Boyanmış Granül ve Küçük Parçalar) 6802.21 Mermer, Traverten ve Su Mermeri (Yontulmuş/Kesilmiş) 6802.23 Granit; Yontulmaya Elverişli 6802.29 Diğer Taşlar; Yontulmaya Elverişli 6802.91 Mermer, Traverten ve Su Mermeri (İşlenmiş/Yontulmamış) 6802.92 Diğer Kalkerli Taşlar 6802.93 Granit 6802.99 Diğer Taşlar

2.1. Üretim ve Rezervler

Dünyanın 7. büyük yüzölçümüne sahip olan Hindistan, doğal taş konusunda geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Doğal taş çeşitleri arasında granit, mermer, kum taşı, kireç taşı, kayrak taşı ve kuvarsit yer almaktadır. Mermer rezervlerinin yoğunlaştığı bölgeler: Rajasthan eyaleti, Gujarat eyaleti, Madhya Pradesh eyaleti, Haryana ve Andhra Pradesh eyaletleridir.

Rajasthan eyaleti, Hindistan’ın toplam mermer üretiminin %90’ını elinde bulunduran önemli bir mermer deposudur. Gujarat ve Madyha Pradesh eyaletleri özellikle ince taneli mermer üretiminde öndedir. Bihar, Jammu‐Kaşmir, Maharashtra, Sikkim, Uttar Pradesh ve Bengal eyaletlerinde ise yeni mermer çeşitleri üretilmeye başlamıştır.

Hindistan’da yerli sanayi, üretim teknikleri alanında oldukça gelişmiştir. Özellikle blok üretimi, plaka kesimi, kaldırım taşları, fayans, anıt yapımı, mezar taşı yapımı, heykeller ve peyzaj uygulamaları konusunda sektör ileridir.

2005–2015 döneminde, Hindistan’da orta ve zengin sınıf nüfusunun %300, genç nüfusun (15–25 arası) ise %11 artması beklenmektedir. Bu durum, özellikle iç dekorasyonda farklı ürün tasarımında kullanılan mermere olan talebi de artıracaktır. Tier‐1 ve Tier‐2 * şehirlerinin ortaya çıkması, yükselen gelir ve artan farkındalığa bağlı olarak, gelecekte inşaat sektörü ve lüks inşaat malzemeleri büyüme için anahtar olacaktır.

Hindistan’da doğal taş sektörü konusunda önde gelen eyaletler ve rezervlerin bulunduğu bölgeler tabloda özetlenmiştir.

Tablo 3: Eyaletler Bazında Doğal Taş Rezervleri

Eyaletler Taş Çeşitleri Bölge
Rajasthan Eyalette özellikle mermer yoğunluktadır. Bunun dışında geniş granit, kumtaşı, kayrak taşı, kireç taşı rezervleri bulunmaktadır. Makarana mermeri en bilinen çeşittir. Makarana, Kishangarh, Rajsamand, Udaipur, Banswara, Jaipur, Abu Road, Churu
Andhra Pradesh Eyalet, Hindistan’daki en büyük granit rezervlerine sahiptir. Bunun dışında kayrak taşı, mermer ve kireç taşı rezervleri bulunmaktadır. Tekkali, Palasa, Srikakulam, Guntoor, Kalawala, Karimnagar,Mulangor, Huzurabad, Somaram, Warangal, Chilakaluriopet, Madanapali, Adoni, Sajjapuram, Nathenla, Gurujepalli, Rayadurga, Kazipet
Tamil Nadu Eyalet, granit rezervleri konusunda önde gelen eyaletler arasındadır. Kunnam, Karasanur, Idayapatti, Salem, Vevanur, Akkarapatti, Rasipuram, Koli, Vikramasinghapuram, Ambasamudhram, Valliyur, Iruthalam, Rajapalayam, Sivangana, Theni, Virudhunagar, Thakkalai
Karnataka Eyalette 100’den fazla kayaç çeşidi bulunmaktadır. Özelikle granit rezervleri yoğundur. Mangalguda, Bellary, Narayanpura, Purthagiri, Sawandurga, Ramnagaram, Raichur, Sira, Tumkur, Taluk, Shahpur, Uduvagere, Ilkal, Hungud, Bijapur, Kiyadikuppa
Orissa Eyalette nadir bulunan granit rezervleri vardır. Oriyan graniti en bilinen çeşit olup siyah, gri, Koraput, Ganjam, Saipala, Kalahandi, Jeypore, Hirapur, Kalimela, Kendujhar, Pottangi, Rayagada, Boriguma, Kalimela,
* Hindistan’da büyük şehirler ekonomik büyüklükleri, altyapı gelişimi, nüfus, kişi başına düşen gelir ve sanayi gelişimi gibi bazı parametrelere göre sınıflandırılır. Örneğin, Mumbai şehri Tier‐1, Ahmedabad şehri Tier‐2, Agra şehri Tier‐3 içinde yer almaktadır.

mavi, pembe, beyaz, yeşil renkli olanları mevcuttur. Damanjodi, Jagannathpalli
Gujarat Eyalette mermer, kireçtaşı, kumtaşı, kuvarsit, granit rezervleri bulunmaktadır. Banaskantha, Baroda, Himatnagar, Dhangadhra, Songadh, Anjar, Kheda, Panchmahal, Baroda, Sabarkantha, Palanpur, Godhra, Barbara, Wankener, Sior, Bhavnagar
Madhya Pradesh Eyalette granit, mermer ve kumtaşı rezervleri bulunmaktadır. Chhatarpur, Panna, Sagar, Datia, Shivpuri, Katni, Narsinghpur, Harda, Sidhi, Guna, Bundelkhand
Haryana Eyalette en önemli kayrak taşı ve kuvarsit rezervleri bulunmaktadır. Bunun dışında granit ve mermer rezervleri de mevcuttur. Rewari, Mahendragarh, Kund, Manethi, Palda, Ganjar, Bhiwani, Mahedra Garh,
Kaynak: Hindistan Doğal Taş Geliştirme Merkezi‐CDOS ( www.cdos‐india.com )

Bu eyaletler dışında Maharasthra, Bihar, Assam, Kerala, Uttar Pradesh, Batı Bengal, Nagaland, Mizoram, Meghalaya, Arunachal Pradesh eyaletleri de önemli düzeyde doğal taş potansiyeline sahiptir.

Hindistan’ın bilinen en önemli mermer rezervleri Rajasthan eyaletinde (Nagaur, Udaipur, Rajsamand, Banswara, Dungarpur, Jaipur, Sirius, Bhilwara, Ajmer, Bundi, Alwar and Pali) bulunur. Toplam rezervin 2,2 milyar ton olduğu tahmin edilmektedir.

Tablo 4: Hindistan Mermer Rezervleri

Eyalet Rezerv (Milyon Ton)
Rajasthan 1.144
Jammu & Kashmir 405
Madhya Pradesh 400
Gujarat 95
Chhattisgarh 83
Maharashtra 59
Haryana 22
Uttaranchal 6
Sikkim 2
TOPLAM 2.216
Kaynak: Hindistan Doğal Taş Geliştirme Merkezi‐CDOS ( www.cdos‐india.com )

Hindistan 43.000 milyon m 3’lük rezerv miktarıyla, dünya granit rezervlerinin %20’sine sahiptir. Aynı zamanda granit üretimi ve ihracatında da dünya sıralamasında üst sıralarda yer almaktadır. En önemli granit rezervlerinin bulunduğu bölgeler; Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Rajasthan, Bihar, Batı Bengal ve Gujarat’tır.

Tablo 5: Hindistan Granit Rezervleri

Eyalet Rezerv (Milyon m 3)
Karnataka 9.740
Jharkhand 8.847
Rajasthan 8.479
Madhya Pradesh 6.271
Andhra Pradesh 2.788
Orissa 2.135
Maharashtra 1.159
Bihar 878
Tamil Nadu 713
Assam 584
Uttar Pradesh 495
Gujarat 420
Meghalaya 286
Chhatisgarh 50
Haryana 34
West Bengal 33
Kerala 4
TOPLAM 42.916
Kaynak: Hindistan Doğal Taş Geliştirme Merkezi‐CDOS ( www.cdos‐india.com )

Hindistan, mermer ve granitin yanısıra önemli kum taşı rezervlerine de sahiptir. 1.000 milyon tonluk rezervin %90’ı Rajasthan eyaletindedir. (Bharatpur, Dhoulpur, Jodhpur Kota, Hawaii Madhpour, Bundi, Chittorgarh, Bikaner, Jhalawar, Pali ve Jaisalmer)

Hindistan 50 milyon tonluk kayrak taşı rezervlerine sahip olup, en önemli yataklar; Rajasthan, Haryana, Andhra Pradesh ve Madhya Pradesh eyaletlerinde bulunmaktadır.

Tablo 6: Doğal Taş Üretimi (Miktar: Bin ton)

Ürün 2001‐02 2002‐03 2003‐04 2004‐05 2005‐06 2006‐07
Granit 83,53 207,55 199,51 233,89 852,62 335,09
Kireç taşı 2163,78 3387,31 3756,68 4267,76 3748,39 4306,85
Mermer 4929,53 6150,76 6657,97 7548,08 7332,56 6815,44
Kuvars 28,49 5,6 0 5,25 4,06 1,32
Kum taşı 6174,73 5727,03 7337,61 8382,14 7019,15 7807,07
Kayrak taşı 8,94 6,97 5,31 96,25 2,12 3,22
TOPLAM 13.389 15.485 17.957 20.533 19.859 19.269
Kaynak: Hindistan Doğal Taş Geliştirme Merkezi‐CDOS( www.cdos‐india.com )

Hindistan doğal taş sektöründe, hem yerli üreticiler hem de yabancı firmalar rekabet etmektedir. Özellikle yerli üreticiler arasında sermaye birikimi yüksek, üretim ve ihracat dışında yurtdışından ithalat da yapan çok sayıda firma bulunmaktadır. Bu firmalardan bazıları; Rajasthan Marbles & Granites, Granites & Marble Pvt Maruti Ltd., Evershine Marble Co., Classic Marble, Avid (India) Marbles & Granites ve Akar Marble Industries’dir.

Doğal taş rezervleri açısından Hindistan’ın en önemli bölgesi olan Rajasthan eyaletinin üretiminde kum taşı ve mermer önde gelmektedir. Üretim son beş yıllık dönemde düzenli şekilde artmıştır. 2009 yılında %4 artış görülürken, 2010 yılında üretim bir önceki yıla göre %21 artmıştır.

Tablo 7: Rajastan Eyaleti’nin Doğal Taş Üretimi (Miktar: Bin Ton)

Ürün 2005‐06 2006‐07 2007‐08 2008‐09 2009‐2010
Kayrak taşı ve kuvarsit 6 5 4 8 24
Granit 853 335 363 358 761
İri taneli kireç taşı 3.748 4.308 7.268 5.486 5.524
Mermer 8.585 7.643 8.754 9.570 11.771
Kum taşı 7.019 7.807 8.695 10.467 13.847
TOPLAM 20.211 20.098 25.084 25.889 31.927
Kaynak: Hindistan Doğal Taş Geliştirme Merkezi‐CDOS ( www.cdos‐india.com )

2.2. İhracat

Hindistan’ın doğal taş ihracatı, son üç yıllık dönemde çok fazla artış göstermemiş, 2009 yılında ise %10 oranında azalma göstermiştir. Hindistan, dünya toplam doğal taş ihracatında Çin ve İtalya’dan sonra 3. sırada yer almaktadır. İhracatta ön plana çıkan ürünler, ham‐blok ve işlenmiş granit olmuştur.

Zengin ve farklı renklerde granit rezervlerine sahip olan Hindistan’ın dış ticaret değerleri de bunu doğrulamaktadır. Ham–blok ürün grubunda granit liderliğini korumuştur. Hindistan’ın ham‐blok ürün ihracatında önde gelen ülkeler; Çin, İngiltere, Tayvan, ABD, Belçika, Almanya, Nepal, İspanya ve Hollanda’dır. Ülkenin ham‐blok ürün ihracatı 2009 yılında bir önceki yıla göre %12 azalırken, dünya ihracatındaki payı ham‐blok mermerde %1,5, granitte ise %35,7 olarak gerçekleşmiştir.

Hindistan’ın işlenmiş ürün ihracatında önde gelen ülkeler; ABD, Almanya, Türkiye, Belçika, İtalya, Hollanda, Çin, Kanada, Polonya ve Fransa’dır. İhracat değeri 2008 yılında %2 artarken, 2009 yılında %13 azalmıştır. Ülkenin dünya toplam işlenmiş ürün ihracatındaki payı %7,6 olarak gerçekleşmiştir.

Hindistan’ın doğal taş ihracatı, ürün çeşitliliği açısında Türk ürünleri ile bütünlük sağlamaktadır. Türkiye’nin zengin mermer rezervleri, işleme kapasitesi, Hindistan’ın özellikle zengin granit rezervleri ve işleme tesisleriyle birleştirildiğinde her iki ülke için de ticaret ve yatırım konusunda işbirliği imkanları sunmaktadır. Hindistan dünya doğal taş ticaretinde önemli bir üretici ve ihracatçı olması dışında, aynı zamanda doğal taş ve taş ürünleri konusunda önemli bir tüketicidir. Gelişmiş dağıtım ağı, yerli talepteki artış ve büyüyen orta sınıfın farklı mimari uygulamalara olan talebi, Hindistan pazarında Türk firmaları için bir potansiyel yaratmaktadır.

Tablo 8: Hindistan’ın Doğal Taş Sektörü İhracatı (Değer: Bin Dolar)*

GTİP ÜRÜN ADI 2007 2008 2009 2009 Yılında İhracat Yapılan Başlıca Ülkeler ve % Payları
2515 Mermer ve Traverten, Ekosin Su Mermeri, Kireçli Taşlar 29.765 35.148 24.937 Çin (33,5), Nepal (13), Hong Kong (10,9), Mısır (9), BAE (3,8)
2515.11 Mermer ve Traverten (Ham/Kabaca Yontulmuş) 835 3.178 563 Çin (42,6), Almanya (31,1), ABD (7,1), Nepal (6), Hollanda (4,6)
2515.12 Mermer ve Traverten (Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş) 28.451 31.160 24.165 Çin (33,5), Nepal (13,3), Hong Kong (11,3), Mısır (9,2), BAE (3,8)
2515.20 Ekosin ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Kireçli Taşlar 479 810 209 Tanzanya (25,8), BAE (14,4), İtalya (14,4), Almanya (10,5), Belçika (9,6)
2516 Granit, Porfir, Bazalt, Gre ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Taşlar 653.253 532.818 474.705 Çin (46,2), İngiltere (11), Hong Kong (7,5), İtalya (5,1), Tayvan (4,1)
2516.11 Granit (Ham/Kabaca Yontulmuş) 392.917 420.448 320.067 Çin (63,8), Hong Kong (10,2), İtalya (5,5), Tayvan (5,4), Makau (4,2)
2516.12 Granit; Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş 62.513 43.711 46.065 Çin (30,8), ABD (18,5), Nepal (7,1), BAE (7,1), Hong Kong (6,2)
2516.20 Kum Taşı 0 0 87.226 İngiltere (48,8), Belçika (5,6), Almanya (4,5), İtalya (4), BAE (4)
2516.90 Yontulmaya ve İnşaata Elverişli Diğer Taşlar 31.881 28.914 21.346 İngiltere (38,3), Belçika (9,3), İtalya (8,1), Almanya (5,9), BAE (3,5)
6802 Yontulmaya, İnşaata Elverişli İşlenmiş Taşlar (Kayağan Hariç) 772.091 785.256 683.018 ABD (20,5), Almanya (8,4), İngiltere (6,7), BAE (6,5), Türkiye (5,3)
6802.10 Karo, Küp vb. Eşya (Suni Olarak Boyanmış Granül ve Küçük Parçalar) 5.327 2.335 1.092 ABD (22,8), Fransa (12,9), Belçika (8,7), Almanya (8), Nepal (4,9)
6802.21 Mermer, Traverten ve Su Mermeri (Yontulmuş/Kesilmiş) 65.339 52.458 34.198 ABD (16,5), Mısır (10,1), Çin (9), BAE (6,4), İtalya (5,8)
6802.23 Granit; Yontulmaya Elverişli 564.509 616.921 584.928 ABD (20,3), Almanya (9,2), İngiltere (6,2), Türkiye (5,9), BAE (5,7)
6802.29 Diğer Taşlar; Yontulmaya Elverişli 23.076 15.152 14.404 İngiltere (20), ABD (13,9), Avustralya (10), Almanya (6,4), S.Arabistan (5,5)
6802.91 Mermer, Traverten ve Su Mermeri (İşlenmiş/Yontulmamış) 495 396 256 BAE (49,2), ABD (36,3), Rusya (3,1), Hong Kong (3), Sri Lanka (1,2)
6802.92 Diğer Kalkerli Taşlar 5 54 85 Tayland (35,3), Malezya (34,1), Sri Lanka (18,8), Fransa (8,2), ABD (4,7)
6802.93 Granit 80.881 72.396 38.374 ABD (26,3), BAE (22), İngiltere (13,2), Hollanda (4,2), Almanya (3,7)
6802.99 Diğer Taşlar 31.082 25.426 9.682 ABD (32), İngiltere (10,2), Belçika (6,7), Almanya (6,1), Kanada (5,8)
TOPLAM 1.287.790 1.313.359 1.182.660
(*)Hindistan’da istatistikler 1 Nisan‐31 Mart mali yıl esasına göre açıklandığı için veri tabanlarındaki bilgiler, Nisan ayının sonlarına doğru değişmektedir. Kaynak: ITC Trademap (www.trademap.org)

2.3. İthalat

Hindistan’ın doğal taş ithalatı, 2009 yılında %40, 2010 yılında %4 artmıştır. İthalat yapılan ülkeler arasında, İtalya %25 ile ilk sırada yer alırken, Türkiye %23’lük pay ile ikinci sırada ve Çin %11,7 ile üçüncü sırada yer almıştır. Türkiye, Hindistan doğal taş pazarındaki payını artırmaya devam etmiştir. İthalat yapılan diğer önemli ülkeler; Umman, Norveç, Vietnam, İspanya, Sri Lanka, Yunanistan ve Fransa’dır.

