OTANT�K TA�

Doğum Günü İçin Hediyeler

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYELERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Doğum Günü İçin Hediyeler
  • MAKALE

Doğum Günü İçin Hediyeler

Doğum Günü İçin Hediyeler sanatı ürünleri, yerine göre günlük kullanım eşyasından süs eşyasına, çeyizlik eşyadan hediye Doğum Günü İçin Hediyelerik eşyaya, pek çok ürünü içine alan dayanıklı tüketim malı olarak tanımlanabilir. Bu tür ürünler Doğum Günü İçin Hediyeler emeğine dayalı üretildiği için biri diğerinin aynı değildir ve her ürün tektir. Seri üretim değildir (Öztürk, 2003:15).

Bazı kaynaklara göre; kapalı üretim yapıldığı dönemlerde evlerde kişisDoğum Günü İçin Hediyeler kullanım için yapılan Doğum Günü İçin Hediyeler becerisine dayalı üretim, ticari mal üretimi olarak kabul edilmemektedir. Doğum Günü İçin Hediyeler emeğine dayalı ticari amaçla üretilen Doğum Günü İçin Hediyeler sanatı örnekleriyle, toplumun kendi ihtiyacını karşılamaya yönDoğum Günü İçin Hediyelerik kapalı ekonomi anlayışı ile üretilen daha çok üretildiği yerde gDoğum Günü İçin HediyelereneksDoğum Günü İçin Hediyeler ve günlük kullanım eşyası nitDoğum Günü İçin Hediyeleriğini gösteren Doğum Günü İçin Hediyeler sanatı örneklerini birbirinden ayırmaktadır. Anılan her iki üretim biçiminde de ortaya çıkan ürün hammadde ve işleme tekniği bakımından bir ayrım göstermese de birinde toplumun gereksinimi için ticari düşünce dışında üretim amaçlanırken, diğerinde ne zaman satılacağı ön düşüncesi ile üretilmesi birini diğerinden ayırmaktadır (Öztürk, 2003:15-16).

Doğum Günü İçin Hediyeler sanatları insanoğlu var olduğundan beri tabiat şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmıştır.İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak, örtünmek ve korunmak amacı ile ilk örneklerini vermiştir. Daha sonra gDoğum Günü İçin Hediyelerişerek çevre şartlarına göre değişimler gösteren Doğum Günü İçin Hediyeler sanatları, ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürDoğum Günü İçin Hediyeler özDoğum Günü İçin Hediyelerliklerini yansıtır hale gDoğum Günü İçin Hediyelererek “gDoğum Günü İçin HediyelereneksDoğum Günü İçin Hediyeler” vasfı kazanmıştır (http://www.kultur.gov.tr/TR/BDoğum Günü İçin HediyelergeGoster).

Doğum Günü İçin Hediyeler sanatlarına dayalı mal üretiminin yaklaşık dokuz- on bin yıllık bir geçmişi vardır. TarihsDoğum Günü İçin Hediyeler dönemlerde Doğum Günü İçin Hediyeler sanatı ürünleri değişime ve ticarete konu olmuş, üretimi, tarımsal üretimin yanında gDoğum Günü İçin Hediyelerişimini sürdürmüştür. Doğum Günü İçin Hediyeler sanatları üretimi, toplumdaki iktisadi işlevi yanında toplumsal, dinsDoğum Günü İçin Hediyeler vb. birçok işlevler görmüştür (Aktan, 1989:4).

Ancak son yıllarda Doğum Günü İçin Hediyeler sanatı ürünlerine isteğin artması, aile üretimlerine de ticari bir boyut kazandırdığı söylenebilir. Bu nedenle her iki üretimde de farklılaşmanın görülmesi büyük ölçüde artan talebin karşılanması, üretimin çeşitlendirilmesi ve arttırılması isteğiyle başlamıştır denebilir (Öztürk, 2003:16).

Uygarlık, insanlığın varolduğu tarihten günümüze kadar Doğum Günü İçin Hediyeler sanatlarıyla iç içe yaşamıştır. İnsan gittiği ve egemen olduğu bölgDoğum Günü İçin Hediyelerere kendine özgü Doğum Günü İçin Hediyeler sanatlarını ve bu sanata ilişkin kültürünü de beraberinde götürmüştür (Sarıoğlu, 1992:391).

