OTANT�K TA�

DUMANLI KUVARS

(A)ŞİFALI TAŞLAR
DUMANLI KUVARS
Fiyatı      :      145 TL
Ürünün Özellikleri
  • UCUNDA UÇLUK MEVCUT
  • ÜRÜN AĞIRLIKLARI 4-12 GR. ARASINDADIR.
  • ÜRÜNÜN YÜZEYİ TAMBURLAMA

DUMANLI KUVARS

 

Burçlar:  Akrep Burcu

Çakralar:  Kök Chakra

Değerli taşlarla şarj edilen su içildiğinde sağladığı faydalarla ilgiliteorilerden birisi, Kuvars Kristali ile alakalı olup, vücudun “çakralar” adıverilen bölgelerine yaptığı etkilerdir ki, bu bilgi, çok eski Tibetinançlarından kaynak almaktadır. Çakralar vücudun enerji merkezleri olup,enerji spiralleri şeklinde görselleştirilmeleri mümkündür. Çakra Sanskritçede “tekerlek” manasına gelen bir terimden türetilmiştir. Çakraların her biri,bir enerji merkezi olarak insanlara dengeli bir şekilde kendilerini iyihissetme duygusu yaşatırlar. İşte bahsi geçen bu her Çakra ya da enerjimerkezi yarı değerli bir taş ile alakalandırılır. Yarı değerli taşlarla ya dakristallerle şarj edilen içme suyu bahsi geçen bu enerji bölgeleri arasındabir denge sağlayarak bedensel bir armoni oluşturur.4Statik bir dengeye sahip olan kristal ile dinamik bir dengeye sahip olanorganizma, canlı birer organik yapıya sahip olmaları bağlamındabirbirlerine yaklaşırlar. Kainatta beş ışınlı simetrinin yasaklanmış olmasınarağmen kristallerin bu yasağa aykırı bir tabiatı söz konusudur.

Bu isekristalde ve diğer küçük organizmalarda kendine has bir simetriyi koruyarakonların hayatta kalmasını sağlayarak, taşlaşmaktan korur ve varlığını devamettirir. Buna rağmen kristalin de, organizmanın da kendi içlerinden meydanagelen sistemle yürütüldükleri için aralarında yeteri kadar benzerlikler devardır. Canlı organizmanın çevredeki olaylara reaksiyonu olduğu gibikristalin de aynı şekilde tepkisi vardır. Bazı kristaller sıkıştırıldığı zamanonlarda yüzeysel şarz yükü meydana gelir. Dolayısıyla kristallerdeorganizmalar gibi üşüme ve hastalanma söz konusu olabilmektedir.Robert Scott’un 1906’da Güney kutbuna seyahatindeki asıl sorun da bukonuyla alakalıydı. Yani makinenin çalışması için gereken maddelerin donmanoktalarının yanlış tespit edilmesidir. Organizmaların hastalığa karşıdayanıklılığını arttırmanın en mühim yolu bağışıklık sistemini daha aktif halegetirmektir. Yani gıda maddelerine bazı mikromaddeleri katmak iyi gelebilir.Kristallerde de aynen bu görüş geçerlidir. Kristaller âleminde karakterlerinuyuşması denen bir terim de vardır, buna Epitaksi denir. Benzer yapıdakikristaller birbirinin üstünde büyüyüp genişleyebilmektedir. Mesela,alüminyum kromun, klorin ise sodyumun üstünde gelişme gösterebilir.

 

DUMANLI KUVARS

(A)ŞİFALI TAŞLAR
DUMANLI KUVARS
Fiyatı      :      145 TL
Ürünün Özellikleri
  • UCUNDA UÇLUK MEVCUT
  • ÜRÜN AĞIRLIKLARI 4-12 GR. ARASINDADIR.
  • ÜRÜNÜN YÜZEYİ TAMBURLAMA
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

DUMANLI KUVARS

 

Burçlar:  Akrep Burcu

Çakralar:  Kök Chakra

Değerli taşlarla şarj edilen su içildiğinde sağladığı faydalarla ilgiliteorilerden birisi, Kuvars Kristali ile alakalı olup, vücudun “çakralar” adıverilen bölgelerine yaptığı etkilerdir ki, bu bilgi, çok eski Tibetinançlarından kaynak almaktadır. Çakralar vücudun enerji merkezleri olup,enerji spiralleri şeklinde görselleştirilmeleri mümkündür. Çakra Sanskritçede “tekerlek” manasına gelen bir terimden türetilmiştir. Çakraların her biri,bir enerji merkezi olarak insanlara dengeli bir şekilde kendilerini iyihissetme duygusu yaşatırlar. İşte bahsi geçen bu her Çakra ya da enerjimerkezi yarı değerli bir taş ile alakalandırılır. Yarı değerli taşlarla ya dakristallerle şarj edilen içme suyu bahsi geçen bu enerji bölgeleri arasındabir denge sağlayarak bedensel bir armoni oluşturur.4Statik bir dengeye sahip olan kristal ile dinamik bir dengeye sahip olanorganizma, canlı birer organik yapıya sahip olmaları bağlamındabirbirlerine yaklaşırlar. Kainatta beş ışınlı simetrinin yasaklanmış olmasınarağmen kristallerin bu yasağa aykırı bir tabiatı söz konusudur.

Bu isekristalde ve diğer küçük organizmalarda kendine has bir simetriyi koruyarakonların hayatta kalmasını sağlayarak, taşlaşmaktan korur ve varlığını devamettirir. Buna rağmen kristalin de, organizmanın da kendi içlerinden meydanagelen sistemle yürütüldükleri için aralarında yeteri kadar benzerlikler devardır. Canlı organizmanın çevredeki olaylara reaksiyonu olduğu gibikristalin de aynı şekilde tepkisi vardır. Bazı kristaller sıkıştırıldığı zamanonlarda yüzeysel şarz yükü meydana gelir. Dolayısıyla kristallerdeorganizmalar gibi üşüme ve hastalanma söz konusu olabilmektedir.Robert Scott’un 1906’da Güney kutbuna seyahatindeki asıl sorun da bukonuyla alakalıydı. Yani makinenin çalışması için gereken maddelerin donmanoktalarının yanlış tespit edilmesidir. Organizmaların hastalığa karşıdayanıklılığını arttırmanın en mühim yolu bağışıklık sistemini daha aktif halegetirmektir. Yani gıda maddelerine bazı mikromaddeleri katmak iyi gelebilir.Kristallerde de aynen bu görüş geçerlidir. Kristaller âleminde karakterlerinuyuşması denen bir terim de vardır, buna Epitaksi denir. Benzer yapıdakikristaller birbirinin üstünde büyüyüp genişleyebilmektedir. Mesela,alüminyum kromun, klorin ise sodyumun üstünde gelişme gösterebilir.