Hindistan’ın doğal taş ithalatı, ağırlıklı olarak 2515 GTİP numarasında yer alan ham‐blok mermer ve travertende olmaktadır. Bu grupta Türkiye pazarın %35,2’sine, İtalya %35,7’sine sahiptir. İthalatın yaklaşık %62’si ham‐blok mermer, traverten ve granite, %38’i işlenmiş ürünler şeklindedir. Hindistan dünya toplam ham‐blok mermer ithalatında %6,3, işlenmiş mermer‐traverten grubunda %0,9 ve ham‐blok granitte %0,8’lik paya sahiptir. Ülke, dünya toplam doğal taş ithalatında 14. sırada yer almaktadır.

Tablo 9: Hindistan’ın Doğal Taş Sektörü İthalatı (Değer: Bin Dolar) *

GTİP ÜRÜN ADI 2007 2008 2009 2009 Yılında İthalat Yapılan Başlıca Ülkeler ve % Payları
2515 Mermer ve Traverten, Ekosin Su Mermeri, Kireçli Taşlar 57.687 85.955 104.402 İtalya (35,7), Türkiye (35,2), Mısır (9,4), Vietnam (8,3), Umman (3)
2515.11 Mermer ve Traverten (Ham/Kabaca Yontulmuş) 8.263 10.417 16.600 Türkiye (42), İtalya (40,1), Vietnam (8,3), İspanya (3,1), İran (1,4)
2515.12 Mermer ve Traverten (Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş) 49.163 75.361 87.644 İtalya (34,9), Türkiye (34), Mısır (11,2), Vietnam (8,2), Umman (3,5)
2515.20 Ekosin ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Kireçli Taşlar 261 178 158 İspanya (84,2), İtalya (3,8)
2516 Granit, Porfir, Bazalt, Gre ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Taşlar 8.753 14.882 14.125 Norveç (51,7), G. Afrika (8,6), S. Arabistan (6,4), Brezilya (6,3), Finlandiya (4,4)
2516.11 Granit (Ham/Kabaca Yontulmuş) 7.567 8.366 11.154 Norveç (58,7), G. Afrika (10,6), S. Arabistan (5,9), Brezilya (5,5), Finlandiya (5,3)
2516.12 Granit; Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş 1.124 6.250 2.466 Norveç (30,8), Türkiye (30,6), İran (16,1), Çin (10,9), S. Arabistan (9,8)
2516.20 Gre 0 0 353 Nepal (97,7), Kanada (2,3)
2516.90 Yontulmaya ve İnşaata Elverişli Diğer Taşlar 63 267 152 Brezilya (67,1), Sri Lanka (21,7), Çin (11,2)
6802 Yontulmaya, İnşaata Elverişli İşlenmiş Taşlar (Kayağan Hariç) 64.249 84.250 73.103 Çin (28,9), İtalya (14,6), Umman (12,3), Türkiye (10,4), Mısır (5,6)
6802.10 Karo, Küp vb. Eşya (Suni Olarak Boyanmış Granül ve Küçük Parçalar) 92 239 665 Endonezya (53,7), Çin (27,5), Umman(14,1), İtalya (2,4), Mauritus (1,5)
6802.21 Mermer, Traverten ve Su Mermeri (Yontulmuş/Kesilmiş) 52.126 68.752 54.302 Çin (29,7), İtalya (18,2), Umman (16), Türkiye (9), Mısır (7,3)
6802.23 Granit; Yontulmaya Elverişli 9.690 5.532 6.310 Çin (31,4), Norveç (18,6), S. Arabistan (18), İtalya (4,7), Brezilya (3,8)
6802.29 Diğer Taşlar; Yontulmaya Elverişli 820 179 2.734 İsrail (58,2), Çin (38,5), Yunanistan (1), Hong Kong (1)
6802.91 Mermer, Traverten ve Su Mermeri (İşlenmiş/Yontulmamış) 197 1.937 4.061 Türkiye (64,6), Çin (14,1), İtalya (10,4), Umman (6,4), Yunanistan
(2,8)
6802.92 Diğer Kalkerli Taşlar 20 74 7 Endonezya (100)
6802.93 Granit 156 665 189 Çin (50,3), İtalya (22,2), Malezya (20,6), ABD (4,2), Bahreyn, (4,6)
6802.99 Diğer Taşlar 1.109 6.872 4.834 Fransa (43,6), Çin (23,2), Almanya (7,1), Yunanistan (5,5), İspanya (5,2)
TOPLAM 130.631 185.015 191.622
(*)Hindistan’da istatistikler 1 Nisan‐31 Mart mali yıl esasına göre açıklandığı için veri tabanlarındaki bilgiler, Nisan ayının sonlarına doğru değişmektedir. Kaynak: ITC Trademap (www.trademap.org)

Tablo 10: Hindistan’ın Ülkeler İtibariyle Doğal Taş İthalatı (Değer: milyon Dolar)*

Ülkeler 2007 2008 2009 2007 Pay (%) 2008 Pay (%) 2009 Pay (%)
İtalya 37 54 48 28,3 29,0 25,1
Türkiye 17 38 45 12,9 20,6 23,4
Çin 11 21 22 8,5 11,1 11,7
Mısır 5 11 14 3,7 5,9 7,3
Umman 12 13 12 8,9 7,3 6,3
Norveç 7 8 9 5,6 4,5 4,8
Vietnam 2 2 9 1,4 1,2 4,7
İspanya 3 4 4 2,5 2,2 2,3
Sri Lanka 16 6 4 11,9 3,4 1,9
Yunanistan 1 5 2 0,8 2,6 1,3
Fransa 1 2 2 0,4 1,0 1,1
S. Arabistan 6 4 2 4,4 2,1 1,1
İran 3 3 2 2,3 1,5 1,1
İsrail 0,0 0,1 1,6 0,0 0,1 0,9
Bhutan 2,2 2,4 1,5 1,7 1,3 0,8
G. Afrika 1,0 0,9 1,4 0,7 0,5 0,7
Tayvan 0,2 0,2 1,3 0,1 0,1 0,7
Nepal 2,2 1,4 1,1 1,7 0,7 0,6
Brezilya 0,7 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5
Ukrayna 0,4 0,4 0,9 0,3 0,2 0,5
ABD 0,4 0,6 0,9 0,3 0,3 0,4
Finlandiya 1,6 1,4 0,8 1,3 0,7 0,4
BAE 0,3 1,6 0,6 0,3 0,9 0,3
Almanya 0,0 0,4 0,5 0,0 0,2 0,3
Endonezya 0,2 0,3 0,5 0,1 0,2 0,3
Hong Kong 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2
Madagaskar 0,0 0,2 0,4 0,0 0,1 0,2
Belirtilmemiş Bölgeler 0,6 0,3 0,3 0,5 0,1 0,2
Angola 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1
Portekiz 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1
Pakistan 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1
Meksika 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
Malezya 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1
Namibya 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
TOPLAM 131 185 192 100 100 100
(*)Hindistan’da istatistikler 1 Nisan‐31 Mart mali yıl esasına göre açıklandığı için veri tabanlarındaki bilgiler, Nisan ayının sonlarına doğru değişmektedir. Kaynak: ITC Trademap (www.trademap.org)

3. Türkiye‐Hindistan Doğal Taş Dış Ticareti

Türkiye ile Hindistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, Türkiye’nin doğal taş üretim ve işleme kapasitesi dış ticaret rakamları ile karşılaştırıldığında, bu sektörde dış ticaretimizin istenilen düzeyde olmadığı görülmektedir. İki ülke arasında doğal taş sektöründeki dış ticaret hacmimiz 2009 yılında ithalatımızın artmasına bağlı olarak 85 milyon dolar olurken, 2010 yılında 108 milyon dolara ulaşmıştır. Hem ihracat, hem de ithalat değerlerindeki artış oranı %28 olarak gerçekleşmiştir.

3.1. İhracat

Trade Map verilerine göre, 2009 yılında toplam doğal taş ithalatı 192 milyon dolar olan Hindistan’ın ithalat yaptığı ülke sıralamasında Türkiye, İtalya’dan sonra ikinci sırada gelmektedir. Hindistan’a doğal taş ihracatı yapan firma sayımız, 2008 yılında 102, 2009 yılında 151 ve 2010 yılında 146 olmuştur.

Tablo 11: Türkiye’nin Hindistan’a Doğal Taş İhracatı (Değer: Bin ABD Doları)

GTİP ÜRÜN ADI 2008 2009 2010
2515 Mermer ve Traverten, Ekosin Su Mermeri, Kireçli Taşlar 24.954 29.405 38.499
2515.11 Mermer ve Traverten (Ham/Kabaca Yontulmuş) 18.685 23.459 26.819
2515.12 Mermer ve Traverten (Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş) 4.388 3.908 8.470
2515.20 Ekosin ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Kireçli Taşlar 1.882 2.038 3.210
2516 Granit, Porfir, Bazalt, Gre ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Taşlar ‐ 3,8 5,3
2516.11 Granit (Ham/Kabaca Yontulmuş) ‐ ‐ ‐
2516.12 Granit; Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş ‐ ‐ ‐
2516.20 Gre ‐ ‐ ‐
2516.90 Yontulmaya ve İnşaata Elverişli Diğer Taşlar ‐ 3,8 5,3
6802 Yontulmaya, İnşaata Elverişli İşlenmiş Taşlar (Kayağan Hariç) 5.313 5.304 5.760
6802.10 Karo, Küp vb. Eşya (Suni Olarak Boyanmış Granül ve Küçük Parçalar) 17 53 246
6802.21 Mermer, Traverten ve Su Mermeri (Yontulmuş/Kesilmiş) 350 834 1.560
6802.23 Granit; Yontulmaya Elverişli ‐ ‐ ‐
6802.29 Diğer Taşlar; Yontulmaya Elverişli ‐ ‐ ‐
6802.91 Mermer, Traverten ve Su Mermeri (İşlenmiş/Yontulmamış) 4.801 4.203 3.910
6802.92 Diğer Kalkerli Taşlar ‐ 59 26
6802.93 Granit ‐ ‐ ‐
6802.99 Diğer Taşlar 145 155 18
TOPLAM 30.267 34.713 44.264
Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı Bilgi Sistemi

Hindistan, 2515 GTİP numaralı ürünlerde ithalat politikası uyarınca “Sınırlı ithalat ve özel lisans uygulamasına rağmen, bu gruptaki ürünlerinin ithalatı sürekli büyümektedir. Aynı zaman iç talebin artmasıyla, kotaların artırılacağı ve gümrük tarife oranlarında indirime gidileceği düşünülmektedir. Bu bilgiler ışığında Türkiye’nin Hindistan’a ihraç ettiği mermer‐traverten miktarında artış olacaktır. Firmalarımızın bu pazarı iyi değerlendirmesi ihracat artışına katkıda bulunacaktır.

Rekabetin yüksek olduğu Hindistan doğal taş pazarında, kalite, fiyat, çeşit ve kolay ulaşılabilirlik pazar payının artırılmasındaki en etkili unsurlar olacaktır. Bu nedenle firmalarımızın bu pazarda başarılı olabilmeleri için özellikle kalite ve fiyattan ödün vermemeleri gereklidir. Ayrıca pazarda diğer firmalar arasında öne çıkabilmek için, orta ve üst gelir düzeyine sahip tüketicilere hitap eden ürünlerle pazara girmek avantaj sağlayacaktır.

Hindistan pazarına Türk doğal taşı ile giren firmalarımız arasında; Adalya Mermer San., Akdağ Granit Mermer ve Maden San., Akın Mermer Tekstil Pazarlama San., Alacakaya Granit Mermer San., Ali Rıza Türk‐Yakamoz Mermer Sanayi, Alimoğlu Mermer Granit San, Almerpa Enerji San., Altınkaya Granit Mermer San., Altınsoy Madencilik A.S. , Arı Madencilik San., Arma Mermer Madencilik San., Aytan Mermer Madencilik İth. İhr.San., Bimeks Mad.San., Burakhan Mermer Madencilik Paz, Dbc Mermer Madencilik San., Denkay Mermer Madencilik İnş., Dervişoğlu Traverten İthalat ve İhr.San., Deva Tekstil Gıda Madencilik San., Dimer Diyarbakır Mermer, Dm Demirtaş Mermer Madencilik, Efedağ Mermer Mad., Ermaş Madencilik San., Simetri Madencilik Nak., Simtaş Mermer ve Granit San., Stohe Index İth.İhr., Şuayp Demirel , Taşpınar Granit Ve Mermer San., Taymandos Mad. Mermer San., Toprak Mermer, Travertine Bros Dogal Tas Mad., Turgut Özen Mermer San., Uğur Soğutma Mak. Yapelsan Yapı El.İnş., Tem‐Mer Mermer, Antiktaş Madencilik, Aycan Mermer Mad., Çakmaklar Mermer, Hp Mermer, Rentaş Mermer Maden, Baysa Dış Ticaret, Ersen Dış Ticaret, Faber Madencilik San., Fiomar Madencilik, Fonmersan Antik Mermer San., Gökcesu Mermer San. Gölalan Mermer Madencilik, Hms Madencilik San., İvme Mermer Maden, Koçak Madencilik, Kuşgölü Mermer Maden, Leonardo Granit San., Mansfield Madencilik San., Mart Mermer Ve Maden San., Meya Madencilik ve Mermer başarı örnekleri arasında yer almıştır.

3.2. İthalat

Doğal taş sektöründe Hindistan’dan yaptığımız ithalat, 2010 yılında 64 milyon dolara ulaşarak %28 artmıştır. İthalatın yaklaşık %95’i işlenmiş granit olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin granit rezervlerinin az olduğu düşünüldüğünde bu durum normaldir. Blok mermer ve traverten ithalatımız ise yok denecek kadar azdır.

Tablo 12: Türkiye’nin Hindistan’dan Doğal Taş İthalatı (Değer: Bin ABD Doları)

GTİP ÜRÜN ADI 2008 2009 2010
2515 Mermer ve Traverten, Ekosin Su Mermeri, Kireçli Taşlar 17 14 3
2515.11 Mermer ve Traverten (Ham/Kabaca Yontulmuş) 8 ‐ ‐
2515.12 Mermer ve Traverten (Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş) 10 14 3
2515.20 Ekosin ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Kireçli Taşlar ‐ ‐ ‐
2516 Granit, Porfir, Bazalt, Gre ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Taşlar 2.350 389 476
2516.11 Granit (Ham/Kabaca Yontulmuş) 2.350 388 476
2516.12 Granit; Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş ‐ ‐ ‐
2516.20 Gre ‐ 0,3 ‐
2516.90 Yontulmaya ve İnşaata Elverişli Diğer Taşlar ‐ ‐ ‐
6802 Yontulmaya, İnşaata Elverişli İşlenmiş Taşlar (Kayağan Hariç) 41.042 50.417 63.545
6802.10 Karo, Küp vb. Eşya (Suni Olarak Boyanmış Granül ve Küçük Parçalar) ‐ ‐ ‐
6802.21 Mermer, Traverten ve Su Mermeri 71 17 120
(Yontulmuş/Kesilmiş)
6802.23 Granit; Yontulmaya Elverişli 2.870 4.326 4.195
6802.29 Diğer Taşlar; Yontulmaya Elverişli 0,2 5 2
6802.91 Mermer, Traverten ve Su Mermeri (İşlenmiş/Yontulmamış) 1.497 562 1.531
6802.92 Diğer Kalkerli Taşlar 10 5 ‐
6802.93 Granit 36.538 45.357 57.606
6802.99 Diğer Taşlar 56 146 91
TOPLAM 43.409 50.820 64.024
Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı Bilgi Sistemi

Son zamanlarda inşaat sektöründe yaşanan büyüme, orta ve üst sınıf gelir düzeyindeki tüketicilerin değişen tüketim harcamaları ve artan gelir düzeyi, Hintli tüketicilerin sayısında da bir artışa neden olacaktır.