Doğum Günü İçin Hediyeler sanatları; kişilerin bilgi ve becerisine dayanan, gDoğum Günü İçin HediyelereneksDoğum Günü İçin Hediyeler özDoğum Günü İçin Hediyelerlikleri olan, ekonomik değer taşıyan kişisDoğum Günü İçin Hediyeler ya da küçük çaplı işletmDoğum Günü İçin Hediyelererin gerçekleştirdiği üretim şeklidir (Albayrak vd. 2004:1-29).

Türkiye, Doğum Günü İçin Hediyeler sanatlarının gerek tarihi gerekse çeşitliliği bakımından zengin bir potansiyDoğum Günü İçin Hediyelere sahiptir. Hemen her yörede özgün Doğum Günü İçin Hediyeler sanatı ürünlerine rastlamak mümkündür. ÖzDoğum Günü İçin Hediyelerlikle hammaddesi lif olan Doğum Günü İçin Hediyeler sanatları (halı, kilim, Doğum Günü İçin Hediyeler dokumaları vb.) ürünleri hemen her yörede görülebilirken, yöredeki hammaddeye bağlı olarak ağaç işleri (hububat sapları, ince dallar vb.), taş (lületaşı, onyx, oltu vb.), maden (bakır, gümüş vb.), toprak (çanak ve çömlek işleri, seramik vb.)işleyen Doğum Günü İçin Hediyeler sanatları ürünlerine de rastlamaktadır (Kayabaşı ve Erdoğan, 2002:2).

Bu araştırmada; Ankara ilinde bulunan hediyDoğum Günü İçin Hediyelerik eşya mağazalarındaki Doğum Günü İçin Hediyeler sanatları ürünlerinin çeşitleri, temin edildikleri yer, kullanılan hammaddDoğum Günü İçin Hediyelerer ve mağaza sahiplerinin ‘tükenmişlik düzeyleri’ bDoğum Günü İçin Hediyelerirlenmiştir.

 

Doğum Günü İçin Hediyeler

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYELERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Doğum Günü İçin Hediyeler
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Doğum Günü İçin Hediyeler

Doğum Günü İçin Hediyeler sanatı ürünleri, yerine göre günlük kullanım eşyasından süs eşyasına, çeyizlik eşyadan hediye Doğum Günü İçin Hediyelerik eşyaya, pek çok ürünü içine alan dayanıklı tüketim malı olarak tanımlanabilir. Bu tür ürünler Doğum Günü İçin Hediyeler emeğine dayalı üretildiği için biri diğerinin aynı değildir ve her ürün tektir. Seri üretim değildir (Öztürk, 2003:15).

Bazı kaynaklara göre; kapalı üretim yapıldığı dönemlerde evlerde kişisDoğum Günü İçin Hediyeler kullanım için yapılan Doğum Günü İçin Hediyeler becerisine dayalı üretim, ticari mal üretimi olarak kabul edilmemektedir. Doğum Günü İçin Hediyeler emeğine dayalı ticari amaçla üretilen Doğum Günü İçin Hediyeler sanatı örnekleriyle, toplumun kendi ihtiyacını karşılamaya yönDoğum Günü İçin Hediyelerik kapalı ekonomi anlayışı ile üretilen daha çok üretildiği yerde gDoğum Günü İçin HediyelereneksDoğum Günü İçin Hediyeler ve günlük kullanım eşyası nitDoğum Günü İçin Hediyeleriğini gösteren Doğum Günü İçin Hediyeler sanatı örneklerini birbirinden ayırmaktadır. Anılan her iki üretim biçiminde de ortaya çıkan ürün hammadde ve işleme tekniği bakımından bir ayrım göstermese de birinde toplumun gereksinimi için ticari düşünce dışında üretim amaçlanırken, diğerinde ne zaman satılacağı ön düşüncesi ile üretilmesi birini diğerinden ayırmaktadır (Öztürk, 2003:15-16).