4. Pazara Giriş

4.1. Pazara Giriş Koşulları

Ürünlerin pazara girişinde yapılması gereken temel düzenlemelerden biri, nihai ürünün ebatları konusundadır. 20 mm olan standart kalınlık 14‐15mm’ye kadar düşebilmektedir. İşlenmek üzere ithal edilen levhalar söz konusu ise, ürünler Hindistan’a ulaştığında bunların piyasa girişi için ithalatçının bir işleme tesisine sahip olması tercih edilebilir.

Paketleme konusu pek önem arz etmemektedir. Pahalı nihai ürünlerin ithalatında (örneğin granit levhalar) ürünler tek tek kutulara konulmakta sonrasında paletler vasıtasıyla gruplandırılmaktadır. Ham plakalar için genelde ahşap paletler kullanılmaktadır. Kumtaşı (gre) plakaları ise kumtaşı bloklarla aynı şekilde taşınmaktadır.

Ürünlerin markasına özel bir önem verilmemektedir. Doğal taşlar “doğal” bir ürün olduğundan önemli olan kalitedir ve bu kalite ürünün satıldığı yerde (showroom’da) potansiyel müşteriler tarafından kontrol edilmektedir. Bu nedenle düşük standartlı ürünler, ithalatta herhangi bir yasal sorunla karşılaşmamaktadır.

Menşe ülkesinin, ülke imajının özellikle İtalyan Mermeri söz konusu olduğunda özel bir ağırlığı olduğu doğrudur. Ancak marka tasarımı ve stratejisinin, Hindistan doğal taşlar pazarında, diğer ürünler ve sektörlerdekinden daha önemli olmadığı söylenebilir. İthalatçılar ve perakende mağazaları, kataloglarında markalara yer verebilmektedirler, ancak bu pek yaygın bir durum değildir. Ürünler markalarından ziyade, kaliteleri ve çeşitlilikleriyle satılmaktadır. Her halükarda, prestijle ve üst düzey bir alıcı kesimiyle özdeşleşen bir marka oluşturma seçeneği de göz ardı edilmemelidir.

Ülke imajı doğal taş tüketicilerinin satın alma kararlarında önemli bir rol oynamaktadır. Yüksek satın alma gücüne sahip tüketici kesimi çok seçicidir ve ürünlerin prestij düzeyini daha çok ürünün geldiği menşe ülkesi ile eşleştirmekte, yani ürünün geldiği ülke doğrudan bir kalite ve prestij algısına yol açmaktadır. Farklılaşmak isteyen elit tüketicilerin genel kanısı, İtalyan mermerinin en değerli ithal ürün olduğu yönündedir. Bu nedenle İtalyan menşeli ürünler Hindistan pazarındaki rekabette avantajlı durumdadırlar.

Türk ürünleri ise, bilinmesine ve beğenilmesine rağmen, İtalyan‐menşeli ürünlerin ülke kaynaklı imajı ile yeterli seviyede rekabet edememektedir. Türk ürünleri daha düşük fiyatlı bir segmentte konumlanmıştır. Bu konumlanma Hindistan pazarına giriş durumunda gerekli olmakla birlikte, pazara giriş hariç diğer durumlarda ürünü tüketici açısından olduğundan alt seviyelere düşürmektedir. Aslında Hintli ithalatçılar Türk ürünlerini bilmekte ve yüksek kaliteli ürün segmentinde İtalyan ürünlerinin hemen altında bir fiyat düzeyine yükseltilebileceğine inanmaktadırlar.

4.2. Dağıtım Kanalları

Dağıtım ve dağıtımın farklı şekilleri en başından bir pazara doğru girmenin iyi anlaşılması gereken anahtarlarından biridir. Hindistan örneğinde dağıtım kanalları, belli bir karmaşıklık düzeyindeki halkalardan oluşan bir zincir olarak tanımlanabilir.

Doğal taşlar sektöründe ise ithal ürünler için bu dağıtım zincir daha uzundur:

Halka: İthalatçı
Halka: Nihai İşleyici/Üretici (Hindistan’da yerleşik)
Distribütör / Toptancı
Perakendeci Son‐Kullanıcı
İthal edilen ürün tamamen işlenmişse dağıtım zinciri daha kısa olacaktır, ancak genelde ithal edilen plakalar/levhalar Hindistan’a ulaştıklarında kesim işlemine tabi tutulmaktadırlar.

Lisanslı ithalatçıların blok taş ithal etmeleri standart bir uygulama olmasa da, az rastlanan bir durum da değildir. Bu bloklar işlendikten sonra dağıtım zincirine dahil edilmektedir.

Plaka/Levha ithalatında lisans sorunu yoktur ve herhangi bir ithalatçı ithalat gerçekleştirebilir, fakat gümrük vergileri blok taş ithalatına göre daha yüksek olduğundan ürün fiyatı artmaktadır.

En iyi yol, ciddi tutarlara ulaşan gümrük vergilerini ödeyen ve sonrasında Hindistan geneline bölge bazına (örneğin kuzey‐güney) iki‐üç noktaya, yani kendi bölgelerindeki talebi karşılayan toptancılara dağıtımını yapan lisanslı ithalatçılarla çalışmaktır. Diğer bir seçenek büyük şehirlere (Delhi‐Mumbai‐Bangalore‐Chennai) hitap edecek kapasitede bir distribütörle çalışmaktır.

Hindistan’da üretilen ürünler için dağıtım zinciri ithal ürünlerinkiyle benzerdir:

Halka: Üretici
Halka: İşleyici
Halka: Toptancı
Halka: Perakendeci Son‐Kullanıcı
Hem yerli üretim taşlar hem de ithal ürünler için, eğer nihai müşteri yürütmekte olduğu bir proje için sipariş veren bir inşaat firması ise, dağıtım zincirindeki bazı halkalar atlanabilir ve üreticiden nihai tüketiciye ulaşılabilir. Bununla beraber, kendi konutlarında doğal taş kullanmak isteyen tüketiciler söz konusuysa, bu talebi perakendeci yoluyla karşılamak gerekmektedir.

Başlangıçta pazara girişin en uygun yolu doğrudan ithalatçılarla çalışmaktır. İşin zor kısmı ise firmanın ürün gamında çalışabilecek, geniş bir coğrafi alanı (şehir ya da bölge bazında) kapsayabilmek adına dağıtım ağı geniş, en uygun ithalatçıyı bulmaktır.

Diğer yandan, blok taşların pazara girişinde, ülkenin çeşitli bölgelerine kolayca taşınabilmeleri için ebatlarının yerel standartlara uygun olması gerektiğinden, seçilecek ithalatçının taşların işlenmesi için gerekli lisanslara da sahip olması gerekmektedir.

İthalatın büyük hacimlerde olması durumunda, yabancı firmanın Hindistan’da bir işleme tesisi kurması, dağıtım zincirindeki ticari marjlarını düşürebileceği için ekonomik açıdan uygun olabilir.

Hindistan pazarına girmek isteyen yabancı doğal taş firmaları için diğer bir seçenek, ülkedeki büyük inşaat şirketleriyle doğrudan temas kurmaktır. Bu seçenek, bu tarz büyük firmalara erişim imkanları kısıtlı olduğundan zor olsa da, Hindistan inşaat sektöründe son dönemde yaşanan büyüme nedeniyle son derece caziptir. Nitekim son dönemlerde Hindistan hızla modernleşmeye çalışan, hızlı bir şekilde büyüyen üst‐orta sınıfın tüketimini arttırmak için sürekli olarak alışveriş merkezleri, konutlar, lüks oteller ve restoranlar, eğlence merkezleri gibi yapılar inşa eden bir ülke olarak tanımlanmaktadır.

Tüm bu koşullar, ülkenin inşaat sektöründe önde gelen firmalara ulaşılması halinde yabancı doğal taş firmaları için büyük iş fırsatları sunmaktadır.

Diğer yandan hizmetleri Hindistan nüfusunun en varlıklı kesimince talep edilmekte olan mimarlar, iç dekorasyon tasarımcıları ve dekoratörler de unutulmamalıdır. Alım gücü yüksek müşteriler projelerini teslim ettikleri dekoratörleri, bu projelerde kullanacakları malzemeleri seçme konusunda da neredeyse tamamen özgür bırakmaktadırlar.

İç dekorasyon tasarımcılarının oluşturduğu bu pazar segmentine erişim sağlamak için, fuarlarda ve sektörel dergilerde yer almak en temel yöntemlerden biridir.

Özetle, Hindistan’ın coğrafi büyüklüğü ve dağınıklığı da dikkate alındığında Hindistan pazarında, yerel bir acente ya da dağıtıcı ile çalışmak, özellikle pazara ilk kez satış yapan firmalar için çok önemlidir. Sektör ve ürün konusunda deneyimli ve alanında bilinen bir aracı ile çalışmak pazarda son kullanıcıya ulaşma şansını artıracaktır. Doğal taş sektöründe yerli üreticiler de dahil olmak üzere pek çok firmanın rekabet ettiği düşünüldüğünde, Türk firmalarının bu pazarda başarılı olabilmeleri için yerel ortak kaçınılmazdır. İyi bir ortak aynı zamanda devlet işlerinde kolaylık sağlayacak, ürün güvenliği ve lisanslar konusunda da doğru bilgiye ulaşmanıza yardımcı olacaktır. İyi bir yerel ortak ürünün tanıtım çalışmaları için de doğru adrestir. Pazarda büyüyebilmek için Hintli ortağın yerel prosedürler hakkında vereceği bilgiler, ürünün doğru konumlanmasına yardım edecektir.

4.3. Gümrük Vergileri ve Diğer Engeller

Hindistan’da ticaretin serbestleştirilmesinden sonra, düzenleme ve kontrol için çeşitli politik önlemler alınmıştır. Bunlar arasında, maliye politikası, ihracat ve ithalat kanunları, vergi sistemi, döviz ve faiz oranı kontrolü, ihracatın kontrol edilmesi ve yüksek öncelikli sektörlere sağlanan destekler gibi konular yer almaktadır. Ancak ticaret serbestleşmiş olmasına rağmen, doğal taş sektörü gibi bazı sanayi kolları tarifeler ve tarife dışı engeller tarafından korunmaktadır.

Doğal taş ithalatı, ithalatı sınırlı (Restricted Item Licence ‐RIL) ürün grubundadır. Bu gruptaki ürünlerin ithali, ithalat lisansı olmayan firmalar için yasak olup, sadece ithalat lisansına sahip olan firmalar tarafından yapılabilir. Exim Scrip olarak adlandırılan ithalat lisansı, farklı ürünler için kullanılabilir. Bu lisans Dış Ticaret Genel Müdürlüğü veya onun atadığı birimler tarafından verilir. Her ithalatçı ya da ihracatçı firmanın İthalatçı / İhracatçı Kodu (IEC) kodu olmalıdır. Bu kod Dış Ticaret Genel Müdürlüğü’nden (DGFT) alınır.

İthalat politikasına göre, ürünlerin HS 8li bazda sınıflamasına göre hangi koşullarla ithal edileceği belirtilmektedir. 2515 GTİP numarasında yer alan ham‐blok mermer ve traverten ithalatı, “İthalatın Sınırlı Olduğu” grupta yer almaktadır (Handbook on Foreign Trade Policy And Guide to Export & Import). Bu grupta yer alan ürünler 2515.11, 2515.12.10, 2515.12.20, 2515.12.90, 2515.20.90’dır.

Tablo 13: Hindistan’ın Doğal Taş Ürünlerine Uyguladığı Gümrük Vergisi (GV) Oranları

GTİP ÜRÜN ADI %
2515 Mermer ve Traverten, Ekosin Su Mermeri, Kireçli Taşlar
2515.11 Mermer ve Traverten (Ham/Kabaca Yontulmuş) 10
2515.12 Mermer ve Traverten (Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş) 10
2515.20 Ekosin ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Kireçli Taşlar 10
2516 Granit, Porfir, Bazalt, Gre ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Taşlar
2516.11 Granit (Ham/Kabaca Yontulmuş) 10
2516.12 Granit; Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş 10
2516.20 Gre 10
2516.90 Yontulmaya ve İnşaata Elverişli Diğer Taşlar 10
6802 Yontulmaya, İnşaata Elverişli İşlenmiş Taşlar (Kayağan Hariç)
6802.10 Karo, Küp vb. Eşya (Suni Olarak Boyanmış Granül ve Küçük Parçalar) 10
6802.21 Mermer, Traverten ve Su Mermeri (Yontulmuş/Kesilmiş) 10
6802.23 Granit; Yontulmaya Elverişli 10
6802.29 Diğer Taşlar; Yontulmaya Elverişli 10
6802.91 Mermer, Traverten ve Su Mermeri (İşlenmiş/Yontulmamış) 10
6802.92 Diğer Kalkerli Taşlar 10
6802.93 Granit 10
6802.99 Diğer Taşlar 10
Kaynak: Market Access Database (http://mkaccdb.eu.int)

Tablodaki gümrük vergisi oranları Türkiye’nin içinde bulunduğu en çok kayrılan (MFN) ülkelere uygulanan basit gümrük vergisi oranlarıdır.

Gümrük vergisi hesaplanmasında birçok faktör vardır. Ürüne göre değişmekle beraber, bir mala uygulanabilen çeşitli gümrük vergileri; Temel Gümrük Vergisi (Basic Customs Duty, BCD), Ek Gümrük Vergisi (Additional Customs Duty, ACD), Özel Ek Gümrük Vergisi (Special Additional Customs Duty, SACD), Anti‐damping vergisi ‐Korunma Önlemi Vergileri (Countervailing Duty – CVD), Genel Eğitim Vergisi ve Gümrük Yükleme Ücretidir. Toplam Vergi: Çoğu ürün için BCD+ACD+SACD+Genel Eğitim Vergisi+Gümrük Yükleme Ücreti olarak hesaplanır.

Doğal taş ürünlerinde gümrük vergisinin hesaplanmasında, tabloda belirtilen temel gümrük vergisi oranlarına %1 yükleme‐boşaltma vergisi, (Landing charges ‐LCH), %4 ilave vergi (SPL) ve %3 eğitim vergisi ilave edilir. Doğal taşlar telafi edici vergiden muaf tutulmuştur.

4.4. Ödeme Şekilleri

Ödeme şekilleri açısından, Hindistan’da doğal taş ithalatıyla ilgili olarak bazı genel kurallardan bahsedilebilir:

i) İthalatçılar siparişlerde genelde FOB cinsinden çalışmaktadır. ii) En yaygın ödeme şekli belge karşılığı (vesaik mukabili) ödemedir (90‐120 gün)

Hindistan’a ihracat yapan firmaların akreditif (L.C.) ödeme şeklini kullanmalarında fayda vardır. Özellikle dış ticaretimizin yeni gelişmeye başladığı Hindistan pazarında, bu ödeme şekli hem ihracatçıya ve hem ithalatçıya güvence sağlamaktadır. Hindistan’da yapılan pazar araştırması sırasında görüşme yapılan Hintli firmalar da dış ticarette genellikle akreditif kullandıklarını belirtmiş ve Türk firmalarının da akreditif kullanmalarını tavsiye etmişlerdir.

4.5. Nakliye

İthal doğal taşlar için temel nakliye seçeneği deniz yoludur ve “navlun ve sigorta ücreti” ihraç fiyatına eklenmelidir. Deniz yoluyla ülkenin çeşitli bölgelerindeki limanlara (başta Mumbai’ye) konteynırlarla gelen ürünler, ülkenin diğer bölgelerine, taşınan parçaların büyüklüğüne göre ya karayolu ya da demiryolu ile dağıtılmaktadır.

Türkiye’den Hindistan’a bir konteynırın nakliyesi 15‐20 gün sürmekte ve navlun bedeli ürünlerin özelliklerine göre 2000‐2500 dolar arasında değişmektedir. Uzak bir pazar olmasına rağmen navlun bedelinin düşük olmasında Hindistan’la olan doğal taş ticaretimizin fazla olmasının büyük etkisi vardır. Bu avantaj sayesinde Çin’e karşı olan navlun dezavantajımız göreceli olarak azalmaktadır. Ürün nakliyesinde dikkat edilmesi gereken en önemli konular iklim şartları ve limanlardaki bekleme süresidir. Özellikle Muson yağmurları döneminde nem oranının artacağı göz ardı edilmemelidir.

Hindistan’da doğal taşlar ithalatında gerekli belgeler şunlardır:

Tek idari belge (Single Administrative Document – SAD) Ticari Fatura Menşe Şahadetnamesi (ithalatçı tarafından talep edilebilir) Taşıma belgeleri Kargo manifestosu Koli/Ambalaj Listesi (içerik beyanı) Ahşap ambalaj malzemelerine ilişkin işleme sertifikası (gerekli ise)

4.6. Firma Bulma

İGEME’ye başvuran firmalarımıza Merkezimizin üye olduğu KOMPASS ( www.kompass.com ) veri tabanından (her bir farklı ürün için) Hindistan’daki doğal taş ithalatçı/dağıtıcı firma irtibat bilgileri gönderilebilmektedir.

4.7. Fuarlar

İnşaat malzemeleri ve Doğal taş sektörü konusunda Hindistan’da düzenlenen belli başlı fuarlar aşağıdadır. Fuarlar konusundaki detaylı bilgilere web sayfalarından ulaşılabilir.

INDIA STONEMART International Stone Industry Exhibition ( www.cdos‐india.com )
bC India ‐A Bauma Conexpo Show International Trade Fair for Construction Machinery, Building Material Machines, Mining Machines and Construction Vehicles ( www.bcindia.com )
BuildArch ‐Building The Future India’s Comprehensive International Exhibition and Conference on Architecture, Building & Construction Technology, Materials, Interiors & Systems ( www.biecbuildarch.in )
Constru‐India Exhibition for the Indian Construction Industry ( www.construindia.com )
5. Yararlı Adresler

Doğal Taş Geliştirme Merkezi (Centre for Development of Stones‐CDOS) ( http://www.cdos‐india.com )
Rajasthan Eyaleti Sanayi Geliştirme ve Yatırım Ajansı (RIICO‐Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Ltd),
Hindistan Mühendislik Ürünleri İhracatı Geliştirme Kurumu ( http://www.eepcindia.org )
Rajasthan Eyaleti Gayrimenkul Geliştirme Kurumu ( http://www.rajredco.org/index.htm )
Hindistan Hükümeti, Konut ve Kentsel Yoksulluğun Giderilmesi Bakanlığı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Tanıtım Kurumu (http://www.bmtpc.org)
5. Hindistan Doğal Taş Sektörü Anket Çalışması

Doğal Taş Sektörü Anket Değerlendirmesi

Dış Ticaret Müsteşarlığı Bilgi Sisteminde verilerine göre 2009–2010 yılları arasında 2515‐2516‐6802 GTİP No ile ihracat yapmakta olan 167 firma İhracat Bilgi Platformu sistemi üzerinden telefonla aranmıştır. Anket çalışmasında 60 firma ile görüşme yapılabilmiştir. Anket sonucunda elde edilen bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

Ankete katılan firmaların, %75’i 1‐5 yıl arasında, %17’si 6‐10 yıl arasında, %7’si 11‐115 yıl arasında ve %2’si 15 yıldan fazla süredir Hindistan’a doğal taş ihracatı yapıyor.
Ankete katılan firmaların, %38’inin ihracatı düzenli, %58’inin düzensiz ve %3’ü tek seferlik ihracat gerçekleştirmiş.
Hindistan’a ihraç edilen başlıca doğal taşın yaklaşık %90’ı ham‐blok mermere ait olup, işlenmiş ürün ihracatı yok denecek kadar az. Ürün grubu açısından mermer ve traverten Hindistan’a ihraç ettiğimiz başlıca ürünlerdir.
Ankete katılan firmaların %70’i müşterilerini fuar esnasında, %15’i diğer yöntemlerle(Aracı vasıtasıyla, mail yoluyla, Pazar araştırması ile, tanıdık diğer firmalar aracılığıyla vb) ve %12’si fuar‐internet aracılığıyla bulmuştur.
Ankete katılan firmalardan %68’i Hindistan’a doğal taş ihracatında zorluk yaşamadıklarını belirtmiştir.
Firmalarımızın Hindistan’a doğal taş ihracatında yaşadığı en önemli problemler; Hindistan hükümetinin uyguladığı ithalat kotası ve ithalat lisansı, bankacılık işlemleri ve para transferinin gecikmesi, navlun fiyatlarının yüksek olması, gümrük prosedürlerinin fazla olması, gümrük vergilerinin ve masrafların yüksek olması olarak belirtilmiştir.
Ankete katılan firmalarımızın değerlendirmelerine göre, Hindistan pazarında, ülkemiz doğal taşlarının tercih edilmesinde en önemli etkenler; ürünlerimizin kalitesi, renk skalamız, ürün çeşitliliğimizin geniş olması ve fiyat uygunluğu olarak öne çıkmaktadır.
Ankete sonuçlarına, Hindistan pazarında doğal taş ihracatçılarımızın en önemli rakipleri İtalya ve Çin’dir. İran ve İspanya’da diğer önemli rakiplerimiz olarak öne çıkmaktadır. Ankete katılan 6 firma rakibimiz olmadığını, 10 firma ise konu hakkında fikri olmadığını belirtmiştir.
Ankete katılan firmalarımız, Hindistan’a doğal taş ihracatımızın artırılabilmesi için, başta fuarlara daha fazla katılım sağlanması olmak üzere Devlet Destekleri ve Pazar Araştırma desteğinin artırılması, pazar araştırması yapılması, Serbest Ticaret Anlaşmasının imzalanması, Hindistan’da uygulanan ithalat kotalarının kaldırılması, tanıtım ve reklama ağırlık verilmesi gibi önerilerde bulunmuştur.
Anket Soruları

1. Hindistan’a kaç yıldır ihracat yapıyorsunuz?
Yıllar

Firma sayısı
11‐15 yıl 4
2. Hindistan’a olan ihracatınız düzenli mi yoksa düzensiz aralıklarla mı oluyor?

Ankete katılan firmalardan Hindistan’a ihracatı, devamlılık arz eden firma sayısı 23, Hindistan’a ihracatı düzensiz olan firmaların sayısı 35’tir. 2 firma da tek seferlik satış yaptıklarını belirtmiştir.

3. Firmanız Hindistan’a hangi doğal taşları ihraç ediyor? İhracat ham‐blok mu yoksa işlenmiş mi?

Ankete katılan firmalardan 55 tanesi sadece ham‐blok mermer ihracatı yaptıklarını, 5 tanesi de hem ham, hem işlenmiş ürün ihracatı gerçekleştirdiklerini ifade etmiştir.

Yine firmalardan 45 tanesi sadece mermer, 11 tanesi sadece traverten, 3 tanesi hem mermer hem traverten, 1 tanesi sadece oniks mermer ihracatı gerçekleştirdiklerini ifade etmişlerdir.

4. Hindistan’deki alıcınızı nereden buldunuz?

İhracatçı firmaların Hindistan’da en fazla alıcı bulabildikleri kanal olarak fuarlar öne çıkmaktadır. Ayrıca, firmaların fuar faaliyetlerini internet ve pazar araştırması gibi diğer kanallarla destekledikleri görülmektedir.
5. Hindistan’a doğal taş ihracatında yaşadığınız en büyük zorluk/zorluklar hangisidir?

Ankete katılan firmalardan 41 tanesi Hindistan’a doğal taş ihracatında bir sorunla karşılaşmadıklarını ifade etmişlerdir. Bunun dışında firmalarımızın yaşadığı sorunlar aşağıda özetlenmiştir.

Hindistan’a doğal taş ihracatında yaşanan en önemli problemlerden biri, Hindistan hükümetinin uyguladığı ithalat kotası ve ithalat lisansıdır. Söz konusu ithalat lisansı belli koşulları taşıyan firmalara verilmekte olup, lisansı olmayan Hintli firmanın ithalat yapması mümkün değildir. Aynı zamanda kotaların miktarları, Hükümet tarafından belirlenmekte ve bunun dışına çıkılamamaktadır. Bu durum, zaman zaman Türk ihracatçılarının da satışlarını etkilemektedir. Ayrıca Hintli yerli üreticilerin de fazla olması firmalarımızın pazar payını düşürmektedir.

Hindistan’a ihracatta firmalarımızın genel bir sorunu olan bankacılık işlemleri ve para transferlerinin gecikmesi, doğal taş sektöründe de yaşanan zorluklar arasındadır.
Bankacılık işlemleri

4
Döviz kurunun hızlı değişmesi

1
Nakliye

2
Yerli üretimin fazla olması

2
Hindistan gümrüklerinde doğal taş ihracatçılarımızın yaşadığı sorunlar arasında gümrük prosedürlerinin fazla olması, gümrük vergilerinin ve masrafların yüksek olması gibi konular yer almaktadır.

Diğer taraftan nakliye konusunda, gemilerin geç ulaşması ve tonaj olarak ağır bir malzeme olan doğal taşta navlun fiyatlarının yüksek olması gibi zorluklar belirtilmiştir.

6. Hintli ithalatçıların Türk doğal taşını tercih etmesindeki en önemli faktör hangisidir?

Hindistan pazarında, ülkemiz doğal taşlarının tercih edilmesinde en önemli sebep olarak ürünlerimizin kalitesi gösterilirken, bunun yanında renk skalamız ve ürün çeşitliliğimizin geniş olması ikinci sırada yer almaktadır. Fiyat uygunluğu ise Hintli ithalatçıların Türk doğal taşını tercih etmesindeki en önemli unsurlar arasındadır.
Kalite

26
Fiyat

11
Ürün çeşitliliği, renk skalası

20
satış sonrası hizmetler
7. Hindistan pazarında Türkiye’nin en önemli rakibi kimdir?

Ankete sonuçlarına göre, Hindistan pazarında doğal taş ihracatçılarımızın en önemli rakipleri İtalya ve Çin’dir. İran ve İspanya’da diğer önemli rakiplerimiz olarak öne çıkmaktadır. Bunlara ilaveten 6 firma rakibimiz olmadığını, 10 firma ise konu hakkında fikri olmadığını belirtmiştir.

İtalya

24 Çin
11
İspanya

6
Pakistan

1 Vietnam

1 Hindistan
1 Yunanistan

1 Rakibimiz yok
6 Fikrim yok

10
8. Türkiye, Hindistan’a ihracatını artırmak için neler yapmalıdır?

Ankete katılan firmaların sadece 2 tanesi bu konuda fikir belirtmemiş, 4 firma ise bir çalışma yapılmasına gerek olmadığını söylemiştir. Diğer firmalar, Hindistan’da yapılan fuarlara daha fazla katılım başta olmak üzere, çeşitli önerilerde bulunmuşlardır. Bu öneriler arasında pazar araştırması yapılması, Devlet Destekleri ve Pazar Araştırması Desteği’nin artırılması ağırlıktadır. Aynı zamanda Serbest Ticaret Anlaşmasının imzalanması, Hindistan’ın uyguladığı ithalat kotalarının kaldırılması, tanıtım ve reklama ağırlık verilmesi diğer öneriler arasındadır.


DOĞAL TAŞ

DOĞAL KAYALAR
YEŞİL KUVARS
Fiyatı      :      200 TL
Ürünün Özellikleri
  • BRAZİLYA
  • EŞİ YOK
  • ÖZEL PAKETLEME
  • YEŞİL KUVARS
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

DOĞAL TAŞ

 

Hindistan Doğal Taş Sektörüne Genel Bakış

1,2 milyar toplam nüfusu ve 250 milyonluk orta sınıfı ile Hindistan, gelişmekte olan ülkeler arasında hızlı gelişen, büyük bir pazardır. Çin’den sonra Asya kıtasının en önemli ekonomik gücü olan Hindistan, Türk firmaları için çok sayıda sektörde işbirliği olanağı ve ihracat potansiyeli barındırmaktadır. Ülke, satın alma gücü paritesine göre ABD, Çin ve Japonya’nın ardından dünyanın en büyük 4. ekonomisidir. 2008 yılının ikinci yarısından itibaren etkili olmaya başlayan küresel mali krizde en iyi performans gösteren ekonomiler arasında değerlendirilmekte olan Hindistan’ın, 2020 yılında GSYİH açısından dünyanın en önemli ekonomileri arasında olması beklenmektedir. Diğer taraftan ülke 2010 yılında BRIC* ülkeleri arasında Çin’den sonra GSYİH’nın en fazla arttığı ülke olmuştur. Ekonominin gelişmesine bağlı olarak Hindistan’ın sanayi üretimi, yatırımları ve dış ticaretinde de artış beklenmektedir.

Tablo 1: Hindistan’ın Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeleri

Türkiye ile Hindistan arasındaki ticaret hacmi son dönemde artış seyri izlemesine rağmen, ticaret dengesi sürekli olarak ülkemiz aleyhinedir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2008 yılında 3 milyar dolara ulaşmıştır. 2009 yılında ise dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre %23 azalmıştır. 2009 yılında Türkiye Hindistan’a 411 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirirken Hindistan’dan 1,9 milyar dolar tutarında ithalat gerçekleştirmiştir. 2010 yılında ise dünya ticaretindeki olumlu hava Türkiye‐ Hindistan dış ticaretini de etkilemiş ve ticaret hacmimiz 2008 yılındaki artışın da üzerine çıkarak %74 oranında artarak 4 milyar dolara ulaşmıştır. Hindistan, büyüyen ekonomisine paralel olarak altyapı ve üstyapı yatırımlarının arttığı, tüketim potansiyelinin yükseldiği bir ülke konumundadır. Ekonomi ve dış ticaret açısından gelecekte adından daha fazla söz ettirecek olan Hindistan ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi iki ülke potansiyelinin çok altındadır. İki ülke arasındaki potansiyeli harekete geçirmek için Türkiye ile Hindistan arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması konusunda görüşmeler devam etmektedir.

Doğal taş sektörü, Hindistan ithalatında ve Türkiye’nin ihracatında potansiyel arz eden sektörler arasında yer almaktadır. Bu nedenle Türk doğal taşının pazar potansiyeli yerinde tespit edilmesi ve Hindistan doğal taş sektörünün incelenmesi amacıyla Merkezimiz tarafından doğal taş sektörü yerinde pazar araştırması yapılmıştır. Çalışma kapsamında “India Stonemart 2011–Doğal Taş Sektör Fuarı”na bir bilgilendirme standı ile katılım sağlanmıştır. Fuarda doğal taş sektörü, inşaat malzemeleri, dekorasyon ürünleri, müteahhitlik, taş işleme makineleri ve ekipmanları, taş işlemede kullanılan kimyasallar, maden ocakları için makine ve aletler ve iş güvenliği alanlarında

* BRIC ülkeleri; Brezilya, Rusya Federasyonu, Hindistan, Çin

faaliyet gösteren 7 ülkeden 310’dan fazla firma katılım sağlamıştır. Türkiye bu fuara 25 firma ile Milli Katılım sağlamıştır.

Pazar araştırmasına konu olan doğal taş sektörüne yönelik olarak, ilgili kamu ve özel sektör kuruluşunun yanı sıra yaklaşık 100 adet yerli üretici/ihracatçı, ithalatçı ve dağıtıcı firmayla da görüşmeler yapılmış, sektörlerde pazarın durumu, pazara hakim rakip ülkeler, sektöre uygulanan genel mevzuat, lojistik imkanları, nakliye giderleri, mallarla ilgili tüketici öncelikleri gibi konularda kendilerinden bilgi alınmıştır. Aynı zamanda Hindistan’da lojistik alanında iş yapan Türk firmaları ile de görüşmeler yapılmış, Hindistan ile ilgili ticaret fırsatları, Hindistan pazarına giriş ve lojistik konularındaki tecrübelerinden istifade edilmiştir.

Bilgi alışverişinde bulunulan kurumlar arasında Hindistan Doğal Taş Sektörünü yönlendiren Doğal Taş Geliştirme Merkezi (Centre for Development of Stones‐CDOS), Rajasthan Eyaleti Sanayi Geliştirme ve Yatırım Ajansı (RIICO‐Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Ltd), Jodpur Taş Üreticileri Derneği (Jodpur Stone Park Industries Association), Hindistan Mühendislik Ürünleri İhracatı Geliştirme Kurulu Project (Exports Promotion Council Of India) ve Rajasthan Eyaleti Gayrimenkul Geliştirme Kurumu bulunmaktadır.

Hindistan pazarında faaliyet gösteren yerel firmalar, bu pazarda çalışan yabancı (özellikle Çinli ve İtalyan) tedarikçiler ve Türk firmaları, Hindistan pazarının büyüklüğü, pazardaki fırsatlar konusunda memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Hindistan pazarının krizden etkilenmediğini ve büyümeye devam ettiğini belirtmişlerdir. Ancak firmaların tamamı, Hindistan pazarındaki en önemli problemin İthalat Lisansı ve İthalat Kotaları olduğunu dile getirmiştir.

Hindistan’da Türk doğal taşının pazarda bilindiği ve özellikle geniş renk skalası, kalitesi ve uygun fiyatı nedeniyle tercih edildiği görülmüştür. Hintli yetkililer, Türk doğal taş üreticilerini Hindistan’daki fuarlar dışında Dubai’deki ve İtalya’daki fuarlardan tanıdıklarını ve bu fuarlarda yaptıkları bağlantılar ile Türkiye ile ticaret yaptıklarını belirtmişlerdir. Aynı zamanda Türkiye’de düzenlenen ve alanındaki en önemli fuarlardan biri olan “İzmir Mermer Fuarı”nı da ziyaret ettiklerini ve katılımcı olarak yer aldıklarını belirtmişlerdir.

Türkiye ile Hindistan arasındaki coğrafi uzaklık, zaman zaman Türk firmalarının bu pazara ve bu pazarı araştırmaya olan ilgilerini azaltsa da, Türk lojistik firmaları ile yapılan görüşmelerde Hindistan’la olan doğal taş (özellikle mermer) ticaretimiz sayesinde deniz nakliyesinin geliştiği ve Türkiye ile Hindistan arasındaki ticaret açısından nakliyenin çok ciddi bir engel teşkil etmediği görülmüştür. Türkiye’den Hindistan’a 40 feetlik bir konteynırın nakliyesi 15–20 gün sürmekte ve navlun bedeli 2.000 ila 2.500 dolar arasında değişmektedir. Ürün nakliyesinde tek sorun Hindistan limanlarındaki altyapı yetersizliğinden kaynaklanan gecikmelerdir.