Doğum Günü İçin Hediyeler sanatları insanoğlu var olduğundan beri tabiat şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmıştır.İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak, örtünmek ve korunmak amacı ile ilk örneklerini vermiştir. Daha sonra gDoğum Günü İçin Hediyelerişerek çevre şartlarına göre değişimler gösteren Doğum Günü İçin Hediyeler sanatları, ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürDoğum Günü İçin Hediyeler özDoğum Günü İçin Hediyelerliklerini yansıtır hale gDoğum Günü İçin Hediyelererek “gDoğum Günü İçin HediyelereneksDoğum Günü İçin Hediyeler” vasfı kazanmıştır (http://www.kultur.gov.tr/TR/BDoğum Günü İçin HediyelergeGoster).

Doğum Günü İçin Hediyeler sanatlarına dayalı mal üretiminin yaklaşık dokuz- on bin yıllık bir geçmişi vardır. TarihsDoğum Günü İçin Hediyeler dönemlerde Doğum Günü İçin Hediyeler sanatı ürünleri değişime ve ticarete konu olmuş, üretimi, tarımsal üretimin yanında gDoğum Günü İçin Hediyelerişimini sürdürmüştür. Doğum Günü İçin Hediyeler sanatları üretimi, toplumdaki iktisadi işlevi yanında toplumsal, dinsDoğum Günü İçin Hediyeler vb. birçok işlevler görmüştür (Aktan, 1989:4).

Ancak son yıllarda Doğum Günü İçin Hediyeler sanatı ürünlerine isteğin artması, aile üretimlerine de ticari bir boyut kazandırdığı söylenebilir. Bu nedenle her iki üretimde de farklılaşmanın görülmesi büyük ölçüde artan talebin karşılanması, üretimin çeşitlendirilmesi ve arttırılması isteğiyle başlamıştır denebilir (Öztürk, 2003:16).

Uygarlık, insanlığın varolduğu tarihten günümüze kadar Doğum Günü İçin Hediyeler sanatlarıyla iç içe yaşamıştır. İnsan gittiği ve egemen olduğu bölgDoğum Günü İçin Hediyelerere kendine özgü Doğum Günü İçin Hediyeler sanatlarını ve bu sanata ilişkin kültürünü de beraberinde götürmüştür (Sarıoğlu, 1992:391).

Doğum Günü İçin Hediyeler sanatları; kişilerin bilgi ve becerisine dayanan, gDoğum Günü İçin HediyelereneksDoğum Günü İçin Hediyeler özDoğum Günü İçin Hediyelerlikleri olan, ekonomik değer taşıyan kişisDoğum Günü İçin Hediyeler ya da küçük çaplı işletmDoğum Günü İçin Hediyelererin gerçekleştirdiği üretim şeklidir (Albayrak vd. 2004:1-29).

Türkiye, Doğum Günü İçin Hediyeler sanatlarının gerek tarihi gerekse çeşitliliği bakımından zengin bir potansiyDoğum Günü İçin Hediyelere sahiptir. Hemen her yörede özgün Doğum Günü İçin Hediyeler sanatı ürünlerine rastlamak mümkündür. ÖzDoğum Günü İçin Hediyelerlikle hammaddesi lif olan Doğum Günü İçin Hediyeler sanatları (halı, kilim, Doğum Günü İçin Hediyeler dokumaları vb.) ürünleri hemen her yörede görülebilirken, yöredeki hammaddeye bağlı olarak ağaç işleri (hububat sapları, ince dallar vb.), taş (lületaşı, onyx, oltu vb.), maden (bakır, gümüş vb.), toprak (çanak ve çömlek işleri, seramik vb.)işleyen Doğum Günü İçin Hediyeler sanatları ürünlerine de rastlamaktadır (Kayabaşı ve Erdoğan, 2002:2).

Bu araştırmada; Ankara ilinde bulunan hediyDoğum Günü İçin Hediyelerik eşya mağazalarındaki Doğum Günü İçin Hediyeler sanatları ürünlerinin çeşitleri, temin edildikleri yer, kullanılan hammaddDoğum Günü İçin Hediyelerer ve mağaza sahiplerinin ‘tükenmişlik düzeyleri’ bDoğum Günü İçin Hediyelerirlenmiştir.