Çalışmanın yapıldığı Jaipur, Rajasthan Eyaleti’nin en önemli doğal taş merkezidir. Rajasthan eyaletinin merkezi olan Jaipur, pembe renkli taşlardan yapılmış olması nedeniyle ‘Pink City’ olarak da bilinir.

Hindistan’da özellikle ithalat lisansına sahip ve yeterli kotası olan, sektörüne hakim dağıtıcı/ithalatçı bir firma ile çalışmak, özellikle Türk doğal taş ürünlerinin pazardaki payının artırılmasında önem arz etmektedir. Hindistan pazarında ithalat lisansı bulunmayan veya iyi bir dağıtım ağı bulunmayan firma ile çalışmak imkansızdır.

Hindistan pazarına girişte önem arz eden temel hususlar şunlardır;

‐Fiyat; Hindistanlı girişimciler, fiyata karşı çok duyarlıdırlar. Fiyat üzerine pazarlıklar (müzakereler) uzun sürmektedir. ‐Ülkenin yüzölçümünün ve nüfusunun büyük olması nedeniyle iyi bir dağıtım ağına sahip olmak gereklidir. ‐Özellikle büyük projelerde Türk doğal taşının kullanılması, sektörde tanınmış mimarlar tarafından Türk doğal taşının tercih edilmesi firmalarımızın ürünlerine olan talebi artıracaktır.

Pazar araştırması çerçevesinde, firmalarla yapılan görüşmelerde özellikle mermer konusunda dünya pazarlarında marka olmuş İtalya ve çok ucuz maliyetlerle iş yapan Çin’in önde olduğu vurgulanmıştır. İran ve İspanya da diğer önemli rakiplerimiz olarak öne çıkmıştır.

Hindistan’ın, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması bulunmamaktadır. Bu konuda görüşmeler devam etmekte olup, yakın bir gelecekte iki ülke arasında imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşması’nın bu ülke ile olan dış ticaretimizi artıracağı düşünülmektedir. Ancak Hindistan’ın Avrupa Birliği ile yakın dönemde imzalaması beklenen Serbest Ticaret Anlaşmasının, Türk ihracatçısına büyük zarar vereceği ve firmalarımız açısından pazarda ciddi kan kaybına sebep olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle Hindistan’a yapılan ihracatta vergi yükünün azaltılması ve Asya pazarındaki ticaretimizin azalmaması için Serbest Ticaret Anlaşması’nın en kısa zamanda imzalanması gereklidir. Hindistan’ın nüfus ve sanayi gelişiminin yarattığı potansiyelin yanı sıra, Hindistan’ın diğer Asya ülkelerine giriş açısından da bir kapı olduğu unutulmamalıdır.

Çalışma sonucunda elde edilen bilgiler, incelenen doğal taş sektörünün, Hindistan’a ihracatımızı artırmada doğru bir seçim olduğunu bir kez daha göstermiştir. Pazar araştırmasında incelenen doğal taş sektörüne ilişkin ayrıntılı bilgiler sonraki bölümlerde detaylı olarak incelenmiştir.

2. Hindistan Doğal Taş Sektörü

Hindistan doğal taş sektörü, üretim, istihdam, yatırım ve ihracat açısından Hindistan’daki en önemli sanayilerden biridir. Doğal taş çeşitleri arasında pazarda en fazla tüketileni mermerdir. Başlıca tüketim alanları, inşaat sektörü, güzel sanatlar ve dekorasyon olan doğal taşların, en geniş kullanım alanını inşaat sektörü teşkil eder. Binaların iç ve dış kaplamaları, dekorasyon işleri, anıtlar, heykeller ile süs ve hediyelik eşya imalatı önemli tüketim alanlarını oluşturur. Özellikle binaların iç kısımlarında yer döşemesi ve duvar kaplaması olarak, merdiven basamaklarında, sütunlarda, şöminelerde, mutfak ve banyolarda kullanılır. İç dekorasyon malzemesi olarak masa, sehpa ve çeşitli mobilyaların üretiminde kullanılır. Hediyelik eşya ve el sanatları alanında ise, vazo, biblo, avize, şekerlik, kül tablası vs. yapımında özellikle renkli mermerler kullanılmaktadır. Mezar ve mezar taşlarında da önemli miktarda mermer tüketilmektedir.

Sektör uzmanlarının tahminlerine göre, Hindistan’da sadece mermer konusunda 10 milyon civarında potansiyel tüketici bulunmaktadır. Bunun dışında toplam doğal taş tüketicilerinin 100 milyon kişi civarında olduğu tahmin edilmektedir. İç piyasadaki doğal taş tüketicileri, inşaat sektörü, müteahhitler, iç mimarlar, büyük oteller ve son kullanıcılar olarak sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırmada özellikle yüksek alım gücüne sahip olan son tüketiciler, kaliteden ziyade farklı ve özel ürün aradıkları için fiyatı yüksek de olsa satın alma eğilimindedirler. Bu nedenle pazarda İtalya menşeli mermerler, kaliteli olmasa da marka olması sebebiyle çok yüksek fiyatlara satılabilmektedir.

Hindistan’da doğal taş alıcıları, organize ve organize olmayan iki gruba ayrılabilir. Her iki grupta da, alım süreci iki şekilde olur;

Son tüketiciler, mağaza ve showroomlarda doğrudan kişisel tercihlerine ve satın alma motivasyonlarına göre satış yerinde karar vermektedirler.
Satın alma yetkilileri (mimarlar, iç mimarlar) malzemeyi kullanacakları yere göre (özel konut veya iş merkezi inşası) karar verir ve satın alırlar.
Büyük projelerde kullanılacak malzeme seçiminde, şartnamede yer alan teknik ve estetik özellikler önemlidir. Şartnameye uygun olması için satın alma yetkilileri seçimlerini şartnameye göre yaparlar. Hindistan iç pazarında ürünler üç grupta toplanabilir. Bunlar

Yüksek katma değerli ürünler: Bu grupta ithal mermer ve diğer doğal taşlar dışında, kaliteli Hint mermeri ve doğal taşlar da yer almaktadır. Genellikle özel projeler için olan ürünlerdir.
Orta kaliteli ürünler: Orta ve üst sınıfı hedefleyen yerli ve ithal ürünler
Düşük kaliteli ürünler: Yerli üretim ve düşük gelir seviyesine hitap eden ürünlerdir.
Aşağıdaki tabloda araştırmaya konu olan doğal taşların detayları verilmiştir.

Tablo 2: Pazar Araştırmasına Konu olan Doğal Taşlar GTİP No ÜRÜN ADI

2515.11 Mermer ve Traverten (Ham/Kabaca Yontulmuş) 2515.12 Mermer ve Traverten (Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş) 2515.20 Ekosin ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Kireçli Taslar 2516.11 Granit (Ham/Kabaca Yontulmuş) 2516.12 Granit; Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş 2516.20 Gre 2516.90 Yontulmaya ve İnşaata Elverişli Diğer Taşlar 6802.10 Karo, Küp vb. Eşya (Suni Olarak Boyanmış Granül ve Küçük Parçalar) 6802.21 Mermer, Traverten ve Su Mermeri (Yontulmuş/Kesilmiş) 6802.23 Granit; Yontulmaya Elverişli 6802.29 Diğer Taşlar; Yontulmaya Elverişli 6802.91 Mermer, Traverten ve Su Mermeri (İşlenmiş/Yontulmamış) 6802.92 Diğer Kalkerli Taşlar 6802.93 Granit 6802.99 Diğer Taşlar

2.1. Üretim ve Rezervler

Dünyanın 7. büyük yüzölçümüne sahip olan Hindistan, doğal taş konusunda geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Doğal taş çeşitleri arasında granit, mermer, kum taşı, kireç taşı, kayrak taşı ve kuvarsit yer almaktadır. Mermer rezervlerinin yoğunlaştığı bölgeler: Rajasthan eyaleti, Gujarat eyaleti, Madhya Pradesh eyaleti, Haryana ve Andhra Pradesh eyaletleridir.

Rajasthan eyaleti, Hindistan’ın toplam mermer üretiminin %90’ını elinde bulunduran önemli bir mermer deposudur. Gujarat ve Madyha Pradesh eyaletleri özellikle ince taneli mermer üretiminde öndedir. Bihar, Jammu‐Kaşmir, Maharashtra, Sikkim, Uttar Pradesh ve Bengal eyaletlerinde ise yeni mermer çeşitleri üretilmeye başlamıştır.

Hindistan’da yerli sanayi, üretim teknikleri alanında oldukça gelişmiştir. Özellikle blok üretimi, plaka kesimi, kaldırım taşları, fayans, anıt yapımı, mezar taşı yapımı, heykeller ve peyzaj uygulamaları konusunda sektör ileridir.

2005–2015 döneminde, Hindistan’da orta ve zengin sınıf nüfusunun %300, genç nüfusun (15–25 arası) ise %11 artması beklenmektedir. Bu durum, özellikle iç dekorasyonda farklı ürün tasarımında kullanılan mermere olan talebi de artıracaktır. Tier‐1 ve Tier‐2 * şehirlerinin ortaya çıkması, yükselen gelir ve artan farkındalığa bağlı olarak, gelecekte inşaat sektörü ve lüks inşaat malzemeleri büyüme için anahtar olacaktır.

Hindistan’da doğal taş sektörü konusunda önde gelen eyaletler ve rezervlerin bulunduğu bölgeler tabloda özetlenmiştir.

Tablo 3: Eyaletler Bazında Doğal Taş Rezervleri

Eyaletler Taş Çeşitleri Bölge
Rajasthan Eyalette özellikle mermer yoğunluktadır. Bunun dışında geniş granit, kumtaşı, kayrak taşı, kireç taşı rezervleri bulunmaktadır. Makarana mermeri en bilinen çeşittir. Makarana, Kishangarh, Rajsamand, Udaipur, Banswara, Jaipur, Abu Road, Churu
Andhra Pradesh Eyalet, Hindistan’daki en büyük granit rezervlerine sahiptir. Bunun dışında kayrak taşı, mermer ve kireç taşı rezervleri bulunmaktadır. Tekkali, Palasa, Srikakulam, Guntoor, Kalawala, Karimnagar,Mulangor, Huzurabad, Somaram, Warangal, Chilakaluriopet, Madanapali, Adoni, Sajjapuram, Nathenla, Gurujepalli, Rayadurga, Kazipet
Tamil Nadu Eyalet, granit rezervleri konusunda önde gelen eyaletler arasındadır. Kunnam, Karasanur, Idayapatti, Salem, Vevanur, Akkarapatti, Rasipuram, Koli, Vikramasinghapuram, Ambasamudhram, Valliyur, Iruthalam, Rajapalayam, Sivangana, Theni, Virudhunagar, Thakkalai
Karnataka Eyalette 100’den fazla kayaç çeşidi bulunmaktadır. Özelikle granit rezervleri yoğundur. Mangalguda, Bellary, Narayanpura, Purthagiri, Sawandurga, Ramnagaram, Raichur, Sira, Tumkur, Taluk, Shahpur, Uduvagere, Ilkal, Hungud, Bijapur, Kiyadikuppa
Orissa Eyalette nadir bulunan granit rezervleri vardır. Oriyan graniti en bilinen çeşit olup siyah, gri, Koraput, Ganjam, Saipala, Kalahandi, Jeypore, Hirapur, Kalimela, Kendujhar, Pottangi, Rayagada, Boriguma, Kalimela,
* Hindistan’da büyük şehirler ekonomik büyüklükleri, altyapı gelişimi, nüfus, kişi başına düşen gelir ve sanayi gelişimi gibi bazı parametrelere göre sınıflandırılır. Örneğin, Mumbai şehri Tier‐1, Ahmedabad şehri Tier‐2, Agra şehri Tier‐3 içinde yer almaktadır.

mavi, pembe, beyaz, yeşil renkli olanları mevcuttur. Damanjodi, Jagannathpalli
Gujarat Eyalette mermer, kireçtaşı, kumtaşı, kuvarsit, granit rezervleri bulunmaktadır. Banaskantha, Baroda, Himatnagar, Dhangadhra, Songadh, Anjar, Kheda, Panchmahal, Baroda, Sabarkantha, Palanpur, Godhra, Barbara, Wankener, Sior, Bhavnagar
Madhya Pradesh Eyalette granit, mermer ve kumtaşı rezervleri bulunmaktadır. Chhatarpur, Panna, Sagar, Datia, Shivpuri, Katni, Narsinghpur, Harda, Sidhi, Guna, Bundelkhand
Haryana Eyalette en önemli kayrak taşı ve kuvarsit rezervleri bulunmaktadır. Bunun dışında granit ve mermer rezervleri de mevcuttur. Rewari, Mahendragarh, Kund, Manethi, Palda, Ganjar, Bhiwani, Mahedra Garh,
Kaynak: Hindistan Doğal Taş Geliştirme Merkezi‐CDOS ( www.cdos‐india.com )

Bu eyaletler dışında Maharasthra, Bihar, Assam, Kerala, Uttar Pradesh, Batı Bengal, Nagaland, Mizoram, Meghalaya, Arunachal Pradesh eyaletleri de önemli düzeyde doğal taş potansiyeline sahiptir.

Hindistan’ın bilinen en önemli mermer rezervleri Rajasthan eyaletinde (Nagaur, Udaipur, Rajsamand, Banswara, Dungarpur, Jaipur, Sirius, Bhilwara, Ajmer, Bundi, Alwar and Pali) bulunur. Toplam rezervin 2,2 milyar ton olduğu tahmin edilmektedir.

Tablo 4: Hindistan Mermer Rezervleri

Eyalet Rezerv (Milyon Ton)
Rajasthan 1.144
Jammu & Kashmir 405
Madhya Pradesh 400
Gujarat 95
Chhattisgarh 83
Maharashtra 59
Haryana 22
Uttaranchal 6
Sikkim 2
TOPLAM 2.216
Kaynak: Hindistan Doğal Taş Geliştirme Merkezi‐CDOS ( www.cdos‐india.com )

Hindistan 43.000 milyon m 3’lük rezerv miktarıyla, dünya granit rezervlerinin %20’sine sahiptir. Aynı zamanda granit üretimi ve ihracatında da dünya sıralamasında üst sıralarda yer almaktadır. En önemli granit rezervlerinin bulunduğu bölgeler; Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Rajasthan, Bihar, Batı Bengal ve Gujarat’tır.

Tablo 5: Hindistan Granit Rezervleri

Eyalet Rezerv (Milyon m 3)
Karnataka 9.740
Jharkhand 8.847
Rajasthan 8.479
Madhya Pradesh 6.271
Andhra Pradesh 2.788
Orissa 2.135
Maharashtra 1.159
Bihar 878
Tamil Nadu 713
Assam 584
Uttar Pradesh 495
Gujarat 420
Meghalaya 286
Chhatisgarh 50
Haryana 34
West Bengal 33
Kerala 4
TOPLAM 42.916
Kaynak: Hindistan Doğal Taş Geliştirme Merkezi‐CDOS ( www.cdos‐india.com )

Hindistan, mermer ve granitin yanısıra önemli kum taşı rezervlerine de sahiptir. 1.000 milyon tonluk rezervin %90’ı Rajasthan eyaletindedir. (Bharatpur, Dhoulpur, Jodhpur Kota, Hawaii Madhpour, Bundi, Chittorgarh, Bikaner, Jhalawar, Pali ve Jaisalmer)

Hindistan 50 milyon tonluk kayrak taşı rezervlerine sahip olup, en önemli yataklar; Rajasthan, Haryana, Andhra Pradesh ve Madhya Pradesh eyaletlerinde bulunmaktadır.

Tablo 6: Doğal Taş Üretimi (Miktar: Bin ton)

Ürün 2001‐02 2002‐03 2003‐04 2004‐05 2005‐06 2006‐07
Granit 83,53 207,55 199,51 233,89 852,62 335,09
Kireç taşı 2163,78 3387,31 3756,68 4267,76 3748,39 4306,85
Mermer 4929,53 6150,76 6657,97 7548,08 7332,56 6815,44
Kuvars 28,49 5,6 0 5,25 4,06 1,32
Kum taşı 6174,73 5727,03 7337,61 8382,14 7019,15 7807,07
Kayrak taşı 8,94 6,97 5,31 96,25 2,12 3,22
TOPLAM 13.389 15.485 17.957 20.533 19.859 19.269
Kaynak: Hindistan Doğal Taş Geliştirme Merkezi‐CDOS( www.cdos‐india.com )

Hindistan doğal taş sektöründe, hem yerli üreticiler hem de yabancı firmalar rekabet etmektedir. Özellikle yerli üreticiler arasında sermaye birikimi yüksek, üretim ve ihracat dışında yurtdışından ithalat da yapan çok sayıda firma bulunmaktadır. Bu firmalardan bazıları; Rajasthan Marbles & Granites, Granites & Marble Pvt Maruti Ltd., Evershine Marble Co., Classic Marble, Avid (India) Marbles & Granites ve Akar Marble Industries’dir.

Doğal taş rezervleri açısından Hindistan’ın en önemli bölgesi olan Rajasthan eyaletinin üretiminde kum taşı ve mermer önde gelmektedir. Üretim son beş yıllık dönemde düzenli şekilde artmıştır. 2009 yılında %4 artış görülürken, 2010 yılında üretim bir önceki yıla göre %21 artmıştır.

Tablo 7: Rajastan Eyaleti’nin Doğal Taş Üretimi (Miktar: Bin Ton)

Ürün 2005‐06 2006‐07 2007‐08 2008‐09 2009‐2010
Kayrak taşı ve kuvarsit 6 5 4 8 24
Granit 853 335 363 358 761
İri taneli kireç taşı 3.748 4.308 7.268 5.486 5.524
Mermer 8.585 7.643 8.754 9.570 11.771
Kum taşı 7.019 7.807 8.695 10.467 13.847
TOPLAM 20.211 20.098 25.084 25.889 31.927
Kaynak: Hindistan Doğal Taş Geliştirme Merkezi‐CDOS ( www.cdos‐india.com )

2.2. İhracat

Hindistan’ın doğal taş ihracatı, son üç yıllık dönemde çok fazla artış göstermemiş, 2009 yılında ise %10 oranında azalma göstermiştir. Hindistan, dünya toplam doğal taş ihracatında Çin ve İtalya’dan sonra 3. sırada yer almaktadır. İhracatta ön plana çıkan ürünler, ham‐blok ve işlenmiş granit olmuştur.

Zengin ve farklı renklerde granit rezervlerine sahip olan Hindistan’ın dış ticaret değerleri de bunu doğrulamaktadır. Ham–blok ürün grubunda granit liderliğini korumuştur. Hindistan’ın ham‐blok ürün ihracatında önde gelen ülkeler; Çin, İngiltere, Tayvan, ABD, Belçika, Almanya, Nepal, İspanya ve Hollanda’dır. Ülkenin ham‐blok ürün ihracatı 2009 yılında bir önceki yıla göre %12 azalırken, dünya ihracatındaki payı ham‐blok mermerde %1,5, granitte ise %35,7 olarak gerçekleşmiştir.

Hindistan’ın işlenmiş ürün ihracatında önde gelen ülkeler; ABD, Almanya, Türkiye, Belçika, İtalya, Hollanda, Çin, Kanada, Polonya ve Fransa’dır. İhracat değeri 2008 yılında %2 artarken, 2009 yılında %13 azalmıştır. Ülkenin dünya toplam işlenmiş ürün ihracatındaki payı %7,6 olarak gerçekleşmiştir.

Hindistan’ın doğal taş ihracatı, ürün çeşitliliği açısında Türk ürünleri ile bütünlük sağlamaktadır. Türkiye’nin zengin mermer rezervleri, işleme kapasitesi, Hindistan’ın özellikle zengin granit rezervleri ve işleme tesisleriyle birleştirildiğinde her iki ülke için de ticaret ve yatırım konusunda işbirliği imkanları sunmaktadır. Hindistan dünya doğal taş ticaretinde önemli bir üretici ve ihracatçı olması dışında, aynı zamanda doğal taş ve taş ürünleri konusunda önemli bir tüketicidir. Gelişmiş dağıtım ağı, yerli talepteki artış ve büyüyen orta sınıfın farklı mimari uygulamalara olan talebi, Hindistan pazarında Türk firmaları için bir potansiyel yaratmaktadır.

Tablo 8: Hindistan’ın Doğal Taş Sektörü İhracatı (Değer: Bin Dolar)*

GTİP ÜRÜN ADI 2007 2008 2009 2009 Yılında İhracat Yapılan Başlıca Ülkeler ve % Payları
2515 Mermer ve Traverten, Ekosin Su Mermeri, Kireçli Taşlar 29.765 35.148 24.937 Çin (33,5), Nepal (13), Hong Kong (10,9), Mısır (9), BAE (3,8)
2515.11 Mermer ve Traverten (Ham/Kabaca Yontulmuş) 835 3.178 563 Çin (42,6), Almanya (31,1), ABD (7,1), Nepal (6), Hollanda (4,6)
2515.12 Mermer ve Traverten (Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş) 28.451 31.160 24.165 Çin (33,5), Nepal (13,3), Hong Kong (11,3), Mısır (9,2), BAE (3,8)
2515.20 Ekosin ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Kireçli Taşlar 479 810 209 Tanzanya (25,8), BAE (14,4), İtalya (14,4), Almanya (10,5), Belçika (9,6)
2516 Granit, Porfir, Bazalt, Gre ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Taşlar 653.253 532.818 474.705 Çin (46,2), İngiltere (11), Hong Kong (7,5), İtalya (5,1), Tayvan (4,1)
2516.11 Granit (Ham/Kabaca Yontulmuş) 392.917 420.448 320.067 Çin (63,8), Hong Kong (10,2), İtalya (5,5), Tayvan (5,4), Makau (4,2)
2516.12 Granit; Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş 62.513 43.711 46.065 Çin (30,8), ABD (18,5), Nepal (7,1), BAE (7,1), Hong Kong (6,2)
2516.20 Kum Taşı 0 0 87.226 İngiltere (48,8), Belçika (5,6), Almanya (4,5), İtalya (4), BAE (4)
2516.90 Yontulmaya ve İnşaata Elverişli Diğer Taşlar 31.881 28.914 21.346 İngiltere (38,3), Belçika (9,3), İtalya (8,1), Almanya (5,9), BAE (3,5)
6802 Yontulmaya, İnşaata Elverişli İşlenmiş Taşlar (Kayağan Hariç) 772.091 785.256 683.018 ABD (20,5), Almanya (8,4), İngiltere (6,7), BAE (6,5), Türkiye (5,3)
6802.10 Karo, Küp vb. Eşya (Suni Olarak Boyanmış Granül ve Küçük Parçalar) 5.327 2.335 1.092 ABD (22,8), Fransa (12,9), Belçika (8,7), Almanya (8), Nepal (4,9)
6802.21 Mermer, Traverten ve Su Mermeri (Yontulmuş/Kesilmiş) 65.339 52.458 34.198 ABD (16,5), Mısır (10,1), Çin (9), BAE (6,4), İtalya (5,8)
6802.23 Granit; Yontulmaya Elverişli 564.509 616.921 584.928 ABD (20,3), Almanya (9,2), İngiltere (6,2), Türkiye (5,9), BAE (5,7)
6802.29 Diğer Taşlar; Yontulmaya Elverişli 23.076 15.152 14.404 İngiltere (20), ABD (13,9), Avustralya (10), Almanya (6,4), S.Arabistan (5,5)
6802.91 Mermer, Traverten ve Su Mermeri (İşlenmiş/Yontulmamış) 495 396 256 BAE (49,2), ABD (36,3), Rusya (3,1), Hong Kong (3), Sri Lanka (1,2)
6802.92 Diğer Kalkerli Taşlar 5 54 85 Tayland (35,3), Malezya (34,1), Sri Lanka (18,8), Fransa (8,2), ABD (4,7)
6802.93 Granit 80.881 72.396 38.374 ABD (26,3), BAE (22), İngiltere (13,2), Hollanda (4,2), Almanya (3,7)
6802.99 Diğer Taşlar 31.082 25.426 9.682 ABD (32), İngiltere (10,2), Belçika (6,7), Almanya (6,1), Kanada (5,8)
TOPLAM 1.287.790 1.313.359 1.182.660
(*)Hindistan’da istatistikler 1 Nisan‐31 Mart mali yıl esasına göre açıklandığı için veri tabanlarındaki bilgiler, Nisan ayının sonlarına doğru değişmektedir. Kaynak: ITC Trademap (www.trademap.org)

2.3. İthalat

Hindistan’ın doğal taş ithalatı, 2009 yılında %40, 2010 yılında %4 artmıştır. İthalat yapılan ülkeler arasında, İtalya %25 ile ilk sırada yer alırken, Türkiye %23’lük pay ile ikinci sırada ve Çin %11,7 ile üçüncü sırada yer almıştır. Türkiye, Hindistan doğal taş pazarındaki payını artırmaya devam etmiştir. İthalat yapılan diğer önemli ülkeler; Umman, Norveç, Vietnam, İspanya, Sri Lanka, Yunanistan ve Fransa’dır.

Hindistan’ın doğal taş ithalatı, ağırlıklı olarak 2515 GTİP numarasında yer alan ham‐blok mermer ve travertende olmaktadır. Bu grupta Türkiye pazarın %35,2’sine, İtalya %35,7’sine sahiptir. İthalatın yaklaşık %62’si ham‐blok mermer, traverten ve granite, %38’i işlenmiş ürünler şeklindedir. Hindistan dünya toplam ham‐blok mermer ithalatında %6,3, işlenmiş mermer‐traverten grubunda %0,9 ve ham‐blok granitte %0,8’lik paya sahiptir. Ülke, dünya toplam doğal taş ithalatında 14. sırada yer almaktadır.

Tablo 9: Hindistan’ın Doğal Taş Sektörü İthalatı (Değer: Bin Dolar) *

GTİP ÜRÜN ADI 2007 2008 2009 2009 Yılında İthalat Yapılan Başlıca Ülkeler ve % Payları
2515 Mermer ve Traverten, Ekosin Su Mermeri, Kireçli Taşlar 57.687 85.955 104.402 İtalya (35,7), Türkiye (35,2), Mısır (9,4), Vietnam (8,3), Umman (3)
2515.11 Mermer ve Traverten (Ham/Kabaca Yontulmuş) 8.263 10.417 16.600 Türkiye (42), İtalya (40,1), Vietnam (8,3), İspanya (3,1), İran (1,4)
2515.12 Mermer ve Traverten (Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş) 49.163 75.361 87.644 İtalya (34,9), Türkiye (34), Mısır (11,2), Vietnam (8,2), Umman (3,5)
2515.20 Ekosin ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Kireçli Taşlar 261 178 158 İspanya (84,2), İtalya (3,8)
2516 Granit, Porfir, Bazalt, Gre ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Taşlar 8.753 14.882 14.125 Norveç (51,7), G. Afrika (8,6), S. Arabistan (6,4), Brezilya (6,3), Finlandiya (4,4)
2516.11 Granit (Ham/Kabaca Yontulmuş) 7.567 8.366 11.154 Norveç (58,7), G. Afrika (10,6), S. Arabistan (5,9), Brezilya (5,5), Finlandiya (5,3)
2516.12 Granit; Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş 1.124 6.250 2.466 Norveç (30,8), Türkiye (30,6), İran (16,1), Çin (10,9), S. Arabistan (9,8)
2516.20 Gre 0 0 353 Nepal (97,7), Kanada (2,3)
2516.90 Yontulmaya ve İnşaata Elverişli Diğer Taşlar 63 267 152 Brezilya (67,1), Sri Lanka (21,7), Çin (11,2)
6802 Yontulmaya, İnşaata Elverişli İşlenmiş Taşlar (Kayağan Hariç) 64.249 84.250 73.103 Çin (28,9), İtalya (14,6), Umman (12,3), Türkiye (10,4), Mısır (5,6)
6802.10 Karo, Küp vb. Eşya (Suni Olarak Boyanmış Granül ve Küçük Parçalar) 92 239 665 Endonezya (53,7), Çin (27,5), Umman(14,1), İtalya (2,4), Mauritus (1,5)
6802.21 Mermer, Traverten ve Su Mermeri (Yontulmuş/Kesilmiş) 52.126 68.752 54.302 Çin (29,7), İtalya (18,2), Umman (16), Türkiye (9), Mısır (7,3)
6802.23 Granit; Yontulmaya Elverişli 9.690 5.532 6.310 Çin (31,4), Norveç (18,6), S. Arabistan (18), İtalya (4,7), Brezilya (3,8)
6802.29 Diğer Taşlar; Yontulmaya Elverişli 820 179 2.734 İsrail (58,2), Çin (38,5), Yunanistan (1), Hong Kong (1)
6802.91 Mermer, Traverten ve Su Mermeri (İşlenmiş/Yontulmamış) 197 1.937 4.061 Türkiye (64,6), Çin (14,1), İtalya (10,4), Umman (6,4), Yunanistan
(2,8)
6802.92 Diğer Kalkerli Taşlar 20 74 7 Endonezya (100)
6802.93 Granit 156 665 189 Çin (50,3), İtalya (22,2), Malezya (20,6), ABD (4,2), Bahreyn, (4,6)
6802.99 Diğer Taşlar 1.109 6.872 4.834 Fransa (43,6), Çin (23,2), Almanya (7,1), Yunanistan (5,5), İspanya (5,2)
TOPLAM 130.631 185.015 191.622
(*)Hindistan’da istatistikler 1 Nisan‐31 Mart mali yıl esasına göre açıklandığı için veri tabanlarındaki bilgiler, Nisan ayının sonlarına doğru değişmektedir. Kaynak: ITC Trademap (www.trademap.org)

Tablo 10: Hindistan’ın Ülkeler İtibariyle Doğal Taş İthalatı (Değer: milyon Dolar)*

Ülkeler 2007 2008 2009 2007 Pay (%) 2008 Pay (%) 2009 Pay (%)
İtalya 37 54 48 28,3 29,0 25,1
Türkiye 17 38 45 12,9 20,6 23,4
Çin 11 21 22 8,5 11,1 11,7
Mısır 5 11 14 3,7 5,9 7,3
Umman 12 13 12 8,9 7,3 6,3
Norveç 7 8 9 5,6 4,5 4,8
Vietnam 2 2 9 1,4 1,2 4,7
İspanya 3 4 4 2,5 2,2 2,3
Sri Lanka 16 6 4 11,9 3,4 1,9
Yunanistan 1 5 2 0,8 2,6 1,3
Fransa 1 2 2 0,4 1,0 1,1
S. Arabistan 6 4 2 4,4 2,1 1,1
İran 3 3 2 2,3 1,5 1,1
İsrail 0,0 0,1 1,6 0,0 0,1 0,9
Bhutan 2,2 2,4 1,5 1,7 1,3 0,8
G. Afrika 1,0 0,9 1,4 0,7 0,5 0,7
Tayvan 0,2 0,2 1,3 0,1 0,1 0,7
Nepal 2,2 1,4 1,1 1,7 0,7 0,6
Brezilya 0,7 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5
Ukrayna 0,4 0,4 0,9 0,3 0,2 0,5
ABD 0,4 0,6 0,9 0,3 0,3 0,4
Finlandiya 1,6 1,4 0,8 1,3 0,7 0,4
BAE 0,3 1,6 0,6 0,3 0,9 0,3
Almanya 0,0 0,4 0,5 0,0 0,2 0,3
Endonezya 0,2 0,3 0,5 0,1 0,2 0,3
Hong Kong 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2
Madagaskar 0,0 0,2 0,4 0,0 0,1 0,2
Belirtilmemiş Bölgeler 0,6 0,3 0,3 0,5 0,1 0,2
Angola 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1
Portekiz 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1
Pakistan 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1
Meksika 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
Malezya 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1
Namibya 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
TOPLAM 131 185 192 100 100 100
(*)Hindistan’da istatistikler 1 Nisan‐31 Mart mali yıl esasına göre açıklandığı için veri tabanlarındaki bilgiler, Nisan ayının sonlarına doğru değişmektedir. Kaynak: ITC Trademap (www.trademap.org)

3. Türkiye‐Hindistan Doğal Taş Dış Ticareti

Türkiye ile Hindistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, Türkiye’nin doğal taş üretim ve işleme kapasitesi dış ticaret rakamları ile karşılaştırıldığında, bu sektörde dış ticaretimizin istenilen düzeyde olmadığı görülmektedir. İki ülke arasında doğal taş sektöründeki dış ticaret hacmimiz 2009 yılında ithalatımızın artmasına bağlı olarak 85 milyon dolar olurken, 2010 yılında 108 milyon dolara ulaşmıştır. Hem ihracat, hem de ithalat değerlerindeki artış oranı %28 olarak gerçekleşmiştir.

3.1. İhracat

Trade Map verilerine göre, 2009 yılında toplam doğal taş ithalatı 192 milyon dolar olan Hindistan’ın ithalat yaptığı ülke sıralamasında Türkiye, İtalya’dan sonra ikinci sırada gelmektedir. Hindistan’a doğal taş ihracatı yapan firma sayımız, 2008 yılında 102, 2009 yılında 151 ve 2010 yılında 146 olmuştur.

Tablo 11: Türkiye’nin Hindistan’a Doğal Taş İhracatı (Değer: Bin ABD Doları)

GTİP ÜRÜN ADI 2008 2009 2010
2515 Mermer ve Traverten, Ekosin Su Mermeri, Kireçli Taşlar 24.954 29.405 38.499
2515.11 Mermer ve Traverten (Ham/Kabaca Yontulmuş) 18.685 23.459 26.819
2515.12 Mermer ve Traverten (Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş) 4.388 3.908 8.470
2515.20 Ekosin ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Kireçli Taşlar 1.882 2.038 3.210
2516 Granit, Porfir, Bazalt, Gre ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Taşlar ‐ 3,8 5,3
2516.11 Granit (Ham/Kabaca Yontulmuş) ‐ ‐ ‐
2516.12 Granit; Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş ‐ ‐ ‐
2516.20 Gre ‐ ‐ ‐
2516.90 Yontulmaya ve İnşaata Elverişli Diğer Taşlar ‐ 3,8 5,3
6802 Yontulmaya, İnşaata Elverişli İşlenmiş Taşlar (Kayağan Hariç) 5.313 5.304 5.760
6802.10 Karo, Küp vb. Eşya (Suni Olarak Boyanmış Granül ve Küçük Parçalar) 17 53 246
6802.21 Mermer, Traverten ve Su Mermeri (Yontulmuş/Kesilmiş) 350 834 1.560
6802.23 Granit; Yontulmaya Elverişli ‐ ‐ ‐
6802.29 Diğer Taşlar; Yontulmaya Elverişli ‐ ‐ ‐
6802.91 Mermer, Traverten ve Su Mermeri (İşlenmiş/Yontulmamış) 4.801 4.203 3.910
6802.92 Diğer Kalkerli Taşlar ‐ 59 26
6802.93 Granit ‐ ‐ ‐
6802.99 Diğer Taşlar 145 155 18
TOPLAM 30.267 34.713 44.264
Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı Bilgi Sistemi

Hindistan, 2515 GTİP numaralı ürünlerde ithalat politikası uyarınca “Sınırlı ithalat ve özel lisans uygulamasına rağmen, bu gruptaki ürünlerinin ithalatı sürekli büyümektedir. Aynı zaman iç talebin artmasıyla, kotaların artırılacağı ve gümrük tarife oranlarında indirime gidileceği düşünülmektedir. Bu bilgiler ışığında Türkiye’nin Hindistan’a ihraç ettiği mermer‐traverten miktarında artış olacaktır. Firmalarımızın bu pazarı iyi değerlendirmesi ihracat artışına katkıda bulunacaktır.

Rekabetin yüksek olduğu Hindistan doğal taş pazarında, kalite, fiyat, çeşit ve kolay ulaşılabilirlik pazar payının artırılmasındaki en etkili unsurlar olacaktır. Bu nedenle firmalarımızın bu pazarda başarılı olabilmeleri için özellikle kalite ve fiyattan ödün vermemeleri gereklidir. Ayrıca pazarda diğer firmalar arasında öne çıkabilmek için, orta ve üst gelir düzeyine sahip tüketicilere hitap eden ürünlerle pazara girmek avantaj sağlayacaktır.

Hindistan pazarına Türk doğal taşı ile giren firmalarımız arasında; Adalya Mermer San., Akdağ Granit Mermer ve Maden San., Akın Mermer Tekstil Pazarlama San., Alacakaya Granit Mermer San., Ali Rıza Türk‐Yakamoz Mermer Sanayi, Alimoğlu Mermer Granit San, Almerpa Enerji San., Altınkaya Granit Mermer San., Altınsoy Madencilik A.S. , Arı Madencilik San., Arma Mermer Madencilik San., Aytan Mermer Madencilik İth. İhr.San., Bimeks Mad.San., Burakhan Mermer Madencilik Paz, Dbc Mermer Madencilik San., Denkay Mermer Madencilik İnş., Dervişoğlu Traverten İthalat ve İhr.San., Deva Tekstil Gıda Madencilik San., Dimer Diyarbakır Mermer, Dm Demirtaş Mermer Madencilik, Efedağ Mermer Mad., Ermaş Madencilik San., Simetri Madencilik Nak., Simtaş Mermer ve Granit San., Stohe Index İth.İhr., Şuayp Demirel , Taşpınar Granit Ve Mermer San., Taymandos Mad. Mermer San., Toprak Mermer, Travertine Bros Dogal Tas Mad., Turgut Özen Mermer San., Uğur Soğutma Mak. Yapelsan Yapı El.İnş., Tem‐Mer Mermer, Antiktaş Madencilik, Aycan Mermer Mad., Çakmaklar Mermer, Hp Mermer, Rentaş Mermer Maden, Baysa Dış Ticaret, Ersen Dış Ticaret, Faber Madencilik San., Fiomar Madencilik, Fonmersan Antik Mermer San., Gökcesu Mermer San. Gölalan Mermer Madencilik, Hms Madencilik San., İvme Mermer Maden, Koçak Madencilik, Kuşgölü Mermer Maden, Leonardo Granit San., Mansfield Madencilik San., Mart Mermer Ve Maden San., Meya Madencilik ve Mermer başarı örnekleri arasında yer almıştır.

3.2. İthalat

Doğal taş sektöründe Hindistan’dan yaptığımız ithalat, 2010 yılında 64 milyon dolara ulaşarak %28 artmıştır. İthalatın yaklaşık %95’i işlenmiş granit olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin granit rezervlerinin az olduğu düşünüldüğünde bu durum normaldir. Blok mermer ve traverten ithalatımız ise yok denecek kadar azdır.

Tablo 12: Türkiye’nin Hindistan’dan Doğal Taş İthalatı (Değer: Bin ABD Doları)

GTİP ÜRÜN ADI 2008 2009 2010
2515 Mermer ve Traverten, Ekosin Su Mermeri, Kireçli Taşlar 17 14 3
2515.11 Mermer ve Traverten (Ham/Kabaca Yontulmuş) 8 ‐ ‐
2515.12 Mermer ve Traverten (Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş) 10 14 3
2515.20 Ekosin ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Kireçli Taşlar ‐ ‐ ‐
2516 Granit, Porfir, Bazalt, Gre ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Taşlar 2.350 389 476
2516.11 Granit (Ham/Kabaca Yontulmuş) 2.350 388 476
2516.12 Granit; Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş ‐ ‐ ‐
2516.20 Gre ‐ 0,3 ‐
2516.90 Yontulmaya ve İnşaata Elverişli Diğer Taşlar ‐ ‐ ‐
6802 Yontulmaya, İnşaata Elverişli İşlenmiş Taşlar (Kayağan Hariç) 41.042 50.417 63.545
6802.10 Karo, Küp vb. Eşya (Suni Olarak Boyanmış Granül ve Küçük Parçalar) ‐ ‐ ‐
6802.21 Mermer, Traverten ve Su Mermeri 71 17 120
(Yontulmuş/Kesilmiş)
6802.23 Granit; Yontulmaya Elverişli 2.870 4.326 4.195
6802.29 Diğer Taşlar; Yontulmaya Elverişli 0,2 5 2
6802.91 Mermer, Traverten ve Su Mermeri (İşlenmiş/Yontulmamış) 1.497 562 1.531
6802.92 Diğer Kalkerli Taşlar 10 5 ‐
6802.93 Granit 36.538 45.357 57.606
6802.99 Diğer Taşlar 56 146 91
TOPLAM 43.409 50.820 64.024
Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı Bilgi Sistemi

Son zamanlarda inşaat sektöründe yaşanan büyüme, orta ve üst sınıf gelir düzeyindeki tüketicilerin değişen tüketim harcamaları ve artan gelir düzeyi, Hintli tüketicilerin sayısında da bir artışa neden olacaktır.

4. Pazara Giriş

4.1. Pazara Giriş Koşulları

Ürünlerin pazara girişinde yapılması gereken temel düzenlemelerden biri, nihai ürünün ebatları konusundadır. 20 mm olan standart kalınlık 14‐15mm’ye kadar düşebilmektedir. İşlenmek üzere ithal edilen levhalar söz konusu ise, ürünler Hindistan’a ulaştığında bunların piyasa girişi için ithalatçının bir işleme tesisine sahip olması tercih edilebilir.

Paketleme konusu pek önem arz etmemektedir. Pahalı nihai ürünlerin ithalatında (örneğin granit levhalar) ürünler tek tek kutulara konulmakta sonrasında paletler vasıtasıyla gruplandırılmaktadır. Ham plakalar için genelde ahşap paletler kullanılmaktadır. Kumtaşı (gre) plakaları ise kumtaşı bloklarla aynı şekilde taşınmaktadır.

Ürünlerin markasına özel bir önem verilmemektedir. Doğal taşlar “doğal” bir ürün olduğundan önemli olan kalitedir ve bu kalite ürünün satıldığı yerde (showroom’da) potansiyel müşteriler tarafından kontrol edilmektedir. Bu nedenle düşük standartlı ürünler, ithalatta herhangi bir yasal sorunla karşılaşmamaktadır.

Menşe ülkesinin, ülke imajının özellikle İtalyan Mermeri söz konusu olduğunda özel bir ağırlığı olduğu doğrudur. Ancak marka tasarımı ve stratejisinin, Hindistan doğal taşlar pazarında, diğer ürünler ve sektörlerdekinden daha önemli olmadığı söylenebilir. İthalatçılar ve perakende mağazaları, kataloglarında markalara yer verebilmektedirler, ancak bu pek yaygın bir durum değildir. Ürünler markalarından ziyade, kaliteleri ve çeşitlilikleriyle satılmaktadır. Her halükarda, prestijle ve üst düzey bir alıcı kesimiyle özdeşleşen bir marka oluşturma seçeneği de göz ardı edilmemelidir.

Ülke imajı doğal taş tüketicilerinin satın alma kararlarında önemli bir rol oynamaktadır. Yüksek satın alma gücüne sahip tüketici kesimi çok seçicidir ve ürünlerin prestij düzeyini daha çok ürünün geldiği menşe ülkesi ile eşleştirmekte, yani ürünün geldiği ülke doğrudan bir kalite ve prestij algısına yol açmaktadır. Farklılaşmak isteyen elit tüketicilerin genel kanısı, İtalyan mermerinin en değerli ithal ürün olduğu yönündedir. Bu nedenle İtalyan menşeli ürünler Hindistan pazarındaki rekabette avantajlı durumdadırlar.

Türk ürünleri ise, bilinmesine ve beğenilmesine rağmen, İtalyan‐menşeli ürünlerin ülke kaynaklı imajı ile yeterli seviyede rekabet edememektedir. Türk ürünleri daha düşük fiyatlı bir segmentte konumlanmıştır. Bu konumlanma Hindistan pazarına giriş durumunda gerekli olmakla birlikte, pazara giriş hariç diğer durumlarda ürünü tüketici açısından olduğundan alt seviyelere düşürmektedir. Aslında Hintli ithalatçılar Türk ürünlerini bilmekte ve yüksek kaliteli ürün segmentinde İtalyan ürünlerinin hemen altında bir fiyat düzeyine yükseltilebileceğine inanmaktadırlar.

4.2. Dağıtım Kanalları

Dağıtım ve dağıtımın farklı şekilleri en başından bir pazara doğru girmenin iyi anlaşılması gereken anahtarlarından biridir. Hindistan örneğinde dağıtım kanalları, belli bir karmaşıklık düzeyindeki halkalardan oluşan bir zincir olarak tanımlanabilir.

Doğal taşlar sektöründe ise ithal ürünler için bu dağıtım zincir daha uzundur:

Halka: İthalatçı
Halka: Nihai İşleyici/Üretici (Hindistan’da yerleşik)
Distribütör / Toptancı
Perakendeci Son‐Kullanıcı
İthal edilen ürün tamamen işlenmişse dağıtım zinciri daha kısa olacaktır, ancak genelde ithal edilen plakalar/levhalar Hindistan’a ulaştıklarında kesim işlemine tabi tutulmaktadırlar.

Lisanslı ithalatçıların blok taş ithal etmeleri standart bir uygulama olmasa da, az rastlanan bir durum da değildir. Bu bloklar işlendikten sonra dağıtım zincirine dahil edilmektedir.

Plaka/Levha ithalatında lisans sorunu yoktur ve herhangi bir ithalatçı ithalat gerçekleştirebilir, fakat gümrük vergileri blok taş ithalatına göre daha yüksek olduğundan ürün fiyatı artmaktadır.

En iyi yol, ciddi tutarlara ulaşan gümrük vergilerini ödeyen ve sonrasında Hindistan geneline bölge bazına (örneğin kuzey‐güney) iki‐üç noktaya, yani kendi bölgelerindeki talebi karşılayan toptancılara dağıtımını yapan lisanslı ithalatçılarla çalışmaktır. Diğer bir seçenek büyük şehirlere (Delhi‐Mumbai‐Bangalore‐Chennai) hitap edecek kapasitede bir distribütörle çalışmaktır.

Hindistan’da üretilen ürünler için dağıtım zinciri ithal ürünlerinkiyle benzerdir:

Halka: Üretici
Halka: İşleyici
Halka: Toptancı
Halka: Perakendeci Son‐Kullanıcı
Hem yerli üretim taşlar hem de ithal ürünler için, eğer nihai müşteri yürütmekte olduğu bir proje için sipariş veren bir inşaat firması ise, dağıtım zincirindeki bazı halkalar atlanabilir ve üreticiden nihai tüketiciye ulaşılabilir. Bununla beraber, kendi konutlarında doğal taş kullanmak isteyen tüketiciler söz konusuysa, bu talebi perakendeci yoluyla karşılamak gerekmektedir.

Başlangıçta pazara girişin en uygun yolu doğrudan ithalatçılarla çalışmaktır. İşin zor kısmı ise firmanın ürün gamında çalışabilecek, geniş bir coğrafi alanı (şehir ya da bölge bazında) kapsayabilmek adına dağıtım ağı geniş, en uygun ithalatçıyı bulmaktır.

Diğer yandan, blok taşların pazara girişinde, ülkenin çeşitli bölgelerine kolayca taşınabilmeleri için ebatlarının yerel standartlara uygun olması gerektiğinden, seçilecek ithalatçının taşların işlenmesi için gerekli lisanslara da sahip olması gerekmektedir.

İthalatın büyük hacimlerde olması durumunda, yabancı firmanın Hindistan’da bir işleme tesisi kurması, dağıtım zincirindeki ticari marjlarını düşürebileceği için ekonomik açıdan uygun olabilir.

Hindistan pazarına girmek isteyen yabancı doğal taş firmaları için diğer bir seçenek, ülkedeki büyük inşaat şirketleriyle doğrudan temas kurmaktır. Bu seçenek, bu tarz büyük firmalara erişim imkanları kısıtlı olduğundan zor olsa da, Hindistan inşaat sektöründe son dönemde yaşanan büyüme nedeniyle son derece caziptir. Nitekim son dönemlerde Hindistan hızla modernleşmeye çalışan, hızlı bir şekilde büyüyen üst‐orta sınıfın tüketimini arttırmak için sürekli olarak alışveriş merkezleri, konutlar, lüks oteller ve restoranlar, eğlence merkezleri gibi yapılar inşa eden bir ülke olarak tanımlanmaktadır.

Tüm bu koşullar, ülkenin inşaat sektöründe önde gelen firmalara ulaşılması halinde yabancı doğal taş firmaları için büyük iş fırsatları sunmaktadır.

Diğer yandan hizmetleri Hindistan nüfusunun en varlıklı kesimince talep edilmekte olan mimarlar, iç dekorasyon tasarımcıları ve dekoratörler de unutulmamalıdır. Alım gücü yüksek müşteriler projelerini teslim ettikleri dekoratörleri, bu projelerde kullanacakları malzemeleri seçme konusunda da neredeyse tamamen özgür bırakmaktadırlar.

İç dekorasyon tasarımcılarının oluşturduğu bu pazar segmentine erişim sağlamak için, fuarlarda ve sektörel dergilerde yer almak en temel yöntemlerden biridir.

Özetle, Hindistan’ın coğrafi büyüklüğü ve dağınıklığı da dikkate alındığında Hindistan pazarında, yerel bir acente ya da dağıtıcı ile çalışmak, özellikle pazara ilk kez satış yapan firmalar için çok önemlidir. Sektör ve ürün konusunda deneyimli ve alanında bilinen bir aracı ile çalışmak pazarda son kullanıcıya ulaşma şansını artıracaktır. Doğal taş sektöründe yerli üreticiler de dahil olmak üzere pek çok firmanın rekabet ettiği düşünüldüğünde, Türk firmalarının bu pazarda başarılı olabilmeleri için yerel ortak kaçınılmazdır. İyi bir ortak aynı zamanda devlet işlerinde kolaylık sağlayacak, ürün güvenliği ve lisanslar konusunda da doğru bilgiye ulaşmanıza yardımcı olacaktır. İyi bir yerel ortak ürünün tanıtım çalışmaları için de doğru adrestir. Pazarda büyüyebilmek için Hintli ortağın yerel prosedürler hakkında vereceği bilgiler, ürünün doğru konumlanmasına yardım edecektir.

4.3. Gümrük Vergileri ve Diğer Engeller

Hindistan’da ticaretin serbestleştirilmesinden sonra, düzenleme ve kontrol için çeşitli politik önlemler alınmıştır. Bunlar arasında, maliye politikası, ihracat ve ithalat kanunları, vergi sistemi, döviz ve faiz oranı kontrolü, ihracatın kontrol edilmesi ve yüksek öncelikli sektörlere sağlanan destekler gibi konular yer almaktadır. Ancak ticaret serbestleşmiş olmasına rağmen, doğal taş sektörü gibi bazı sanayi kolları tarifeler ve tarife dışı engeller tarafından korunmaktadır.

Doğal taş ithalatı, ithalatı sınırlı (Restricted Item Licence ‐RIL) ürün grubundadır. Bu gruptaki ürünlerin ithali, ithalat lisansı olmayan firmalar için yasak olup, sadece ithalat lisansına sahip olan firmalar tarafından yapılabilir. Exim Scrip olarak adlandırılan ithalat lisansı, farklı ürünler için kullanılabilir. Bu lisans Dış Ticaret Genel Müdürlüğü veya onun atadığı birimler tarafından verilir. Her ithalatçı ya da ihracatçı firmanın İthalatçı / İhracatçı Kodu (IEC) kodu olmalıdır. Bu kod Dış Ticaret Genel Müdürlüğü’nden (DGFT) alınır.

İthalat politikasına göre, ürünlerin HS 8li bazda sınıflamasına göre hangi koşullarla ithal edileceği belirtilmektedir. 2515 GTİP numarasında yer alan ham‐blok mermer ve traverten ithalatı, “İthalatın Sınırlı Olduğu” grupta yer almaktadır (Handbook on Foreign Trade Policy And Guide to Export & Import). Bu grupta yer alan ürünler 2515.11, 2515.12.10, 2515.12.20, 2515.12.90, 2515.20.90’dır.

Tablo 13: Hindistan’ın Doğal Taş Ürünlerine Uyguladığı Gümrük Vergisi (GV) Oranları

GTİP ÜRÜN ADI %
2515 Mermer ve Traverten, Ekosin Su Mermeri, Kireçli Taşlar
2515.11 Mermer ve Traverten (Ham/Kabaca Yontulmuş) 10
2515.12 Mermer ve Traverten (Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş) 10
2515.20 Ekosin ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Kireçli Taşlar 10
2516 Granit, Porfir, Bazalt, Gre ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Taşlar
2516.11 Granit (Ham/Kabaca Yontulmuş) 10
2516.12 Granit; Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş 10
2516.20 Gre 10
2516.90 Yontulmaya ve İnşaata Elverişli Diğer Taşlar 10
6802 Yontulmaya, İnşaata Elverişli İşlenmiş Taşlar (Kayağan Hariç)
6802.10 Karo, Küp vb. Eşya (Suni Olarak Boyanmış Granül ve Küçük Parçalar) 10
6802.21 Mermer, Traverten ve Su Mermeri (Yontulmuş/Kesilmiş) 10
6802.23 Granit; Yontulmaya Elverişli 10
6802.29 Diğer Taşlar; Yontulmaya Elverişli 10
6802.91 Mermer, Traverten ve Su Mermeri (İşlenmiş/Yontulmamış) 10
6802.92 Diğer Kalkerli Taşlar 10
6802.93 Granit 10
6802.99 Diğer Taşlar 10
Kaynak: Market Access Database (http://mkaccdb.eu.int)

Tablodaki gümrük vergisi oranları Türkiye’nin içinde bulunduğu en çok kayrılan (MFN) ülkelere uygulanan basit gümrük vergisi oranlarıdır.

Gümrük vergisi hesaplanmasında birçok faktör vardır. Ürüne göre değişmekle beraber, bir mala uygulanabilen çeşitli gümrük vergileri; Temel Gümrük Vergisi (Basic Customs Duty, BCD), Ek Gümrük Vergisi (Additional Customs Duty, ACD), Özel Ek Gümrük Vergisi (Special Additional Customs Duty, SACD), Anti‐damping vergisi ‐Korunma Önlemi Vergileri (Countervailing Duty – CVD), Genel Eğitim Vergisi ve Gümrük Yükleme Ücretidir. Toplam Vergi: Çoğu ürün için BCD+ACD+SACD+Genel Eğitim Vergisi+Gümrük Yükleme Ücreti olarak hesaplanır.

Doğal taş ürünlerinde gümrük vergisinin hesaplanmasında, tabloda belirtilen temel gümrük vergisi oranlarına %1 yükleme‐boşaltma vergisi, (Landing charges ‐LCH), %4 ilave vergi (SPL) ve %3 eğitim vergisi ilave edilir. Doğal taşlar telafi edici vergiden muaf tutulmuştur.

4.4. Ödeme Şekilleri

Ödeme şekilleri açısından, Hindistan’da doğal taş ithalatıyla ilgili olarak bazı genel kurallardan bahsedilebilir:

i) İthalatçılar siparişlerde genelde FOB cinsinden çalışmaktadır. ii) En yaygın ödeme şekli belge karşılığı (vesaik mukabili) ödemedir (90‐120 gün)

Hindistan’a ihracat yapan firmaların akreditif (L.C.) ödeme şeklini kullanmalarında fayda vardır. Özellikle dış ticaretimizin yeni gelişmeye başladığı Hindistan pazarında, bu ödeme şekli hem ihracatçıya ve hem ithalatçıya güvence sağlamaktadır. Hindistan’da yapılan pazar araştırması sırasında görüşme yapılan Hintli firmalar da dış ticarette genellikle akreditif kullandıklarını belirtmiş ve Türk firmalarının da akreditif kullanmalarını tavsiye etmişlerdir.

4.5. Nakliye

İthal doğal taşlar için temel nakliye seçeneği deniz yoludur ve “navlun ve sigorta ücreti” ihraç fiyatına eklenmelidir. Deniz yoluyla ülkenin çeşitli bölgelerindeki limanlara (başta Mumbai’ye) konteynırlarla gelen ürünler, ülkenin diğer bölgelerine, taşınan parçaların büyüklüğüne göre ya karayolu ya da demiryolu ile dağıtılmaktadır.

Türkiye’den Hindistan’a bir konteynırın nakliyesi 15‐20 gün sürmekte ve navlun bedeli ürünlerin özelliklerine göre 2000‐2500 dolar arasında değişmektedir. Uzak bir pazar olmasına rağmen navlun bedelinin düşük olmasında Hindistan’la olan doğal taş ticaretimizin fazla olmasının büyük etkisi vardır. Bu avantaj sayesinde Çin’e karşı olan navlun dezavantajımız göreceli olarak azalmaktadır. Ürün nakliyesinde dikkat edilmesi gereken en önemli konular iklim şartları ve limanlardaki bekleme süresidir. Özellikle Muson yağmurları döneminde nem oranının artacağı göz ardı edilmemelidir.

Hindistan’da doğal taşlar ithalatında gerekli belgeler şunlardır:

Tek idari belge (Single Administrative Document – SAD) Ticari Fatura Menşe Şahadetnamesi (ithalatçı tarafından talep edilebilir) Taşıma belgeleri Kargo manifestosu Koli/Ambalaj Listesi (içerik beyanı) Ahşap ambalaj malzemelerine ilişkin işleme sertifikası (gerekli ise)

4.6. Firma Bulma

İGEME’ye başvuran firmalarımıza Merkezimizin üye olduğu KOMPASS ( www.kompass.com ) veri tabanından (her bir farklı ürün için) Hindistan’daki doğal taş ithalatçı/dağıtıcı firma irtibat bilgileri gönderilebilmektedir.

4.7. Fuarlar

İnşaat malzemeleri ve Doğal taş sektörü konusunda Hindistan’da düzenlenen belli başlı fuarlar aşağıdadır. Fuarlar konusundaki detaylı bilgilere web sayfalarından ulaşılabilir.

INDIA STONEMART International Stone Industry Exhibition ( www.cdos‐india.com )
bC India ‐A Bauma Conexpo Show International Trade Fair for Construction Machinery, Building Material Machines, Mining Machines and Construction Vehicles ( www.bcindia.com )
BuildArch ‐Building The Future India’s Comprehensive International Exhibition and Conference on Architecture, Building & Construction Technology, Materials, Interiors & Systems ( www.biecbuildarch.in )
Constru‐India Exhibition for the Indian Construction Industry ( www.construindia.com )
5. Yararlı Adresler

Doğal Taş Geliştirme Merkezi (Centre for Development of Stones‐CDOS) ( http://www.cdos‐india.com )
Rajasthan Eyaleti Sanayi Geliştirme ve Yatırım Ajansı (RIICO‐Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Ltd),
Hindistan Mühendislik Ürünleri İhracatı Geliştirme Kurumu ( http://www.eepcindia.org )
Rajasthan Eyaleti Gayrimenkul Geliştirme Kurumu ( http://www.rajredco.org/index.htm )
Hindistan Hükümeti, Konut ve Kentsel Yoksulluğun Giderilmesi Bakanlığı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Tanıtım Kurumu (http://www.bmtpc.org)
5. Hindistan Doğal Taş Sektörü Anket Çalışması

Doğal Taş Sektörü Anket Değerlendirmesi

Dış Ticaret Müsteşarlığı Bilgi Sisteminde verilerine göre 2009–2010 yılları arasında 2515‐2516‐6802 GTİP No ile ihracat yapmakta olan 167 firma İhracat Bilgi Platformu sistemi üzerinden telefonla aranmıştır. Anket çalışmasında 60 firma ile görüşme yapılabilmiştir. Anket sonucunda elde edilen bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

Ankete katılan firmaların, %75’i 1‐5 yıl arasında, %17’si 6‐10 yıl arasında, %7’si 11‐115 yıl arasında ve %2’si 15 yıldan fazla süredir Hindistan’a doğal taş ihracatı yapıyor.
Ankete katılan firmaların, %38’inin ihracatı düzenli, %58’inin düzensiz ve %3’ü tek seferlik ihracat gerçekleştirmiş.
Hindistan’a ihraç edilen başlıca doğal taşın yaklaşık %90’ı ham‐blok mermere ait olup, işlenmiş ürün ihracatı yok denecek kadar az. Ürün grubu açısından mermer ve traverten Hindistan’a ihraç ettiğimiz başlıca ürünlerdir.
Ankete katılan firmaların %70’i müşterilerini fuar esnasında, %15’i diğer yöntemlerle(Aracı vasıtasıyla, mail yoluyla, Pazar araştırması ile, tanıdık diğer firmalar aracılığıyla vb) ve %12’si fuar‐internet aracılığıyla bulmuştur.
Ankete katılan firmalardan %68’i Hindistan’a doğal taş ihracatında zorluk yaşamadıklarını belirtmiştir.
Firmalarımızın Hindistan’a doğal taş ihracatında yaşadığı en önemli problemler; Hindistan hükümetinin uyguladığı ithalat kotası ve ithalat lisansı, bankacılık işlemleri ve para transferinin gecikmesi, navlun fiyatlarının yüksek olması, gümrük prosedürlerinin fazla olması, gümrük vergilerinin ve masrafların yüksek olması olarak belirtilmiştir.
Ankete katılan firmalarımızın değerlendirmelerine göre, Hindistan pazarında, ülkemiz doğal taşlarının tercih edilmesinde en önemli etkenler; ürünlerimizin kalitesi, renk skalamız, ürün çeşitliliğimizin geniş olması ve fiyat uygunluğu olarak öne çıkmaktadır.
Ankete sonuçlarına, Hindistan pazarında doğal taş ihracatçılarımızın en önemli rakipleri İtalya ve Çin’dir. İran ve İspanya’da diğer önemli rakiplerimiz olarak öne çıkmaktadır. Ankete katılan 6 firma rakibimiz olmadığını, 10 firma ise konu hakkında fikri olmadığını belirtmiştir.
Ankete katılan firmalarımız, Hindistan’a doğal taş ihracatımızın artırılabilmesi için, başta fuarlara daha fazla katılım sağlanması olmak üzere Devlet Destekleri ve Pazar Araştırma desteğinin artırılması, pazar araştırması yapılması, Serbest Ticaret Anlaşmasının imzalanması, Hindistan’da uygulanan ithalat kotalarının kaldırılması, tanıtım ve reklama ağırlık verilmesi gibi önerilerde bulunmuştur.
Anket Soruları

1. Hindistan’a kaç yıldır ihracat yapıyorsunuz?
Yıllar

Firma sayısı
11‐15 yıl 4
2. Hindistan’a olan ihracatınız düzenli mi yoksa düzensiz aralıklarla mı oluyor?

Ankete katılan firmalardan Hindistan’a ihracatı, devamlılık arz eden firma sayısı 23, Hindistan’a ihracatı düzensiz olan firmaların sayısı 35’tir. 2 firma da tek seferlik satış yaptıklarını belirtmiştir.

3. Firmanız Hindistan’a hangi doğal taşları ihraç ediyor? İhracat ham‐blok mu yoksa işlenmiş mi?

Ankete katılan firmalardan 55 tanesi sadece ham‐blok mermer ihracatı yaptıklarını, 5 tanesi de hem ham, hem işlenmiş ürün ihracatı gerçekleştirdiklerini ifade etmiştir.

Yine firmalardan 45 tanesi sadece mermer, 11 tanesi sadece traverten, 3 tanesi hem mermer hem traverten, 1 tanesi sadece oniks mermer ihracatı gerçekleştirdiklerini ifade etmişlerdir.

4. Hindistan’deki alıcınızı nereden buldunuz?

İhracatçı firmaların Hindistan’da en fazla alıcı bulabildikleri kanal olarak fuarlar öne çıkmaktadır. Ayrıca, firmaların fuar faaliyetlerini internet ve pazar araştırması gibi diğer kanallarla destekledikleri görülmektedir.
5. Hindistan’a doğal taş ihracatında yaşadığınız en büyük zorluk/zorluklar hangisidir?

Ankete katılan firmalardan 41 tanesi Hindistan’a doğal taş ihracatında bir sorunla karşılaşmadıklarını ifade etmişlerdir. Bunun dışında firmalarımızın yaşadığı sorunlar aşağıda özetlenmiştir.

Hindistan’a doğal taş ihracatında yaşanan en önemli problemlerden biri, Hindistan hükümetinin uyguladığı ithalat kotası ve ithalat lisansıdır. Söz konusu ithalat lisansı belli koşulları taşıyan firmalara verilmekte olup, lisansı olmayan Hintli firmanın ithalat yapması mümkün değildir. Aynı zamanda kotaların miktarları, Hükümet tarafından belirlenmekte ve bunun dışına çıkılamamaktadır. Bu durum, zaman zaman Türk ihracatçılarının da satışlarını etkilemektedir. Ayrıca Hintli yerli üreticilerin de fazla olması firmalarımızın pazar payını düşürmektedir.

Hindistan’a ihracatta firmalarımızın genel bir sorunu olan bankacılık işlemleri ve para transferlerinin gecikmesi, doğal taş sektöründe de yaşanan zorluklar arasındadır.
Bankacılık işlemleri

4
Döviz kurunun hızlı değişmesi

1
Nakliye

2
Yerli üretimin fazla olması

2
Hindistan gümrüklerinde doğal taş ihracatçılarımızın yaşadığı sorunlar arasında gümrük prosedürlerinin fazla olması, gümrük vergilerinin ve masrafların yüksek olması gibi konular yer almaktadır.

Diğer taraftan nakliye konusunda, gemilerin geç ulaşması ve tonaj olarak ağır bir malzeme olan doğal taşta navlun fiyatlarının yüksek olması gibi zorluklar belirtilmiştir.

6. Hintli ithalatçıların Türk doğal taşını tercih etmesindeki en önemli faktör hangisidir?

Hindistan pazarında, ülkemiz doğal taşlarının tercih edilmesinde en önemli sebep olarak ürünlerimizin kalitesi gösterilirken, bunun yanında renk skalamız ve ürün çeşitliliğimizin geniş olması ikinci sırada yer almaktadır. Fiyat uygunluğu ise Hintli ithalatçıların Türk doğal taşını tercih etmesindeki en önemli unsurlar arasındadır.
Kalite

26
Fiyat

11
Ürün çeşitliliği, renk skalası

20
satış sonrası hizmetler
7. Hindistan pazarında Türkiye’nin en önemli rakibi kimdir?

Ankete sonuçlarına göre, Hindistan pazarında doğal taş ihracatçılarımızın en önemli rakipleri İtalya ve Çin’dir. İran ve İspanya’da diğer önemli rakiplerimiz olarak öne çıkmaktadır. Bunlara ilaveten 6 firma rakibimiz olmadığını, 10 firma ise konu hakkında fikri olmadığını belirtmiştir.

İtalya

24 Çin
11
İspanya

6
Pakistan

1 Vietnam

1 Hindistan
1 Yunanistan

1 Rakibimiz yok
6 Fikrim yok

10
8. Türkiye, Hindistan’a ihracatını artırmak için neler yapmalıdır?

Ankete katılan firmaların sadece 2 tanesi bu konuda fikir belirtmemiş, 4 firma ise bir çalışma yapılmasına gerek olmadığını söylemiştir. Diğer firmalar, Hindistan’da yapılan fuarlara daha fazla katılım başta olmak üzere, çeşitli önerilerde bulunmuşlardır. Bu öneriler arasında pazar araştırması yapılması, Devlet Destekleri ve Pazar Araştırması Desteği’nin artırılması ağırlıktadır. Aynı zamanda Serbest Ticaret Anlaşmasının imzalanması, Hindistan’ın uyguladığı ithalat kotalarının kaldırılması, tanıtım ve reklama ağırlık verilmesi diğer öneriler arasındadır.